Педагогикалық тәжірибенің жұмыс бағдарламасыжүктеу 82.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.04.2017
өлшемі82.75 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым

министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университетіПедагогикалық тәжірибенің

                                     жұмыс бағдарламасы

050608 - Экология мамандығының студентері

үшін 

Павлодар

       БЕКІТЕМІН

                                                                Оқу бөлімінің

проректоры

                                                                                ______________

Н.Э. Пфейфер                                                         

                                                            «____»______________

2005 ж.

Құрастырушы:  аға оқытушы Сағынова Г.С.

                              

                         «Экология және география» кафедрасы

Педагогикалық тәжірибенің жұмыс бағдарламасы                 

050608-Экология студенттер мамандығына

                  күндізгі оқу формасы жалпы    орташа    база білімі

бойынша

   


Жұмыс   бағдарламасы   050608-Экология  

  Мемлекеттік

стандарт негізінде құрастырылған 3.08.072-2004.  Білім және

ғылым   министрлігінің   2004   ж   29   мамырындағы  №  671

бұйрығы. 

және   С.   Торайғыров   атындағы   ПМУ-нің   ғылыми   кеңесінің

мәжілісінде бекітілді

        2004 ж. «_29_» _қыркүйек_ №_2__ хаттама

             Кафедра мәжілісінде ұсынылды 2004ж. «29»  тамыз    №1

хаттама                                                                

     Кафедра меңгерушісі    _____________________  Ұ.Қаманұлы

       Биология-химия институтының оқу- әдістемелік кеңесінің

келісімімен өтті.

      2004  ж. «31» тамыз №1 хаттама      

    ОӘК төрайымы _______________________   Ұ.Д.Буркітбаева      КЕЛІСІЛДІ

      Институт директоры _________________         К.У. 

Базарбеков   

      Жақталған ОӘБ

      ОӘБ басшысы __________________________  Л.Т. Головерина

Кіріспе

         050608   -   «Экология»   мамандығы   бойынша   мемлекеттік

жалпыға міндетті стандарт студенттерді келесі бағыт бойынша

дайындайды:   бакалавр   экология   және   табиғатты   пайдалану

экологиясы.   Мамандықтың   типтік   жобасына   қарай

педагогикалық   практика   7-семестрде   2   жұма   мөлшерінде

өтеді.Университеттің   бұйрығына   сай,   педагогикалық

практиканың   өтуі   Павлодар   қаласының   мектептерінде

қарастырылған.

        Практиканың мақсаты: студенттерді толығымен мұғалім

қызметін   атқаруға   дайындау.   Сабақты   өздігімен   мамандау,

оқушылармен  оқу-тәрбиелік  жүйесін  өткізу,  сынып  жетекшісіне

мамандау.

       Практиканың міндеттері: 

           1.Маманданған   мұғалім   еңбегі   және   тәжірибесі   арқылы

оқушыларды экологияның жаңа оқыту әдістемесімен таныстыру.

      2.Профессионалды- методикалың іскерлікті дамыту.

●   Гностикалық:

-

Жоғарғы   оқу   орындағы   пәндерден   алынған   ақпараттарды

мектептегі экология курсында пайдалану;

-

мектеп   бағдарламасын   қорытындылай   алу,   оқулық

мазмұнының   құрылымын   талдау,   қоғамның   әлеуметтік

сұраныстарына   байланысты   оқулықтардың   мазмұнына   баға

беру.

-

өздігімен білім алудың әдіс-тәсілдерін қолдана алу.

●  Конструктивті:

-

көрнекі   құралдарды   қолдана   және   дайындай   алу,

дидактикалық материалдарды құрастыру;

-

әдебиеттен керекті мағлұматты тере алу, мектеп курсындағы

есептегіш мысалдарды өздігімен құрап, шығара алу.

●  Проективті:-

тақырып жоспарын құрастыра алу, сабақ этаптарын басқара

білу;

-

нақты пепагогикалық жағдайда білім берудің ең эффекті әдіс-

тәсілдердің негізгі түрлерін таңдау;

-

өздік   жұмысты   жоспарлай   алу,   оқушылардың   жеке   басына

байланысты үй тапсырмасын дайындау.

●  Ұйымдастырушылық:-

оқытудың   активті   тәсілдерін   қолдана   алу,   саяхаттарды

ұйымдастыра және жүргізе алу;

-

сыныптан тыс және мектептен тыс мейрамдарды психология-

пепагогикалық талаптарға сай өткізе алу;

●   Аналитикалық:-

оқушылардың білім деңгейін объективті түрде бағалау;-

өздік   жұмыстың   қорытындысын   бағалай   алу,   өз-өзіне   баға

беру,   басқа   мұғалімдермен   салыстыра   отыра   жетістіктерге

баға беру.Педагогикалық практиканы өту үші студенттерге

арналған сабақтар тізімі

 

-

Педагогика;-

Психология;-

Жалпы жер игеру;-

Жалпы экология;-

Биология және экология оқыту методикасы;-

Зоология;-

Ботаника;Педагогикалық практиканың мазмұны  (барысы) 

МазмұныӨткізу

мерзімдері

1

Практиканың объектерін анықтау (қаланыңмектептері)

Оқу жылы 

басталмас 

бұрын


2 «Экология» сабағы бойынша методистерді 

анықтау; тәрбие жұмыстары бойынша (педагог-

психолог)

Пед.практикаға 

1 ай қалған 

уақытта


3 Практиканттарға жалпыға бірдей талаптарды 

қарастыру мақсатымен кафедрада 

методистерге жиналыс ұйымдастыру.

Пед.практикаға 

2 жұма қалған 

уақытта


4 Пед.практика талаптары жөнінде және есеп 

Пед.практикаға беру документтерін толтыру мақсатымен 

студенттерге бұрылымды конференцияларды 

өткізу.

3 күн қалған уақытта

5 «Пассивті жұмада» студент-практиканттардың 

жұмысын ұйымдастыру:

-мектепте пед. ұйымның құрылымын 

өткізу(еңгізу)

-мектептегі пед. штатпен танысу, студенттерді 

сынып бойынша бөліп тастау;

-оқушылармен танысу, бекітілген сыныпта 

сабақтарға қатынасуын талдау.

Пед. практиканың бірінші жұмасында

6 Студент-практиканттың жұмысын 

ұйымдастыру2-5 жұмада:

-экология сабағында 4 сынақ сабақтарын 

жүргізу, студенттерге рналған 

консультацияларды өткізу. Әр сабаққа, 

сыныптан тыс мейрамдарға байланысты 

методист және мектеп мұғалімдері 

студенттерге жалпылай, топты, жеке басты 

консультация сабақтарын ұйымдастыру.

-студенттердің сабаққа дайындалу 

конспекттерін тексеру.

Практиканың 1 

жұмасы

7 Практикант жұмысының бағасы бойынша мектеп педагогикалық ұйымның қорытындысын 

жасау.


Практиканың 2-

жұмасы


8 Студент практика бойынша құжаттарын

-жұмыстың индексті планы ( ұйымдастырылған 

жұмыс, сынып жетекшісі, оқу жұмысы)

-практиканттың күнделігінің

-практиканттың санағы (мектептегі және сыныптағы оқу тәртіптік жұмысына жалпы 

мінездеме беру, өзінің педагогикалық іс-

әрекетіне анализ жасау, практикаға 

қорытынды жасау)

--

Практиканың 2жұмасында 

9 ЖОО-ң методистіне, оқытушыларына, 

студенттеріне мінездеме құрастыру 

Практиканың 2

жұмасында

1

0 Пед.практика нәтижесі бойынша қорытынды 

конференция өткізу.

2 жұма 

( практика аяқталғаннан 

кейін)


Студенттің   ғылыми   зерттеу   жұмысының   тақырыбы

консультациясының   екінші   аптасында   таңдалып   алынады,

материалды   практика   кезінде   жинайды.   Студенттің   ғылыми

зерттеу   жұмысы   нәтижесі   доклад   ретінде   қорытынды

конференцияда ұсынылады.

Педагогикалық практиканың бағыты

Мамандығы бойынша дайындыққа кіреді:-

сабақ конспектісін құрастыру;-

сынақ сабағын өткізу;-

дидактикалық материалды дайындау;-

сабақты талқылауға қатысу;-

басқа студент-практиканттардың 2 сабағына жазбаша анализ

жасау;

-

пән мұғалімінің бағасы.Жалпы педагогикалық дайындыққа кіреді:

-

педагогика бойынша сынақтық шара;-

география және экология  бойынша  сынақтық шара;-

сынып жетекшісінің бағасы;-

педагог-методистің бағасы;-

эколог-методистің бағасы.Педагогикалық практиканың қолданбасы

-

Педагогикалық   практика   түлектерді   шығарушы   кафедрасы

және   педагогика   және   психология   кафедрасымен   бірге

ұйымдастырылады;-

Практикаға   1   ай   қалған   уақыттан   кешікпей,   кафедра

практиканы   өту   үшін   мектептерді   анықтайды   және   оқу

бөліміне хаттама береді;-

Практиканы   ұйымдастыру   және   өтуді   институт   директоры

және   түлектерді   шығарушы   кафедра   меңгерушісі   жауапты.

Студенттің   практикаға   шығу   алдында   орнықтыру

конференция өткізіледі.Онда педагогикалық практиканы өту

тәртібі мен оның мазмұны түсіндіріледі. Практика аяқталған

қорытынды конференция өткізіледі.

-

Практиканың   нәтижесі   кафедра   ЖОО   –ның   практика

жетекшісінің қатысуымен бірге талқыланады. Университеттің


практика   жетекшісі   практиканы   ұйымдастыру   міндеттерін

берілген инструкцияға сәйкес орындайды.-

Педагогика және психология кафедрасының

педагогикалық практикасына жетекшілік жасау

●  Методистермен   және   жетекшілер   тобымен   студенттер

практикасы   жөнінде   орнықтыру   және   қорытынды

конференциясын жүргізу;

●  Практиканың   өтіп   жатқанын   бақылау,   студенттерге   сабақ

жүргізу және сыныптан тыс шара жүргізу жөнінде консультация

өткізу.   Педагогикалық   практиканы   жетілдіру   жөнінде   кеңес

беру.


● Тәрбиелеу жұмыстын мақсаттарын анықтайды.

 Сыныптан   тыс   шараларға   қатысып,   оны   мектепоқуытушыларымен бірге тиянақтап, бағалайды.

●    Практика   жөнінде   санақты   құрастырып,   оны   жетекшілер

тобына ұсылады.

●    Мектеп   қызметкерлеріне   ғылыми-   методикалық   көмек

көрсетеді.

Экология және география кафедрасының педагогикалық

практикасына жетекшілік жасау

● Орнықтыру және қорытынды конференциясына қатысу

●  Оқушыларды мектеп оқытушыларының жұмыс тәжірибесімен

таныстыру

● Студенттер арасында сабақтың тақырыбын бөледі

●  Студенттерге   әдебиетті   таңдау   және   сабаққа   құрал-

жабдықтарды дайындауға көмек көрсету

●  Студенттерге мамандығы бойынша сабақ және сабақтан тыс

шараға   дайындық   туралы   консультация   жүргізу,   оны   өткізу

жоспарын   бекітеді.   Сабаққа   және   тыс   шараларға   кіреді,   оны

ұйымдастырады   және   мектеп   оқушыларымен   бірге   талқылап,

бағалайды.

● Студенттердің әртүрлі оқыту методикасын қолданып сабақты

жүргізуді қамтамасыз етеді.

●  Студенттердің     практика   кезінде   жасаған   жұмысы   жөнінде

санақ құрастырып, оны жетекшілер тобына ұсынады.

●  Мектеп   қызметкерлеріне   ғылыми-   методикалық   көмек

көрсетіп, пәндік-методикалық комиссияға қатысу.Практикадағы топ жетекшілерінің міндеттері

 Педагогикалық   практика   бойынша   орнықтыру   жәнеқорытындылау конференция өткізуін ұйымдастыру;

●  Мектеп администрациясымен бірге студенттерді сыныптарға 

бөледі;

● Оқу және тәрбиелеу практикасының барлық түрімен қолдайды;

● Студенттер практикасының жеке басының жоспарын бекітеді,

оның практика кезінде орындалуын қадағалайды;

● Берілген методистер негізінде топпен практика өту графигін 

құрастырады (сынама сабақ және сыныптан тыс шара өткізудің 

уақыты және орны)

● Студенттердің ұсынған документациясын жинап, анализ 

жасайды. Практика қорытындысы бойынша санақ құрастырып, 

оны кафедраға ұсыну;

● Практика бойынша сынақты қабылдау комиссия жұмысына 

қатысу.

Мектеп директорының міндеттері (ОБ меңгерушісінің)

● Студенттердің мектепке педагогикалық практикасын өту үшін

жағдай қамтамасыз ету;

●  Студенттерді   мектеппен, педагогикалық құрамымен, мектеп

құжаттарымен,   мектептегі   оқыту,   тәрбиелеу   процессінің

ұйымымен таныстыру;

● Жетекшілер тобымен студенттерді сыныптарға бөлу; 

●  Студенттердің педагогикалық практикасын жетілдіру, кеңес

беру. Оған мектептегі пән мұғалімінің міндеттерін түсіндіру;

●  Бекітілген   студенттерді   өзінің   оқыту,   тәрбиелеу   жұмыс

жоспарымен таныстыру; 

Мектептегі сынып жетекшісінің міндеттері

● Оқушылардың құрамымен, жеке басының ісімен, мінез-

құлқымен, сабаққа қатысушылығымен, жұмыс жоспарымен 

және негізгі міндеттерімен таныстыру;

● Психология және педагогика кафедрасының жетекшісмен, 

топ жетекшісімен бірге, практика бағдарламасының тәрбиелеу 

міндеттерін нақтылаумен бірге, студенттерге тәрбиелеу 

жұмыстарының жоспарын құрастыру және оның жүзеге 

асыруын қадағалау;


● Студенттердің сыныппен тәрбиелеу шараларында болу, 

жүргізілген  жұмысты бағалауға қатысу;

● Студенттердің сыныппен тәрбиелік жұмысына назарын 

аудару (кезекшілік, ата-анамен әңгімелесу, оқушылардың үйіне 

бару;

● Психология және педагогика кафедрасының жетекшісімен бірге, оқушыларды тану мен психолого-педагогикалық 

мінездеме құрастырудағы студенттердің жұмысын басқару;

●Студент-практиканттарға мінездеме беру, тәрбиелік 

жұмыстарын бағалау;

● Қорытынды конференциялар мен практика нәтижесі 

жөніндегі жиналысқа қатысу.Студент –практиканттың міндеттері

● Практика бағдарламасында қарастырылған тапсырманы 

толығымен орындау;

● Мектептегі ішкі тәртіпке бағыну;

● Практика кезінде мектепте кемінде күніне 6 сағат өткізу;

● Методистер, пән оқытушылары, сынып жетекшісі, директор 

мен оқу ісінің меңгеруші, тәрбие ісінің меңгерушісінің 

тапсырмаларын орындау;

● Сыныпта оқу және жұмысын жүргізу, педаогикалық 

ұйымының жиналысына, тыс шара өткізуге 2 күн қалғанда 

конспектінің жоспарын мұғалімге немесе методистке көрсету;

● Практика кезінде педагогикалық зерттеу күнделігін жүргізу, 

практика соңында белгіленген формада сынақ өткізу. 

 

ӘдебиеттерНеізгі әдебиеттер:

1. Карцева И.Д. Шубкина Л.С. Хрестоматия по методике 

преподавания биологии-М.., 1984

2.  Корсунская В.М. Мироненко Г.Н. Мокеева З.А. Верзилин Н.М  

Уроки общей биологии- М.., 1986

3. Программа экологического образования.- Алматы.., 1999

4. Экология человека. Основные проблемы.- М.., 1988

5. Сивоглазов В.И. Биологии в школе. Сборник нор-х документов-

М.., 1987

6. Преподавания дисциплин естественно-математического 

цикла. Методические рекомендации. –Санкт-Петербург..,2000

7. Ермаков Д.С. Зверев И.Д. Суравегина И.Т. Учимся решать 

экологические проблемы. Методическое пособие для 

учителя.- М.., 20028. Онищук В.А. Урок в современной школе. М..,-1981

9. Николаева С.Н. Теория и методика экологического 

образования. М.., 2002

10.


 Дерябо С.Д. Экологическая психология: 

Диагностика экологического сознания. М..,1999

11.

 Зверев И.Д. Учебное исследования по экологии в школе: методы и средства обучения. – М.., 1993

12.


Суравегина И.Т. Сенкевич В.М. Как учить 

экологию: Пособие для учителя- методическое пособие- Тула: 

Изд-во ТО ИРО, 1996

13.


 Экологическое образование- Спб: образование- 

1997. Ж. Вестник АсЭко-1998

14.

Прохорова Б.Б. Экология человека. Понятийно-терминологиический словарь.- М..:МНЭПУ, 2000

15.


Алексеев С.В. Теория и методика эколого- 

педагогической подготовки учителя в системе пост 

дипломного образования: Монография Спб. Спец. Лит-2001

16.


 Моисеева Л.В. Диагностические методики в 

системе экологического образования- Екатеринбург: Изд. Гос. 

проф. Пед. универ., 1996

Қосымша әдебиеттер:

1. Предмет экологии человека. Обзор.-М.1991

2. Райх     Е.Л.   Принципы   и   методы   медико-географического

изучения территориальных антропоэкологических систем. –

М.,1993

3. Харченко   В.Г.   Параметры   эколгической   культуры.   Ж.Науычные ведомости БГУ 1996 №3

4. Глазычев   С.Н.,   Козлова   О.Н.   Экологическая   культура   М..:

-Горизонт 1997

5. Искатова В.А. Формирование экологической  культуры уч-ся:

Теория и практика – Тюмень: Изд-во ТГУ, 1998

6. Черного Л.С. Новое экологическое мышление Ж. География

в школе 1998

7. Базарбаева С. Формирование основ экологической культуры

у младших школьников Ж. Поиск-1999 -№3

8. Гранин   Ю.   Экологическое   сознание   и   власть   //   Высшее

образование в России 1999г.

9. Тлепов   Ж.   Основные   компоненты   экологической   культуры

личности Ж. Высшая школа Казахстана. 2000 №4-5


10.

Кожарберлиев   П.   Еримбетов   Н.   Экологическое

воспитание студенческой молодежи.

11.


Приаралье Ж. Высшая школа Казахстана 2001-№1

12.


Медведев   В.И.   Апдамева   А.А.   Экологическое

сознание: Уч. Пособие М. Логос 2001

13.

Журнал Высшая школа Казахстана 2002-№214.

Зверев И.Д. Учебное исследования по экологии в

школе: методы и средства    обучения. – М.., 1993

15.


Суравешка И.Т. Сенневич В.М. Как учить экологию:

Пособие для учителя – методическое пособие- Тула: Изд-во

ТО ИРО, 1996

16.


Экологическое   образование-   Спб:   образование-

1997. Ж. Вестник АсЭко-1998

17.

Прохорова   Б.Б.   Экология   человека.   Понятийно-терминологиический словарь.- М..:МНЭПУ, 2000

18.


Экология   человека:   Учебное   пособие./   Под.ред.

Б.Б. Прохорова- М.: Изд-во МНЭПУ, 2000

19.

Алексеев   С.В.   Теория   и   методика   эколого-педагогической   подготовки   учителя   в   системе   пост

дипломного образования: Монография Спб. Спец. Лит-2001

20.

Алексеева   Т.И.   Прохорова   Б.Б.   Введение   вэкологию человека: программа курса. Ж. Мир психология и

психология в мире.-1995 №2

21.

Моисеева   Л.В.   Диагностические   методики   всистеме   экологического   образования-   Екатеринбург:   Изд.

Гос. проф. Пед. универ., 1996Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 82.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет