Оплата труда на предприятиижүктеу 81.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі81.23 Kb.
түріЗанятие

ноября 2014года старшим преподавателем кафедры «Экономики и учета» Акжановой Г.А. 

было проведено открытое занятие с использованием инновационных технологий  на тему: 

«Оплата труда на предприятии». 

 

 Озық  педагогикалық  тәжірибені  тарату  мақсатында,  инновациялық  технологияларды 

пайдалану арқылы ашық сабақтар өткізу жоспары аясында  2014 жылдың 18 қарашасында 

«Жалпы  тарих  және  философия»  кафедрасының  аға  оқытушысы  Жусупова  Раушан 

Құрманғалиқызының  «Қолданбалы  әлеуметтану»  тақырыбы  бойынша  ашық  сабағы 

өткізілді.  Магистр,  аға  оқытушы  Р.Қ.Жусупова  Брунель  университетінде  (Ұлыбритания) 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өткен. 

 

Практикалық  сабақта  топтағы  студенттердің   зерттеу  жұмыстары  көрсетілді.  Ашық сабаққа университет кафедраларының оқытушылары қатысып, жақсы бағаларын беріп, өз 

ұсыныстарын жасады. 

 

В рамках инновационного развития КГУ имени Ш. Уалиханова 19 ноября 2014 г. согласно графику  проведения  занятий  с  использованием  инновационных  технологий  состоялась 

открытая  лекция  к.и.н.,  доцентом   кафедры  «История  Казахстана»  Утегеновым  М.З.  на 

тему: «1965-1985 ж.ж. Қазақстан» по дисциплине «История Казахстана» для студентов 1 

курса Агро-экономического института им. С. Садвакасова. На  занятии  присутствовали  преподаватели  кафедр  «История  Казахстана»,  «Географии, 

экологии  и  туризма»,  «Растениеводства  и  почвоведение»,  представители  учебно-

методической  службы.  Преподаватели   в  целом  дали  положительную  оценку  занятию  и 

свои предложения. 

 

 

25  ноября  2014  года  в  рамках  инновационного  развития  КГУ  имени  Ш.Уалиханова  в корпусе № 4 состоялся мастер-класс старшего преподавателя кафедры «Изобразительного 

искусства,  черчения  и  дизайна»  Погнеребко  Н.Н.  на  тему:  «Художественная  обработка 

металла (плоскостная гравировка)». 

 

На  открытом  занятии  присутствовали  студенты  специальностей  «Изобразительное искусство и черчение»,  «Профессиональное обучение»,  «Дизайн», преподаватели кафедр 

«Изобразительного  искусства,  черчения  и  дизайна»,  «Всеобщей  истории»,  «Биологии  и 

МП»,  «Юриспруденции»,  «Химии»,  «Социальной  педагогики  и  методики  обучения»  и 


представители 

учебно-методической  службы.  Преподаватели   в  целом  дали 

положительную оценку занятию и свои предложения. 

 

  Ашық  сабақ:  "Қияр,  Қиярдың  морфо-биологиялық  ерекшеліктері,  өсіру 

технологиясы (ашық жерде, жылыжайда, булыжайда)" 

Озық  педагогикалық  тәжірибені  тарату  мақсатында,  инновациялық  технологияларды 

пайдалану арқылы ашық сабақтар өткізу жоспары аясында,  2014 жылдың 26 қарашасында 

С.Сәдуақасов  атындағы  Аграрлық-экономикалық  институтында  «Өсімдіктану  және 

топырақтану»  кафедрасының  аға  оқытушысы  Г.Б.Бекимованың  «Қияр.  Қиярдың  морфо-

биологиялық ерекшеліктері, өсіру технологиясы (ашық жерде, жылыжайда, булыжайда)» 

тақырыбы бойынша ашық сабағы өткізілді. 

Ашық  сабаққа  «Агрономия»  мамандығының  3  курс  студенттері  қатысты.  Бұл  дәріс 

студенттердің  белсенді  қатысуымен  интерактивті  режимде  өткізілді.  Ашық  сабақты 

талқылауға Аграрлық-экономикалық институттың директоры, а.ш.ғ.д., профессор, АШҒА 

және  МАШҒА  академигі,  К.К.Абдуллаев,  «Өсімдіктану  және  топырақтану» 

кафедрасының  меңгерушісі  а.ш.ғ.к,  доцент  С.Қ.Мемешов,  оқу-әдістемелік  қызметінің 

басшысы э.ғ.к., доцент С.Қ.Искендирова және оқытушылар қатысып, ғылыми-әдістемелік 

деңгей  мен  оқу  үдерісін  ұйымдастырудың  инновациялық  бағыттылығы  мен 

шығармашылық тәсілдемеге жоғары баға берді. 

 

  

 

  Қазақ  филологиясы  кафедрасының  аға  оқытушысы  А.Қ.Құрманованың  «Тіл  және 

ойлау» тақырыбындағы шеберлік сыныбы 

Озық  педагогикалық  тәжірибені  тарату  мақсатында,  инновациялық  технологияларды 

пайдалану арқылы ашық сабақтар өткізу жоспары аясында,  2014 жылдың 27 қарашасында 

қазақ  филологиясы  кафедрасының  аға  оқытушысы  А.Қ.Құрманованың  «Тіл  және  ойлау» 

тақырыбындағы шеберлік сыныбы өткізілді. 


Шеберлік  сыныбына   филология  және  педагогика,  сондай-ақ  жаратылыстану 

факультеттерінің   оқытушылары  қатысты.    Шеберлік  сыныбы  барысында  SMART-әдісі 

 және  басқа  да  оқыту  әдістерін  қолданудың  теориялық  және  практикалық  аспектілері 

ұсынылды. Сонымен қатар, А.Қ.Құрманова аудиторияны ISpring QuizMaker интерактивті 

тест бағдарламасындағы жұмыспен таныстырды. 

Оқытушылар  қарастырылған  мәселелерді талқылауға белсене қатысып, алған білімдерін 

тақырыптар бойынша берілген тапсырмаларды орындау кезінде қолдану мүмкіндігіне ие 

болды. 


Сабақ соңында  шеберлік сыныбының мазмұнына қызығушылық танытқан тыңдаушылар 

деңгейін  анықтап,    Ш.Уәлиханов  атындағы  КМУ-дегі  оқыту  сапасының  деңгейін 

жетілдіру бойынша жұмысты бұдан әрі жетілдіру  мақсатында шағын сауалнама алынды. 

 

  

 

   

Открытое  занятиест.  преподавателя  кафедры  «Английского  языка  и  МП»   к.ф.н., 

доцента Исмагуловой А.Е. на тему: «Этапы научно-исследовательской работы» 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий  с  использованием  инновационных  технологий  12  декабря  2014  г.  состоялось 

открытое  занятие  старшего  преподавателя  кафедры  «Английского  языка  и  МП»  к.ф.н., 

доцента Исмагуловой А.Е. на тему: «Этапы научно-исследовательской работы». 


На  открытом  занятии  магистрантов  2  курса  специальности  «Иностранный  язык:  два 

иностранных  языка»  была  проведена   лекция  в  интерактивном  режиме  с  применением 

методики мини-лекций, методов критического мышления. 

В  обсуждении  открытого  занятия  приняли  участие  руководитель  учебно-методической 

службы к.э.н., доцент Искендирова С.К. и преподаватели кафедр, которые высоко оценили 

научно-методический  уровень,  инновационную  направленность  и  творческий  подход 

преподавателя. 

 

  

  

Открытое  занятие  ст.преподавателя  кафедры  «Биологии  и  МП»  к.с/х.н,  доцент Смаиловой Г.Т. 

В рамках инновационного развития КГУ имени Ш. Уалиханова 9 февраля 2015 г. согласно 

графику  проведения  занятий  с  использованием  инновационных  технологий  состоялась 

открытая лекция к.с./х.н., доцентом  кафедры «Биологии и МП» Смаиловой Г.Т.  на тему: 

«Радиациялық  және  химиялық  қауіптілік»  по  дисциплине  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности»  для студентов 1 курса. 

 

На  занятии  присутствовали  преподаватели  кафедр  «Биологии  и  МП»,  «Географии, экологии  и  туризма»,  «Растениеводства  и  почвоведение»,  «Химии»,  представители 

учебно-методической  службы.  Преподаватели   в  целом  дали  положительную  оценку 

занятию и свои предложения. 

 

 

  Мастер-классст.  преподавателя  кафедры  «Инженерных  технологий  и  транспотра» 

Каженова С.Г. на тему: «Применение зарубежного опыта (Брунельский университет, 

Великобритания) в учебном процессе и научных исследованиях» 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий  с  использованием  инновационных  технологий  26  февраля  2015  г.  состоялся 

мастер-класс  старшего  преподавателя кафедры  «Инженерных технологий и транспотра»  

Каженова С.Г.  на тему:  «Применение зарубежного опыта (Брунельский универ��итет, 

Великобритания) в учебном процессе и научных исследованиях». 

 

В  мастер-классе  участвовали  преподаватели  факультета  филологии  и  педагогики, естественных  наук,  техники  и  технологии,  Аграрный  институт  им.  С.  Садвакасова. 

Преподаватели активно участвовали в обсуждении рассматриваемых вопросов и получили возможность применить полученные знания во время выполнения предложенных заданий 

по темам. 

В  заключении  было  проведено  мини-анкетирование  с  целью  выявления  степени 

заинтересованности 

слушателей 

содержанием 

мастер-класса 

с 

перспективой планирования  дальнейшей  работы  по  вопросу  совершенствования  уровня  качества 

преподавания в КГУ им. Ш. Уалиханова. 

 

 

   

Открытое  занятие  ст.преподавателя  кафедры  «Географии,  экологии  и  туризма» 

к.б.н, доцентаКурманбаевой А.С.   

В рамках инновационного развития  КГУ имени Ш. Уалиханова 11 марта 2015 г. согласно 

графику  проведения  занятий  с  использованием  инновационных  технологий  состоялось 

открытое  практическое  занятие  к.б.н.,  и.о.  доцентом   кафедры  «Географии,  экологии  и 

туризма»  Курманбаевой  А.С.   на  тему:  «Environmental  Problems  of  Kazakhstan»  по 

дисциплине  профессионально-ориентированный  английский  язык  для  специальности 

Экология. 


 

 

На  открытом  занятии  присутствовали  студенты  2  курса  специальности  «Экология». Данное  практическое  занятие  было  проведено  в  интерактивном  режиме  при  высокой 

активности  студентов.  В  обсуждении  открытого  занятия  приняли  участия:  зав.кафедрой 

«Географии, экологии и туризма» к.б.н., доцент Фахруденова И.Б.,  преподаватели кафедр 

«Биологии и МП», «Иностранных языков», «Английского языка и МП», «Растениеводства 

и 

почвоведение», «Информационных 

систем 


и 

вычислительной 

техники», 

«Юриспруденция»,  «Казахской  филологии»  и  т.д.,  которые  высоко  оценили  научно-

методический уровень, дали положительную оценку и свои предложения. 

 


 

  

 Открытое занятие ст.преподавателя кафедры «Информатики и МП» Саябаевой А.Р.  

В рамках инновационного развития  КГУ имени Ш. Уалиханова 18 марта 2015 г. согласно 

графику  проведения  занятий  с  использованием  инновационных  технологий  состоялось 

открытое  занятие  (лекция)  ст.преподавателя   кафедры  «Информатики  и  МП»  Саябаевой 

А.Р.   на  тему:  «Delphi  компоненттері»   по  дисциплине  Программирование  2  для 

специальности Информатика. 

На  открытом  занятии  присутствовали  студенты  2  курса  специальности  «Информатика». 

Данная  лекция  была  проведена  в  интерактивном  режиме  при  высокой  активности 

студентов.  В  обсуждении  открытого  занятия  приняли  участия:  преподаватели  кафедр 

«Информатики  и  МП»,  «Физики  и  математики»,  «Теории  и  практики  физкультуры  и 

спорта», «Инженерных технологий и транспорта». 

 


  

 

Открытое  занятие  ст.преподавателя  кафедры  «Химии  и  биотехнологии»  к.  х.н,  Нурмуханбетовой Н.Н. 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий  с  использованием  инновационных  технологий  27  марта  2015  г.  состоялось 

открытое  занятие  старшего  преподавателя  кафедры  «Химии  и  биотехнологии»  к.х.н., 

Нурмуханбетовой Н.Н. на тему: «Solutions». 

 

На  открытом  занятии  присутствовали  магистранты  1  курса  специальности  «Химия». Данная  лекция  была  проведена  в  интерактивном  режиме  при  высокой  активности 

студентов.  В  обсуждении  открытого  занятия  приняли  участия:  зав.каф.  «Химии  и 

биотехнологии»  к.х.н.  Сергазина  С.М.,  зав.каф.  «Географии,  экологии  и  туризма»  к.б.н. 

Фахруденова И.Б. и преподаватели кафедр «Биологии и МП», «Английского языка и МП». 

Высоко  оценили  научно-методический  уровень,  инновационную  направленность  и 

творческий подход к организации учебного процесса.  

 

   

Мастер-класс ст. преподавателей кафедры «Иностранных языков»  магистра Жумагуловой 

Е.В.  и  магистра  Кайкенова  Д.Б.   на  тему:  «Применение  информационно-коммуникационных   методов  в  обучении  иностранным  языкам  и  методика 

подготовки к сдаче IELTS» 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий с использованием инновационных технологий 7 апреля 2015 г. состоялся мастер-

класс ст. преподавателей кафедры  «Иностранных языков» магистра  Жумагуловой Е.В. и 

магистра  Кайкенова  Д.Б.   на  тему:  «Применение  информационно-коммуникационных  

методов  в  обучении  иностранным  языкам  и  методика  подготовки  к  сдаче  IELTS»  по 

результатам пройденных стажировок в Германии и Великобритании. 

 

В своем выступлении Жумагулова Е.В.  представила возможности применения интернет-сервиса  в учебном процессе, тем самым показала, как можно разнообразить преподавание 

иностранных языков. Ст. преподаватель  Кайкенов Д.Б.рассказал о методах подготовки к 

сдаче IELTS и поделился собственным опытом  по технике сдачи IELTS, чтобы улучшить 

результат. 

Преподаватели  активно  участвовали  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов.  Высоко 

оценили  научно-методический  уровень,  инновационную  направленность  и  творческий 

подход к организации учебного процесса. 


 

  

 Мастер-класс  на  тему:  «Использование  личностно-ориентированных  технологий  в 

процессе преподавания социально-педагогических дисциплин» 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий с использованием инновационных технологий 22 апреля 2015 г. состоялся мастер-

класс  старшего  преподавателя  кафедры  «Социальной  и  возрастной  педагогики» 

Ахметовой  Б.А.  на  тему:  «Использование  личностно-ориентированных  технологий  в 

процессе преподавания социально-педагогических дисциплин».  

В мастер-классе участвовали преподаватели факультета филологии и педагогики, а так же 

студенты  1  курса  специальности  «Социальной  педагогики  и  самопознания».  Проведена 

презентация  путем  прямого  и  комментированного  показа  методов,  средств,  приемов  и 

форм, способствующих достижению результативности деятельности обучающихся. 

Преподаватели активно участвовали в обсуждении рассматриваемых вопросов и получили 

возможность применить полученные знания во время выполнения предложенных заданий 

по темам. 

В  заключении  было  проведено  мини-анкетирование  «Я  и  личностно-ориентированная 

технология», 

которые 

высоко 


оценили 

научно-методический 

уровень, 

дали 


положительную оценку и свои предложения. 

 

  

 Открытое занятие на тему: «Подготовка финасовой отчетности»  

22 апреля 2015 года старшими преподавателями кафедры «Экономики и учета» Бекетовой 

А.М.,  Кальжановой  К.А.,  Бекхожиным  С.А.,  Утегеновым  Е.К.  было  проведено  открытое 

занятие  на  тему  «Подготовка  финансовой  отчетности».  На  открытом  занятии 

присутствовали  заведующий  кафедрой  «Экономики  и  учета»  Джакупова  А.Н., 

преподаватели  кафедр   «Экономики  и  учета»,  «Финансов  и  менеджмента»,   а  так  же 

студенты группы «ФнР»-32. 


 

На  открытом  занятии  были  раскрыты  теоретические  аспекты  подготовки  финансовой 

отчетности,  представление  финансовой  отчетности  в  Программе  1С-Бухгалтерия,  версия 

8,2, и ее отражение в годовой налоговой отчетности. В раскрытие темы открытого занятия 

были продемонстрированы слайды, студентам предоставлен раздаточный материал. 

Поставленная  цель открытого занятия была достигнута. 

  

 

Открытое занятие на тему:«Табыс  және өндіріс рентабельділігі» 27  апреля  2015  года  старшим  преподавателем  кафедры  «Экономики  и  учета» 

Бурмагановым  У.Ж.  было  проведено  открытое  занятие  на  тему  «Табыс  және  өндіріс 

рентабельділігі».  На  открытом  занятие  присутствовали  заведующий  кафедрой 

«Экономики  и  учета»  Джакупова  А.Н.,  преподаватели  кафедры,   а  так  же  студенты 

группы РДГБК-21. 


 

Во время открытого занятия рассматривались вопросы доходов и значение предприятия, 

рентабельность  производителя  и  его  расчеты,  годовой  доход  от  исправленного  годового 

дохода скидок и т.д. На открытом занятии были продемонстрированы слайды, студентам 

предоставлен раздаточный материал. 

Поставленная  цель открытого занятия была достигнута. 

  

 

Открытое  занятие  на  тему:  «Некоторые  аспекты  применения  java-технологий  на современном этапе» 

30  апреля  2015  года  старшими  преподавателями  кафедры  «Информационных  систем  и 

вычислительной  техники»  факультета  «Техники  и  технологий»  Мурадиловой  Г.С., 

Балгабаевой  Р.Н.  было  проведено  открытое  занятие  с  использованием  инновационных 

технологий  на  тему  «Некоторые  аспекты  применения  Java-технологий  на  современном 

этапе».  На  открытом  занятии  присутствовали  заведующий  кафедры  «Информационных 

систем и вычислительной техники» Хан С.И., преподаватели кафедры, а также студенты 

учебных групп ИСК-21, ИСР-22.  

На  занятии  применялись  инновационные  методы,  средства,  приемы  и  формы, 

способствующие  достижению  результативности  деятельности  обучающихся.  Занятие 

прошло в  интерактивном режиме с применением методики мини-лекций, были раскрыты 

основные  аспекты  применения  Java-технологий  на  современном  этапе,  мобильных 

операционных  систем,  таких  как  Android,  позволяющих  создавать  Java  приложения. 

Студент выпускного курса Сатберген Нурдаулет показал презентацию своей программной 

разработки,  соответствующей  теме  открытого  занятия.  Студенты  активно  участвовали  в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и получили возможность применить полученные 

знания  во  время  выполнения  предложенных  заданий  по  темам.  Поставленная   цель 

открытого занятия была достигнута. 

 


 

 

   

Открытое занятие на тему:  «Метод проектов как метод обучения студентов младших курсов» 

С целью распространения передового педагогического опыта в рамках плана проведения 

занятий  с  использованием  инновационных  технологий  29  апреля  2015  г.  состоялось 

открытое  занятие  зав.  кафедрой  «Педагогики,  психологии  и  социальной  работы»  к.п.н. Мурзиной  С.А.   на  тему:  «Метод  проектов  как  метод  обучения  студентов  младших 

курсов». 

 

Открытое  занятие  было  проведено  в  интерактивном  режиме.  В  обсуждении  открытого занятия  приняли  участия:  факультет  истории,  юриспруденции  и  искусства,  факультет 

естественных  и  точных  наук.   Высоко  оценили  научно-методический  уровень, 

инновационную направленность и творческий подход к организации учебного процесса. 

 

   

My future profession 

22  апреля  2015  г.  состоялось  открытое  занятие  ст.  пр.  кафедры  иностранных  языков Смагуловой  С.С.  со  студентами  3  курса  специальности  «Юриспруденция»  по 

дисциплине «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

 

Тема  занятия:  «My  future  profession».  Цель  занятия:   развитие  и  закрепление  речевых умений  и  навыков  по  своей  специальности  в  различных  ситуациях  профессионального 

общения. 

В ходе проведения открытого занятия были применены интерактивные методы обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку (видеоролики, слайды, ролевые 

игры и т.д.), что позволило студентам гр. ЮР-22 продемонстрировать  достойный уровень 

владения  английским  языком,  умело  представить  и  прорекламировать  свою  будущую специальность. 

 

 


жүктеу 81.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет