Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa 2 Состав экспертной группы Булатбаева Кулжанат Нурымжановнажүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата25.04.2017
өлшемі0.5 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4

 

ОҚМПИ  тіл  білімі  кафедрасының  профессор-оқытушы  құрамы 

филология  факультеті  (2014  жылдың  29  тамызынан  –  филология  жоғары 

мектебі) «5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

мамандығының 

студенттерін 

даярлауда 

білім 

беру 


бағдарламасының тиімді менеджменті үшін маңызды ақпараттарды жинау, 

       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

23 

 

талдау  және  таратуды  жүйелі  түрде  қамтамасыз  етіп  отырады.  Негізгі ақпарат 

филология 

жоғары 

мектебінің студенттеріне 

ЖОО 


www.ais.okmpi.kz

  сайты  арқылы  беріледі.  Ақпаратты  жинау  және  зерттеу 

әдістері  білім  беру  қызметінің  сұранысына  және  үрдісіне  сәйкестендіріп, 

мерзімді  түрде  қайта  қарастырып  отырылады.  Жыл  сайын  барлық  оқу 

үдерісіне  қатысты  материалдар  білім  берудің  сұранысына  орай 

жаңартылып отырады.  Инстиуттың ресми Web-сайтында (

www.okmpi.kz

мамандық және оқытушылар жайлы ақпараттар, мамандықтың электронды оқу-әдістемелік  кешендері,  элективті  курстардың  каталогы,  ректораттың 

өкімімен    жүргізілген  элективті  курстардың  презентациялары  туралы 

толық  және  объективті  ақпараттар  жүйелі  түрде  жарияланады.  Сайттағы 

ақпараттар  қазақ,  орыс  және  ағылшын    тілдерінде  беріледі.  Сайттан 

институт  миссиясын,  жаңалықтарын,  конкурстар,  конференциялар, 

халықаралық жобалар, ЖМ пен кафедралар жайлы мәліметтер және өзге де 

маңызды ақпараттарды білуге болады. 

Жоғары  мектептің  барлық  студенттері  өз  кабинеттеріне  еркін  кіре 

алады. 

Сессия 


нәтижесінің 

мәліметтері 

офис-тіркеуші 

арқылы 


жинақталып,  мәжілісте  талданады.  Барлық  материал  ақпараттандырылған 

жүйе арқылы таратылып, жинақталады. 

ОҚМПИ  институтында  білім  беру  бағдарламасын  жүзеге  асырудағы 

негізгі  көрсеткіштер  болып  саналатын  пәннің  және  мамандықтың  оқу-

әдістемелік кешендері, жоспардың модульдік құрылымы, элективті пәндер 

каталогы,  ұсынылатын  білім  беру  траекториялары,  ОПҚ  құрамы, 

материалдық  техникалық  база,  кітапханалық-ақпараттық  мәліметтердің 

жаңғыртылуы  бойынша  ақпараттар  жинау  және  мониторинг  жүйесі 

қалыптасқан. 

Ақпараттық  сайтта  оқу  орны  жайлы  барлық  мағлұмат  бар.  Сайтта 

оқуға  келемін  деуші  талапкерлер  үшін  қабылдау  ережесі  жайлы  толық 

мағлұмат  берілген.  мамандық  студенттерінің  құзыреттілігі,  біліктілігі, 

қызмет  жасау  нысандары,  қызмет  түрлері  жайлы  толық  ақпарат  көрініс 

тапқан. 


Айғақтар: 

Ата-аналармен, 

студенттермен, 

оқытушылармен, 

жұмыс 

берушілермен    ақпараттық  технологиялар  арқылы  кері  байланыс жұмыстарының жүргізілуі. 

Студенттердің  халықаралық  және  республикалық  ресурстарды 

қолдана алуы. 

Институт  кітапханасының  кітапханааралық  онлайн  жүйелерге  

көшуі. 

            Менеджменттің  тиімділігін  жоғарылатуға  арналған  «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің қолданыста болуы. 

Ұтымды жақтары:  

           Білім беру бағдарламасының ақпараттануының жоғары деңгейі.        

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

24 

 

  Әр  білім  беру  бағдарламасы  туралы  толық  әрі  шынайы  ақпаратты ұдайы жарияланып отыруы. 

  Бағдарламаны басқару әдістері негізінде  оқытушыларды конкурстық 

іріктеу  және  ішкі  жоспарлы  аттестациялау,  оқыту  үрдісі  қатысушылары 

арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу, студенттердің оқыту жетістіктерін 

талдау,  бағдарламаны  жүзеге  асыруда  жұмыс  берушілерді  қатыстыру, 

қазіргі  заманғы  оқыту  технологияларын  енгізу,  қаржылық  менеджмент, 

бағдарламаны жүзеге асыруда рейтингтер, мемлекеттік аттестация, ұлттық 

аккредитация түрінде сырттай бағалауы. 

Ағымдық  үлгерім,  институт  бітірушілердің  білім  сапасы,  оқу  пәндерінің 

өткізілу  сапасы  және  де  білім  алушылар  мен  жұмыс  берушілердің  білікті 

маман  даярлауда  берілген  білімге  қанағаттануына  қатысты  мониторинг 

ісін жасау дәстүрге айналған.

 

 

  

3 ТАРАУ 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

             Білім  беру  бағдарламасының  мақсаттары  ашық,  айқын,  білім  беру 

жүйесінің  барлық  бағыттарын  қамтиды.  Филология  жоғары  мектебінің 

мақсаты  оңтүстік  өңірде  филология,  мәдени  және  әлеуметтік  салаларда 

заманауи  білім  беру  стандарттарына  сай  келетін  жоғары  кәсіби 

мамандарды даярлауда алдыңғы қатарлы оқыту-ғылыми-зерттеу орталығы 

болуға бағытталған.  

             Шығарушы  кафедраның  мақсаты  филология  және  әлеуметтік 

бағыттар бойынша бәсекелестікке қабілетті, білім беру, мәдени ұйымдарда 

және  басқа  салаларда  кәсіби  қызмет  етуге  дайын  мамандарды  даярлауға 

бағытталған.  

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесін алған түлектер 

педагогикалық білім беру ұйымдарында, ғылыми зерттеу орталықтарында, 

мәдени  мекемелерде,  баспа  орындарында,  ұйымдастыру  –  басқару 

жүйесінде,  мемлекеттік  органдардың  іс  -  қағаздары  мен  құжаттау 

бөлімдерінде қызмет атқара алады.     

            «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті»  мамандығы  бойынша  бакалавриат  білім  беру  бағдарламасы 

ғылыми,  теориялық,  кәсіби,  әлеуметтік  құзыреттіліктерге  бағытталған 

тәжірибелік талаптарға сай құрылған. Білім беру бағдарламасы кредиттік-

модульдік жүйесі арқылы жүзеге асырылады.   

 

 Студенттердің  білімін  бағалау  сараптамасы  оқытуды  ағымдық, аралық  және  қорытынды  бақылау  арқылы  бақылаудың  тиімді  екенін 

дәлелдейді.  Бітірушілердің  мемлекеттік  қорытынды  аттестациялауын 

ұйымдастыру мемлекеттік қорытынды тексеру нәтижесінің объективтілігін 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

25 

 

қамтамасыз  етеді.  Студенттер  арасында  өткен  әлеуметтік  сауалнама нәтижесі    олардың  институт  қабырғасында  алған  білімдеріне  толықтай 

көңілдері толатынын көрсетеді. 

 

Кафедрада «5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі  мен  әдебиеті»  бойынша  білім  беру  бағдарламасын  басқару  әдістері 

уақтылы  жүзеге  асырылып  отырды.  Білім  беру  бағдарламасының 

мақсаттарын  жүйелі  түрде    сараптау,  оларды  жүзеге  асыру,  белгілі 

нәтижелерді  алу,  білім  беру  бағдарламасының  аясында  оқыту  іс-

шараларының  мазмұны  мен  нысандарын  оңтайландыруға  мүмкіндік 

туғызды.  

 

Оқу  жоспарының  міндетті  компоненттері  бойынша  білім  беру бағдарламасы  мазмұны  ҚР  МЖМБС  талабына  сәйкес.  Оқу-жұмыс 

жоспарының  мазмұны  мен  құрылымы  типтік  оқу  жоспары  мен  элективті 

пәндер  каталогына  сәйкес.  Таңдау  компоненттері  жұмыс  берушілер 

ұсыныстары неігізінде  енгізілген. Мамандықтың (МОӘК) және пәндердің 

(ПОӘК)  оқу-әдістемелік  кешендері  толық  және  білім  алушыларға 

қолжетімді.  Бағдарламада  студенттердің  тұлғалық  дамуына  ықпал  ететін, 

арнайы  құзыреттіліктерді

 

қалыптастыратын,  шығармашылық  қабілетін дамытатын компоненттер бар.

  

 Қорытынды  аттестация  ҚР  МЖМБС-ның  талаптарымен    қатаң 

сәйкестікте  жүргізіледі  және    диплом  жұмыстарының  тақырыптары  және  

мазмұны    ақпарат  жүйесі  мен  технологиясының  заманауи  жағдайына 

жауап береді.  

  Бітірушілердің  іс-тәжірибесі  мен  жұмысқа  орналасуы  мәселелері 

міндетті  түрде  жұмыс  берушілердің  қатысуымен  кафедрада  шешіледі. 

Жұмыс  берушілер  болашақ  жұмыс  қызметінің  құзыреттілігін  арттыру 

мақсатында білім беру бағдарламасына жаңа пәндерді ендірген. 

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті»  мамандығының  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  оқу  процесі 

толықтай  жоғары  біліктілікті  кадрлармен  қамтылған.  ОПҚ  оқыту 

қызметінің лицензиялауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді 

және  оқытудың  жаңа  заман  әдістеріне  сай  толыққанды  білімге  ие,  бұл 

тиімді 


оқыту 

процесін 

ұйымдастыруға 

мүмкіндік 

береді.  

 

Оқытушылардың  базалық  білімдері  жүргізетін  пәндерге  сәйкес келеді.  Оқытушылардың  үлкен  бөлігінің  ғылыми  бағыттағы  мол  жұмыс 

тәжірибелері  бар.  Конкурстық  негізде  кадрларды  таңдау  мен  ОПҚ 

біліктілігін  көтеруге,  материалдық  және  моральдық    ынталандыруға,  

кадрлық әлеуетті жоғарылатуға толық мүмкіндік жасалған.  

  

Оқу үдерісін ұйымдастыруға арналған материалдық-техникалық база мен  ақпараттық  ресурс    «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын 

мектептердегі  қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығы  бойынша  бакалавриат 

оқу бағдарламасын жүзеге асыруға арналған талаптарға сәйкес келеді.      

 Кафедралардың  ақпараттық  қамтамасыз  етілуі  бағдарламалық  қамту        

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

26 

 

талаптарына  сәйкес.  Кітапханада  оқытуға  қажетті  барлық  ақпараттық ресурстар  бар:  оқыту,  анықтамалық  және  жалпы  әдебиет,  ғылыми 

мерзімдік басылымдар, т.б.   

Институттың қаржылық бағдарламасы оқыту бағдарламасын тұрақты 

жетілдіруге  бағытталған.  Қаржылық  және  материалдық  жағынан 

университетті  камтамасыз  ету  факультет  пен    кафедраның  стратегиясын 

жоспарлы  түрде  іске  асыруға  мүмкіндік  береді.  Университет 

ұйымдастырған 

барлық 


шаралар 

факультет 

оқытушылары 

мен 


студенттерінің  сауығуына,  мәдени  толысуына  және  патриоттық  рухты 

арттыруға бағытталған.  

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті» мамандығының ББ іске асыруда арнайы мамандандырылған оқу 

кабинеттері  бар,  онда  студенттер  болашақ  мамандығына  қажетті 

практикалық тәжірибені игереді.  

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті» мамандарын оқытуға пайдаланылатын ресурстар іске асырылып 

отырған  бағдарламаны  толығымен  қамтамасыз  етеді  және  оқыту 

талаптарына  жауап  береді  (компьютерлік  кластар,  оқу  және  кеңсе 

жиһаздары,  спорт  жабдықтары,  мультимедиалық  және  типографиялық 

жабдықтар, асхана, жатақхана, дәрігерлік пункт т.б.). 

Кітапхананың  ақпараттық  ресурстарына  қолжетімділікті  қамтамасыз 

ету үшін кітапханадағы барлық оқулықтар мен ғылыми әдебиеттер, әдеби 

кітаптар қоры  электрондық  каталогтардың жүйесіне  енгізілген. Ұлттық 

кітапханамен,    ғылыми  орталықтандырылған  кітапханалармен,  басқа  да 

ЖОО  кітапханаларымен  интернет  жүйесі  арқылы  бірыңғай  желіге 

қосылған.  Сонымен  қатар,  әр  түрлі  форматтағы  құжаттарға  еркін  қол 

жеткізу  (кітаптар,  мерзімдік  басылымдар,  аудио,  бейне  материалдар,  CД-

RОМ-дар,  деректер  қоры,  соның  ішінде  интернет  деректер  қоры, 

электрондық  оқулықтар  және  т.б.  )  СД-RОМ  арқылы  оқулықтарды,  оқу 

құралдары  мен  энциклопедияларды,  сөздіктер  мен  анықтамаларды, 

бейнефильмдерді көруге мүмкіндік береді.  

 

 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік институтының 5В012100 – 

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі  мен әдебиеті» 

білім беру бағдарламасының өзін-өзі бағалау есебінің әр стандарты 

бойынша сәйкестік деңгейі 

 

СТАНДАРТ_1_БЕРУ_БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ_МАҚСАТТАРЫ_-_сәйкес__келеді.___Ұсыныс'>СТАНДАРТ 1  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ   - сәйкес 

келеді.  

Ұсыныс: 

         «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті»  білім беру бағдарламасын «Тіл білімі»  және «Қазақ және әлем 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

27 

 

әдебиеті»  кафедраларының  ОПҚ    жүзеге  асырады.  «Қазақ  және  әлем әдебиеті»  - шығарушы кафедра. Екі мамандыққа (5В01700-Қазақ тілі мен 

әдебиеті»,  «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі 

мен әдебиеті» ) қызмет ететін  ОПҚ-ның құрамы және ғылыми әлуеті жеке 

кафедра құруға толық мүмкіндік береді.  СТАНДАРТ 2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ -  

болмашы ескертумен сәйкес келеді.  

Ескерту:  

Білім  беру  бағдарламасының  оқу  –  жұмыс  жоспарына  тұтынушылар 

мен студенттердің сұранысы негізінде енгізілген элективті пәндер қазақ тілі 

мен  әдебиетінің  теориялық  мәселелерін  қарастырады.    Оқытудың  жаңа 

технологияларына  негізделген  элективті  пәндер  оқу  –  жұмыс  жоспарына 

енгізілмеген. Ұсыныс: 

  

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен әдебиеті» 

Білім 


беру 

бағдарламасы 

болашақ 

педагогтарды 

дайындайтындықтан  ҚР  мен  Оңтүстік  Қазақстан  облысының  білім  беру 

салалары  мен  еңбек  нарығының  сұраныстарына    сай,  тұтынушылардың 

талабы  мен  студенттердің  жеке  мүдделерін  қанағаттандыратын  оқытудың 

жаңа  технологияларына  негізделген  және  болашақ  маманның  ақпараттық-

коммуникациялық  кәсіби  құзыреттілігін  қалыптастыратын  элективті 

пәндерді  оқу  үдерісіне  енгізу  арқылы  кәсіптендіру  пәндерінің  сапасын 

арттыру керек.   

 

СТАНДАРТ 3 БІЛІМ АЛУШЫЛАР- сәйкес келеді. 

Ұсыныс, ескерту жоқ. 

 

СТАНДАРТ  4  БІЛІМ  БЕРУ  НӘТИЖЕЛІЛІГІ,  ТИІМДІЛІГІ-  сәйкес 

келеді. 

Ұсыныс, ескерту жоқ. 

 

СТАНДАРТ 5 ПРОФЕССОР - ОҚЫТУШЫ ҚҰРАМЫ- сәйкес келеді. 

Ұсыныс: 

         «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті» білім беру бағдарламасындағы  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» мен 

«Қазақ  әдебиетін  оқыту  әдістемесі»    пәндерін  кафедрадағы  педагогика 

саласы  бойынша  диссертациялық  еңбек  қорғаған  маманнның  жүргізгендігі 

әдістемелік тұрғыдан оң нәтиже берері анық. 

 

СТАНДАРТ МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 

БАЗА 

ЖӘНЕ 

АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРС- сәйкес келеді. 

Ұсыныс: 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

28 

 

«5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен әдебиеті»  мамандығының  базалық,  кәсіби  және  таңдау  пәндері  бойынша 

жаңа оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттер қоры толықтырылсын.  

СТАНДАРТ 7 АҚПАРАТТЫҚ БАСҚАРУ- сәйкес келеді. 

Ұсыныс, ескерту жоқ. 

 

Жалпы  алғанда,  «5В012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын  мектептердегі қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  білім  беру  бағдарламасы  мамандандырылған 

аккредитациялау стандартының талаптары мен критерийлеріне сәйкес. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

        

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

29 

 

 Программа  

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в Южно-Казахстанском 

государственном педагогическом институте 

по специализированной аккредитации образовательных программ 

1. 5В011700-Казахский язык и литература 

2. 5В012100 -Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения 

3. 5В011800-Русский язык и литература 

4. 5В012200-Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

5 5В011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 8-9 апреля 2015 года 

№ Мероприятие  

Место  

Время 

Участник

и  

7 апреля 2015 г. 

1  Заезд 

Гостиница «Шымкент»  В  течение 

дня 


ЭГ 

День 1-й (8.04.2015 г.) 

1.

  

Завтрак  

Гостиница «Шымкент»  8:00-8:20 

Р, ЭГ, К  

2.

 

 Знакомство экспертов 

Гостиница «Шымкент»  8:20-8:30 

Р, ЭГ, К 

3.

  

Отъезд из гостиницы в ЮКГПИ 

Трансфер 

8:30-8:50 

Р,  ЭГ,  К, 

ОЛВ 


4.

 

 Размещение  экспертов  в  рабочем 

кабинете ВЭГ, брифинг 

Главный корпус, 227 

каб., 


ул.А.Байтурсынова, 13 

8:50-9:50 

Р,  ЭГ,  К, 

ОЛВ 


5.

 

 Встреча с ректором 

Главный корпус, 233 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 9:50-10:10 

Р, ЭГ, К, 

Ректор 

6.

  

Интервью 

с 

проректорами и 

просмотр  материалов  по  профилю 

деятельности 

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 10:10-10:55  Р, ЭГ, К, 

проректора 

7.

 

 Визуальный осмотр учебного 

Главный корпус,   2, 3 

10:55-11:55  Р,  ЭГ,  К, 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

30 

 

корпуса и кафедр по направлениям аккредитуемых образовательных 

программ 

1.  5В011700-Казахский  язык  и 

литература 

2.  5В012100  -Казахский  язык  и 

литература в школах с неказахским 

языком обучения 

3. 


5В011800-Русский 

язык 


и 

литература 

4. 

5В012200-Русский язык 

и 

литература  в  школах  с  нерусским языком обучения 

5  5В011900  -  Иностранный  язык: 

два иностранных языка 

этажи, 


ул.А.Байтурсынова, 13 

директор 

филологич

еской 


высшей 

школы, 


зав.кафедр

ами 


 

8.

  

Обмен мнениями 

Главный корпус, 234 

каб., 


ул.А.Байтурсынова, 13 

11:55-12:10  Р, ЭГ, К 

9.

 

 Интервью 

с 

директором филологической  высшей  школы, 

заведующими 

кафедрами, 

реализующими 

образовательные  

программы 

Главный корпус, 234 

каб., 


ул.А.Байтурсынова, 13 

12:10-13:00  Р,  ЭГ,  К, 

директор, 

зав.кафедр

ами 

10.


 

 

Обед  Корпус Б, ул.Г.Иляева, 

16, 1 этаж 

13:00-13:50  Р, ЭГ, К 

11.


 

 

трансфер до баз практик Базы практик 

13:50-14:00  Р,  ЭГ,  К, 

ОЛВ 

12.


 

 

Посещение баз 

практик 


по 

направлениям ОП  

1.

 

Школа-гимназия №1 им.А.С.Пушкина 

2.

 Школа-гимназия 

№65 им. 


Ы.Алтынсарина 

3.

 Школа-лицей №7 

им.К.Спатаева 

14:00-15:30  Р,  ЭГ,  К, 

зав. 


кафедрами 

13.


 

 

трансфер до корпуса Главный корпус 

ул.А.Байтурсынова, 13 

15:30-15:50  Р,  ЭГ,  К, 

ОЛВ 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

31 

 

14. 

 

Встреча-интервью с ППС   

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 15:50-16:30  Р,  ЭГ,  К, 

ППС 


 

15.


 

 

Обмен мнениями Главный корпус, 234 

каб., 


ул.А.Байтурсынова, 13 

16:30-16:45  Р, ЭГ, К 

16.

 

 Встреча-интервью со студентами 

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 16:45-17:25  Р,  ЭГ,  К, 

студенты 

17.

 

 Обмен мнениями 

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 17:25-17:35  Р, ЭГ, К 

18.


 

 

Интервью с работодателями  Главный корпус, 234 

каб., 


ул.А.Байтурсынова, 13 

17:35-18:15  Р,  ЭГ,  К, 

работодате

ли 


19.

 

 Обмен мнениями 

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 18:15-18:25   

20.


 

 

Интервью с 

выпускниками 

института 

Главный корпус, 234 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 18:25-19:20  Р,  ЭГ,  К, 

выпускник

и 

21.


 

 

Сессия  экспертной  группы  (Обмен мнениями 

членов 


экспертной 

группы,  планирование  работы  на 

следующий день) 

Главный корпус, 227 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 19:20 

– 

20:00 Р, ЭГ, К 

 

22. 

 

Ужин  Корпус Б, ул.Г.Иляева, 

16, 1 этаж 

20:00-21:00  Р, ЭГ, К 

23.


 

 

Проезд до гостиницы Трансфер до гостиницы  21:00-21:15  Р, ЭГ, К 

24.


 

 

Подготовка к следующему дню Гостиница «Шымкент»  21:15-22:00  Р, ЭГ, К 

День 2-й (9.04.2015 г.) 

1.

  

Завтрак 


Гостиница «Шымкент»  8:00-8:45 

Р, ЭГ, К 

2.

 

 Проезд до учебных корпусов 

Трансфер до Гл. 

корпуса 

8:45-9:00 

Р, ЭГ, К 


       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

32 

 

3. 

 

Изучение документации кафедр, реализующих аккредитуемые 

образовательные программы и 

выборочное посещение занятий 

1.  5В011700-Казахский  язык  и 

литература 

2.  5В012100  -Казахский  язык  и 

литература в школах с неказахским 

языком обучения 

3. 

5В011800-Русский язык 

и 

литература 4. 

5В012200-Русский 

язык 

и 

литература  в  школах  с  нерусским языком обучения 

5  5В011900  -  Иностранный  язык: 

два иностранных языка 

Главный корпус,    2, 3, 

этажи, 

ул.А.Байтурсынова, 13 9:00-13.00 

Р, ЭГ, К 

4.

 

 Обед 

Корпус Б, ул.Г.Иляева, 

16, 1 этаж 

13:00-14:00  Р, ЭГ, К 

5.

 

 Работа ЭГ над рекомендациями

выборочное посещение экспертами 

объектов (управление регистрации,  

управление профессиональной 

ориентации и трудоустройства 

впускников, общежитие), 

выборочное приглашение 

проректоров, студентов, ППС или 

директора высшей школы 

Главный корпус, 227 

каб.  

ул.А.Байтурсынова, 13 14:00-15:30  Р, ЭГ, К 

6.

  

Работа ЭГ: разработка 

рекомендаций, подготовка отчета 

Главный корпус, 227 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 15:30-17:30  Р, ЭГ, К 

 

7. 

 

Встреча с 

руководством, 

представление 

предварительных 

результатов и рекомендаций 

Главный корпус, 227 

каб., 

ул.А.Байтурсынова, 13 18:00-18:30  Р,  ЭГ,  К, 

ректор, 


проректор

ы,  дирек-

тор 

высшей 


школы 

       

                  Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

33 

 

8. 

 

Ужин Корпус Б, ул.Г.Иляева, 

16, 1 этаж 

18:30-20:30  Р,  ЭГ,  К, 

предста-


вители 

института День 3-й (10.04.2015 г.) 

1  Отъезд членов экспертной группы  

Гостиница «Шымкент»  По 

расписани

ю 

Р,  ЭГ,  К, ОЛВ 


Каталог: images -> otchety -> Specialized Accreditation -> 2015 rus
2015 rus -> Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa сарапшылар тобының ҚҰрамы
2015 rus -> Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa 3 Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa
2015 rus -> Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa
Specialized Accreditation -> Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі- iqaa
Specialized Accreditation -> Состав внешней экспертной группы
2015 rus -> Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa
2015 rus -> Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa 3 Отчет по внешнему аудиту нкаоко-iqaa

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет