ОҚытушы пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешені


  бөлім. Зертханалық жұмыс № 3. Графикалық редактордыжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата29.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

10.3 

бөлім. Зертханалық жұмыс № 3. Графикалық редакторды 

құрастыру(2 часа) 

 

Жұмыс мазмұны: 

1.

 

 «Қарапайым графикалық редактор уақытқа» прорграммасын құрастыру 

 

Отчеттің мазмұны 1.

 

Жұмыс мақсаты 2.

 

Есепті алдын ала қою 3.

 

Талаптардың спецификациясы 4.

 

Мәліметтер құрылымы 5.

 

Бағдарламалық құралдың құрылымы  6.

 

Қолданушы интерфейсі 7.

 

Пікірлері бар код 8.

 

Тестілеу нәтижелері 9.

 

Қосымша.Отчет модифицирленген қосымша үшін құралады.  

Әдебиеттер тізімі 

1.

 

Архангельский  А.Я. Программирование в Delpi 7. – М.: БИНОМ, 2003. -1152бет 2.

 

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 

бет 


3.

 

Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 бет 

4.

 Томилова Н.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Проектирование программного обеспечения». 2006 бет  

 

Құрылмалы бағдарламалық құралға қойылатын талаптар 

1.

Өзіндік құрылғысы секілді қылып  берілген программаны модифицирлейтін , қайталауға арналған модификация элементтерін енгізіңіз, барлық модификацияларды отчетқа 

енгізіңіз.   

СДЖ тапсырмалы 

1. «

Графика и мультимедиа»  Архангельский А.Я, Программирование в Delphi 7, 

2003 


ж. әдебиетінің 6 бөлімінің маңызды моменттерін оқып , конспекктеу. 

2. «


Қарапайым графикалық редактор»  пп.6.1.4, 6.1.6. Архангельскийдің  А.Я. 

программасының мысалын қайталау. 

  

 


 10.4 

бөлім.Зертханалық жұмыс  № 4. Көпағынды, бөлінген қосымшаларды құрастыру (3 сағат)  

Жұмыс мазмұны: 

1.

 

 «Хабарламаларды өңдеу жәнет жөнелту» (уақытқа)  программасын құрастыру 

2.

  «

Клиент пен сервер арасындағы мәліметтер ауысуы» программасын құрастыру. 

3.

 

 «Тестілейтін программа» көпағынды программасын құрастыру 

 

Отчет мазмұны 1.

 

Жұмыс мақсаты 2.

 

Есепті алдын ала қою 3.

 

Талаптардың спецификациясы 4.

 

Мәліметтер құрылымы 5.

 

Бағдарламалық құралдың құрылымы 6.

 

Қолданушы интерфейсі 7.

 

Пікірлері бар код 8.

 

Тестілеу  нәтижесі 9.

 

Қосымша.Отчет модифицирленген қосымша үшін құралады.  

Әдебиеттер тізімі 

1.

 

Архангельский  А.Я. Программирование в Delpi 7. – М.: БИНОМ, 2003. -1152с. 2.

 

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 

464 с. 


3.

 

Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

4.

 Томилова Н.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Проектирование программного обеспечения». 2006г.  

Құрылмалы бағдарламалық құралға қойылатын талаптар 

1.

Өзіндік құрылғысы секілді қылып  берілген программаны модифицирлейтін , қайталауға арналған модификация элементтерін енгізіңіз, барлық модификацияларды отчетқа 

енгізіңіз.  СДЖ тапсырмалы 

 

1. «Графика и мультимедиа»  Архангельский А.Я, Программирование в Delphi 7, 

2003 


ж. әдебиетінің 7 бөлімінің маңызды моменттерін оқып , конспекктеу. 

2   Архангельскийдің А.Я. әдебиетінің .пп.7.4.2.3, 7.4.3, 7.4.4. «Хабарламаларды өңдеу 

және жөнелту» программасының мысалын қайталау 

3. «


Сервер-қосымшаның құрылымы», «Клиент-сервер қосымшасыа», «Серверден 

мәліметтерді сұрастыру», «Сервердегі ақпараттың  әрбайы бақұылауы», «Клиенттен 

серверге ақпараттың тасымалдануы»п.п.7.6.3.1 - 7.5.3.5 Архангельского А.Я. клиентпен 

сервер арасындаға мәліметтердің тасымалдануы программаларының мысалдарын 

қайталау. 


4. «Тестілеуші  программа» пп.7.6.2 - 7.6.3 Архангельского А.Я. көпағынды 

программасының мысалын қайталау. 

 

 

10.5 бөлім. Зертханалық жұмыс № 5. Обектті-бағытталған 

қосымшаларды өңдеу. (2 сағат) 

 

Жұмыс мазмұны: 

1.

 

 «Ұшу  аппараттары» консолды ұсынысын құрастыру 

2.

 Object Pascal 

программалау тілінің көмегімен  нұсқа бойынша консольды 

ұсыныс ұсыныс құрастыру. 

3.

 Visual C++  

программалау тілінің көмегімен  нұсқа бойынша консольды ұсыныс 

ұсыныс құрастыру. 

4.

 Object Pascal 

программалау тілінің көмегімен Windows- қосымшасын құрасьыру 

5.

 

Visual C++  программалау тілінің көмегімен  нұсқа бойынша консольды ұсыныс 

ұсыныс құрастыру. 

 

 

Отчет мазмұны 1.

 

Жұмыс мақсаты 2.

 

Есепті алдын ала қою 3.

 

Талаптардың спецификациясы 4.

 

Мәліметтер құрылымы 5.

 

Бағдарламалық құралдың құрылымы 6.

 

Қолданушы интерфейсі 7.

 

Пікірлері бар код 8.

 

Тестілеу  нәтижесі 

9.

 Бақылау сұрақтарына жауап 

Қосымша.Отчет әрбір қосымша үшін  нұақа бойынша жасалады.

 

 

Әдебиеттер тізімі 1. 

Архангельский  А.Я. Программирование в Delpi 7. – М.: БИНОМ, 2003. -1152с. 

2. 

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

3. 


Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – 

М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

4. 

Томилова Н.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование программного обеспечения». 2006г. 

5. 


Страуструп Б. Язык программирования С--. В 2-х кн. – Киев: ДиаСофт, 1993. 

6. 


Шлеер С., Меллор С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в 

состояниях.– Киев: Диалектика, 1993. – 240 с. 

7. 

Ирэ Пол. Объектно-ориентированное программирование с использованием C--. – Киев: DiaSoft Ltd., 1995. 

8. 

Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированного программирования на языке С--. – 

М.: Радио и Связь, 1999. 

Құрылмалы бағдарламалық құралға қойылатын талаптар 

 

1.Аталған пәндік облыс немесе проблема үшін бірнеше (3-тен артық) класстар құрастыру 

керек; 


2. 

Жасалған класстар жүйесінде мұрагерліктің, полиморфизмнің функциялардың 

жабылуын көрсету керек; 

3. 


Барлық класстар үшін конструкторлар мен дестрнукторлардың құрастырылуын 

қамтамсыз ету керек; 

 4.

Өңделмелі пәндік облыс үшін класстардың дайын(кірістірілген  немесе шекті) кітпаханаларын қолдану рұқсат етілмейді 

5.Консолді ұсыныстар үшін анықтиамалардың шақырылуы кирилицада орындалуы тиіс.  

Консольді  ұсыныстың нұсқасына қойылатын талдаптар  

1. 


Барлық кластар өздерін экранға шығару  принципін орындау тиіс(күйдің көрсетілуі); 

 2. 


Программа орындалу процессінде обьбектті-бағытталған программалау принциптерін 

түсіндіру ушін айнымалылардың күйлерін, шақырылған әдістер мен функцияларды 

шығарукерек. 

 

СДЖ тапсырмалы 

1. 

берілген әдістемелік құралды оқу. 2.  «

Ұшу  аппараты» пәндік облысының консольді ұсынысының мысалын қайталау. 

3. 

Нұсқаға сәйкес консольді ұсынысты құрастыру. (Опция «Console Application» в меню File|New

) . 


4. 

Нұсқаға сәйкес  Windows-қосымшасын құрастыру. 

 

Бақылау сұрақтары

 

1. 


Объектті-бағытталған жақындаудың негізгі түсініктері 

2. 


Обьект, класс дегеніміз не? Оардың арасындағы айырмашылық.қандай? 

3. 


Конструкторлар мен деструктрлар не үшін керек? 

4. 


Виртуалды функциялардың көмегімен полиморфизм қалай орыдалады? 

5. Object Pascal’

да  көз көрерлік облысының детективалары 

6. Object Pascal’ 

да мұрагерлік қалай орындалады? 

7. «


аса тиелген» және « асажабылған» әдістердің айырмашылығы неде? 

 8. 


Абстрактті әдістиер не үшін қажет? 

9. С++ және Object Pascal’ дағы көз көрінерлік облыстар 

10. С++ та мұрагерлік қалай орындалады? 

11. 


Класс достары мен класс мүшелерінің айырмашылығы неде№ 

 


 

Индивидуалды тапсырмалародың нұсқалары 

№ вар. 


Задание 

архитектура пәндік облысы транспортты құралдар пәндік облысы 

Комплексті сандармен жұмыс Векторлармен жұмыс 

Графикалық қарапацымдармен жұмыс аэрофлот пәндік облысы 

Енгізу-шығару  класстар жүйесі зоологиялық классификация пәндік облысы 

Үлкен мөлшерлілік сандарымен жұмыс 10 

Терезелі интерфейс жүйесі 

11 

 

полиномдармен жұмыс 12 

 

компьютерліқ құрылғылар пәндік облысы 13 

геометриялық фигуралар пәндік облысы 

14 

стек және кезекпен жұмыс 15 

география пәндік облысы 

16 

Графикалық  қарапайымдар жүйесі 17 

зоологиялық  классификация пәндік облысы 

18 

Енгізу-шығару класстар жүйесі 19 

Терезелі интерфейс жүйесі 

20 

Үлкен мөлшерлілік сандарымен жұмыс 21 

компьютерліқ құрылғылар пәндік облысы 

22 

полиномдармен жұмыс 23 

стек  және кезекпен жұмыс 

24 

Комплексті сандармен жұмыс 25 

геометриялық фигуралар пәндік облысы 

 

 

 10.6  

бөлім. Зертханалық жұмыс.№ 6. Delphi ортасында 

мәліметтерді өңдеу және басқару бойынша қосымшалар құрастыру. (3 

сағат) 

 

Жұмыс мазмұны: 

1. «

Памятники Петербургескерткіштері» «Мектепа» (ұстаз таңдауымен) қосымшаларының біреуін құрастыру. 

2. 


Өз нұсқаңыз бойынша қосымша жасау. 

 

Отчет мазмұны 

1.

 

Жұмыс мақсаты 2.

 

Есепті алдын ала қою 3.

 

Талаптардың спецификациясы 4.

 

Мәліметтер құрылымы 5.

 

Бағдарламалық құралдың құрылымы 6.

 

Қолданушы интерфейсі 7.

 

Пікірлері бар код 8.

 

Тестілеу  нәтижесі 

9.

 Бақылау сұрақтарына жауап 

Қосымша.Отчет әрбір қосымша үшін  нұақа бойынша жасалады.

 

 

Әдебиеттер тізімі 1. Архангельский  А.Я. Программирование в Delpi 7. – М.: БИНОМ, 2003. -1152с. 

2. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 

464 с. 

3. Фридман А. Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

4. «Проектирование программного обеспечения» пәні бойынша зертханалық жұмысты 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.  Томилова Н.И. 2006г. 

 

Құрылмалы бағдарламалық құралға қойылатын талаптар 

 

1. 


Байланыстырылған бірнеше кестелерден тұратын реляционды мәліметтер қорын 

ұйымдастыру керек. 

2. 

Кестелердің формаларда көрсетілун қамтамасыз ету. 3. 

Сұрастыруларды ұйымдастыру 

4. 

Қосымша  бас мәзірді, қалып-күй жолын, шығарылмалы анықтаманы және де тапсырманың нұсқасы туралы Анықтама командасы болуы тиіс. 

 5. 


Мәліметтер қорының аты динамикалық турде орындалуы тиіс. 

 

Консольді  ұсыныстың нұсқасына қойылатын талдаптар  

1. 


Барлық кластар өздерін экранға шығару  принципін орындау тиіс(күйдің көрсетілуі); 

 2. 


Программа орындалу процессінде обьбектті-бағытталған программалау принциптерін 

түсіндіру ушін айнымалылардың күйлерін, шақырылған әдістер мен функцияларды 

шығарукерек. 

 

СДЖ тапсырмалары 

1. 

Берілгнен әдістемелік құралды оқу. 2. 

Әдебиет көмегімен байланысқан бірнеше кестеден тұратын мәліметтер қорын 

ұйымдастыру  бойынша әдістемелік құралды оқу. 

3. «Петербург ескерткіштері» «Мектеп» қосымшаларының мысалдарын қайталау 

4. 

Нұсқаға сәйкес мәліметтер қорын жасау және осы мәліметтер қорын басқару  бойынша қосымшаны құрастыру. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. 

Локалды және алыстатылған мәлімет қорларының айырмашылығы неде? 2.  Delphi 

де мәліметтер қорының кестелері бір файлда сақталады ма? 

 3. 

Мәліметтер қорының файлдарының орналасқан жері туралы мәлімет бері проблемасы қалай шешіледі? 

 4. Delphi 

де мәліметтер қорының жасалу жолын сипаттаңыз. 

5. A, N, S, F, G  

константалары  кестелердің алаңдарының қандай типтерін анықтайды? 

6. 


Мәліметтер қорының кестесінің алңында орналасқан  Required Field жалауы нені 

білдіреді? 

7. Егер енгізу жанында тап осылардың сенімсіз кестеге орыс әліпбисі әріптері 

суреттелсе,не істеу керек екеніні көрсетіңіз 

8. 

Мәліметтер қорына доступты қандай компоненттер қамтамсыз етеді?  

Индивидуалды тапсырмалар нұсқалары. 

нұсқа 

Кіріс ақпараты 

Сұрастыру 

 «Мектеп кітапханасы»подсистемасы: 

Кітаптар 

тізімі,сыныптар 

мен 


сынып 

жетекшілерінің 

аты-жөні,әр 

сыныптың 

оқушылар  тізімі  ,кімге  ,  қашан,  қандай  кітап 

берілгендігі туралы ақпарат. 

Қанша оқушы i-ші кітапты қай 

сыныпта алды. 

Қай сыныптың оқушылары i-

ші және - j-іншің кітапты алды 

 

«Стипендия»подситемасы: Факультеттердің, декандардың, топтарды және 

старосталардың  тізімі,студенттер  тізімі  және 

оларға аударылған стипендия мөлшері. 

Стипендия алмайтын 

студенттердің тізімі. 

i-

інші  алатын факультеттің  стипендия алатын 

студенттерінің тізімі  

 

«Кадры – Жалақы»подсистемасы: Жұмысшы 

аты-жөні, 

таб,нөмірі,жұмысқа 

түскен  куні,  оклалд  мөлшері,  қай  бригадада 

және  цехта  жұмыс  істейдібасшысынын  аті-

жөні  көрсетілген  предприятиенің  цехтар 

саныәр  цехтың  бригадалар  саны,бригадирлер 

аты-жөні. 

80.Қызметкерлердің тізімі , 

түскендердің ағымдағы айда 

жұмысқа 

i - інші  бригадирлардың цех 

тізімін  

  

«Кадры» подсистемасы: 

Жұмысшы 

аты-жөні,таб,ном.,оклад,мекен-

жайы, 

асыраушыларының 

саны,бет.счет, 

сберсбанк счеті,цех, сбербанктар тізімі. 

81. 


Көп балалы 

қызметкерлердің тізімін цех i - 

госы 

82.


 

Кәсіпорын 

қызметкерлерінің тізім және 

олардың бет есептердің жинақ 

банкісі бөлімінде

 

 5. 

«Материльно-техническое 

снабжение» 

подсистемасы: 

Товар  артикулы,ба

ғасы,  бір. өлшеу  бағасы, 

i-

ші 


банкте 

қызмет 


көрсетілетін кәсіпорын тізімі 

...нан  ...не  ж

өнелтілген  тауар 


кәсіпорын  аты,  банк,банк  аты, катпама  нөмірі, 

жөнелті куні, товар, саны. 

 

тізімі 


6. 

«Складской  учет» подсистемасы: 

Товар  артикулы,  ба

ғасы,  өл,бір,саны,қойма 

нөмері,қойма аты, қаптама нөмірі, товар ,саны, 

кладовщик аты-жөні. 

Ағымдағы 

айға 


i-

інші 


складдаты товар  

Түскен  және  ай  көлемінде 

өндірілмеген тауар тізімі. 

7. 


«ЗАГС» подсистемасы: 

Жігіт аты-жөні, келіншек аты-жөні, куәлік нөм, 

мекен  жайлары,  куәліктің  беріл у  күні,  ЗАГС 

тізімі.  

1  реттен  көп  отбасы  құратын 

адамдардың тізімі. 

Ағымдағы 

жылға 


отбасы 

құруға  ынталы  азаматтардың 

тізімі. 

8. 


 

«Питание» подсистемасы: 

Прподукт  тізімі,  ас  тізімі,  ба

ғасы,  ас  құрамы, 

заказ , зщаказ берілген күн. 

 

i-інші  продуктті

ң  барлық  

тағам үшін кеткен саны. 

...ден 


... 

аралы


ғындағы 

тағадардың тізімі. 

9. 

«Расчеты с потребителями» подсистемасы: Бет. счет, аты-жөні,мекен-жайы, бухгалтер аты-

жөні,  счетчик  көрсетуі,  төлем  соммасы, 

квитанция нөмірі, төлем күні. 

Қарыз  мөлшері  ...ден  ...ге 

аралықтағы азаматтардың  

i-

ші төлем төлеушінің төлеген квинтанцияларының тізімі. 

10. 


«Питание» подсистемасы: 

Прподукт  тізімі,  ас  тізімі,  ба

ғасы,  ас  құрамы, 

заказ , зщаказ берілген күн. 

 

i-

інші  продукттің  барлық 

тағам үшін кеткен саны. 

...ден 

... 


аралы

ғындағ


ы 

тағадардың тізімі. 

11. 

«Учет основных фондов» подсистемасы: Техника 

тізімі,


қолдану 

уақыты,бағасы, 

кәсіпорын 

учаскелерінің 

тізімі, 

түсу 


уақыты,жетекше аты-жөні. 

Ағымдағы 

айда 

i-

інші учаскедегі  списаниеге  кеткен 

техника тізімі. 

Жыл 

бойында 


т

үскен 


техниканың тізімі. 

12 


«Материльно-техническое 

снабжение» 

подсистемасы: 

Товар  артикулы,ба

ғасы,  бір.өлшеу  бағасы, 

кәсіпорын  аты,  банк,банк  аты, катпама  нөмірі, 

жөнелті куні, товар, саны. 

 

i-ші 

банкте 


қызмет 

көрсетілетін кәсіпорын тізімі 

...нан  ...не  ж

өнелтілген  тау ар 

тізімі 

13. 


«Библиотека» подсистемасы: 

Оқырманлардың аты-жөні, кітап атауы, мекен-

жай,автор, кітап қозғалысы туралы ақпарат. 

Қазіргі  уақытқа  әкелінбеген 

кітаптар 

Оқырмандарға  берілген  i-інші 

автордың кітаптары  

14. 


  

«Библиотека» подсистемасы 

Кітаптар  тізімі,автор  аты-жөні,стилаж  атауы, 

кай  кітап қай  жерде  сақталуда,  әр  кітаптың 

экземплярі. 

i- 


інші  авторды

ң  кітабы 

сақталып жатқан стилаждері 

кітапханада 

екземпляріні

ң 

сманы1 болатын кітап тьізімі. 15. 

«Материльно-техническое 

снабжение» 

подсистемасы: 

Товар  артикулы,ба

ғасы,  бір.өлшеу  бағасы, 

кәсіпорын  аты,  банк,банк  аты, катпама  нөмірі, 

жөнелті куні, товар, саны. 

 

i-

ші банкте 

қызмет 


көрсетілетін кәсіпорын тізімі 

...нан  ...не  ж

өнелтілген  тауар 

тізімі 


16. 

«ЗАГС» подсистемасы: 

Жігіт аты-жөні, келіншек аты-жөні, куәлік нөм, 

мекен  жайлары,  куәліктің  берілу  күні,  ЗАГС 

тізімі. 

 

1  реттен  көп  отбасы  құратын адамдардың тізімі. 

Ағымдағы жылға отбасы 

құруға ынталы азаматтардың 

тізімі. 


 

17. 


 

«Кадры – Жалақы»подсистемасы: 

Жұмысшы 

аты-жөні, 

таб,нөмірі,жұмысқа 

түскен  куні,  оклалд  м

өлшері,  қай  бригадада 

және  цехта  жұмыс  істейдібасшысынын  аті-

жөні  көрсетілген  предприятиенің  цехтар 

саныәр  цехтың  бригадалар  саны,бригадирлер 

аты-жөні. 

80.Қызметкерлердің тізімі , 

түскендердің ағымдағы айда 

жұмысқа 


i - інші  бригадирлардың цех 

тізімін  

 

18. 


 

«Кадры» подсистемасы: 

Жұмысшы 

аты-жөні,таб,ном.,оклад,мекен-

жайы, 

асыраушыларының 

саны,бет.счет, 

сберсбанк счеті,цех, сбербанктар тізімі. 

81. 


Көп балалы 

қызметкерлердің тізімін цех i - 

госы 

82.


 

Кәсіпорын 

қызметкерлерінің тізім және 

олардың бет есептердің жинақ 

банкісі бөлімінде

 

 19. 

 «

Мектеп кітапханасы»подсистемасы: Кітаптар 

тізімі,сыныптар 

мен 

сынып 


жетекшілерінің 

аты-жөні,әр 

сыныптың 

оқушылар  тізімі  ,кімге  ,  қашан,  қандай  кітап 

берілгендігі туралы ақпарат. 

Қанша оқушы i-ші кітапты қай 

сыныпта алды. 

Қай сыныптың оқушылары i-

ші және - j-іншің кітапты алды 

20 


 

«Стипендия»подситемасы: 

Факультеттердің, декандардың, топтарды және 

старосталардың  тізімі,студенттер  тізімі  және 

оларға аударылған стипендия мөлшері. 

Стипендия алмайтын 

студенттердің тізімі. 

i-

інші  алатын факультеттің  стипендия алатын 

студенттерінің тізімі  

21. 

 

«Кадры – Жалақы»подсистемасы: Жұмысшы 

аты-жөні, 

таб,нөмірі,жұмысқа 

түскен  куні,  оклалд  мөлшері,  қай  бригадада 

және  цехта  жұмыс  істейдібасшысынын  аті-

жөні  көрсетілген  предприятиенің  цехтар 

саныәр  цехтың  бригадалар  саны,бригадирлер 

аты-жөні. 

80.Қызметкерлердің тізімі , 

түскендердің ағымдағы айда 

жұмысқа 

i - інші  бригадирлардың цех 

тізімін  

 

22.  

«Кадры» подсистемасы: 

Жұмысшы 

аты-жөні,таб,ном.,оклад,мекен-

жайы, 

асыраушыларының 

с

аны,бет.счет, сберсбанк счеті,цех, сбербанктар тізімі. 

81. 


Көп балалы 

қызметкерлердің тізімін цех i - 

госы 

82.


 

Кәсіпорын 

қызметкерлерінің тізім және 

олардың бет есептердің жинақ 

банкісі бөлімінде

 

 23. 

«Материльно-техническое 

снабжение» 

подсистемасы: 

Товар  артикулы,бағасы,  бір.өлшеу  бағасы, 

кәсіпорын  аты,  банк,банк  аты, катпама  нөмірі, 

жөнелті куні, товар, саны. 

 

i-ші 

банкте 


қызмет 

көрсетілетін кәсіпорын тізімі 

...нан  ...не  ж

өнелтілген  тауар 

тізімі 

24. 


Подсистема «Ателье»: 

ФИО  заказчика,  адрес,  телефон,  закройщик, 

изделие, дата заказа, дата исполнения, цена. 

Все  заказы  i-го  закройщика  в 

текущем месяце 

Все  выполненные  заказы  i-го 

закройшика 

25. 


Подсистема «Страхование»: 

Перечень  видов  страхования  и  сумма,  ФИО 

Все договора i-го клиента 

Все договора текущего года, у клиента,  адрес  проживания,  телефон,  дата 

заключения, № свидетельства, срок договора. 

которых истек срок страховки 

26 


Подсистема «Страхование»: 

Перечень  видов  страхования  и  сумма,  ФИО 

клиента,  адрес  проживания,  телефон,  дата 

заключения, № свидетельства, срок договора. 

Все  договора  на  i-ый  вид 

страхования 

На  какаю  сумму  были 

заключены  договора  по  видам 

страхования в текущем году 

27 


Подсистема «Больница»: 

 

ФИО больного, адрес, телефон, год рождения, пол,  в  каком  отделении  пребывает,  перечень 

отделений  больницы,  перечень  лекарств, 

сведения о назначениях: кому, какое лекарство, 

в  каком  отделении,  дана  назначения, 

длительность. 

Кому назначено i-е лекарство 

Что назначено i-му больному 

28. 


Подсистема «Деканат»: 

ФИО  студента,  в  какой  группе  учится, 

перечень  групп,  перечень  учебных  предметов, 

дата 


проведения 

экзамена, 

ФИО 

преподавателя, оценка по предмету. Средний 

балл 


сессии 

студентов i-ой группы 

Студенты  сдавшие  сессию 

только с одной тройкой 

29. 

Подсистема «Адресный стол»: ФИО,  адрес,  телефон,  год  рождения,  пол, 

перечень районов города, перечень улиц. 

Всех «Сергеевых» от 18 до 28 

лет 


Мужчин  по  ФИО  «Иваненко» 

и «Коваленко» 

30. 

Подсистема «Спортивные соревнования»: Перечень  видов  спорта,  ФИО  тренера,  вид 

наргад, ФИО спортсмена, дата соревнования. 

Список  награжденных  по  i-му 

виду спорта 

Список наград на i-ю дата 

31. 


Подсистема «Налоговая декларация»: 

Шифр  налогоплательщика,  ФИО,  адрес, 

телефон,  район  учета,  пол,  категория 

плательщика  (обязательная  подача  декларации 

или  нет),  место  работы,  дата  подачи 

декларации. 

Выбрать  налогоплательщиков 

i-

го  района,  для  которых обязательна 

подача 


декларации 

Список  налогоплательщиков, 

проживающих по адресу … 

32 


 

«Стипендия»подситемасы: 

Факультеттердің, декандардың, топтарды және 

старосталардың  тізімі,студенттер  тізімі  және 

оларға аударылған стипендия мөлшері. 

Стипендия алмайтын 

студенттердің тізімі. 

i-

інші  алатын факультеттің  стипендия алатын 

студенттерінің тізімі  

33. 

 

«Кадры – Жалақы»подсистемасы: Жұмысшы 

аты-жөні, 

таб,нөмірі,жұмысқа 

түскен  куні,  оклалд  мөлшері,  қай  бригадада 

және  цехта  жұмыс  істейдібасшысынын  аті-

жөні  көрсетілген  предприятиенің  цехтар 

саныәр  цехтың  бригадалар  саны,бригадирлер 

аты-жөні. 

.

Қызметкерлердің тізімі , түскендердің ағымдағы айда 

жұмысқа 


i - 

інші  бригадирлардың цех 

тізімін  

 

 

 

 

  
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет