ОҚу жылында №4 болашақ одбмми кмм жұмысына талдаужүктеу 319.4 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата28.04.2017
өлшемі319.4 Kb.
  1   2   3

2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНДА  №4»БОЛАШАҚ» ОДБММИ  КММ ЖҰМЫСЫНА ТАЛДАУ 

 

     2014-2015 оқу жылында № 4 «Болашақ» ОДБММИ жұмысының негізгі мақсаты: 

 

ауылдық жерлерде тұратын балалардың дарындылығын анықтау;   

жеке даму траекториясын қолдана отырып, тұлғаның жеке мүмкіндіктеріне сәйкес биік сапалы деңгейде әрбір оқушының білім алуын қамтамасыз ету; 

 салауатты ӛмір салты мәдениетін қалыптастыру бойынша жұмысты жалғастыру 

Оқушыларды жинақтау ашық байқау негізінде 2 кезеңнен тұратын жолмен ӛткізіледі: 

1.

 

оқушыны тестілеу үш негізгі (бейінді) пәндер және бір таңдау пәні бойынша ӛткізіледі; 2.

 

сұхбат. Жалпы білімдік оқу курстарын меңгеру сыныптар бойынша жүргізіледі. 

     Мектеп-интернатта екі бағанды құрылымды атап ӛтуге болады: бейін алды дайындықтар жеке бейіндерді таңдаумен жүзеге асырылады,  

бейінді оқыту жоғары сыныптарда жүргізіледі. 5 сынып жаратылыстану-математикалық бағыттағы сыныптар.  

Сабақтар сабақ болып  ӛтіледі, 5 сабақтан кейін  үлкен үзіліс (45 минут) бар. Күн тәртібінде толық күннің мазмұны қолданылады. Күннің 

бірінші және екінші  жартысынан соң сағаттық үзіліс, түс қайта ішетін тамақ қарастырылған. Бұдан соң ӛзіндік дайындық және қосымша 

сабақтар, үйірме жұмыстары ӛткізіледі.  

2014-2015  оқу  жылының  басында  Облыстық  дарынды  балаларға  арналған  №4  «Болашақ»  мамандандырылған    мектеп-интернатында  –  141  

оқушы оқыды, оқу жылының соңында 132 оқушы қалды. Жыл бойында  10 оқушы кетті, 1 оқушы келді. 

Негізгі себептері - отбасы жағдайы. 

2014 жылғы қараша айында мемлекеттік аттестация табысты ӛтті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Оқу-тәрбие үрдісіне талдау 

 

1. Бейін алды дайындық және бейіндік оқуды ұйымдастыру 

Сабақтар оқу жоспарына сәйкес жүргізілді. Санитарлық қағидаларға сәйкес сабақ кестесі, оқушының күн тәртібі жасалынды. 

Оқушыларға негізгі басқыш вариативті компоненттен мынадай қолданбалы курстар ұсынылды: 

 Теңделер мен олардың жүйелері (мұғалім Гумарова Г.Н.) 

 Абайтану  (Қайдарова С.Е.) 

 «Алгебра және оның бастамалары» оқулығынан тыс » (мұғалімдер Антонов В.А., Гумарова Г.Н.)

 

2. Пәндерді оқыту сапасын талдау. 

Жаңа  педагогикалық  технологияларды  қолдану,  білім  беру  стандарттарын  жетілдіру  және  қайта  ӛңдеу,  педагогтардың  келісімді 

жұмыстары – мұның барлығы 2014-2015 оқу жылында бағдарламалық материалды игеру сапасында жақсы нәтижелерге қол жеткізді.  

Мектепішілік бақылау мына бағыттар бойынша жүзеге асырылды: 

 білім сапасын бақылау; 

 оқыту сапасын бақылау; 

 бағдарламаның теориялық және тәжірибелік бӛлімдерінің орындалуын бақылау; 

 мектеп құжаттарын жүргізуге бақылау; 

 оқушылардың аралық және қорытынды аттестациясын талдау нәтижелері.  

   

1-кесте. 2014-2015 оқу жылында  оқушылардың  оқу үлгерімінің қорытындысы 

 

Сыныптар «Үздік» 

«Жақсы» және «үздік» 

1 және одан да кӛп қанағаттанарлы баға 

алғандар 

8  сыныптар 

14 

9  сыныптар  

18 13 

10 сыныптар 

18 11 

11 сыныптар 

29  


0

5

1015

20

2530

35

40сыныптар 

сыныптар 10 

сыныптар 

11 

сыныптар үздік бағаға оқиды 

жақсы және үздік бағаға 

оқиды 

1 және одан да көп қанағаттанарлы бағаға 

оқиды 


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

29  оқушыдан  10  қанағаттанарлы  баға  алған.  Былтырғы  жылмен  салыстырғанда  динамика-  10%  құрады.Бұл  мәселе  бойынша  сынып жетекшілердің толық жұмыс істемегені кӛрініп тұр.  

     Оқушылардың  оқу  жылы  басында  және  оқу  жылы  соңындағы  білім  сапасы  ӛте  күшті  ерекшеленеді.  Бұл  -  мектепке  түрлі  деңгейдегі 

оқушылардың келуінің дәлелі 

 

2-кесте.   2014-2015 оқу жылында білім сапасының динамикасы  

Сыныптар  

Білім сапасы (%) оқу жылы 

басында 

Білім сапасы  (%) оқу жылы 

соңында 

 

Динамика 8 сыныптар 

76 


83 

+7 


9 сыныптар 

40 


70 

+30 


10 сыныптар 

51 


68 

+17 


11 сыныптар 

57 


97 

+40 


Жалпы  

54 


79 

+25 


 

 

 

3-кесте. 2 жылға оқушылардың білім сапасының динамикасы 

Оқу жылы  

Үздіктер  

«4» және «5» бағаға 

үлгергендер  

1 және одан да кӛп қанағаттанарлы 

баға алғандар  

Білім сапасы, % 

2013-2014 

24 


77 

36 


74 

2014-2015 

23 


81 

28 


79 

Сонымен ӛткен оқу жылымен салыстырғанда оқушылардың білім сапасы 5% кӛтерілген.   

          4-кесте. Пәндер бойынша оқушылардың білім сапасының динамикасы (жылдық) 

Пән атаулары  

Білім сапасы (%)  

2013-2014 оқу жылы  

Білім сапасы (%)  

2014-2015 оқу жылы  

Жылдық динамика 

Қазақ тілі  

99 


100 

+1 

Қазақ әдебиеті 

100 


100 

 

Орыс тілі  

92 


88 

-4 

Орыс әдебиеті  

100 


100 

 

Ағылшын тілі  

100 


100 

 

Алгебра 

93 


96 

+3 

Геометрия 

99 


98 

-1 

Информатика 

100 


100 

 

География 

100 


100 

 

Биология 

100 


100 

 

Физика 

88 


85 

-3 

Химия 

74 


85 

+11 

Қазақстан тарихы 

98 


100 

+2 

Дүние жүзі тарихы 

99 


100 

+1 

Қоғамтану негіздері 

100 


100 

 

Дене шынықтыру 

100 


100 

 

Сызу  

100 


100 

 

Алғашқы әскери дайындық 

100 


100 

 

Технология  

100 

100 

 

 

  

Оқыту сапасының индексін талдайық. 

5-кесте. 2014-2015 оқу жылында оқытудың дидактикалық деңгейін талдау 

Сыныптар  

Бағалардың жалпы 

саны  

Жоғары бағалардың  саны 

отметок 

ИК 

ДДО деңгейі  8 «А» 

192 


186 

0,97 


ӛте жоғары 

8 «Б» 

176 


172 

0,98 


ӛте жоғары 

9 «А» 

216 


210 

0,97 


ӛте жоғары  

9 «Б» 

216 


210 

0,97 


ӛте жоғары  

9 «В» 

216 


201 

0,93 


ӛте жоғары  

10 «А» 

234 


228 

0,97 


ӛте жоғары  

10 «Б» 

216 


204 

0,94 


ӛте жоғары  

10 «В» 

180 


174 

0,97 


ӛте жоғары  

11 «А» 

306 


306 

ӛте жоғары  11 «Б» 

360 


359 

0,99 


ӛте жоғары  

Аталған  кестеден  шығаратын  қорытынды,  үйренілетін  материал    кӛп  оқушыларға  түсінікті  болған,  шынайы  мүмкіндіктер  деңгейі  ӛте 

жоғары.  Әсіресе 11 сыныптарда.  

 

Аралық аттестацияға 8-сыныптарда 25 оқушы және 10-сыныптарда 35 оқушы жіберілді 

6-кесте. 8,10 сынып оқушыларының аралық  аттестация қорытындысы.  

№  


Сынып Класс 

Оқушылардың саны  

Пән  

Оқытушының Т.А.Ә. Үлгерім (%) 

Сапа (%) 1.

 

 

8 «А» 


математика 

Гумарова Г.Н. 

100 


77 

2.

 

 

8 «А» 


Қазақстан тарихы   Подманкова С.А. 

100 

100 

3.

 

 

8 «Б» 


математика 

Гумарова Г.Н. 

100 


100 

4.

 

 

8 «Б» 


Қазақстан тарихы   Подманкова С.А. 

100 

100 

5.

 

 

10 «А» 


11 

математика 

Антонов В.А. 

100 


91 

6.

 

 

10 «А» 


химия 


Губских С.П. 

100 


100 

7.

 

 

10 «А» 


физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


100 

8.

 

 

10 «А» 


география 

Шишмарева Л.А. 

100 


100 

9.

 

 

10 «А» 


биология  

Енке И.А. 

100 


100 

10.

 

 

10 «Б» 


11 

математика 

Антонов В.А. 

100 


73 

11.

 

 

10 «Б» 


биология  

Енке И.А. 

100 


100 

12.

 

 

10 «Б» 


химия 


Губских С.П. 

100 


50 

13.

 

 

10 «Б» 


ағылшын тілі 

Мамбурова Г.Н. 

100 


100 

14.

 

 

10 «Б» 


физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


34 

15.

 

 

10 «В» 


математика 

Гумарова Г.Н. 

100 


71 

16.

 

 

10 «В» 


биология 

Енке И.А. 

100 


100 

17.

 

 

10 «В» 


химия 


Губских С.П. 

100 
18.

 

 

10 «В» 


география 

Шишмарева Л.А. 

100 


100 

19.

 

 

10 «В» 


физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


100 

Оқушылардың аралық аттестация нәтижесі бойынша нәтижелерін жақсартқандар жоқ.  7-кесте. Негізгі мектеп курсы үшін оқушылардың қорытынды аттестация нәтижесі. 

№ р/н  


Сынып  

Оқушылар саны  

Пән  

Оқытушының Т.А.Ә. Үлгерім (%) 

Сапа (%) 1.

 

 

9 «А» 


13 

Орыс тілі 

Смайлова О.К. 

100 


100 

2.

 

 

9 «Б» 


12 

Орыс тілі  

Смайлова О.К. 

100 


92 

3.

 

 

9 «В» 


12 

Орыс тілі  

Смайлова О.К. 

100 


75 

4.

 

 

9 «А» 


13 

Математика  

Антонов В.А. 

100 


85 

5.

 

 

9 «Б» 


12 

Математика  

Антонов В.А. 

100 


100 

6.

 

 

9 «В» 


12 

Математика  

Антонов В.А. 

100 


92 

7.

 

 

9 «А» 


13 

Қазақ тілі 

Қайдарова С.Е. 

100 


100 

8.

 

 

9 «Б» 


12 

Қазақ тілі  

Қайдарова С.Е. 

100 


100 

9.

 

 

9 «В» 


12 

Қазақ тілі 

Қайдарова С.Е. 

100 


100 

10.

 

 

9 «А» 


10 

Биология  

Енке И.А. 

100 


100 

11.

 

 

9 «Б» 


Биология  

Енке И.А. 

100 


100 

12.

 

 

9 «В» 


Биология  

Енке И.А. 

100 


100 

13.

 

 

9 «А» 


Химия 


Губских С.П. 

100 


100 

14.

 

 

9 «Б» 


Химия 


Губских С.П. 

100 


71 

15.

 

 

9 «А» 


10 

География 

Касенова Р.М. 

100 


100 

16.

 

 

9 «Б» 


География 

Касенова Р.М. 

100 


100 

17.

 

 

9 «В» 


География 

Касенова Р.М. 

100 


100 

18.

 

 

9 «А» 


Физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


100 

19.

 

 

9 «Б» 


Физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


86 

20.

 

 

9 «В» 


11 

Физика 


Кузнецова С.Г. 

100 


73 

Үздік  куәлікке  үміттенгендердің  Тілеубек  М.,  Серик  А.,  Оспанова  А.  (9  «А»  сынып),  Кабдрашев  А.,  Сарина  М.,  Шимкова  В.  (9  «Б» 

сынып) ӛз білімін ақтады.  

Орта  мектеп  курсы  үшін  қорытынды  мемлекеттік  аттестацияға  37  оқушы  жіберілді.    Екеуі  аттетацияны  дәстүрлі  түрде  ӛтті,  олар 

халықаралық жарыстардың қатысушылары. ҰБТ 35 формасы.   

8-кесте Орта мектеп курсы үшін мемлекеттік аттестация нәтижесі 

 

Орта балл 98,2.  Былтырғы жылмен салыстарғанда  6,1 баллға жақсарды.    

 «Алтын белгі» тӛсбелгісіне үміткерлер Белоусова О., Калиев А., Жандаулетова М ӛз білімдерін ақтады. Сүлейменов С ақтай алмады. 

Үздік аттестатқа үміткерлер ақтай алмады.   

 

 

 

 

 

№ 

пәндер  Жалпы 

тапсыр-


ды  

«5» 


«4» 

«3» 


«2» 

үлгерім 


Білім сапасы 

Орташа балл/ 

баға 

1.

 

 

Қазақ тілі (Г.У Лекерова,  

С.Е. Кайдарова) 

35 


19 

14 


100 100 

18/5 

2.

 

 

Орыс тілі (О.Смайлова,  

Л.И. Мамонтова) 

35 


20 

15 


100 100 

21/5 

3.

 

 

Математика (Г.Гумарова) 

35 

17 


17 100 

100 


19/4 

4.

 

 

Қазақстан тарихы (С.Подманкова) 

35 

24 


11 100 

95 


21/5 

5.

 

 

Ағылшын тілі (Г.Мамбурова) 

100 100 

22/5 

6.

 

 

География (Л.Шишмарева) 

100 100 

24/5 

7.

 

 

Биология (И.Енке) 

10 100 

20/5 

8.

 

 

Физика (С.Кузнецова) 

15 

100 100 

17-4 

9.

 

 

Химия (С.Губских) 

100 100 

19/4 

10.

 

 

Дүние жүзі тарихы 

(С.Подманкова) 

100 22/5 II. Ғылыми-әдістемелік жұмысқа талдау 

 

  Әдістемелік жұмыс 2014-2015 оқу жылында білім беру мекемесінің және оқу-тәрбие үрдісін дамыту бағдарламасы арқылы қойылған 

міндеттерді орындауға және оларды жүзеге асыруға бағытталған еді. 

  Мектептің  әдістемелік  тақырыбы:  «Зияткерлік-шығармашылық  әлеуетін  дамыту  -  қазіргі    қоғамда  тұлғаның  өзін-өзі  нәтижелі жетілдіруінің тиімді жағдайы» 

  2014-2015 оқу жылындағы ӛзекті  тақырып: «Мектеп-интернат жағдайында оқушылардың мотивация дамыту жолы»  Мынадай міндеттер анықталды: 

1.

 Білім берудің әртүрлі сатысында білім беру бірізділігінің тиімділігін қамтамасыз ету. 

2.

 Оқу мен тәрбиенің әртүрлі формасын әрі қарай дамыту жолдары бойынша жұмысты жалғастыру 

3.

 Оқушының денсаулығын нығайту мен сақтау мақсатында оқу үдерісінің ұйымдастырылуын жетілдіру. 

4.

 Білім мен тәрбиенің сапасын арттыруға әсер ететін жағдай құру. 

5.

 Оқушыларды ҰБТ дайындау бойынша мектеп жұмысының тәжірибесін жинақтау 

6.

 Жаңа педагогикалық технологияларды қолдау бойынша жұмысты жалғастыру  

7.

 Оқушылардың контингентін сақтау бойынша жұмыстарды жалғастыру 

8.

 Оқушылар мен мектеп бітірушілердің кәсіби мансабын қолдау және кәсіби кеңес жүйесін құру бойынша жұмысты жалғастыру 

9.

 Бағдарламалар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу 

Мектеп-интернатта оқу жылының басында 23 педагог жұмыс істеді.  

Жоғары білімге – 23 мұғалім ие. 

Олардан (санаты бойынша): 

 

жоғары – 15 адам;  

бірінші – 5 адам;  

екінші  – 3 адам. 3 педагог «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерлері». 

Мектебіміздің әрбір педагогы ӛзіндік білімін жетілдіру тақырыбы үстінде жұмыс істейді. Тақырыппен сәйкес біліктілігін кӛтерудің 

перспективті жоспары жасалынған.  

Осы оқу жылында «Ӛрлеу» БАҰО 4 педагог пен 4 тәрбиеші курстық даярлаудан ӛтті. Кәсіптік қызметте біліктілікті арттыру маңызды 

рӛл  атқарады.  Осы  оӛу  жылында  2  мұғалім  ӛздерінің  жоғары  санатын  растады.    (Кузнецова  С.Г.,  физика  мұғалімі,  Енке  И.А.,    биология 

мұғалімі,  Гумарова  Г.Н.,  математика  мұғалімі.  Губских  С.П.,  химия  мұғалімі),  1  мұғалім  жоғары  санат  алды.  (Лекерова  Г.У.,  қазақ  тілі 

пәнінің мұғалімі.), 1 мұғалім бірінші санат алды Қайдарова С.Е. Рамазанова С.А. и Бактубаева Н.К тәрбиешінің екінші санатын алды.  

Математика  пәнінің  мұғалімі  Гумарова  Г.Н.  және  тарих  пәнінің  мұғалімі  Подманкова  С.А.  Алматы  қаласындағы  «Дарын»  РҒПО 

ӛткізілген  педагогикалық  қызметкерлердің  республикалық  тамыз  конференциясына  қатысты.  Олар  ЖМ  және  ҚГ  бағыттағы  секцияда 

баяндама оқыды.   Баяндаманың тақырыбы: «Математиканы оқытудың жаңа әдістері» ( Гумарова Г.Н.), «Тарих пәнін оқытудағы тиімді жаңа әдістер» 

(Подманкова С.А.).Мектеп мұғалімдері облыстық тамыз кеңесінде ӛз тәжірибелерімен бӛлісті «Дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған мектеп-интернаты жағдайында білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру жолдары» тақырыбындағы. (Митасова Л.В.),  

«Қазіргі мектептерде тәрбие үдерісін басқарудағы жаңа амалдар» (Мец О.В.), Адам капиталының инвестициясы- «Ӛмір бойы оқыту» 

үздіксіз білім берудің парадигмасы ретінде»  (Говорухина Л.В.),  Коучинг сабақ «Критериалдық бағалау-оқыту үдерісінң маңызды факторы» 

(Смайлова О.К., Лекерова Г.У.). 

Губских С.П. «Ең үздік авторлық бағдарлама» облыстық сайысына қатысты.  

2014  жылғы  қаңтар  айында  жалпы  орта  білім  туралы  аттестатқа  «Алтын  белгі»  тӛсбелгісіне  үміткерлер  үшін  зияткерлік  турнир 

ӛткізілді.  Қысқы  каникул  бойы  облыс  мектеп  оқушылары  ҰБТ  пәндері  бойынша  сабаққа  қатысты.  Турнир  мұғалімдер  мен  оқушылар 

тарапынан жоғары бағаға ие болды.    

2014-2015  ж.  Конева  Л.Г.  «Дарын»  РҒПО  информатика  сабақтар  шеңберінде  онлайн  сабақ  ӛткізді.  Оқу-тәрбие  үдерісіне  жаңа 

технологияларды енгізу әдістемелік кеңестерде, ӘБ   отырыстарында қарастырылады.  

Мұғалімдер  үшін  осы  жылы    «SMART  мақсат  қою»,  «Мәліметтермен  жұмыс  істеуде  сыни  ойлау»  тақырыптарына  семинарлар  ӛтті.  

Осы  оқу  жылында  Подманкова  С.А.,  Смайлова  О.К.,  Говорухина  Л.В.,  Мец  О.В.  жеке  мұғалімдік  сайттарын  ашты.  Мұғалімдер  мен 

тәрбиешілер кәсіби журналдарда, БАҚ, сайттарда ӛздерінің әдістемелік әзірмелерін орналыстырды.  

Ӛткен  оқу  жылында  мектепте  оқушылардың  «Ізденімпаз»  ғылыми  қоғамы  жұмыс  істеді.  2015    жылдың  мамырында  ғылыми-

тәжірибелік конференция  ұйымдастырылды,  онда  19  жоба  ұсынылды.  Конференцияның  жұмыс  қорытындысы  бойынша  8  жоба  облыстық 

конференцияға қатысуға жіберілді. 

Мектеп-интернатында  жаратылыстану-ғылыми  бағыт,  қоғамдық-гуманитарлық  бағыт  әдістемелік  бірлестіктері  ӛз  жұмысын 

жалғастырды. ӘБ жұмысының тиімділігі оқушылардың түрлі жарыстарға қатысып, жетістіктерге жетуінен кӛрініп тұр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9-кесте.    №4  «Болашақ»  ОДБММИ  КММ  оқушыларының  облыстық  және  республикалық  жарыстарға  қатысу  нәтижесінің 

динамикасы 

№ 

Жарыс түрі  2013-2014 оқу жылы 

2014-2015 оқу жылы 

орын  


орын  


орын  


орын  


Жалпы 

қатысушылар  

орын 


орын  


орын  


орын  


Жалпы 

қатысушылар  
жүктеу 319.4 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет