OS2225- «Операциялық жүйелер»жүктеу 168.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.05.2017
өлшемі168.43 Kb.
#9268

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ  «Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар» факультеті 

«Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасы  

 

                                                                                                                                                          

                                                   «Бекітемін» 

                                                                          ААТФ Деканы 

                                                                     __________ Табултаев С.С. 

                                                                    «_____»___________2016  ж. 

 

  

Пәннің силлабусы OS2225- «Операциялық жүйелер»   

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»  мамандығы 

 

 

 

 

 Курс                                                                   2 

Семестр                                                             4 

Барлық кредиттер                                           3 

ECTS – гі барлық кредиттер                          5 

Барлық сағаттар                                             135 

Соның ішінде: 

Дәрістер                                                           30  

Зертханалық сабақтар                                    30 

СӨЖ                                                                 75 

Соның ішінде СОӨЖ                                     30  

Курстық жұмыс                                                                                            

Емтихан                                                            

 

 

  

 

Алматы, 2016 ж.  

 

Силлабус   5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»   мамандығының  жұмыстық оқу жоспарының негізінде құрастырған: аға оқытушы Абсатарова Б.Р.,  

Силлабус  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама №11 «11» мамыр 2016 ж. 

 

 Кафедра менгерушісі    _______________   Имангалиев Ш.И. 

 

 Силлабус 

Аэроғарыштық 

және 

ақпараттық технологиялар 

факультетінің    оқу-әдістемелік     комиссиясымен    қаралып мақұлданған   

( 13 мамыр 2016 ж № 6 хаттама) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 Оқытушы    Абсатарова  Бибигуль  Рыскуловна  -      аға  оқытушы, 

Б331 бөлме. Байланыс телефоны. 8(727)2925095, auesis_2013@mail.ru 

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны 

сабақ  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  аэроғарыштық 

және  ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  АЖ 

кафедрасының (Б 331) ақпарат тақталарында көрсетілген.        

3Оқу пәннің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты   - Операциялық жүйе құрлымы негізінде, DOS, 

WINDOWS,  UNIX,  LINUX  қатарлы  операциялық  жүйенің  жұмыс 

тәсілдерін үйрету.  

3.2 Пәннің мәселесі  

Бұл  бағытта  студент  операциялық  жүйелердің  WINDOWS,  UNIX, 

LINUX  негізгі  құрылымдарымен  әр  түрлі  механизмдерін  меңгеріп  алуы 

тиіс. 


3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  5В070300  –  «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының  студенттеріне    

операциялық  жүйе  құрылымының  негізгі  қағидаларын,  маңызды 

тұжырымдаманың  қолданысының  мүмкіндіктерін  кемел  технологиялық 

деңгейде  және  ерекше  талаппен  нақты  орындау,  бұл  облыста  олардың 

өзара байланыстары әр түрлі жаңартулармен, сонымен қатар операциялық 

жүйенің  дамуы  қазіргі  бағыттармен  артуда.  Курстан  өткеннен  кейін 

студент  операциялық  жүйенің  негізгі  құрылымдарымен  әр  түрлі 

механизмдерін меңгеріп алуы тиіс. 

 «Операциялық  жүйелер»  курсы  аяқталғаннан  соң  студентте  келесі түсініктер болуы қажет:  

-

 операциялық жүйенің құрлымын және құру принциптері;  

-

 ішкі басқару жүйелерің жұмыс істеу үрдістері; 

-

 ОЖ практикалық жұмыстың дағдылары және конфигурациялары; 

-

 құрлымды зерттеу және жұмыс жасау механизмдері

-

 стандартты сервисті бағдарламаларды зерттеу; 

-

 ОЖ  WINDOWS/UNIX/LINUX  классикалық  файлдық  жүйелерді 

зерттеу; 

-

 

ОЖ WINDOWS/UNIX/LINUX 

процестер 

ішкі 

басқару 


жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

білетіні: 

-

 операциялық жүйелердің негізгі функцияларын білу; 

-

 процессордың  ішкі  басқару  жүйелерінің  жұмыс  жасауы  туралы 

білімі. 


-

 

жадының ішкі және сыртқы басқару жүйесі; -

 

Windows 95/98/NT/2000/XP құрлымы және қызмет дағдысы; -

 

стандартты сервисті программалар; -

 

файлдық жүйе, басқару процессоры және ОЖ UNIX/ LINUX ішкі енгізу-шығару жүйелері; 

  қолынан келетіні:  

-

 қазіргі  заман  талабына  сай  операциялық  жүйелердегі  желілік 

аппараттық құралдарды конфигурациялау және орнату; 

-

 

қатынау құқығын қамтамасыз ету, файлдық жүйе бумасының құрамын парольмен қорғау және көшіру; 

-

 әртурлі операциялық жүйелерді  пайдалана білу. 

 

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  ақпараттану,  алгоритмдер  және 

мәліметтер құрлымы, тілдер және бағдарламалау технологиясы. 

3.5  Пәннің  кейінгі    деректемелері:  компьютерлік  жүйелер  мен 

желілер, жүйелік администрациялау, жүйелік бағдарламалау. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмүны 

4.1 Теориялық дайындық (30 сағ.) 

Тақы-


рып №  

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиет нөмірі 

 Операциялық жүйе, негізгі атқаратын қызметтері.  Эволюцияның  дамуы.  Негізгі  ұғымдары,  ОЖ 

тұжырымдамалары. ОЖ топтастыру. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә.1,2


 

Құрлымы.  ОЖ  классикалық  және  көп  қабатты архитектура.  Негізгі  жағдайлар,  ОЖ  микроядро 

құрлымының 

артықшылықтары 

және 


кемшіліктері. (2сағат) 

Конспект, 

Ә.2,3,4

 ОЖ 

үйлесімділігі. 

үйлесімділік 

түрлері. 

Үйлесімділікті жүзеге асырудың әдістері.  

(2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

ОЖ  процессіне  ұсыныс.  Процесс  түсінігі  және күйі. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6

 Үрдістер  операциясы  және  олармен  байланыс 

ұғымдары.  Process  Controln  Block  үрдістер 

контексті.  Бір  рет  және  көп  рет  қолданылатын 

операциялар. Контесті аудару. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 3,4,5,6 

Үрдістерді  жоспарлау.  Деңгейі,  өлшемдері, параметрлер,  ығыстырғыш  және  ығыстырғыш 

емес  жоспарлары.  Алгоритм  жоспарлары.  First-

Come,  First-Served  (FCFS).  Round  Robin  (RR). 

Shortest-Job-First (SJF). (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 7,8,9


 

Кепілді  және  басым  жоспарлар.  Көпдеңгейлі кезек  (Multilevel  Queue).Көпдеңгейлі  кезекпен 

кері байланыс  (Multilevel Feedback Queue).  

(2 сағат)  

Конспект, 

Ә. 7,8,9 

Компьютер  жадысы.  Компьютер  жадсының физикалық  ұйымдастырулы.  Логикалық  жады. 

Байланыс әдірісі. Басқару жадысының қарапайым 

Конспект, 

Ә. 7,8,9


 

 

схемасы.  Бір  үрдісті  жадыда.  Оверле  құрлымы. Динамикалық  тарату.  Жадыны  ұйымдастыру 

сегмент және сегмент беті. (2 сағат) 

Виртуалды  жадыны  қолдаудың  архитектуралық тәсілі. 

Виртуалды 

жады 

туралы 


түсінік. 

Виртуалды  жадыны  қолдаудың  архитектуралық 

тәсілі.  Виртуалды  жадының  аппараттық  тәуелсіз 

деңгейін басқару. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 7,8,9 

10  

Алгоритмді  ауыстыру  бөлімі.  FIFO  Алгоритмі. Бірінші  келген  бөлімін  игеріп  шығару.  Оңтайлы 

алгоритм  (ОРТ).  LRU  Алгоритімі.  Басқару 

бөлімінің  саны,  процессор  бөлісі.  Көптеген 

жұмыс 


моделі. 

Логикалық 

жады. 

Жады 


менеджерінің жұмыс істеу аспекттері. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 10, 11

 

11 Басқару  файлдары    Файлдық  жүйенің  негізгі 

ұғымдары.    Файлдар  алу  амалдары.  Директорі. 

Файлдық  архивтің  логикалық  құрлымы.  Дискті 

бөлу. Файлдық архивке достық ұйымдастыру.  

(2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 12,13,14 

12 


Файлдық  жүйе.  Жүйені  сақтау.  Сыртқы  жадны 

басқару.  Байланыс  тізім.  Файлдарды  бейнелеу 

кестесі.  Индексті  түйіндер.  Еркін  басқару  және 

жұмыс істейтін диск кеңістігі. Блок размері. Күй 

табағындағы 

файлдық 


жүйенің 

құрлымы. 

Директорды  жүзеге  асыру.  Файлдық  жүйені 

монтаждау.  Байланыс  файлы.  Файлдық  жүйенің 

тұтастығы. Файлдық жүйенің өнімділігі. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 12,13,14, 15

 

13 Енгізудің-шығарудың басқару жүйесі. физикалық 

енгізу-шығаруды 

ұйымдастыру 

қағидалары. 

Структуралық  контроллер  құрылғысы.  Құрлым 

және  үзу  сұрағы.  Ерекше    жағдай  және  жүйелік 

шықару.  Жадыға  тікелей  рұқсат.  (Direct  Memory 

Access-DMA). 

Ішкі 

жүйенің 


кіріс-шығыс 

атқаратын  қызметтері.  Буферлеу  және  кэштеу. 

Spooling  және  құрлымын  алу.  Қатені  және  үзуді 

жөндеу. Сұраныс жоспары. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 12,13,14, 15 

14 

Желілер  және  таратылған  ОЖ.  хаттама  ұғымы. Көп  деңгейлі  есептеу  желі  жүйесінің  құрылу 

моделі.  (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 12,13,14, 15

 

15 


Ақпараттық  қауіпсіздіктің  негізгі  ұғымдары. 

Қауып-қатерден 

сақтандыру. 

Бір 


Криптографиялық 

базалық 


технологиялық 

қауіпсіздік  ОЖ  операциялық  жүйе  механизімін 

қорғау. (2 сағат) 

Конспект, 

Ә. 12,13,14, 15 

 


 4.2 Практикалық дайындық 4.2.1 Зерханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағ.) 

Зерт. 


жұм. 

Тақырыбы 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

номері 

және 


бөлімі 

Зертханалық  жұмыс.  UNIX/LINUX  System операциялық жүйесімен танысу. (4 сағат)  

Конспект, 

Ә. 1,2,3,5,6

 Зертханалық  жұмыс  ed,sed,vi-    файлдарының 

редакциялаулары.  Файлды  түзу  және  іске  қосу. 

Chmod командасы ( 4 сағат ) 

Конспект, 

Ә. 5,6

 Зертханалық  жұмыс.  ОЖ-ің  UNIX  процессы. 

Жаңа программаны іске қосу (4 сағат) 

Конспект, 

Ә. 1,2,3,5,6

 Зертханалық  жұмыс.    FIFO-ның  UNIX-ке  PIPE үрдісі арқылы өзара ұйымдастыру.(4 сағат) 

Конспект, 

Ә. 1,2,3,5,6

 Зертханалық жұмыс System  V IPC құралы.  UNIX 

те  жадымен  бөлу    жұмысын  ұйымдастыру. 

(thread’ов) атқару туралы  түсінік.  

(4 сағат) 

Конспект, 

Ә. 4


 

Зертханалық  жұмыс.  UNIX  файлдық  жүйесін ұйымдастыру (4 сағат) 

Конспект, 

Ә. 4, 

 Зертханалық  жұмыс.  Файлдар  туралы  түсінік, 

жады  бейнелеуші (memory mapped файлы).  

(6 сағат) 

Конспект, 

Ә. 2,3,7

 

 4.3

 

Курстық жұмыс

 

Курстық  жұмыс  жеке  тапсырмалар  бойынша  орындалады.  Курстық жұмыс бойынша теориялық тақырыптар төменде келтірілген:  

  

 

1. 

Windows-де  өшірілген файлдарды қалпына келтіру

  

2.

 NET платформасында процесстердің өзара әрекеттесуі

   


3.

 

ОЖ классификациясы  

4.

 WinAPI криптографиялық мүмкіндіктері 

  

5. 

Windows Vista шолу

   

6.

 Windows NT/2000/XP операциялық жүйелері 

  

7. 

Novell Netware  ОЖ

  

8.

 Linux операциялық жүйесінің ерекшеліктері

   


9.

 

Unix ОЖ процестерін басқарудың  ішкі жүйесі   

10.


 

 

Операциялық жүйелерді құру принциптері  

11.


 

WINDOWS операциялық жүйесінің концепциялары мен дамуы

  

12.


 

 

Linux мен Knoppix операциялық жүйелерін салыстыру  

 

13. 

 

Операциялық  қабықтар. Тағайындалуы. Түрлері. Айырмашылықтары.  

Ерекшеліктері.  

14.


 

Есептеуіш процесстерді ұйымдастыруда тұйықтан шығу себептері

   

15.


 

 ОЖ дистрибуттары мен әртүрлі нұсқаларына шолу

 

жасау 


 

16.


 

  

Linux, OS2, Mac OS альтернативті ОЖ  

17.


 

  

LINUX ОЖ ядросы  

(өңдеу және ұйымдастыру принциптері)

  

18.


 

  

Желілік файлдық жүйелер  

19.


 

 

Конвенторлар мен қайта кодтау  

20.


 

 

Консол жүйесіндегі, тінтуірмен байланысты оқиғаларды өңдеудің демонстрациялық бағдарламасы.

   


21.

 

  СМD интерпретаторымен жұмыс.

  

22. 

 

Қатқыл магнитті дискідегі ақпаратты қалпына келтірудің физикалық негіздері.

 

23. 

 

Windows ортасында UNIX ОЖ командалық процессорының эмуляциясы. 

 

 Тапсырмалар  бірінші  аптада  беріледі,  қорғау  семестрдің  алдынғы 

аптасында жүргізіледі.

  

 

4.4    СӨЖ тақырыптары (75 ч) 

4.4.1 ОЖ тұсінігі. ОЖ негізгі функциялары.  

4.4.2 ОЖ негізгі түсініктері және классификациясы.  

4.4.3 Үрдістер 

4.4.4 Үрдістерді жоспралау  

4.4.5 Үрдістердің өзара әрекетесуі  

4.4.6 Басқару жадысының қарапайым схемасы  

4.4.7 Виртуалды жады 

4.4.8 Виртуалды жадының аппараттық тәуелсіз деңгейін басқару 

4.4.9 Файлдық жүйе 

4.4.10 Енгізудің-шығарудың басқару жүйесі  

4.4.11 Желілер және таратылған ОЖ  

4.4.12 ОЖ ақпараттық қауіпсіздігі  

 

4

 

     Аралық және қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі

  

1.

 Операциялық жүйе, негізгі функциялар.

  

2.

 

ОЖ негізгі даму кезеңдері.   

3.

 Операциялық жүйелердің эволюциясы.

  

4. 

Операциялық  жүйелердің  бағыттары  мен  функциялары.

 

Операциялық жүйемен ұсынылатын сервистер. 

 

5. 

Операциялық  жүйелердің  бағыттары  мен  функциялары.  ОЖ  даму 

мүмкіндіктері, даму себептері.

  

6. 

ОЖ құрылымы.

   

7.

 ОЖ үйлесімділігі.   

8.

 ОЖ 

классификациясы. 

Ығыстырушы 

және 


ығыстырмаушы 

көптапсырмалар.  

 


 

9. 

ОЖ  классификациясы.  Пакеттік  өңделу  жүйесі,  уақытты  бөлу  жүйесі, 

нақты уақыт жүйесі.

  

10. 

 

Үзу.  Үзу  түрлері.  Үзу  арқылы  берілетін  тапсыруды  басқару.  Үзуді өңдеу.

  

11. 

 

Файлдық жүйе. Файл аты, файл типі.  

12.


 

 

Файлдық жүйе. Файлдық жүйенің жалпы үлгісі.  

13.


 

Файлдық жүйе. Файлдық жүйенің заманауи құрылымы.

  

14.


 

 ОЖ классификациясы. Жадыны басқару. Виртуалды жад.

  

15.


 

UNIX  операциялық  жүйесінің  классы.Даму  тарихы,  мүмкіндіктеріне 

шолу жасау.

   


16.

 

 UNIX ОЖ құрылымы.

   


17.

 

 UNIX ОЖ процесстер, олардың классификациясы мен ерекшеліктері.  

18.


 

 

ОЖ процесстерді ұсыну.  

19.


 

Операциялық процесстер және олармен байланысты түсініктер.

   

20.


 

 

Процесстерді жоспарлау.  

21.


 

Деңгейлер, критерилер, параметрлер.

  

22.


 

Ығыстырылатын және ығыстырылмайтын жоспарлау.

  

23.


 

Компьютер жады.

  

24.


 

 Компьютер жадының физикалық ұйымдастырылуы.

  

25.


 

Логикалық жад.

  

26.


 

Виртуалды жадыны қолдаудың құрылымдық құралы.

  

27.


 

Виртуалды жады түсінігі.

  

28.


 

Алгоритмдер.

  

29.


 

Файлдарды басқару.

  

30.


 

Файлдық жүйенің негізгі түсініктері.

  

31.


 

Файлдық жүйе.

  

32.


 

 

Енгізу-шығары жүйелерін басқару.  

33.


 

NTFS және FAT салыстырмалы талдау.

  

34.


 

 

Windows NT X.X ОЖ қауіпсіздікті өткізу саясаты.  

35.


 

  Windows 

NT 

X.X 


операциялық  жүйесіне  рұқсат  етілмеген 

қолжетімділік.

   

36.


 

 

Жадыны басқару. Адрес түрлері.  

37.


 

Жадыны басқару. Диск кеңістігін қолданусыз жадыны үлестіру әдісі.

   

38.


 

Жадыны басқару.

 

Диск кеңістігін жадыны қолданусыз үлестіру әдісі.   

39.


 

Диск кеңістігін жадыны қолдану арқылы үлестіру әдісі.

  

40.


 

 

Сақтау  құрылғыларының  иерархиясы.  Қатқыл  дискпен  жұмыс  жасау прициптері. CD-ROM.

  

41. 

Компьютерлік вирустар.

  

42.


 

 

ОЖ ақпарат қауіпсіздігі. (құпиялылығы, қолжетімділігі, тұтастығы)  

43.


 

Семафорлар.

   

44.


 

 

Интерактивті  жүйе,  уақытты  бөлу  және  нақты  уақытты  өңдеудің пакеттік жүйесі.

45. 

Linux ОЖ және оның негізгі артықшылығы.

  

46.


 

 

Linux ОЖ қолданушылық интерфейсі.  

47.


 

Linux ОЖ жұмыс жасаудың негізгі прициптері.

   


 

48. 

Linux ОЖ конфигурациясының негізгі файлдары.

  

49.


 

Linux ОЖ диск жинақтауышымен жұмыс.

   

50.


 

 

Linux ОЖ үшін қосымша.  

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

         6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында 

қабылданған   курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

 1 – кесте 

Ба

ға Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 – кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгейінің  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа 

бағасы (Ор) 1,0 

 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі рет өткізіледі. Әр АБ (А1 және А2) 100-баллдық шкаласымен бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

                                             Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады.  

10 


                                                    Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды бағалар жұмыстың сапасына және орындалуына карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары 

тесттің  дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың 

санына байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және 

трансферттің (ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және 

кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады. 

  3  –  кесте.  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның  бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3 – кесте. Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның 


бұрынғы 

түрі 


ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

 

11 


1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып жүргендер пән бойынша  Р

 

50% төмен алғандар, Retake өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары теориялық және практикалық бөліктеріне қатысты дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарынының  қатысынсыз  анықталады,  1:1тең 

болады. 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.    

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу; 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен ашық талқылануы керек, ал түсіністікке қол жеткізілмесе бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.    

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 


 

12 


        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен ашық талқылануы керек, ал түсіністікке қол жеткізілмесе бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

 9 Әдебиеттер тізімі 

           Негізгі: 

1

 Н.В. 

Сябина, 


Л.Н. 

Рудакова. 

Операционные 

системы. 

Методические  указания  к  выполнению  расчетно-графических  работ  для 

студентов всех форм обучения.  АУЭС, 2011.  

2

 

Н.В.  Сябина,  М.Д.  Ешпанова  Операционные  системы. Методические указания к выполнению лабораторных работ.  АУЭС, 2011. 

3

 Б.Р.  Абсатарова.  Операционные  системы:  Конспект  лекции. 

АУЭС, 2014.  

4

 

Курячий  Г.В.  Операционная  система    UNIX.  Курс  лекций.  -М.: «Бином». 2004,2009,2005, 2011,2012.  

5

 под  ред.  Немет  и  др.  UNIX  и  LINUX  руководство  системного 

администратора. М.: «Вильямс». 2012.  

6

 

Дейтел  Х.М.  Операционные  системы.  Т.1.  -  М.:  «Бином»,  2006, 2011. 

7

 Дейтел  Х.М.  Операционные  системы.  Т.2.  -  М.:  «Бином»,  2006, 

2011. 


8

 

Иванов  Н.  Программирование  в  Linux.  Самоучитель.  -СПб.: «БХВ-Петербург». 2012. 

9

 Коньков  К.А.  Устройство  и  функционирование  ОС  Windows. 

Практикум 

по 

курсу 


операционные 

системы. 

-М.: 

«Бином». 2008,2010,2013. 

10

 Лав Р. LINUX системное программирование. –СПб.: 2008. 

11

 Лав Р. Разработка ядра Linux. –М.: 2006. 

12

 Ливингстон Б. Секреты  Windows Vista. . –М.: 2007. 

13

 Магда Ю. UNIX. –СПб.: 2006. 

14

 Магда Ю. Администрирование UNIX. –СПб.: 2005.

 

15 

Вельтнер Т. Изучеам Windows  Vista. –СПб.: 2008. 

16

 

Войтов  Н.М.  Администрирование  Red  Hat  Enterprise  Linux.  -М.: «ДМК Пресс». 2011. 

17

 Глас Г.  UNIX для программистов и пользователей. –СПб.: 2004. 

18

 Гордеев А.В. Операционные системы. –СПб.: 2004. 

19

 Ивановский С. Операционная система  Linux. –СПб.: 1999. 

20

 Илюшечкин В.М. Операционные системы. –СПб.: 2009. 

21

 Иртегов  Д.  Введение  в  операционные  системы.  –  СПб.:  2002, 

2008. 


22

 

Климов А.   Реестр Windows 7. . – СПб.: 2010. Эл.версия. 23

 

Колисниченко Д. Microsoft Windows 8. Первое знакомство. -СПб.: «БХВ-Петербург». 2012, эл версия. 

 

13 


24

 

Колисниченко  Д.  Команда  строка  Linux  и  автоматизация рутинных задач. СПб.: «БХВ-Петербург». 2012. 

25

 Колисниченко  Д.  Самоучитель  системного  администратора  

Linux. СПб.: «БХВ-Петербург». 2011. 

26

 

Колисниченко Д. Linux от новичка к профессионалу. СПб.: «БХВ-Петербург». 2010. 

27

 Колисниченко  Д.  Linux  сервер  своими  руками.  СПб.:  «БХВ-

Петербург». 2004, 2005, 2006. 

28

 

Колисниченко  Д.  Разработка  Linux-приложений.  -СПб.:  «БХВ-Петербург». 2012. 

29

 Мартемьянов  Ю.Ф.  Операционные  системы.  Концепции 

построения  и  обеспечения  безопасности.  М.:  «Горячая  линия  -Телеком», 

2011. 

30

 Назаров С.В. Операционные системы. Практикум. -М.: «Кнорус», 

2012.  


31

 

Назаров  С.В.  Операционные  среды,  системы  и  оболочки.  -М.: «Кнорус», 2007. 

32

 Назаров  С.В.  Современные  операционные  системы.  -М.: 

«Интернет-УИТ: Бином», 2011, 2013. 

33

 

Нигас  К.  Linux    Live  CD.  Создание  и  настройка  загрузочных дисков. –М.: 2008. 

34

 Олифер 

В.Г. 


Сетевые 

операционные 

системы. 

-СПб.: 


2001,2002,2008. 

35

 Ивановский С.В. Операционная система  UNIX FREE BSD ПК «с 

нуля». . -М.: 2004.  

36

 

Сатимова  Е.Г.  Операционные  системы:  LINUX.  Решение  задач структурной и функциональной организации. –А.: АУЭС, 2009. 

37

 Сафонов  В.О.    Основы  современных  операционных  систем.  -М.: 

«БИНОМ». 2011. 

38

 

Синицын С.В. Операционные системы. -М.: «Академия». 2010.  39

 

 Стивенс У. UNIX взаимодействие процессов. -СПб.:  2002, 2003.

 

40

 Столлингс В. Операционные системы. -М.: 2002. 

41

 Таненбаум Э. Современные операционные системы. -СПб.:   2002, 

2005, 2007, 2010 2013. 

42

 

Торчинский Ф.И. Операционная система SOLARIS. -М.: «Бином», 2012. 

43

 Хорвиц Д. UNIX- системы. От проектирования до сопротивления. 

-К.: 2004. Қосымша: 

1  В.  Олифер.  Новые  технологии  и  оборудование  IP-сетей.  –  СПб.: 

Издательство «Питер»,2005.-288 с.:ил.  

7 Таненбаум Э. Современные операционные системы. –СПб.: 2013.  

 


жүктеу 168.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет