ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата24.05.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  

 

Бекітемін Бірінші проректор 

________А. Исагулов 

“__”___________2008ж 

 

  

 

 ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

“Су ресурстарын қорғаудың техникасы мен технологиясы” пәні бойынша 

050731” 

 Қоршаған ортаны қорғау және  өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 

 ” 

мамандығының студенттері үшін   

 

 Геоэкологиялық факультет 

Өндірістік экология және химия кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                      2008 Алғы сөз 

      Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлегендер: 

     

х.ғ.к доцент

, Такибаева.А.Т. , аға оқытушы Хожина Ж.Х.,Кенесбаева А.М   

 

 

  

 

Өндірістік экология және химия кафедрасының отырысында талқыланған Протокол №__  «__» ______________2008_ж. 

Кафедра менгерушісі ___________Ю.Обухов   «__» ______________2008_ж. 

 

 

Геоэкологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған Протокол №__ «__» ______________2008_ж. 

Төраға____________ И. Рябова  «__» _____________      _2008ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1  Оқу жұмыс бағдарламасы 

1.1

 

Оқытушы туралы мәліміеттер және байланыстық ақпарат 

Такибаева Алтынарай Темирбековна х.ғ.к ,доцент  ӨЭ және Х кафедрасы ҚарМТУ –дың 2 

корпусында 501 Аудиторияда  орналасқан,  байланыс  телефоны 56-75-93 факс 

электрондық адресі   

1.2 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

Сабақтардың  түрі 

Байланыс сағаттарының саны 

Семестр


 

Кредиттер

 

 

Дәрістер Практикалық  

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

СОДЖ 

сағат-


тары-

ның 


саны 

Сағат-


тардың 

барлы-


ғы 

СДЖ


 сағатта

-

рының саны

 

Жалпы сағат

тың саны

 

Бақылау түрі

 

5 4  30 15 

15 


60  120  60  180 Емтихан

 

 

1.3 Пәннің сипаттамасы 

«Су  ресурстарын  қорғау  техникасы  мен  технологиясы»  пәні    таңдалынған  

компонеттердің  ішіндегі      циклды  кәсібіне  байланысты    бакалавр  дайындаудың    оқу 

жоспарына сай   0507531“ Қоршаған ортаны қорғау және  өмір тіршілігінің қауіпсіздігі” 

мамандықтарына арналған.   

    1.4 Пәннің мақсаты 

Инженер  –техникалық  оқыту  мекемесінде  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша  

теориялық және практикалық дайындықтарын  студенттерге  жобалау есебін құрастыруға, 

құрылысқа  пайдалану,  мониторнгісіне,зерттеулерге,  табиғи  және  ағынды  сулардың 

жағдайларын бақылап басқаруға, қолданылған және жаңа  техника мен  технологияларды 

жетілдіру,  табиғатты  қорғау  құқықтарын  қазіргі  заманға  сай  орындауы,  нормативті 

құжаттарды,  эргономика,  өндірістік  этика  мен  дизайн    қазіргі  заманғы  техникаға  сай 

ұйымдастыру болып табылады.  

   1.5 Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесідей:студенттердің қазіргі заманғы  ғылымының жетістіктерін 

меңгеріп және оны дамыта алуы, алған білімін өзінің кәсіптік іскерлігіне қолдануы болып 

табылады.   Жалпы  су  құрамының    сипаттамасы  және  оның  құрамындағы  қоспаларды  бөліп  алу 

тәсілдері,ақаба және табиғи суларды тазарту, минералды, органикалық және биологиялық 

қосылыстардың  түрлерін  анықтау,судың    гомофазалық  құрамын  реттеуді,  суды  өңдеу 

әдістерімен,  ақаба  суларын  тазарту    құрылыс  жұмыстарын  жетілдіру,  Қазақстанда  және 

шет елдердегі су ресурстарын пайдалану жетістіктерін, сушаруашылығының мемлекеттік 

саясатын, нормативттері мен құжаттары туралы түсініктері болуы керек 

Табиғи  және  ақаба  суларды  тазарту  технологиясының  теориялық  негіздерін,  тұндыру 

және  залалсыздандыру,  тазарту  құрылғысының  конструкциясы,  суды  дайындау 

құрылғыларымен,  тазарту  құрылғыларын  жобалау  және  конструкциялау , ақаба  және 

табиғи  су  жүйелерін  жетілдіруде    техникалық  қауіпсіздік  ережелерін  сақтау,  су 

ресурстарын тиімді пайдалану нормативтері жайында   білуі керек. 

Тазарту қондырғыларын жобалаған кезде оптималды шешімдер есебінің нақтылығын, 

технологиялық  жүйелердің  тиімділігін,жергілікті  жердің  табиғаты  мен  өндірістік 

жағдайларына 

байланысты 

жобаланған 

технологияны 

инженерлі- 

құрылыс 

архитектурасының шешімімен және де табиғатты қорғау заңдылықтарының ұсыныстарын  істей алуы керек. 

Оқулықтар  мен  негізгі  әдебиеттермен  өздік  жұмысы,  тәжірибелер  орындау,  одан 

алынған  мәліметтердің  қорытындысын  бақылап  есептеп  біріктіруде  құзыретті  болу керек 

  

 

1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  зерделеу  үшін  келесі  пәндерді  (бөлімдерді(тақырыптарды)көрсету 

арқылы) меңгеру қажет: 

Пән 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1Жоғарғы математика 

Барлық бөлімдері  

2Физика  

Барлық бөлімдері 

3.Информатика 

Бағдарламалық  қамту  негіздері  және 

техникалық бағдарламалау 

 4.Химия  

Барлық бөлімдері                        

 5. Аналитикалық химия 

Барлық бөлімдері                                

 6.Геология  

Барлық бөлімдері     

7. Экология  

Барлық бөлімдері  

 

1.7 Тұрақты деректемелер   “Су ресурстарын  қорғау техникасы мен технологиясы “ 

пәнін  зерделеу  кезінде  алынған  білімдер  “Жер  ресурстарын  қорғау  техникасы  мен 

технологиясы”  және “Экология”    пәндерін меңгері кезінде пайдаланады.  

1.8 Пәннің мазмұны 

1.8.1.  Сабақтың  мазмұны  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 

сыйымдылығы. 

 

Сабақтың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Дәрістер


Практи-

калық 


Зертха-

налық 


СОӨЖ 

СДЖ 


1. 

Қазақстан 

Республикасының 

су 


ресурстары  

2 1 
2. Су, оның құрамы және қасиеттері  

 3.Судың сапасына қойылатын ұсыныстар  

4. Коагуляциялау және тұндыру  

5. Тұндыру  арқылы фильтрлеу   

6.  Ағынды  суларды  тазарту  технологиясы 

Ағынды  сулардың  түрлері,  құрамы  және 

қасиеттері  

4 2 
7.  Ағынды  су  ағызатын    құбырлардың  

объектілерінін жағдайы  

4 2 

8. 


Ағынды 

суларды 


тазартудың 

механикалық,  химиялық  және  физико-  

химиялық тәсілдері. 

4 2 
Барлығы  

30 


15 

15 


60 

60 


 

1.8.2 Курстық жұмыстың тақырыптары (жобалау)  

 1.Ағызынды және табиғи суларды тазалау станциялары  


 1.9. Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1.

 Николадзе Г.И Технология очистки природных вод : Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 1987. –479с.  

2.

 

Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий /Под редакцией И.А. Назарова .- М.: Стройиздат. 1977. –250с  

3.

 Эсплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник / 

Под редацией В.Д. Дмитриева. – Л.: Стройиздат, 1988.-389с.  

4.

 

Жаро С.В. Строительная экология: Учебное пособие для вузов. –Караганда: КарГТУ, 2002. –110с.  

5.

 Водозаборно- очистное сооружение и устройства: Учебное пособие/ Под редацией 

М.Г. Журбы. –М.: Астрель: АСТ, 2003. –569.  

6.

 

Водные ресурсы: рациональное использование. –М.: Экономика, 1987.-126с.  7.

 

Очистка производственных сточных вод / Под редакцией Ю.И. Турского и И.В. Филиппова. Л.: Химия, 1967.-331с.  

8.

 Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении / Под 

редакцией А.М. Когановского, Н.А. Клименко, Т.М. Левченко и.др. М.: Химия, 

1983.- 287с.  

9.

 Хенце М.., Армоэс П., Ля-Кур- Янсен .Й., Арван Э. Очистка сточных вод. 

Биологические и химические процессы / Под редакцией С.В. Калюжного. –М.: 

Мир, 2006.-480с.  

10.


 

Водный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 

2003с .№481. – Астана: Данекер. 2004. –93с.  

 

1.10 Қосымша әдебиеттер тізімі  

11.

 

Водозаборные сооружения для водоснабжения из поверхностных источников /Под редакцией  К.А.  Михайлова.,  А.С.  Образовского. –М.:  Стройиздат, 1976. 1976. –

368с.  


12.

 

Очистка природных и сточных вод. Новочеркасск: НПИ. 1969. –Т .199. –88с.  13.

 

Справочник  проектировщика.  Канализация  населенных  мест  и  промышленных предприятий / Под редакцией В.С. Самохина. –М.: Сторйиздат, 1981. –639с.  

14.


 

Водные ресурсы Казахстана. А.: Издательство АН КазСССР, 1957. –232с.  1.11 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылау  бойынша  үлгерімнің  барынша  үлкен 

көрсеткіштерінің (60% дейін) және қорытынды аттестацияның (емтиханның) (40% дейін) 

қосындысы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейінгі мәнді құрайды. 

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау 

Балдар 


Проценттік 

құрамы 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А цифрлық балама 4.0 95-100 

А- 3.67 


90-94 

Өте жақсы 

В+ 3.33 

85-89 


В 3.0 

80-84 


В- 2.67 

75-79 


Жақсы 

С+ 2.33 


70-74 

С 2.0 


65-69 

С- 1.67 


60-64 

D+ 1.33 


55-59 

D 1.0 


50-54 

Қанағаттанарлық 

F 0 

0-49 


Қанағаттанарлықсыз 

Z 0 


 

0-29 


Қанағаттанарлықсыз 

 

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, және 14-ші апталарында жүргізіледі және бақылудың келесі түрлерінен алғанда қалыптасады 

 

Оқытудың акдемиялық кезеңі, апта Бақылау

 түрі


 

%-

тік құрамы

 

 1 2 3 4

5

67

8

910

11 12 13 14

15

Барлығы


, % 

Сабаққа 


қатысушы-лық . . . .. .

. . .

. . . . . . 15 

Дәріс 


конспектілері .  .  .  .  . .  .  . 

Прак. 


жұмыстар  .  . .

 .  .  .  .  14 

Бақылау 


жұмыстары 

4,5       *  .       *   

Модуль 1 

 

 

 .

 

  

 

.    .  

СДЖ 2,2 


  .   .

  .

    .      . 11 

Емтихан  40                40 

Барлығы  100                100

 

Сиквеинді құрастыру бойынша бағалар критерийлері. Ең жоғары баға келесі жұмыстар үшін қойылады: 

 Терең аргументталып ашылған тақырып; 

 Материалды  өте  жақсы  білуді,  оны  анализдей,  қорытындылап,  жалпылай 

білуді көрсететін жұмыс; 

 

Композициясы бойынша тәртіпті, логикалы және ойды жеткізудегі реттелген жұмыс; 

 Дұрыс әдеби тілмен жазылған жұмыс; 

 

Орфографиялық, пунктуациялық 

және 


грамматикалық 

қателердің 

жоқтығымен қатар стилистикасы бойынша мазмұнына сәйкес келетін жұмыс; 

 Жоғары баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 

Жеткілікті толық және тақырыпты нақты ашатын жұмыс;  

Тақырып  бойынша  материалды  және  басқа  оқу  көздерін  білуді  және  өз ойларын  негіздей  білу  үшін  оны  қолдана  білуді  көрсететін,  сонымен  қатар, 

қорытындыны және жалпылай білуді көрсететін жұмыс; 

 

Логикалық және мазмұнын жеткізудегі реттілігі бар жұмыс;  

Дұрыс әдеби тілмен жазылған жұмыс;  

Стилистикасы бойынша логикалық жұмыс;  

Мазмұнына сәйкес жұмыс. Орта баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 Бастысы мен негізгісінде ғана ашылатын жұмыс; 

 Жалпы,  тақырыпқа  дұрыс,  біржақты  немесе  жеткілікті  толық  емес  жауап 

берілген, ойларды жеткізудің тәртіптілігіндегі ақаулар жіберілген жұмыс. Төмен баға келесі жұмыс үшін қойылады: 

 Тақырыбы тек сырттай ғана ашылған жұмыс; 

 Жалпы, тақрыпқа толық емес жауап берілген, одан ауытқулары немесе ойды 

жеткізу реттілігінде кейбір ақаулар жіберілген 

Эссе бағасының критерийлері: 

 Ондағы өтілген материалдың көрініс дәрежесі; 

 Мәселеге көзқарастың бірегейлігі; 

 Аргументация; 

 Өз көзқарасын негіздеп ұстау қабілеті; 

Кейстерді жазуға қойылатын жалпы талаптар: 

 

Көркемділік;  

Ақпараттың нақтылығы;  

Құрамдылығы;  

Ақпарат  әрекетке  итермелеу  керек  (егер  сан  маңызды  болса,  онда  қателер жібермеу  қажет,  мысалы,  ШРК(күл)=0,05мг/м

3

,бірақ  ШРК(күл)=1  жазу керек); 

 Әрекеттердің  динамикалығы – ойға  әрекет  түрін  түсіретін  етістіктерді 

қолдану. 

 

1.12 Саясаты және процедуралары 

 

«Су  ресурстарын  қорғау  техникасы  мен  технологисы » пәнін  зерделеу  кезінде келесі ережелерді сақтауды сұраймын: 

1.

 Сабаққа кешікпеу; 

2.

 Сабақты  орынды  себепсіз  босатпау,  ауырған  жағдайда – анықтаманы,  басқа 

жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды сұраймын; 

3.

 

Ұялы телефондарды өшіру; 4.

 

Консультация графигі бойынша өткізілген сабақтарды оқу; 5.

 

Оқу процесіне белсене қатысу; 6.

 

Үй тапсырмасын уақытында орындау; 7.

 

Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау; 8.

 

Курстастармен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтықсыз  және  тәртіпті болу керек 

 

  

1.13Пәннің оқу- әдістемелік қамтамасыз етілгендігі  

 

Даналар саны Авторлардың 

аты-жөні  

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің атауы

Баспасы,               

шыққан жылы 

Кітапха-

нада 


Кафед-

рада 


Негізгі әдебиеттер 

1. Николадзе Г.И  Технология очистки 

природных вод 

Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 

1987. –479с 

10 1 

2..Под редакцией И.А. Назарова 

Справочник 

проектировщика. 

Водоснабжение 

населенных мест и 

промышленных 

предприятий 

М.: Стройиздат. 1977. –

250с 

5 1 


3. Под редацией 

В.Д. Дмитриева. 

Эсплуатация систем 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

Л.: Стройиздат, 1988.-

389с. 


20 1 

Жаров С.В 

Строительная 

экология Учебное 

пособие для вузов. 

Караганда: КарГТУ, 

2002. –110с. 

10 1 


 

 Под редацией 

М.Г. Журбы. 

Водозаборно- 

очистное 

сооружение и 

устройства: 

М.: Астрель: АСТ, 

2003. –569. 

5 1 


Под редакцией 

Ю.И. Турского и 

И.В. Филиппова 

Очистка 


производственных 

сточных вод 

Л.: Химия, 1967.-331с 2  1 

Под редакцией 

А.М. 

Когановского, Н.А. Клименко, 

Т.М. Левченко 

и.др 

Очистка и использование 

сточных вод в 

промышленном 

водоснабжении 

15.

 

. М.: Химия, 1983.- 287с.  

 

2 1 Хенце М.., 

Армоэс П., Ля-

Кур- Янсен .Й., 

Арван Э. 

.Очистка сточных 

вод. Биологические и 

химические 

процессы  

16.

 

–М.: Мир, 2006.-480с.  

 

2            

Водный кодекс Республики 

Казахстан.  Кодекс 

Республики 

Казахстан 

от 9 июля 2003с 

.№481. – Астана: 

Данекер. 2004. –

93с.  


 

2 1 


Қосымша әдебиеттер  

 /Под редакцией 

К.А. Михайлова., 

А.С. 


Образовского. 

Водозаборные 

сооружения для 

водоснабжения из 

поверхностных 

источников 

–М.:Стройиздат, 

1976. 1976. –368с.  

 

2 1 


 

Очистка природных 

и сточных вод. 

 Новочеркасск: 

НПИ. 1969. –Т .199. 

2 1 


Даналар саны 

Авторлардың 

аты-жөні  

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің атауы

Баспасы,               

шыққан жылы 

Кітапха-


нада 

Кафед-


рада 

–88с                             

/ Под редакцией 

В.С. Самохина 

Справочник 

проектировщика. 

Канализация 

населенных мест и 

промышленных 

предприятий 

–М.: Сторйиздат, 

1981. –639с. 

2 1 

 

Водные ресурсы Казахстана. 

. А.: Издательство 

АН КазССР, 1957. –

232с 


2 1 

2. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау түрі

Тапсыру 

мерзімі 


№1 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 2 

апта 


№2 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 4 

апта 


№1 

модулді 


тапсыру 

 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 4 

апта 


№1 

бақылау 


жұмысын 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 5 

апта 


№3 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 6 

апта 


№4 

практикалық 

жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

Бақыланатын 

сабақтар 

бойынша 

материалдар  мен 

1 апта 

ағымдағы 8 апта 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылған 

әдебиеттер 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау түрі

Тапсыру 


мерзімі 

бекіту 


дәрістер 

конспектілері 

Тесттік сұрау 

Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


[1],[2],[4] 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


межелік 8 

апта 


№5 

практикалық 

жұмысты 

орындау  

Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 апта 


ағымдағы 10 

апта 


№2  модульді 

тапсыру 


Теориялық 

білімдерді  және 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар 

бойынша 


материалдар  мен 

дәрістер 

конспектілері 

1 сағат 


аралық 9 

апта 


№7 машықтау 

жұмыстың 

орындалуы 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1 жұма Ағымды 14 

жұма 


№3 модулін 

өткізу 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1байла-ныс сағаты 

Аралық 14 

жұма 

№3 бақылау жұмысының 

орындалуы 

 

Теориялық білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


 

Конспекттер, 

лекциялар, 

бақыланатын 

тақырып 

бойынша  сабақ 

материалдары 

 

1байла-ныс сағаты 

Аралық 15 

жұма 

Экзамен 


 

Дисциплина 

материалының 

меңгерілуін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

барлық тізімі 

3 байла-    

ныс сағаты 

Қорытынды 

Сессия 

кезеңін-


де 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты 


мен 

мазмұны 


Қолданылатын 

әдебиет 


Орындалу 

мерзімі 


Бақылау 

формасы 


Тапсыру 

мерзімі 


Каталог: fulltext -> UMKDP -> PiX
PiX -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
PiX -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
PiX -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
PiX -> Кафедра меңгерушісі 200 ж

жүктеу 0.73 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет