Өпа кафедра доценті, т.ғ. к. Каракулин Михаил Леонидовичпен


Тәуелсіз  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесін  зерттеужүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата28.04.2017
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тәуелсіз  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесін  зерттеу. 

("Тиристорлық түрлендіруші -қозғалтқыш " жүйесі бойынша)  

 

Жұмыс  мақсаты: "Тиристорлық  түрлендіруші-қозғалтқыш"

1

  жүйесі  бойынша  тұрақты кернеу  ток  көзінде  тәуелсіз  қозған  қозғалтқышты  тұрақты  токты 

Электржетектің  статикалық  мінездемесін  салыстырмалы  түрде  зерттеп, 

оқып білу.  

 

 Жұмыс істеу реті: 

1. Әдістемелік нұсқауларда берілген зертханалық жұмыс тақрыбы бойынша теориялық 

материалмен танысу.  

2. Оқытушымен берілген тұрақты токты қозғалтқыштың параметлерін анықтау. 

3. "Басқарылмалы түзеткіш- қозғалтқыш" жүйесінің табиғи және жасанды мінездемесін 

есептеу;  

4. «Генератор-қозғалтқыш»  және  "Басқарылмалы  түзеткіш-  қозғалтқыш"  және 

жүйелернің U=const болғандағы қуат көзіндегі қозғалтқыштың статикалық мінездемелеріне 

саралау жасау.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. БТҚ жүйесінде қозғалтқыш реверсі қалай жүзеге асырылады? 

                                                 

 

 


2.  БТҚ  жүйесіне  магнит  ағыны  әлсірегендегі  механикалық  мінездемесі  бойынша 

сапалы саралау жұмысын жүргізіндер 

3. БТҚ жүйесінде қандай тоқтату режимдері мүмкін?  

4. БТҚ жүйесі үшін элетромеханикалық мінездемелерге m-фазалық түрлендіргішпен m 

= 3 және m = 6 болғандағы аналитикалық өрнектеулер келтіріндер. 

5. БТҚ жүйесінің мінездемелеріне индуктивтілік қалай әсер етеді?  

 

Қажетті әдебиеттер тізімі:  

1.  Сен  П.  Тиристорные  электроприводы  постоянного  тока:  Пер.  с  англ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 232с., ил. 

2.  Автоматизированный  электропривод  в  горной  промышленности.  Мартынов  М.В., 

Переслегин Н.Г. М.: Недра, 1969. - 412 с. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

1. Диод пен тристордың вольт-амперлік мінездемелерін сызып жобасын салу. 

 2.  Бірфазалық  басқырылмайтын  біржартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

3.  Бірфазалық  басқырылмайтын  екіжартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

4.  Үшфазалық  басқырылмайтын  біржартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

5.  Үшфазалық  басқырылмайтын  екіжартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

6.  Бірфазалық  басқырылатын  біржартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

7.  Үшфазалық  басқырылатын  біржартыпериодты  түзеткіштің  шығу  кернеуінің 

формасын және оның схемасын сызып жобасын салу. 

8. БТҚ жүйесінде үзілмелі ток зоналары не арқылы пайда болады? 

9. БТҚ жүйесінде кері ауа толтыратын трубканың қақпағын не үшін қолданады?  

 

 

№ 3 (LAEP3) ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС  

Тәуелсіз  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесін  зерттеу. 

("Магниттік күшейткіш - қозғалтқыш" жүйесі бойынша)  

 

Жұмыс  мақсаты:"Магниттік  күшейткіш - қозғалтқыш"  жүйесі  бойынша  қуттанатын 

тұрақты  кернеу  ток  көзінде  тәуелсіз  қозған қозғалтқышты  тұрақты  токты 

Электржетектің статикалық мінездемесін зерттеп, оқып білу.  

  

Жұмыс істеу реті: 

1. Әдістемелік нұсқауларда берілген зертханалық жұмыс тақрыбы бойынша теориялық 

материалмен танысу.  

2. Оқытушымен берілген тұрақты токты қозғалтқыштың параметлерін анықтау. 

3. «Магниттік  күшейткіш – тұрақты  ток  қозғалтқышы»  жүйесінде  қозғалтқыштың 

механикалық мінездемелерін есептеу;  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Магниттік күшейткіштің физикалық негізін түсіндір. 

2. Магниттік күшейткіштің магниттік орамдардың міндетін түсіндір. 

3.  Магниттік  күшейткіштің  жұмыс  істейтін  орамдарынан  қандай  ток  ағып 

өтеді?Жылжыған орамдарынан да? 


4. Магниттік күшейткіштің статикалық мінездемелерінің мүдделерін көрсет. 

5.  Желі  кернеуінің  U

ж

,  магниттік  күшейткіштің  кернеуі  Uмқ

  мен    тұрақты  ток  және 

магниттік  күшейткіші  бар  тежегішіндегі  қозғалтқыштың  щеткасындағы  кернеулерінің  U

қ

 қатынастарын қорыт.  

6.  Магниттік  күшейткіші  бар  тежегіштің  бірфазалық  схемасының  жұмысын 

түсіндіріндер. 

7.  Магниттік  күшейткіші  бар  тежегіштің  реверсиялық  схемасының  жұмысын 

түсіндіріндер. 

8.  Магниттік  күшейткіші  бар  тежегіштің  үшфазалық  схемасының  жұмысын 

түсіндіріндер. 

9.  Магниттік  күшейткіші  бар  тежегіштің  схемасында  үзілмелі  токтың  пайда  болуы 

немен байланысты? 

10.  Магниттік  күшейткіші  бар  тежегіштің  схемаларындағы  жылдамдақтарының 

қателіктері неге тәуелді? 

 

Қажетті әдебиеттер тізімі:  

 1.  Гинзбург  С.А.  и  др.  Основы  автоматики  и  телемеханики.  Под  общ.  ред. 

С.А.Гинзбурга. Изд. 4-е, переработ. М.: Энергия, 1968. 512 с., ил.  

2. Ройзен С.С., Стефанович Т.Х. Магнитные усилители в электроприводе и автоматике. 

М.: Энергия, 1970. 552 с. 

3.  Ройзен  С.С.,  Медникова  И.И.  Применение  магнитных  усилителей  в 

автоматизированном электроприводе постоянного тока. М.: Госэнергоиздат, 1961. 120 с. 

4. Андреев В.Л., Саблин Ю.А. Основы электропривода. М.: Госэнергоиздат, 1963. 772 

с. 


 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

 1. Тұрақты ток қозғалтқыш жылдамдықғының жүйелеудің қандай тәсілдері бар. 

2.  Жылдамдықты  жүйелеудің  қандай  тәсілдері  номиналдан  жоғары  және  төмен  етуге 

ерік береді. 

3.  Жылдамдықты  жүйелеудің  қандай  тәсілдері  «қатты»  мінездемелерін  қамтамасыз 

етеді. 


4. Ферромагниттік материалдардың басқалардан айырмашылығын түсін-дір. 

5. «Магниттік  күшейткіш – тұрақты  ток  қозғалтқышы»  жүйесінде  тұрақты  ток 

қозғалтқыш жылдамдығының жүйелеудің қандай тәсілдерінің бірі  іске асырылады. 

6. Ферромагнитке қандай заттар жатады?  

7.  Магниттік  қанығу  күйінде  ферромагниттік  өзекшесі  бар  катушка  индуктивтілігі 

қалай өзгереді? № 4 (LAEP 4) ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 

 

Параллелді  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесін зерттеу.  

 

Жұмыс  мақсаты:  Параллельді  қозған  қозғалтқышты  тұрақты  токты  Электржетектің 

статикалық мінездемелерін салыстырмалы түрде зерттеп, оқып білу.  

 

Жұмыс істеу реті: 

 1.  Әдістемелік  нұсқауларда  берілген  зертханалық  жұмыс  тақрыбы  бойынша 

теориялық материалмен танысу.  

 2. Оқытушымен берілген тұрақты токты қозғалтқыштың номиналды параметлерін 

анықтау. 

 3.  Қозғалтқыштың  реостаттық  және  табиғи  механикалық  мінездемелерін 

қозғалтқышты және тоқтату режимдері үшін құрастыр.  

 

Бақылау сұрақтары: 

 1.  Параллельді  қозған  тұрақты  ток  қозғалтқыш  өнеркәсіптің  қай  жерінде 

колданылады? 

2. Параллельді қозған тұрақты ток қозғалтқыштың есептеу схемаларын көрсет және 

параметрлерін сипаттандар. 

3.  Параллельді  қозған  тұрақты  ток  қозғалтқышты  пайдаланғанда    тоқтату 

режимдерінің қандай схемалары қолданыс тапты? 

4.  Құрылысты,  тұрақты  қозғалтқыштар  С

ЕМ    қатынастарының  физикалық 

мағынасына мінездеме беріндер.

 

5.  Параллельді  қозған  тұрақты  ток  қозғалтқыштың  механикалық  мінездемелері сипаттамасы тіктізбекті келетінін дәлелде. 

6.  Параллельді  қозған  тұрақты  ток  қозғалтқыштың  қосуға  қарсы  режимін 

сипаттандар.   

7.  Параллельді  қозған  тұрақты  ток  қозғалтқыштың  динамикалық  тоқтату  режимін 

сипаттандар.  

 

Қажетті әдебиеттер тізімі:  

 1.  Вешеневский  С.Н.  Характеристики  двигателя  в  электроприводе  М.:  Энергия, 

1977. -432 с. 

2. Автоматизированный электропривод в горной промышленности. Мартынов М.В., 

Переслегин Н.Г. М.: Недра, 1969. - 412 с. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

 1. Тұрақты ток қозғалтқыштың құрлысын түсіндіріндер. 

2. Тұрақты ток қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін түсіндіріндер. 

3. Тұрақты ток генератордың жұмыс істеу принципін түсіндіріндер. 

4. Тұрақты ток қозғалтқыштың коллекторының міндетін түсіндір. 

5. Тұрақты ток генератордың коллекторының міндетін түсіндір. 

6. Тұрақты ток қозғалтқыштың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетіндер. 

7. Шунттық қозғалтқышты қозғалтқыш режимінен рекуператтық тоқтату режиміне 

қалай ауыстыруға болады. 

8. Шунттық қозғалтқышты қозғалтқыш режимінен қосуға қарсы тоқтату режиміне 

(екі тәсіл) қалай ауыстыруға болады. 

9.  Шунттық  қозғалтқышты  қозғалтқыш  режимінен  динамалық  тоқтату  режиміне 

қалай ауыстыруға болады. 

10. Шунттық қозғалтқыштың реверсі қалай жүзеге асады.   

№ 5 (LAEP5) ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС 

 

Тізбектей қозған қозғалтқыштың статикалық мінездемесін зерттеу.  

 

Жұмыс  мақсаты:  Тізбектей  қозған  қозғалтқышты  тұрақты  токты  Электржетектің 

статикалық мінездемесін салыстырмалы түрде зерттеп, оқып білу.  

  

Жұмыс істеу реті: 

 1.  Әдістемелік  нұсқауларда  берілген  зертханалық  жұмыс  тақрыбы  бойынша 

теориялық материалмен танысу.  

 2.  Оқытушымен  берілген  тұрақты  токты  сериестік  қозғалтқышқа  бастапқы 

берілгендерін таңдау. 

3.  Сериестік  қозғалтқышқа  табиғи  механикалық  мінездемесін  және  реостаттың 

кедергісі өзгергенде, кернеу өзгергенде жасандысын құрастыр.  

4. Алынған мінездемлерге салыстырмалы саралау жұмысын жасау.  

 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

 1. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқыштар қайда қолданыс табады? 

2. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқыштың параметрлерін сипаттандар және 

есептеу схемаларын көрсетіндер.  

3. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқыштың электрмеханикалық табиғи және 

жасанды мінездемелерінің тізбектелмеген тәуелділігі немен түсіндіріледі.  

4. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқыштың шектік мінездемесі деген не? 

5. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқышты тоқтату режимдерінің схемалары 

мен мінездемелерін келтіріндер. 

6. Тізбектей қозған тұрақты токты қозғалтқыштың ток бойынша асырып жүктелетін 

қасиетін сипаттандар.  

7.  Тізбектей  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  моменті  бойынша  асырып 

жүктелетін қасиетін сипаттандар. 

8.  Қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесінің  графигінде,  келтірілген  есебінде 

жылдамдықты  активті  кедергімен  Rш  әкірдің  тізбегін  шунттау  жолымен  жүйелегенде 

олардың түрінің өзгерісін көрсетіп, түсіндіру.  

9.  Қозғалтқыштың  статикалық  мінездемесінің  графигінде,  келтірілген  есебінде 

жылдамдықты  активті  кедергімен  Rш  қозу  орамдарын  шунттау  жолымен  жүйелегенде 

олардың түрінің өзгерісін көрсетіп, түсіндіру.  

10.  Тізбектей  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  жылдамдықты  жүйелеудің 

қандай тәсілі  ерекше және неге?  

Қажетті әдебиеттер тізімі:  

 1.  Вешеневский  С.Н.  Характеристики  двигателя  в  электроприводе  М.:  Энергия, 

1977. -432 с. 

2. Автоматизированный электропривод в горной промышленности. Мартынов М.В., 

Переслегин Н.Г. М.: Недра, 1969. - 412 с. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

 1. Сериестік қозғалтқыштың қозу орамдарының құрлымында қандай ерекшіліктері 

бар? 


2.  Сериестік  қозғалтқыштың  бос  жүрісті  режимдегі  жұмысына  неге  жол  беруге 

болмайды? 

3.  Сериестік  қозғалтқышты  қозғалтқыш  режимінен  қосуға  қарсы  режиміне  (екі 

тәсілі)  қалай ауыстыруға болады?  4.  Сериестік  қозғалтқышты  қозғалтқыш  режимінен  динамалық  тоқтату  режиміне 

(екі тәсілі)  қалай ауыстыруға болады?  

5. Сериестік генератордың сыртқы мінездемесі қандай түрді болады? 

6. Сериестік генраторда өзіндік қозу процесі қалай жүреді?   

7. Сериестік генератордың өзіндік қозу шарттары?  

8. Сериестік қозғалтқыш үшін жылдамдықты жүйелеу тәсілін көрсетін-дер. 

9. Шунтық қозғалтқышқа қарағанда сериестік қозғалтқыштың артықшылқтары мен 

кемшіліктері? 

10.  Аралас  қозған  тұрақты  токты  қозғалтқыштың  әр  түрлі  жұмыс  режиміндегі 

механикалық мінездемелері қандай түрді болады. 

 

 

№ 6 (LAEP6) ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС  

Асинхрондық 

қозғалтқыштың 

жиілік 

басқарылымдағы 

статикалық 

мінездемесін зерттеу.  

 

Жұмыс  мақсаты:  Асинхрондық  қозғалтқыштың  жиілік  басқарылым-дағы 

статикалық мінездемесін салыстырмалы түрде зерттеу, оқып білу.  

 

Жұмыс істеу реті: 

 1.  Әдістемелік  нұсқауларда  берілген  зертханалық  жұмыс  тақрыбы  бойынша 

теориялық материалмен танысу.  

 2.  Оқытушымен  берілген  асинхрондық  қозғалтқыштың  негізгі  параметлерін 

анықтау. 

3.  Оқытушымен  берілген  асинхрондық  қозғалтқыштың  табиғи  механикалық 

мінездемелерін есептеу.  

4.  Асинхрондық  қозғалтқыштың  жиілік  арқылы  жүйелегендегі  жасанды 

механикалық мінездемелерін есептеу.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Асинхрондық қозғалтқыштар қайда қолданыс тапты? 

2.  Асинхрондық  қозғалтқыштың  параметрлерін  сипаттап,  септеу  схемаларын 

көрсетіндер. 

3. Асинхрондық қозғалтқыштың айналу жиілігін жүйелеу тәсілдері қандай? 

4. 0 қалай есептейміз? 

5. S


кр 

қалай есептеледі және неге тәуелді?  

6.  Асинхрондық  қозғалтқыштың  тұрақты  жұмысына  механикалық  мінездемесінің 

қандай бөлігі сәйкес келеді?  

7. Асинхрондық қозғалтқыштың әр-түрлі U (U

1

 > U2

 > U


3

)-ға  


=f(M) механикалық 

мінездемелерін сипаттандар. 

8. f

1

 > f2

 > f


3  

шартындағы U = const және  f

1

, f


2

, f


3

  жиіліктің  әр-түрлі  мәндерінде 

асинхрондық қозғалтқыштың 

=f(M) механикалық мінездемесін сипаттандар.   

9.  Жиілікті-токты  басқарудағы  бекітілген  АЖЖ-нде  асинхрондық  қозғалтқыштың 

=f(M) механикалық мінездемесін сипаттандар.   

 

Қажетті әдебиеттер тізімі:  

1.  Вешеневский  С.Н.  Характеристики  двигателя  в  электроприводе  М.:  Энергия, 

1977. -432 с. 

2. Автоматизированный электропривод в горной промышленности. Мартынов М.В., 

Переслегин Н.Г. М.: Недра, 1969. - 412 с. 


3. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – 

М.:Энергоиздат, 1981. – 576 с., ил. 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау жұмысы. 

 1. Асинхрондық қозғалтқыштың құрлымын түсіндір.  

2. Асинхрондық қозғалтқыштың  жұмыс істеу принципін түсіндіріндер.  

3. Асинхрондық қозғалтқышты ревирсиялау қалай жүзеге асады?   

5.  Асинхрондық  қозғалтқышты  іске  қосудың  қандай  тәсілдері  бар  және  оларды 

түсіндіріндер.   

6. Асинхрондық қозғалтқыштың жылдамдығын жүйелейтін қандай тәсілдері бар. 

7. Асинхрондық қозғалтқышты қозғалтқыш режимінен  қосуға қарсы режиміне (екі 

тәсілі)  қалай ауыстыруға болады 

8.  Асинхрондық  қозғалтқышты  қозғалтқыш  режимінен    рекуператтық  тоқтату 

режиміне қалай ауыстыруға болады. 

9.  Асинхрондық  қозғалтқышты  қозғалтқыш  режимінен  динамалық  тоқтату 

режиміне қалай ауыстыруға болады. 

10. Жылдамдықты көптік жүйелеудің қандай схемалары бар. 

 

 


6 Студенттың оқытушылармен өзіндік жұмысының тақырыптық жоспар.  

 

СДЖ 


тақрыбының 

атауы 


Жұмыс мақсаты 

Сабақты өткізу 

түрі 

Тапсырма мазмұны Пайдалынатын 

әдебиет 


1 Тақырып. 

Электромеха-

ника 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

бақылау 


сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[2, бет. 11-28] 

2Тақырып. 

Электромехатро

ника 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баындамалар мен 

бақылау сұрақтары-

на жауаптарды дай-

ындау 

[2, бет. 28-83] 3 Тақырып 

Электроизоляци

ялық техника 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

бақылау сұрақтары-

на жауаптарды дай-

ындау және есептер-

ді шығару 

[4, бет. 12-95] 

4Тақырып 

Кабелдік 

техника 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

дау 

[5, бет. 8-105] 5Тақырып 

Электротермиял

ық және индук-

циялық жылыту 

 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

дау 

[6, бет.27-48] 6 Тақырып 

Электрдоғалық 

жылыту 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

дау 

[7, бет. 56-74] 7 Тақырып 

Металды өңдеу-

дің  электрхи-

миялық және 

электрфизика-

лық  әдісте-рі 

 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

дау 

[6, бет.105-137]8 Тақырып 

Металл өндеу-

дің жаңа тәсіл-

дері. 


 

 

Тақырып бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

дау 

[6, бет.202-243]9 Тақырып 

Жарық 


техникасы 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды дайын-

[8, бет.74-97] 


СДЖ 

тақрыбының 

атауы 

Жұмыс мақсаты Сабақты өткізу 

түрі 


Тапсырма мазмұны 

Пайдалынатын 

әдебиет 

дау 


10 Тақырып 

Жарықтық 

приборлар 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[9, бет.105-147]

11Тақырып 

Жарықтандыру 

желілер 

 

 Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 


сұраныс, 

докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[9, бет.33-54] 

12Тақырып 

Электржетек-те 

әрекеттегі мо-

меннттер 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 

сұраныс, докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[2, бет.26-48] 

13Тақырып 

Электржетек-тің 

координат-

тарын жүйелеу 

Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 


сұраныс, 

докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[1, бет.93-210] 

14Тақырып 

Электржетек-тің 

энергетикасы 

 

 

 Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 


сұраныс, 

докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

баяндамалар мен ба-

қылау сұрақтарына 

жауаптарды 

дайындау 

[5, бет.325-388]

15Тақырып 

Электржетек-тің 

қазіргі жүйе-

лері. 

 

 Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша 


сұраныс, 

докладтарды  

талқылау 

Тақырып бойынша 

бақылау сұрақтары-

на жауаптарды дай-

ындау және есептер-

ді шығару 

[1, бет.388-570]

№1Зертханалық 

жұмыс 

LAEP1 


 

Зертханалық 

тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

құрамада 

орындау 


Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.114-116]

№2 Зертханалық 

жұмыс 


LAEP 2 

Зертханалық 

тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

құрамада 

орындау 


Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.74-82] 

№3 Зертханалық 

жұмыс 


LAEP3 

 

Зертханалық тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.84-93] СДЖ 

тақрыбының 

атауы 

Жұмыс мақсаты Сабақты өткізу 

түрі 


Тапсырма мазмұны 

Пайдалынатын 

әдебиет 

құрамада 

орындау 

№4 Зертханалық 

жұмыс 

LAEP4 


 

Зертханалық 

тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

құрамада 

орындау 


Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.48-57] 

№5 Зертханалық 

жұмыс 


LAEP5 

 

Зертханалық тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

құрамада 

орындау 


Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.348-390]

№6 Зертханалық 

жұмыс 


LAEP6 

 

Зертханалық тақырып бойынша 

білімді тереңдету 

Зертханалық 

жұмысты 


виртуалды 

зертханалық 

құрамада 

орындау 


Зертханалық жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.161-185]

№1 Тәжірбиелік 

жұмыс 


Энергияның 

электромехани-

калық түрленуі. 

 

 Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 


орындау 

Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[2, бет.10-35] 

№2 Тәжірбиелік 

жұмыс 

Электржетек механикасы 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 

орындау 


Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.26-38] 

№3 Тәжірбиелік 

жұмыс 


Іске қосу резис-

торларының 

саны мен мәнің 

анақтау 


 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 

орындау 


Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.48-57] 

№4 Тәжірбиелік 

жұмыс 


Жасанды 

механикалық 

мінездемелерді 

есептеу 


Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 


орындау 

Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.48-57] 

№5 Тәжірбиелік 

жұмыс 

Электржетек қозғалыс 

теңдеуін шешуі. 

Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 


орындау 

Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.38-48] 


СДЖ 

тақрыбының 

атауы 

Жұмыс мақсаты Сабақты өткізу 

түрі 


Тапсырма мазмұны 

Пайдалынатын 

әдебиет 

№6 Тәжірбиелік 

жұмыс 

Электржетек басқару 

схемаларын 

жасау. 

 

Тақырып бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 

орындау 


Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[1, бет.395-442]

№ 7 

Тәжірбиелік жұмыс 

Электрофицидін

дірілген   

көліктегі 

Электржетек 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 

орындау 


Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[3, бет.182-191]

№8Тәжірбиелік 

жұмыс 


Жарықтандыру 

желілер 


Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 


орындау 

Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[9, бет.73-112] 

№9 Тәжірбиелік 

жұмыс 

Электржылықыш 

қондырғылары. 

 

Тақырып 


бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 

орындау 


Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[8, бет.108-193]

№10Тәжірбиелі

к жұмыс 


Металл 

өндеудің 

электрфизи-

калық әдістері. 

Тақырып 

бойынша білімді 

тереңдету 

Ауызша сұрау, 

тәжірбиелік 

жұмысты 


орындау 

Тәжірбиелік жұмыс 

бойынша берілген 

тапсырмаға сәйкес 

[7, бет.34-181] жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет