Өпа кафедрасының аға оқытушысы Крицкий Антон Борисовичжүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата06.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4

Бақылау 

түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 

Тапсы-

ру 

мерзімі

№2 


модуль 

Оқытылған матер-

иалдардың меңгер-

ілу деңгейін тексеру

[1, 2,8,9,11, 

14,16,18,24] 

1 апта 

Аралық 14 апта

 

№ 4 зертха-

налық 


жұмыс 

Исследование вы-

числительных воз-

можностей ЛВС и 

кластера. 

Крицкий А.Б. “Вы-

числительные систе-

мы и сети” курсы 

бойынша зертхана-

лық курстар 

1 апта 

Ағымдағы 15 аптаЕмтихан 

Пән материалының 

меңгерілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша әдеби-еттің 

жалпы тізімі 

2 біріккен 

сағаттар 

Қорытын-


ды 

Сессия 


кезең-

інде 


 

3 Дәрістердің қысқаша жазбасы 

 

1 дәріс  

Тақырыбы: Көппроцессорлық есептеу жүйелерінің арналымы, қолданылу облысы 

және өнімділігін бағалау әдістері. Есептеу жүйелерінің архитектурасы  

 

Дәріс жоспары 

1.

 

Кіріспе. 2.

 

Қолдану аймағы 3.

 

КМЖ өнімділігі 4.

 

Мәліметтерді параллель өндеу архитектура классификациясы  

1 бөлім: Көппроцессорлық есептеу жүйелерінің арналымы, қолданылу облысы 

және өнімділігін бағалау әдістері 

1.1


 

Кіріспе 


Қазірзі  заманда  көппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолданылуы  өндірістің  түрлі 

аймақтарында,  ғылымның  түрлі  сфераларында,  бизнеста    кеңіп  тарады.  Тез  таралған 

кластерліс  жүйерлердің  дамуы  нақты  экономика  секторында    көппроцессорлық  есептеу 

жүйелерінің қоладнуы мүмкіндіктерің береді. 

1.2

 

Қолдану аймақтары Көппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдануы  жоғары  өндірістік  техниканы 

қолдануын және түрлі аймақтарды қолдануы өсуін көздеді. 

1.3 Өнімділігі КМЖ 

Көппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  негізгі  сипаттамасы  өндірістік  болып  келеді., 

яғни, бір уақытта жүйенің операция орындау саны. 

2.1. Мәліметтерді параллель өндеу архитектура классификациясы 

1966 

жылы 


М.Флиннмен

 (Flynn)  есептеу 

жүйелерінің 

архитектура 

классификациясының өте ынғайлы әдісін ұсынған. Оның негізінде ағымның үғымы жатады. 

Ол  арқылы  процессордың  міліметтерді,  командылыарды  немесе  элементтердің  тізбектей 

өндейтін жатты. 

2.5. PVP архитектурасы  

PVP (Parallel Vector Process) –  векторлы процессорлы параллель архитектурасы.  

2.6.  Кластерлі архитектурасы  

Кластер  деп  екі  немесе  одан  көп  өз  ара  шина  архитектурасы  базасына  жилік 

технологиялар  немесе  коммутатор  арқылы  байланысқан  компьютерлерді  атайды.  Олар 

пайдаланушылардың тек бір ғана ақпаратты-есептеуіш ресурс ретінді көрсетіледі. 

 


Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 

2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 


 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1

 КМЖ 10 өнімділік мысалдарын келтірініз 

2

 КМЖ  арқылы  ғылыми  немесе  өндірістік  есептерді  орындайтын  мәліметтерді 

келтірініз  

3

 

SMP архитектура компьютерінің мысалын келтірініз 4

 

 MPP  архитектура компьютерінің мысалын келтірініз 5

 

Гибридті архитектура компьютерінің мысалын келтірініз  

2 дәріс 

Тақырып: Коммуникациялық ортаны құру қағидалары. Жоғары өнімді процессорлардың 

математикалық негіздері, ұйымдастыру әдістері және жобалау ерекшеліктері 

 

Дәріс жоспары 1.

 

Кіріспе. 2.

 

Коммуникациялық орта  3.

 

Процессор түрлері.  

1 бөлім: Коммуникациялық ортаны құру қағидалары 

Кіріспе 


Компьютер  архитектурасын  ұғымы  ретінде  компьютерлердің,  жадтын  және  сыртқы 

құрылғылардын  өз  ара  түрлі  әдістермен    байланысуын  айтуға  болады.  Байланысты    түрлі 

әдістер арқылы орындауға болады. 

1.2   SCI  көп  масштабты  когерентті  интерфейсінде  негізделген    Коммуникациялық 

ортаны құру мысалы  

SCI (Scalable Coherent Interface) 1992 жылы ANSI/IEEE Std 1596-1992 атты    стандарт 

ретінде  енгізілген.  Ол  кешіктіруің  аз  уақыт  арасында  үлкен  жылдамдылықта    жіберуіне 

арналған және көп масштабты архитектурасын қамтамасыз етіп  көп бөлшектерден тұратын 

жүйелерді құруға мүмкіндік береді.   

1.3 MYRINET коммуникациялық орта  

Myricom  комапаниясы  Myrinet желілік  технологиясын, 1994 жылы  ұсынған,  ал  қарізгі 

уақытта  оның  әлем  бойынша 1000  инталляциясы  бар.  Myrinet технологиясы  түйіндердің 

байланыстары  коммутатор  портының    бір  неше  метрмен    шектелген  көп  порттық 

коммутаторлардың қолдануында негізделген. 

 1.4 Raceway коммуникациялық орта  

Raceway  коммуникациялық  орта  өткізу  мүмкіндікгі 1 Гбайт/с  деңгейде  қамтамасыз 

етеді.  Жіберу  ортасы Cypress фирмасының  коммутаторлары  және  желілік  адапттерлер  

арқылы құрылады.  

 1.5 Транспьютер сияқты процессорларында негізделген коммуникациялық орта 

Транспьютер –  транзистор  және  компьютер  сөздерінен  тұрады.  Кәзіргі  заманды  олар 

қолданылмайды және олар туралы ақпарат тарихи қызықтыруын білдіреді.    

Транспьютер – ол бір кристалда  микропроцессор,  жедел жад, сыртқы жедел интерфейсі 

және кіріс/шығыс каналдар орналасқан  микроэлектронды аспаб 

 

2 бөлім: Жоғары өнімді процессорлардың математикалық негіздері, ұйымдастыру 

әдістері және жобалау ерекшеліктері 


2.1. Ассоциативты процессорлар 

Кәзіргі  замандағы  қолданылатын  қолданбалы  есептердін  алгоритімдері,  жүйелік 

программалық  қамтамасыз  етуі  және  аппараттық  құралдар  дәстүрлі  мәліметтерді  өндеуге 

бағытталған.  

2.2. Конвейерлік процессорлар  

Кәзіргі  компьютерлердің  процессорлары  бірнеше  командаларды  бір  уаққыта 

орындайтын конвейер ерекше технологияларын қолданады.  

2.3. Матрица түрді процессорлар 

Бір ағым командалары – көп мәлімет ағымдары (SIMD) көп таралымды класс жүйесінің 

бірі матрица түрді процессорлар. Олар объектілерді немесе мәліметтерді тәулсіз параллельді 

сипатталған есептерді шешкенге ыңғайлы. 

2.4. Клеткалы және ДНК процессорлары 

Казіргі  заманда  жарты  өткізгіш  технологиясының  нақты  альтернативасы  іздеуіш 

реттінде  ғылымдар  есептеуіш  жүйелерін  құруын    биотехнологиясына  немесі  ақпараттық, 

молекула  тіпті  биохимия  технологиясының  гибриды    - 

биокомпьютингке   

көп  назар 

аударуда.   

 

2.7. Ағымды процессорлер  

Ағымды  процессорлер  деп  көп  мәлеметтерді  бір  команда  арқылы  өндеу  жұмысында 

негізделген    принціпті  атайды.  Флинна  классификациясы  юйынша  олар SIMD (single 

instruction stream / multiple data stream) архитектурасына жатады. 

2.8. Нейронды  процессорлар  

Есептеу  жүйесінің  жаңа  архитектура  құру  бағытында  жасанды  нейрон  желісінде 

негізделген  ақпараттарды өндеу  принципіне негізделген жаңа  буын компьютерлерін құруы 

тығыс байланысты.   

2.9. Көп мәнді (нақты емес) логика процессорлар 

Көп  мәнді  (нақты  емес)  логика  процессорлардың  идеясы  нақты  емес  математикасына 

негізделген.  Осы  теориясына  негізделген  түрлі  компьютер  жүйелері  нақты  емес  логиканың  

қолдану аймақтарын кен таратады.  

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 

2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 


 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1.  Конвеерлі архитектура процессорлардың кен таралған мысаларын келтірініз. 

2.  Мәлімет  базасымен  жұмыс  істейтін  ассоциативті    процессорлердін  қолдануын 

бағаланыз 

3.  Қазіргі зманда қолданылатын матрица түрді процессорлердін қолдануы 

4. Клеткалы және днк процессорлардың құру аймақтарының күйі. 

5. Коммуникационды  процессорлардың замандас рыногі. 

 

3 дәріс 

Тақырып: Көппроцессорлық есептеу жүйелеріне арналған коммутаторлар. КЕЖ 

компоненттеріне қойылатын талаптар 

 

 

Дәріс жоспары 1.

 

КМЖ арналған коммутаторлар 2.

 

КМЖ компоненттерінің талаптары 3.

 

КМЖ сенімдігігі және қабылдамау тұрақтылығы  

1  бөлім:  Көппроцессорлық  есептеу  жүйелеріне  арналған  коммутаторлар  есептеу 

жүйелерінің  коммуникационды    орталығы  есептеу  модуль  адаптерінен  және  өз  ара 

байланыс  қамтамасыз ететін коммутаторлардан тұрады. 

1.1.  Қарапайым коммутаторлар  

Қарапайым коммутаторлардың түрлері:  

- уақытылық бөліну 

- кеңейтілген бөліну  

Құндылығы: қарапайым басқарылуы және тез әрекеттеуі. 

Кемшілігі: кірістердің және шығыстардын саны аздығы    

1.2. Құрастылық коммутаторлар  

Қарапайым  коммутаторлар    кірістердің  және  шығыстардын  саны  шектелген,  олардың 

санын  көбейуі  жабдықтардың  саның  көбейуінің  талап  етеді.  Сондықтан  көп    кірісті  және 

шығысты  коммутаторларды  құру  үшін  «нүкте-нүкте»  желі  арқылы  қосылған    қарапайым 

коммутаторлардың жиінтығын қолданады. 

 

1.3. КМЖ компоненттерінің талаптары Тарамдалған есептеу жүйесінің ресурстары өз бөлшек процессорларынында орындалған 

есептеріне бөлінеді.  

2 бөлім: КЕЖ компоненттеріне қойылатын талаптар 

2.1. Баға/өнімділік қатынасы 

КЕЖ  өндірісінің  жоғарлауын  көтеруі  түйінің  масштабтауынан    өте  қиынға  соғады.  Ең 

қиыны  түйін аралық байланыстарының эффектті ұйымдастыруы  болып келеді. 

2.2. Масштабтауы 

Масштабтау – дегеніміз  есептеу  жүйенің  процессорының  қуатын  және  саның,  жедел 

және сыртқы жадтын объемын және тағыда басқа ресурстарын өсіру мүмкіндігі. 

Масштабтау  компьютердін  конструкциясымен  архитектурасын  сонымен  қоса    сәйкес 

программалық қамтамасыз етуі құралдарымен қамамасыз ету тиісті. 

 

3 бөлім: КМЖ сенімдігігі және қабылдамау тұрақтылығы 

  Есептеу жүйесінің құруының ең манызды мәселесі оның ұзақталық функциялау есебі 

жатады. Есептеу жүйесінің манызды қасиетіне сенімділік жатады. 

 

  Ұсынылатын әдебиеттер: 1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 


2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 

3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 

 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1.  КМЖ  замандас  коммутароларын  және  олардың  өнімдерінің  танымды  өңдеу 

фирмалары. 

2.  Танымалы  өндеушінің  мықты  серверының  және  жеке  компьютерінің  баға/өндірістік 

бағасын берініз 

3. Компьютердің және ноутбуктың Масштабтау қабілетін бағаланыз. 

4.  Алдынғы  және  кейінгі  компьютер  архитектурасының  жүйелік  және  қолданбалы 

программалық қамтамасыз етуінің үйлесімдігігін бағаланыз 


5.  Замандас  КМЖ  сенімділігін  және  қабылдамау  тұрақтылығыларының  көтері 

құралдары 4 Дәріс 

 

Тақырып: Кластерлер және түрлі өңдірушілердің массивно-параллельді жүйелер 

 

Дәріс жоспары 

1.

 

Кіріспе 2.

 

Кластерліе есептердін мысалдары 3.

 

SMP жүйелер 4.

 

Суперкомпьютерлер  

Желі  технологиялрының  дамуы  қымбат  емес  және  эффекті  коммуникациялық 

шешірдерінің құруға тура акелді.   Осы жағдай кластерлер есептеу жүйесін құрды. Осы жүйе  

компьютерді көп  массалық параллелизм бағытының бағытын құрды.  

1.1. IBM кластерліе есептердін мысалдары 

2000 жылының басында IBM фирмасы  IBMxSeries серверде орналасқан, оларды керекті 

басқару  жүйесімен  (аппараттық  және  программалық  қамтамасыз  ету)  және  керекті 

қызметтермен қамтамасыз етіп, желілерге интегралдап,  Linux-кластерын құрған.   

  1.2. HP кластерлік шешімдерінің мысалдары 

HP және Compaq қосылуы IA-32 және  IA-64 архитектура базаларында индустриалды 

стандартқа сәйкес келетін  HP Linux-жүйе сатылуының  лидер позициясына ие болды.  

1.3. SGI кластерлік шешімдерінің мысалдары 

2003  ж. 7 ақпаннаң    SGI  фирмасы 64 разрядты  Linux-серверлерді  және 

суперкластерлерді  таңыстырды. Олар  SGI Altix 3000 деп аталды. . 

1.4 SMP Power Challenge фирмы Silicon Graphics  

Silicon Graphics (SGI) компания 1981 жылы құрылды. Компанияның  көп жылы негізгі 

жұмыс істеу бағыты ол жоғары  графикалық жұмыс стандияларының құруы.  

1.5. SUN фирмасының SUN Ultra Enterprise түрлері 

Sun Ultra Enterprise — бұл  масштабталатын,  сінімді  және  басқаруда  ыңғайлы,  күшті 

серверлердін жиынтығы.  

1.6. ВС КМЖ-100 және КМЖ-1000 масса-параллельдік машиналарының жиынтығы 

Масса-параллельдік мастабталған КМЖ жүйесі көп есептеуді және мәліметтерді өңдеу 

үшін, қолданбалы есептерді шығру үшін арналған жүйе.  

 

  Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 


2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 

3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 

 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1.  КМЖ  замандас  коммутароларын  және  олардың  өнімдерінің  танымды  өңдеу 

фирмалары. 

2.  Танымалы  өндеушінің  мықты  серверының  және  жеке  компьютерінің  баға/өндірістік 

бағасын берініз 

3. Компьютердің және ноутбуктың Масштабтау қабілетін бағаланыз. 

4.  Алдынғы  және  кейінгі  компьютер  архитектурасының  жүйелік  және  қолданбалы 

программалық қамтамасыз етуінің үйлесімдігігін бағаланыз 

5.  Замандас  КМЖ  сенімділігін  және  қабылдамау  тұрақтылығыларының  көтері 

құралдары 


Дәріс 5 

 

Тақырып. Бір орталықтандырылған жүйелерден – есептеу жүйелеріне. Жүйелерді құрудың негізгі мәселелері. 

 

Дәріс жоспары 

1.

 Есептеуіш жүйелердің эволюциясы 

2.

 Желі байланысы бойынша мәліметтерді физикалық түрде беру проблемалары 

3.

 Бірнеше компьютерлерді біріктіру проблемалары  

4.

 Құрылымдар - үлкен желілерді құрал ретінде құру 

 

1 бөлім: Орталықтандырылған жүйелерден – есептеу жүйелеріне  

1.1. Есептеуіш жүйелердің эволюциясы 

Есептеуіш  жүйелердің  концепциясы  компьютерлік  технология  эволюциясының 

логикалық нәтижесі болып табылады. 50 жылдардың алғашқы компьютерлері – үлкен және 

қымбат – олар таңдаулы қолданушыларға арналған. 

1.2. Есептеуіш желілер – таратқыш жүйелер кезеңі 

Компьютерлік  желілер  таратқыш  есептегіш  жүйелерге  жатады.  Таратқыш  жүйелердің 

негізгі белгілеріне  бірнеше орталықтандырылған мәліметтерді өңдеу жатады, компьютерлік 

желілердің  таратылған  жүйесіне  мультипроцессорлы  компьютерлер  және  көпмашиналы 

есептеуіш кешендері жатады. 

1.3. Кәсіпорынға желіні қолдану нені береді 

Есептегіш  желілерде  дискретті  мәліметтерді  потенциалды  түрде  және  импульсті  түрде 

кодтау қолданылады, сондай-ақ мәліметтерді спецификалық түрде көрсету қолданылады, ол 

компьютердің ішінде қолданылмайды (2.1 сурет). 

2.2. Бірнеше компьютерлерді біріктіру проблемалары 

Осы  уақытқа  дейін  біз  екі  машинадан  тұратын  желі  қарастырдық.  Желіге  көп 

компьютерді біріктіретін болсақ, онда жаңа кешенді проблемалар пайда болады. 

2.3. Ethernet – желі проблемаларын шешетін стандартты мысалдар 

Жоғарыда сипатталған әдістер әйгілі Ethernet желі технологиясында қалай шешілетінін 

қарастырамыз.    

2.4. Құрылымдар үлкен желілерді құрал ретінде құру      

Желіде (10-30) аз  компьютерлер  саны  ретінде  шина,  кольцо,  жұлдызша  немесе  толық 

байланысты желілер қолданылады. Барлық осы топологиялар біріңғай қасиеттерге ие.  

2.5. Желілер қызметтері 

Желі дегеніміз ол желі компьютерлеріндегі тізімдерді көру, алыс файлдарды оқу, бөтен 

компьютерде құжатты принтерге шығару немесе почта хабарламасын жіберу.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 

2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 


 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1. Пакетті өңдеу жүйесіне және көп терминалды жүйеге мысал келтір. 

2. Қазіргі уақытта мэйнфреймді қолдану.  Мэйнфреймдер сипаттамалары.  

3.  ARCNet желі технологиясы.  

4. Өткізгішсіз желі технологиясы.  

5. Қазіргі заманғы корпоративті желілер. 

 

Дәріс 6 

 

Тақырып:  Тұйықталмаған  жүйелердің  қарым-қатынастық  жүйелері  және  стан-дарттау мәселелері 

 

Дәріс жоспары 

1.

 Көп деңгейлі тәсілдер. Хаттама. Интерфейс. Хаттамалар стегі. 

2.

 OSI моделі.  

3.

 OSI моделінің деңгейі.  

 

1.1. Көпсатылы тәсілдер. Хаттама. Интерфейс. Хаттамалар стегі Желіде құрылғылар арасында байланыс құру күрделі тапсырма болып табылады.Күрделі 

тапсырмаларды  шешу  үшін  бізге  белгілі  әмбебап  қабылдау  декомпозиция  қолданылады, 

яғни бір күрделі тапсырманы бірнеше жай тапсырма модульдерге бөлу.  

2.2. OSI моделі   

Хаттама  қабылданған  екі  бір-бірімен  қатынасатын  объектінің  арасындағы  келісім 

болғандықтан,осы  жағдайда  желіде  жұмыс  істейтін  екі  компьютер  қажет  емес,  яғни  ол 

стандартты  болып  келеді.  Бірақ,  тәжірибеде  желі  реализациясы  кезінде  стандартты 

хаттамалар қолдануға тырысады. Бұл фирмалық, халықтық немесе халықаралық стандарттар 

болуы мүмкін.  

1.3 OSI моделінің сатылары                                                                          Физикалық саты 

Физикалық  саты (Physical layer) физикалық  байланыс  каналы  бойымен  биттер  беру 

жұмысын  қамтамасыз  етеді,  осылай    мысалы,  коаксиальді  кабель  секілді,  витая  пара, 

оптоволоконды  кабель немесе сандық жергілікті канал.  

1.4. Коммуникационды хаттамалардың стандартты стегтері  

Есептеу  желісі  облысында    стандарттаудың  негізгі  бағыты  коммуникационды 

хаттамаларды    стандарттау  болып  табылады.  Қазіргі  уакытта  желіде  көбінесе 

коммуникационды хаттамалар стегтері қолданылады. 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 

1. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин - "Параллельные вычисления", издательство "БХВ ", 

2002. 

2. В. Корнеев В. , “Современные микропроцессоры”, издательство “Нолидж”,  2003. 3.  Э. Таненбаум, “Архитектура компьютера”, СПб, издательство «Питер», 2002. 

4. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер Компьютерные сети, издательство “Питер”, 2000. 

5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки, Организация ЭВМ. СПб,  издательство «Питер», 

2003 г. 


 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары  

1. “Ашық жүйеге” түсінік беру. 

2. Стандарттау және модульдыққа түсінік беру.  

3. Стандартты салалар көздері.  

4. DECnet  стегі.  

5. OSI стегі. 

 

Дәріс 7 

Тақырып: Жергілікті және ауқымды желі. Қазіргі есептеу желілеріне қойылатын 

талаптар. 

 Дәріс жоспары 

1.

 Кіріспе 

2.

 Жергілікті  және ауқымды желілер 

3.Қазіргі есептеу желілеріне қойылатын талаптар.  

1.1 Жергілікті және ауқымды желілер 

Компьютерлік  желілерді  классификациялау  үшін  түрлі  себептер  қолданылады,  бірақ 

желілер  көбінесе  жергілікті  себептер  бойынша  типтерге  бөлінеді, 

яғни  желі  алып  жатқан 

жергілікті өлшем бойынша. 

1.2 Қазіргі есептеу желілеріне қойылатын талаптар 

Желіге  қойылатын  басты  шарт,  оның  негізгі  функциясы  желіде  қосылған  барлық 

компьютерлердің  бөлінген  ресурстарына  қолданушыны    потенциалды  қатыса  алу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету.  
жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет