Педагогика пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптарыжүктеу 371.9 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата26.05.2017
өлшемі371.9 Kb.
  1   2   3   4

 

 

  

 

  

 


 

Педагогика пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары 

 

1-нұсқа Тақырыбы: Оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеудегі педагогикалық басшылық.  

Жоспар 

Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және оның тұлғаны дамытудағы және қалыптастырудағы ролі. 

Адам ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге итермелейтін фактор және оны тәрбие жұмысында пайдалану. 

Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу процесі және оның қайырымдылық компонентттері. Әдістемелік нұсқау 

Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу жұмысын ұйымдастырудың мазмұны мен формасы әр түрлі болуы 

мүмкін. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеуді ұйымдастыру негізгі үш бағытта жүзеге асады:  

а) оқушылар ұжымының ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің пайдасы туралы ойларын қалыптастыру. 

б) оқушылардың ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің мәнін оның әдістері мен іске асыру жолдарын 

анықтап алуына кӛмектесу 

в) Оқушыларға ӛзін-ӛзі тәрбиелеу бағдарламасын ӛңдеуге және орындауға практикалық 

кӛмек. Жалпы айтып ӛтсек, мұғалімдер ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің іске асуына ас кӛңіл бӛліп, 

оны ұтымды және сауатты бағыттаған жағдайда, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу оқушыларды 

дамытудың және тұлғаны қалыптастырудың ӛте қажетті тәсілі. 

 Ұсынылған әдебиеттер: 

Харломов И.Ф. «Педагогика» М., 2000ж. 

Бардин С.М. «Учитель властвовать собой» М., 1986ж. 

Коломинский Я.Л. «Воспитай себя» М., 1981ж. 

Рувинский Л.Н. «Самопознание личности» М., 1984ж. 

 

2-нұсқа 

Тақырыбы: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы 

Жоспар 

Педагогикалық жүйені түсіну және оның құрылымын құрастыру 

Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогикалық басқарудың ерекшеліктері (стильдері) 

Педагогикалық қызмет құрылымындағы шығармашылықтың орны мен ролі 

Әдістемелік нұсқау 

Педагогикалық жүйенің шегінде бес құрылымдық құрастырулар айқындалады: 

1.Педагогикалық ықпалдың субъектісі 

2. Педагогикалық ықпалдың объектісі 

3.Олардың бірлескен қызметінің пәні 

4.Оқытудың мақсаты 

5.Педагогикалық қарым-қатынастың тәсілдері 

Әдетте педагогикалық қарым-қатынасты оқыту мен тәрбиелеу процесінде болатын оқыту 

мен тәрбиелеу процесінде болатын оқушы мен оқушының арасындағы кәсіпқой қарым-

қатынас деп түсінеді. Есте сақтау керек, педагогтың кәсіпқойлық деңгейі оның қабілетіне 

педагогикалық, әлеуметті-психологиялық және кәсіпқой –педагогикалық ойлау 

дәрежесіне тәуелді. Ұсынылған әдебиеттер: 

Харломов И.Ф. «Педагогика» М., 2000ж. 

Бардин С.М. «Учитель властвовать собой» М., 1986ж. 

Коломинский Я.Л. «Воспитай себя» М., 1981ж. 

Рувинский Л.Н. «Самопознание личности» М., 1984ж. 

 

 

 

 

 

 


3-нұсқа 

Тақырыбы: Сынып жеткші мектепте 

Жоспар 

Сынып жетекші мектепте, оның жұмысының мәні, негізгі функциясы мен міндеттері 

Сынып жетекшісінің оқушылар ұжымын құру және тәрбиелеу жұмыстары 

Сынып жетекшісінің оқушылардың үлгерімін кӛтерілуі, еңбеккке және адамгершілікке 

тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыруы 

Сынып жетекшісінің мұғалімдермен және ата-аналармен қарым-қатынасы Әдістемелік нұсқау 

Сынып жетекшісінің негізгі міндеттерімен функцияларына назар аударған жӛн. Сынып 

жетекшісінің оқушыларды танып білу жұмыстарын қарастырыңыз (тәртіппен қызметті 

күнделікті қадағалау, индивиттік және топтық диагностикалық сұхбат, оқушылардың 

әрекетінің нәтижесін оқып білу және т.б.). Сынып жетекшісінің оқушылар ұжымын 

ұйымдастыру жұмысында міндетті түрде дұрыс педагогикалық талаптар қоя білген қажет; 

сыныпта ӛзі-ӛзін басқару; мазмұнды сабақтан тыс жұмыстар. 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Болдырев Н.И. «Методика работы классного руководителя» М., 1984г. 

Денакова И.Д. «С верью ученика», «Особенности воспитательной работы классного 

руководителя» М, 1989г. 

Изруков Н.С. «Вы стали классным руководителем» М., 1986г. 

 

4-нұсқа Тақырыбы: Оқушының біріккен шығармашылық ретіндегі қызметі 

Жоспар 

Қызметкерлік педагогиканың негізгі принциптері (бірігіп уайымдау, бірігіп сезіну, 

біріккен шығармашылық) 

Оқушы мен мұғалімнің біріккен шығармашылығы қалай кӛрінеді? 

Қазіргі педагогика – тұлғалы-тұлғаның педагогикасы 

Әдістемелік нұсқау 

 

Педагог – новаторлардың тәжірбиелеріне сүйене отырып қызметкерлік 

педагогиканың негізгі қалпын қарастыру; оқушыларды оқытумен тәрбиелеуді 

педагогикалық қарым-қатынас пен педагогикалық түсінушіліктер ролі. Ұсынылған әдебиеттер: 

Канн-калик В.А., Никандров Н.Д. «Педагогическое творчество учителя» М., 1990г. 

Загвязинский В.М. «Педагогическое творчество учителя» М., 1987г. 

Кондратенков А.Е. «Труд и талант учителя» М., 1989г. 

Харламов И.Ф. «О педагогическом мастерстве, творчестве и новаторстве», «Педагогика» 

М., 1992г. № 7-8. 

Рогов Е.Н. «Личность учителя Теория и практика Ростов –на Дону» 1996г. 

Реан А.А. «Психология познания педагогом личности учащихся» М., 1990 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 5-нұсқа 

Тақырыбы: Патриотизммен халықаралық қатынастар мәдениетін тәрбиелеу 

Жоспар 

Патриотизммен халықаралық қатынастар мәдениетінің мәні, олардың мазмұны мен ішікі 

құрылымы 

Оқушылардың бойында патриотизмнің интелектуалды негізгі мен халықаралық 

қатынастар мәдениетін қалыптастыру 

Оқушылар бойында патриотизм мен халықаралық қатынастар мәдениеті жайында 

кӛзқарастар мен иландыруды тәрбиелеу 

            Әдістемелік нұсқау 

Патриотизм мен халықаралық қатынастар мәдениетінің мәнін анықтау,  олардың тұлғалық 

дамудағы маңызы. 

Оқыту – тәрбиелеу жұмысының бағыты оқушылардың ішкі талпыныстарын ескеру керек. 

Патриотизм мен халықаралық қатынастар мәдениетін қалыптастырудың табыстары 

туралы тек егер оқушылар бойында сай келетін дағды мен тәртіп әдеттері тәрбиеленсе 

ғана айтуға болады. Сондықтан патриотизм мен халықаралық қатынас мәдениетін 

қалыптастыруда оқушылардың практикалық қызметінің ұйымдасқаны қажет.   

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Гасанов Г.Т. «О психологии формирования общенациональных ценностей» 

«Современная педагогика» 1994г. №9 

Карласинов И.Ф. «Педагогика» М, 2000г. 

Подласый И.П. «Педагогика» 2000г. 

Рогов Е.Н. «Личность учителя Теория и практика Ростов –на Дону» 1996г. 

 

6-нұсқа 

Тақырыбы: Тәртіппен мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу 

Жоспар 

Тәртіптілік пен мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру  - әдеп-ғұрып тәрбиесінің маңызды 

міндеті 

Саналы тәртіппен мінез-құлық мәдениетінің мәні. Тәртіптілік туралы түсінік 

Оқушылар бойында тәртіппен мінез-құлық мәдениетінің ережелерін орындау талаптарын 

қалыптастыру Әдістемелік нұсқау 

Тәртіп ең алдымен Адам қызметінде қатысты қамтамасыз етеді. Міне осы жағдай саналы 

тәртіп және мінез-құлық мәдениеті етеді. Оқушылар бойында тәртіптілік дағдыны 

қалыптастыру қажет. Осы мақсатта ұжымның қоғамдық Ойын пайдалануға болады. 

Оқушылар мен жеке жұмыстан тыс және сбақтан тыс әрекеттердің әр түрлі формалары. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

«Воспитание сознательной дисциплины и кульуры поведения» Пеаренко Н.С., М., 1982г. 

Жаманова Т.Н., Нефедова К.А. «Воспитание сознательной дисциплины и кульуры 

поведения» М., 1985г. 

Коснов Д.М. «Предупреждение вредних привычек у школьников» Минск 

 

 

 

  

 

  

 

  

7-нұсқа 

Тақырыбы: Оқыту – тәрбиелеу жұмысының жалпы жүйесінде оқушылардың 

дүниетанымын қалыптастыру. 

Жоспар 

Дүниетанымның мәні және оның ішкі құрылымы 

Дүниетанымның негізгі түрлері 

Мектептік бӛлім мазмұнындағы білім мен идея жүйесі, оқушылар бойында ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру 

Оқушылар дүниетанымынын қалыптастыру критерилері Әдістемелік нұсқау 

Адам ӛмірінде және тәртібінде дүниетанымның атқаратын ролін қарастыру керек. 

Дүниетанымның негізгі түрлері (ғылыми, діни т.б.) оқушылар бойында ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру үшін жаратылыс, гуманитарлық, эстетикалықпәндердің 

толық кӛлемде меңгерілуі қажет. Кӛзқарастар мен иландыруды қалыптастыруларды 

мектептік білімнің мазмұнында бекітілген табиғатты, қоғамды, Адам санасын дамыту 

бағытындағы (идеялар) дүниетанымдық идеялар шешуші роль атқарады. 

Оқушылардың дүниетанымын қалыптастыруда дидактикалық және тәрбиелік шарттарды 

қарастырған жӛн. Терең ғылыми дәлел мен логикалық ойлау мен барлық меңгеріліп 

жатқан білімнің қайшылықсыздығын қамтамасыз етуі танымдық белсенділік және 

оқушылардың сабақ және сабақтан тыс кездерде дербестігін дамыту, оқушыларды 

белсенді еңбек қызметіне баулу. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Арцижевский Р.Н. «Мировозрение: сущность, спецефика, развитие» 

Львов 1986г. 

Буянов С. «Научное мировозрение», «Социально-философский аспект» М., 1987г. 

Вернадский В.Н. «Научное мировозрение» 1990г. 

Шуртиков К.Т. «Мировозрение и метод его формирования» 

Базань 1989г.Баранов Н.П., Сластенин «Педагогика» М. 1984г. 

 

8-нұсқа Тақырыбы: Мектептің, жанұяның, қоғамның біріккен тәрбие жұмысы 

Жоспар 

Қоғамдық және жанұя тәрбиесінің сәйкестігі, тәрбие тиімділігі арттырудың маңызды 

факторлары 

Оқушыларды тәрбиелеудегі мектеп пен жанұяның бірлескен жұмыстарының негізгі 

мәселелері 

Мектептің ата-аналармен ұйымдасқан педагогикалық жұмысы 

Мектептегі ата-аналар қоғамдық мекемесі 

Мектептің оқушылар ата-анасымен жеке жұмысы Әдістемелік нұсқау 

 

Бұл мәселені қарастырған жағдайда міндетті түрде жанұя мен мектептің бірлескен қызметіне кӛңіл аудару керек. Бұл жанұя мен мектеп тәрбие жұмыстарының мақсатымен, 

мазмұнымен байланысты проблемалар бұл оқушылардың ӛз тұлғасын дамыту мен 

қалыптастыру жұмыстиарының әдістер проблемасы. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Макаренко А.С. «Книга для родителей» М., 1987г. 

Сухомминский В.А. «Родительская пед.» М., 1981г. 

Гребенников М.В. «Пед.проблемы руководство семейным воспитанием» М., 1980г. 

Мудрость воспитания «Книга для родителей» М., 1987г.  

 

 

 

9-нұсқа 

Тақырыбы: Білім жүйесі және оның басқа елдерде даму тенденциясы 

Жоспар 

Білім жүйесі туралы түсінік 

Білім жүйесін дамытудың негізгі факторлары 

Білім жүйесі оның басқа халықтарда даму тендениясының ерекшеліктері Әдістемелік нұсқау 

Білім – тәрбиелеу мекемелері, тәрбие мәселесіндегі мақсат пен міндеттерді орындау 

болып табылады. Білім жүйесінің дамуына негізгі 3 фактор әсер етеді:  

а) Қоғамдық ӛнімнің даму деңгейі 

б) Халықтық білімдегі тарихи тәжірбие және ғылыми бастамалық ерекшеліктер 

в) Педагогикалық факторлар Ұсынылған әдебиеттер: 

Карласиов .М.Ф. «Педагогика» М., 2000г. 

Подласый И.П. «Педагогика» М., 2000г. 

Бордавская Н.В., Реан А.А. «Педагогика» учебник нового века 

 

10-нұсқа 

Тақырыбы: Тәрбиелеуші ұжымды қалыптастыру және оқушылардың дамуына 

тигізер әсерін күшейту 

Жоспар 

Тәрбиелеуші ұжымтуралы түсінік және оның дамуының негізгі сатылары 

Мектептегі тәрбиелеуші ұжымның құрамы 

Оқушылардың ӛзін-ӛзі басқарудағы ұйымдастыру және белсенділікті тәрбиелеу Әдістемелік нұсқау 

 

Педагогикадан ӛңдеу мәселесіне кӛңіл аудару керек; Макаренко А.С. пен 

Сухомлинскийдің тәжірбиелерін оқып үйрену. Міндетті түрде ұжымның даму сатысының 

белгілер мен мақсатын қарастыру керек. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 

Макаренко А.С. «оллектив и воспитание личности» М., 1976г. 

Сухомминский В.А. «Мудрая власть коллектива» М., 1982г. 

Нопекова Л.Н. «Самоуправление в школьном коллективе» М., 1988г. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ќазаќ тілін оќыту єдістемесі пєнінен арналған  баќылау  ж±мысы 

1-н±сќа 

1. 1-сыныптыњ «Ана тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2. Осы  сыныпқа к‰нтізбелік жоспар ќ±ру (аталѓан сыныпќа).  

3. Осы сыныпқа к‰нтізбелік жоспар бойынша бір сабаќќа дєст‰рлі емес 

сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.

 

Білім стандарты. 2.

 

Бастауыш сынып баѓдарламалары. 3.

 

«Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 4.

 

1-сыныптыњ «Ана тілі» оќулыѓы. 5.

 

«Бастауыш мектеп» журналы 2006-2008ж.  

2-н±сќа 

1. 2-сыныптыњ «Ана тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2. Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рыңыз. 

3.  Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  2-сынып оќулыѓы. 

5.  «Ана тілі» хресоматиясы З.Бейсенбаева, Б.Игенбаева, Г.Єріпиева. 

6.  «Мазм±дамалар жинаѓы» Б.Игенбаева, С.Рахметова, Г.Жоманќ±лова,    

     Ж.Аќсаѓаева. 

7. «Бастауыш мектеп» жуналы 2000-2003ж. 

 

3-н±сќа 

1.

 

3-сыныптыњ «Ана тілі» оќулыѓына сипаттама.  2.

 

Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рыңыз. 3.

 

 Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  3-сынып «Ана тілі» оќулыѓы Т.Єбдікєрімова, С.Рахметова, 

Б.Ќабатаева. 

5.  «Ана тілі» хресоматиясы  Б.Игенбаева, Т.Єбдікєрімова, Б.Ќабатаева,  

     Ш.Таубаева . 

6.  «Ана тілі» оќулыѓына методикалыќ н±сќау Х.Арѓынов, Т.Єбдікєрімова. 

7. «Бастауыш мектеп» жуналы 2000-2003ж. 

 


4-н±сќа 

1. 4-сыныптыњ «Ана тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2. Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рыңыз.  

3. Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  4-сынып «Ана тілі» оќулыѓы Т.Єбдікєрімова, С.Рахметова, 

Б.Ќабатаева. 

5.  4-сынып оќыту єдістемесі Т.Єбдікєрімова, С.Рахметова, Б.Ќабатаева. 

6. «Бастауыш сыныптарда ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» Щ.Єуелбаев. 

7. «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2008ж. 

5-н±сќа 

1-сыныптыњ «Ќазаќ тілі» оќулыѓына сипаттама. Аталѓан сыныпќа 

к‰нтізбелік жоспар ќ±рып, бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын 

жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  «Бастауыш сыныптарда ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» Щ.Єуелбаев. 

5.  1-сынып оќулыѓы 

6.   «Бастауыш мектеп» жуналы 2000-2003ж. 

 

6-н±сќа 

1. 2-сыныптыњ «Ќазаќ тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2. Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рырыңыз.  

3. Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  «Бастауыш сыныптарда ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» Щ.Єуелбаев. 

5.  «Ќазаќ тілі» 2-сынып оќулыѓы Г.Уєйісова, Р.Ємірова, Є.Ж±мабаева. 

6.  «Ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» М.С±лтанѓазина, Г.Уєйісова, 

Є.Ж±мабаева. 

7.  «Ќазаќ тілінен ‰летірмелі дидактикалыќ материалдар» Р.Ізѓ±тынова,   

     М.С±лтанѓазина. 

8.  «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2007ж. 

 


7-н±сќа 

1.

 3-сыныптыњ «Ќазаќ тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2.

 Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рыңыз. 

3.

  Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  «Бастауыш сыныптарда ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» Щ.Єуелбаев. 

5.  «Ќазаќ тілі» 3-сынып оќулыѓы Г.Уєйісова, М.Балаќаева, Є.Ж±мабаева. 

6.  Дидактикалыќ материалдар  Ќ.Абдрахманов, Є.Ж±мабаева.   

7.  «Диктанттар жинаѓы»  М.С±лтанѓазина, Ж.Дєулетбекова, ¦.Асылова. 

8.  «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2008ж. 

 

8-н±сќа 

1.

 4-сыныптыњ «Ќазаќ тілі» оќулыѓына сипаттама.  

2.

 Аталѓан сыныпќа к‰нтізбелік жоспар ќ±рыңыз. 

3.

  Бір сабаќќа дєст‰рлі емес сабаќ жоспарын жазыњыз. 

Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  «Бастауыш сыныптарда ќазаќ тілін оќыту єдістемесі» Щ.Єуелбаев. 

5.  «Ќазаќ тілі» 4-сынып оќулыѓы Г.Уєйісова, ¦.Асылов, Є.Ж±мабаева. 

6. «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2008ж. 9-н±сќа 

1.

 Басауыш сынып «Ана тілі» оќулыѓыныњ хрестоматияларына 

сипаттама.  

2.

 

«Хрестоматия» оќулыѓы бойынша сабаќ ж‰ргізу єдісі.  3.

 

Бір сабаќқа  сабақ  жоспарын жазыњыз. Ќолданылатын єдебиеттер 

1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  1-4 сынып «Ана тілі хрестоматиясы». 

5.  1-4 сынып «Ана тілі» оќулыќтары. 

6.  «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2008ж. 

 

  

 

 10-н±сќа 

Бастауыш сыныптыњ «Қазақ  тілі» пәні  бойынша  дидактикалыќ 

материалдарына сипаттама. 

 

Ќолданылатын єдебиеттер 1.  Білім стандарты. 

2.  Бастауыш сынып баѓдарламалары. 

3.  «Ќазаќ тілін оќыту методикасы» С.Рахметова. 

4.  1-4 сынып «Ќазаќ тілі». оқулығы 

5.  1-4 сынып дидактикалыќ материалдары. 

6.  «Бастауыш мектеп» жуналы 2006-2008ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масемасиканың  сеориялық негіздері  пәнінен   арналған  бақылат  

жұмырының  сақырыпсары 

1-нұрқа 

1.

 

Үлерсірімділік заңын пайдаланып, мына Ҳрнексердің мәндерін сап. 

а) 10*13+10*87                                  б) 6*(13+45) 

2.

 

*орнына «>», «<» немере «=» саңбаларды стра пікір боласындай есіп 

қой 

а) 4*29+8*29     *   11*29 б) 8*43+10*43   *   15*43 

3.

 

Ерепсі сеңдет қҰрт арқылы шығар. 

30 га жерге бидай, 20 га жерге жүгері ребіледі. Бидайдың әр гексарына 3 

ценснерден, арпаның әр гексарына 4 ценснерден, ал жүгерінің әр 

гексарына 2 ценснерден сҰқым жҰмралра, барлығы неше ценснер сҰқым 

ребілген.  4.

 

ұрнексердің мәнін ең сиімді сәрілімен сабыңыздар. 

а) (4748+11932)-9392 

б) 8273-(496+2173) 5.

 

Жиындарды настрал қасардың керіндірі деп асатға бола ма? 

{3,4,5} 

Әдебиессер сізімі: 

1.

 

А.М.Пышкало, Л.П.Рсойлова және с.б. «Масемасика ктррының 

сеориялық негіздері». 

2.

 

Қ.К.Абдрахманов, А.Е.Ермекбаева «Масемасика барсатыш ктрр 

негіздері». 

3.

 

Ерепсер жинағы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-нұрқа 


1.

 

Үлерсірімділік заңын пайдаланып, мына Ҳрнексердің мәндерін сап. 

      а) 18*12+18*8                                 б) 208*9 

2.

 

*орнына «>», «<» немере «=» саңбаларды стра пікір боласындай есіп 

қой 

           а) 3*30+7*30     *   11*30       б) 9*44+10*44   *   16*44 

3.

 

Ерепсі сеңдет қҰрт арқылы шығар. 

     Ұзындығы 2км, ені 800м ртармалы сік сҲрсбҰрыш сәрізді 

шабындықсың әр гексарынан 24 ценснерден жемшҲп жинап алынады. 

Егер бір ірі қара мал үшін 2 с жемшҲп қажес деп ерепсере, дайындалған 

мал азығы неше ірі қара малды арыратға жеседі. 4.

 

ұрнексердің мәнін ең сиімді сәрілімен сабыңыздар. 

     а) (585+12844)-9494 

     б) 9273-(597+3273) Каталог: kaz -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Бағдарламасын жүзеге асыру туралы
2017 -> Кадр бөлімі қызметкерлеріне арналған «Кадрлық есеп» модуліндегі жұмыс
2017 -> Сабақтың тақырыбы 1 Аштеуова. А. Ж. Курманбаева Ж. Б. Қазақ және ағылшын тілінен интеграциялық сабақ
2017 -> Астана қаласы Гуманитарлық
2017 -> Астана қаласы білім басқармасының
2017 -> Астана қаласы Білім басқармасының
2017 -> Уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся «Білім кілті» №7-2012 Маканова
2017 -> Қазақстан тарихы пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары
2017 -> Перечень умк и пособий «Методика обучения иностранному языку»

жүктеу 371.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет