ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет9/15
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

16.
 Көлемі 70м
3
 бөлменің ауасының температурасы 280К болды.Пешті аздап жағып 
қойғанда  температура 296 К  дейін  көтерілді.Қысым  тұрақты 100кПа  болып  ауа 
ұлғайған кездегі жұмысын анықта. 
17. 
Өткізгішті  тұрақты  кернеуі 120 В  торапқа  жалғағанда  ток  күші 1,5 А  болды. 
Өткізгішке тізбектей қосымша кедергіні жалғаса ток күші 1,2 А болады. Қосымша 
кедергіні табу керек? 
18.
  Радиусы 1 см,  зарядының  беттік  тығыздығы 10
-11
Кл/см
2
  шардан 10 см 
қашықтықтағы өріс нүктесінің потенциалын табыңыз. 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19. Дене бірқалыпты көлбеу жазықтықпен қозғалады. Денеге 50 H  ауырлық күші, 
30H  үйкеліс  күші  және 40 H  тіректің  реакция  күші  әсер  етеді.  Үйкеліс 
коэффициентін табыңдар. 
20.
  Массасы 0,2 кг  оттегі 27
0
С  температурадан  127
0
С    температураға  дейін 
қыздырылуда.Бастапқы  және  соңғы  қысым  бірдей  екені  белгілі.Энтропиялық 
өзгерісін анықта. 
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 3 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 

 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
1. Электр тоғы  деп нені айтады?Электр тоғы болу үшін негізгі шарттарды айтыңыз. 
2.
  Авогадро заңы. 
3. Бернулли теңдеуі.  
4.
 Конденсаторлардың тізбектей қосылуы. Жалпы сыйымдылығы неге тен? 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5. 
Бұрыштық ұдеу деп нені айтады? Бұрыштық ұдеудің векторы қалай бағытталған? 
  
6.
 Импульс моментінің сақталу заңы. Кеністіктің және уақыттын қандай қасиетімен 
импульс моментінің сақталу заңы байланысты? 
7.
 Ван-дер-Вальс теңдеулеріңдегі а және в тұрақтыларының физиқалық мағынасы. 
8. 
Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы неге тең? 
Бөлім 1 
 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9.  массасы    M    оқ , 
0

  жылдамдықпен  горизонталь  бағытта  ұшып,  жұқа  тақтайды 
тесіп өтеді. Тақтайдан Ұшып шыққандағы жылдамдығы 
1

 . Тақтайдан өткен кезде 
пайда болатын үйкеліс күшінің жымысын анықта ? 
10.
  Біртекті  дискіге  әсер  ететін  күш  моменті  М=5  Н·  м.  Диск  ε = 100 с
-2 
тұрақты 
бұрыштық үдеумен қозғаоса, оның инерция моменті қандай? 
11.
 Конденсаторлар батереясының электр сыйымдылығы қандай? 
 
 
12. 
Мольдік  массасы M=32 . 10
-3 
  кг/моль  болатын  газдың  бір  молекуласының 
массасын тап 
  
13.
  Электронның  біртекті  электр  өрісіндегі  қозғалысының  үдеуі 10
12
см/с.  Электр 
өрісінің кернеулігін анықтаңыз. 
 14.
  Ток  күші 0,6 А  электр  шамы 1,5 В  ЭҚК-інен  қоректенсе, 1 минут  уақыттағы 
гольвано элементіндегі бөгде күштің жұмысы қандай? 
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15.
  Батареяның  ЭҚК-і 12 В.  Ток  күші      I=4А  болғанда  батареяның  ПЭК-і   

 =0,6 
болды. Батареяның ішкі кедергісін r
i
 анықтау керек 
16.
  Изохоралық  процессте 19
0
С    тан 21
0
С  дейін  қыздырғанда  екі  атомды  идеал 
газдың үш молінің ішкі энергиясы қаншаға артады? 
 17.  100 
0
C  температурадағы 1 кг  будың  конденсациясы  кезіндегі  энтропиялық 
өзгерісін анықта. 

18.
 q
1=
10 Кл, q
2=
 3 Кл, q
3
=5 Кл зарядтар ауданы 18м
2
 тұйық беттің ішіне орналасқан. 
Осы аудан арқылы өтетін электр индукциясы векторының ағынын табыңыз. 
 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
  Доңғалақ    ε = 2 с
-2
  тұрақты  бұрыштық    үдеумен  айналады.  Қозғалыс 
басталғаннан  кейін t = 0,5 с  өткенде  доңғалақтың  толық  үдеуі 13,6 см/с
2
-қа  тең 
болды. Доңғалақтың радиусы неге тең ? 
20.
  Қандай  жылдамдықта  кез  келген  заттың  бөлігінің  кинетикалық  энергиясы 
тыныштық энергиясының  үш бөлігіне тең? 
 
 
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН
НҰСҚА 2 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
1.
 Тангенциаль үдеу нені сипаттайды? Өрнегін жазыңыз. 
2.
 Стокс формуласы нені анықтайды. 
3. Ньютонның 3-і заңы, қолданылуы. 
4.
 Күш иіні деген не?Анықтамасы. 
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5.
 Диффузия теңдеуі, ол қандай шамаларға тәуелді. 
6.
 Кризистік температура деп нені айтады? 
7.
 Электрстатиқалық өрістің энергетиқалық және күш  сипаттамасы болып қандай 
шамалар есептеледі? 
8.
 Зарядталған конденсатордың энергиясы. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9.
 Электровоз орнынан қозғалып 380 кH тарту күшін өндіреді. Кедергі күші 250 кH 
болса, массасы 500т составқа ол қанша үдеу береді ? 
10.
  Біртекті  дискіге  әсер  ететін  күш  моменті  М=5  Н·  м.  Диск  ε = 100 с
-2 
тұрақты 
бұрыштық үдеумен қозғаоса, оның инерция моменті қандай? 
11. 
Конденсатордың  астарларының  ауданын 5 есе  өсіріп,  ал  арақашықтығын 6 есе 
кішірейтсек оның электр сыйымдылығы қалай өзгереді? 
12.
 T=120 K температурадағы    1,5    моль  гелийдің  барлық  молекулаларының 
ілгерлемелі қозғалыс кезіндегі Е
к
 кинетикалық энергиясының жиынтығын анықта. 
  
13.
 Егер 2 мк Кл зарядты шексіздіктен берілген нүктеге әкелгендегі істелген жұмыс 
 болса, нүктенің потенциалын анықтаңыз. 
Дж
4
10
414. Кернеулігі 2В/м электр өрісіндегі ионның жылдамдығы қандай, егер қозғалыс 
мөлшері  0,07 
Вс
мм /
2

 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15. 
Егер амперметрдің көрсетуі 2А, ал шунттың кедергісі амперметрдің кедергісінен 
5 есе аз болса, тізбектегі жалпы нақты тоқ қанша? 
16. 
Адиабаталық  процесте 2 моль  біратомды  газдың  температурасы 80К  ге 
азайды.Газдың істеген жұмысын анықта. 
17. 
Идеал  газ  процессі  нәтижесінде  қысымы n есе  артты.  Еркін  жолының  орташа 
ұзындығын 
  және    молекуланың    t  уақыт  ішіндегі  басқа  моекулалармен 
соқтығысу санын анықта.Процесс изохоралық. 
 18.
 + q нүктелік  зарядтың  А  және  С  нүктелеріндегі  кернеуліктердің  қатынасы 
қандай?  ОА=АС 
 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.
    Бастапқы  жылдамдығы 10 м/с  дене  көкжиекке 45

  бұрышпен  лақтырылған. 
Дененің ұшу алыстығын анықта.(g= 9,8 м/с
2

20. 
Динамикалық  тұтқырлығы 


H
8
,
0

  сек/м
2
,тығыздығы 
900


кг  /м
3
 
Трансформаторлық  майға  толтырылған  кең  ыдысқа  бірқалыпты  болат  шар 
тасталды.Шардың диаметрін тап. 
  
ФИЗИКА-1. ЕМТИХАН

НҰСҚА 1 
Формулаларды жазған кезде әріппен белгіленгендерді түсіндіру қажет.Есеп 
шығарған кезде қажет болса қысқаша оның шартын, суретін көрсету керек. 
Жұмысты орындаған кезде мүмкін болатын ең көп балл- 32. Тапсырмалардың ең 
көп балл мөлшері      бойынша таратылуы келтірілген. 
 
Бөлім 1 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
1.
 Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 
2.
 Изохорлық процестің графигі және теңдеуі  
3 Нүктелік заряд өрісінің потенциалы. 
4.
 Біртекті тізбек бөлігі үшін интеграл түрдегі Ом заңы. 
  
 
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
5.
 Инерция күштерінің әдеттегі күштерден айырмашылығы қандай? 
6.
 Материалық нүктенің релятивтік импульсің қандай тендеу арқылы есептеуге 
болады?   
 7. Жылу машинаның ПӘКі. 
  8. Қандай молекуларды полярлық деп атайды? 
 

Бөлім 2 
А Ең көп балл мөлшері – “1” 
9.
 Серіппені 3 см-ге  сығу үшін 20 H күш жұмсалған. Деформацияланған серіппенің 
потенциалдық энергиясын табыңыздар. 
10.
Массасы 0,3 кг    материялық  нүктенің  айналу  осьнен 20 см  қашықтықтағы 
инерция моментін анықта. 
11.
 Егер конденсатордың астарларының ауданын 5 есе ұлғайтып және оған 5 есе кем 
заряд берсек оның электр сыйымдылығы қалай өзгереді? 
12.
  Бу  турбинаға  480
0
C  температурада  келіп  және  одан 30
0
C  температурамен 
шығатын болса,идеал бу трубинасының ПӘК-ің анықта. 
  
13.
 Тізбектің бөлігіндегі 3с уақытта 6 Дж жұмыс атқарылады. Тізбектің бөлігіндегі 
кернеу 2В болса тізбектегі ток күшін есептеңіз. 
14. 
Гелиймен толтырылған 27
0
С температурадағы 10
5
 Па қысымдағы шардың көлемі 
500 м
3
.Атмосфераның жоғарғы қабатында температура - 35
0
С қа дейін төмендеп,ал 
қысым 5 *10
4
 Па тең болса,шардың көлемі қандай?(Гелий массасы тұрақты) 
  
В Ең көп балл мөлшері – “2” 
15.
  Қандай  жылдамдықта  бөлшектің  кинетикалық  энергиясы  оның  тыныштық 
энергиясына  тең.Электронның  кинетикалық  энергиясы  оның  тыныштық 
энергиясынан 2 есе  үлкен.Тыныштық  массасымен  салыстырғанда  оның  массасы 
қанша? 
16.
 + 2q нүктелік  зарядтың  А  және  С  нүктелеріндегі  потенциалдарының  қатынасы 
қандай? ОА=АС 
 
 
17.
 Сыйымдылығы 0,02 мкф жазық конденсаторда ток көзімен қосқанда оның алған 
заряды 2*10
-8
  Кл  болды.  Егер  астарларының  арақашықтығы                        5мм  болса, 
конденсатор астарларының арасындағы кернеулік қандай? 
 18. 
ЭҚК-і 12 В  және  ішкі  кедергісі r = 1Ом  аккумулятор  кедергісі 11 Ом  сыртқы 
тізбекті қоректендіреді. Сыртқы тізбекте 1с уақытта қанша жылу бөлінеді? 
 
 
 
 
С Ең көп балл мөлшері – “3” 
19.  Айналмалы  дискінің  шеткі  нүктелерінің  сызықтық  жылдамдығы 
с
м
3
1


,  ал 
айналу өсіне 10 см қашықтықтағы нуктенің жылдамдығы 
с
м
2
2


. Дискінің айналу 
жиілігі неге тең ? 
 20. Газ молекулаларының орташа квадрат жылдамдығы 450 м/с. Газ қысымы 5*10
4
 
Н/м
2
. Осы газдың тығыздығын анықтаңыз. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Физика 2» пәні бойынша 
 
050719 «Радиотехника,электроника және телекоммуникация» 
мамандығының студенттері үшін 
Электромеханика факультеті. 
Физика кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

Алғы сөз
 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
  аға оқытушы Жаркешов Ө.И.,оқытушы Копбалина Қ.Б. 
  доц.Ясинский В.Б. 
 
 
 
 
Физика кафедрасы отырысында талқыланған 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2008 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі:  _____________Смирнов Ю. М. 
  
                                             
 
Геоэкологиялық факультеті  оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған 
 
 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2008 ж. 
 
Төрағасы : _________________Рябова И.Н. 
                     
                           
 
 
 
 
        БЖТ кафедрасымен келісілген 
 
Кафедра меңгерушісі: ________________Бойко Г.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1 ОҚУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыймдылығы 
Физика – 2 
 
Сабақ түрі 
Байланыс 
сағаттарының 
саны 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
 
Практика
лық сабақ 
тары 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
СОДЖ 
сағатта 
рының 
саны 
Сағат
Тар 
дың 
бар 
лығы
СДЖ 
сағат
тары
ның 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Ба 
қы 
лау 
түрі
2 к/б 

15 
15 15 45 
90 
45 
135 
Эмт
2 к/қ 

15 
15 15 15 
60 
– 
60 
Эмт
2 с/т 


4 6 – 
18 
117 
135 
Эмт
2с/қ 


4 4 – 
16 
119 
135 
Эмт
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика-2»  курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда  жетекші 
орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін  болмайтын 
іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын,  олардың 
бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте  инженерге 
пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика-2»  курсы  жоғарғы  математика  және  теориялық  механикамен  бірге 
инженерлерді  дайындаудың теориялық  негізін  құрайды және  кез-келген  мамандық 
бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-техникалық  іс-
әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика-2»-ні оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
-  студенттерге  дүниенің  осы  заманғы  физикалық  бейнесін  және  ғылыми  дүние 
танымын қалыптастыру; 
-  студенттерде  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың  теорияларын:  іргелі 
заңдарын, оған қоса мамандық қызметі жүйесінің негізі болатын физикалық зерттеу 
әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 
1.4 Пәннің мақсаты 
 

Студенттерде  өздері  маманданған  техника  саласында  физикалық  ұстанымды  іске 
асыру  мүмкіндігін  қамтамасыз  етуші,  келешек  инженерлердің  ғылым  мен 
техникалық ақпараттар ағынында өзін бағдар табуын қамтамасыз ететін физикадан 
кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың  заңдарын,  теориялардың  қолданылуының  шегін  дұрыс  түсіну,  және 
тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен  зерттеу 
нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың 
заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін  физиканың 
әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі  физикалық 
құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы  әдеттеріне  және 
өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 

негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика 
заңдарын; 

физикалық зерттеу әдістерін; 

физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 

физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-
техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Айрықша деректемелер 
 
Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдері  (тақырыптарды)  көрсету 
арқылы) меңгеру қажет: 

 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
 
Химия 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 
 
1.7 Тұрақты деректемелер 
«Физика-2»  пәнін  оқыту  электротехника,  теориялық  механика,  Физикалық  химия, 
геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Пәннің мазмұны  
1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 
сыйымдылығы 
 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 
сыйымдылығы, сағ. 
 
Бөлімдердің (тақырыптардың) 
атауы 
Дәріс- 
тер 
Практи- 
калық 
Зертха-
налық 
С
О
Д
Ж 
СДЖ
2-семестр Физика 2 
№ 1 дәріс 
Тербелістер 
мен 
толқындар физикасы. 
 Тербелмелі 
процестер. 
Гармоникалық 
тербелістердің 
жалпы 
сипаттамалары. 
Гормоникалық 
осцилляторлар. 
Гормониялық  тербелістердің 
дифференциялдық  теңдеуі. 
Векторлық 
диограмма. 
Тербелістерді 
қосу. 
Ырғақталу. 
Гармониялық 
тербелістердің 
энергиясы. 
Өшетін  тербелістер  және 
оның сипаттамалары. Еріксіз 
тербелістер. 
Еріксіз 
тербелістердің  амплитудасы 
және фазасы. Резонанс. 
 
1/1/0/0 1/1/0/0 
1/1/0/0 
3
/
1
/
-
/

3//8/8
№ 2 дәріс 
 Тербелістер 
мен 
толқындар  физикасы (1- 
жалғасы ) 
Толқындық 
процестер. 
Толқындық  қозғалыстардың 
негізгі 
сипаттамалары. 
Толқындар 
теңдеуі.Жазық 
және 
сфералық 
толқындар.Толқындық 
теңдеу.  
Фазалық 
жылдамдық. 
Толқындардың 
суперпозициясы. Толқындық 
пакет.  Топтық  жылдамдық. 
Толқындардың дисперсиясы. 
1/1/0/1 1/1/0/0 
1/1/0/1 
3/1/-/- 
3//8/8
№ 3 дәріс  Тербелістер  мен 
толқындар физикасы 
1/1/1/1 1/1/1/1 
1/1/0/0 
3/1/-/- 
3//8/8

 (2- жалғасы ) 
Электромагниттік  өріс  үшін 
толқындық 
теңдеу. 
Электормагниттік 
толқындардың 
қасиеттері. 
Электромагнит 
энергиясының 
ағынының 
тығыздығы. 
Пойнтинг 
векторы.Диполдың  толқын 
шығаруы. Доплер эффектісі. 
 
 
Толқындық  және  кванттық 
оптика
Жарық – электомагниттік 
толқын. 
Жарық 
толқындарының  қасиеттері. 
Жарық 
толқындарының 
интерференциясы.  Уақытша 
және 
кеңістіктік 
когеренттілік. 
 
№ 4 дәріс Толқындық және 
кванттық оптика. 
№ 5 дәріс.(1жалғасы) 
Жарық 
дифракциясы. 
Гюгенс  –Френел  ұстанымы. 
Френелдің 
белдеулік 
әдістері.  Бір  және  бірнеше 
саңылаулардығы  дифракция. 
Спектрлік 
жіктелу. 
Голография. 
 
1/1/1/0 1/1/1/0 
1/1/0/1 
3/1/-/- 
3//8/8
№ 5 дәріс  
Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 ж
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
Fizika -> Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
Fizika -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Fizika -> Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
Fizika -> Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет