Оқулық Алматы, 014 3 Əож кбж шжүктеу 1.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/131
Дата28.07.2022
өлшемі1.53 Mb.
#20849
түріОқулық
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131
boribekova-kazirgi


1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Ф. Б. Бөрібекова 
Н. Ж. Жанатбекова
Қазіргі заманғы педагогикалық 
технологиялар
Оқулық
Алматы, 2014


2
3
ƏОЖ
КБЖ
Ш
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Оқулық» 
республикалық ғылыми-практикалық орталығы бекіткен
Пікір жазғандар:
С. Н. Жиенбаева – педагогика ғылымдарының докторы, профессор;
Қ. М. Мендаяхова – педагогика ғылымдарының докторы, профессор;
Н. А. Əбішев – педагогика ғылымдарының докторы, профессор.
Ф. Б. Бөрібекова, Н. Ж. Жанатбекова
Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар: Оқулық. – Алматы: 
2014. – 360 бет.
Еліміздің əлемдік білім кеңістігіне бағдар алуының басты өзегі – 12 
жылдық білім беруге көшу мəселесі көкейкесті тақырыпқа айналды. 
Жаңа білім парадигмасы балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде қарап
шығармашылық қызығушылықтары негізінде білімге құндылық бағдарын 
қалыптастыра отырып, танымдық, шығармашылық, рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандыруды жəне жан-жақты дамыған, логикасы жетілген жеке 
тұлғаны қалыптастыруды көздейді.
Ұсынылып отырған оқулық ЖОО-ындағы болашақ мұғалімдер 
мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналады. Жаңа технологияны 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай пайдалану, оқушылардың 
шығармашылық сапа қасиеттерін дамытып, интелектуалдық пəрменділігін 
арттыру мақсатында пайдалануға негізделеді.
ƏОЖ 
КБЖ 
ISBN
Түсінік хат
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында жаңа білім беру 
жүйесінің қалыптасуы жүріп жатыр. Осыған орай, алдыңғы қатарлы 
идеялар мен педагогикалық технологияларды практикалық тұрғыдан 
жаңарту жəне оларды ғылыми тұрғыда негіздеу бағытындағы 
жұмыстар жүргізілуде. Болашақ маман – бүгінгі студент педагогика 
теориясы мен практикасындағы қазіргі заманғы педагогикалық 
технологиялардың түрлерін біліп, оларды бастауыш мектептің оқу-
тəрбие үдерісінде шығармашылықпен қолдануға тырысуы тиіс. 
Қазіргі заманғы озық технологияларды мектеп тəжірибесінде тиімді 
қолдану, ең алдымен, оларды терең, жан-жақты оқы п-үйренуді талап 
етеді. Сондықтан да аталмыш курс кредиттік жүйе бойынша білім 
беретін мамандықтардың оқу жоспарына енгізілген.
Еліміздің əлемдік білім кеңістігіне бағдар алуының басты өзегі 
– 12 жылдық білім беруге көшу мəселесі көкейкесті тақырыпқа ай-
налуда. Жаңа білім парадигмасы балаға оқу қызметінің субъектісі 
ретінде қарап, шығармашылық қызығушылықтары негізінде білімге 
құндылық бағдарын қалыптастыра отырып, танымдық жəне рухани 
қажеттіліктерін қанағаттандыруды жəне жан-жақты дамыған, 
шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыруды көздейді.
Білім беру үдерісін жаңаша ұйымдастыру оның философиялық, 
педогогикалық-психологиялық негіздерін, теориясы мен тəжірибесін 
тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Бүгінгі философтар мен педагог 
ғалымдар білім беру саласында жаңа оқыту технологиялары мен 
əдістерін енгізумен ғана шектелмей, білім берудегі дүниетанымдық 
ұстанымдарды қайта қарау, рухани-адамгершілік құндылықтарға 
бетбұрыс жасау қажеттігін дəлелдеуде.
Қазіргі кезде оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық 
технологияларын пайдалана алу əрбір мұғалімнің біліктілігін 
анықтайды. Бұл курстың қоғамда алатын орны мен методологиясына 
негізделіп жүзеге асады. Курсты оқу студенттердің жинаған 
білімдерін шығармашылықты негіздеуге жəне курстық, дипломдық 
жобаны 
орындау 
кезінде 
ғылыми-зерттеушілік 
əрекетінде 
білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Сондықтан бастауыш 
сынып мұғалімдеріне арналған «Қазіргі заманғы педагогикалық 
© Н. Ж. Жанатбекова, 
Ф. Б. Бөрібекова, 2014
© ҚР Жоғары оқу орындарының 
қауымдастығы, 2014


4
5
технологиялар» пəні бастауыш білім берудің теориясы мен 
практикасын меңгеруге бағыттайды.
Бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудың қазіргі кездегі 
қалыптасқан жүйесі оның құрылымын, ұйымдастырылуын, 
мектеп практикасымен жəне білім беру жүйесіндегі инновациялық 
үдерістермен өзара байланысын қайта қарауды талап етеді.
Бұл жоғары оқу орнында мамандар даярлаудың сапасын 
арттыруда мұғалім тұлғасының өздігінен дамуына, оның 
шығармашылық қабілетінің артуына мүмкіндік жасауды жəне оқу-
тəрбие үдерісін жетілдіруді қамтамасыз ететін жаңа педагогикалық 
технологияларды пайдалану көзделеді.
Технологияны педагогикалық іс-əрекетті қайта құрудың жүйелі 
тұтас құралы ретінде тиімді пайдалану оқу-тəрбие үдерісінің 
сапасын жақсартуға, жеке тұлғаны дамыту міндеттерін шешуге 
септігін тигізеді.
Бүгінгі таңда педагогикалық технология мəселесі теориялық 
жəне ғылыми-қолданбалы бағыт тұрғысынан зерттеу арқауы болып 
отыр.
Практикалық сабақтарда білімгерлердің білігін қалыптастыру 
түрлі жаттығуларды орындау түрінде, іскерлік ойындарда 
əртүрлі рөлдер орындау барысында, білім жобаларын жасау жəне 
педагогикалық ситуацияларды модельдеу түрінде жүзеге асырылады.
Қазіргі кезде ғылыми информацияның жедел өсуіне байланысты 
білімгерлердің өздігінен білім алып, өздігінен оқып-үйренуі өте 
маңызды болып отыр.
Білімгерлердің өзіндік жұмысы туралы қорытынды жасағанда 
келесідей тұжырымға келуге болады: өзіндік жұмыс білімгердің тек 
өз белсенділігі түрінде анықталады. Əрбір өзіндік жұмысты бастар 
кезінде білімгер алында белгілі бір мақсат, проблема болуы қажет.
«Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар» курсы бойынша 
берілген өзіндік жұмысты орындау барысында əр білімгер өзінің жеке 
тəжірибесін пайдаланып, алған білім деңгейінде жұмыс жасайды. 
Өзіндік жұмысты ұйымдастыру кезінде оқытушы білімгерге арнайы 
тапсырма береді, ал білімгер берілген тапсырманың қажеттілігі 
жөнінде өз ойын бекітеді. Біріншіден, берілген тапсырманың 
мазмұнын талдайды, өзінің осыған дейін алған білім деңгейін саралап 
тапсырма мақсатын түсінеді. Екіншіден, берілген тапсырманы 
орындау үшін қандай амалдар керек екендігін ойластырады жəне 
ойластырған жоспарды іске асырады, яғни тапсырманы орындайды. 
Үшіншіден, алған нəтижесіне талдау жасайды.
Білімгерлерге берілетін өзіндік жұмыстар дидактикалық 
жағынан үш түрге бөлінеді: білім алуға арналған өзіндік жұмыс; 
білімді пайдалануға арналған өзіндік жұмыс; теориялық материалды 
тексеруге арналған өзіндік жұмыстар.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Қазіргі заманғы 
педагогикалық технологиялар» курсын меңгеруде білімнің өрінен 
көрінуге тілектеспіз.

жүктеу 1.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет