ОҚытушы пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата29.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 

Леоненков  А.В.  Самоучитель  UML. .–  СПб.:БХВ-Петербург,  2001.  .– 304с. 

2.

 Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. 

– 

М.: ДМК, 2000. – 432 с. 3.

 

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


1.

 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

2.

 

Фридман  А.  Л.  Основы  объектно-ориентированной  разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

3.

 Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

4.

 

Шлеер  С.,  Меллор  С.  Объектно-ориентированный  анализ: моделирование мира в состояниях.– Киев: Диалектика, 1993. – 240 с. 

5.

 Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. 

– 

М.: ДМК, 2000. – 432 с.  

СӨЖ үшін бақылау тапсырмалар: 

    1.

Салық  төлеушілер  есебінің  жүйесі  үшін  кластардың,  объектердің, қатынастардың диаграммасын салу . 

 
Практикалық  жұмыстарды  орындау  барысында қолданатын  

әдістемелік нұсқаулар  

 

13 

бөлімі. BPWin структуралық анализ үшін CASE-құралдары 

 

13.1 

бөлімі. №1 Практикалық жұмысы. Пән облысына теориялық 

кіріспе(3 сағат) 

 

 

Жұмыстың мақсаты 

1. BPWin –

нің CASE-құралдарымен танысу . 

2. «Служба занятости в рамках вуза» жүйесін игеру 

 

        Жұмыстың мазмұны 

1.

 Пәндік облыс туралы теориялық деректерді конспектілеу және игеру: 

  

«Служба занятости в рамках вуза» жүйесінің сипаттамасы: 

 

Студеттер үлгерімін бақылау жүйесі;  

Профессионалды және психологиялық тесттердің жүйесі;  

Сауалдарды, қолданушының басшылық категориясын анықтауды өндеу жүйесі; 

 Экспертті бағалардың жүйесі. 

 Жүйенің модулді құрылымы 

 Объектің ақпараттық жүйесі 

 Жүйенің функционалды сипаттамасы 

 Жүйенің мақсаты мен тасырмалары 

 Қолданушының категориялары 

2.

 Бақылау сұрақтарына жауап беру 

 

        Ұсынылатын әдебиеттер 

 

       1.Томилова Н.И. Бағдарламалық қамтамасыз етудің жобасы. Электронды 

оқулық.  ҚарМТУ,  2004ж. 

        2.

Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  Ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж. 

        


3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000. -352 

бет. 


        

4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: 

Мир, 1980. 

      


СӨЖ үшін тапсырмалар 

1.Методикалық материалды игеру 

 

     


Бақылау сұрақтары 

1.

  

«Служба занятости в рамках вуза» жүйесі не үшін қажет және ол 

қандай жүйе астыларынан тұрады? 

2.

 Жүйенің мақсаттарын көрсетіңіз. 

3.

 Барлық жүйенің модульдік құрылымын көрсетіңіз. 

4.

 

 «Служба занятости» жүйесінің негізгі ақпараттық объектілерін 

айтыңыз . 

5.

 

Деректер қорына студентті енгізу тәртібін айтыңыз 6.

 

Жүйенің функционалды сипаттамаларын айтыңыз. 7.

 

Студенттің үлгерімін бақылау жүйесіне қандай деректер келіп түседі? 8.

 

Профессионалды және психологиялық тесттер жүйесінің сыртқы мәні атап өтіңіз   

9.

 Жүйені қолданатындардың категориясын және оның мүмкіндіктерін 

атаңыз. 


10.

 

 Сұраулардың, қолданушылардың категориясын анықтау қандай 

мақсатпен жүзеге асады?  

11.

 

Экспертті бағаның критерилерін сипатта. 12.

 

 Уақытша деректер қоры қалай жасалынады және ол неден тұрады?  

 

13.2 бөлімі.  №2 Практикалық жұмыс. IDEF0  әдістемесі (2 сағат)  

Жұмыстың мақсаты: 

1. IDEF0 

әдісінің негізгі принциптерін үйрену 

2. BPWin-

де жаңа жобаны құру 

3

. Контекстті диаграмманы құру 4. 

Байланыстарды өткізу. 

 

Жұмыстың мазмұны  1.

 

Методикалық материалды игеру:  

Диаграммалардың санаулы анализі  

BPWin – нің құралдары 

2.

 Диаграмма құрудың мысалын қайталау 

 Жүйенің контекстті диаграммасы 

  

«Обслуживание клиента системы» жұмысының декомпозициясы 

 

 «Определение уровня доступа в систему» жұмысының 

декомпозициясы 

 

 «Обработка запроса клиент» жұмысының декомпозициясы 

  

«Обработка запроса клиента» жұмысының декомпозициясы 

           (2 

вариант) 

 

 «Обслуживание клиента системы» жұмысының декомпозициясы 

          (2 

вариант ) 

 Жүйенің контексті диаграммасы (2 вариант ) 

  

«Изменение БД» жұмысының декомпозициясы 

 

 «Изменение БД» жұмысының декомпозициясы ( 2 вариант ) 

3.

 BPWin-

де  жаңа  проект  құру   (курстық  жобаның  вариантына  сәйкес 

жүйе үшін). 

  IDEF0 

әдістемесіне сәйкес жүйе бойынша контекстік  

диаграмманы құру  

 Кіріс, шығыс, механизмдер мен басқару енгізу. 

 Контекстілік диаграмманы декомпозициялау. 

 Шығыс бойынша байланыстарды өткізу 

 

Басқару бойынша байланыстарды өткізу.  

Кіріс бойынша байланыстарды өткізу  

Жеке қапшыққа проекті сақтау. 4.

 

Бақылау сұрақтарына жауап беру  

Ұсынылатын әдебиеттер 

       

1.Томилова Н.И. Бағдарламалық қамтамасыз етудің жобасы. Электронды оқулық.  ҚарМТУ,  2004ж 

        


2.Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  А

қпараттық  жүйені  бағдарл

амалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж.         

3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000. -352 

бет. 

        


4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: 

Мир, 1980. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар    

1.Методикалық материалды игеру: 

 

Диаграммалардың санаулы анализі  

BPWin – нің құралдары 

 

   Бақылау сұрақтары 

1.

 IDEF0 

моделі нотацияда нені көрсетеді?? 

2.

 

IDEF0- да жұмыс істеу нені білдіреді? 

3.

 Жұмыс атауларының тәртібін көрсетіңіз 

4.

 Бір диаграммада жұмыстың қанша саны болуы керек? 

5.

 Доминанттау тәртібі деген не? 

6.

  

Доминанттау принципі бойынша жұмыс қалай жүреді? 

7.

 

Диаграммадағы  жұмыста ітік төртбұрыштардың қабырғалары не үшін аналған? 

8.

 Бағыттардың типтерін атаңыз 

9.

 Қатынастардың түрлерін көрсетіңіз 

10.


 

 

Шекаралық бағыттар деген не? 11.

 

 Тармақталынатын және қосылатын бағыттар не үшін арналған?. 

12.


 

 BPWin-


де қандай әдістемелер қолданылады? 

13.


 

 BPWin-


дегі басты терезенің негізгі элементтерін атаңыз 

14.


 

 BPWin-


де жаңа моделді құру процесін сипаттаңыз 

15.


 

Жұмыстар арасындағы байланысты қалай жүзеге асыруға болады? 

16.

 

 Жұмыстың атын қалай береді? 

17.


 

 

Жұмыстың декомпозиция процесін сипаттаңыз 18.

 

 Жұмысты диаграммаға қалай қосады? 

19.


 

 

Туннелденген бағыттарды қалай шешеді? 20.

 

 BPWin моделі бірнеше диаграммалардың әдістемелерінен тұра ала ма? 

 

 13.3 

бөлімі.№3 Практикалық жұмыс. Моделді процестердің 

диаграммамен толтырылуы(2 сағат) 

          

Жүмыстың мақсаты: 

1 (DFD) деректер ағынының диаграммасын салу. 

2. IDEF3 (WorkFlow) диаграммасының көмегімен процестер арасындағы 

қатынастарды сипаттау 

         

Жұмыстың мазмұны 

1.

 

Берілген әдістемелік материалды игеру:  

Деректер ағынының диаграммасы (Data Flow Diagrams)  

IDEF3 диаграммалары 

2.

 Диаграмма құрудың мысалдарын қайталау   

  

«Обработать запрос декана» жұмысыың декомпозициясы 

 

«Обработ,ать запрос фирмы» жұмысыың декомпозициясы  

 «Обработать запрос эксперта» жұмысыың декомпозициясы 

  

«Выполнение запроса» (2 вариант) жұмысыың декомпозициясы 

 

 «Обработать запрос студента»( 2 вариант ) жұмысыың 

декомпозициясы 

 

 «Обработать запрос декана» (2 вариант ) жұмысыың 

декомпозициясы 

 

 «Обработать запрос фирмы» ( 2 вариант ) жұмысыың 

декомпозициясы 

 

 «Выполнение запроса» (2 вариант ) жұмысыың декомпозициясы 

  

«Обработать запрос эксперта» (3 вариант ) жұмысыың 

декомпозициясы 

  

«Разработка системы слуэюбы занятпост.и» диаграммасы 

 

 «Разработка технического задания» жұмысыың декомпозициясы 

  

«Анализ» жұмысыың декомпозициясы 

 

 «Разработка модульной структуры» жұмысыың декомпозициясы 

  

«Проектирование БД» жұмысыың декомпозициясы 

                     

«Разработка системы службы занятностей» (2 вариант )               

диаграммасы 

3.

 Өткен сабақта жасаған IDEFO диаграммасын DFD диаграммасымен 

толықтыру (курстық жобаның вариатына сәйкес жүйе үшін). 

 

DFD  диаграммасына сыртқы мән және деректерді сақтағышты 

қосу керек. 

 

Сыртқы мән мен диаграмманы байланыстыру керек.   

Байланыстың атын сыртқы мәнмен анықтау.  

Жүйенің толтырылуын бірінен соң бірі анықтайтын IDEF3 диаграммасын құру. 

 Диаграммада жұмыстарды біріктіру. 

 Деректер қорын толтыруда параллель оқиғаларды моделдейтін 

қиылысуларды диграммаға қосу. 

 

Объект–айдауды қосу және  оны диаграммамен байланыстыру. 4.

 

Бақылау сұрақтарына жауап беру  

Ұсынылатын әдебиеттер 

        

1.Томилова  Н.И.  Ба

ғдарламалық  қамтамасыз  етудің  жобасы. 

Электронды оқулық.  ҚарМТУ,  2004ж. 

        

2.Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  А

қпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж. 

        

3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000. -352 

бет. 

        


4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: 

Мир, 1980. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар      1. 

әдістемелік материалды игеру: 

 

Деректер ағынының диаграммасы (Data Flow Diagrams)  

IDEF3 диаграммалары 

 

          Бақылау сұрақтары 

1.

 DFD 

диаграммасы нені суреттейді? 

2.

 

BPWin –де DFD диаграммаларын құру үшін қандай нотациялар 

қолданылады?  

3.

 

IDEF3 диаграммасы нені суреттейді? 

4.

  DFD 

диаграммасын құрайтын бөліктерді атаңыз. 

5.

 

Процесс қандай мақсатпен жүзеге асады? 6.

 

Сыртқы мән деген не? 7.

 

Қойма нені суреттейді? 8.

 

IDEFO диаграммасының DFD диаграмасымен толықтыру механизмін 

түсіндіріңіз. 

9.

 

IDEF3 диаграммасын құрайтын бөліктерді атаңыз. 

10.


 

 IDEF3 


диаграмасындағы  байланыстар нені көрсетеді? 

11.


 

 IDEF3 


диаграммасындағы бағыттардың типін айтыңыз? 

12.


 

 

Қиылысу деген не? 13.

 

 Қиылысудың типтерін атаңыз. 

14.


 

 

Объект-айдау деген не? 15.

 

Объект – айдаудың қандай типтері бар? 16.

 

Объект-айдауды қалай қосуға болады?  

    

13.4 бөлімі. №4.Практикалық жұмыс. BPWin-дегі отчеттер (1сағат) 

 

        Жұмыстың мақсаты: 

1. Очеттердің түрлерін үйрену және оны құрудың әдістері; 

2.  Отчеттерді қолданып, диаграммадағы қатені табу әдісін меңгеру; 

 

Жұмыстың мазмұны 1.

 

Әдістемелік материалды меңгеру:  

Модель бойынша отчетті құру;  

Диаграмма бойынша отчетті құру;  

Диаграммадағы объектілер туралы отчеттер құру;  

Бағыт бойынша отчет құру  

Әдістемеге сәйкес отчет құру  

Стандартты отчеттар 2.

 

«Обслуживание  клиента  системы»  диаграммасы үшін  келісушілік әдісін салу мысалын қайталау. 

3.

  

IDEF0  диаграммасы  бойынша  моделдеу  отчетін 

құру(курстық 

жобаның вариантына сәйкес жүйе үшін). 

 

Отчетті қапшықта сақтау.  

Бағыттар бойынша отчеттің диалогтік терезесін ашу және онда бағыттың басы және аяғы туралы ақпаратты қамтитын стандартты 

отчет құру. 

 

Стандартты отчетті Arrows Source/Dest атымен сақтау   

Әдістемемен келісушілік отчетін құру.  

Шыққан отчетті қапшықта сақтау.  

Моделдегі қателер туралы хабарламалар отчетте бар екенін тексеру. 

4.

 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер         

1.Томилова  Н.И.  Ба

ғдарламалық  қамтамасыз  етудің  жобасы. 

Электронды оқулық.  ҚарМТУ,  2004ж. 

        

2.Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  Ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж. 

        


3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000. -352 

бет. 


        

4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: 

Мир, 1980. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар      1. 

әдістемелік материалды игеру 

 

     


Бақылау сұрақтары 

1.

 BPWin – 

дегі отчеттердің типін атаңыз 

2.

 

Моделдеу бойынша отчет құрудың  процедурасын сипаттаңыз. 3.

 

Моделдеу бойынша отчетке не кіреді? 4.

 

Диаграмма бойынша отчет құруың процедурасын сипаттаңыз. 5.

 

Диаграмма бойынша отчетке не кіреді? 6.

 

Диаграммалардағы объектер туралы отчеттің құрылу процесін сипаттаңыз. 

7.

 Диаграммалардың объектері туралы отчетке не кіреді? 

8.

 Бағыттары бойынша отчет құрудың процедурасын сипаттаңыз.  

9.

 Бағыттар бойынша отчетке не кіреді? 

10.


 

 

Әдістеме келісушілік отчетін құрудың процедурасын жаз. 11.

 

 Әдістеме келісушілік отчеттің көмегімен диаграммадағы қателерді 

іздеу қалай жүзеге асырылады? 

12.

 

 Қандай форматтарда отчетті экспорттауға болады? 

13.


 

 BPWin-


де отчеттердің қандай стандартты түрі қолданылады?? 

14.


 

 

Қолданушылық отчетті құрудың процедурасын сипаттаңыз.   

 

13.5 бөлімі.  №5 Практикалық жұмыс. IDEF1X әдістемесі (2 сағат) 

 

Жұмыстың мақсаты: 1. IDEF1X 

әдістемесін үйрену, 

2. IDEF1X 

әдістемесінің мүмкіндіктерін салыстыру, 

3.  ERWin инструменттерін игеру. 

 

Жұмыстың мақсаты 1.

 

Әдістемелік материалды игеру:  

Логикалық  моделдер  

 Физикалық моделдер 

 ERWin –

да CASE-құралдарының артықшылықтары. 

 

ERWin-нің инструменттері 

2.

 ERWin-

да жаңа жоба құру  

3.

 

Жүйенің деректер қорының моделін ақпараттық объектердің тізіміне сәйкес құру. 

 Моделге атрибуттарын анықтамай тек мәндердің аттарын 

енгіземіз. 

 

Модельді қапшықта сақтаймыз  

Модельдің масштабын өзгертеміз.  

Шыққан модельді басып шығару.  

Деректер қорының серверін анықтау.  

Таңдап алынған сервер үшін деректер қорының сызбасын генерациялау. 

4.

 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер         

1.Томилова  Н.И.  Ба

ғдарламалық  қамтамасыз  етудің  жобасы. 

Электронды оқулық.  ҚарМТУ,  2004ж. 

        

2.Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  А

қпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж. 

        

3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені  бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000. -352 

бет. 

        


4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: 

Мир, 1980. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар          1. 

әдістемелік материалды игеру  

       


Бақылау сұрақтары 

1.

 IDEF1X 

әдістемесінің деңгейлерін атаңыз. 

2.

 

Логикалық деңгейлер қандай моделдерден тұрады? 3.

 

Физикалық деңгей қандай моделдерден тұрады? 4.

 

Мән-байланыс диаграммасына не кіреді? 5.

 

Кілттерге негізделген деректер моделіне не кіреді? 6.

 

Трансформациялық модель қандай моделден тұрады? 7.

 

Толық атрибутивті моделге не кіреді? 8.

 

ДҚБЖ-ның моделі деген не? 9.

 

 ERWin-де CASE-құралдарын қолданудың артықшылығы неде?  

10.


 

 Report Browser 

диалогтік терезесін қалай ашады?? 

11.


 

Деректер қорының сызбасын генерациялау? 

12.

 

 Деректер қорының сызбасын генерациялау үшін серверді таңдау қалай 

жүзеге асырылады? 

13.

 

Диаграммаға мәнді қосу қалай жүзеге асырылады? 14.

 

 Мәнге категорияны қалай қосады? 

15.


 

Байланыстың түрлерін атаңыз. 

16.

 

 Мәннің ішіндегі атрибуттарды қалай ығыстыруға болады? 

17.


 

Диаграммаға текстті қалай қосады ? 

 

13.6 бөлімі.  №6 Практикалық жұмыс. Логикалық моделді құру (1 

сағат) 

 

Жұмыстың мақсаты: 1. ERWin–

де логикалық моделді салу технологиясымен танысу 

2. Мәннің негізгі атрибуттарын анықтау әдістерін үйрену; 

 

3. Логикалық моделді тестілеуден өткізу  4. Мәндердің арасындағы байланыстардың типтерін меңгеру. 

Жұмыстың мақсаты 

1.

 

Әдістемелік материалды игеру:  

ERD-диаграммасын 

  

Кілттерде негізделген деректер моделі 

2.

 

«Служба  занятости  в  рамках  вуза»  жүйесіндегі  студенттердің деректер қорының  мысалы  негізінде  логикалық  моделді  салуды 

қайталау. 

3.

 

Студенттер деректер қорының  ERD-диаграммасы.  

Кілттік атрибуттары бар студенттер деректер қорының  ERD-диаграммасы  

 Қурстық жобаның вариантына сәйкес жүйенің логикалық 

моделін салу. 

 

Мәннің атрибуттарын енгізу.  

Мәндердегі бірінші кілттерді анықтау.  

Альтернативті кілттердің құрамын анықтау.  

Сипатталған байланыстардың типтерін қолдана мәндерді өзара орналастыру. 

 

Байланыстар орнатылғаннан кейін сыртқы кілттердің құрамын анықтау 

 Модель пәндік облысқа сәйкес келе ме соны тексеру 

 Шыққан диаграмманы сақтау. 

4.

 Бақылау сұрақтарына жауап беру 

 

Ұсынылатын әдебиеттер          

1.Томилова  Н.И.  Бағдарламалық  қамтамасыз  етудің  жобасы.  Электронды  оқулық.  

ҚарМТУ,  2004ж. 

        


2.Яворский  В.В.,  Томилова  Н.И.  А

қпараттық  жүйені  бағдарламалық  қамтамасыз 

етудің жобасы. Оқу құралы. ҚарМТУ, 2003ж. 

        


3.Вендров  А.  М.  Экономикалы

қ  ақпараттық  жүйені 

бағдарламалық  қамтамасыз 

етудің жобасы. Оқулық. –М :Финанс және статистика,2000.-352 бет. 

        

4. Хьюз Д., Мичтом Д. Бағдарламалауға структуралық жақындау. – М.: Мир, 1980. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар         1. 

әдістемелік материалды игеру 

 

ERD-диаграммасы 

  

Кілттерге негізделген деректер моделі 

 

Бақылау сұрақтары 1.

 

 ERD-диаграммысының негізгі құраушыларын атаңыз 

2.

  ERD-

диаграммасының мақсаты 

3.

 

 Реляционды деректер қорындағы компоненттерді атаңыз. 

4.

 Мән деген не? 

5.

 Мәннің аталу принципін айтып беріңіз. 

6.

 Мәннің арасындағы байланыс нені білдіреді? 

7.

  

Логикалық байланыстардың негізгі типтерін атаңыз. 

8.

 

 Логикалық байланыстар қалай көрсетіледі? 

9.

  

Біріншілік кілт деген не? 

10.

 

 Альтернативті кілт деп нені атаймыз? 

11.


 

Инверсионды кіріс деген не? 

12.

 

 Қай жағдайда сыртқы кілттер пайда болады? 

 жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет