Пән бағдарламасының (syllabus) титул парағыжүктеу 190.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі190.23 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титул парағы 

Форма Ф СО ПГУ 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География және туризм кафедрасы

 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

FG 4303 – ТМД елдерінің физикалық географиясы

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы 

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19               БЕКІТЕМІН

               ХТжЖФ деканы 

                ___________ Қ.Қ. Ахметов

                20__ж. «___»____________  

Құрастырушы: аға-оқытушы _____________Егінбаева А.Е.       

Пән бағдарламасы (Syllabus)

ТМД елдерінің физикалық географиясы – FG 4303

күндізгі   оқу   формасының   5В060900-География   мамандығының

студенттері үшін  

Бағдарлама     20__ж.   «___»   __________   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасы

негізінде құрастырылды.

20__ ж. «__» __________ № __ Хаттама кафедра мәжілісінде ұсынылды.

Кафедра меңгерушісі_____________ Д.Д. Есімова 20__ж. «____» ________

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен мақұлданды  20__ ж. «___» ________№ ____Хаттама. 

ОӘК төрайымы______________Ю.М. Каниболоцкая 20__ж. «___» ________

    


               

1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы ТМД елдерінің физикалық географиясы

Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – кредит

Курс: 4

Семестр: 7

Аудиториялық сабақтар, барлығы – 45 сағат       

Дәріс  - 30  сағат 

Тәжірибелік /семинар сабақтары - 15 сағат                                   

СӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы еңбексыйымдылығы - 135 сағатБақылау формасы

Қорытынды бақылау формасы - Емтихан – семестрПререквизиттер:  «ТМД елдерінің физикалық географиясы» курсын меңгеру үшін  жалпы

жертану,  геология, геоморфология, метеорология және климатология, гидрология, экология,

картография, құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы пәндері бойынша алдын-

ала білім алуды қажет етеді. Постреквизиттер: диплом алды тәжірибесі.

2. Оқытушы жөнінде ақпарат:

Аты-жөні - Егінбаева Айгүл Есенғалиқызы 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы - география магистрі,   География және туризм кафедрасының

аға-оқытушысы 

География және туризм кафедрасы, ауд. № 313, 509 телефон: 8(7182) 67-36-

85 (ішкі 12-77,11-85) 

Е-mail: aeginbaeva@mail.ru

3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты  –  ТМД   аймағының   табиғи   алуан   түрлілігі,   табиғи   кешендердің

қалыптасу және даму ерекшеліктері туралы толық мәлімет беру және табиғаттың антропогенді

өзгеру және оның салдары мәселелерін қарастыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері:

-

ТМД аймағының физикалық-географиялық орналасуын бағалау және оның табиғатжағдайларының қалыптасуына тигізетін әсерін анықтау; 

-

Аймақтың даму тарихы мен табиғи үрдістердің заңдылықтарын айқындау;-

ТМД   аймағындағы   табиғи   ресурстардың   түрлері   мен   таралу   заңдылықтарын

анықтау;

-

ТМД аймағын физикалық-географиялық аудандастыру ұстанымдарын анықтау жәнеаудандастырудың негізгі таксономиялық бірліктерін белгілеу;

-

Әр бір физикалық-географиялық аймақтың сипаттамасын беру. 4. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар 

Студент білу керек:

-

Географиялық   орналасудың   физикалық-географиялық   жағдайларына   тигізетінәсерін;

-

Аймақтың   даму   тарихы   мен   табиғи   кешендердің   негізін   құрайтын   негізгі

геологиялық құрылымдарды;

-

Климат   түзуші   факторлар   мен   ТМД   ландшафтарының   климаттық   жағдайларынаықпалын тигізетін климаттық жағдайларын;

-

Физикалық-географиялық аймақтар мен провинциялардың табиғи жағдайларын;-

ТАК-ң дамуына адам әрекетінің әсерін.Студент істей білу керек:

-

ТМД   елдері   мен   жеке   әр   бір   физикалық-географиялық   аймақтың   географиялықорналасуына баға беру;

-

Аймақтар   мен   провинциялардың   толық   физикалық-географиялық   сипаттамасынжасау;

-

Олардың даму заңдылықтарын анықтау;-

Аймақтың дамуына адам әрекетінің әсерін бағалау.5. Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

р/с

Тақырыптың атауы

Сабақ

түрлері

бойынш

а

аудитор

иялық

сағатта

р саны

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Жалпы

соның

ішінде

СОӨЖ

1

ТМД   аймағы   туралы   жалпы   мәліметтер.  ФГО

мен шайып жатқан теңіздер

2

0,55

1

2

Геологиялық құрылысы мен жер бедері

2

0,55

1,5


3

Климаты мен ішкі сулары

2

0,5


5

1,5


4

Топырақ-өсімдік   жамылғысы   мен   жануарлар

әлемі

1

0,55

1

5

ТМД   аймағының   физикалық-географиялық

аудандастыруы мен табиғи зоналары

1

1

61,5

6

Шығыс-Еуропа жазығы

2

1

51,5

7

Қола   түбегі   және   Карелия.   Украин   Карпат

таулары

2

16

1,5


8

Қырым-Кавказ таулы өлкесі

2

1

61,5

9

Орал таулы өлкесі. Таулы-аралдық Арктика

2

1

61,5

10

Батыс-Сібір ойпаты

2

1

61,5

11

Орта Сібір

1

1

51

12

Сібірдің Солтүстік-Шығысы

1

1

51

13

Камчатка-Курил жанартаулық өлкесі

2

1

51,5

14

Амур-Сахалин аймағы

2

1

51

15

Байкал таулы өлкесі. Алтай-Саян өлкесі

2

1

51

16

Қазақтың ұсақ шоқылары. Тұран ойпаты

2

1

51,5

17

Орта Азия мен Қазақстанның таулары

2

1

51,5

БАРЛЫҒЫ:


30

15

90

22,5

Пән бойынша барлығы

135

6. Дәріс сабақтарының мазмұны

1   Тақырып.  ТМД   аймағы   туралы   жалпы   мәліметтер.   ФГО   мен   шайып   жатқан

теңіздер. Жоспар

1. Пәннің мазмұны мен міндеттері, оның география мұғалімін дайындаудағы орны.

2. Табиғи жағдайларының әртүрлілігі. Географиялық орналасуы.

3. Солтүстік Мұзды мұхитының теңіздері.

4. Тынық мұхиты теңіздері. Атлант мұхиты теңіздері.

5. Ішкі алабының теңіздері.

ТМД аймағы жөніндегі жалпы мәліметтер. ТМД-ң еуропалық және азиялық бөлігі.

ТМД физикалық-географиялық орналасуы, оның ерекшеліктері мен табиғат жағдайларына

тигізетін   әсері.     Солтүстік   Мұзды   мұхитының   теңіздері.   Ішкі   алаптың   теңіздері.   Атлант

мұхитының теңіздері. Тынық мұхитының теңіздері. 

 Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

2 Тақырып. Геологиялық құрылысы мен жер бедері.

Жоспар 

1. ТМД елдері орографиясының негізгі белгілері.

2. Жаңа тектоникалық қозғалыстары.

3. Төрттік дәуірдің маңызды оқиғалары.

ТМД аймағының геологиялық және тектоникалық құрылысының ерекшеліктері. Жер

бедерінің даму тарихы. Бедер түзуші факторлар. ТМД аймағындағы морфоқұрылымдар мен

морфомүсіндер. Қазіргі бедер түзуі факторлар. Жаңа тектоникалық қозғалыстар 

 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)3 Тақырып. Климат және ішкі сулары.

Жоспар          

1. Негізгі климат түзуші факторларын талдау.

2. Климаттың негізгі элементтерінің сипаттамасы.

3. ТМД елдерінің су балансы.

4. Ағын. Өзендер. Көлдер.

5. Жерасты сулары. Көпжылдық тоң.

Климат   түзуші   факторлар.   Қысқы   уақыттағы   климаттың   ерекшеліктері.   Жазғы

уақыттағы   климаттың   ерекшеліктері.   Климат   типтері.   ТМД   аймағының   су   ресурстары,

олардың таралуы. Өзендер, көлдер, батпақтар, мұздықтар, мәңгі тоң, жер асты сулары. 

 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)4 Тақырып. Топырақ-өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлемі. 

Жоспар

1. Топырақтардың орналасуының жалпы заңдылықтары.

2. Топырақтардың негізгі түрлері.

3. Топырақ ресурстары.  

4. Өсімдік жамылғысының таралуының жалпы заңдылықтары.

5. Өсімдіктердің негізгі түрлері.

6. Жануарлар әлемі таралуының жалпы заңдылықтары.

7. Жануарлар дүниесінің әртүрлілігі.Топырақ түзуші  факторлар. Топырақ  жамылғысы. Топырақтардың  түрлері, олардың

ерекшеліктері. Өсімдік жамылғысы табиғи жағдайлары үйлесімділігінің көрсеткіші ретінде.

ТМД аймағындағы өсімдіктердің түрлері. ТМД аймағындағы жануарлар әлемінің өкілдері. 

  

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)5 Тақырып.  ТМД аймағының физикалық-географиялық аудандастыруы мен табиғат

зоналары Жоспар

1. Таулы-аралдық Арктика. Кола түбегі мен Карелия. Шығыс Еуропа жазығы. Орал

таулы елді мекені. Кіші Кавказ. Батыс-Сібір жазығы. Орта Сібір. Камчатка-Курил жанартаулы

елді мекені. Орта Азия таулары. Амур-Сахалин елді мекені. Байкал таулы елді мекені. Алтай-

Саян таулы елді мекені.

Физикалық-географиялық   аудандастыру   тарихынан.   Аудандастыру   ұстанымдары.

Аудандастырудың   негізгі   таксономиялық   бірліктері.   ТМД   табиғат   зоналары.   Табиғат

зоналарының таралу заңдылықтары.Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

6 Тақырып. Шығыс-Еуропа жазығы.

Жоспар

1. Шығыс-Еуропа жазығының ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері.

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

7 Тақырып. Қола түбегі және Карелия. Украин Карпат таулары. 

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

 

8 Тақырып. Қырым-Кавказ таулы өлкесі.Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 


3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

9 Тақырып. Орал таулы өлкесі. Таулы-аралдық Арктика.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

10 Тақырып. Батыс-Сібір ойпаты.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

11 Тақырып. Орта Сібір.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

12 Тақырып. Сібірдің Солтүстік-Шығысы.


Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

13 Тақырып. Камчатка-Курил жанартаулық өлкесі.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

14 Тақырып. Амур-Сахалин таулы өлкесі.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

15 Тақырып. Байкал таулы өлкесі. Алтай-Саян өлкесі.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 


Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

16 Тақырып. Қазақтың ұсақ шоқылары. Тұран жазығы.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

17 Тақырып. Орта Азия мен Қазақстанның таулары.

Жоспар

1. Өлкенің ФГО. 

2. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің даму тарихы. 

3. Климаттық жағдайлары. 

4. Табиғи ресурстары. 

Өлкенің физикалық-географиялық орналасуы. Геологиялық құрылысы, жер бедерінің

даму   тарихы,   бедер   типтері.   Климаттық   жағдайлары.   Ішкі   сулары.   Топырақ-өсімдік

жамылғысы   мен   жануарлар   дүниесі.   Табиғи   ресурстары.   Табиғаттың   антропогендік

өзгерістері. 

Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, 15 сағат 

1   Тақырып.  ТМД   аймағы   туралы   жалпы   мәліметтер.   ФГО   мен   шайып   жатқан

теңіздер (1 сағат). 

ТМД   аймағының   физикалық-географиялық   орналасуына   талдау   жасау.   Физикалық

карта және сағаттық белдеулер картасы бойынша есеп шығару.

 Жоспар:

1.

ТМД аймағының физикалық-географиялық орналасуы. 2.

Физикалық карта және сағаттық белдеулер картасы.Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Кескін картаға теңіздердің географиялық номенклатурасын салу.

3. Тынық, Атлант, Солтүстік Мұзды мұхиттары теңіздерінің айырмашылықтарын анықтау. 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

Мультимедиялық қамтамасыздандыру: Интербелсенді тақта

2 Тақырып. Геологиялық құрылысы мен жер бедері (1 сағат).

ТМД   аймағының   геологиялық,   тектоникалық   және   геоморфологиялық   карталарын

зерттеп, осы компоненттер арасындағы байланысын анықтау.

Жоспар:

1. ТМД аймағының геологиялық, тектоникалық және геоморфологиялық карталары. Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. ТМД елдерінің тектоникалық картасын зерттеу, физикалық картада негізгі тектоникалық

құрылымдарды (қатпарлы белдеулер, платформалар, нуклеарлар) көрсетуге үйрену.

3. Тектоникалық   құрылысы,   жер   бедері   мен   пайдалы   қазбалар   арасындағы   өзара

байланысты анықтау.

4. ТМД   елдерінің   кескін   картасында   жер   бедерінің   берілген   пішіндерін   көрсету,   түспен

тектоникалық құрылымдарды, шартты белгілермен пайдалы қазбаларды көрсету. 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

3 Тақырып. Климат және ішкі сулары (1 сағат).

ТМД аймағының климаттық картасын зерттеу және оған талдау жасау. Климат түзуші

факторларын   анықтау.   Климат   және   су   ресурстарының   таралуы   арасындағы   байланысын

айқындау.Жоспар:

1. ТМД аймағының климаттық картасы. 

2. Климат түзуші факторлар. 

3. Климат және су ресурстарының таралуы.Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. ТМД елдері климатының негізгі климат түзуші факторларын анықтау, климат түрлерінің

сипаттамасын құрастыру.

3. Кескін картада климаттық белдеулер мен облыстарды белгілеу. 

4. ТМД елдерінің өзендері. ТМД елдерінің гидрологиялық карталарын талдау (өзендердің

қоректену көздері, су режимінің типтері, ағынның маусымдылығы, мұз режимі).

5. Қоректенуі әртүрлі өзендердің салыстырмалы сипаттамасын құрастыру (өзендер тізімін

студенттер өз еркімен таңдайды).

6. ТМД елдерінің кескін картасына бастауын, ірі салаларының сағаларын, су айрықтарын

көрсетіп, ірі өзендерін салу. Өзендер номенклатурасы.

 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

4 Тақырып. Топырақ-өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлемі (1 сағат).

Топырақ   және   өсімдік   жамылғысының   таралу   картасына   талдау   жасау.   Белгілі   бір

аймақтың анықталған бағыты бойынша кешенді қимасын құрастыру.

Жоспар:

1. Топырақ және өсімдік жамылғысы. 

2. Белгілі   бір   аймақтың   анықталған   бағыты   бойынша   кешенді   қимасын   құрастыру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. Жер   бедерімен,   аналық   тау   жыныстарының   сипатымен,   климатпен,   өсімдіктермен

байланысты топырақтың әртүрлі типтерінің таралу заңдылықтары мақсатымен топырақ

картасын талдау.

3. ТМД елдерінің өсімдік жамылғысы мен өсімдік ерекшеліктеріне сипаттама беру.

4. Табиғи зоналар мен табиғи аудандардың айырмашылықтары.

5. Шөптесін   өсімдіктердің   басым   ассоциациялары.   ТМД   аймағында   өсімдіктердің

таралуындағы заңдылықтың – биіктік белдеуліктің көрінуі.

6. ТМД   елдерінің   жануарлар   әлеміне   сипаттама   беру.   Түрлік   және   сандық   құрамының

ерекшеліктері.

7. Сирек кездесетін және жойылу қауіпі бар түрлері. Карталарды талдау. 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

Мультимедиялық қамтамасыздандыру: Интербелсенді тақта

5 Тақырып.  ТМД аймағының физикалық-географиялық аудандастыруы мен табиғат

зоналары (1 сағат).

ТМД аймағындағы табиғи зоналарға сипаттама беру.

Жоспар:

1.

ТМД аймағындағы табиғи зоналарға сипаттама беру.Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.

2. ТМД елдеріне аймақтық шолу жасау.

3. Аймақтарға кешенді сипаттама беру. 

Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

Мультимедиялық қамтамасыздандыру: Интербелсенді тақта

6 Тақырып. Шығыс-Еуропа жазығы (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

7 Тақырып. Қола түбегі және Карелия. Украин Карпат таулары (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

8 Тақырып. Қырым-Кавказ таулы өлкесі (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

9 Тақырып. Орал таулы өлкесі. Таулы-аралдық Арктика (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

10 Тақырып. Батыс-Сібір ойпаты (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

11 Тақырып. Орта Сібір (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

12 Тақырып. Сібірдің Солтүстік-Шығысы (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

13 Тақырып. Камчатка-Курил жанартаулық өлкесі (1 сағат). 

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

14 Тақырып. Амур-Сахалин таулы өлкесі (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

15 Тақырып. Байкал таулы өлкесі. Алтай-Саян өлкесі (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

16 Тақырып. Қазақтың ұсақ шоқылары. Тұран жазығы (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

17 Тақырып. Орта Азия мен Қазақстанның таулары (1 сағат).

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойынша

толық сипаттама беру.

Жоспар:

1.

Физикалық-географиялық   аймақ   немесе   провинцияға   белгіленген   жоспар   бойыншатолық сипаттама беру.

Тапсырмалар:

1. Жоспар бойынша берілген сұрақтарды зерттеп,  жауаптарын дәптерге жазу.Әдістемелік   нұсқаулар:  Семинар   сабағында   берілген   жоспар   бойынша   қысқаша,

түсінікті, дәптерге қарамай жауап беру. Семинар сабағында туындап жатқан сұрақтар болса,

оқытушыға   немесе   жауап   берушіге   сұрақ   қоюға   болады.   Егер   де   жауап   беруші   жоспар

бойынша   берілген   сұраққа   толық   жауап   бермесе,   онда   тыңдап   отырған   студенттер

толықтырып,   жауап   бере   алады   (жауап   беруші   мен   толықтырған   студенттің   жауаптары

бағаланады). Әдебиеттер тізімі: (1,2,3,4.)

8. Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар

1   Тақырып.  ТМД   аймағы   туралы   жалпы   мәліметтер.   ФГО   мен   шайып   жатқан

теңіздер. 

1. Картамен жұмыс: кескін картаға ТМД елдерінің физикалық картасын белгілеу. 

2. Шайып жатқан теңіздерге сипаттама беру.

3. Табиғаттың ерекшеліктері. 

4. Табиғи ресурстар.2 Тақырып. Геологиялық құрылысы мен жер бедері.

1.

ТМД аймағының геологиялық, тектоникалық және минералды ресурстар карталарынзерттеп, салыстырмалы сипаттама беру.

2.

Платформалық және қатпарлы облыстар, олардың құрылысы.3.

Минералдық ресурстар.3 Тақырып. Климат және ішкі сулары.

1. Климат табиғи ресурс ретінде.

2. Ірі өзендер, көлдер мен мұздықтарға сипаттама беру.

3. Бөгендер мен тоғандар.

4. Батпақтар, мұздықтар, мәңгі тоң, жер асты сулары. 

5. Климаттың адам өмірі мен шаруашылық әрекетіне әсері.4 Тақырып. 

Топырақ-өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлемі.

1. Топырақ ресурстары.

2. .


3. Өсімдік ресурстары.

4. Аң аулаушылық – өндірістік ресурстар.

5. ТМД   елдерінің   Қызыл   кітабы.   Сирек   кездесетін   өсімдіктер   мен   жануарларды

қорғау үшін шаралар.  5   Тақырып.  ТМД   аймағының   физикалық-географиялық   аудандастыруы   мен   табиғи

зоналары.

1. Аудандастыру мәселесі. 

2. Физикалық-географиялық аудандастырудың маңызы.

3. ТМД аймағындағы табиғи зоналары таралуының заңдылықтарын анықтау.

4. Солтүстік Американың табиғи зоналарымен салыстыру.6 Тақырып. Шығыс-Еуропа жазығы.

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.7 Тақырып. Кола түбегі және Карелия. Украин Карпат таулары. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.8 Тақырып. Қырым-Кавказ таулы өлкесі.  

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.9 Тақырып. Орал таулы өлкесі. Таулы-Аралдық Арктика.  

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.10 Тақырып. Батыс-Сібір ойпаты.  

1. Номенклатура.2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.11 Тақырып. Орта Сібір. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.12 Тақырып. Сібірдің Солтүстік-Шығысы. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.13 Тақырып. Камчатка-Курил жанартаулық өлкесі. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.14 Тақырып. Амур-Сахалин аймағы. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.15 Тақырып. Байкал таулы өлкесі. Алтай-Саян өлкесі.  

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.16 Тақырып. Қазақтың ұсақ шоқылары. Тұран ойпаты.  

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.17 Тақырып. Орта Азия мен Қазақстанның таулары. 

1. Номенклатура.

2. Ауданның экологиялық мәселелері.

3. Географиялық ауданның туристік-рекреациялық әлеуеті.9. СОӨЖ кеңес кестесі (СОӨЖ-сы СӨЖ-ның 25% құрайды)

№ Сабақ түрі

дүйсенбі сейсенбі сәрсенбі

бейсенбі


жұма

сенбі


1. Дәріс   сабақтарының

сұрақтары   бойынша

кеңес беру

12.35


13.25

2. Семинар   сабақтары

бойынша кеңес

12.35


13.25

3. СӨЖ бойынша кеңес

12.35

13.25


4. Тест

тапсырмаларының

сұрақтары   бойынша

кеңес


12.35

13.25


11. Студенттердің білімдерін тексеру кестесі

Дәріс және тәжірибелік (семинар) сабақтар 0-100 баллмен бағаланады.Пән бойынша тапсырмаларды тапсыру кестесі Жұмыс

түрі

Тапсырма

тақырыбы, мақсаты

және мазмұны

Ұсынылға

н әдебиет

Орынд

ау

ұзақты

ғы

Бақылау

формасы

Тапсыру

уақыты

1

2

3

4

5

6

7

1

РефератТМД

территориясының

даму тарихы

2 жұма


 

2-ші жұма

2

Тақырыпт


ық

карталарме

н жұмыс 

Карталар


Тақырыпт

ық

карталарСемест

р бойы


Ауызша

сұрау


семестр

бойы


3

Аралық


бақылау

Жоспар


 

бойынша


алғашқы 4 тақырып 

коллоквиу

м

8-ші жұма4

Реферат


ТМД табиғат зоналары

2 жұма


9-шы жұма

5

Реферат ТМД территориясында

өсімдіктер

жамылғысының

таралу заңдылықтары

2 жұма

14-ші жұма6

Аралық


бақылау

Жоспар   бойынша   5-8

тақырыптар

коллоквиу

м

15-ші жұмаЕскерту: 

1. Реферат СӨЖ тапсырмаларында берілген тақырыпқа сай жазылуы тиіс. 12. Студенттердің білімін бағалау критериилері 

Пәнді оқыту жыл бойы алған білімдері бойынша, тестілеу формасындағы емтиханмен

аяқталады.  Бағдарламада   берілген     барлық   тапсырмаларды   орындау,   емтиханға   жіберудің

міндетті критерииі болып табылады. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

13. Курстың саясаты

Студент   дәріс   сабақтарына   міндетті   қатысу   тиіс.   Сабаққа   қатысу   әр   бір   сабақта

белгіленеді (сабақтың басында немесе ортасында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, ол

белгілеуден кейін келсе де, сабақта жоқ деп есептеледі. 

Сабақтардағы   кез-келген   бұзушылық   жазаланады,   тіпті   аудиториядан   шығарып

жіберуге   де   жету   мүмкін.   Ал   белсенді   жұмыс   бағаланады.   Сабақтан   қалмау   керек   және

кешігіп   келуге   болмайды.   Сабақты   босату   және   кешігіп   келу   үшін   төмендегі   айыпты

санкциялар қолданылады:

- Орынды себепсіз дәріс сабағына қатыспағаны үшін – минус екі балл;

- Аудиторияда тәртіпті бұзғаны үшін – сабаққа келгені үшін алған баллдан айырылады.Талаптар мен айыпты санкциялар:

1. Оқу процесіне белсенді қатысу.

2. Сабаққа кешікпеу.

3. Аудиторияға сыртқы киімді шешіп кіру.4. Сабақ барысында бір-бірімен сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефондарды өшіру, сағыз

шайнамау. 

5. Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және тәртіпсіз сөздерді қолданбау. 

6. Босатылған   дәрісті   өздігінен   игеріп,   тапсыру   негізгі   балл   мөлшерінің   50%-мен

бағаланады. 

7.   Уақытында   орындалмаған   тапсырмалар   (бақылаудың   барлық   түрлері)   негізгі   балл

мөлшерінің   50%-мен   бағаланады.   Тапсырмаларды   орындамағаны   үшін   қорытынды   баға

төмендетіледі.  

Аталған талаптарды орындау емтиханға қатысуды қамтамасыз етеді.

Соңғы қорытынды баға төмендегілерден шығарылады:

1. Дәріс сабақтарына қатысу.

2. Дәріс сабақтарына белсенді қатысу және барлық тәжірибелік жұмыстар мен СӨЖ орындау

мен қорғау.

3. Білімдердің шекті бақылауы. 

4. Емтихан (сынақ) бағасы.

Білімді бағалау баллдық-рейтинг жүйесін қолданумен жүзеге асырылады, студент

күнтізбелік   кестеге   сүйеніп   өз   білім   деңгейін   өзі   бағалай   алады.   Қажетті   баллдар   санын

жинау   үшін   студент   барлық   дәріс,   тәжірибелік  сабақтарға   белсенді   қатысу   қажет.   Егер

аталған   шарт   орындалмаса,   студент   барлық   тақырыптарды   игеріп   тапсырудан   кейін   ғана

емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білім деңгейі үнемі тексеріледі. 

Орындалған   жұмыстарды   тапсыру   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі

бойынша жүзеге асырылуы шарт. Босатылған сабақтардың тақырыптарын игеріп тапсыру:

Орынды себеппен  тәжірибелік  жұмысты орындамаған студент оны келесі жұмада

тапсыра алады, бірақ сол жағдайда жұмыстың орындалуы 1 баллға төмендетіліп бағаланады. 

Шекті бақылау кезінде басқа студенттен жазбаша жұмысты көшіріп алуға тыйым салынады

(көшірілген жұмыс есептелмейді).

Емтихан   ауызша   түрде   өтеді.   Студент   үш   сұраққа   жауап   беру   тиісті.   Емтиханда

берілген жауап төмендегідей бағаланады:

-100 балл – барлық сұрақтарға толық жауап үшін;

-75 балл – екі сұраққа толық жауап үшін;

-75 балл – барлық сұрақтарға толық емес жауап үшін;

-85 балл – екі сұраққа толық жауап, ал үшіншісіне толық емес жауап үшін;

-50 балл – бір сұраққа ғана толық жауабы үшін;

-0 балл – жауабы болмаған жағдайда.

14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 

1.

СНГ и Балтия – 2005. [Электронный ресурс]: (карты). –INGIT Ltd, 2005. 1CD; 643 Мб.– Копия.

2.

Лазаревич К.С. География: Общая физическая география. Пособие для учителя. М.:Первое сентября, 2003. - 288с.

3.

Новый   иллюстративный   энциклопедический   словарь.   [Электронный   ресурс]   –   М.Delta-MM Corp, 2002 – 1CD. 208 Mb.

Қосымша:

4. В.А. Ермаков. Казахстан в современном мире. Алматы, Гридану, 1998.

5. Баладин Р.К. 100 вопросов и ответов по географии: материалы для факультативных

занятий и семинаров. М.: АСТ, Астрель, 2003.                    

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  • 2. Оқытушы жөнінде ақпарат:
  • География және туризм кафедрасы, ауд. № 313, 509 телефон: 8(7182) 67-36-85 (ішкі 12-77,11-85)
  • Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны
  • СӨЖ
 • 6. Дәріс сабақтарының мазмұны
 • 7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны, 15 сағат
 • Ескерту:
 • 1. Реферат СӨЖ тапсырмаларында берілген тақырыпқа сай жазылуы тиіс.
 • 12. Студенттердің білімін бағалау критериилері

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 190.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет