Оқу уақытын үлестіру курс Барлық сағаттаржүктеу 144.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі144.29 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі 

 

Келісілді:  

 

  

 

  

 

  

 

 Бекітемін: 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

 

 

  

 

  

Колледж директоры  

_____________ 

Садық Ж.Т.   

 

 

  

 

  

             ______________ Смагулов С.Г. 

«    »  _________ 2015 жыл   

 

  

 

  

 

  

«      »_________ 2015 жыл 

 

 

 Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

Пән атауы          Спорттық ойындарды  оқыту әдістемесі Оқытушы           Елубаев Н.К. 

Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған      № 24 «9» 10. 2002ж. 

Мамандығы        0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі  0103023 «Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі» 

2013ж. оқу жұмыс жоспары негізінде жасалған 

 

Оқу уақытын үлестіру  

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыстары 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

 

Емтихандар 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

ІІІ 


54 

12 


12 

 

 18 

 

12  

 

  

 

 + 

 

 

 

 

ІV 


60 

34 


 

 

 26 

 

 

   

 

114 

46 

12 

 

 

44 

12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

 

Оқу жылы  

Топтар 

 

2015-2016 

4ФК-1кс 

 

  

 

      «Дене тәрбиесі және спорт» бөлім кеңесінің отырысында қабылданды       «Дене тәрбиесі және спорт» бөлімінің меңгерушісі __________________Константинова Н.В. 

       Хаттама    №  _______ «___» ________________20_____ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Мазмұны 

1. 


Түсіндірме жазба 

2. 


Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

3. 


Пәннің тақырыптық жоспары 

3.1 


Пәнді оқыту бағдарламасының мазмұны  

4. 


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

5. 


Әдебиеттер және оқу құралдары 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.Түсіндірме жазба 

 

Спорттық  ойындар  пәні  бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің    шешімімен  бектілген орта кәсіптік білім мекемелеріне арналған тіркеу №530  19.11 2009 жылғы типтік оқу бағдарламаларының .Дене тәрбиесі бойынша 

негізгі  бағдарлама  04.05.2008  жылғы    Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандарттарына  сәйкес    0103000   

«Дене тәрбиесі және спорт»үшін жасалған. 

3-курстар үшін 34 теория  практика 20  4-курстар үшін сағат саны 60 оның 36 сағаты тәжірибелік сабақ,24-сағаты теориялық сабақ.     

Осы пәннің маңыздылығы еңбек нарығында дені сау және дайындығы мықты мамандардың талабына байланысты өсті. Салауатты өмір сүру 

қағидаларын және оңтайлы дене дайындығын сақтау жалпы және арнайы дене дайындығын үнемі жетілдіруге қол жеткізеді. 

Дене  тәрбиесі  пәні  бойынша  жұмыс  оқу  бағдарламасының  кіріспесі  климаттық  жағдайларына,  материалдық-техникалық 

қамтамасыздандырылуына  қарай  түріне,  ұйымдастыруына,  мазмұнына,  әдістеріне  және  сынақ  талаптарына  өзгертулер  мен  қосымшалар 

енгізу құқығына негізделген. 

Шаңғы дайындығына бөлінген сағаттар келесі спорттық ойындар  бойынша сабақтар жүргізуге бөлінген: 

Гимнастика – қозғалу ойындарына, жүзу – жеңіл атлетика бойынша сабақтар жүргізу үшін қосымша сағаттар бөлінген. 

Жұмыс  оқу  бағдарламасы  «Дене  тәрбиесі»  пәні  бойынша  мазмұнның  дайындық  және  міндетті  минимумдарының  деңгейіне  қойылатын 

мемлекеттік талаптарды іске асыру үшін арналған және күнтізбе-тақырыптық жоспарларды әзірлеу үшін негіз болып табылады. 

Пән бұрын оқытылған валеология, адам анатомиясы, геометрия және физика сияқты пәндеріне сүйенеді және солармен тығыз байланыста. 

Сағаттар саны ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және тәжірибелік сағаттары мамандыққа қарай, теориялық 

сағаттары – 4 сағат, аптасына 4 сағаттың мөлшерінде екі семестрге есептелген. 

Оқушылар  бағдарламалық  материалды  өту  нәтижесінде  спорттық  ойындардағы  техникалық  тәсілдер  мен  тактикалық  іс-әрекеттер  туралы, 

ұзындыққа  секіру  мен  граната  лақтыруды  орындаудың  техникасы  туралы  білуі  керек,  салауатты  өмір  сүру  салтының  қағидаларын, 

құралдарын, түрлерін және денсаулықты нығайтудың әдістерін білуі, болашақ мамандарға арналған ППФП орны мен ролі туралы теориялық 

мәліметтерді, қозғалыс белсенділігі мен жұмыс қабылеттілігінің режимін, ДТ және С сабақтарының кезінде ағзадағы болатын өзгерістердің 

айырмасын білуі керек. Оқушылар істей алуы керек: таңғы гимнастикаға арналған жаттығуларды дұрыс таңдауды, сыртқы белгілеріне қарап 

жүктеме  режимін  анықтауды  және  бақылауды,  спорттық  және  қозғалыс  ойындары  бойынша  жарыстарды  ұйымдастыру  және  жүргізуді, 

өндірістік гимнастиканы орындауды. 

Осы  пән  бойынша  бағдарламалық  материалды  өту  барысында  оқушылар  спорт  түрлері  бойынша  техниканы  меңгеру  дағдыларына  ие 

болады. 

Оқушылардың  дене  тәрбиесін  және  оны  арнайы-кәсіптік,  дене  тәрбие-спорттық  әрекеттермен  іске  асыра  алу  қабілеттілігін  қалыптастыру 

дене тәрбиесі пәнінің басты мақсаты болып табылады. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу келесі тәрбиелеу, жалпы білім беру, дамыту және сауықтыру міндеттерін шешумен байланысты: 

-

 

Денені өз бетімен жетілдіру және салауатты өмір сүру қажеттілігіне тәрбиелеу; -

 

Дене шынықтыру саласында теориялық білімдер мен тәжірибелік шеберлік пен дағдылар жүйелерін қалыптастыру; -

 

Мамандығына  қарай  денесі  шыныққан,  жұмысқа  қабілетті,  дене  сапалары  дамыған  болашақ  мамандарды  кәсіптік  дайындаудың қажет деңгейін қамтамасыз ету; 

-

 Дене тәрбиесі-спорттық іс-әрекеттер барысында өзін өзі бақылау бойынша шеберлікті меңгеру, денсаулығын сақтау және нығайту, 

аурулардың алдын алу үшін ДШ құралдарын толық қолдану; 

-

 

Оқушыларды  дене  шынықтыру  құндылықтарын  меңгеру  және  оны  тұлғаны  жан-жақты  дамытуда  қолдана  білудің  тәжірибелерін меңгеруде белсенді дене шынықтыру-спорттық әрекеттерді енгізу. 

Дене тәрбиесі пәні бойынша оқу бағдарламасы 2 бөлімнен тұрады: теориялық бөлім және тәжірибелік. 

Бағдарлама  оқу-жаттығу  сабақтарын,  семинарларды  өткізуді,  қалада  өткізілетін  спорт  түрлері  бойынша  қалалық,  облыстық  жарыстарды 

талқылау және қатысуды қарастырады.  

Осы пәнді меңгерудегі ерекше орын алатын өздік жұмысқа мыналар жатады: 

-

 Таңғы гигиеналық гимнастика кешендерін әзірлеу; 

-

 ДШ  сабақтарынан  денсаулық  жағдайына  қатысты  босатылғандар  үшін  ауру  пішініне  қарай  рефераттар  жазу,  ЛФК  кешендерін 

әзірлеу; 

-

 

Бұлшық ет сапасын дамытуға арналған жаттығулар кешендерін әзірлеу; -

 

Карточка-тапсырмалар бойынша өзіндік жұмыс. Пәнді оқу І және ІІ семестрлердегі сынақпен, ІV курста теориялық курс бойынша емтихан тапсырумен аяқталады. Оқушылардың сынаққа, 

емтиханға  жіберілуге  міндетті  жағдайларға  ППФП  және  спорт  түрлері  бойынша  бақылау  нормативтерін,  оқуды  аяқтаушы  топтарға 

практикалық бөлім бойынша емтихан тестілерін орындау жатады. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2. Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

 

Стандарт және білім бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары 

керек: 

-

 Базалық: 

БҚ 1 дене тәрбиесінің адамның жалпы мәдени, кәсіби 

және әлеуметтік дпмуында алатын орны туралы 

мағлұматтарды;  

 БҚ 2 дене тәрбиесі мен салауатты    

өмір салтының негіздерін; 

БҚ 3 денсаулықты сақтап және  

нығайту, психофизикалық   

қабілеттерді дамытып жетілдіру, дене  

тәрбиесінде өзін-өзі тануды  

қамтамасыз ететін біліктер мен  

дағдылардың жүйесін меңгеруі қажет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 


-

 

Дене тәрбиесінің теориялық негіздерін; -

 

Сабақ үстінде қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерді; -

 

Қозғалыс әрекеттерін үйрету мен физикалық қасиеттерді тәрбиелеудің педагогикалық, физиологиялық және психологиялық 

негіздерін; 

-

 

Дербес ағзаның психофункцио-налдық ерекшеліктерін; -

 

Салауатты өмір салтының ағза денсаулығы жағдайына әсері туралы; 

-

 Түрлі функционалдық бағдарлан -ған дене жаттығулармен өз беті 

-мен айналысуды ұйымдастыру тәсілдерін; 

-

 

Спорттық құрал-жабдықтар мен спорттық жабдықтарды пайдалану ережелерін; 

-

 Жеке гигиена; жарақаттанудың алдын алу және дене тәрбиесі 

сабақтарында дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсету 

ережелерін; 

-

 Олимпиада ойындарының тарихы мен Қазақстан 

спортшыларының спорттық жетістіктерін; 

-

 

Ұлттық спорт түрлері және халық ойындарын. -

 

Меңгерді: -

 

Негізгі дене қабілеттерін дамыту, дене бітімі мен мүсінін түзету бойынша өз бетімен жаттығулар кешенін құрастыруды; 

-

 Дене жаттығуларымен айналысу барысында қауіпсіздік және 

жарақаттанудың алдын алу бойынша ережелерді сақтау, 

жарақаттану мен жазатайым  

-

 Жеке гигиенасын сақтауды; 

-

 Спорттық шараларда жігерлік қасиеттерді көрсете білуді; 

-

 Сайыстарда төрелік етуді; 

-

 Дене тәрбиесі жаттығуларының жеке түрлерінің тиімділігін 

3. Пәннің мазмұны және тақырыптық жоспары 

3.1. Пәннің тақырыптық жоспары 

ІІІ-курс 

 

№ 

 

 

Бөлімдер мен тақырыптар атауы 

 

Күндізгі оқыту нысананы кезіндегі оқу уақытының 

саны (сағат) 

Бекітілген 

деңгей 

Жоғары деңгей 

Орта буын 

маманы  

Бөлім №1 Теориялық бөлім. 

 

 

 Тақырып №1. Кіріспе. “Спорт  ойындары” сабақтарында  жарақаттанудың 

алдын-алу. 

 

 Тақырып №1.1Спорт ойындарының  техникалары мен  тактикаларының  

жалпы  кезеңдері 

  

 Тақырып №1.2Ойын ережелері  және  спорт  ойындарының  түрлері  бойынша 

төрешілдік ету.  

 Тақырып №1.3Жалпы  білім беру мектептерінде  оқу үрдісі  кезінде  спорт  

ойындарын  есепке алу,бақылау, жоспарлау. 

 

 Тақырып №1.4 Мектепте, бала  бақшада, кәсіптік-техникалық білім беру 

жүйесінде  сабақтарды  жүргізу  әдістемесі  және  оларды  ұйымдастыру. 

 

 Тақырып №1.5Ересектер арасында спорттық сауықтыру жұмыстарының әдісі  

 Тақырып №1.6Баскетболда ойын ережелерін талдау. Сабақ өткізілетін 

орындарды құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету. 

 

 Тақырып №1.7Ойындардың техникасына және тактикасына үйрету, ұмтылыс 

техникасы. 

 

 Тақырып №1.8Спорт ойындарының қазіргі кездегі даму жағдайы.  

 10 

Тақырып №1.9Оқыту әдістемесінің негіздері  

 11 

Тақырып №2 Ойын қимылдарының техникасы мен тактикасын тұтастай 

үйрену, оның мазмұнын сатылап меңгеру. 

 

 12 

Тақырып №2.1Оқыту әдістемесінің негіздері  

 13 

Тақырып №2.2Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар 

 14 

Тақырып №2.3 Спорттық жүгіріс әдістері.  

 15 

Тақырып №2.4Волейбол ойындарда техникалық және әдістік қимылдарды 

меңгеру. 

 

 16 

Тақырып №2.5Волейбол доптың ұшуына байланысты оны жоғарыдан

төменнен ала білу әдістері 

 

 17 

Тақырып №2.6Волейбол ойынның негізгі ережелерін, алаңдарын, 

жабдықтардың көлемін білу. 

 

 18 

Тақырып №2.7Футболды дамыту және футболшылардың халықаралық 

жарыстарға қатысуы. 

 

 19 

Тақырып №2.8Футбол ойында ұмтылу, қорғанудың негізгі тәсілдік жүйесінің 

ерекшеліктері. 

 

 20 

Тақырып №2.9Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

 21 

Тақырып №3.0.Допты тебу техникасы   

 22 

Тақырып №3.1 Футболға әзірленген қимыл ойындары. «Шеңбердегі аяқ 

добы», «Бестіктер», эстафеталар. 

 

 23 

Тақырып №3.2Оқыту әдістемесінің негіздері  

 24 

Тақырып №3.3 Теннис ойынның техникасын, тәсілдерін үйрену әдістері.  

 25 

Тақырып №3.4 Техникалық тәсіл мен қимылдарды үйрену сабақтарының 

тәсілдері (жүйлігі, әдістер мен әдістемелік тәсілдер, қателерді анықтау, түзету 

құралдары).  

 26 

Тақырып №4.Гандбол ойынның негізгі ережелерін, алаңдарын, жабдықтардың 

көлемін үйрену. 

 

 27 

Тақырып №4. Психологиялық дайындық  

 28 

Тақырып №2 Ойын қимылдарының техникасы мен тактикасын тұтастай 

үйрену, оның мазмұнын сатылап меңгеру. 

 

 29 

Тақырып №2.1Оқыту әдістемесінің негіздері  

 30 

Тақырып №2.2Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

 31 

Тақырып №2.3 Спорттық жүгіріс әдістері.  

 32 

Тақырып №2.4 Волейбол ойындарда техникалық және әдістік қимылдарды 

меңгеру. 

 

 33 

Тақырып №2.5 Волейбол доптың ұшуына байланысты оны жоғарыдан, 

төменнен ала білу әдістері 

 

 34 

Тақырып №2.6 Футбол ойынның негізгі ережелерін, алаңдарын, 

жабдықтардың көлемін білу. 

 

 35 

Тақырып №2.7Футболды дамыту және футболшылардың халықаралық  

 жарыстарға қатысуы. 

36 


Тақырып №2.8Футбол ойында ұмтылу, қорғанудың негізгі тәсілдік жүйесінің 

ерекшеліктері.  

 37 

Тақырып №2.9Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

 38 

Тақырып №3.0.Допты тебу техникасы   

 39 

Тақырып №3.1 Футболға әзірленген қимыл ойындары. «Шеңбердегі аяқ 

добы», «Бестіктер», эстафеталар. 

 

 40 

Тақырып №3.2Оқыту әдістемесінің негіздері  

 41 

Тақырып №2 Ойын қимылдарының техникасы мен тактикасын тұтастай 

үйрену, оның мазмұнын сатылап меңгеру. 

 

 42 

Тақырып №2.1Оқыту әдістемесінің негіздері  

 43 

Тақырып №2.2Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

 44 

Тақырып №2.3 Спорттық жүгіріс әдістері.  

 45 

Тақырып №2.4Волейбол ойындарда техникалық және әдістік қимылдарды 

меңгеру. 

 

 46 

Тақырып №2 Ойын қимылдарының техникасы мен тактикасын тұтастай 

үйрену, оның мазмұнын сатылап меңгеру. 

 

 47 

Тақырып №2.1Оқыту әдістемесінің негіздері  

 48 

Тақырып №2.6 Футбол ойынның негізгі ережелерін, алаңдарын, 

жабдықтардың көлемін білу. 

 

 49 

Тақырып №2.7 Футболды дамыту және футболшылардың халықаралық 

жарыстарға қатысуы. 

 

 50 

Тақырып №2.8 Футбол ойында ұмтылу, қорғанудың негізгі тәсілдік жүйесінің 

ерекшеліктері. 

 

 51 

Тақырып №2.9 Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

 52 

Тақырып №3.0.Допты тебу техникасы   

 53 

Тақырып №3.1 Футболға әзірленген қимыл ойындары. «Шеңбердегі аяқ 

добы», «Бестіктер», эстафеталар. 

 

 54 

Тақырып №3.2 Оқыту әдістемесінің негіздері  

 55 

Тақырып №2 Ойын қимылдарының техникасы мен тактикасын тұтастай 

үйрену, оның мазмұнын сатылап меңгеру. 

 

 56 

Тақырып №2.1 Оқыту әдістемесінің негіздері  

 57 

Тақырып №2.2 Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар;  

  

Барлығы  114 сағат 

 

54 

60 

 

 

3.2. Пәннің үлгілік оқыту бағдарламасының мазмұны 

                           1. Теориялық бөлім. 

Тақырып 1.1. Қауіпсіздік ережелерін сақтау. 

    Дене  тәрбиесінің  мақсаты  мен  міндеттері,  оқу  бағдарламасы:  бағдарламада  қарастырылған  сынақ  талаптары,  тексеру  жаттығулары, 

сынамалары мен нормативтері, білім алушыларға қойылатын талаптар, сабақ үстіндегі қауіпсіздік техникасы, жеке және қоғамдық гигиена. 

Тақырып 1.2. Денсаулық және салауатты өмір салты. 

Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстан-2030»  бағдарламасы.  «Қазақстан  азаматтарының  денсаулығы,  білімі  мен  ахуалы»  басымдылығы,  дене 

тәрбиесі, спорт және туризм құралдары арқылы аурудың алдын алу және салауатты өмір салтына мамандану, денсаулық және оның тіршілік 

етудегі баға жетпес маңызы, денсаулық жағдайына қатысты қазіргі көзқарастар, аз қозғалу өмір салты және оның адам ағзасына жағымсыз 

әсері, зиянды әдеттер мен тәуекел факторлары, шынығудың маңызы және ағзаға әсері. 

Тақырып 1.4.  Шабуылдағы ойын техникасы. 

Орын ауыстыру, жай және адымдап жүгіру, бағыт пен жылдамдықты өзгерту, сөрелер, секірулер, кідірістер, бұрулылар. 

Тақырып 1.5.  Қорғаныстағы ойын техникасы. 

Орын ауыстыру, қорғаныс тұрысы, артымен алдыға қарай қозғалу. 

Тақырып 1.6.  Допты меңгеру техникасы. 

Допты бір орыннан және қозғалыс барысында беру, допты бір орыннан және қозғалыс барысында оң және сол қолмен жүргізу. 

Тақырып 1.7.  Допты кәрзеңкеге лақтыру техникасы. 

Допты жақын және орта қашықтықтан кеудеден екі қолмен лақтыру, кеудеден екі қолмен  айыпты лақтыру. 

Тақырып 1.8.  Ойындағы тактикалық тәсілдерді және қорғаныс пен  

                            шабуылдағы тактикалық әрекеттерді жетілдіру. 

 

 

  

 

  

 

  

Баскетболдан бақылау жаттығулары және дене қабілеттерінің дамуын бағалау нормалары. 

 

№ 

р/к Жаттығу түрі 

1 курс 


2 курс 

3 курс 


«5» 

«4» 


«3» 

«5» 


«4» 

«3» 


«5» 

«4» 


«3» 

Волейбол добын тура жоғарыдан беру 

15 


10 

20 15 

10 


30 

20 


15 

Волейбол добын тура төменнен беру 

15 


10 

20 15 

10 


30 

20 


15 

Волейбол добын тор арқылы беру.10 әрекет 

10 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                           Емтихандық сынамалар сұрақтары

1.

 Ток соғу кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

2.

 «Денені дамыту» ұғымына анықтама беру. 

3.

 «Спорт» ұғымына анықтама беру. 

4.

 Орта кәсіптік оқу орындарындағы кәсіптік-қолданбалы дайындығының барлық түрлерің  атап өту. 

5.

 «Дене шынықтыру» ұғымына анықтама беру. 

6.

 Студенттерді дайындау үшін қолданылатын негізгі физикалық құралдарды атаңыз. 

7.

 «Дене тәрбиесі» ұғымына анықтама беру.  

8.

 Баскетбол – кеудеден екі қолмен доп беру техникасы. 

9.

 Көлбеу көтерілуді жүріп өту кезіндегі қандай ең ұтымды шаңғы жүрісін білесіз? 

10.


 

Волейбол- жоғарыдан түзу доп берілуінде, доп қандай биіктікке лақтырылады? 

11. Баскетболда допты қанша уақытқа бөгеуге болады? 

12.Футболда қандай соққылар баяу қолданылады? 

13. Баскетбол – иықтан бірден лақтыру техникасы. 

14. Бір мезгілде адыммен жүрудің әдісі. 

15. Баскетбол –допты ұстау техникасы. 

16. Алаңдағы ойыншының дөрекілігі мен тәртіпсіздігіне қандай жаза   

      қолданылады? 

№ 

р/к Жаттығу түрі 

1 курс 


2 курс 

3 курс 


«5» 

«4» 


«3» 

«5» 


«4» 

«3» 


«5» 

«4» 


«3» 

Баскетбол добын себетке айыпты лақтырулар (10 

әрекеттен), (ұлдар, 

қыздар)  

 

Допты жүргізу және 

себетке лақтыру (5 

әрекеттен) (тигізулер 

саны) 

Допты ирелендеп уақытқа жүргізу (сек), (ұлдар, 

қыздар) 


27 

30 


29 

32 


32 

34 


25 

28 


27 

30 


29 

32 


25 

28 


27 

30 


29 

32 


17. Баскетбол ойынының алғашқы кезеңдік ұзақтығы. 

18. «Пингвиндер жарысы» қозғалу ойыны қандай қозғалыс сапасын  

      дамытады? 

19. Сөреге кешіккен қатысушыға не істейді? 

20. Қан кету кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

21. ППФП ұғымына анықтама беру. 

22. Кросс адамның қандай физикалық сапасын дамытады? 

23. Ауыр жарақаттар алу кезіндегі алғашқы көмек. 

24. Химиялық заттармен жарақаттар алу кезіндегі алғашқы көмек. 

25. Бұлшық етті, буынды созу кезіндегі алғашқы көмек. 

26. Волейболда шабуыл соққысына үйрету құрамы: 

27. Екі адымдық ауысып жүру техникасының басты элементін атаңыз 

28. Допты төменнен екі қолмен қабылдағанда, допты қалай соғады? 

29. Ауысып жүрудің бір уақытта жүруден айырмасы.  

30. Допты блокпен лақтырудан кейінгі командаға рұқсат беріледі. 

31. Шаңғыда бір уақытта жүру техникасы 

32. Баскетболда допты меңгеру кезіндегі қолдың қимылы. 

33. «Допқа ұмтылу» қозғалу ойыны қандай қозғалыс сапасын дамытады? 

34. Төреші ойыншыны ойын соңына дейін ойын алаңынан ескертусіз    

      аластата немесе оны  басқа  ойыншымен ауыстыра  ала ма? 

35. Баскетбол ойынына арналған алаңдағы команда құрамы. 

36. Волейболда қанша алаң бар? 

37. Шаңғы жарысындағы қашықтықты өту кезінде қатысушыға не рұқсат  

      етіледі? 

38. Ойын кезінде алаңда төрешінің шешімін түзетуге бола ма? 

39. Шаңғы жарысындағы эстафетаны беру қалай жүзеге асырылады? 

40. Бұлшық етті, буынды созу кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

41. «Дене дайындығы» ұғымына анықтама беру. 

42. Шынығу түрлерін атап айту. 

43. Тау-кен мамандары үшін қандай физикалық сапа маңыздырыақ? 

44. «Дене шынықтырушы» ұғымына анықтама беру. 

45. Шынығу құралдары ретінде қолданылатын табиғи факторларды   

      атаңыз. 

46. Ерлерге арналған  шаңғы жарысындағы 3 классикалық ара            қашықтықты атаңыз. 

47. Волейбол – допты жоғарыдан екі қолмен беру техникасы. 

48. Шаңғы жүрісінің техникасына үйрету қай жерде жүргізіледі? 

49. Футболдағы шабуылдау техникасына не жатады? 

50. Футбол – ауысу жүктемесінің техникасы. 

51. Жеңіл атлетика – жүгіру техникасы. 

52. Футбол – қорғанудағы ойын техникасының жіктемесі. 

53. Волейбол алаңының өлшемі. 

54. «Салт аттылар күресі» қозғалу ойыны қандай қозғалыс сапасын  

      дамытады? 

55. Қалқанның астыңғы жиегі қандай биіктікте орналасады? 

56. Волейболдағы әйелдер торының биіктігі. 

57. Мәреге дейінгі қандай қашықтықта шаңғы жолына жол берілмейді? 

58. Бір күннің ішінде қатысушы бағдарламаның бірнеше номерлеріне  

      қатыса ала ма? 

59. Күн өту немесе жылу соққысы кезіндегі алғашқы көмек. 

60. Үсу кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

61. Басты физикалық сапалар. 

62. Естен тану кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

63. Гигиенаның басты міндеттері. 

64. Ашық сынық кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 

65. Волейбол – шабуылдаушының соққы техникасы. 

 

 

  

 

  

 

  

5 .Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

 


Алдымен оқу құралдар тізімі, содан кейін әдебиет (негізгі және қосымша) тізімі беріледі. 

Оқу құралдары: 

1.

 Атлетикалық тренажерлер. 

2.

 Спорт түрлерінен құрал-жабдықтар. 

3.

 Гимнастикалық құрал-жабдықтар. 

4.

 Видеофильмдер (спорт түрлерінен оқу-әдістемелік құралдар, ырғақты гимнастика, аэробика, шейпингтен оқу құралдары). 

 

Әдебиеттер тізбесі: 

1. «Физическое воспитание», Н.К.Коробейников, А.А.Михеев,      

     И.Г.Николенко. 

2. «120 уроков по волейболу», Ю.Д.Железняк. 

3. «Студенческий волейбол», А.Г.Фурманов. 

4. «Специальные упражнения баскетболистов», А.Грасис. 

5. «Общеразвивающие и специальные упражнения», А.П.Колтановский. 

6. «Подвижные игры в занятиях спортом», И.П.Коротков. 

7. «Легкая атлетика в школе», П.Н.Гойхман, О.Н.Трофимов. 

8. «1500 упражнений для круговой тренировки», М.К.Гуревич. 

 

Қосымша оқу әдебиеттер: 

1.

 

Презиленттік сынамалар- Алматы қ. Департаменті, 2002ж. 2.

 

Қолданбалы физикалық дайындық. В.С.Кузнецов. 3.

 

Дене тәрбиесі. Р.И.Купчинов, 2006ж.  

Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 144.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет