Оқу жұмыс бағдарламасының титулды парағыжүктеу 72.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі72.21 Kb.

Оқу жұмыс бағдарламасының

титулды парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Электрэнергетика кафедрасы

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (неміс тілі)

5В071800 – Электрэнергетика пәнінің студенттері үшін

Павлодар


Оқу жұмыс бағдарламасын бекіту

парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17БЕКІТЕМІН

ОЖ б-ша проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«___»_____________20__ж.

Құрастырушы: _________ аға оқытушы, ЭЭ магистрі  Ашимова А.К.

Электрэнергетика кафедрасыОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (неміс тілі)

5В071800 – Электрэнергетика пәнінің студенттері үшін

Оқу   жұмыс   бағдарламасы  ҚР   МБС  Жоғарға   оқу   негізінде   құрастырылды.

Бакалавриат. Негізгі ережелер. 5.04.019-2011 және Типтік оқу жоспары

Электрэнергетика кафедра отырысында талқыланды  «___»___________2013 ж. 

Хаттама № _____. 

Кафедра меңгерушісі ___________Марковский В.П. «___»______2013 ж.

Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды

«___»______________20__г. Хаттама №____

Факультеттің ОӘК төрағасы____________Талипов О.М. «___»______2013 ж.

ОӘБ басшысы ______________Жуманкулова Е.Н.

 

«___»______2013 ж.Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

 «___»____________20__ж. Хаттама № _____.1. Оқу тәртібінің паспорты 

Тәртіп атауы  Кәсіби-бағытталған шетел тілі (неміс тілі)

Міндетті


 

  компонент тәртібіКредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 2

Семестр: 4

Жалпы аудиториялық сабақтар – 30 сағат       

Практикалық – 30 сағат

             СӨЖ – 60 сағат

 олардың ішінде СОӨЖ - 15

Жалпы  уақыт - 90  сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 4 семестрПререквизиттер

- электрэнергетика;

- мамандыққа кіріспе;

- шетел тілі.Постреквизиттер

Тәртіпті оқып білу барысында алынған білім және дағды алдағы кәсіптік

істе қажет.

2. Пән, мақсаты және міндеттері

Пәннің заты 

пәнді   оқуты   туралы     оқу-әдістемелік   материалдар,   практикалық

сабақтарды ағымдағы, межелік және қорытынды бақылауды жүргізу

Пәнді оқыту мақсаты

Профессионалды   болашақ   мамандардың   профессионалды   құзыреттерді

деңгейін   көтеру   профессионалды   істі   әртүрлі   аспектілерді   жүзеге   асыруды

басқа тілдік сөз оралымын құру Пәнді оқу міндеттері 

Студенттерді қазіргі профессионалды істе шетел тілі  әртүрлі тіркеу мен

функционалды стильдерді үйрету

3. Компетенциялар, дағды және білімдерге сұранымдар

Бұл пәнді оқыған кезде студенттер міндетті:

ой өрісі:

– кәсіби қызметіне қажетті, коммуникативтік компетенцияның дамуы мен

құрылуы   туралы   (лингвистикалық,   социолингвистикалық,   әлеуметтік-мәдени,

стратегиялық, дискурсивті және прагматикалық);–  жазба және ауызша ақпарат алмасуын жүзеге асыру үшін шетел тілін

қажетті   кәсіби   деңгейде   меңгеруінің   құрылуы   туралы,   ол   коммуникативті

дағдылардың игеруін талап етеді;

–  сөйлеу қызметінің барлық түрлерінің кейінгі дамуы туралы (оқу, жазу,

тыңдау және сөйлесу  – монологикалық және диалогикалық сөйлеу), сонымен

қатар белсенді кәсіби сөздікті жүйелік кеңейту;

–  тілді   өзіндік   зерттеу   жұмысы   жөнінде,   оқитын   тілдік   құбылыстарды

аналикалық   тәсілдің   дамуын   туған   тілдің   сәйкес   құбылыстарының   жолымен

салыстыру. 

білуі қажет:

–  кәсіби   тақырыптама   бойынша   жазбаша   және   ауыз   мәтіндерін

құрылуының құрылымы мен негіздері;

–  әлеуметтік-тұрмыстық   және   академиялық   сфераларда   сөйлесудің

ерекшеліктері мен стильге байланысты кәсіби сөйлесудегі жағдайларға сәйкес

сөйлесу тәртібінің ережелері;

практикалық дағды-машықтарды алу керек:

–  презентацияны   жүргізу,   іскери   кездесулер,   сөйлесулер,   дискуссиялар

бойынша;


– кәсіби сипаттағы ғылыми мақалаларды құру бойынша;

компетентті болу:

– шетел тілінде жобалық тапсырмаларды дайындау сұрақтарында;

– шетел тілінде интернет-ақпараттарымен жұмыс жасау.4.  Тәртіпті оқып білудің тақырыптақ жоспары

Сабақ түріне байланысты академиялық сағаттарды бөлу

р/бТақырыптар атауы

Сабақ түріне байланысты

аудиторлық сағаттар саны

СӨЖ

лекция практика-

лық

(семинар-

лық)

лабора-

торлы,

студия-

лық,

жеке

Жалпы Соның

ішінде

СОӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

1 тақырып. Қазіргі кездегі маманның 

өміріндегі халықаралық қатынастар және 

олардың рөлі

4

2

2 тақырып. Кездесулер, уағдаластықтар, телефондық сөйлесулер. Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, 

конференциялар. 

4

155

3

3 тақырып. Іскер қатынас хаттар. (резюме 

(СV), қоса жіберетін хат; ұсынылатын хат; 

жарнамалық, мәліметті сауал, дәлелдеу хат,

тапсырыс, келісімшарттар және т.б.)

4

195

4

4 тақырып. Электртұтынушылық және 

адам өмірінің сапасы

2

185

1

2

3

4

5

6

7

5

5 тақырып. Отын-энергетикалық кешен

3

8

66 тақырып. Ұлттық энергожүйе

3

77 тақырып. Казақстан энергетиканың 

ұйымдық құрылымы

3

8

8 тақырып. Электрэнергетикадағы техника-экономикалық көрсеткіштер

3

99 тақырып. Энергетикалық саланы 

дамыту


4

Барлығы: 90 (2 кредита)

30

60

15

5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Н.В. Басова Немецкий язык для технических вузов. – Ростов на Дону:

Феникс, 2003. – 505 с.

2) Булатова   К.Н.   Немецкий   язык:   лексика,   грамматика,   речь,   общение.

Учебное пособие для неязыковых вузов. – Павлодар: Кереку, 2010. – 109 с.

Қосымша

1) Сборник   тестов   по   дисциплине   промежуточного   государственногоконтроля   группы   специальностей   технической   науки   и   технологии:   учебно-

методическое пособие. – Астана: НЦТ, 2009. – 438с.

2) Васильев   О.П.   Новый   русско-немецкий   словарь   50000   слов  и

словосочетаний. – М.: Дом славянской книги, 2007 – 733 с.Document Outline

  • Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
  • 1) Н.В. Басова Немецкий язык для технических вузов. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 505 с.
  • 2) Булатова К.Н. Немецкий язык: лексика, грамматика, речь, общение. Учебное пособие для неязыковых вузов. – Павлодар: Кереку, 2010. – 109 с.
  • 1) Сборник тестов по дисциплине промежуточного государственного контроля группы специальностей технической науки и технологии: учебно-методическое пособие. – Астана: НЦТ, 2009. – 438с.
  • 2) Васильев О.П. Новый русско-немецкий словарь 50000 слов и словосочетаний. – М.: Дом славянской книги, 2007 – 733 с.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 72.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет