Педагогика факультеті Педагогика жəне психология кафедрасы «Балалар əдебиеті»



жүктеу 0.59 Mb.

бет1/7
Дата23.03.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 



 

Педагогика факультеті 

Педагогика жəне психология кафедрасы 

 

«Балалар əдебиеті» 

 

ПƏНІНЕН  



 

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

 

                              «Бастауыш оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» (шифр 5B050102) 



                              мамандығының студенттері үшін  

                              қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 

 

 

 



 

                        

 

 

               Курс – 2 



               Семестр - 4 

               Кредит саны -   2                                                                   

               Дəріс - 15 

               Практикалық сабақтар - 15 

               СОӨЖ - 30 

               СӨЖ – 30 

               Емтихан 2 семестрде 

               Барлық сағат - 90 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Орал  2011ж 

«Балалар əдебиеті»  міндетті пəнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-

əдістемелік кешен 5B050102 мамандығы бойынша типтік бағдарлама негізінде 

құрастырылды. 

 

(Абай атындағы ҚазҰПУ, 11 -мамыр  2005 ж ҚР БҒМ-нің   № 289 



бұйрығымен бекітілген)  

 

 



Құрастырғандар: Хабиева Д.Ғ 

 

Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 



15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Педагогикалық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 

бекітілді. 

17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  

         Сырттай бөлімнің студенттеріне «Балалар əдебиеті» пəнін  қашықтан оқытудың оқу- 

əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

     1.«Қазіргі балалар əдеби үрдісі» курсының жұмыс бағдарламасы 

     2. «Қазақ əдебиеті» электрондық оқу құралы  

     3.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 

дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 

 

 

 Жүйелік талаптар 

Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 

талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 

166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 

құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 

 

1. Оқытушы туралы мəлімет 

 

 

 



 

Хабиева Дина Ғарифоллақызы - «Педагогика жəне психология» кафедрасының 

оқытушысы, педагогика жəне психология магистрі 

 

 

Офис: Педагогика жəне психология  кафедрасы  



Толық мекен-жайы: корпус № 1 – Студенттер көшесі 4  (2- қабат), 212-каб. 

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

Үй телефоны:    22-19-65 

Электрондық адрес:  19dina79 @ mail.ru 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

2. «Балалар əдебиеті» пəні жөнінде мəлімет 

 

Курс сипаттамасы: 

 Балалар  əдебиеті  –  жалпы  əдебиетпен  бірге  дамып,  толысып  келе  жатқан  сөз  өнерінің 

өскелең  бір  саласы.  Бастауыш  оқыту  педагогикасы  мен  əдістемесі  мамандығы  бойынша 

балалар  əдебиеті  жеке  пəн  ретінде  оқытылады.  Аталған  мамандық  бойынша 

дайындалатын болашақ бастауыш мектеп мұғалімі шəкірттеріне əдебиеттанудан жай ғана 

білім беріп қоймайды, оқушылардың рухани дүниесін байытып, туған тілін сүюден елін, 

адамзатты  құрметтеуге  дейінгі  сезімдерін  қалыптастырады,  оқушыны  жақсы  мен 

жаманның  ара  жігін  ажырата  білуге,  адамгершілік  –  эстетикалық  ой  саласын  байытуға 

септігін  тигізеді.  Аталған  пəн  бойынша  студенттер  балалар  əдебиетінің  негізгі 

ерекшеліктерін, балаларға арналған халық ауыз əдебиеті үлгілерін, белгілі жазушылардың 

балаларға арналған шығармаларын жəне оларды талдауды үйренеді. 

 Сондықтан  балалар  əдебиеті  курсынан  болашақ  бастауыш  мектеп  мұғаліміне  қажетті 

білім, білік, дағды қалыптастыру көзделеді. 

Курстың мақсаты:  Балалар əдебиеті - еліміздің жас ұрпағына тəлім-тəрбие беруде ауыз 

əдебиетінің нұсқаларынан бастап, бүгінгі ақын-жазушылар шығармашылығын қамтиытын 

пəн.  көркем  сөз  өнерінің  бір  саласы  ретінде  балалар  əдебиетінің  ерекшеліктерін  таныту, 

студенттердің  əдеби-теориялық  білімдерін  шыңдау.  Сол  себепті,  болашақ  кəсіби 

мамандардың  өзін  осы  саламен  кеңінен  таныстыру,  əдеби  танымдық,  эстетикалық 

көзқарастарын қалыптастыру.  



Курстың міндеті:  

-  Балалар əдебиетінің жанрлық ерекшеліктерін таныту; 

-  Ауыз əдебиетінің бай жанрымен, отандық жəне шетелдік классикалық балалар 

əдебиетінің озық үлгілерімен таныстыру; 

-  Балалар əдебиеті көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы туралы 

мəліметермен қаруландыру; 

-  Əдебиет теориясы негіздерін практикалық қолдану деңгейінде меңгерту. 

Курс  мазмұны:    Балалар  əдебиетінің  қалыптасу  тарихы,  кезеңдері  туралы  жөнінде 

əдебиетімен таныстыру.  



Оқыту əдістемесі:   

Оқыту  негізінен  негізгі  оқу  материалдарын  түсіндіретін  жəне  тəжірибелік  дағдыларды  

қалыптастыратын  практикалық  сабақтар  түрінде  өтеді.  Студенттердің  білімін  тексеру 

ауызша  жəне  жазбаша  жаттығулар,  талдау  жұмыстары,  тест  жұмыстары  жəне  жеке 

семестрлік тапсырмалар мен үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім 

кемшіліктерін  жою  үшін  алдын-ала  белгіленген  кесте  бойынша  əр  апта  сайын  кеңестер 

жүргізіледі.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Курс сабақтарының жоспары: 

1- апта  

кредит –сағат 1  

                  Тақырып:  Балалар əдебиеті – сөз өнерінің жеке бір өзекті саласы.  

                  Дəріс мазмұны: 1. Балалар əдебиеті – сөз өнерінің жеке бір өзекті саласы.  

                       2. Балалар əдебиеті жөніндегі ұлы адамдардың ой-пікірлері. 

                       3. Балалар əдебиетінің қалыптасы жəне даму жолдары. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

3. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

7. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

                 ОЖСӨЖ мазмұны: 1.Балалар əдебиеті жөніндегі ұлы адамдардың ой-пікірлері. 

                                                      2. Балалар əдебиетінің жанрлары. 



СӨЖ мазмұны: Балаларға арналған шығармаларды жинақтау. 

 

Кредит сағат - 2  



                  Тақырып: Балалар əдебиеті – сөз өнерінің жеке бір өзекті саласы.  

                  Практикалық сабақ  мазмұны: 

                  1. Балалар əдебиеті туралы түсінік.  

                  2. Балалар əдебиеті жөніндегі ұлы адамдардың ой-пікірлері. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976. 

3. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

7. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

                  ОЖСӨЖ мазмұны: Балалар əдебиетінің зерттелу тарихы.  

СӨЖ мазмұны: Балаларға арналған шығармалардың мазмұнына қойылатын талаптар 

 

2- апта  



кредит –сағат 3 

Тақырып:  Балалар ауыз əдебиеті – балалар əдебиетінің алтын қоры. 

Дəріс мазмұны: 1. Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

                             2. Балалар ауыз əдебиетінің көркемдік ерекшеліктері. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

4. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

5. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

6. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Халық  ауыз  əдебиеті  үлгілері  түрлерімен  жұмыс  /Тұрмыс-салт 

жырлары/. 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс /Тұрмыс-салт жырлары/ 



Кредит сағат - 4  

ТақырыпБалалар əдебиетінің басқа ғылымдарға қатысы.  

 

 

Практикалық сабақ  мазмұны: Балалар əдебиетінің фольклористика, əдебиеттану, 

этнопедагогика, психология ғылымдарына қатысы.  



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

3. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

7. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Халық  ауыз  əдебиеті  үлгілері  түрлерімен  жұмыс  /Ойын  өлеңдері. 

Мазақтамалар/. 



СӨЖ мазмұны: Балалар əдебиетінің тағылымдық мəні  

 

3- апта  

кредит –сағат 5 

Тақырып:  Балалар ауыз əдебиеті – балалар əдебиетінің алтын қоры. 

Дəріс  мазмұны:  Мақал-мəтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар  мен  өтірік  өлеңдердің  бала 

дамуында алатын орны мен рөлі.  



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 



ОЖСӨЖ  мазмұны:  Мақал-мəтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар  мен  өтірік  өлеңдер 

жаттау 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



Кредит сағат - 6  

Тақырып: Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Мақал-мəтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар  мен  өтірік 

өлеңдердің бала дамуында алатын орны мен рөлі.  



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

4. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

5. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

6. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

7. 


Қазақ балалар əдебиеті кітапханасы. ХІІ томдық жинақ. А., «Балауса»1992. 

8. 


Қазақтың халық жұмбақтары.- А., 1999. 

9. 


Қазақтың мақал-мəтелдері. –А.,1985. 

10. 


Садырбаев С. Қазақ халқының ауыз əдебиеті.-А., 1977. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Мақал-мəтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар  мен  өтірік  өлеңдерді 

жатқа айту 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



 

4- апта  

кредит –сағат 7 

Тақырып:  Балалар ауыз əдебиеті – балалар əдебиетінің алтын қоры. 

Дəріс  мазмұны:  1.Ертегілер  мен  аңыздардың  танымдық,  тəрбиелік,  дамытушылық 

сипаты. 


                            2.Бастауыш сынып ана тілі оқулықтарындағы ертегілер мен аңыздар.  

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

4. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

5. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

6. 


Ертегілер. Қазақ халық əдебиеті көп томдық.-А., 1958. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Бастауыш сынып ана тілі оқулықтарындағы ертегілер мен аңыздар.  

СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



Кредит сағат - 8  

Тақырып: Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Ертегілер  мен  аңыздардың  танымдық,  тəрбиелік, 

дамытушылық сипаты. 



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3.  Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

4.  Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

5.  Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

6.  Ертегілер. Қазақ халық əдебиеті көп томдық.-А., 1958. 

7.  Садырбаев С. Қазақ халқының ауыз əдебиеті.-А., 1977. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:    Бастауыш  сынып  ана  тілі  оқулықтарындағы  ертегілер  мен 

аңыздарды жатқа айту 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



 

5- апта  

кредит –сағат 9 

Тақырып:  Балаларға арналған эпостық жырлар мен оның тəрбиелік мəні.  

Дəріс  мазмұны:  1.  Қобыланды,  Алпамыс,  Ер  Тарғын  жырларының  мазмұны,  көркемдік 

ерекшеліктері. 



2. «Батыр бала Бөген» жырындағы Шұбар аттың шабысы. 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3. 


Батырлар жырлары. Алматы, 1986. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

7. 


Ертегілер. Қазақ халық əдебиеті көп томдық.-А., 1958. 

8. 


Садырбаев С. Қазақ халқының ауыз əдебиеті.-А., 1977. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сынып  ана  тілі  оқулықтарындағы  эпостық  жырлар  мен 

оның тəрбиелік мəні.   



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



Кредит сағат - 10  

Тақырып: Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

Практикалық сабақ  мазмұны: Қобыланды, Алпамыс, Ер Тарғын жырларының мазмұны, 

көркемдік ерекшеліктері. 



2.  «Батыр  бала  Бөген»  жырындағы  Шұбар  аттың  шабысы.Ертегілер  мен  аңыздардың 

танымдық, тəрбиелік, дамытушылық сипаты. 



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

3. 


Батырлар жырлары. Алматы, 1986. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

7. 


Ертегілер. Қазақ халық əдебиеті көп томдық.-А., 1958. 

8. 


Садырбаев С. Қазақ халқының ауыз əдебиеті.-А., 1977. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:    Бастауыш  сынып  ана  тілі  оқулықтарындағы  эпостық  жырлардың 

мазмұнын айту 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



 

6- апта  

кредит –сағат 11 

Тақырып:  Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

Дəріс  мазмұны:  1.  Жыраулық  поэзиядағы  балалар  əдебиетіне  тəн  үлгілер.  Асан  Қайғы, 

Бұқар жырларының тарихи сипаты, тəрбиелік мəні. 



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

3. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 


Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  

7. 


Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

8. 


Айтыс І том, А., 1965. 

9. 


Айтыс ІІ том, А.,1966. 

10. 


Айтыс ІІІ том, А., 1956. 

11. 


Бес ғасыр жырлайды. –А.,1991. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Балаларға арналған айтыс өлеңдер, тəрбиелік мəні. Бастауыш сынып 

ана тілі оқулықтарындағы айтыс өлеңдер мен жыраулар поэзиясы..  



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



Кредит сағат - 12 

Тақырып: Халық ауыз əдебиеті үлгілері бала тəрбиесінің құралы ретінде. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Жыраулық  поэзиядағы  балалар  əдебиетіне  тəн  үлгілер. 

Асан Қайғы, Бұқар жырларының тарихи сипаты, тəрбиелік мəні. 



Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

3. 


Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 

4. 


Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз əдебиеті. Алматы, 1974. 

5. 

Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

6. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992.  



7. 

Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 

8. 

Айтыс І том, А., 1965. 



9. 

Айтыс ІІ том, А.,1966. 

10. 

Айтыс ІІІ том, А., 1956. 



11. 

Бес ғасыр жырлайды. –А.,1991. 



ОЖСӨЖ  мазмұны:    Бастауыш  сынып  ана  тілі  оқулықтарындағы  жыраулар  өлеңдерін 

жатқа айту, көркемдік ерекшілігін талдау. 



СӨЖ  мазмұны:  Бастауыш  сыныптың  Əдебиеттік  оқу  құралында  берілген  халық  ауыз 

əдебиеті үлгілері түрлерімен жұмыс 



 

7- апта  

кредит –сағат 13 

Тақырып: ХІХ ғасырдың І-ІІ жартысындағы саяси əлеуметтік жағдай, оның қазақ  балалар 

əдебиетінің дамуына ықпалы. 



Дəріс мазмұны: М.Өтемісұлының патриоттық өлеңдері 

Пайдаланылатын əдебиеттер :  

1. 


Ахметов Ш. Қазақ балалар əдебиеті. Алматы, 1974. 

2. 


 Ахметов Ш. Қазақ совет балалар əдебиеті. Алматы, 1976 

3. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. Алматы, 1992. 

4. 

Ақшолақов Т.Көркем шығарманың эстетикалық талғамын таныту. А., 1975. 



5. 

Аманшин Б. Махамбеттің тағдыры. – А., 1991. 

6. 

Əуезов М. Əдебиет тарихы. Алматы, 1991. 



7. 

Бітібаева Қ. Абай шығармаларын оқыту. –А., 2003. 

8. 

Бітібаева Қ. Əдебиетті тереңдетіп оқыту. – А., 2003. 



9. 

Қоңыратбав Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. Алматы, 1994 

10. 

Қазақ əдебиетінің тарихы. Т.ІІІ т. Алматы, 1967. 



11. 

Құнанбаев А. Шығармалары. 2томдық. –А., 1986. 

12. 

Кенжбаев Б.ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиеті.-А., 1976. 



13. 

Сүйіншалиев Х. Қазақ əдебиетінің қалыптасу кезеңдері.-А., 1967. 

14. 

Сəтбаев Ш.Шəкəрім Құдайбердиев.-А., 1990. 



15. 

Ыбырайым Б. Сырлы əлем. (Қазіргі қазақ балалар прозасы.А., 1997.) 




  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал