Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. Кжүктеу 116.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.02.2017
өлшемі116.23 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы Энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ  

Жылуэнергетика факультеті 

«Шетел тілдері» кафедрасы  

 

 

 

                                              БЕКІТЕМІН 

 

 ЖЭФ  деканы _________ М.У. Зияханов «___ »____________20__ ж.

 

 

 

 

Пәннің силлабусы                                           

ShT 1108 «Шетел тілі» пәні 

 

 

5В071700 – Жылуэнергетикасы 

5В071800– Электр энергетикасы 

5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация 

 

  

 

  

Курс                                              1  

Семестр                                        2 

Барлық кредиттер                     3 

ECTS -гі барлық кредиттер        5 

Барлық  сағаттар                    135 

Соның ішінде: 

Практикалық сабақтар              45  

СӨЖ                                            90 

Соның ішінде СОӨЖ                30   

Семестрлік жұмыс                    3 

Емтихан                                

                                           

                                              Алматы, 2016 ж. 

Силлабусты  құрастырғандар:    «Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға 

оқытушылары Муратбекова Б.А. және Байгаскина Ж.К.  

Силлабус  «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қарастырылған 

және бекітілген,  20.06.2016 жылғы № 9  хаттама. 

 

«Шетел тілдері»  кафедрасының меңгерушісі ______ Козлов В.Б.  

Силлабус ЖЭФ- нің оқу - әдістемелік отырысында қарастырылған және 

бетілген,  22.06.2016 жылғы № 4  хаттама.  

Силлабус  ЖЭФ-нің  ғылыми  кеңесінің  отырысында  қарастырылған 

және бетілген, 24.06.16 жылғы № 5 хаттама.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1. Оқытушылар:  

1.  Муратбекова  Саракул  Абишовна

 

«Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға оқытушысы, А312 каб.. Байланыс телефондары: 8(727)2925477, 

fl@aipet.kz

 

2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны  курстың  оқу 

кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б 227), РТжБФ (Б 

209),  ЭЭФ  (Д  209)  деканаттарының  және  ШТ  (А312)  кафедрасының 

хабарландыру тақталарында берілген. 3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

Жалпылай білім  беру  топтамасының  пәні ретінде  шет  тілін  оқытудың 

басты  мақсаты  –  шет  тілін,  үнемі  кәсіби  қарым-қатынас  мақсатында 

мамандыққа  тиісті  тілде  қолданып,  күнделікті  іс  жүзіндегі  тұрмыс-тіршілік 

барысында сөйлеу дағдысына үйрету.  

3.2  Пәннің мәселесі  

Жоғары  оқу  орнында  жалпы  білім  беретін  пәндер  қатарында 

оқытылатын  шел  ел  тілі  курсының  мақсаты  :Студенттерді  күделіті  өмірде, 

түрмыста  кездесетін  тілдік  формалар  ,ауызекі  сөйлесу  тілі  және  белгілі  бір 

мамандық саласында күнделікті өмірде ,кәсіби қарым-қатынас жасағанда шет 

ел тілін белсенді қолдана білуге үйрету. 

Бұл  оқу  бағдарламасының  міндеті    –  неміс  тілін  іс  жүзінде  меңгеру 

болып табылады. 3.3 Пәнді сипаттау  

Шет  тілі  курсы  –  әңгіме  дүркін  жүргізу,  мамандыққа  сай  әдеби  кітап 

оқу,  шет  тіліндегі  әңгімені  тыңдап  түсіну  ептілігі  мен  дағдысын 

қалыптастырудың негізін қалайтын ең қажетті курс болып табылады. Студент –  

     білуге міндетті: 

 мамандыққа  сай  оқу  курсы  бойынша  негізгі  техникалық 

терминологияларды; 

 

көп мағаналы сөздердің контекстегі мығынасын  білуге;  

оқытылатын мамандыққа байланысты терминдер мен лексикалық құрылымдарды білуге; 

 өткен материалдардың негізін түсініп, анықтай білуге;  

 техникалық  мәтіндерді  аудару  барысында  қажетті  шет  тілі 

грамматикасының негізгі ережелерін білуге. епті болуға міндетті: 

 мәтінді  сөздіктің  көмегімен    және  сөздіксіз  оқуға,  сұраған 

ақпаратты  таба  білуге,  оқыған  мәтіннің  мазмұнын  есте  сақтай 

білуге; 

 сөздікті  қолдана  отырып,  жалпы  техникалық  сипатта  берілген 

мәтінді шет тілінен ана тіліне аудара білуге

 

шет тілінде айтылған ой-пікірді түсіне білуге;  

сөйлеу ептілігінің тиісті ережелеріне сай өз ой-пікірін жинақтап , шет  тілінде  айтып  жеткізе  білуге,  сұрақ  қойып  және  қойылған 

сұраққа жауап бере алуға, оқыған тақырып көлемінде шет тілінде 

қозғалған  әңгімеге  қосылуға,  коммуникациялық  репликаларды 

тиімді қолдана отырып, естіген және оқыған мәтіннің мазмұнын 

баяндап бере білуге; Практикалық дағдыларды меңгеру: 

 мәтіннен қажетті ақпаратты табу 

 мәтіннен  қажетті  ақпаратты  табу  оқыган  мәтіннің  мағанасын 

түсіну және есте сақтау; 

 

 ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі мағынасына  барабар    ана  тілінен  шет  тіліне,  шет  тілінен  ана 

тіліне аудара білу.  

 

Өзі оқыған  тыңдаған мәтін мазмұнын айтып беру  3.4 Пәннің қайта деректемелері:  

       «Шетел тілі» курсы міндетті,жалпы білімдік компонент болып табылады 

және  колледж,  мектеп  бітірген  студенттерге  арналған.  Және  мектеп  және 

колледж бағдарламасын меңгерген студенттерге арналған  3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: 

 Курс міндетті және «Кәсіби бағытталған шетел тілі (неміс тілі)» пәнін оқуға 

негіз болып табылады. 4. Пәннің құрылымы және  мазмұны 

4.1. Практикалық дайындық  

Тақ 


рып 

№ 

Тақырыбы,модульдер, бөлімдер Пайдаланға

н 

әдебиеттердің нөмері 

Модуль 1 

Automatisierung. (Автоматтандыру).  [4сағат] 

Ә.2,  б.35-36 

2* 

Der Robertereinsatz Роберт-техниканы қолдану [4 сағат] Ә. 2,  б. 37-

40 


Die elektrische Spannung (Электрлік кернеу) [4 сағат] 

Ә.3, б. 5-1 

Ә.1. б.54-60 

4* 

Kraftwerk (Электростанция) [2 сағат] Ә. 3, б. 5-10 

Kybernetik  und  Rechenmaschinen.  (Кибернетика  және  электрондық есептеу машина) (4сағат) 

Ә.2,  б. 17-

19 

6* 


Multimedia 

– 

ein modernes 

Informatiossystem 

(Мультимединалық  заманалайық  ақпараттық  жүйе) 

[2сағат] 

Ә.2,  б. 21-

23 


Zwischentest (Аралық бақылау 1) (2 сағат) 

 

Модуль 2 8* 

Energie des friedlichen Atoms (Энергия атомы). 

[

4сағат


Ә.

1, б. 43-46 

Halbleiter. (Жартылай өткізгіш) [4 сағат] Ә.2,  б. 30-

32 

10*  Mikroelektronik (Микроэлектроника) [4 сағат] 

Ә.2, б.33-35 

11 

Kunststoffchemie (Химиялық материал). [3 сағат]  

Ә.1,б. 108-

112 

12*   [Aus der Geschichte des Rundfunks. (Радио тарихынан ) [3 сағат] 

Ә.1,  б.37-41 

13 

Der Rundfunk (Радио) [3 сағат] Ә.2, б. 59-61 

15 


Schlußtest  (Қортынды  бақылау 2) (2 сағат)  

 

 

Барлығы: 45 сағат  

 

Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген 

 

4.2.  Студенттердің өзіндік жұмысы 

4.2.1. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары  

№ 

Тапсырма тақырыптары , олардың мазмұны Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмері 

1* 


Deutschland (Германия)  

Die  ergänzende  Aufgabe  1    (Қосымша  тапсырмалар  1) 

[10 сағат] 

Ә.6, б. 3 - 8 

 Robotertechnik (Робототехника) Die ergänzende Aufgabe 2 (Қосымша тапсырмалар 2) [10 

сағат] 


Ә.4,  б. 10 - 

16 


3* 

 Internet.(Интернет) 

Die 

ergänzende Aufgabe 

(Қосымша тапсырмалар 3) [10 сағат] Ә.4, б. 17 - 19 

4* 


Halbleiter  in  der  Elektrotechnik  (Электротехникидағы 

жартылай өткізгіштер) 

Die ergänzende Aufgabe 4 (Қосымша тапсырмалар 4) [10 

сағат]  


Ә.8, б. 3 - 7 

 Energiearten (Энергия түрлері)  

Die ergänzende Aufgabe 5 (Қосымша тапсырмалар 5) [10 

сағат] 

Ә.8, б. 11 - 14 6* 

 Rasante 

Entwicklung 

der 


Informationstechnik 

(Бағдармалық техниканың тез дамуы)  

Die  ergänzende  Aufgabe  6.  (Қосымша  тапсырмалар  6)   

[10 сағат] 

Ә.8, б. 14 - 18 

 

Барлығы: 60 сағат  

Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген 

 


4.2.2 

Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысы 

тапсырмалары (СОӨЖ)

  

Тақыр


ып№ 

Тапсырма тақырыптары , олардың мазмұны 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмері 

1* 


Traditionelle  Feste  in  Deutschland  .(Германияның 

дәстүрлі мейрамдары) 

Die  Aufgabe  für  die  Selbstätige  arbeit  -1  (Өздік 

жұмысқа арналған тапсырмалар) [5 сағат] 

Ә.7. б.5 - 7 

Der Umweltschutz. (Экология) Die  Aufgabe  für  die  Selbstätige  arbeit-2  (Өздік 

жұмысқа арналған тапсырмалар) [5 сағат] 

Ә.7.б. 10- 13 

3* 


Wärmekraftwerk .(Жылу электростанция) 

Die Aufgabe für die Selbstätigearbeit-3 (Өздік жұмысқа 

арналған тапсырмалар)       [5 сағат] 

Ә.8. б. 9 - 12 

Kommunikation am Telefon. (Телефондық байланыс) Die Aufgabe für die Selbstätigearbeit-4 (Өздік жұмысқа 

арналған тапсырмалар)   [5 сағат] 

Ә.2,  б. 41 - 

43 


Meine Heimatstadt Astana. ( Астана) 

Die Aufgabe für die Selbstätigearbeit-5 (Өздік жұмысқа 

арналған тапсырмалар)   [5 сағат] 

Ә.7,  б. 16 - 

21 


6* 

Mikroelektronik.  (Микроэлектроника) 

Die Aufgabe für die Selbstätigearbeit-6 (Өздік жұмысқа 

арналған тапсырмалар)   [5 сағат] 

Ә.2,б. 31 - 35 

 

Барлығы: 30сағат  

Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген 

 

4.2.3. Өздік жұмыс тапсырмалары  

Білімгердің  өзіндік  жұмысы  (БӨЖ)  –  семестрлік  жұмысқа      және 

практикалық 

сабақтарға 

дайындалуға 

бағытталған 

тапсырмаларды 

студенттердің  өзбетінше  орындайтын  –    оқытудың  ерекше  бір  түрі  болып 

табылады.  

Аудиториядан тыс БӨЖ формасы – кітапханада, компьютерлік класста 

оқу материалын өзбетінше меңгеруді талап етеді.  

Неміс  тілі  пәні  бойынша  семестрлік  жұмысты  орындау  үшін  1  курс 

студенттеріне бағдарлама бойынша төмендегі тапсырмалар  ұсынылады. 

 

 

 

 

 


Өзіндік жұмысты тапсыру кестесі 

Пән 


1 семестрлік 

жұмыс 


2 семестрлік 

жұмыс


 

3 семестрлік 

жұмыс

 

Шетел тілі (неміс тілі) 

5 апта 


10 апта 

15 апта 


 

Die deutsche Sprache / Неміс тілі  

Das erste Studienjahr, das zweite Semester / 1 курс, 2 семестр 

1. СРС № 4 – Der technische Text / Ғылыми техникалық мазмұндағы мәтіндер  

(көлемі 1,5 мың. баспа белгісі). 

1.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

1.2.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудармасы 

1.1.2 Das Vokabular / Сөздік 

1.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

1.1.4 Die Frage zum Text – die Antwort / Мәтінге сұрақ-жауап. 

1.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

2. СРС № 5 – Der technische Text / Ғылыми техникалық мазмұндағы мәтіндер  (көлемі 1,5 мың. баспа белгісі) 

2.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

2.2.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудармасы 

2.1.2 Das Vokabular / Сөздік. 

2.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

2.1.4 Der Plan zum Text / Мәтінге жоспар құру. 

2.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

3. СРС № 6 – Der technische Text / Ғылыми техникалық мазмұндағы мәтіндер  (көлемі 1,5 мың. баспа белгісі) 

3.1 Die Aufgabe / Тапсырма: 

3.1.1 Die Übersetzung des Textes / Мәтіннің аудармасы 

3.1.2 Das Vokabular / Сөздік. 

3.1.3 Der Fachausdruck / Терминдік сөз тіркестері. 

3.1.4 Die Schreibung der Anotation/ Мәтінге аңдатпа жазу. 

3.2 Die Literatur / Әдебиеттер тізімі 

 

5. «Шетел тілі » пәні бойынша емтихан билетінің мазмұны 

1.  Сөздікті  қолдана  отырып,  жалпы  техникалық  мазмұнда  берілген  таныс 

емес    мәтінді  оқу  және  аудару  (мәтіннің  көлемі  1000-1200  баспа  таңбасы), 

орындау уақыты 45 минут. 

2. Бағдарламаға сай оқытылған тақырыптарды ауызша әңгімелеп беру. 

3. Еркін тақырыптарда әңгіме жүргізу. 

 


5.1. «Шет тілі» пәні бойынша емтихан билетінің екінші  сұрағындағы 

мәтіндер тізімі:   

Themа 1. Automatisierung. (Автоматтандыру). 

Themа  2.  Kybernetik  und  Rechenmaschinen.  (Кибернетика  және  электрондық 

есептеу машиналары) 

Themа 3. Energie des friedlichen Atoms. (Атом энергиясы). 

 Themа 1. Halbleiter. (Жартылай өткізгіштер). 

Themа 2.). Kunststoffchemie (Химиялық материал). 

Themа 3.  Aus der Geschichte des Rundfunks. (Радио тарихынан) 

 

5.2.  «Шет  тілі»  пәні  бойынша  емтихан  билетінің  үшінші  сұрағындағы 

еркін тақырыптар тізімі: 

1.” Deutschland ” 

2.“Traditionelle Feste in Deutschland’’ 

3.“Almaty” 

4.“Astana” 

5.“Der Umweltschutz ” 

 

6.

 

Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпарат  

6.1 Бағалау жүйесі 

Cіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған 

курс  бағдарламасы  бойынша  қортынды  бағалар  шкаласында  сәйкес 

бағаланады  (1-кесте)   

1-  кесте 

Әріптік 


баға 

жүйесі 


Баллдардың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


ECTS 

бойынша 


баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

Рұқсат рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 


Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Практикалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Семестрлік жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Балл қою саясаты 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген    дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады  

6.3 Университет студенттерінің академиялық жинақылығын 

ұйымдастыруда бағаны аудару 

ҚР-дағы оқитындардың  оқу жетістіктерінің бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріпттік    жүйесіне  ЕCTS(кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстурыдың) Европалық жүйесі)  бойынша бағаларды және кері ауыстыру 

3-4 кестелерге сәйкес орындалады. 

ҚР-дағы  оқитындардың    оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріпттік  жүйесіне ЕCTS бойынша бағаларды  ауыстыру. 

ECTS 


әріптік 

баға 


 

Әріптік 


баға жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті Пайыздық 

құрамы 


Дәстүрлі жүйе 

бойынша 


бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

4-ші  кесте  – ҚР-дағы студенттердің баллды-рейтинг әріптік бағалау  жүйесінің ECTS бойынша  бағалар.   

Әріптік 

баға 


жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті Пайыздық 

құрамы 


Дәстүрлі жүйе 

бойынша 


бағалау 

ECTS 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

 7.  Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау; 

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді түрде 

қатысу; 


-  белгілі  бір  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты)  сабақтарды 

қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

 

8.  Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіб.  

   Әдебиеттер тізімі 

Негізгі : 

1. Themen 2 Aktuell. Kursbuch, Arbeitsbuch . Von  Hartmut  Aufderstraße  Heiko  

Bock  und  Jutta  Müller . Мax Hueber  Verlag, 2005 

2. Немец. яз. Учеб. пособие по переводу технич. текстов для студентов спец. 

теплоэнерг,  радиотехн,  электроэнерг.  электроника  и  телекоммунникации.  

Нурходжаева Х.А. Муратбекова Б.А. «АУЭС», 2014 3. Moment mal! Lehrwerk für Deutsch als Fremdstrache. Martin Müller 

Paul Rusch.  Thei Scherling, Langenscheidt, 2005  

Қосымша: 

1.    Т.К.  Берденова,  Б.А.Муратбекова  Немец.  яз.  Лексичеб.  миним.  технич. 

терминов  для  студентов  1,2  курсов  всех  форм  обучения  специальности 

050718-электроэнергетика Алматы, 2007. 

2.  Т.К.  Берденова,  Б.А.Муратбекова  Нем.  язык.  Методические        указания  к 

выполнению  самостоятельных  работ  для  студентов  всех  форм  обучения 

Алматы, 2008 

3. 


Б.А.Муратбекова  Немецкий  язык.  Методические  указания  для    

профессионального  общения  студентов  технических  специальностей     

Алматы, 2004. 

4. 


Б.А.Муратбекова  Неміс  тілі.  Емтиханға  дайындалуға  арналған   

тақырыптарға,  әдістемелік  нұсқаулар  (қазақ  бөлімінде  оқитын  барлық    

мамандықтардың 1,2 –курс студенттері үшін). Алматы,2006 

     5.  Б.  А.  Муратбекова  Немецкий  язык.  Тестовые  задания  для  определения     

уровня знаний. М/У для студ. 1 курса всех специаӘ.АУЭС,   Алматы 2009. 

    6. Б. А. Муратбекова Немец. яз. М/У на разговорные темы для  подготовки к 

экзаменам (для всех специал.). АУЭС, Алматы 2013. 

    7.  Б.  А.  Муратбекова  Немец.  язык  1.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технич. текстов. АУЭС, Алматы 2012. 

   8.  Б.А.Муратбекова  Немец.  яз.  Методические      указания  к  выполнению 

семестровых  работ  для  всех    специальностей  бакалавриата  Алматы,  АИЭС, 

2010. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар үлгісі.  

1. Aktivurlaub –Ergänzen Sie die 

Abjektive. 

Sie wollen richtig raus aus dem Alltag? Sie mögen (a) gutes (gut) Essen und 

(b)……… (exzellent) Wein, lieben (c) ………… (klassisch) Musik und wünschen 

sich nebenbei auch noch (d) ……….. (sportlich) Aktivitäten? Dann buchen Sie für 

ein (e) ……….. (lang) Wochenende ein (f) ………… (komfortabel) Doppel-oder 

Einzelzimmer  in  unserem  Hotel!  Sie  werden  hier  (g)……………  (unvergesslich) 

Tage verbringen! 

 

2. Dativ 

Bei  (h)………  (frisch)  Neuschnee  können  Sie  auf  allen  Pisten  Ski  fahren 

oder in (i) ……. (klar) Bergluft einmalige Wanderungen machen. Danach geht’s in 

den  Fitness-Raum:  Mit  (j)  …………  (gezielt)  Muskeltraining  gegen  den  Speck! 

Nach  dem  Sport  in  die  Sauna  und  danach  in  (k)………..  (eiskalt)  Wasser 

schwimmen:  Da  vergessen  Sie  den  Alltag  bestimmt!  Übrigens:  Unsere  Skikurse 

finden alle in (I) ……… (klein) Gruppen statt. 

 

3. Genitiv 

Sie  werden  sich  innerhalb  (m)………..  (kürzest)  Zeit  wie  neu  geboren 

fühlen!  Auf  der  Basis  (n)  …………  (individuell)  Beratung  wird  ihr  ganz 

persönliches  Fitness-Programm  zusammengestellt:  Anstelle  (o)  ………. 

(untrainiert) Muskeln und Optimismus ihr Leben bestimmen. 

Computer und Co. –Formulieren Sie Sätze. 

a)ein 

/Leistungsfähig/Computer/sein/heutzutage/billig Ein 

leistungsfähiger 

Computer ist heutzutage billig. 

b) ein /gut /und /augenschonend /Bildschirm /dürfen /nicht /flimmern 

c) ein /professionell /Drucker /müssen/ hoch /Farbqualität /bieten 

d) zwei /klein /Aktiv-Boxen /sein /auch /im /Kaufpreis /enthalten e) an das /Telefon /können /ein /modern /Faxgerät /angeschlossen werden 

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz
yaz kz -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
yaz kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
yaz kz -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
yaz kz -> Силлабус пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылды
yaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
yaz kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> Ээф деканы В. И. Денисенко 2016 ж
yaz kz -> 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы студенттеріне арналған syllabus

жүктеу 116.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет