ОҚытушылар туралы мәлімет дәріс, СӨЖ сабақтарынжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі0.55 Mb.

5В080600 - «Аграрлық 

техника және  технология» 

мамандығына арналған

ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 

«ТЕХНИКАЛЫҚ СЕРВИС» 

кафедрасыОҚЫТУШЫЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Дәріс, СӨЖ сабақтарын 

Тәжірибелік сабақтарын

жүргізуші 

жүргізуші

Сапаров  Оразбай Доцент, 

техника ғылымдарының 

кандидаты

Исмагулова Венера 

Жумагалиевна

ассистент

ПӘН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР: 

ПӘН - «АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ 

ТЕХНИКАЛЫҚ СЕРВИС» 

КОД -  AS 3303

Күндізгі оқу

Дәрістер -  15 сағ

Курс -  3, семестр 6

Зертханалық сабақтар -  30 сағ

Кредит саны -  2

СОӨЖ- 15 сағ.

Емтихан -  6 семестр 

СӨЖ - 30 сағ.

Барлығы:  90 сағ

ПӘННІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

«Агроөнеркәсіп  кешеніндегі  техникалық  сервис»  пәні  агроөнеркәсіп  кешені 

жүйесіндегі АТС-тің алар орнын қарастырады.

Тауар  өңдірушілерді  инженерлік-техникалық  қамтамасыздандырудың  дилерлік 

формаларын  сипаттайды.  Бұл  формаларда  фермерлік  шаруашылықтардың, 

машина-технологиялық 

стансаны 

қоса, 


құрылымы 

және 


құрамымен 

байланыстырады. 

МТС-тің  қызметтерін  қарастырады  және  машиналарды 

техникалық  пайдалану  жөніндегі  нормативтік  құжаттардың  қажетті  жиынтығын 

береді.

Ауылшаруашылық техниканы жалға берудің лизингтік формасының мәселелері қарастырылады.

Пән 


агротехникалық 

сервис 


кәсіпорындарын 

жобалаудың 

негіздерін, 

материалдық-техникалық  база  мен  кәсіпорындардың  негізгі  параметрлерін 

есептеу әдістемемсін қоса қарастырады.

Кәсіпорындардағы  өндірістік  процестерді  ұйымдастыру  мәселелері,  басқару 

ерекшеліктері,  АТС  кәсіпорындарының  техникалық-экономикалық  көрсеткіштері 

қарастырылады.ПӘННІҢ МАҚСАТЫ:

Ауыл  шаруашылық  өндірісін  инженерлік 

техникалық,  технологиялық  және  материалдық 

қамтамасыздандыру 

бойынша  агротехсервис 

мекемесін ұйымдастыру және  жобалау  негіздері 

бойынша 

студенттерге 

білім 

беру, 


машықтандыру.

ОҚУ НӘТИЖЕСІНДЕ СТУДЕНТ БІЛУГЕ ТИІСТІ:

х 

Агротехникалық  сервисті  ұйымдастырудың  және 

жобалаудың теориялық негіздерін;

х 

Агротехникалық 

сервис 

мекемелерінде еңбекті 

ұйымдастырудың түрлерін;х 

Агротехникалық 

сервис 

мекемелерін ұйымдық 

түрлерінің тиімділігі тұрғысынан бағалау әдістерін;х 

Агротехникалық  сервис  мекемелерінің  құрылымы 

және басқару схемаларын.


ОҚУ НӘТИЖЕСІНДЕ СТУДЕНТ МЕҢГЕРУІ ТИІС  :

х 

Агротехникалық 

сервис 

мекемесінің қызметіне 

тиімділік  тұрғысынан  талдау  және  салыстырмалық 

баға беруді,

х 

Агротехникалық 

сервистің 

өндірістік 

бөлімдерін 

жобалауды,

х  Қызмет  көрсету  құнын, 

қосалқы 


бөлшектердің, 

материалдың  және  агрегаттардың  кепілді  қорын 

есептей білуді,

х 

Жекелеген 

операция 

мен 


процесстердің 

еңбек 


сыйымдылығын есептеуді,

х 

Инженерлік  шешімдерге  техникалық-экономикалық 

баға беруді меңгеруі тиіс


ПӘНГЕ  ҚЫСҚАША ШОЛУ

Машина пайдалануды техникалық қамсыздандырудың теориялық негіздері

Машиналарды техникалық қамтудың жоспарлы-ескерту жүйесі

Техникалық диагностикалау және машиналардың жұмысқа қабылеттілігін 

бақылау

Машиналарды сақтауды ұйымдастыру және технологиясыМашиналарды жанар және жағармайлар материалдарымен қамтамасыз ету

Агроөнеркәсіп кешені жүйесіндегі агротехсервистің орны

Тауар өндірушіні инженерлік-техникалық камсыздандырудың дилерлік түрлері

Фирмалық техникалық сервисті ұйымдастыру

Фермерлік (шаруа) шаруашылығындағы техникалық сервистің

ерекшеліктеріМТС-тің құрылымы, жұмысын үйымдастыру және әрекетінің 

тәртібі

Машина-технологиялық станциясы (МТС)Ауылшаруашылық техникасын жалға берудің лизинггік түрі 

Агроинженерлік  маркетингі.  Сертификаттау.КУРСҚА ҚЫСҚАША ШОЛУ

КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗЕТТЕРІ:

тракторлар 

мен 

автомобилдер, ауыл 

шаруашылығы 

машиналары,  гидравлика  және 

жылу  техникасы,  жанар-жағармай  материалдары 

және  техникалық  сұйықтар,  агрономия  негіздері, 

еңбек қорғау және қоршаған  ортаны қорғау.КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗЕТТЕРІ:

мал  шаруашылығын  механикаландыру,  сенімділік 

және  машина жөндеу,  экономика және  менеджмент, 

машинапайдалану.КУРС САЯСАТЫ:

Т   л

-------------------- ----------------------------

тәртіпті сақтау,  сабаққа кешікпей келу;

сабақ 


уақытында 

сөйлесуге 

болмайды, 

ұялы 


телефонды  өшіріп  қою  керек,  сағыз  шайнауға 

болмайды;

сабақты босатуға болмайды;

себепті жағдай болса анықтама қағаз әкелу керек;

тапсырмалар  уақытында  орындалмаған  жағдайда 

қорытынды баға төмендетіледі;

оқу үрдісіне белсенді қатысу.


ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

2006-2010  жылдары  агроөнеркәсіптік  кешен  субьектілерін  техникалық  жабдықтаудың  негізгі 

бағыттары. Астана, 2006.  -45  б.

Методические указание по организаций машино-технологических станций (МТС). Алматы РНИИ 

«Бастау»,  1998.-83  б.

Рекомендаций  по  технологическому,  техническому  оснащению  и  обслуживанию  крестьянских 

(фермерских) хозяйств Республики Казахстан, Алматы.  «РНИИ» Бастау  1997.-50 б.

Соломкин  А.П.  и  др.  Пути  совершенствования  организации  ремонта  и  восстановления 

изношенных деталей на предприятиях АПК республики Алматы КазгосИНТИ.  1994.-26 б.

Мунбаев 


К.Н. 

Инженерно-техническое 

обеспечение 

сельскохозяйственного 

производств 

Казахстана  в  условиях  перехода  к  рынку:  состояние  и  тенденции  развития.  Алматы.  1998 

КазгосИНТИ 80 б.

Сапаров  О.  Машина пайдалануды техникалық қамтамасыз  ету.  1-бөлім:  Машина-трактор паркінің 

қамтуының  технологиясы  және  ұйымдастыру.  -Астана,  С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ  аграрлық 

университеті, 2003-125  б.  сур.

Сапаров  О.  Ауыл  шаруашылығы  техникасын  диагностикалау  жабдықтары  және  технологиясы 

Астана,  С.  Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университеті,  27.-340 бет.,  сур.НАЗАР

АУДАРҒАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

ПАТЕНТТАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

Ш 

ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙСОБСТвЕМИОСТИ 

Ж

5В080600 - «Аграрлық техника және  технология»,

5В071300-»Көлік, көлік техникасы 

және технологиялар»,

5В072400-»Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар» 

мамандықтарына арналған

ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 

«ТЕХНИКАЛЫҚ СЕРВИС» 

кафедрасы


ОҚЫТУШЫЛАР ТУРАЛЫ 

МӘЛІМЕТ

Дәріс, СӨЖ сабақтарын 

Тәжірибелік сабақтарын

жүргізуші 

жүргізуші

Сапаров Оразбай Доцент, 

техника ғылымдарының 

кандидаты

Исмагулова Венера 

Жумагалиевна

ассистент

ПӘН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

•   Пән- «Патенттану және техникалық шығармашылық негіздері»

•   Күндізгі оқу

•   Дәрістер-15 сағат

•   Курс- 4,семестр-7

•   Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысы-15  сағат

•   Кредит саны-1

•   Студенттердің өзіндік жұмысы-60 сағат

•   Емтихан-7семестр

•   Барлығы-90 сағатПәннің қысқаша сипаттамасы

Пәннің  мақсаты-студенттердің  шығармашылық 

ой  жүйесін  дамыту,  патенттік-лицензиялық  қызмет 

негізін  және 

олардың  негізгі 

принциптерін, 

өнертабысқа  пайдалы  модельге  және  өнеркәсіптік 

үлгіге өтінім жасау технологиясын үйрету.ПӘНГЕ  ҚЫСҚАША ШОЛУ

•   Кіріспе

•   Халықаралық патенттік сұрыптау (МПК-ХПС)

•   Қазақстан Республикасы патенттік заңы

•   Өнеркәсіптік меншік объектілерінің патентке қабылеттілігшің 

талаптары.

•   Өнеркәсіптік меншік объектісін пайдалануға ерекше құқық.

•   Қорғау құжатын алу тәртібі

•   Өтінімдерге жасалатын сараптама

•   Қорғау құжатының қолдануын тоқтату және қалпына келтіру

•   Авторларды, өтініш берушілердің және патент иеленушілердің 

құқықтарын қорғау.

•   Қорытынды ережелер


ОҚУ НӘТИЖЕСІНДЕ СТУДЕНТ БІЛУГЕ 

ТИІСТІ:

-кәсіпқойлық шығармашылық негіздерін;

-шығармашылық ой жүйесін ынталандыру әдістері негіздерін; 

-республикада өнертабыс жұмысын жоспарлауды;

-өнертабыс, өндірістік үлгі, пайдалы модель ұғымдарын;

-өнертабысқа және пайдалы модельге өтінім жасау және беру тәртібін; 

-өтінімді қарау тәртібін;

-патент ведомоствосының өтінімдер бойынша қабылдайтын шешімдер 

түрлерін;

-өнертабысшылар хұқы және жеңілдіктері;

-патенттік-лицензиялық қызмет негізін.


ОҚУ НӘТИЖЕСІНДЕ СТУДЕНТ 

ІСТЕЙ БІЛУГЕ ТИІСТІ:

-техникалық жағдаиға талдау жасап және жаңа техникалық 

шешімдер табуды;

-шығармашылықты ынталандыру әдістерін пайдалануды; 

-өнертабысқа өтініш жасауды;

-көмек көрсету және патент ведомствосымен хабарласуды; 

-өнертабыс саласындағы директивтік құжаттарды;

—курстық және дипломдық жобаларды және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын орындағанда патенттік іздеу жасауды.

КУРСҚА ҚЫСҚАША ШОЛУ

•   КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗЕТТЕРІ:  Мал шаруашылығы 

негіздері  пәнін  толығымен  қамту  үшін,  келесі  пәндерді 

білу қажет -  Биология және Өсімдік шаруашылығы.

•   КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗЕТТЕРІ:

ауылшаруашылық 

кәсіптік 

механикаландыру, 

мал 

шаруашылығында 

технологиялық 

процестерді 

механикаландыру пәндерін оқу үшін мал шаруашылығы 

негіздері  пәнін  базалық  білімін  қажеті  түрде  игеру 

керек.

Дескрипторлар

Ауыл шарушылық салаларында жұмыс істеу үшін студент білу тиіс:

•   ауыл шаруашылық малдың ішкі және сыртқы құрылысы;

•   әр түрлі ауыл шаруашылық малдың күтіп-бағу, азықтандыру және 

өсіру ерекшеліктері;

•   ауыл шаруашылық малдың өнімділігі;

•   азықтардың химиялық құрамын және классификациясын,  азықты беру 

әдістерін, олардың сапасын анықтаумен қоса, азықтарды сақтау және 

берер алдында дайындауды.Дескрипторлар

Пәнді оқу процессінде студент келесіні игеруі тиіс

•   тәулік рационын құру;

•   шаруашылықта ауыл шаруашылық малдың өсіру 

тиімділігін анықтау;

•   теориялық білімді тәжірбиеде қолдану.

• Дескрипторлар

Пәнді оқу үдерісінде студент келесіні пайдалану тиіс

•   Малды шаруашылықта өсіру тиімділігін анықтау, ұтымды 

бағып-күтуді, азықтандыруды және өсірудің озық 

технологиясы тұрғысынан қамсыздандыруды.

•   Пәнді оқуды аяқтағаннан кейін студент тәжірибеде 

азықтандыру рационын құрастыруды және малдың 

өнімділігін анықтауды орындай білуі керек.

• КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

•   Студенттердің  сабаққа  кешікпей  келулері,  сабақ  уақытында  тәртіп 

сақтау және сөйлеспеу, ұялы телефондарын өшіріп қою.

•   Сабақты  себепсіз  босатпау,  егерде  сабақты  себеппен  босатуға 

мәжбүр  болған  жағдайда  босату  себебін  дәлелдейтін  құжатты 

оқытушыға көрсету керек.

•   Университет заттарына ұқыпты қарап, тазалық сақтау.

•   Сабаққа 

үнемі 

дайындалып, зертханалық 

жұмыстар 

мен 

рефераттарды уақытында қорғау.•   Оқу үрдісіне белсенді араласу.

•   Оқытушыларға,  қосалқы  жұмысшыларға  және  өз  курстастарына

u   •  

•  


•  

г *

мейірімді және ұқыпты болу.12

Ұсынылған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1.  Патент Заңы ФСН Ғылым.  -  Алматы,  1992. 29 с.

2.  Өнертабысқа алдын ала патент және патент беруге өтінім және пайдалы 

модельге патент беруге өтінім құрастыру, беру және қарау жөніндегі 

нұсқаулық.-Алматы, Казпатент.  2000. -104 бет.

3.  Каудыров Т.Е. и др.  Основы патентного права и патентоведения в 

Республике Казахстан./ Учеб. пособие.- Алматы:  «Жети жарғы», 2003.-391с.

4.  Каудыров Т.Е. Қазақстан Республикасындағы зерделік меншік құқығы 

(Ауд.С.Қышқашұлы). -  Алматы:  «Зерде»,  2001.  72 б.

5.  Авторское право в Республике Казахстан./ Сборник нормативных

6.  документов.- Алматы:  “Жети жарғы”,2001.  -491  с.

7.  Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в 

Казахстане: Учебное пособие для студентов технических специальностей 

вузов/Е.С.Аскаров.  -2-ое изд., перераб.  и доп. -Алматы.: Юрист,  2005.  - 142с.:ил.

Каталог: ked
ked -> Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016
ked -> Султангазина Г. Ж. б.ғ. к
ked -> Кəсіптік білім беру жүйесінде заманауи оқыту технологиялары
ked -> Сыртқы экономикалық басқару 5В050700 «менеджмент»
ked -> Сабақтарды өткізетін: Техника ғылымдарының кандидаты, доцент оразалиев берикбай тлеукабылович
ked -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
ked -> Экология кафедрасы
ked -> Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»
ked -> Курстың (пəннің) мақсаты

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет