ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата28.04.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

  

 

  

49

4. 9 кесте. Қалыпты теңдеулерді шешу Жолдардың 

№ 

Жолдардың атауы 

Pa] 

δx 

Pb] 

δy 

Pl] PS] 

Бақылау
[a 

937,934


-681,781

-756,869 -500,716

-500,716-1 0,72689

0,80695 0,53385

0,53385[b  1015,221 1520,696 

1854,135 1854,135П 

 -495,585

-550,165 

-363,969


 b 1 

 519,636

970,53 


1490,166 1490,166E 1 

 -1 

-1,8677 


2,8677 

2,8677 
∆y = -1,86771дм; ∆x = -0,55068дм.  

Ескерту: Тексеріс жолдыњ екінші элементін ескермей бұрышпен ќосылатын 3-

жолдан  басќа  жолдардыњ  элементтерін  біртіндеп  ќосу  арќылы  іске  асады.  δ

х

 

және δх 

түзетпелері ќарапайым тењдеулердіњ шешуімен дециметрмен алынѓан. 

Ќарапайым тењдеулердіњ шешуініњ тексермесі мына формула бойынша жүзеге 

асады: 


]

1

Pbb[

]

1Pb

[

]Paa

[

]Pa

[

y]

Pb

[x

]

Pa[

2

2+=ll

l

l (4.17) 

 

Бақылау: -416,8 - (-2840,22) =  610,75788 + 1812,669 

  

2423,4273 = 2423,4273  

 

 7. Жақындатылған дирекциондыќ және баѓдарлаушы бұрыштарына, өлшенген 

баѓыттарына түзетпелерді есептеу.  

Баѓыттардыњ  дирекциондыќ  бұрыштарына  түзетпелерді  есептеуі  формула 

бойынша аныќталады: 

-  нүктелердегі  орташа  баѓдарлаушы  бұрыштарына  мына  формула 

бойынша: 

δ

zi

=[α

i

]/m; 

-  өлшенген баѓыттарѓа мына формула бойынша: υ

iziαi

+l

iтүз-н  

 

  

50

Түзетпелерді есептеу 4.10-кестесінде орындалады.  

4.10 кесте  δαi

, δz

j

, V

i

 түзетпелерін есептеу үшін. 

Коэффици-

енттер 


Түру 

нүкте


лері 

Ныса 


налау 

нүкте 


лері 

Бағыт


тарды

ң 

нөмірлері 

aa

δα сек 

δz 


сек 

l

i 

сек 


V

i

 сек 

VV 


С №4 1,30113

1,69524№5 


№6 

№7 


0,00 

8,43 


0,00 

0,00 


 

0,00 


2,15 

0,00 


0,00 

 

0,00 -8,65 

0,00 


-2,1624 

 

-3,30 7,79 

-2,47 


-2,01 

 

-1,14 1,30 

0,09651


-0,31 


0,00 

0,15 


 

 

0,02229 

№2 

№1 


№3 

0,00 


-22,14 

0,00 


0,00 

0,00 


22,43 

0,00 


 

 

-29,71 0,00 

 

-9,9031  

-7,98 


15,50 

-7,52 


 

1,92 


-4,30 

2,38 


 

3,69433


18,5255


5,67424


 

№10 

№9 


№8 

0,00 


-7,57 

0,00 


 

0,00 


-7,06 

0,00 


 

0,00 


17,36 

0,00 


 

5,7852


 

5,62 


-11,84 

6,23 


 

-0,17 


-0,27 

0,44 


 

0,02837


0,07459


0,19497


 

№13 


№14 

№11 


№12 

1,26 


8,43 

-22,14 


-7,57 

 

-9,97 2,15 

22,43 


-7,06 

 

17,94 -8,65 

-29,71 


17,36 

 

-0,7667  

-17,94 


4,54 

33,17 


-19,78 

 

0,76 -3,34 

4,23 


-1,66 

 

0,5849211,1523


17,9064


2,74527


 

63,69626  

 

  

51

4.11 кесте  

- 1орнатылатын нүктенің жазық координаталары мен бағыттардың 

теңестірілген шамалары 

Бағыттардың 

атаулары 

Y

1 

Y

i 

∆Y=Y


1

-

Yi

 

∆X+∆Y X

1

 X

i

 ∆X=X

1

-Xi

∆X-∆Y 


u

Y

X

=

YX

ΔΔ

Δ

+Δ

 

arctg u=α+45X

Y

Δ

Δ 

arctg 


X

Y

Δ

Δ,α 

δα 


сек. 

A-I 


1701,252 

1241,589 

459,85 

925,853 


4585,2949

4119,347 

466,003 

6,153 


147,2963081 

 

89º36'39,68" 89º36'39,68" 

0,98651348 

 

44º36'39,68" 44º36'39,68" 

-29,71" 


C-I 

1701,252 

4000 

-

2298,561 -

1713,211 

4585,2949

4000 


585,35 

2883,911 

0,594114981 

 

30º42'54,65" 329º17'05" 

3,927503896 

 

75º42'54,65" 284º17'05,35" 

-8,65" 


B-I 

1701,252 

244,268 

1457,171 

97,505 

4585,29495945,016 

-1359,666 

-2816,837

0,034424265 

 

1º58'17,71" 178º01'42,28"

1,071531586 

 

46º58'39,65" 133º01'20,34" 

17,36" 


D-I 

1701,252 

1957,889 

-256,45 


-

2292,301 

4585,2949

6621,201 

-2035,851 

1779,401 

1,288474633 

 

52º11'04,37" 232º11'04,37"

0,12605542 

 

7º11'04,37" 187º11'04,37" 

17,94" 


 

4.10  кестеде  және 4.18 формула  бойынша  есептелген  түзетулердегі 

айырмашылықтар  жүықтаудың  шектеулі  дәлдігінен  аспаулары  керек. 

Түзетулерді  есептудің  соңғы  бақылауы  А,  В,  С,  І  нүктелерді  келесі  формула 

бойынша жүргізіледі:  

i

i

i

i

n

i

n

i

V

N

V

N

N

N+

==

αα

.        (4.19) 

Теңестірілген  дирекциондық  бұрыштардың  айырмашылықтары  оларға 

сәйкес  келетін  теңестірілген  бағыттардың  айырмашылықтарына  тең  болу 

керек.  

 

A-1 - (А-В)=  

С-Д - 


С-1)= 


73º15'27,87" =  73º15'27,88" 

 

37º47'38,12" = 37º47'38,14" 

A-C - 


(A-1)= 

 1-Д - 


С-1)= 


47º51'59,28" = 

47º51'59,28" 

 

262º53'59" = 262º53'58,99" 

В-1 - 


(В-А)=  

1-Д - 


(A-1)= 

341º40'08,68" = 341º40'08,69" 

 

142º34'24,82" =  142º34'24,83" В-С - 

В-1)=  1-Д - 

В-1)=  

 

52

344º21'23" = 344º21'23" 

 

54º09'44,02" = 54º09'44,02" 

С-1 - 


(С-А)=  

С-В -( 


С-1)= 

11º48'26,54" = 

11º48'26,53" 

 

13º05'34,98" = 13º05'34,98" 

 

 i

i

i

X

X

Y

Y

tg=

11

1

α ,         

i

i

i

X

X

Y

Y

arctg=

11

1

αҰсынылатын әдибиет 

1 Иллюстрированный самоучитель Microsoft Office  

2 Иллюстрированный самоучитель Windows XP 

 

СДЖ үшін бақылау тапсырмалар (12 сағ.) [1- 5]  

 

6 Студенттің оқытушымен дербес жұмысының тақырыптамалық жоспары 

 

СОДЖ 


тақырыбының 

атауы 


Сабақтың 

мақсаты 


Сабақты өткізу 

түрі 


Тапсырмвның 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиеттер 

 №1 Тапсырма 

EXCEL қарапйым 

кестелерді құру 

және редакциялау   

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

ұлғайту 


Топ бойынша 

орташа 


баллдар 

кестесін құру 

ПЭВМ-де 

есептерді 

шығару  

[1-7] 


№2 Тапсырма  

Тура  геодезиялық 

кертпе 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

ұлғайту 


ПЭВМ-де 

есептерді 

шығару 

Тура  


геодезиялық 

кертпе 


 

[6-7] 


 №3 Тапсырма  

Нүктелерді 

болмысқа 

полярлық 

тәсілмен көшіру 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

ұлғайту 


ПЭВМ-де 

есептерді 

шығару 

Болмысқа көшіру 

[6-7] 


 №4 Тапсырма  

Кері геодезиялық 

кертпе 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

ұлғайту 


ПЭВМ-де 

есептерді 

шығару 

Кері 


геодезиялық 

кертпе 


 

[6-7] 


 №5 Тапсырма  

Өлшенген 

Теориялық 

білімдерді 

ПЭВМ-де 

есептерді 

Өлшенген 

бағыттар 

[6-7] 

 


 

53

бекіту бағыттар 

бойынша 


теңестіруді 

бағдарламау  

 

шығару 


бойынша 

жұмыс істеу 

 

 

7 Межелік бақылау және қорытынды аттестация кезеңінде студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар 

 

7.1 Пән бойынша  жазба жұмыстарының тақырыптамасы 

Бақылау тапсырмаларының тематикасы  

 

А) электронды кестенің бір бетін өз бетіңізбен мәліметтермен толтырыңыз 1. Лист4-ке көшіңіз.  

2. Сол беттің атауын Календарьға өзгертіңіз.  

3. A3 ячейкасына Пн символын еңгізіңіз.  

4. Белгілеу маркерін төменге тартып, A3-тен А9-ға дейін аптаның күндері 

мен қысқартылған атауларына  толтырады.  

5. B3:F9 тікбұрышты аймағына күнделікті айдың календарь күндерін 

еңгізіңіз.  

6. 1 қатарына Календарь атауын еңгізіңіз, ол үшін бірнеше ячейкаларды 

біріктіреді және атуын диапазонның оң шет бойынша тегістейді.   

7. A3:F9 ячейкалар блогы айналасын қалын сызықпен бейнелеуді қосыныз.   

8. А бағанасын В бағанасынан сызықпен бөлініз.  

o

  Вертикаль сызықты қалай тез көсуға болады?  

9. 8 және 9 қатарлардың ячейкаларын қызыл түспен бояныз, ал сол қатарлар 

шрифттерін қалын жазбамен көрсетіңіз.   

o

 Ячека фондарын қалай өзгертеді?  

10.  Күнделікті бетті Exce-дің жаңа книгасына көшірініз және жаңа книганы 

Календарь.xls файлында сақтаңыз.   

   


Б) Бақылау тапсырма  

1. Электронды кесте  файлында Календарь бетің ашыңыз, ол алдыңғы 

тапсырмада орындалған.    

2. G3 ячейкасын белгілеп календардің 3 қатар сандарының орташа шамасын 

есептейтін формуланы еңгізеді және Enter клавишасын басады.   

3. Н3  ячейкасына сол орташа шаманың бүтін бөлігін еңгізіңіз.   

o

   Қандай функцияның көмегімен санның бүтін бөлігі белгіленеді?  4. Екі табылған формулаларды календардың барлық қатарларында 

көрсетіңіз.   

5.  Gil ячейкасында орташа шамалардың қосындысын есептеңіз, ал  Н11 

ячейкасында  ПРОИЗВЕД функциясының көмегімен орташа шамалардың бүтін 

бөліктерінің көбейтіндісің табыңыз.   

 


 

54

6. F11 ячейкасында  СУММ  функциясының көмегімен Excel бетінің үшінші және төртінші қатарларының барлық ячейкаларының қосындыларын есептеңіз.   

o

  F11 ячейкасының мәліметтерін көшіріңіз.  

7. F13 ячейкасын белгілейді және оған буфер обменасынан формуланы 

қояды.   

o

 Қойылған формула қандай ячейкалардың қосындыларын есептейді?  

В) Диаграммалармен жұмыс істеуді үйрену үшін қосымша тағда 

диаграмманы құрыңыз, ол үшін Электронная таблица.xls. файлдың мәліметерін 

қолдануға болады.  

1. Вставка > Диаграмма командасын орындаңыз.  

2. Лепестковая (Radar) типті диаграммасын таңдаңыз.  

3. Мәліметтер берілгендері ретінде  B3:G7 ячейканың диапазоның 

көрсетіңіз.  

Мәліметтер қатарларының атауларын қалай береді?  

5. Заголовкта (Titles) третьего окна мастера диаграмма атауын еңгізіңіз.  

6. Легенда (Legend) көмегімен легенданы диаграмманың сол жағында 

орналыстырыңыз.  

7. Диаграмманы  Клиенты бетіне жаңа  объект ретінде орнатыңыз.  

8. Диаграммаға масштаб беріңіз, оның көлемін объект шегі бойынша мак-

сималды үлкейтіңіз.  

o

 Диаграмма көлемін қалай өзгертеді?  

9. Диаграмма фонның ақшыл жасылға ауыстырыңыз.  

10.  Диаграмма > Исходные данные командасын таңдаңыз.  

11. На вкладке Рядта Х осі бойынша жазбалар деген алаңды белгілейді  

(Category (X) Axis Labels) және Клиенты деген бетте B1:G1 ячейка диапазоның 

таңдайды.  

12.Легенда және остер тексттерін форматтайды, олар дұрыс оқулатын болу 

керек.  


13. Анықталған диаграмманы қолдану түрінің бір диаграммасы ретінде 

жазыңыз.  

o

  Диаграмманы қолдану түрлерінің тізіміне қалай еңгізуге болады?  14.Файлді ешқандай сақтаусыз жабаңыз. 

Г) Егер, осы сабақтың тапсырмаларын орындаған кезде сіз өте назарлы 

болсаңыз, онда сіз тексеру тапсырмасын оңай орындаласыз.   

1.  Электронная таблица,xls файлді ашыңыз.  

2.   Расходы бетің ашыңыз.  

3.  Парақтың кітабты бағыттауын беріңіз.  

4. Алаңдарды бекітіңіз үсті және төмен бойынша 5 см-ден, ал оң және сол 

жақтар бойынша 3 см-ден.  

 


 

55

5.  Үстінгі колонтитулға 2 см және төменгі колонтитулға 3 см беріңіз.  

  Колонтитулдар қалай беріледі?  

6.  Үстінгі колонтитулға файл атауын, парақ тауын және парақ нөмірін 

қосыңыз.   

7. Беттің шамашарттарын парақ нөмірлері 20-дан басталсын деп бекітіңіз.   

 

  Бірінші парақтың нөмірі қалай бекітіледі?  8.  Төменгі  колонтитулға құжатты баспалау күні мен уақытың еңгізіңіз.  

9.  А бағанасында қатарларды сандардың азаюы бойынша сұраптаңыз.  

10. Скройте столбцы Б және F бағаналарын жасырыңыз, олар В және С 

бағаналарының дубликаттары болып саналады.   

11.   Парақтарды бөліңіз, бөлу бойынша бірінші парақтарда январьдан 

апрельге дейінгі мәліметтер басылсын, ал екіншіде – қалған бағаналар.  

12.   Барлық парақтарда қатарлар атауларының қайталану режимін беріңіз.  

13.    1 қатарды жасырып , үйткені ондағы атау екі параққа бөлінеді.  

14.   Үстінгі  колонтитулға кесте атауының текстің еңгізіңіз, ол алдыңғы 

қадамда жасырылған.  

15.  Алдын-ала қарастыру кезіңде парақтарды форматтаудың дұрыстығын 

тексеріңіз.  

16.   Календарь бетің басып шығару шамашарттарын өз қалауыңыз бойынша 

бектіңіз.  

17.   Расходы және Календарь беттерін белгілеңіз.  

18.   Беттерді екі  экземплярда басып шығарыңыз.  

 

 

7.2 Өзін-өзі бақылауға  арналған сұрақтар (тест тапсырмалары)   1. Microsoft Excel бағдарламасы деп не аталады 

2. Мәліметтер қатарларының атауларын қалай береді. 

3. Расходы және Календарь беттерін белгілеңіз. 

4. Диаграмманы қолдану түрлерінің тізіміне қалай еңгізуге болады. 

5. Инструменттердің панелі деген не. 

6. Үстінгі колонтитулға файл атауын, парақ тауын және парақ нөмірін 

қосыңыз.   

7. Парақтың кітабты бағыттауын беріңіз. 

8. Қойылған формула қандай ячейкалардың қосындыларын есептейді. 

9. Жасырым бойынша бағдарламадағы құжат қалай аталады. 

10. Бір түрлі мәліметтерді бейнелеу тәсілін атаңыз. 

11. Мәліметтерді келесі бетке қалай көшіруге болады. 

12. Үстінгі колонтитулға файл атауын, парақ тауын және парақ нөмірін 

қосыңыз. 

13. Статистикалық функцияларға қатысты функцияны атаңыз. 

14. Тексттік функцияларға қатысты функцияны атаңыз. 

15.  Кері  тригонометриялық функцияларды атаңыз. 

16. Гиперболикалық функциялар деген не. 

17.  Дәрежеге көтеру  операторын көрсетіңіз. 

18. Бір түрлі мәліметтерді бейнелеу тәсілі. 

 


 

56

19.  Электронды кесте. 20.   Барлық парақтарда қатарлар атауларының қайталану режимін беріңіз. 

21. календарь бетің қалай шығарады. 

22. Бағаналар мен қатар деген не. 

23. Колонтитулдар қалай беріледі. 

24. Тексті редакциялау қандай тәртіп бойынша орындалады. 

25. Форматтау деген не. 

26.  Диаграмма түрлеріе атаңыз. 

27. Формула еңгізу тәртібі. 

28. Меню бойынша қандай әрекеттерді атқаруға болады. 

29. Бағаналар мен қатарларға атау беру. 

30. Легенда деген не. 

31. Ақпаратты қайда орналастыруға болады. 

32. Құжаттарды қалай басып шығаруға болады. 

33. Графикалық редактор. 

34. Ячейка бойынша мәліметтерді қалай ауыстыруға болады. 

35. Ячейканың қатысты адресінің түрін атаңыз.  

7.3 Емтихан тестілері 

1.  Microsoft Excel бағдарламасы деп не аталады… 

A) кестелермен жұмыс атқаратын бағдарлама; 

B) кестелермен жұмыс атқару үшін арналған қолданылуы оңай  бағдарлама; 

C) электронды кестелермен жұмыс атқару үшін арналған қолданылуы оңай  

бағдарлама; 

D) калькулятор; 

E) графикалық редактор. 

 

2. Ақпарат бағаналар мен қатарларда ұйымдастырылған құжат аталады... A) кестесі бар текст; 

B) кесте; 

C) сызба; 

D) сурет; 

E) диаграмма. 

 

3. Жасырым бойынша бағдарламадағы құжат аталады … A) График; 

B) кесте; 

C) сызба; 

D) сурет; 

E) Книга . 

 

4. Жасырым бойынша  Excel құжаты беттердің келесі сандарынан түрады  A) үш бет; 

B) бес бет; 

C) екі бет; 

 


 

57

D) бір бет; E) алты бет. 

 

5. Меню бойынша беттерді қосу және жою келесінің көмегімен орындалады...  A) Файл; 

B) Вид; 


C) Вставка; 

D) Правка ; 

E) Сервис. 

 

6. Бір беттен басқа бетке көшу ярлықтардың көмегімен немесе клавишалардың келесі комбинациялары арқылы орныдалады … 

A) [CTRL]+[Alt]; 

B) [CTRL]+[PgDn]; 

C) [CTRL]+[Shift]; 

D) CTRL]+[PgUp]; 

E) [CTRL]+[Tab] [. 

 

7. Әрбір    ячейка адреске ие болады, ол бағана атауы мен қатар нөмірінен түрады, мысалы  

A) бағана атауы; 

B) IА, VВ және т. б.; 

C) А2, В6 және т. б.; 

D) 2А, 6В және т. б.; 

E) қатар нөмірі. 

 

8. Инструменттердің панелі меню бойынша қосылады және өшіріледі   A) Файл; 

B) Вид; 


C) Вставка; 

D) Правка; 

E) Сервис. 

 

9. Бір түрлі мәліметтерді бейнелеу тәсілі аталады     A) текст; 

B) диаграмма; 

C) кесте; 

D) сурет; 

E) формат. 

 

10. Әріптердің, сандардың және пробелдердің әртүрлі комбинациялары ол  A) формула; 

B) кесте; 

C) сызба; 

D) текст; 

 


 

58

E) диаграмма.  

11. Парақтар арасындағы көшу ярлықтар мен клавиша комбинацияларымен 

жеңілдетіледі … 

A) [CTRL]+[Alt]; 

B) [CTRL]+[PgDn]; 

C) [CTRL]+[Shift]; 

D) [CTRL]+[Tab] ; 

E) [CTRL]+[PgUp]. 

 

12. Егер текст ретінде санды еңгізу керек болса A) санның алдына бірлік жақша қойылады; 

B) санның алдына қос жақша қойылады; 

C) санның алдына теңдік қойылады; 

D) сан жақша ішіне алынады; 

E) санның соңына бірлік жақша қойылады. 

 

13. Егер санның шаблонында тек ғана нөмір таңбалары (#), болса, онда санды келесіге дейін жұықтайды . 

A) оңдықтарға дейін; 

B) бүтінге дейін; 

C) жүздіктерге дейін; 

D) мыңдықтарға дейін;  

E) min разряд. 

 

14. Шаблонда бөлгіш санға анықтау беру кезіңде # қолданғанда, санның тек ғана маңызды сандары еңгізіледі, мысалы: 

A) 00456,5666 келесі түрде  456,6; 

B) 00456,5666 келесі түрде  456,57; 

C)  00456,5666 келесі түрде  457; 

D) 00456,5666 келесі түрде  00457; 

E) 00456,5666 келесі түрде  456,567. 

 

15. Айды Январь-Декабрь түрінде бейнелеу үшін келесі шаблонды қосу керек: A) М;  

B) ММММ; 

C) ММ; 

D) МММ ; E) МММММ. 

 

16. Ячейкаға текстпен қатар санды еңгізу үшін шаблонда тексті келесі тәртіп бойынша орныдалады … (2 жауап) 

A) оның алдына кері көлбеу сызықты қою керек  (\); 

B)  (? ?); 

C) қос жақша ("") ; 

 


 

59

D) (! !); E) (< >). 

 

17. Егер текст ретінде санды еңгізу керек болса, менюде белгілейді  A) Формат- талапты түр және формат; 

B) Сан  - талапты түр және формат; 

C) Вставка -Формат - Ячейки – Сан  - талапты түр және формат; 

D) Формат - Ячейки - талапты түр және формат;  

E) Правка -Формат -  Сан  - талапты түр және формат. 

 

18. Мәліметтерді келесі бетке көшіруге болады, егер келесі клавишаға басса   A) [CTRL]+[PgUp]; 

B) [CTRL]+[PgDn]; 

C) [CTRL]+[Shift]; 

D) [CTRL]+[Tab] ; 

E) [CTRL]+[ALT].  

 

19. Кері  тригонометриялық функциялар … A) COS, SIN, TAN; 

B) ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2; 

C) ACOSH, ASINH, ATANH; 

D) LN, LOG, LOG10; 

E) COSH, SINH, TANH. 

 

20. Санның модулі (абсолют шамасы) … A) ABS; 

B) EXP ; 

C) LOG ; 

D) ПИ(Р1); 

E) ОТБР. 

 

21. Статистикалық функцияларға қатысты функцияны көрсетіңіз … A) ОТБР; 

B) СРОТКЛ; 

C) КОРЕНЬ; 

D) СУММ ; 

E) СЛЧИС. 

 

22. Күн мен уақытты өңдеу функциясына қатысты функцияны көрсетіңіз … A) ОТБР; 

B) ВРЕМЯ; 

C) КОРЕНЬ; 

D) СУММ ; 

E) СЛЧИС. 

 

  

60

23. Мәліметтер берілген ячейкалардың арасына қойылады, егер келесі клавишаға басса … 

A) [CTRL]+[Alt]; 

B) [CTRL]+[PgDn]; 

C) [CTRL]+[Shift]; 

D) [CTRL]+[Tab] ; 

E) [CTRL]+[PgUp]. 

 

24. Күнді Пн-Вс түрінде бейнелеу үшін келесі шаблонды қосу қажет: A) D; 

 

B) DDDD; C) DD; 

D) DDD ; 

E) ГГГГ. 

 

25. Тексттік функцияларға қатысты функцияны көрсетіңіз … A) СТРОЧН; 

B) СРОТКЛ; 

C) КОРЕНЬ; 

D) СУММ ; 

E) СЛЧИС. 

 

26. Гиперболикалық функциялар … A) COS, SIN, TAN; 

B) ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2; 

C) ACOSH, ASINH, ATANH; 

D) LN, LOG, LOG10; 

E) COSH, SINH, TANH. 

 

27. Бір шаманы қайтарады, егер жағдай истинно және басқа, егер жағдай ложно  A) ЛОЖЬ; 

B) ЕСЛИ; 

C) НЕ; 

D) ИЛИ ; E) И. 

 

 28. Логикалық көбейтудің функциясы  … 

A) ЛОЖЬ; 

B) ЕСЛИ; 

C) НЕ; 


D) ИЛИ ; 

E) И. 


 

29. Логикалық қосудың функциясы … 

 


 

61

A) ЛОЖЬ; B) ЕСЛИ; 

C) НЕ; 


D) ИЛИ ; 

E) И. 


 

30. Кері  гиперболикалық функциялар … 

A) COS, SIN, TAN; 

B) ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2; 

C) ACOSH, ASINH, ATANH; 

D) LN, LOG, LOG10; 

E) COSH, SINH, TANH. 

 

31. Егер ячейка мәліметтері тең (=) таңбасынан басталса, онда Excel сол таңбадан кейін келесі түрады деп есептейді  … 

A) формула; 

B) текст; 

C) анықтама; 

D) сурет ; 

E) адрес. 

 

32. ПИ константасы формулада жазылады … A) ЧИСЛО ПИ; 

B) ПИ(); 

C) ПИ; 

D) 3,14 ; E) #,###. 

 

33. Дәрежелі функцияны беру үшін келесі таңба қолданылады … A) #; 

B) //; 


C) ^; 

D) $ ; 


E) *. 

 

34. Керекті жағдайларда формулада абсолют ссылкаларды қолдануға болады, ол үшін келесі таңбаны қосу қажет … 

A) $; 


B) ^; 

C) @; 


D) &; 

E) /. 


 

35. Формула ячейкада келесі жағдайда көрсетіледі, егер ячейка редакциялау 

режимінде болса … 

 


 

62

A) сурет; B) кесте; 

C) диаграммалар; 

D) файл ; 

E) текст. 

 

36. Егер В5 ячейкасына А5=А1+А2 формуласын көшірсе, ол келесі түрге ие болады … 

A) В5=В2+В3; 

B) В4=В3+В2; 

C) В3=В1+В2; 

D) В5=В1+В2 ; 

E) С5=С1+С4. 

 

37. Excel Книга құрандарымен келесі форматтау операцияларын жүргізуге мүмкіндік береді … 

A) Paint; 

B) Word ; 

C) WordPad]; 

D) Opera ; 

E) WinRAR. 

 

38. Диапазон байланысының операторын көрсетіңіз  … A) «;» ;  

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^» ; 

E) «*». 

 

39. Курсор қойылған ячейка аталады … A) күнделікті; 

B) негізгі; 

C) формула қатары; 

D) белсеңді; 

E) атау қатары. 

 

 40. Аталған операторлардың қайсы формулаларда қолданылмайды … 

A) «#»; 


B) «< =»; 

C) «^»; 


D) «< >» ; 

E) «>=». 

 

41. Жұмыс кітабы – дегеніміз ол келесі расширениесі  …  

 

63

A) .doc B) .rar; 

C) .xls; 

D) .zip ; 

E) .rtf. 

 

42. Ячейканың қатысты адресінің түрін көрсетіңіз  … A) = СУММ(С1:С$10); 

B) = СУММ(С1:С10); 

C) = СУММ(С$1:С$10); 

D) = СУММ($С$1:$С$10) ; 

E) = СУММ(С$1:$С$10). 

 

43. ½ сos(450

-20


0

)/tg 50


0

 ячейкаға дұрыс еңгізу формуласын көрсетіңіз … 

A) =1/2*COS((45-20)*ПИ/180)/TAN(50*ПИ/180); 

B) =1/2COS((45-20)ПИ()/180)/TAN(50*ПИ()/180); 

C) =1/2COS((45-20)ПИ/180)/TAN(50*ПИ/180); 

D) 1/2*COS((45-20)*ПИ()/180)/TAN(50*ПИ()/180); 

E) =1/2*COS((45-20)*ПИ()/180)/TAN(50*ПИ()/180). 

 

44. Байланысты біріктеу  операторын көрсетіңіз  … A) «;» ;  

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^» ; 

E) «*». 

 

45. Формуланы ячейкаға қандай операторсық еңгізуге болмайды … A) «;» ;  

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^» ; 

E) «*». 

 

46. Ячейкаға формуланы дұрыс еңгізуді көрсетіңіз … A) = D12:C15; 

B) = СУММ(А4;А20); 

C) =А1:А4+С1:С4; 

D) =СУММ(А4:20); 

E) СУММ(А4;С20). 

 

47. (40+23)(78-148):25 шамасын ячейкаға дұрыс еңгізу формуласын көрсетіңіз  A) =(40+23)*(78-148))/25; 

B) =((40+23)*(78-148)/25; 

C) =((40+23)*(78-148))/25; 

 


 

64

D) =(40+23)*(78-148)/25; E) ((40+23)*(78-148))/25. 

 

48 Ячейканың абсолют адресінің түрін көрсетіңіз … A) = СУММ(С1:С$10); 

B) = СУММ(С1:С10); 

C) = СУММ(С$1:С$10); 

D) = СУММ($С$1:$С$10) ; 

E) = СУММ(С$1:$С$10). 

 

49. Тексті біріктеу  операторын көрсетіңіз  … A) «;» ;  

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^» ; 

E) «&». 

 

50. arctg 750

 шамасын ячейкаға дұрыс еңгізу формуласын көрсетіңіз … 

A) = ATAN(75)*180/ПИ(); 

B) = ATAN(75*180/ПИ()); 

C) = ATAN(75*180)/ПИ()  

D) = ATAN(75)*ПИ()/180 ; 

E) = ATAN(75*180/ПИ()). 

 

51. Дәрежеге көтеру  операторын көрсетіңіз  … A) «;» ;  

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^» ; 

E) «*». 

 

52. Егер формулалары бар ячейканы қиып алып басқа жерге қойса, онда берілген беттің ссылкалары 

A) өзгереді; 

B) өзгермейді; 

C) бөлікті өзгереді; 

D) бағана бойынша өзгереді; 

E) қатар бойынша өзгереді. 

 

53. Егер есепптеулер нәтижесің бейнелеу үшін ячейка еңі жеткіліксіз болса, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) #ДЕЛО (#01Y/0); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

 


 

65

D) #####; E)  # Н/Д (#N/A). 

 

54. Диаграммалардың төменде келтірілген варианттарының дұрыс емес жауабын көрсетінңз 

A) гистограмма; 

B)  график; 

C)  квадратты; 

D)  дөңгелек

E)   нүктелік. 

 

55. Егер аргумент түрі немесе перанда дұрыс емес болса, онда  ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) # Н/Д (#N/A) ; 

B) #ДЕЛО (#01Y/0); 

C) #ЗНАЧ (#VALUE); 

D) #####; 

E)  #ИМЯ (#NAME).  

 

56. Егер 0-ге бөлу амалы орындалған болса, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A)  #####; 

B)  #ЗНАЧ (#VALUE); 

C)  #ИМЯ (#NAME); 

D)  # Н/Д (#N/A); 

E)   #ДЕЛО (#01Y/0). 

 

57. Үш шамадан түратын мәліметтер (ең жоғары курс, ең төмен курс, жабалу курсы) жиынтықтарын бейнелейтін диаграмма аталады: 

A) лепестковая; 

B)  биржевая; 

C)  нүктелік; 

D)  конустық; 

E)  пирамидалық.  

 

58. Егер Excel формулаға еңгізілген тексті таңымаса, мысалы, функция атауы, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) #ДЕЛО (#01Y/0); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #####; 

E)  # Н/Д (#N/A).  

 

59. Егер ячейкада берілген формуланын бір аргументы қандай да бір уақытта жеткіліксіз болса, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

 


 

66

A) #ЗНАЧ (#VALUE); B) #ДЕЛО (#01Y/0); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #####; 

E)  # Н/Д (#N/A).  

 

60. Егер ячейкаға дұрыс емес ссылка берілсе, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ПУСТО (#NULL!); 

B) #ДЕЛО (#01Y/01) 

C) *#ССЫЛКА (#REF!); 

D) #ЧИСЛО (#МиМ!); 

E)  #Н/Д (#N/A). 

 

61. Егер формула нәтижесін есептеп табу мүмкін емес болса немесе ол өте үлкен немесе кіші болған жағдайда  ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) *#ССЫЛКА (#REF!); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #ПУСТО (#NULL!); 

E)  #ЧИСЛО (#МиМ!). 

 

62. Егер іздеудің нәтижесі екі қиылыспайтын аймақтар болса, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) *#ССЫЛКА (#REF!); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #ПУСТО (#NULL!); 

E)  #ЧИСЛО (#МиМ!). 

 

 

63. Ячейкаға arcos 25шамасын дұрыс еңгізу жолын көрсетіңіз.... 

A) =ACOS(25)*180/ПИ(); 

B) = ACOS(25*180/ПИ()); 

C) = ACOS(25*180)/ПИ(); 

D) = ACOS(25)* ПИ()/180; 

E)  = ACOS(25*180/ПИ()). 

 

 64. Ячейкада бүгінгі күн және уақыт пайда болу үшін келесі формуланы еңгізу 

керек 


A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) =#ИМЯ (#NAME); 

C) = ТДАТА (); 

 


 

67

D) = NOW (); E)  #ЧИСЛО (#МиМ!) 

 

65. Клавиатурадағы «Орфография» командасына келесі клавиша сәйкес келеді A) F6; 

B) F2; 


C) F1; 

D) F7; 


E)  F9. 

 

66. Excel-де шамаларды тең емес деп салыстыру үшін қолданылатын таңбаны көрсетіңіз 

A)  >=; 


B) =(); 

C) <>; 


D) =<>; 

E) <= . 


 

67. «Егер бұрыш 90

–қа тең немесе кіші, онда бұрыш сол бұрышқа тең» деген логикалық  сөйлемді жассақ, онда ол келесі түрде көрсетіледі 

A) >= Егер (I14<=90;I14) 

B) = Егер (I14<=90;I14) 

C) = Егер (I14<=90;I14) 

D) =<> Егер (I14<=90;I14) 

E)  Егер (I14<=90;I14).  

 

68. Әртүрлі категорияларды бейнелеітін диаграмма түрін көрсетіңіз A)  дөңгелек; 

B)  нүктелік; 

C)  гистограмма; 

D)  бет; 

E)  пузырьковая.  

69. Қосақ шамаларды салыстыруға мүмкіндік беретін диаграмма түрін 

көрсетіңіз 

A) нүктелік; 

B)  дөңгелек; 

C) гистограмма; 

D)  бет; 

E)   пузырьковая. 

 

70. «Егер бұрыш 180–тан үлкен, бірақ 270

0

 –қа тең немесе кіші, онда румб минус 180-ге  тең» деген логикалық  сөйлемді жассақ, онда  

A) >= Егер (I14>180;I14<270);I14-180; 

B) Егер (I14<180;I14<=270);I14-180; 

C) = Егер (I14<180;I14>90);180-I14; 

 


 

68

D) =<> Егер (I14<=180;I14>90);180-I14; E) = Егер (I14>180;I14<=270);I14-180. 

 

71. Конустар түрінде бейнеленетін гистограмма аталады.... A) цилиндрлік; 

B)  үшбұрышты; 

C)  гистограмма; 

D)  конустық; 

E)  пузырьковая.  

 

72. Егер Excel формулаға еңгізілген тексті таңымаса, мысалы, функция атауы, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) #ДЕЛО (#01Y/01); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #####; 

E)  #Н/Д (#N/A).  

 

73. Егер ячейкада берілген формуланын бір аргументы қандай да бір уақытта жеткіліксіз болса, онда ақпараты мәліметтеу қателігі келесі болады 

A) #ЗНАЧ (#VALUE); 

B) #ДЕЛО (#01Y/01); 

C) #ИМЯ (#NAME); 

D) #####; 

E)  #Н/Д (#N/A).  

 

74. Тексті қосу операторын көрсетіңіз..... A) «;»; 

B) «=»; 


C) «:»; 

D) «^»; 


E)  «@»,  

75. Есептеулер нәтижелерін көрнекті көрсету үшін, оларды келесі түрде 

безеңдіру керек.... 

A) >=; 


B) диаграммалар; 

C) <>; 


D) =<>; 

E)  графика.  

 

76. «Егер бұрыш 180–қа тең немесе кіші, бірақ 90

0

 –тан үлкен, онда румб минус 180-ге  тең» деген логикалық  сөйлемді жассақ, онда  

A) >= Егер (I<=90;I14); 

B) = Егер (I14<=180;I14>90);180-I14; 

C) = Егер (I14<180;I14>90);180-I14; 

 


 

69

D) =<> Егер (I14<=180;I14=>90);180-I14; E)  = Егер (I14<=90;I14). 

 

77. Ячейкаға arcсtg 25шамасын дұрыс еңгізу жолын көрсетіңіз.... 

A) =ATAN (75)*180/ПИ(); 

B) = ATAN (75*180/ПИ()); 

C) = ATAN (75*180)/ПИ();; 

D) = ATAN (75)* ПИ()/180; 

E)  = ATAN (75*180/ ПИ()). 

 

78. Егер текттің орнына санды еңгізу қажет болса A)  санның алдына бірлік жақшаны қою керек; 

B)  санның алдына қос жақшаны қою керек; 

C)  санның алдына тең таңбасын қою керек; 

D)  санды жақша ішіне қою керек

E)   санның сонына бірлік жақшаны қою керек. 

 

79. Егер сан үлгісінде тек ғана нөмірдің таңбалары болса (#), онда санды жұықтайды..... 

A)  ондықтарға дейін; 

B)  бүтінге дейін; 

C)  жүздікке дейін; 

D)  мыңдыққа дейін; 

E)  min разрядқа дейін.  

 

80. «Егер бұрыш 180–тан үлкен, бірақ 270

0

 –қа тең немесе кіші, онда румб минус 180-ге  тең» деген логикалық  сөйлемді жассақ, онда 

A) =егер (І14=270; І14<=360);360 - І14) ; 

B) =егер (І14>270; І14<360);360 - І14); 

C) = егер (І14<180; І14>90);180 - І14); 

D) =егер (І14>270; І14<=360);360 - І14); 

E)  =егер (І14=>270; І14<360);360 - І14)) 

 

81. Үлгі бойынша  бөлгіш сандарды мәліметтеу үшін # таңбасы қолданса, онда тек ғана маңызды сандар жазылады: 

A)  00456,5666 дегені 456,6 деп көрсетіледі; 

B)  00456,5666 дегені 456,57 деп көрсетіледі; 

C)  00456,5666 дегені 457 деп көрсетіледі; 

D)  00456,5666 дегені 00457 деп көрсетіледі; 

E)   00456,5666 дегені 456,567 деп көрсетіледі. 

 

82. Айдың атауын Январь-Декабрь түрінде көрсету үшін келесі шаблонды өосу керек: 

A)  М; 


 

 

70

B)  ММММ; C)  ММ; 

D)  МММ; 

E)  МММММ.  

 

83. Ячейкаға сандармен қатартексті еңгізу үшін текст шаблонына .... еңгізу керек (екі жауап) 

A) оның алдына кері көлбеу сызықты қою керек (\); 

B) (??); 

C) қос жақша («»); 

D) (!!); 

E)  (<>). 

 

84. Егер тексті сан түрінде еңгізу үшін менюде келесіні белгілейді A) керекті түр мен формат - Формат

B)  керекті түр мен формат - Число

C)  керекті түр мен формат – Вставка – Формат – Ячейки - Число

D)  керекті түр мен формат - Формат – Ячейки - Число

E)   керекті түр мен формат – Правка – Формат  - Число. 

 

85. Ячейка ішіндегі мәліметтерді басқа бетке келесі әдіспен көшіруге болады A)  [CTRL] + [PgUp]; 

B)  [CTRL] + [PgDn]; 

C)  [CTRL]  + [Shift]; 

D)  [CTRL] + [Tab]; 

E)  [CTRL]  + [ALT]. 

 

86. «Мастер функций» деген кнопкасының қызметің атаңыз A)  күрделі формулаларды құру үшін қолданылады; 

B)  формулаларды редакциялау үшін қолданылады; 

C)  жүйенің барлық функцияларын шақыру  үшін қолданылады; 

D)  тек ғана математикалық  функцияларды шақыру  үшін қолданылады; 

E)   тек ғана статистикалық  функцияларды шақыру  үшін қолданылады 

 

87. МИН функциясы қандай мәнді орындайды? A)  орташа шаманы іздеу; 

B)  сандарды азаю тәртібіне келтіру; 

C)  ең қысқа текст іздеу

D)  ең кіші шаманы іздеу; 

E)   ең үлкен шаманы іздеу. 

 

 88. Жұмыс бет бағаналарын дұрыс белгілеуді көрсетіңіз: 

A)  А12; 

 


 

71

B)  21; C)  257АВ; 

D)  FAS; 

E)   АВ. 

 

89. Кесте ячейкаларын дұрыс белгілеуді көрсетіңіз: A)  А2; 

B)  234DE; 

C)  1A; 

D)  12F7; 

E)   D234A. 

 

90. Кесте диапозондарын дұрыс белгілеуді көрсетіңіз: A)  A:A2; 

B)  23:4DE; 

C)  A1:B4; 

D)  1A; 


E)   D13:3D347 

 

91. Кестенің жеке ячейкасында қандай түрлі мәліметтер еңгізілмейді: A)  бос болмайды; 

B)   расторлы суретті; 

C)  санды; 

D)  тексті; 

E)   формуланы 

 

92. Дұрыс емес формуланы көрсетіңіз: A)  =A3*B3; 

B)  =A3*100; 

C)  =50*100; 

D)  =50$100; 

E)  =50/100. 

 

93. Диаграммалардың қандай түрлері болады: A) график ; 

B)  виртуалды

C)  жабық; 

D)  мызыкалды; 

E)  сырлы.  

 

94. Егер текст ячейка көлемінен үлкен болса не болады: A)  текст ячейка еңі бойынша кесіледі; 

B)  текст келесі бетке көшеді; 

C)  ячейка еңі автоматты түрде қатар еңіне теңделеді; 

 


 

72

D)  текст басқа ячейкаларда көрсетіледі, егер олар бос болса; E)   текст басқа ячейкаларда көрсетіледі, бірақ ескі мәліметтер жойылады. 

 

95. Бос емес ячейканы екі  рет белгілесе жағдайда не белсендіріледі: A)  мәліметтерді еңгізу режимі, егер олар текст болса; 

B)  клетка мәліметтерің редакциялау режимі; 

C)  клетка мәліметтерің көшіру режимі; 

D)  клетка мәліметтерің редакциялау режимі, егер олар формула болса; 

E)   клетка мәліметтерің жою режимі. 

 

96. Ячейка диапозондарын қалай белгілейді: A) бірінші ячейканы белгілеп, Ctrl басып ақырғы ячейканы белгілейді;  

B) бірінші ячейканы белгілеп,  Alt басып ақырғы ячейканы белгілейді; 

C)  бірінші ячейканы белгілеп, Shift басып ақырғы ячейканы белгілейді;  

D)  Правка –> Перейти – >Выделить әрекетерін орындау керек; 

E)  «Копировать формат» - кнопкасын басу керек. 

 

97. СРЗНАЧ (С5:С32) функциясы нені анықтайды: A)  ячейка бөлуінің орташа шамасы; 

B)  санды азаю тәртібіне келтіру; 

C)  ячейкалардың берілген д ораташа арифметикалық диапазонының ; 

D)  ең қысқа тексті іздеу; 

E)   бұндай функция жоқ 

 

98. Графикті бейнелеу кезіңде қолданылады... A)  диаграммалардың  мастері; 

B) суреттер мастері; 

C)  функция мастері ; 

D)  есеп беру мастері; 

E)   пішіндер мастері. 

 

 Дұрыс жауаптардың кілттері 

 

Сұрақтың нөмірі Дұрыс жауап 

Сұрақтың нөмірі 

Дұрыс жауап 

(A, B, C, D, E) 

(A, B, C, D, E) 

1.   C  50  A 

2.   B  51  D 

3.   E  52  B 

4.   A  53  A 

5.   D, 


C  54 

6.   B  55  C 7.   C  56  E 

8.   B  57  B 

 


 

73

9.   E  58  C 10.  D  59  E 

11.  E  60  C 

12.  A  61  E 

13.  B  62  D 

14.  C  63  A 

15.  B  64  B, 

16.  A, 


C  65 

17.  D  66  C 18.  E  67  C 

19.  C, 


B  68 

20.  A  69  A 21.  B, 

E  70 


22.  B  71  D 

23.  C  72  C 

24.  D  73  E 

25.  A  74  E 

26.  E  75  B, 

27.  B  76  B 28.  E  77  A 

29.  D  78  A 

30.  C  79  B 

31.  A  80  D 

32.  B  81  C 

33.  C  82  B 

34.  A  83  A, 

35.  E  84  D 36.  D  85  E 

37.  B  86  C 

38.  C  87  E 

39.  D  88  E 

40.  A  89  A 

41.  C  90  C 

42.  B  91  B 

43.  E  92  D 

44.  A  93  A 

45.  B  94  D 

46.  C  95  B 

47.  C  96  C 

48.  D  97  C 

49.  E  98  A  

 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> MDiG
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
MDiG -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
MDiG -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
MDiG -> ОҚытушы пəннің ОҚУ-Əдістемелік кешені

жүктеу 0.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет