ОҚытушы пәнінің ОҚУ Әдістемелік кешеніжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата29.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

Ба қы


ла

у 

түрі 

%

-тік 

құра


мы

 

Оқудың академиялық аралығы, апталар Қ

ор

ыты

нды


%

 

10 

11 


12 

13  14 


15 

Дәрістерге 

қатысу 

0.4 
Зерт. жұмысы  1.2  *  * 18 


СӨЖ-дік 

бақылау 


0.47  * Сұраулар, 

ОСӨЖ 

тапсырмаларын орындау   * 


15 

Теориялық 

модуль   

 

  

  

 

   

 

  

14 Курстық жоба  40 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

аттестация 

бойынша 

 

  

 

  

 

30    

 

  

 

30   60 

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 


 

1.12 

Саясаты және процедуралары 

 

«

Бағдарламалық  қамтамасыздандыру»  пәнін  оқу  кезінде  келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

Сабаққа кешікпей келуді. Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру.  

1.13 

Пәнін оқу әдістемелік қамтамасыз етілнендігі 

 

Автордың  

аты-жөні 

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, 


басылып 

шығатын 


күні 

Даналар саны 

кітапханада  кафедрада 

Негізгі әдебиет 

1.

Яворский В.В., 

Томилова 

Н.И.

 

 Технология разработки 

программного 

обеспечения.

 

Учебник:- Астана: 

Фолиант, 2007-

376с.

 

 -

 2.

Яворский 

В.В., 

Томилова Н.И. 

Проектирование 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем. 


Методическое 

пособие: -

Караганда,  

КарГТУ, 2003г. 

 

 

10 3.

Томилова Н.И. 

Проектирование 

программного 

обеспечения. 

ЭОС, ЦДО 

КарГТУ 


 

-

 в 

электронном  

виде 

4.

Вендров А. М. 

 

Проектирование программного 

обеспечения 

экономических 

информационных 

систем: 

М.: Финансы и 

статистика, 

2000. – 


352 с. 

 

 10 

в 

электронном  виде 

5.

Леоненков А.В.  

Самоучитель UML. 

СПб.:БХВ-

Петербург, 

2001. .– 

304с. 


 

 в 

электронном  

виде 

6.

Орлов С.А. Технология разработки 

программного 

обеспечения  

СПб.: Питер, 

2002. – 

464 с. 


 

 -

 

7.Фридман А. 

Л. 


Основы объектно-

ориентированной 

разработки программных 

систем. 


М.: Финансы и 

статистика, 

2000. – 

192 с. 


 

- 

8.

Хьюз Д., Мичтом Д. 

Структурный подход к  

программированию 

М.: Мир, 1980 

-

  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Қосымша әдебиеттер 

9.Архангельс-

кий  А.Я.  

Программирование в 

Delpi 7 


М.: БИНОМ, 

2003.  – 

1152с 

-

 в 

электронном  

виде 

10.


Буч Г. 

Объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование с 

примерами приложений 

на C--. 

М.: 


Издательство 

Бином. СПб.: 

Невский диалект, 

1999. 


 

-

 в 

электронном  

виде 

11.


Буч Г., 

Рамбо Д., 

Джекобсон А. 

Язык UML. 

Руководство 

пользователя.   

М.: ДМК, 2000. 

– 

432 с. -

 

в электронном  

виде 


12.

Вирт Н. 


Систематическое 

программирование 

М.: Мир, 1977 

15 


-

 

13.Гамма Э., 

Хелм Р., 

Джонсон Р. 

Приемы объектно-

ориентированного 

проектирования. 

Паттерны 

проектирования  

 

СПб.: Питер, 2001. – 

368 с. 


 

 

- 

14.Лисков Б., 

Гатэг Дж. 

Использование 

абстракций и 

спецификаций при 

разработке программ 

М.:Мир, 1989.– 

424 с. 


 

10 


-

 

15.Майерс Г. 

Надежность 

программного 

обеспечения. 

М.: Мир, 1980 

12 


-

 

16.Грекул 

В.И., 


Денищенко 

Г.Н. 


Проектирование 

информационных 

систем. 

Интернет-

университет 

информационных 

технологий - 

2008  


 

 

 -

 

ИНТУИТ.ру  

 

17.Маглинец 

Ю.А. 


Анализ требований к 

автоматизированным 

информационным 

системам. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

Интернет-

университет 

информационных 

технологий - 

2008 


  

 

 -

 

ИНТУИТ.ру  

 

18.Буч Г. 

Объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование с 

примерами приложений 

на С++. 

М.: "ДМК 

Пресс", 2002.  

 

- 

в 

электронном  виде 

 

 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманы

ң мақсаты 

және 


мазмұны 

Ұсынылаты

н әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығ

ы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

мерзімі 


Зертханалық 

жұмыстар 

Пән бойынша 

практикалық 

тәжірибе алу. 

Зертханалық 

жұмыстар 

бойынша 


тапсырмаларды 

орындау  

[3], [1], [2],[6], 

[10], 


конспекты 

дәрістер  

15 

апта 


Ағымдағы  

2, 4, 7, 9, 

12, 14 

апта 


СӨЖ-ге 

бақылау  

Пән бойынша 

материалды 

тереңдеп оқыту. 

Дәрістер мен 

зертханалық 

жұмыс 


бойынша  СӨЖ 

жұмыстарын 

орындау  

 

[3], [1], [2], [10], 

конспект, 

дәрістер 

байланыс сағаты 

Ағымдағы  

әр апта  

Сұрау, СОӨЖ 

жұмыстарын 

тапсырмалары

н орындау. 

Пән бойынша 

материалды 

тереңдеп оқыту 

және пән 

бойынша 


практикалық 

тәжірибе алу. 

Практикалық 

жұмыстарды 

орындау. 

[3], [4], [5] 

байланыс сағаты  

Ағымдағы 

әр апта  

Теориялық  

модуль 

Материалды меңгеруді 

тексеру 


[3], [1], [6], 

конспекттер 

мен дәрістер 

байланыс сағаты 

Аралық


 

7, 14 


апта 

Курстық жоба  

Пән бойынша 

материалды 

тереңдеп оқыту 

және пән 

бойынша 

практикалық 

тәжірибе алу. 

Жобалық 


құжатты өңдеу 

және 


бағдарламалық 

жүйенің 


прототипін 

құру. 


[3], [1], [2], 

[11],[12], 

көшірме 

дәрістер 

15 

апта 


Қорытынд

ы 

15 апта Дәрістердің қысқаша жазбасы 

 

 

 Кіріспе  1.  Әдебиетке  шолу.  «инженерлік  бағдарлама »  пәнін  құру. 

Жобалаудың мақсаты. (0.5 сағ) 

 

Дәріс жоспары 1.

Әдебиетке шолу.  

2. (

БҚ) Бағдарламамен қамтамасыз етудің кризисі. 3.

БҚ жобасының формализациясы.  

4. 

БҚ күрделілігі.  5.

Тапсырманы жобалау және мақсаты  

6. Специфика. 

 

 70-  

жылдардың басында АҚШ-та . бағдарламалау дағдарысын белгіленген 

болатын ( software crisis ). мынау томға айтылды , не болат үлкен жобалары 

артта қалушылықпен орындалу графика немесе нәсілдердің смета 

арттыруымен  функциональмен қойылатын талап жүрулердің , өңделген өнім 

ие болмады  ными мүмкіншіліктермен , оның өнімділік аласа болатын , 

качесті  алынған бағдарламалықты қамтамасыз етудің потреби жасамады  

телей . 


Қателер және кисынды қиыспаушылықтың ертерек болады қалай қажетті 

табу , ал табылудан кейін олардың - лезде жою . 

Қажеттілік өңдеу процесі бақылау , прогнози  ровать және өңдеу құн , 

мезгілдер және сапа ре кепіл болу  асу қажеттілігіне 70- х гг . зультатов 

соңыда ертіп әкелді бір асам  таралықтардың жасау өнеркәсіпті тәсілдеріне 

және сово көрінуіне  инженер әдістердің купностисы және жасау 

құралдарының , біріккен  ных жалпы атпен « бағдарламалық инженерия »( 

software engineering ). 

Жүйенің жасау сияқты инженер жобалау контекстісінде жобалау мақсаты 

анықтауға болады , 

Берілген қанағаттандырады ( мүмкін , - ) функционал егжей-тегжейін 

ашуларға ; 

Шек қоюлармен келісілген , жабдықтаумен таңылатындармен ; 

Эксплуатациялық сапалармен және ресурсопотреблениюлерге айқын және - 

талаптарға қанағаттандырады ; 

Өнім әрлендіруі айқын және - белгілеріне қанағаттандырады ; 

Талаптарға қанағаттандырады самому өңдеу процесіне , сондаймен , мысалы 

ұзақтық сияқты және құн , сонымен қатар қосымша аспаптық құралдардың тартуы . 

Жобалау қайшы талаптардың есебін түсінеді . Оны өнімдермен үлгілерді 

келеді , келешек жүйе құрылымын мүмкіндік беретіндер түсіну , талаптар 

баланс жасау және орындау схемасын белгілеу . 

Үлгілер салып алады , боламын құрылымды және мінез-құлық түсіну және 

ұғыну үшін  жүйе тігінің , оның жасауы процесімен басқару жеңілдету және 

мүмкін тәуекел азайту , сонымен қатар  құжаттарды қабылдау  жобалы 

шешім емес .  

     


Сондықтан жүйелердің қиындығы жоғарылайды , важ  бірақ үлгілеу 

нәтижелі әдістерімен жайғастыру . Бірақ басқа факторлар көп болады , 

қайсылардың жоба табысы тәуелді болады ,  су өте үлгілеу тіл қатал стандарт 

личиесі келеді  щественным . 

Үлгілеу тілі тиісті қосу : 

Үлгілер - фун элементтері  үлгілеу концепция даментальные және олардың 

семантиканы ; 

Үлгілеу элементтерінің өсиетті - көзбен шолу ұсынуы ; 

Басшылық құру рамкаларында элементтердің қолдану қолдануға - 

ережелерден аналардың немесе үлгілердің басқа үлгілерінің . 

Саналған проблемалар бағдарламаларға қажеттілікті туғызды  бірақ - 

технологиялық құралдарда арнайыны сыныпты - - құралдарда , - технология 

іске асырушы ( Computer Aided Software Engineering ) жасаулар және ере 

жүрудің . 

Бірнеше стандарттың бар болады , қолданылатындар облыста 

ақпараттықтардың технологиялардың - қалай жалпылар , дәл осылай және 

хабарланғандар жасау облысына және енгізудегі БҚ . 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного 

обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2. 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3. 

Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары 1.  «

Хаттар» және «ақпарат» түсініктері қалай байланысты? 

2. 

Нақты хаттармен жіберілетін ақпараттар нені анықайды? 3. 

Хаттарды өңду деп нені айтады? 

4. 

АИТ қандай белгілермен  классификациялауға болады? 5. 

Автоматтандырылған ақпараттық технолгияларына анықтама беріндер.  

2.  Кіріспе.    Ақпараттық  технологиялар  саласында  қолданылатын 

стандарттар (0.5 сағ) 

 

Дәріс жоспары 1.

Ақпараттық  технологиялар  төңірегінде  қабылдайтын  жалпы 

стандарттар. 

2. 


Стандарттар  ,  хабарланғандар  жасау  облысына  және  бағдарламалық 

қамтамасыз ету енгізулері . 

 


Бірнеше  стандартты

ң  бар  болады  ,  қолданылатындар  облыста 

ақпараттықтардың  технологиялардың  -  қалай  жалпылар  ,  дәл  осылай  және 

хабарланғандар жасау облысына және енгізудің  БҚ. ГОСТ 19.xxx  

ГОСТ 34.ххх  

Серия ISO 9000 (9000-1, 9000-2, 9001, 10013, 9004-5, национальный стандарт 

РФ – ГОСТ Р ИСО 9001–96) SEI CMM (Capability Maturity Model, 

разработанный институтом SEI) ISO 12207  

ISO/IEC DTR 15504 (SPICE)

 

ISO/IEC 9294  Серия ISO 2382-XX 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.    Проектирование  программного 

обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2. 

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3. 

Томилова  Н.И.  Проектирование  программного  обеспечения. Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары 1. 

Стандарттарға мінездемені келтіріңіздер , қолданылатынмен ақпараттық 

технологиялардың облысында : жалпы және хабарланғандар жасау облысына 

және  енгізудің БҚ 

 тақырып. БҚ-дың өмірлік циклі. БҚ өмірлік циклінің түсінігі. ӨЦ 

БҚ негізгі процестер.  ӨЦ БҚ қосалқы процесс (3 сағ) 

 

Дәріс жоспары 1.

 

Өмірлік циклінің сатысы 2.

 

ӨЦ БҚ негізгі прцестер.  3.

 

ӨЦ БҚ қосалқы процестер.  4.

 

ӨЦ БҚ ұйымдасқан процестер  

Негіздік ұғымдардан біреумен ғанамен ИС жобалау методологиялары оның 

бағдарламалық қамтамасыз етуі тіршілік цикл ұғымын келеді ( ЖЦ ). 

ЖЦ әрбір процесі опре сипатталады  бөлінген мақсаттармен және әдістермен 

олардың шешімнің , негізгі тап осы , алынғандармен басқа процестерден , 


және нәтижелермен . Әрбір процес әрекеттердің теріміне бөлінген , әрбір 

әрекет - мақсаттардың терімі . 

Негізгі процестер ( тауып алу , жеткізу , өңдеу , қанау , ере жүру -5); 

Қосалқы процестер , выполне қамтамасыз етуші  негізгі процестердің ниесі ( 

құжаттау , конфи басқаруы  гурацией , сапа қамтамасыз ету , верификация , 

іскерлік сараптау , совме  стная бағалау , тексеру , проблемалардың рұқсаты -

8); 

Ұйымдық процестер ( басқару , инф жасауы  раструктуры , жетілдіру , оқу -4). 

Өңдеу процесі ( development process ) әрекеттер және мақсаттар алдын ала 

ескереді , өңдеушімен орындалатындар , және жасаумен жұмыстар қамтиды 

және оның сәйкестікте компоненттердің требовамен берілгендермен  ниями . 

бұлар талаптар қосады : жобалы және эксплуатациялық докумен дайындауы  

тации , материалдардың дайындауын , қажеттілердің работоспо тексеруіне 

арналған  собности және бағдарламалық өнімдердің лайықты сапалары , 

төсекте  риалдардың , қажеттілердің қызметші оқуы ұйымына арналған , 

және д . т . өңдеу қосады өзінді , ереже сияқты , талдау , жобалау және 

орындауды ( бағдарламалау ). көбірек өңдеу процес толық бөлшектеуі 

төменде келтірілген : 

-     


Даярлайтын жұмыс ; 

Жүйеге талаптардың талдауы ; Жүйе сәулет жобалауы ; 

Талаптардың талдауы ; Сәулет жобалауы ; 

Толық жобалау ; Кодтау және тестілеу ; 

Интеграция ; Бағаланған тестілеу ; 

Жүйе интеграциясы ; Жүйе бағаланған тестілеуі ; 

Құру ; 


Қабылдау . 

Жүйеге талаптардың талдауын анықтама оның фуны түсінеді  

мүмкіншіліктердің кциональных , пайдаланушылық талаптардың , требова  

сенімділікке ний және қауіпсіздіктің , сыртқы интер талаптардың  фейсам 

және д . т . 

Жүйе сәулет жобалауы зак жоғары дәрежесінде  оның жабдықтауы 

компоненттерінің анықтамасында лючается , және опера  ций , қызметшімен 

орындалатын жүйенің . 

Талаптардың талдауы келесі мінездемелердің анықтама және талаптарды 

болжайды үшін әрбірдің компонентті : 

Функционал мүмкіншіліктердің , произ мінездемелері қоса  водительности 

және жұмыс жасау орталары компонентті ; 

Сыртқы интерфейстердің ; 

Сенімділік егжей-тегжейін ашуларының және қауіпсіздіктің ; 

Талаптардың қолданылатын тап осыларға ; 

Құруға талаптардың және қабылдауға ; 


Пайдаланушылық құжатнамалар талаптардың ; 

Қанауға талаптардың және ере жүруге . 

Кодтау және тестілеу өңдеу мақсаттары қамтиды ( кодтаудың ) және 

компомен әрбір құжаттаудың  нента және тап осы базаның , сонымен қатар 

әрбір тестілеудің компонентті соотпен  көрсетілуші ветствиемен оларға 

талаптарға . 

Интеграция компомен өңделген құрастыруды алдын ала ескереді  нентов 

сәйкестік бойынша интеграция жоспарымен және агрегаттандырылған 

компоненттердің тестілеуі . Квалификацион  ное талап - мынау белгілердің 

терім немесе шарттардың , необхо  димо орындау , өз егжей-тегжейін 

ашуларына қандай лайықты бағдарламалық өнім мамандық белгілеу үшін 

және дайын қанау шарттарында қолдануға . 

Бағаланған тестілеу тапсырыс беруші қатысуында өңдеушімен өткізіледі ( 

мүмкіншілікпен ) демострацияға арналған ананы , не өз егжей-тегжейін ашу 

қанағаттандырады және қанау шарттарында қолдануға дайын . 

Оның компонені жүйе интеграциясы барлықтардың құрастыруында болады  

тов , қоса және жабдықтау . Интеграциядан кейін жүйе , өз кезегінде , 

бағаланған тестілеуге душар болады . 

Құру ана ортада жоспармен сәйкестікте өңдеушімен жүзеге асады және томға 

жабдықтауда , келісім-шартпен алдын ала ескерілген . Құру барысында 

жұмысқа қабілеттілік тексеріледі және тап осы базалардың . 

Қабылдау квалификаци нәтижелерінің бағалауын алдын ала ескереді  

тестілеу онногосы және жүйелер және результа құжаттауы  бағалау товы , 

разработчи арқасында тапсырыс берушімен өткізіледі  . Өңдеуші келісім-

шартпен сәйкестікте тапсырыс берушімен ақырғы тапсыруды орындайды , 

обумен қажетті мыналар жанында қамсыздандыра   сүйеуде 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 1.

Томилова  Н.И.,  Яворский  В.В.,  Проектирование  программного 

обеспечения  информационных  систем.  Учебное  пособие.    КарГТУ, 

2003г. 


2.

Вендров  А.  М.  Проектирование  программного  обеспечения 

экономических  информационных  систем:  Учебник.  –  М.:  Финансы  и 

статистика, 2000. – 352 с. 

3.

Томилова Н.И. 

Проектирование 

программного 

обеспечения. 

Электронный учебник.  КарГТУ,  2004г. 

4.

Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с. 

 

СӨЖ үшін бақылау сұрақтары 1.

 

Әрекеттердің мінездемесін және мақсаттарды келтіріңіздер 2.

 

ЖЦ негізгі процестері . 3.

 

ЖЦ қосалқы процестері . 4.

 

Ұйымдар . 


1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет