Пәнді оқыту бағдарламасының титулдық парағыжүктеу 90.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі90.55 Kb.

Пәнді оқыту бағдарламасының

титулдық парағы      

(

Syllabus)Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

«Компьютерлік жүйелердің сәулеті»  пәні бойынша

050602 «Информатика» мамандығының  студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәнді оқыту бағдарламасын

бекіту парағы

(

Syllabus)Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38      БЕКІТЕМІН

                                                                             ФМжАТ факультетінің деканы 

                                                                 

      ______________Нұрбекова Ж.К.

                                                                             «___»__________ 2010 ж.

Құрастырушы: ИжАЖ кафедрасының аға оқытушысы Жақсылықов Ә.Е.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Компьютерлік жүйелердің сәулеті пәні бойынша

050602 Информатика мамандығының сырттай оқу формасы студенттеріне

арналған

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ     

(

Syllabus)

Бағдарлама 2010 ж. «___»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының

негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж. «___»_________ №_____хаттама 

Кафедра меңгерушісі ___________________ Асаинова А.Ж.

                           (қолы)

Физика,   математика   және   ақпараттық   жүйелер   факультеттің   әдістемелік

кеңесімен құпталған 2010 ж. «_____»______________  №____хаттама

ӘК төрағасы __________ Мұқанова Ж.Ғ. «____»_____________2010 ж.

                             (қолы)                                                    (күні)1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараты 

Жақсылықов Әсет Егінайұлы

Ақпараттық жүйелер магистрі, информатика және ақпараттық жүйелер

кафедрасының аға оқытушысы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы А1 корпуста (Ломов

к-сі, 64) орналасқан, ауд. А1-102, тел. 67-36-87 (ішкі 11-25)2 Пән туралы мәліметтер

Курс 3 кредитті пән. Пән бойынша 12 сағ дәрістік сабақтар және 6 сағ

тәжірибелік   жоспарланған.   Пәннің   тақырыптық   жоспарына   кірмейтін

тақырыптарды   өз   бетімен   оқып-үйренуі   үшін   студенттердің   117   сағ

студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың,   межелік   бақылаулардың   және   емтихан   сессиясының

кестелерін   оқу   үрдісін   бақылау   бөлімі   құрастырады.   Сабақтар   бекітілген

сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.3 Пәннің жұмыс көлемі

То

птар

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

 с

аны

Аудиторлық сабақтар

бойынша контактілі

сағаттардың саны

Студенттердің

өздік жұмыстары

сағаттарының

саны 


Бақылау

формасы


барлығы дәріс

тәжірибе барлығы СОӨЖ

САЖ-301қ

5

318

6

6117

18

63

3

емтиханБарлығы

18

99

117


18

4 Курстың мақсаттары мен міндеттері 

Курстың   мақсаты  –  студенттерге   жалпы   компьютерлік   жүйенің

архитектурасы,   эем   құрылғыларының   жұмыс   істеуін   ұйымдастыру   мен

негізгі принциптері, соның ішінде есте сақтау құрылғылары, есептеу кешені

туралы жүйеленген білімді беру.Курстың міндеттері:

 студенттерде   қазіргі   ЭЕМ   мен   компьютерлік   жүйелердің   сәулеттік

ерекшеліктерін білуді қалыптастыру;

 ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері   мен   құрылғыларын   жобалау

негіздерін оқып-үйрету;


 есептеу кешендерін ұйымдастыру негіздерімен таныстыру.

5 Білім, білік және дағдыларына қойылатын талаптар

Курстың оқылу нәтижесінде  студенттер білуі қажет:

 ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздерін;

 цифрлық құрылғыларды логикалық жобалаудың теориясының негіздерін;

 ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерінің белгіленуін, негізгі параметрлерін,

жіктелуін және оны құрудың принциптерін;

 ЭЕМ-нің   есте   сақтау   құрылғыларының   анықталуы,   белгіленуі,   негізгі

сипаттамаларын және жіктелуін;

 қазіргі   кездегі   процессорлар   туралы   және   олардың   негізгі   бөліктерін

ажыратуды;

 ДК-дің   интерфейстерінің   түрлерін   және   олардың   белгіленуін,   жұмыс

жасау принциптерін;

 ДК-дің енгізу-шығаруды ұйымдастыратын құрылғыларын.Курстың оқылу нәтижесінде студенттер істей білуі қажет:

 ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздерін жобалауды;

 ЭЕМ-нің функционалдық түйіндерін зерттеуді;

 қазіргі кездегі ДК-ді техникалық іске асыру мен модернизациялауды және

олардың компоненттерін жинақтауды ;

6 Пререквизиттер

- Информатика;

- Сұлбатехника

- Программалау технологиясы;7 Постреквизиттер

- Жүйелік программалау;

- Компьютерлік желілер.


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша 

сағаттар саны

Дәрістер

Тәжірибе


СӨЖ

1.  ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

2

2

202. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары. 

2

222

3. ЭЕМ-нің санашықтары.

2

2

254. Ақпаратты енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Есептеу кешендері

2

2

255. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

1

125

Барлығы (сағат)

9

9

1178 Пәннің тақырыптық жоспары 

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Компьютерлік   жүйелердің   сәулеті  пәні   компьютердің   аппаратық

қамтамассыздандырылуын яғни архитектурасын және олардың жұмыс істеу

прициптерін,   адам   қызметінің   кез   келген   саласында   компьютердің

қажеттілігін қарастырады.

10 Курс компоненттері

10.1 Дәрістер мазмұныТақырып 1. ЭЕМ-ді ұйымдастыру негіздері.

Компьютерлік   жүйелердің   элементтерінің   құрамы   мен   белгіленуі.

ЭЕМ-нің жіктелуі. ЭЕМ-нің негізгі құрылғылары мен оның белгіленуі. ЭЕМ-

мен   жұмыс   істеуді   бағдарламалық   басқару   принциптері.   ЭЕМ-ніңсипаттамалары мен параметрлері. 

ЭЕМ-де   ақпараттың   көрсетілуі.   ЭЕМ-нің   арифметикалық   және

логикалық   негіздері.   Цифрлық   құрылғыларды   логикалық   жобалаудың

теориясының   негіздері.   ЭЕМ-нің   базалық   элементтері,   құрамы   және

сипаттамалары. 

ЭЕМ-нің  функционалдық   түйіндері.  ЭЕМ-нің  функционалдық  түйіндерінің

белгіленуі, негізгі параметрлері, жіктелуі және құрудың принциптері.

Тақырып 2. ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғылары.

ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғыларының анықталуы, белгіленуі, негізгі

сипаттамалары   және   жіктелуі.   Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының

сыйымдылығын көтеру тәсілдері. 

Жедел жады (RAM). Статикалық (SRAM) және динамикалық (DRAM)

типті  есте   сақтау   құрылғылары.  Динамикалық   жады   бақылаушысы.   Кэш-

жады. Жедел жадыны бүркемелеу. 

Маскалық, программаланатын және репрограммаланатын тұрақты есте

сақтау құрылғылары (ROM, PROM, EPROM, EEPROM). Флэш-жады. 

Тізбекті   қатынасты   жады.   Бейнежады.   FIFО   типті   буферлік   жады.

Стектік жады – LIFO. 

Тақырып 3. ЭЕМ-нің санашықтары.

Процессор   құрылғылары.   Микропроцессорлы   жүйенің   құрылымы.

Процессордың негізгі блоктары. Процессордың жұмыс жасауы. 

Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. 

Басқарудың   орталық   құрылғылары.   Басқарудың   орталық

құрылғыларының   негізгі   функциялары.   Процессорда   программалардың

орындалуы. Жадыны және ішкі құрылғыларды басқару.

Процессордың   шағынбағдарламалық   жұмыс   жасау   құралдары.

Үзулерді   ұйымдастыру   принциптері.   Үзудің   көпдеңгейлік   жүйелері   және

артықшылықтары. 

ЭЕМ-нің

 

жұмыс 

жаауының


 

мультипрограммалық

(шағынбағдарламалық)   режимін   ұйымдастыру   кезіндегі   жадыны   қорғау

құралдары. Тақырып 4. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру.

Ақпаратты   енгізу-шығаруды   ұйымдастыру.   Енгізу-шығарудың

интерфейстері, құрсымдарды кеңейту. Ақпаратты алмастыру тәсілдері. 

ДК   интерфейстері.   Параллелді   интерфейстер.   LPT   порт.   Ақпаратты

алмастыру режимдері: дуплексті, жартылай дуплексті және сиплексті. 

Тізбекті интерфейстер. COM порт. Тізбекті  тасымалдаудың  тәсілдері.

Ақпаратты асинхронды және синхронды алмастыру. Деректерді  тасымалдау


режимдері. Тасымал ағымын басқару. 

Ішкі   құрылғылар   бақылаушысы.   Енгізу   -   шығару   порттары.   Үзу

кезіндегі ақпаратты алмастыру. 

Есептеу   кешендері.   Жіктелуі.   Көп   машиналы   есептеу   кешендері

(жүйелері).   Көп   машиналы   есептеу   кешендерінің     функционалдануын

ұйымдастыру.   КМЕЖ-інің   байланыс   түрлері.   Мультипроцессорлы

компьютерлік жүйелер (МКЖ). Құрылымдық ұйымдастыру типтері және

МКЖ жобалау негіздері. Тақырып 5. Дербес компьютерлердің негізгі сәулеті.

Қазіргі   уақыттағы   ЭЕМ   процессорларының   даму   кезеңдері.   Қазіргі

уақыттағы дербес компьютерлер процессорларының архитектурасы. 

Процессорлар   модельдері.   Түрлі   фирмалардың   процессорларының

сапалық   ерекшеліктері.   Микропроцессорлардың   құрылымы.   Интерфейсті

құрсымдар және жадыны ұйымдастыру. Командалардың орындалу үрдістері

мен мәліметтерді өңдеу. Процессорлардың өнімділігін арттыру тәсілдері. Көп

процессорлы   жүйелер.   Қазіргі   уақыттағы   дербес   компьютерлердің

параметрлері және сипаттамалары. 

Қорытынды.

Компьютерлік жүйенің даму жетістіктері.  

4.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны

Тақырып 1. ЭЕМ-нің арифметикалық және логикалық негіздері.

ЭЕМ-нің   функционалдық   түйіндері.   ЭЕМ-нің   функционалдық

түйіндерінің   белгіленуі,   негізгі   параметрлері,   жіктелуі   және   құрудың

принциптері.Тақырып   2.  Цифрлық   құрылғыларды   жобалаудың   логикалық

негіздері. Буль алгебрасының негіздері. 

Тақырып 3.  ЭЕМ-нің маңызды түйіндері. 

Микропроцессордың   өңделетін   блогын   ұйымдастыру.   RISC   –

командалары қысқартылған жүйелі процессорлар, CISC – командалары толық

жүйелі процессорлар. Тақырып   4.   Статикалық   (SRAM)   және   динамикалық   (DRAM)

типті есте сақтау құрылғылары. 

Динамикалық жады бақылаушысы. Маскалық, программаланатын және

репрограммаланатын   тұрақты  есте   сақтау   құрылғылары   (ROM,   PROM,

EPROM, EEPROM). Флэш-жады. 

Тізбекті   қатынасты   жады.   Бейнежады.   FIFО   типті   буферлік   жады.

Стектік жады – LIFO. Программаланатын және репрограммаланатын тұрақты

есте сақтау құрылғылары (PROM, EPROM және EEPROM). Артықшылық.

Тақырып 5. Үзулерді ұйымдастыру принциптері. 

Дербес компьютерлердің интерфейстері. Pentium сыныпты санашықтар.Көп   процессорлы   жүйелер.   Қазіргі   уақыттағы   дербес   компьютерлердің

параметрлері және сипаттамалары. 

10.3 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрлері

СӨЖ түрлріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат

көлемі 


1 дәріс   сабақтарына

дайындық. дәрістерді

зерделеу.

Сабаққа


қатысу,

ауызша


сұрау

20

2 тәжірибелікжұмыстарға

дайындалу,

 

үй

тапсырмаларынорындау

Конспектілер

,   сұлбалар,

модельдер

Қорғауға

жіберу


22

3 тәжірибелік жұмыстарды 

қорғау 

есеп


ТЖ қорғау

25

4 үй тапсырмаларын орындау Бағдарламаныңпрезентациясы

Компьютерде

зерделеу  және

қорғау


25

5 бақылау

жұмыстарына

дайындалу.  

МБ1, МБ2 

Жазбаша


сұрау

25

барлығы117

Студенттердің өз бетімен оқып-үйренуіне арналған тақырыптар тізіміТақырып 1. Буль алгебрасының негізгі заңдары.

 [2,4,7]

Тақырып 2. ЭЕМ-нің базалық логикалық элементі.

 [2,4,7,9]Тақырып 3. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері.

 [2,4,7,9]Тақырып   4.  Жадыны   ұйымдастыру   тәсілдері.   Жадының   көлемін   ұлғайту

тәсілдері.

 [1,3,7]

Тақырып 5. Статикалық жады (SRAM)

 [1,3,7]

Тақырып 6. КЭШ жады. Операциялық жадыны бүркемелеу.

 [1,3,7]


Тақырып 7. Динамикалық жады бақылаушысы. 

[1,5,9]


Тақырып 8. Динамикалық жады. (DRAM)

 [1,5,9]


Тақырып   9.  Құрылымы   EDORAM,   BEDORAM,   MDRAM,   SDRAM,

RDRAM, DRDRAM, CDRAM типті динамикалық есте сақтау құрылғылары.

[1,6,8]

Тақырып   10.  ROM(М),   PROM,   EPROM,   ЕEPROM   типті   есте   сақтау


құрылғылары. 

[1,5,9]


Тақырып 11. ФЛЭШ – жады.

 [1,6,10]Тақырып 12. ЭЕМ-нің процессорлары. Процессорлар жұмысы. 

[1,2,4,5,9]Тақырып 13. Шағынсанашықтардың өңдеуді ұйымдастыру бөлігі.

 [1,2,9,10]Тақырып   14.  Орталық   құрылғыны   басқару.   Санашықтарда   программаның

орындалуы.

 [1,2,9,10]

Тақырып 15. Үзуді ұйымдастыру принциптері. Артықшылығы.

 [1,2,9]


Тақырып   16.  ЭЕМ-нің   мультипрограммалық   жұмыс   істеу   режимін

ұйымдастырудағы жадыны қорғау құралдары.

 [2,5,6]

Тақырып 17. Тізбекті және паралелльді интерфейстер.

 [2,5,6]

Тақырып 18. Көп машиналы есептеу кешендері.

 [2,4,7,10]Тақырып 19. Көп санашықты есептеу жүйелері.

 [2,4,7,10]

Тақырып   20.  Pentium   процессорларына   сипаттама.  Дербес   компьютер

санашықтарының сәулеті. [1,2,3,4,7]

Ағымдағы және қорытынды үлгерімнің таратылу үлесі

Жіберу   рейтингі   және   қорытынды   бақылаудың   салмақтық   үлестері   0,6

және 0,4-ке тең.

Ағымдағы үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік графигі

Апталар

1 рейтинг

2 рейтинг

1

10

2

10

3

10

Барлық

ұпай

30

1

20

2

25

3

25

Барлық

ұпай

70

Ең   жоғарғы     ұпай,

соның

 

ішіндебақылау

 

түрлерібойынша:

Сабақтарға

қатысу,

дайындалужәне топта

жұмыс


жасау 

Дәрістер


10

10

1030

Практикал

ық жұмыс

5

55

15

Зертхана


лық

жұмыс


Практикалық жұмыс

5

55

15

СОӨЖ орындау

5

5

515

СӨЖ   орындау   және

қорғау

5

1010

25

Межелік бақылау100

100

11 Курс саясаты

«Компьютерлік   жүйелердің   сәулеті»   курсы   практикалық   курс   болып

саналады.   Сондықтан   міндетті   түрде   ағымдағы   бақылаудың   негізгі   түрін

құрайтын   барлық   зертханалық,   өздік   жұмыс   тапсырмаларын   орындау

міндетті болып табылады.

Егер   Сіз   барлық   сабақтарға   кешікпей   қатысатын   болсаңыз,   барлық

сабақтарға   дайындықпен   және   белсенді   қатысып   отырсаңыз,   барлық

тапсырманы   уақытында   және   сапалы   орындап   отыратын   болсаңыз,   онда

бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай

жинайсыз. 

Сабақтарға   қатысу   міндетті   болып   табылады.   Себепті   босатулар

студентті зертханалық  және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан

босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес

студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар. 

Дербес   компьютермен   жұмыстардан   алынған   практикалық   дағдылар

пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.  

Студент   сабаққа   кешігетін   болса,   сабаққа   кіргізілмейді   және

босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. 

Барлық   аудиторлық   уақыттар   дәрістік   сабақтарға,   практикалық,

зертханалық   жұмыстарға   және   оқытушымен   студенттің   өздік   жұмысы

тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық  және барлық материалдарды

оқу   міндетті.   Сіздің   дайындықтарыңыз   ауызша   сұраулармен,   бақылау

жұмыстарымен   және   межелік   бақылаулар   тестілері   мен   тапсырмаларымен

тексеріледі. 

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс

есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр   тапсырма   жеке   файлда   немесе   бумада   орындалып,   СРС   1_ФИО,

СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш

дикскке   жазылып,   бақылау   шараларының   кестесіне   сәйкес   оқытушыға

тапсырылады. 

Барлық   тапсырмалар   уақытында   орындалып,   тапсырылуы   қажет.

Кешіктірілген   тапсырмалар   төмен   бағаланады.   Бақылау   жұмыстарын   кез

келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. 

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен

қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға

мүмкіндігіңіз болады. 

Семестрде   бір   межелік   бақылау   қарастырылған.   Межелік   бақылауға

ағымдағы үлгерімі бойынша балл жинаған студенттер жіберіледі. Межелікбақылау сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі. Ағымдағы үлгерім

және   межелік   бақылаудың   нәтижесі   бойынша   пән   бойынша   студенттің

рейтингісі анықталады: 

Р1=АҮ1*0,7+МБ1*0,3, мұндағы АҮ – ағымдағы үлгерім; МБ – межелік

бақылау.


Егер студент межелік бақылау тапсырмаса немесе 50 балдан төмен балл

жинаса, онда рейтинг шығарылмайды.

Оқу   жоспарында   пән   бойынша   тек   емтихан   қарастырылғандықтан

студенттің жіберу рейтингісі (ЖР) мынаған тең:ЖР=Р1

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   ұпайлар   бойынша   мына   формула

бойынша есептеледі:

Қ=ЖР*0,6+Е*0,4

Емтихан екі кезеңде (тест және практикалық жұмыстар) өтеді.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1.   Гук   М.Ю.   Аппаратные   средства  IBM   PC.  Энциклопедия.

СПб.: Питер,  2006.

2.Сергеев   Н.П.,   Вашкевич   Н.П.   Основы   вычислительной   техники.   М.:ВШ,

1988.


3.Самофалов   К.Г.,   Корнійчук   И.В.   Тарасенко   В.П.   Цифровые

электронные   вычислительные   машины.   Киев,   ВИЩА

ШКОЛА, 1983.

4.Томпсон Р.Б., Томпсон Б.Ф. Железо ПК. Энциклопедия. СПб.:

Питер, 2003.

5.

Ларионов   А.М.,   Майоров   С.А.,   Новиков   Г.И.   Вычислительныекомплексы, системы и сети: Учебник для втузов. Л.: Энергоиздат. Ленингр.

отд-ие, 1987. 288 с.: ил.

6.

Микропроцессоры.   В   3-х   кн.   Кн.   1.   Архитектура   и   проектированиемикро-ЭВМ.   Организация   вычислительных   процессов:   Учеб.   для   втузов   /

Под. редакцией Л.Н. Преснухина. М.: Высш. шк., 1986. – 495 с.: ил.

7.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 5-е исправл. и доп. – М.:Финансы и статистика, НПО «Информатика и компьютеры», 1994. – 386 с.

8.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы Қосымша әдебиеттер

9.

Гук М.Ю., Юров В. Pentium 4, Athlon и Duron. - СПб.: Питер, 2001. 10.

Пухальский   Г.И.,   Новосельцова   Т.Я.   Цифровые   устройства:   Учебное

пособие для ВТУЗов, СПб: Политехника, 1996.


11.

Вычмслительные машины, системы информатика сети. Под редакциейП.А.Пятибратова. М.: Финансы информатика статистика, 2000.

Document Outline

  • БЕКІТЕМІН
    • ФМжАТ факультетінің деканы
  • Құрастырушы: ИжАЖ кафедрасының аға оқытушысы Жақсылықов Ә.Е.
    • (Syllabus)
  • Кафедра меңгерушісі ___________________ Асаинова А.Ж.
  • ӘК төрағасы __________ Мұқанова Ж.Ғ. «____»_____________2010 ж.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 90.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет