Өпа кафедра профессоры, т.ғ. д. Фешин Борис Николаевичпен; Өпа кафедра аға оқытушысы Нұрмағанбетова Гүлім Сахитовнамен даярландыжүктеу 0.69 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата17.03.2017
өлшемі0.69 Mb.
#5034
  1   2   3   4   5

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

  

 

  

Бекітемін 

Бірінші проректор 

 

  _______________  А.З.Исағұлов  

«_____»_______________ 2008ж. 

 

 

  

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Техникалық жүйелерді автоматтандыру  

пәні бойынша 

 

 

   050702 – Автоматтандыру және басқару  мамандығының студенттері үшін 

 

 

  

Электрмеханикалық факультет 

 

  

Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

 


 

2

  Кіріспе 

 

  

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешені: 

ӨПА кафедра профессоры, т.ғ.д. Фешин Борис Николаевичпен; 

ӨПА кафедра аға оқытушысы Нұрмағанбетова Гүлім Сахитовнамен даярланды. 

 

 

               ӨПА            кафедра мәжілісінде талқыланды     (кафедра атауы)  

 

Хаттама №              "        "                   2008 ж.  

ӨПА кафедра меңгерушісі 

проф.,т.ғ.д.  _______________    Брейдо И.В.         «____»____________2008ж. 

 

    (қолы)  

 

  

 

ЭМФ                 факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданды         (факультет атауы) 

 

Хаттама №              "        "                   2008 ж.  

Төраға     _______________    Умбеталин Т.С.      «_____»____________2008ж. 

                           (қолы) 

  

  

 

  

 

  

 

  

3

1 Оқу жұмыс бағдарламасы  

1.1

 

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат 

Фешин Борис Николаевич, профессор, т.ғ.д., профессор, 

Нұрмағанбетова Г.С., ӨПА каф. аға оқытушысы.        

 

   Өндірістік процесстерді автоматтандыру кафедрасы КарМТУ-нің басты корпусында орналасқан  (Б.Мира,56),  аудитория  131,  байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра АПП). 

 

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы  

Сабақ түрі 

Байланыс сағаттарының саны

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Дәрістер 

Практика

лық 


сабақтар

Зертхана


лық 

сабақтар


СОДЖ 

сағаты-


ның 

саны


Сағат-

тардың 


барлығы

СДЖ 


сағатта

рының 


саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау түрі

7 3  15 


15  15  45  90  45  135  емтихан 

 

1.3

 

Пәннің сипаттамасы  

 «Техникалық  жүйелерді  автоматтандыру»  пәні "050702 – Автоматтандыру  және 

басқару" мамандығы студенттері үшін профильдеуші болып саналады.   

 

1.4 

Пәннің мақсаты 

Берілген  дисциплинаны  оқып  білудің  мақсаты,  типтік  технологиялық 

процесстердің  автоматтандырылған  жүйелеріның  есептелу  теорияларының  негіздерін 

және олардың құрылымдық принциптерін оқып үйрену.  

1.5

 

Пәннің мақсаты 

 

Дисциплинаны  оқып  білу  барысында  студенттер  үшін  келесілер  қажет: 

технологиялық  процесстерді  автоматтандырылған  жүйелер  арқылы  басқарудың 

функцияларын, (АСУ  ТП),  даму  жолы  мен  оларды  жетілдіру  АСУ  ТП  туралы  жалпы мағлұмат алу

             АСУ  дің  типтік  технологиялық  процесстерін  жобалау  мен  қалпына  келтіруді 

таңдау мен есептеу тәсілдерінің негізгі жағдайларын білу

             Тексеру  есептемелерін  шығаруды  орындай  білу,  АСУ  типтік  технологиялық 

процесстердің схемаларын түсінуді үйрену; 

             АСУ ТП - нің құрастырылуын және есептелуін тәжірибе жүзінде орындау

 

1.6

 

Айрықша деректемелер 

Берілген дисциплинаны оқып білу үшін келесі дисциплиналарды меңгеруі керек 

(бөлімдердің нұсқап (тақырыптарды)): 

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

 

1 2 1. Жоғары математика 

Интегралды 

санақ. 

Операциялық санақ.

Дифференциалды санақ. 

2. Информатика 

ЭЕМ  құрастыру  принципі.  ЭЕМ-де  ақпаратты 

таныстыру жүйесі. Тілдік бағдарламалау. 


 

4

1 2 3. Ақпараттық құралдар және 

жүйелер 


Технологиялық  объектілерді,  өлшеу  жүйелері  мен 

құралдарын классификациялау. Физикалық көлемдерді 

өлшеу қондырғыларының құрылымдық принциптері. 

4. Электроника, Сандық және 

микропроцессорлы техника 

Электронды 

компоненттер, 

классификация, 

құрылымдық 

принциптер, 

свойствасы 

және 


сипаттамасы.  Эволюция  және  даму  сатылары.  Элек-

тронды  құралдарды  техникалық  іске  асыру  және 

жобалауды есептеу принципі.   

5. ПСМ. Программалау 

технологиялары. 

Программалық жабдықтау 

МПС (ПО МПС) 

ПСМ, ПО МПС мағлұматтары мен оны  пайдаланудың 

негізгі  принциптері.  Есептеуіш  жүйелер  мен  жалпы 

және 


өнеркәсіптік 

қолданыстағы 

жүйелерді 

құрастырумен, оларды программалаудың принциптері. 

Классификация,  техникалық  және  программалық 

компоненттер. 

6. ТОЭ.  

Электротехника  негіздері.  Тұрақты  және  айнымалы 

тоқтың тізбегін есептеудің әдістері 

7. Автоматтандырылған элек-

трожетек 

Электрожетектің  механикалық  бөлімі;  статистикалық 

сипаттама; электржетектерде координаттарды басқару; 

электржетектердің 

қуатын 

таңдау. 


Автоматтандырылған  электржетектердің  құрылымдық 

принциптері. Электржетектің координаталарын реттеу; 

реттелген 

электрожетектің 

энергетикасы; 

электржетектің жүйесін таңдау.  

8. Автоматизацияның 

элементтері мен құралдары

Машина,  механизм  және  техникалық  процесстерді 

автоматтандыру  түсінігі.  Автоматтандыру  элементтері 

мен 

құралдарының классификациясы. 

Автоматандырудың 

өндірісте 

шығарылатын 

техникалық құралдарын таңдау принциптері. 

9. САУ дың сызықтық және 

сызықтық емес теориясы 

Технологиялық процесстерді басқарудың құрылымдық 

принциптері.  САУ  және  САР  дың  классификациясы. 

САР мен САУ дың анализі және синтезінің тәсілдері. 

10. Технологиялық процесстер 

және өндіріс 

Негізгі өндірістік салалардың технологиясы 

11. Ақпараттың қолданбалы 

теориясы 

Ақпаратты  өңдеудің  негізгі  түсініктері,  заңдары  мен 

заңдылықтары.  Ақпаратты  ұсыну  және  өңдеудің 

тәсілдері.  Технологиялық  процесстер  және  өндірісті 

автоматты түрде басқарудың жүйелеріндағы ақпаратты 

өңдеу құралдары. 

12. Басқару және қадағалау 

объектілері. Моделдеу 

және идентификациялау 

Басқару 


және 

қадағалау 

объектілерінің 

классификациясы. 

Басқару 

және 


қадағалау 

объектілерінің  ерекшеліктері  және  сипаттамасы. 

Техникалық нысандар мен жүйелердің модельдері мен 

оларды  модельдеу  түсінігі.  Модельдеу  объектілерін 

схемотехникалық  түрде  имитациялау,  параметрлі 

оптимизациялау,  идентификациялау.  Программалық 

арнайы құралдар. 

13.Өнеркәсіптік

 

контроллерлар. МПК және СУ 

Өнеркәсіптік  контроллерлардың  негізгі  сипаттамасы 

және  функционалды  мүмкіншіліктері.  МПК  және  СУ 

дің құрылымдық принциптері.  

 

5

1.7 

Тұрақты деректемелер 

 

«Техникалық  жүйелерді  автоматтандыру»  курсында  алынған  білім,  келесі 

дисциплиналарды оқып білу кезінде қолданылады:  

 «Технологиялық кешендерді автоматтандыру; 

 «Басқару жүйелерін қолданбалы программалық жабдықтау»; 

 «Программалы-техникалық кешендер». 

 

1.8 Пән мазмұны 

1.8.1 Дисциплинаның тапсырма түріне байланысты мазмұны және олардың жұмыс 

сиымдылығы. 

 

Тапсырма түрлерінің жұмыс сиымдылығы, сағ.Бөлімнің аталуы (тақырып) 

лекция


лар 

тәжіриб


елік 

зертхана


лық 

СОДЖ 


СДЖ

1. Кіріспе. Техникалық жүйелерді 

автоматтандырудың негізгі түсініктері. 

1 –  –  1 1 

2. Басқару жүйелерін автоматтандыру 

деңгейіне байланысты классификация-

лау. Техникалық жүйелерді 

автоматтандырудың негізгі принциптері. 

1 –  –  1 1 

3. Техникалық жүйелердегі басқару 

объекттері. 

1 –  –  1 1 

4. Техникалық жүйелердегі басқару 

объекттерінің свойствалары мен 

сипаттамасы. 

1 –  –  1 1 

5. Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелері 

(САУ). Құрылымдық принциптері. 

1 –  –  1 1 

6. Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелері 

(САУ). Типтік САР және САУ. 

Свойствасы және сипаттамасы. 

1 –  –  1 1 

7. Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелері 

(САУ). Түрдік САР және САУ. 

Проектлеу принциптері.  

1 –  –  1 1 

8. Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелері 

(САУ). Түрдік САР және САУ. Түзету 

және бейімдеуді проектлеу принциптері. 

1 –  –  1 1 

9. Логикалық басқару жүйелері (САУ) 

Құрастыру принциптері.  

1 –  –  1 1 

10. Логикалық басқару жүйелері (САУ) 

Құрастыру принциптері. Техникалық ба-

за.  

1 –  –  1 1  

6

Тапсырма түрлерінің жұмыс сиымдылығы, сағ.Бөлімнің аталуы (тақырып) 

лекция


лар 

тәжіриб


елік 

зертхана


лық 

СОДЖ 


СДЖ

11. Логикалық басқару жүйелері (САУ) 

Құрастыру принциптері. Жобалау 

әдістері. 

1 –  –  1 1 

12. Логикалық басқару жүйелері (САУ). 

Іске асыру және құрастыру принциптері. 

1 –  –  1 1 

13. Автоматтандырылған техникалық 

жүйелерді Жобалау және іске асыру 

үшін арналған программа-аппараттық 

кешендер. 

1 –  –  1 1 

14. Типтік техникалық процесстерді 

автоматтандыру. 

1 –  –  1 1 

15. Технологиялық процесстер мен 

өндірісті басқаратын жүйены 

интегралдау.  

1 –  -  1 1 

16. Зертханалық-тәжірибелік жұмыс «САР 

лардың комбинацияланған, каскадты және 

көп байланысты өтпелі процесстерінің 

сапасын ұқсас және сандық 

реттегіштермен зерттеу» (зерт. жұм. 1 және 

2) 


– –  4  1 1 

17. «САУ және САР-дың қысым деңгейі 

мен гидравликалық объект 

элементтеріндегі шығынын зерттеу» (зерт. 

жұм 3 және 4) 

– –  4  1 1 

18. Зертханалық-тәжірибелік жұмыс 

«Бірлік өнімді өндіруге арналған жұмыс 

техникалық кешенді автоматтандырудың 

жүйесы мен элементтерін зерттеу» (зерт. 

жұм. 5 және 6) 

– –  4  1 1 

19. Зертханалық-тәжірибелік жұмыс 

«Басқару принципі бағыныңқы тұрақты 

тоқтың электро жетегі сызықты емес САУ 

ды зерттеу» (зерт. жұм. 7) 

– –  3  2 2 

20. Тәжірибелік жұмыстар. Жобалау, 

зерттеу, техникалық жүйеның САУ 

және САР –ды жөндеу  және реттеу (1, 

2, 3 жаттығу) 

 3    6 6 

21. Тәжірибелік жұмыстар. Проетілеу, 

зерттеу, техникалық нысандарды 

логикалық басқару жүйелерін реттеу және, 

жөндеу. (4, 5, 6 жаттығу) 

 3    6 6 

22. Тәжірибелік жұмыстар. SCADA-

жүйелер. Жобалау, зерттеу, реттеу және 

жөндеу. (7, 8, 9 жаттығу) 

 3    6 6 


 

7

Тапсырма түрлерінің жұмыс сиымдылығы, сағ.Бөлімнің аталуы (тақырып) 

лекция


лар 

тәжіриб


елік 

зертхана


лық 

СОДЖ 


СДЖ

23. Тәжірибелік жұмыстар. Өндіріс пен 

технологиялық процесстерді басқарудың 

интегралданған жүйелері. Жобалау, 

зерттеу, реттеу және жөндеу. (10, 11, 12, 

13, 14, 15 жаттығу) 

 6    7 7 

Барлығы: 

15 15  15  45 45 

 

1.9 Негізгі әдебиеттер тізімі  

1. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для вузов / 

А.М.  Корытин,  Н.К.  Петров,  С.Н.  Радимов,  Н.К.Шапарев.  – М.:  Энергоатом-издат, 

1988. – 432. 

2.  Густав  Олсон,  Джангуидо  Пиани.  Цифровые  системы  автоматизации  и  управления. – 

СПб.:  Невский Диалект,  2001. – 557с. 

3. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копы-

лова. -  М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832с. 

4. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное по-

собие. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.– 328с. 

5.  Ордынцев  В.М.  Математическое  описание  объектов  автоматизации.  – М.:  Машино-

строение, 1965. – 360с. 

6.  Бекбаев  А.Б.  Автоматика  жэне  ондiрiстiк  процесстердi  автоматтандыру:  Техникалык 

жогары  оку  орындары  студенттерiне  арналган  окулык.   Алматы:  Бiлiм, 1995. – 287 

бет. 


7. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами:  Учеб-

ное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр.отд-ние, 1982.- 392с. 

8.  Дейч  А.М.  Методы  идентификации  динамических  объектов. – М.:  Энергия, 1979. – 

240с.  


9.  Ротач  В.Я.  Расчет  динамики  промышленных  автоматических  систем  регулирования.   

М.: Энергия, 1973. – 440с. 

10. Беленький А.М., Бердышев В.Ф., Блинов О.М., Каганов В.Ю. Автоматическое управ-

ление металлургическими процессами:   Учебник  для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. 

Ленингр.отд-ние, 1982.- 392с. 

 

1.10 Қосымша әдебиеттер тізімі 

11. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное посо-

бие / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев]; Под ред. А.С. Клюе-

ва. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.: ил. 

12. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / [А.С. 

Клюев, Б.В. Глазов, М.Б. Миндин, С.А. Клюев]; Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энерго-

атомиздат, 1990. – 432 с.: ил. 

13. Фешин Б.Н. Автоматизация промышленных установок и технологических комплексов: 

Учеб. пособие. – Караганда, КарГТУ, 2000. – 100 с. 

14.  Крассовский  А.А.  Справочник  по  теории  автоматического  управления. – М.:  Наука, 

1987. – 712 c. 

15. Стефании Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов 

– М.: Энергия, 1972. – 376 с. 

16.  Квакернаак  Х.,  Сиван  Р.  Линейные  оптимальные  системы  управления. – М.:  Мир, 

1977.  


17.  Электрификация  стационарных  установок  шахт / С.А.Волотковский,  Д.К.Крюков, 

Ю.Т.Разумный и др.; Под ред. Г.Г. Пивняка. – М: Недра, 1990. – 399 с.: ил.  

8

18.  Бесекерский  В.А.,  Попов  Е.П.  Теория  систем  автоматического  регулирования – М.: Наука,1972. – 766с. 

19.  Демченко  Н.П.  Технические  средства  передачи  информации  в  жүйех  управления 

угольных шахт. – М.:Недра,1990. – 206 с. 

20. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе Electronics Workbench  и Matlab. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 800 с. 

21.  Федорашко  И.Н.,  Дайч  Л.И.,  Федорашко  Ю.И.  и  др.  Применение  программы  схемо-

технического  моделирования  Electronics Workbench  в  процессе  обучения  электро-

техническим  специальностям.  Часть 1. Основные  свойства  программы  и  команды 

управления. Караганда, 2003. – 31 с. 

22. Лабораторно-практический комплекс “LOGO!” по изучению ПЛК LOGO! фирмы Sie-mens. Караганда, 2005. – 118 с. 

23. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник. – 

М.: ACADEMIA, 2004. – 304 с. 

24. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления: Учеб.пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 384 с. 

25.  Справочник  по  средствам  автоматики / [Б.И.  Филиппович,  А.П.  Шорыгин, 

В.А.Царьков и др.]; Под ред. В.Э.Низэ и И.В.Антика. – м.: Энергоатомиздат, 1983. – 

504 с. 


26.  Проектирование  бесконтактных  управляющих  логических  устройств  промышленной 

автоматики. Грейнер Г.Р. и др. – М.: Энергия, 1977. – 384 с. 

27. Толпежников Л.и. Автоматическое управление процессами шахт и рудников: Учебник 

для ВУЗов. – М.: Недра,1985. – 352 с. 

28.  Гаврилов  П.Д.,  Гимельшейн  Л.Я.,  Медведев  А.Е.  Автоматизация  производственных 

процессов: Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1985. – 215 с. 

29. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5. Simulink 4/5. Основы применения / Полное руково-

дство пользователя / – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 768с.  

30. Жөндеу средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное 

пособие / Клюев А.С. и др. – М.: Энергоатомиздат,  1989. – 368 с. 

31. FESTO. Гидропневмоавтоматика. Лабораторный практикум по стенду фирмы FESTO. 

2007 


32. FESTO. Гибкая произизводственная жүйе. FESTO. Лабораторный практикум по стенду 

фирмы FESTO. 2007. 

33. Джорж Смит Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: 

- М. :Мир, 2000. — 266с. 

34. Стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 352с. 

35. Брейдо И.В., Фешин Б.Н. Имитационное моделирование и параметрическая оптимиза-

ция автоматизированных электроприводов. – Караганда: КарГТУ, 2003. – 130с. 

36. Тихонов О.Н. Решение задач по автоматизации процессов обогащения в металлургии. 

– Л.: Недра, 1969. – 430 с. 

37. LABTAU. Виртуальный лабораторный комплекс по теории автоматического управле-

ния. Кафедра АПП КарГТУ. 2004. - 200с. 

38. Ultralogic. Инструкция по эксплуатации прикладного программного обеспечения сбора 

данных и управления технологическими процессами. –М.: Прософт. 2004.- 600с. 

39. Егоров А.А. Интеграция АСУ ТП, АСОДУ и АСУП – путь к совершенству управления 

промышленным  предприятием.  За 40 лет  до EPR систем.  Промышленные  АСУ  и 

контроллеры. 2004. №5. 

40.  Справочник  проектировщика  систем  автоматизации  управления  производством.  Под 

ред. Г.Л.Смилянского. – М.:Машиностроение , 1976.-500с.  


 

9

1.11 Студенттердің білімін бағалау критериі  

  Дисциплина  бойынша  экзамендік  баға  аралық  бақылау  (50%-ға  дейін)  және 

қорытынды  аттестацияның  (экзамен) (50%-ға  дейін)  максималды  көрсеткіштерінің 

қосындысы ретінде анықталады және кестеге сай 100%-ға дейінгі мәнді құрайды. 

Әріптік системе бойынша 

бағалау

Баллда


р

%-тік көрсеткіш

Дәстүрлі системе бойынша 

бағалау 


А  

4,0 


95-100 

А- 


3,67 

90-94 


Үздік 

В+ 


3,33 

85-89 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67 

75-89 


Жақсы 

С+ 


2,33 

70-74 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттандырарлық 0-49 Қанағаттандырарлықсыз 

 

Аралық бақылау оқу мерзімінің 5-ші, 10-шы және 15-ші апталарында өткізіледі және бақылаудың келесі түрлеріне байланысты орындалады: 

 

Оқудың академиялық периоды, апта Бақылау

 түрі


 

%-

дық 

көрсеткіш

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 


Барлығы

, % 


Сабаққа 

қатысуы 


7,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5

0,5  0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5 0,5 7,5 

Зерт. 

жұмыстар 15 - 2 - - 3  - 2  -  - 3  -  2  - - 3 15 

Модулдер 

15 - - - - 5  - -  -  - 5  -  -  - - 5 15 

СОДЖ 


15 - 2 - - 3  - 2  -  - 3  -  2  - - 3 15 

СДЖ 


7,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5

0,5  0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5 0,5  7,5 

Экзамен 

40 - - - - -  - -  -  - -  -  -  - - - 40 

Барлығы 

100 1 5 1 1 12 1 5 1 1 12  1  5 1 1 12 100  

1.12 Саясат және процедуралары 

 «Техникалық  жүйелерді  автоматтандыру»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелер 

бекітіледі: 

1. Сабақтарға кешікпеу. 

2. Себепсіз сабақтан қалмау, ауырған жағдайда тиісті медициналық анықтама ұсыну, 

басқа жағдайларда түсініктеме хат беру. 

3.  Лекциялық,  зертханалық  және  басқа  да  сабақтар  кезінде,  студенттердің  оқу 

аудиторияларының ішіндегі тәртібіне қатысты ережелерді орындау.  

10

4.  Аудиториядан  тыс  жерде  дайындық  кезінде  тыңдаған  лекциялық  материалға  зер сала мұқият қайталау, кеңес етілген және басқа да әдебиеттерді жиі қолдану. 

5.  Зертханалық  жұмыстарға  дайындық  кезінде  зертханалық  жұмыстың  сипаты  мен 

қолданылатын  құрал  жабдықтарымен  алдын  ала  танысу,  пәннің  теоретикалық  бөлімінің 

жұмыс  тақырыбына  сәйкес  бөлігін  оқып  білу,  кестелер  мен  графиктерді,  арнайы 

бланктарды дайындау. 

6.  СОДЖ-ға  дайындық  кезінде,  пәннің  теоретикалық  бөлімінің  жұмыс  тақырыбына 

сәйкес  бөлігін  алдын  ала  оқып  білу  және  мұғалім  қойған  бақылау  сұрақтарына  жауап 

беру. 


7. Оқу процессінде жиі қатысып отыру. 

8. Курстастарына және мұғалімдеріне шыдамды, ашық болу. 
жүктеу 0.69 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет