Оқу-əдістемелік кешен 050102 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығына арналған мемлекеттік стандарт жəне Қр бжҒМ 28. 09


Жұмыстың орындалу шартына ескертулержүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата11.09.2017
өлшемі1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
Жұмыстың орындалу шартына ескертулер. 
 
-  жұмысты  орындаушы  тақырыптың  оқу  материалын  толықтыруға, 
тереңдетуге, ықшамдауға мүмкіндігі бар; 
-  оқыту  түрін,  формасын,  құралын,  əдістерін  өз  еркімен  сабақтың 
мақсатына сəйкес таңдайды; 
-  тақырыптық  сабақ  жоспарының  оқыту  құралдары,  формасы  жəне 
əдістері, 
дидактикалық 
материалдары 
оқушының 
танымдық, 
психикалық  жəне  физиологиялық  функциялары  мен  процесс 
қасиеттерін дамытуға ықпалының болуы; 
-  орындалған  сабақ жоспарының  жобасындағы оқыту  құралдардың, іс  - 
əрекеттердің  дидактикалық  принциптер  мен  критерияларына  қайшы 
келмеуі; 
-  жұмысты 
орындаушы 
төмендегі 
материалдарды 
оқытушыға 
тапсырады: 
а) сабақ жоспарының жобасына теориялық негіздемесі; 
б) тақырыптық сабақ жоспарының тəжірибеде тексерілген үлгісі; 
        в) оқытудың дидактикалық материалдары. 
 
  Тапсырма №1. 
 
  Тақырып: Ермек саздан ыдыс жапсырмалау(1 сағат). 
 
 
Ыдыс – аяқ жиынтығын сервиз деп атайды. Шай ішетін сервиздер бар. 
Шай сервиздері 2 – 6 нəрседен тұруы мүмкін. 
 
Демек сервиздер пайдаланылатын орнына қарай əр түрлі болады. Біз де 
сервиз жапсырмалағанда осыны есте ұстаймыз. Сервиз ыдыстарының сыртқы 

беттерін  өрнектеу  онша  күрделі  емес.  Өрнектер  өсімдік  дəндерімен 
бейнеленген  бедерлі  суретпен  жəне  қалемшемен  өңдеу  арқылы  жасалады. 
Бояумен жазуға да болады. Екінші сыныпта бедерлі суреттерді қалай жазып, 
бейнелегенімізді естеріңе түсіріңдер. 
 
Пішіннің  ұнамдылығының  үлкен  мəні  бар.  Кофе  қайнатқыштың 
пішініне  қарап,  оның  негізіне  пластмасса  шөлмекті,  ал  шайнек  үшін 
пластмасса  стақанды  алуға  болатынын  білу  қиын  емес.  Осындай  стақанға 
ермексазды  жапсырмалап,  шайнектің  пішініне  келтіреміз.  Пішінді  өңдеп, 
бояу ғана қалады. 
 
 
Тексеру сұрақтары. 
 
1.  Ермек саз бұйымын оқушыға орындату үшін оқу материалында өзгеріс 
енгзілді ме? 
2.  Кандай сабақтың түрі мен типі қолданды? 
3.  Сабақта оқушының қандай қасиетін бақыладың? 
4.  Қандай оқытудың формасы қолданылды? 
5.  Оқушының  машықтану  қасиетін  дамытуға  өзің  қандай  тəсілдер 
ұсындың? 
6.  Объектіні  басқа  қандай  материалдан  жасауға  жəне  безендіруге  болар 
еді? 
7.  Машықтану қасиетін қандай критериямен бағалайсың? 
 
Ұсынылатын əдебиеттер. 
 
1.  Еңбекке баулу пəнінің оқу бағдарламасы(2 сынып). -Алматы, 2003 ж. 
2.  Выгонов В. В. Практикум по трудовому обучению. -М., 1999 ж. 
3.  Геронимус Т. М. Урок труда. Я все умело сам (УМК). -М., 1998 ж. 
4.  Гукасова А. М. Методика трудового обучения. -М., 1990ж. 
5.  Давлетова  К.  Ш.  Методика  трудового  обучения  в  начальных  классах. 
Уральск, 2005 ж.  
6.  Оралбекова Т. Еңбекке баулу (2 - сынып). -Алматы, 2003 ж. 
7.  Конышева Н. М. Лепка в начальных классах. -М., 1985 г. 
 
Лабораториялық жұмыс №8 
 
Тақырыбы:  оқушыларды  қолөнер  бұйымын  жасауға  үйретудің  оқыту 
мазмұны жəне оның технологиясы. 
 
Объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  4  –  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқыту мазмұны. 
 

Предметі:  оқушылардың  жұмсақ  материалдан  (былғары)  игерген  білімі  мен 
іскерлігін жаңа жағдайда қолдана алудың оқыту мазмұнын құрастыру. 
 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушының  былғарыдан  көркем 
бұйымдарды  шығармашылықпен  орындау  сабақ  жоспарының  жобасын 
жасау. 
 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқытудың  мазмұнына  тиімді 
оқытудың құралдарын  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау; 
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыс мазмұны туралы есеп беру. 
 
Жұмыстың  құралдары:  бастауыш  мектептің  еңбекке  баулу  пəнінің  білім 
беру  стандарты,  4  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу 
бағдарламасы,  күнтізбелік  жоспар,  оқу  жəне  əдістемелік  құралдары, 
ұсыныстар, көрнекіліктер: былғары бұйымның үлгілері; былғары материалы, 
сызба  құралдары;  техникалық  аспаптар;  тігін  материалдары  мен  аспаптары 
жəне т.б.. 
 
Жұмысты орындауға нұсқау. 
 
 
4  сыныпқа  арналған  тақырыптық  оқу  материалының  мазмұнымен 
тапсырма  №1  танысып,  оқу  бағдарламасында  анықталған  сол  тақырыпқа 
сəйкес белгіленген шығармашылық жұмыстың мазмұнымен салыстырылады. 
Тақырыпқа  белгіленген  уақыт  мөлшерін  күнтізбелік  –  тақырып  пен  оқу 
бағдарламасынан  көруге  болады.  Шығармашылық  жұмыстың    мазмұны 
арқылы  сабақтың  дидактикалық,  дамытушылық  жəне  тəрбиелік  мақсаттары 
айқындалынады.  Осы  мақсаттарды  жүзеге  асыру  жəне  оқушының 
орындайтын жұмыс  мазмұнын  теориялық негіздей отырып,  сабақтың  тиімді 
жəне  қолайлы  формасы,  əдістері  жəне  құралдары  іріктелінеді.  Оқытудың 
құралдарын  пайымдаудан  кейін  сабақтың  құрылымын  қарастыруға  кіріседі. 
Тақырыптық  шығармашылық  жұмыстың  көлемін,  қиындығын,  күрделілігін, 
тереңдігін,  аумақтылығы  жəне  т.  б.  ерекшеліктерін  іріктеу,  даралау, 
толықтыру,  жүйелеу  жұмыстарымен  шұғылдана  нақты  объектілерді  алдын- 
ала дайындайды. Таңдалған объект оқушының қызығушылығына, қабілетіне 
сəйкес келмесе, онда жұмыстың тақырыбын өзі таңдауға мүмкіндігі бар. Бұл 
объектіні  оқушы  практикалық  сабақта    жасап  үлгеру  уақыт  мөлшері 
тексеріледі.  Оның  қажетті,  нақты,  қолайлы  материалдары  мен  аспаптарын 

анықтау  да  естен  қалмауы  да  орынды.  Орындалып  үлгермеген 
шығармашылық жұмысты үй тапсырмасына беругеде болады. 
 
Келесі  кезеңде  оқушының  жасаған  бұйымын  бақылау  формасы  мен 
əдістерін  анықтауда,  студент  шығармашылық  жұмыстарды  бағалаудың 
қосымша критерияларын анықтау керек. Бұл кезең аяқталғаннан кейін сабақ 
жоспарының  құрылымын  толық  жазбаша  құрастыруға  кіріседі.  Сабақтың 
оқыту  əдістемесінің  көлемі,  нақты,  анық  жəне  кең  ашылып  орындалады. 
Сонымен бірге, сабақ құрылымындағы кезеңдердің уақытысы белгіленеді.    
 
Осы  тақырыптық  оқыту  мазмұнының  жобасын  белгілеген  сабаққа 
кететін  жалпы  уақыт  мөлшеріне  сəйкестігі  дəл  анықталады.  Орындалған 
сабақ  жоспарының  жобасын  ұжымды  формада  талқылай  түзете  отырып, 
оқытушыдан  рұқсат  ала,  тəжірибеде  (мектепте)  тиімділігі  мен  қолайлығын 
сынай  тексереді.  Оның  мазмұндылығы  мен  тиімділігі  туралы  бастауыш 
мектеп  мұғалімдерінен  пікір  алып,  олардың  бағасы  белгіленеді.  Жұмыстың 
соңында студент өзінің жұмысы туралы оқытушыға есеп береді. 
 
 
Жұмыстың орындалу шартына ескертулер. 
 
-  жұмысты  орындаушы  тақырыптың  оқу  материалын  толықтыруға, 
тереңдетуге, ықшамдауға мүмкіндігі бар; 
-  оқыту  түрін,  формасын,  құралын,  əдістерін  өз  еркімен  сабақтың 
мақсатына сəйкес таңдайды; 
-  тақырыптық  сабақ  жоспарының  оқыту  құралдары,  формасы  жəне 
əдістері, 
дидактикалық 
материалдары 
оқушының 
танымдық, 
психикалық  жəне  физиологиялық  функциялары  мен  процесс 
қасиеттерін дамытуға ықпалының болуы; 
-  орындалған  сабақ  жоспарының  жобасындағы  құралдардың,  іс  - 
əрекеттердің  дидактикалық  принциптер  мен  критерияларына  қайшы 
келмеуі; 
-  жұмысты 
орындаушы 
төмендегі 
материалдарды 
оқытушыға 
тапсырады: 
а) сабақ жоспарының жобасына теориялық негіздемесі; 
б) тақырыптық сабақ жоспарының тəжірибеде тексерілген үлгісі; 
        в) оқытудың дидактикалық материалдары. 
 
 
Тапсырма №1. 
 
Тапсырма:  Мата  немесе  былғарыдан  аппликация  техникасында  сəнді 
«Панно» дайындау(1 сағат). 
 
 
Панно  –  қоғамдық  мəдени  орындарды,  үй  бөлмелерін  əсемдеу  жəне 
безендіру  үшін  жасалатын  өнер  туындысы.  Оны  оқушыларда  жасай  алады. 

Ол үшін қажетті заттар: сурет жақтаушы (рама), ирек таспа, түрлі түсті мата, 
жіп, ине,желім, бір түсті қалың қатты мата.  
Оқушы  өзінің  таңдауы  бойынша  безендіру  объектісінің  нобайын  қалам 
саппен қағазға орындайды. Қатты ағаштың ұнтағынан жасалған тақтайшаны 
кесіп(өлшеммен)  немесе  картонды  алуға  да  болады.  Оның  бетіне  «фон» 
ретінде  бір  өңді  түсті  матамен  немесе  былғарымен  жапсырылады.  Нобай 
бойынша  бейне  кесіннің  пішіні  мен  түсіне  орай  мата  немесе  былғарыны 
қыиып,  бір  өңді  жазық  матаның  немесе  былғарының  бетіне  жапсырады. 
Дайын  болған  жұмыстың  жиек  бөліктерін  ағаш  немесе  тығыз  түсті 
картонмен  безендіріп  рамасын  қондырады.  Соңғы  кезең  «Панно»  ілгекті 
жасап, жұмыстың теріс жағына қондырады. 
 
 
Тексеру сұрақтары. 
 
1.  Оқу материалында толықтыру, ықшамдау өзгерістері енгізілді ме? 
2.  Қандай сабақтың түрі мен типі қолданылды? 
3.  Оқушыны жаңа оқу материалын басқа жағдайда қолдана алу мүмкіндігі 
қандай болды? 
4.  Шығармашылық  жұмысқа  оқушының  игерген  білімі  мен  іскерлігі 
жеткілікті болды ма? 
5.  Қандай  технологиялық  процесін  материалды  өңдеуде,  оқушы  жұмыс 
орындауда жиі қолданды? 
6.  Мұғалімнің тарапынан қандай көмек көрсетілді? 
7.  Оқушының шығармашылық жұмысы қандай критерияда бағаланды? 
 
Ұсынылатын əдебиеттер. 
 
1.  Еңбекке баулу пəнінің оқу бағдарламасы(4 сынып). -Алматы, 2003 ж. 
2.  Выгонов В. В. Практикум по трудовому обучению. -М., 1999 ж. 
3.  Геронимус Т. М. Урок труда. Я все умело сам (УМК). -М., 1998 ж. 
4.  Гукасова А. М. Методика трудового обучения. -М., 1990 ж. 
5.  Давлетова К. Ш. Методика трудового обучения в начальных классах. -
Уральск, 2005 ж.  
6.  Өстеміров К. Еңбекке баулу (4 - сынып). -Алматы, 2000 ж. 
7.  Барадулин В. А. Основы художественного ремесла. -М., 1979 ж. 
8.  Əміргазин Қайрат. Қазақ қолөнері. -Алматы, 1986 ж. 
9.  Афонькин С. Ю. Орнаменты народов мира. -С – ПБ., 1998 ж. 
10. Маргулин  А.  Х.  Казахская  народная  прикладная  искусство.  В  3  –  х 
томах. -Алматы, 1986, 1988, 1994 ж.ж. 
11. Гукасова А. М. Рукоделие в начальных классах. -М., 1984 ж. 
 
Лабораториялық жұмыс №9 
 

Тақырыбы:  оқушыларды  техникалық  құрастыруға  үйретудің  оқыту 
мазмұны жəне оның технологиясы. 
 
Жұмыстың  объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  1  –  сынып 
еңбекке баулу пəнін оқытудың мазмұны. 
 
Жұмыстың  предметі:  объектіні  құрастыру  жұмысындағы  жаңа  ұғымдарды 
игерудің сабақ жоспарын құрастыру. 
 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушылардың  объектіні  құрастыру 
жұмысындағы ұғымдарды игеру сабақ жоспарының жобасын жасау. 
 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқытудың  мазмұнына  тиімді 
оқыту құралдарын  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау; 
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыс мазмұны туралы есеп беру. 
 
Жұмыстың  құралдары:  бастауыш  мектептің  еңбекке  баулу  пəнінің  білім 
беру  стандарты,  1  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу 
бағдарламасы,  күнтізбелік  жоспар,  оқу  жəне  əдістемелік  құралдары, 
ұсыныстар,  көрнекіліктер:  техникалық  объектілердің  үлгілері  (картоннан, 
пластмассадан,  ағаштан,  металлдан  жасалған),  альбомдар,  «Лего»,  техника 
моделін  жасаудың  техникалық  сызбалары,  схема,  технологиялық  карта; 
сызба құралдары;  материал: қағаз, картон, желім жəне т.б.. 
 
Жұмысты орындауға нұсқау. 
 
1  сыныпқа  арналған  тақырыптық  оқу  материалының  мазмұнымен 
тапсырма  №1  танысып,  оқу  бағдарламасында  анықталған  сол  тақырыпқа 
сəйкес 
білім  беру  мазмұнымен  салыстырылады.  Тақырыпқа  белгіленген  уақыт 
мөлшерін  күнтізбелік  –  тақырып  пен  оқу  бағдарламасынан  көруге  болады. 
Тақырыптың оқу материалы арқылы сабақтың дидактикалық, дамытушылық 
жəне тəрбиелік мақсаттары айқындалынады. Осы мақсаттарды жүзеге асыру 
жəне  оқушыға  оқу  материалын  игерту  үшін  теориялық  негіздей  отырып, 
сабақтың  тиімді  жəне  қолайлы  формасы,  əдістері  жəне  құралдары 
іріктелінеді.  Оқытудың  құралдарын  пайымдаудан  кейін  сабақтың 
құрылымын  қарастыруға  кіріседі.  Тақырыптың  мазмұнындағы  оқу 
материалының  көлемін,  қиындығын,  күрделілігін,  тереңдігін,  аумақтылығы 

жəне  т.  б.  ерекшеліктерін  іріктеу,  даралау,  толықтыру,  жүйелеу 
жұмыстарымен  шұғылдана  нақты  оқушы  игеретін  ұғым    элементтерін 
анықтайды.  Оқушының  белсенділігі  мен  танымдық,  психикалық  жəне 
физиологиялық қасиеттерінің  дамуына ықпал көрсететін, оның жаңа ұғымды 
меңгеруге  арналған      дидактикалық  тапсырмалар  дайындалады.  Оқушының 
техникалық  ұғымдарын  нығайтатын  практикалық  жұмыстың  объекті  үлгісі 
жасалынып, оның көрнекіліктегі тиімді технологиялық процессі  белгіленеді. 
Немесе  дайын  «Конструктор»  жинайтын  моделді  ұсынуға  да  болады.  Бұл 
объектіні  оқушы  практикалық  сабақта    құрастырып  үлгеру  уақыт  мөлшері 
тексеріледі.  Оның  қажетті,  нақты,  қолайлы  материалдары  мен  аспаптарын 
анықтау да естен қалмауы да орынды. 
 
Келесі  кезеңде  оқушының  жаңа  техникалық  ұғымды  игеруін  бақылау 
формасы  мен  əдістерін  анықтай  қажетті  тапсырмаларды  дайындайды.  Бұл 
кезең  аяқталғаннан  кейін  сабақ  жоспарының  құрылымын  толық  жазбаша 
құрастыруға  кіріседі.  Сабақтың  оқыту  əдістемесінің  көлемі,  нақты,  анық 
жəне  кең  ашылып  орындалады.  Сонымен  бірге,  сабақ  құрылымындағы 
кезеңдердің уақытысы белгіленеді.  
 
 
Осы  тақырыптық  оқыту  мазмұнының  жобасын  белгілеген  сабаққа 
кететін  жалпы  уақыт  мөлшеріне  сəйкестігі  дəл  анықталады.  Орындалған 
сабақ  жоспарының  жобасын  ұжымды  формада  талқылай  түзете  отырып, 
оқытушыдан  рұқсат  ала,  тəжірибеде  (мектепте)  тиімділігі  мен  қолайлығын 
сынай  тексереді.  Оның  мазмұндылығы  мен  тиімділігі  туралы  бастауыш 
мектеп  мұғалімдерінен  пікір  алып,  олардың  бағасы  белгіленеді.  Жұмыстың 
соңында студент өзінің жұмысы туралы оқытушыға есеп береді. 
 
Жұмыстың орындалу шартына ескертулер. 
 
-  жұмысты  орындаушы  тақырыптың  оқу  материалын  толықтыруға, 
тереңдетуге, ықшамдауға мүмкіндігі бар; 
-  оқыту  түрін,  формасын,  құралын,  əдістерін  өз  еркімен  сабақтың 
мақсатына сəйкес таңдайды; 
-  тақырыптық  сабақ  жоспарының  оқыту  құралдары,  формасы  жəне 
əдістері, 
дидактикалық 
материалдары 
оқушының 
танымдық, 
психикалық  жəне  физиологиялық  функциялары  мен  процесс 
қасиеттерін дамытуға ықпалының болуы; 
-  орындалған  сабақ  жоспарының  жобасындағы  құралдардың,  іс  - 
əрекеттердің  дидактикалық  принциптер  мен  критерияларына  қайшы 
келмеуі; 
-  жұмысты 
орындаушы 
төмендегі 
материалдарды 
оқытушыға 
тапсырады: 
а) сабақ жоспарының жобасына теориялық негіздемесі; 
б) тақырыптық сабақ жоспарының тəжірибеде тексерілген үлгісі; 
     в) оқытудың дидактикалық материалдары. 
 
Тапсырма №1. 

 
Тақырып: Құрастыру(1 сағат). 
 
 
Техника  саласының  объектілері  бөлшек  жəне  тетіктердің  көмегімен 
құрастырылып  бір  үлкен  техникалық  бұйым  болып  өндірістерде 
шығарылады.  Əрбір  тетіктің  өзінің  атауы  мен  қызметі  бар.  Кез-келген 
бөлшектер  техникада  жеке  қызмет  атқара  алмайды.  Олар  бір-бірімен 
біріктіріле  объектінің  негізгі  қызметін  атқаруға  мүмкіндік  жасайды.  Ол 
техникаларды конструкторлар жобаласа, инженерлер тетіктердің техникалық 
сипаттамаларын есептеп өндірісте жасау технологиясын анықтап отырады.  
 
Құрастыру  дегеніміз  түрлі  материалды  бір-біріне  жапсырып, 
бөлшектерді  біріктіріп,  бір  зат  жасау.  Жинақтау  бөлшектері  кез-келген 
табиғи  немесе  жасанды  материалдардан  жасалады.  Бөлшектерді  бір-бірімен 
ажырамалы,  ажырамайтын  түрде  біріктірулер  қолданады.  Құрастыру 
бөлшектері:  дөңгелек,  планка,  штифт,  гайка,  болт,  пластина,  қамытша, 
сақина, білік жəне т.б... 
 
Практикалық  сабақта  «Конструктор»  бөлшектер  жинағынан  техника 
моделін жинатуды орындау. 
 
Тексеру сұрақтары. 
 
1.  Белгіленген  оқу  материалындағы  техникалық  ұғымдарға  қосымша 
өзгерістер енгізілді ма? 
2.  Қандай сабақтың түрі мен типі қолданды? 
3.  Объектіні құрастыруда оқушының қандай психикалық қасиеті дамиды? 
4.  Оқушының ұғымдарды игеруге қандай дəстірлі жəне дəстүрлі емес əдіс 
– тəсілдер қолданылды? 
5.  Сабақтың негізгі бөліміне кеткен уақыт мөлшері қандай? 
6.  Оқушының 
игерген  ұғымдары  практикалық  сабақтарда  жиі 
қолданылуы табылады ма? 
 
Ұсынылатын əдебиеттер. 
 
1.  Еңбекке баулу пəнінің оқу бағдарламасы(1 сынып). -Алматы, 2003 ж. 
2.  Выгонов В. В. Практикум по трудовому обучению. -М., 1999 ж. 
3.  Геронимус Т. М. Урок труда. Я все умело сам (УМК). -М., 1998 ж. 
4.  Гукасова А. М. Методика трудового обучения. -М., 1990ж. 
5.  Давлетова  К.  Ш.  Методика  трудового  обучения  в  начальных  классах. 
Уральск, 2005ж.  
6.  Оралбекова Т. Еңбекке баулу (1 - сынып). -Алматы, 2001 ж. 
7.  Саткалиев  О.  С.  и  др.  Технология  1  класс  (12  лет  обучения), 
(методическое пособие). –Алматы, 2005ж. 
8.  Заворотов В. А. От идеи до модели. -М., 1988 ж.  
 
 

Лабораториялық жұмыс №10 
 
Тақырыбы:  оқушыларды  тұрмыстық  бұйымдарды  күтуге  үйретудің  оқыту 
мазмұны жəне оны технологиясы. 
 
Объектісі:  бастауыш  мектептің  оқу  процесіндегі  2  –  сынып  еңбекке  баулу 
пəнін оқытудың мазмұны. 
 
Предметі:  қызмет  көрсету  еңбегіндегі  оқушылардың  өзбетімен  жұмыс 
орындау қабілетінің  сабақ жоспарын құрастыру. 
 
Мақсаты:  еңбекке  баулу  сабағында  оқушылардың  тұрмыстық  қызмет 
көрсету  жұмысындағы  өзбетімен  орындау  сабақ  жоспарының  жобасын 
жасау. 
 
Міндеттері:  
-  жұмыстың құрылымы жəне мазмұнымен ұқыпты танысу; 
-  белгіленген  сыныптағы  тақырыптың  оқу  материалы  мазмұнымен 
танысу; 
-  көмекші  оқу  -  əдістемелік  құжаттармен  оқытудың  мазмұнына  тиімді 
оқытудың құралдарын  негіздей іріктеу; 
-  сабақ жоспарының мазмұнын құрастыру; 
-  оқытудың дидактикалық материалдарын (құралдарын) жасау;   
-  орындалған сабақ жоспар жобасын тəжірибеде тексеру; 
-  орындалған жұмыс мазмұны туралы есеп беру. 
 
Жұмыстың  құралдары:  бастауыш  мектептің  еңбекке  баулу  пəнінің  білім 
беру  стандарты,  2  сыныпқа  арналған  еңбекке  баулу  пəнінің  оқу 
бағдарламасы,  күнтізбелік  жоспар,  оқу  жəне  əдістемелік  құралдар, 
ұсыныстар,  көрнекіліктер:  тұрмыстық  бұйым  үлгілерінің  альбомы,  бөлме 
интерьерінің  бейне  кескіндерінің  альбомы,  сыртқы  киім,  аяқ  киім  үлгілері  
жəне т.б.. 
 
Жұмысты орындауға нұсқау. 
 
 
2  сыныпқа  арналған  тақырыптық  оқу  материалының  мазмұнымен 
тапсырма  №1  танысып,  оқу  бағдарламасында  анықталған  сол  тақырыпқа 
сəйкес 
білім  беру  мазмұнымен  салыстырылады.  Тақырыпқа  белгіленген  уақыт 
мөлшерін  күнтізбелік  –  тақырып  пен  оқу  бағдарламасынан  көруге  болады. 
Тақырыптың оқу материалы арқылы сабақтың дидактикалық, дамытушылық 
жəне тəрбиелік мақсаттары айқындалынады. Осы мақсаттарды жүзеге асыру 
жəне  оқушыға  оқу  материалын  игерту  үшін  теориялық  негіздей  отырып, 
сабақтың  тиімді  жəне  қолайлы  формасы,  əдістері  жəне  құралдары 
іріктелінеді.  Оқытудың  құралдарын  пайымдаудан  кейін  сабақтың 

құрылымын  қарастыруға  кіріседі.  Тақырыптың  мазмұнындағы  оқу 
материалының  көлемін,  қиындығын,  күрделілігін,  тереңдігін,  аумақтылығы 
жəне  т.  б.  ерекшеліктерін  іріктеу,  даралау,  толықтыру,  жүйелеу 
жұмыстарымен  шұғылдана  нақты  оқушы  өз  бетімен  жұмыс  орындау 
мазмұнын  нақты  белгілейді.  Оқушының  белсенділігі  мен  танымдық, 
психикалық  жəне  физиологиялық  қасиеттерінің    дамуына  ықпал  көрсететін, 
оның  өз  бетімен  жұмыс  орындауға  арналған      дидактикалық  тапсырмалар 
дайындалады. Оқушының өзбетімен жұмыстанатын практикалық жұмыстың 
объекті  үлгісі  жасалынып,  оның  көрнекіліктегі  тиімді  технологиялық 
процессі    белгіленеді.  Бұл  объектіні  оқушы  практикалық  сабақта    жасап 
үлгеру  уақыт  мөлшері  тексеріледі.  Оның  қажетті,  нақты,  қолайлы 
материалдары мен аспаптарын анықтау да естен қалмауы да орынды. 
 
Келесі  кезеңде  оқушының  өз  бетімен  жұмыс  орындау  дəрежесінің 
бақылау  формасы  мен  əдістерін  анықтайды.  Бұл  кезең  аяқталғаннан  кейін 
сабақ  жоспарының  құрылымын  толық  жазбаша  құрастыруға  кіріседі. 
Сабақтың  оқыту  əдістемесінің  көлемі,  нақты,  анық  жəне  кең  ашылып 
орындалады.  Сонымен  бірге,  сабақ  құрылымындағы  кезеңдердің  уақытысы 
белгіленеді.  
 
 
Осы  тақырыптық  оқыту  мазмұнының  жобасын  белгілеген  сабаққа 
кететін  жалпы  уақыт  мөлшеріне  сəйкестігі  дəл  анықталады.  Орындалған 
сабақ  жоспарының  жобасын  ұжымды  формада  талқылай  түзете  отырып, 
оқытушыдан  рұқсат  ала,  тəжірибеде  (мектепте)  тиімділігі  мен  қолайлығын 
сынай  тексереді.  Оның  мазмұндылығы  мен  тиімділігі  туралы  бастауыш 
мектеп  мұғалімдерінен  пікір  алып,  олардың  бағасы  белгіленеді.  Жұмыстың 
соңында студент өзінің жұмысы туралы оқытушыға есеп береді. 
 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 1.15 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет