Қп-аəиу-09-2016 Сапа менеджменті жүйесі Құжатталған процедура Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы 217 беттің 1-беті 1жүктеу 9.9 Kb.
Pdf просмотр
бет14/32
Дата28.04.2017
өлшемі9.9 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32

Қабылдаушы оқу орны: 
Оқу бағдарламасындағы жоғарыда көрсетілген өзгерістерді растаймыз 
Департамент үйлестірушісінің қолы  
__________________________________ 
Күні: ____________________________ 
Оқу орны үйлестірушісінің қолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 90-беті 
 
90 
 
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасының өзгерістері  
(егербар болған жағдайда толтырылады) 
Студенттің аты-жөні: 
Жіберуші оқу орны: 
Мемлекеті: 
Курстың, 
пəннің 
коды (бар 
болған 
жағдайда) 
Курстың (пəннің, ақпараттық 
пакетте көрсетілген 
қалпында) атауы 
Семестр 
Алынған Қосылған 
Курс     Курс 
(юнит)  (юнит) 
ECTS 
кредиттері 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
  O           O 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
----- 
Білім алушының қолы: ____________        Күні _______________ 
 
Жіберуші оқу орны: 
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз 
Департамент үйлестірушісінің қолы 
_________________________________ 
Күні:____________________________ 
Оқу орны үйлестірушісінің қолы 
_________________________________ 
Күні:____________________________ 
Қабылдаушы оқу орны: 
Алғашқы ұсынылған оқу бағдарламасындағы өзгерістердің бекітілгендігін растаймыз 
Департамент үйлестірушісінің қолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
Оқу орны үйлестірушісінің қолы 
__________________________________ 
Күні:_____________________________ 
 
 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 91-беті 
 
91 
 
LEARNING AGREEMENT 
      Academic year 20.../20...    Field of study: 
      Study period: from.....    to............. 
      Name of student:Sending institution: 
      Country: 
Details of the proposed study programme abroad 
Receiving institution: International Business School at Vilnius University 
Country: Lithuania 
Course 
Code if 
any  
Course title  
Semester  
Receiving 
institution 
credits  
ECTS 
credits  
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
Student’s signature:............Date:.......... 
Sending institution: 
We confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is approved 
Departmental coordinator’s signature 
_______________________________________ 
Date:__________________________________ 
Institutional coordinator’s signature 
_______________________________________ 
Date:__________________________________ 
Receiving institution: 
We confirm that the above-listed changes to the initially 
agreed programme of study/learning agreement are approved 
Departmental coordinator’s signature  _______________________________________ 
Date:__________________________________ 
Institutional coordinator’s signature 
_______________________________________ 
Date:__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 92-беті 
 
92 
 
Changes to original proposed study programme/learning 
agreement(to be filled in only if appropriate) 
Name of student: 
Sending institution: 
Country: 
Course 
code if 
any  
Course title (as indicated in the 
information package)  
Semester  
Deleted Added 
course course 
unit     unit  
ECTS 
Credits  
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
  O          O 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
------ 
Student’s signature:............Date:................. 
Sending institution: 
We confirm that the above-listed changes to the 
initially agreed programme of study/learning agreement 
are approved 
Departmental coordinator’s signature  
_______________________________________ 
Date:__________________________________ 
Institutional coordinator’s signature 
_______________________________________ 
Date:__________________________________ 
Receiving institution: 
We confirm that the above-listed changes to the initially 
agreed programme of study/learning agreement are approved 
Departmental coordinator’s signature 
______________________________________ 
Date:_________________________________ 
Institutional coordinator’s signature 
______________________________________ 
Date:_________________________________ 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 93-беті 
 
93 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 8-қосымша         
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 
ОҚУТУРАЛЫТРАНСКРИПТ 
Жіберетін оқу орнының атауы............................. 
Факультеті/департаменті...................................... 
ECTS институтционалды үйлестірушісі.......................... 
Тел:...........факс:...............e-mail:................... 
Білім алушының тегі.......Білім алушының аты........... 
Туған күні мен жері.......Жынысы............................. 
Білім алу туралы құжаттың берілген күні...................... 
Білім алу туралы құжаттың нөмірі............................. 
Қабылдаушы оқу орнының атауы........................... 
Факультеті/департаменті...................................... 
ECTS институтционалды үйлестірушісі.......................... 
Тел:..............факс:............e-mail:................... 
 
Курстың 
коды (1) 
Курстың 
атауы 
Курстың 
ұзақтығы(2)  
Ұлттық баға 
(3) 
ECTS 
бағасы 
(4) 
ECT 
кредиттері(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жалғасы 
жеке бетте 
 
 
Барлығы:   
(1), (2), (3), (4) жəне (5) бойынша түсініктемелер келесі бетте Диплом/дəреже 
________________________________________ берілген 
 Кеңсе тіркеушісі бастығының/деканның қолы* 
Күні ____________________ 
Оқу орнының мөрі 
* Оқу орнының қолы мен ресми мөрінсіз жарамсыз 
(1) Курстың коды 
АП/КК ECTS сəйкес 
(2) Курстың ұзақтығы 
Y- 1 жыл 
1S- 1 семестр      2S- 2 семестра 
1T- 1 триместр     2Т- 2 триместра 
(3) Бағалаудың институтционалды жүйесін 
сипаттау............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................(4 ) ECTS 
бағалау жүйесі 
(5) ECTS кредиттері 
Академиялық толық 1 жыл - 60 кредит 
1 семестр - 30 кредит 
1 триместр -20 кредит 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 94-беті 
 
94 
 
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM TRANSCRIPT OF RECORDS 
 
NAME OF SENDING INSTITUTION: 
.............................................................. 
Faculty/Department of 
.............................................................. 
ECTS departmental coordinator: 
.............................................................. 
Tel.: ........... Fax:............... e-mail box:............. 
NAME OF STUDENT:............. First name:.................... 
Date and place of birth:..................... (sex).......... 
Matriculation date:.......................................... 
Matriculation number:....................................... 
NAME OF RECEIVING INSTITUTION: 
.............................................................. 
Faculty/Department of 
.............................................................. 
ECTS departmental coordinator: 
.............................................................. 
Tel.: ........... Fax:............. e-mail box:............... 
ECTS 
деңгейі 
Студенттердің %  
Түсініктеме 
А 
10 
Тамаша 
В 
25 
Өте жақсы 

30 
Жақсы 

25 
Қанағаттанарлық 

10 
Жеткілікті 
FX 

Қанағаттандырмайды 


Қанағаттандырмайды 
 
Сourse 
Unit 
code 
(1) 
Title of the course unit 
Duration of 
course unit (2) 
Local 
grade 
(3) 
ECTS 
grade 
(4) 
ECTS 
credits 
(5) 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
to be continued on a separate 
sheet 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
Total: 
... 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 95-беті 
 
95 
 
 
(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page 
Diploma/degree awarded:.......................................... 
Date       Signature of registrar/dean/administration officer 
Stamp of institution: 
NB: This document is not valid without the signature of the 
registrar/dean/administration officer and the official stamp of the 
institution. 
(1) Course unit code: 
    Refer to the ECTS information Package 
(2) Duration of course unit: 
    Y = 1 full academic year 
    1S = 1 semester 2S = 2 semesters 
    1T = 1 term/trimester 2T = 2 terms/trimesters 
(3) Description of the institutional grading system: 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
(4) ECTS grading scale: 
 
ECTS 
Grade 
% of successful 
students normally 
achieving the 
grade 
Definition 

FX 

10 
25 
30 
25 
10 


EXCELLENT - outstanding performance with only minor 
errors 
VERY GOOD - above the average standard but with some 
errors 
GOOD - generally sound work with a number of notable 
errors 
SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings 
SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria 
FAIL - some more work required before the credit can be 
awarded 
FAIL - considerable further work is required 
 
(5) ECTS credits: 
1 full academic year = 60 credits 
1 semester = 30 credits 
1 term/trimester = 20 credits 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 96-беті 
 
96 
 
Модульді білім беру бағдарламаларын қалыптастыру 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 97-беті 
 
97 
 
Модульді сипаттауға арналған формуляр 
 
Модульдің атауы жəне шифр 
 
Модульге жауапты 
 
Модуль түрі 
 
Модуль дəрежесі 
 
Аптадағы сағат саны 
 
Кредит саны 
 
Оқу үлгісі 
 
Семестр 
 
Оқитындар саны 
 
Модульді толықтырушы 
 
Модуль мазмұны 
 
Оқу нəтижелері 
1. 
2. 
3. 
… 
Қорытынды бақылау үлгісі 
 
Кредиттерді алу шарты 
 
Модульдің ұзақтығы 
 
Əдебиет 
1. 
2. 
3. 
… 
Жаңартылған мерзімі 
 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 98-беті 
 
98 
 
Оқытудың кредиттік технологиясы  
бойынша оқу процесін ұйымдастыру  
қағидаларына 9-қосымша         
 
Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген 
кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 
 
О
қ
ы
ту 
к
урс
ы
 
С
ем
е
ст
р
 
М
ең
ге
рі
л
ет
ін
  
м
о
д
у
л
ьд
ер 
 
с
ан
ы
 
Оқытылатын 
пəндер саны 
KZ кредиттер саны 
Б
ар
л
ы
қ
 с
ағ
ат
ы
 
E
C
T
S
 
Саны 
МК 
ТК 
Т
еори
я
л
ы
қ
 
оқ
ы
ту
 
О
қ
у 
п
ра
к
ти
к
ас
ы
 
Ө
н
д
ірі
ст
ік
  
п
ра
к
ти
к
а
 
А
тт
е
ст
ац
и
я
 
қ
оры
ты
н
д
ы
сы
 
Б
ар
л
ы
ғы
 
Е
м
ти
х
ан
 
сы
н
ақ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
Барлығ
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
 
ҚП-АƏИУ-09-2016 
Сапа менеджменті жүйесі 
Құжатталған процедура 
Нормативтік- құқықтық құжаттар жиынтығы  
 217
 беттің 99-беті 
 
99 
 
2.6  БІЛІМ  АЛУШЫЛАРДЫҢ  ҮЛГЕРІМІНЕ  АҒЫМДЫҚ  БАҚЫЛАУ,  АРАЛЫҚ 
ЖƏНЕ   ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ ӨТКІЗУДІҢ ЕРЕЖЕСІ 
 
1 Жалпы ережелер 
1.  Осы  "Аймақтық    əлеуметтік-инновациялық  университетте  студенттердің  үлгерімін 
ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі" (бұдан əрі – 
Ереже) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19-тармақшасына,  ҚР 
БҒМ-інің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітіліп, ҚР БҒМ-інің 2011 жылғы 
16  наурызда  №  94  бұйрығымен  өзгеріс  енізілген  жəне  Қазақстан  Республикасы  Əділет 
министрлігінде  2011  жылғы  25  сəуірде  №  6900  тіркелген  «Жоғары  оқу  орындарында  білім 
алушылардың  үлгеріміне  ағымдық  бақылау,  аралық  жəне  қорытынды  аттестаттау  өткізудің 
Үлгі ережесіне» сəйкес əзірленген.  
2.  Үлгерімді  ағымдақ  бақылау,  аралық  жəне  қорытынды  аттестаттау  жоғары  білім 
алушылардың кəсіптік оқу бағдарламаларын жəне жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын 
игеру дəрежесін анықтау мақсатында өткізіледі.  
3.Осы Ережеде мынадай анықтамалар пайдаланылады: 
1)  оқу  жетістіктерін  бағалаудың  балдық-рейтингтік  əріптік  жүйесі  -  халықаралық 
практикада  қабылданған  əріптік  жүйеге  сəйкес  келетін  жəне  білім  алушылардың  рейтінгін 
белгілеуге мүмкіндік беретін балл түріндегі білім деңгейін бағалау жүйесі;  
2)  білім  алушыларды  қорытынды  аттестаттау  –  студенттердің  білім  деңгейіне 
сəйкес  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартында  көзделген  пəннің  оқу 
бағдарламасын игеру дəрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рəсім;  
3)  оқудың  кредиттік  технологиясы  –  дербестікке,  білім  алудың  таңдаулылығы  мен 
кредит  түріндегі  оқу  материалдарын  игеру  көлемі  есебіне  негізделген  өз  бетімен  білім  алу 
жəне  білімді  шығармашылықпен  игеру  деңгейін  арттыруға  бағытталған  білім  беру 
технологиясы; 
4)  білім  алушыларды  аралық  аттестаттау  -  білім  алушылардың  бір  оқу  пəнін  оны 
зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын 
бағалау мақсатында жүргізілетін рəсім;  
5)  білім  алушылардың  үлгеріміне  ағымдық  бақылау  –  академиялық  кезең  ішінде, 
кестеге  сəйкес  оқытушылар  өткізетін  аудиториялық  жəне  аудиториялардан  тыс  сабақтарда 
студенттердің білімін кəсіптік оқу бағдарламасына сəйкес жүйелі түрде тексеру; 
6)  транскрипт  (Transcript)  –  білімді  бағалаудың  балдық-рейтингтік  əріптік  жүйесі 
бойынша  кредиттері  мен  бағалары  көрсетілген  тиісті  кезеңде  өтілген  пəндердің  тізбесі  бар 
белгіленген нысандағы құжат;  
7)  пререквизиттер  (Рrereguisite)  -  оқылатын  пəнді  игеру  үшін  қажетті  білім, 
икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пəндер тізбесі;  
8)  Офис  регистратор  –  білім  алушылардың  барлық  оқу  жетістіктерін  тіркеумен 
шұғылданатын жəне білім сапасын бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды жəне оның 
академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін тұлға;  
9)  межелік  бақылау  –  бір  оқу  пəнінің  ірі  бөлімін  (модулін)  аяқтағанда  білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;  
10)  оқу  үлгерімінің  орташа  балы  (Grade  Point Average  -  GРА) –  аралық  аттестаттау 
пəндері  бойынша  кредиттердің  жалпы  санына  қарай  аралық  аттестаттау  пəндерінің  балдық 
бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы ретінде білім алушының 
таңдаған  бағдарлама  бойынша  бір  оқу  жылындағы  қол  жеткізген  оқу  үлгерімінің 
таразыланған орташа бағасы;  
11)  емтихан  сессиясы  -  Аймақтық    əлеуметтік-инновациялық  университетте  (АƏИУ) 
студенттерді аралық аттестаттау кезеңі.  

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті 
Каталог: files -> Docs
Docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: Т. Кəкішев, Ө. Əбдіманұлы, А. Қыраубаев
Docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
Docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
Docs -> Образовательная программа основного общего образования
Docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
Docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
Docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
Docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы

жүктеу 9.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет