ОҚытушы пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешені


  тақырып.  БҚ-дың  өмірлік  циклінің  моделі.  Каскадты    модельжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата29.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4  тақырып.  БҚ-дың  өмірлік  циклінің  моделі.  Каскадты    модель. 

Спиральді модель.  Подход RAD. (3 сағ) 

  

Дәріс жоспары 

1.

 

Өмірлік цикл үлгілері ( каскадтыі және шиыршықты ). 2.

 

RAD . жақын келуі 

3.

 Жобалау технология ұғымы және  оның талаптары

 . 


 

ЖЦ үлгісі астында понимается құрылым , орындалулар және процестердің 

өзара байланыстары жүйелілік анықтаушы ,ӨЦ әрекеттердің және 

мақсаттардың орындалуы 

ӨЦ үлгісі өңделетін жүйе ерекшілігінен тәуелді болады және шарттардың 

ерекшіліктері , қайсыларды соңғы жасалады және жұмыс жасайды. Өмірлік 

циклді - нақтылы үлгі жасаудың оның процес мінез-құлығы анықтайды , 

жиынтық өзімен ұсынады реттелгендердің уақыттардың , өзара байланысқан 

және біріккендердің жұмыстардың сатысында , орындалу қайсылардың 

жасауға арналған қажетті және жеткілікті , берілген талаптарға лайықты. 

Жасау сатысы астында понимается жасау процес бөлімі , шек қойылған - 

уақытша рамкалармен және шығарумен аяқталушы нақтылы өнімнің ( 

үлгілердің , компоненттердің , құжатнаманың ). 

 

Жасау сатылары келесі топтарға әдеттегідей бөлінеді :  

талаптардың құруы ;  

талдау ;  

жобалау ;  

орындау ( кодтау );  

тестілеу және жөндеу ;  

енгізу және ере жүру ;  

алу қанаудан .  

 

Стандарттар отаны ГОСТ сатыларды шек қою келесіге алдын ала ескеріледіді ( фазалардың ) тіршілік циклдың : 

техникалық тапсырма өңдеуі ; техникалық жоба өңдеуі ; 

жұмысшы жоба өңдеуі ; тәжірибелік енгізу ; 

өнеркәсіпті қанауға беру ; өнеркәсіпті қанау . 

Саты жобалау қосады өзінді : 

 

Жүйелік жоба өңдеуін , қайсы негізді жобаланушы жүйе үлгілері құрастырады , үлгі негізінде салып алады « ». тап осы кезеңде сұраққа жауап 

беріледі « не келешек жүйе тиісті істеу ?», Атап айтқанда жүйе сәулеті 

анықталады , оның функциясының , интерфейстер және пайдаланушылар 

аралық функциялардың таратуы және жүйемен , бағдарламалық және ақпараттық компоненттілерге талаптар , өңдеу мезгілдері . Тап осы кезең 

нәтижесімен құжат келеді « техникалық тапсырма ». 

ехникалық жоба өңдеуін . Жүйе жобалауы өзіне меншікті мына кезеңде 

жүйелік жоба негізінде жүзеге асады , жүйе сәулетінің жобалау қосылған 

және толық жобалау . 

ЖЦ негізгі үлгілері екі қазіргіге уақыттардың ең үлкен тарату келесіге алды. 

Өңдеуге мүмкін жақын келулерден біреумен ғанамен қолданбалыны 

қосымшалардың аталатын жылдам өңдеулері дәл осылай шиыршықты үлгі 

рамкалары бойынша тәсіл келеді , ( Rapid Application Development ). 

Методологиялар , технологиялар және жобалау аспаптық құралдары ( - 

құралдың ) бағдарламалық жүйе кез келген жобасы негізін құрастырады . 

Жобалау технология кез келген нақты қолдану , өңдеулер және ере жүрудің 

нақтылы ұйымдар ақпараттық жүйеге және нақтылыда жобада - 

стандарттардың қатар өңдірулері ( ережелердің , келісімдердің ), қайсылар 

жоба қатысушыларымен бәрімен тиісті сақталу : жобалау стандартының , 

стандарттың жобалы құжатнама дайындаулары , пайдаланушылық  

стандартының интерфейсі . 

 

Ұсынылатын әдебиттер  1.

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.,  Проектирование  программного 

обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2.

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3.

Томилова Н.И. 

Проектирование 

программного 

обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

4.

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары  1. 

Шиыршықты үлгі рамкалары бойынша сатылар , әрекеттер және жақын 

келу мақсаттары анықтау . 

 

 5 тақырып. Деректерді модельдеу. (1 сағ) 

 

Дәрістер жоспары 

1.

 

CASE-технологиясының концептуальды негізі. 

2.

 Коммуникациалық байланыстың моделі. 

3.

 Телекоммуникациялық желінің ұйымы. 

 

Сондықтан  да  деректердің  инфологиялық  моделін  табиғи  тілмен  ұқсас 

жасайды(  текстерді  компьютерлік өңдеудің  және  кез -келген  табиғи   тілдің 

көпмағыналы болу қиындығынан соңғысы таза күйде қолданылмайды).  

Кез-келген  деректер  базасының  жүйесінде  оңай  көрініс  табатын,  бір 

немесе бірнеше локалды модел түріндегі деректер базасының концептуалды 

схемасымен ақпараттық жүйені жасаушыны қамтамасыз ету керек.       

Деректерді  модельдеудің  көп  тараған  құралы  «мән -байланыс»(ER-

diagrams,  ERD)    диаграммасы  болып  табылады.  Оларды

ң  көмегімен  пөндік 

облыс үшін маңызды объекттер(мәндерд), олардың қасиеттері 

(атрибуттары) және бір-бірімен қатынасы(байланысы) анықталынады. 

ERD 


тікелей реляционды деректер базасын жобалау үшін қолданылады. 

ERD 


нотациясын бірінші болып 1976 жылы П. Чен(Chen) енгізген.  

 ERD –


ның базалық түсініктеріне: 

Мән  (Entity)  –  қаралып  отырған  пәндік  облыс  үшін  маңызды  мәні  бар 

және  сол  туралы  ақпарат  сақталуы  тиіс  реалды  немесе  қиялдан  туатын 

объект. Мәннің типі және мәннің экземпляры деген түсініктерді ажырата білу 

керек. 

Мәннің типі деп бүтін түрде көрінетін  біртекті тұлғалардың, заттардың, оқиғалар  мен  идеялардың    жиынына  қатысты  ұғымды  атайды.  М

әннің 


экземпляры деп жаңағы жиындағы нақты бір затты атайды. Мысалы, қала  – 

мәннің типі, ал әкземпляр – Москва, Киев болуы мүмкін. 

Әрбір  мәннің  ерекше  идентификаторы  болуы  керек.  Әрбір  мәннің 

экземпляры  идентифициялануы  ж

әне  берілген  мәннің  тип індегі  басқа 

экземплярлардан ерекшеленуі керек.   

Байланыс(Relationship)  –  қарастырылып  отырған  пәндік  облыс  үшін 

маңыздылығы бар  екі мәннің арасындағы аты бар ассоциация. 

 

Атрибут  (Attribute)  –  қарастырылып  отырған  пәндік  облыс  және кваификациялауға  арналған  мәннің  кез-келген  сипаттамасы,  значимая  для 

рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, 

идентификации,  классификации,  количественной  характеристики  или 

выражения состояния сущности.  

Кілт  (немесе  мүмкін  кілт )  –  мағынасы  бойынша  керек  м

әннің 


экземплярын табуға болатын минималды атрибуттар жиыны.  

«Мән-байланыс» диаграммасы үшін нотациялардың әртүрлі типтері бар: 

 

Ченнің нотациясы;  

 Баркердің  нотациясы(Ричардом  Баркердің  ұсынысы  бойынша  және 

Oracle Designer 

құралының CASE –інде қолданылады); 

 Т.  Рэмей  жасаған  IDEF1  әдісі(T. Ramey)  және  оның  жетілдірілген 

IDEF1X 


версиясы (ERwin, Design/IDEF қолданылады); 

 басқа нотациялар. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.

 

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2.

 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3.

 

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

4.

 Хьюз Д., Мичтом Д. Структурный подход к  программированию. – М.: 

Мир, 1980. 

5.

 

Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары 

1. Салық төлеуші-ұйымдардың санақ жүйесіндегі деректердің 

концептуалды моделін ER-диаграммасы түрінде салу. 

 

6 тақырып. Бағдарламалық қамтамасыз етудің жобасын дайындауға 

объекті-бағдарлы тәсілді қолдану. ОБ тәсілінің негіздері мен тарихы. ОБ 

технологиясы. Объекті модель. (3 сағ) 

 

Лекцияның жоспары: 

1.

 

ОБ тәсілдің негіздері мен тарихы. 2.

 

Объектің түсінігі, оның күйі және идентификациясы. 3.

 

Класс туралы түсінік. 4.

 

 Деректерді ашу .  

5.

 Кластардың, полиморфизмнің мирас қалдыруы. 

6.

 Класстардың өзара қатынасы.

 

      Қазіргі коммерциялық бағдарламалық жүйелердің көбісі бірнеше жылдар 

бұрынғылардан  гөрі  әлде-  қайда  қиынырақ.    Бұл  қиындықтың  өсуі 

жобалаудың  методологиясы  бойынша  көп  зерттеулер  жасауға  жол  ашты. 

Бағдарламалаудың көркем тілдерін жасау бұл облыста жеткен жетістіктерін 

толықтырады.  Компьютерге  нұскау  беретін(императивті  тілдер)  тілдерден 

гөрі  мәселесі  бар  облыстардың  кілттік  абстракциясын  сипаттайтын 

тілдерге(декларативті тілдер) көшу тенденциясы туды. 

       


Тілдер  –  ОББ-ның  негізгі  құралдары  болып  табылады,  осы  тілдердің 

жасалуы қазіргі кезде ОБ әдісінің негізін құрайтын идеялардың тууына себеп 

болды.  ОБ әдісі  бағдарламаның  тілдерімен  ғана  шектелмейді.Тілдер  тек 

қолдануға  болатын  немесе  қолдануға  болмайтын  құрал-жабдықтарды 

береді.ОББ  анализдеуді,  жобалауды,  салуды  ж

әне  жүйені  дамытуды 

ұйғарады.  

ОБ әдісінің негізінде мынадай идея жатыр: бағдарламалық жүйе бір -бірімен 

қатынасатын сан алуан мәндер(объектер) түрінде көрінеді. Әрбір мән өміріне 


керек  ақпаратты  сақтауға  өзі  жауап  береді  және  бұдан  басқа  ол  өзінің 

тәртібін реттейді(іске асырады).  

ОБ әдісі    объектіл ік  декомпозицияны қолданады,  сонымен  қатар  жүйенің 

статикалық  құрылымы  объектер  мен  олардың  арасындағы  байланыстар 

терминінде  сипатталады,  ал  ж

үйенің  тәртібі  объектердің  арасындағы 

хабарламалардың айырбасы терминінде суреттеледі.   

ОБ  анализ  ж

әне  жобалау  б ір-бірінен құрылымдық  жобалаудың  дәстүрлі 

әдістерімен  ерекшелінеді:  мұнда  декомпозиция  процесін  басқаша  түсіну 

керек,  ал  жасалынып  жат

қан  бағдарламаның  архитектурасы  құрылымдық 

бағдарламалау үшін дәстүрлі көріністен тыс жасалынған. 

ОБ технологиясының негізі – объекті модель болып табылады. Оның негізгі 

принциптері(оларсыз модель объекті-бағдарлы бола алмайтын негізгілері):  

 Абстракциялау(abstraction);

  

Инкапсуляция (encapsulation);

  Модулдік (modularity);

  

Иерархиялық (hierarchy).

 

           Негізгілеріне қарағанда қатты талап етілмейтін 3 көмекші принципті 

көрсетіге болады:

  Типтілік (typing);

  

Параллельдік(concurrency);

  Тұрақтылық. 

 

          Осы принциптердің әрқайсысы жаңа емес, бірақ объекті моделде 

барлығы бірге бірінші рет қолданылып отыр.

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного обеспечения информационных систем. Учебное пособие.  КарГТУ, 2003г. 

2.

 Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3.

 Орлов  С.А.  Технология  разработки  программного  обеспечения.  – 

СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

4.

 

Фридман  А.  Л.  Основы  объектно-ориентированной  разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

5.

 Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

6.

 

Гамма  Э.,  Хелм  Р.,  Джонсон  Р.,  Влиссидес  Дж.  Приемы объектно-ориентированного  проектирования.  Паттерны  проектирования.–  СПб.: 

Питер, 2001. – 368 с. 

7.

 

Шлеер  С.,  Меллор  С.  Объектно-ориентированный  анализ: моделирование мира в состояниях.– Киев: Диалектика, 1993. – 240 с. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары 

        

1. Нотацияларды көрсету, құрастырудың ережелері және жүйенің 

статикалық түрін көрсететін UML тілінің диаграммаларының арналуы  

(прецеденттердің, кластардың, объектердің, компоненттердің); 

2. Нотацияларды көрсету, құрастырудың ережелері және жүйенің 

динамикалық түрін көрсететін UML тілінің диаграммаларының арналуы  

(

қызметінің, өзара байланыстарының, күйлердің);  

7  тақырып .  UML  негіздері.UML  моделдеудің  унифицирланған  тілі. 

UML  концептуалды моделі (2 сағ) 

 

Дәріс жоспары 1.

 

UML-дың тарихы 

2.

 UML 

моделдеудің унифицирланған тілі . 

 

3.

 UML 

құрағыш блоктары 

4.

 

UML тілінің ережелері 

5.

 UML 

тілінің ортақ механизмдері 

    

Объекті-бағдарлы анализбен жобалаудың   көптеген әдістері модел-деудің тілін, модельдеу процесінің сипаттамасын өзінде біріктіреді. Модельдеу тілі 

бағдарламалық  қамтамасыз  етудің  «сызбаларын»  құруға  керек  стандартты 

құрал. 

1984 жылмен 1994 жылдың арасында ОБАЖ-ның әдістерінің саны 10-нан 50-ге дейін жетті.UML моделдеудің унифицирланған тілі(Unified 

Modeling Language) – 

ол сол әдістердің буынын қабылдағыш. UML –ды құру 

1994 жылдың аяғынан басталды, яғни  Гради Буч пен  Джеймс Рамбоның  

Rational Software компаниясының атынан  Booch және  ОМТ(Object Modeling 

Technique) 

әдістерін біріктірумен жұмысты бастаған кезінде. 1995 жылы 

оларға OOSE (Object-Oriented Software Engineering) әдісінің құраушысы Ивар 

(Айвар) Якобсон қосылды. Осылайша, UML атап айтылған әдістердің 

бірлестігі және унификациясы және оларды жаңа мүмкіндіктермен 

толықтырады. 

1997 жылдың қаңтарында стандарттау бойынша объекті-бағдарлы 

әдістердің және технологияларының облысында  модельдеудің стандартты 

тілін құру бойынша конкурсында  UML  OMG ұйымымен ұсынылды және 1.1 

версиясында стандарт ретінде қабылданды. 

UML моделдеудің унифицирланған тілі – бұл виуализациялау, 

спецификациялау, конструктрлеу және бағдарламалық жүйелердің 

документтерін артефактау үшін керек тілі. 

UML –

ды түсіну үшін 3 бөлімнен тұратын: тілдің негізгі құрағыш блоктарын, олардың ережелері және барлық тілдер үшін кейбір ортақ 

механизмдер кіретін концептуалды моделді игеру керек. UML –

дың құрағыш блоктары 

UML тілінің сөздігіне  3 түрлі құрағыш блоктар кіреді:  

 Мәнділік; 

 қатынас; 

 диаграммалар. 

Мәндер – бұл модельдің негізгі элементтері болып табылатын 

абстракциялар. 

Қатынастар  – элементтердің арасындағы семантикалық  байланыстар. 

Диаграммалар – алуан түрлі элементтердің графикалық көріністері.     

Қатынастар әр түрлі элементтерді байланыстырады; диаграммалар 

жиынтық мәндерді топтайды.  

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.

 

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2.

 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3.

 

Леоненков  А.В.  Самоучитель  UML. .–  СПб.:БХВ-Петербург,  2001.  .– 304с. 

4.

 Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

5.

 

Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. – 

М.: ДМК, 2000. – 432 с. 

      

СӨЖ үшін бақылау тапсырмалар 1.

Тележұмыстың мәні неде? 

2. 

АЖО БҚ негізгі түрлерін атаңыз? 3. 

электронды саудада деректердің қауіпсіз алмасуы үшін қандай шифрлеу 

механизімі пайдаланылады? 

 

 

8 тақырып Объектті бағытталған анализ. (1 сағ) 

 

Лекцияның жоспары 1. 

Объекті-бағдарлы анализ 

2. 

Қолдану әдістерінің вариаттары.Прецеденттер диаграммасы.  

Жүйеге қойылатын функционалды талаптардан шыға келе, жүйенің жұмыс 

істеуін қадағалау кез-келген анализдің мақсаты болып табылады. Жүйенің 

сипаттамасы -  анализдің нәтижесі болып табылады.  

«Глоссарий»  жобалық документі жобамен жұмыс  істегенде  терминдердің 

ортақ  сөздігін,  барлық  моделдер  және  жобаның  текстік    сипаттамасын 

анықтайды.  


«Кіріспе»  жобалық  құжаты  эффективті  болу  үшін   келесі  элементтерді 

өзіне  қосу  керек:Проектный  документ  «Видение»,  чтобы  быть 

эффективным,  должен  включать  в  себя,  по  крайней  мере,  следующие 

элементы: 

 

Жүйенің арнауын анықтау;  

Қолданушыларды сипаттау;  

Жүйенің мүмкіндіктері;  

Жүйенің графигі мен артықшылықтары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау кезіндегі бірінші қадам -  жинау 

және оған қойылатын талаптарды реттеу болып табылады.  

Талаптар – бұл шарт немесе сипаттама, осыларға жүйе жауап беру керек.  

Функционалды  талаптар  ж

үйенің  жасайтын  жұмыстарын  ан ықтайды. 

Осылайша  функционалды  талаптар  процесс  кезіндегі  ж

үйенің  тәртібін 

анықтайды.   

Функционалдық  емес  талаптар  жүйенің  тәртібін  анықтамайды,  бірақ    та 

оның атрибуттарын сипаттайды. 

Функционалдық  емес  талаптардың  келесідей  типтерін  бөліп  көрсетуге 

болады: қолдануға  қойылатын  талаптар  –  қолданылатын  интерфейстің  , 

құжаттардың сапасы; 

Реализациялауға 

қойылатын 

талаптар 

нақты 

стандарттарды,  бағдарламалаудың тілдерін, оперативті жүйені анықтайды; 

Сенімділікке қойылатын  талаптар  –  қайтадан  қалыпқа  келтіруді,  керекті 

жиілікті және кедергілердің әсерін анықтайды; 

Интерфейске қойылатын  талаптар  –  жүйенің  қатынас  құратын  сыртқы 

мәндерін анықтауға болады.  

Талаптарды әр түрлі түрде жасауға болады, яғни құрылымы жоқ тексттен 

бір формальды текстке дейін білдіруге болады. 

UML  тілінде  прецеденттерді

ң  диаграммасы  (Use  case  diagram) 

қолданушының  қалай  қолдану  керек  екенін  түсіну  үшін,  ал  жасаушылар 

өзіне керек дүниені жүзеге асыру үшін жүйенің немесе класстың тәртібін 

виртуализациялауға мүмкіндік береді.  

Ұсынылатын әдебиеттер 

1.

 

Леоненков  А.В.  Самоучитель  UML. .–  СПб.:БХВ-Петербург,  2001.  .– 304с. 

2.

 Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. 

– 

М.: ДМК, 2000. – 432 с. 3.

 

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


4.

 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 5.

 

Фридман  А.  Л.  Основы  объектно-ориентированной  разработки программных систем. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с. 

6.

 Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

7.

 

Шлеер  С.,  Меллор  С.  Объектно-ориентированный  анализ: моделирование мира в состояниях.– Киев: Диалектика, 1993. – 240 с. 

      


СӨЖ үшін бақылау тапсырмалар: 

1. 


Салық төлеуші ұйымдардың есебінің прецеденттік диаграммасын 

салу. 


 тақырып Объектті-бағытталған жобалау (1 сағ) 

 

Лекцияның жоспары: 

1.

 

Қатынастардың диаграммасы 2.

 

Тізбектердің диаграммасы 3.

 

Кооперациялардың диаграммасы 4.

 

Қатынасқан диаграммаларды салыстыру 5.

 

Объектер мен кластар.  6.

 

Класстардың диаграммасы.  

Қатынастардың  диаграммасы  (Interaction diagrams)  қатынасатын 

объектердің  группаларын  суреттейтін    модельдер  болып  табылады  және 

жүйенің динамикалық аспектерін модельдеу үшін қолданылады.   

       

Қатынастардың диаграммасы (Interaction diagrams) – көп объектерден және 

олардың 


арақатынасынан, 

олардың 


айырбасталынатын 

хабарламаларынан  тұратынын сипаттайды 

Қатынас  (Interaction)  –  кейбір  контекстерде  объектер  арасында

ғы 


хабарламалар айырбасымен білінетін іс-әрекет. 

Хабарлама  (Message)  –  объектер  арасындағы  деректерді  айырбастау 

спецификасы,  ол бойынша қандай да бір ақпарат тасымалданылады. 

Қатынастық диаграммалардың 2 түрі бар: тізбектер диаграммасы(sequence 

diagrams) және  кооперативті диаграммалар (collaboration diagrams). 

Тізбектер  диаграммасы  (Sequence  diagram)  –  өзінің  көңілін  уақытша 

реттелген хабарламаларға бөлетін  қатынастар диаграммасы. 

Кооперациялар  диаграммасы  (Collaboration  diagram)  –  объектердің 

құрылымды  ұйымдасуына  негізгі  назарын  аударатын, 

қатынастар 

диаграммасы. 

Объектерді кірістіру 2 мақсатты көздейді: 

 

Қолданбалы есепті түсіну (мәселелері);   

Компьютерде жұмысты дайындау үшін негіздерді енгізу. Объект келесідей болуы мүмкін: 

 Көрінетін зат; 

 Ойлаумен қабылданатын . 
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет