Оқытудың инновациялық жəне интерактивтік əдістеріжүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата25.04.2017
өлшемі0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

  

 

  

                                                                                                       

 

 

 Педагогика факультеті

 

«Педагогика жəне психология» кафедрасы   

 

Оқытудың инновациялық жəне интерактивтік əдістері  

 (пəннің атауы) Пəннің оқу-əдістемелік кешені 

 

050103 «Педагогика жəне психология» мамандығының студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 

 

  

Курс – І  

Семестр – 2 

Кредит - 3 

Дəріс –30 сағат 

Практикалық сағат – 15  

ОЖСӨЖ – 45 сағат 

СӨЖ –  45 сағат 

Емтихан 5-ші семестрде 

Барлығы – 135 сағат 

 

 

  

Орал, 2012ж

 


 

 

I-курс  студенттері    үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  «Оқытудың 

инновациялық  жəне  интерактивті  əдістері»  пəнінен  оқу-əдістемелік  кешен  050103- 

«Педагогика  жəне  психология»  мамандығына  арналған  мемлекеттік  стандарт 

негізінде құрастырылды. 

 

Құрастырған(дар): оқытушы Байгалиева Ж.Г.  

Педагогика жəне психология    кафедрасының отырысында қарастырылды. 

15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Педагогикалық 

факультетінің 

оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында 

бекітілді. 

17.10.2011 ж.  № 3 хаттама  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қолданушыға нұсқау  

Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Оқытудың  инновациялық  жəне  интерактивті  əдістері»  пəнін  

қашықтан оқытудың оқу-əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

     1.« Оқытудың инновациялық жəне интерактивті əдістері» курсының жұмыс бағдарламасы 

     2 Оқытудың инновациялық жəне интерактивті əдістері пəнінен дəріс материалдары 

     3. Білімді тексеруге арналған сұрақтар, тапсырмаларды орындауға жəне емтиханға дайындалуға арналған 

əдістемелік нұсқаулар 

 

  

 Жүйелік талаптар 

Оқу- əдістемелік кешенмен тиімді жұмыс жасу үшін компьютер келесі минималь талаптарды жауап 

беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады; 

DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. Құжат тілі: HTML. 

 

1.  Оқытушы туралы мəлімет 

 

Байгалиева Жадыра Гарипуллиевна – Педагогика жəне психология кафедрасының оқытушысы 

                                  

Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы  

Толық мекен-жайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі  2 (2- қабат), 212-каб. 

Жұмыс телефоны: 505346 

Ұялы  телефоны:    8 702 799 20 70 

Электрондық адрес:  Zhadra2203@ mail.ru 

  

 

2. 

Пəн бойынша мағлұмат: 

Жаңа  экономикалық  жəне  əлеуметтік  мəдени  жағдайларға  сəйкес  Қазақстанда  жоғары  білімді 

дамыту  бойынша  жүргізіліп  жатқан  шаралар  мамандар  даярлау  сапасын  арттыруды,  қарқынды  ғылыми 

зерттеу  қызметі  мен  ықпалдастырылған  инновациялық  білімді  дамытуды,  білім  беру  мен  ақпараттық 

технологияларды  жетілдіруді,  бірыңғай  ақпараттық  білім  ортасын  қалыптастыруды  көздейді.  Мұның  өзі 

педагогтардың  оқытудың  жаңа  технологияларын  игерген,  қазіргі  заманғы  технологиялық  процесті  басқара 

алатын  маман  ретінде  қалыптастыру  мəселесін  тудырады.  Сондықтан  жоғары  оқу  орны  инновациялық 

педагогикалық технологиялардың негізінде білім берудің жолдарын айқындап, жетілдіріп отыру қажет.  

Инновациялық  оқыту  технологиялары  студенттердің  білім,  іскерлік,  дағдысын  қалыптастырып,   

оқытудағы  тұлғалық  бағдарлы  жəне  жекелеп  оқыту  тұрғыларының  мəні  жайында  түсінік  беру,  қазіргі 

педагогикалық  жаңа  енгізулермен  таныстыру,  жаңа  типті  білім  беру  орындарындағы  ізгілікті  білім  беру 

жүйесін құрудың басты тұрғыларының мəнін ашуды көздейді.  

Курс мақсаты мен міндеттері: 

–  Қазіргі білім парадигмасы негізінде жоғары мектеп мамандарының тұлғасын қалыптастыру; 

–  Жоғары  оқу  орнындағы  болашақ  оқытушылардың  өзін  дамытуына,  өзін  іске  асыруға  бағдар  беру 

арқылы практикада оқытудың инновациялық технологияларын ендіру; 

–  Қазіргі педагогикалық технологияларды қолданудың əдіснамалық негізі туралы түсінік қалыптастыру; 

–  Педагогикалық технологиялардың таңдау əдіснамасын анықтау; 

–  Оқыту  технологиялары  туралы  нақты  білім  мен  қолданудың  практикалық  білігін  қалыптастыру, 

инновациялық іс-əрекетке баулу.    Пререквизиттері: «Жалпы педагогика»,  «Дидактика», «Қазіргі педагогикалық технологиялар» 

пəндері.  Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер оқытудың жаңа технологияларымен 

кеңірек танысады, теориялық жағынан білімдер жүйесін игеріп, практикада оны қолдана білуге үйренеді.  Оқыту əдіснамасы. Сабақтар оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы өткізіледі.  

  Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дəрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі 

жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй 

тапсырмаларын  тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген  тестілерді  орындау,  ауызша 

сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 

 

 

  3.  «Оқытудың инновациялық жəне интерактивті əдістері» пəнінің жұмыс 

бағдарламасы– (SILLABUS)

  

1-апта 

№1 кредит сағат 

№1 дəріс тақырыбы:  Білім беру жүйесіндегі инновациялық ізденістер мəселесі  


1.  Инновациялық ізденістердің көкейкестілігі жəне педагогикалық инноватика. 

2.  Педагогикалық жаңалық жəне педагогикалық жаңа түзілімдер. 

3.  Педагогикалық инновация жəне новатор-модернизаторлар. 

Əдебиеттер: 

1.  Богомолова Л. И. Сравнительный анализ двух педагогических технологий 20-х годов // История 

педагогической технологии / Под ред. М.Г. Плохова, Ф.А. Фрадкина. — М., 1992. 

2.  Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. О педагогических парадигмах // Магистр. 1992. № 5. 

3.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998.  

№1 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Педагогикалық неология 

2.  Педагогикалық жаңа түзілімнің даму жолының кезеңдері: бастау, пайда болу, тез өсу, толысу, 

толығу, практикаға ену, дағдарыс, аяқталу. 

№1 СӨЖ мазмұны: 

1.  Педагогикалық инновацилық технологияның қосымша элементтері. 

 

№2 кредит сағат 

№2 дəріс  тақырыбы:   Қазіргі оқытудың инновациялық технологияларына теориялық сипаттама. 

1.  Шет ел жəне отандық əдебиеттердегі «оқыту технологиялары» ұғымы. 

2.  Оқыту  технологияларының классификациясы. 

3.  Инновация түріне сай оқыту технологияларын қолдану мəселесі. 

Əдебиет: 

1.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. 

2.  Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995. 

3.  Ильина Т.А. Развитие концепций педагогической технологии в современной дидактике за рубежом 

// Хозяинов Г.И. Формирование дидактической теории. — М.: Знание, 1984. 

№2 ОЖСӨЖ мазмұны  

1. Модификациялық инновация 

2. Түбірлі инновация 

3. Комбинаторлық инновация 

№2 СӨЖ мазмұны 

1.  Технологияларға қойылатын əдіснамалық талаптар 

2.  Тұтас педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиялары 

 

№3 кредит сағат 

№1 семинар тақырыбы: Білім жəне технологияны оқытудың ғылыми теориялық негіздері  

1.   Білім беруді модернизациялаудың талаптары  

2.  Білім мен технологияны оқытудың мақсаты, міндеттері, мазмұны.  

3.  Білім мен технологияны оқытудың пəні, объектісі 

4.  Білім мен технологияны оқытудың принциптері 

Əдебиет: 

1.  Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы М., 2001  

2.  Педагогика профессионального образования. Под редакцией В.А. Сластенина М., 2004.  

3.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. 

4.  Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995. 

5.  Ильина Т.А. Развитие концепций педагогической технологии в современной дидактике за рубежом 

// Хозяинов Г.И. Формирование дидактической теории. — М.: Знание, 1984. 

№3 ОЖСӨЖ мазмұны  

Білім жəне технолгиялық оқытудағы тұлғалық бағалау 

№3 СӨЖ мазмұны 

1. Кəсібиге дейінгі даярлықтың мазмұны мен міндеттері  

2. Кəсібиге дейінгі даярлықты кəсіптік бағыттау ақпарат беру жұмысын ұйымдастыру  

2-апта 

№4 кредит сағат 

№3 дəріс тақырыбы:   Технологияны оқыту. Технологияны оқытудың мақсаты мен міндеттері  

1.  Технологиялық оқыту – даралап жəне деңгейлік саралап оқытудың құралы.  

2. Технологиялық оқытуды ұйымдастыру.  

3. Технологияны оқыту бойынша оқу жоспарын құру принциптері  

Əдебиеттер: 

1.  Григорьев С.А., Раевский A.M. Групповая форма работы на ?роке // Советская педагогика. 1989. № 

8. 

2.  Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. — М.: Просвещение, 1991. 3.  Кларин М.В. Инновации в обучении. — М.: Наука, 1997. 

№4 ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі педагогикалық технологияларға шолу. 1.    Оқытудың ұжымдық тəсілдері. 

2.    Оқытудың ұжымдық тəсілдерінің өзектілігі. 

3.    Оқытудың ұжымдық тəсілінің əдістемесі. 

№4 СӨЖ мазмұны:  

1. Топтық оқытудың артықшылығы. 

3. Топтық оқыту технологиясы 

  

№5  кредит сағат 

№4 дəріс тақырыбы:  Оқытудың инновациялық технологияларының білім беруді модернизациялау 

контекстінде дамуы. 

1.  Білім беруді модернизациялау тұжырымдамасы. 

2. Білім берудің педагогикалық технологиялары. 

Əдебиеттер: 

1.  Педагогика наших дней / Сост. Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова., Краснодар, 1989. 

2.  Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

3.  Махненко С.Г., Овчинников Е.О. Педагогические технологии: Программа и рекомендации по курсу. — 

Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 1993. 

4.  Кирсанова Л.А. Педагогическая технология в воспитательной системе В.Н. Сороки-Росинского // 

История педагогических технологий / Под ред. М.Г. Плохова, Ф.А. Фрадкина. — М, 1992. 

 №3 ОЖСӨЖ мазмұны:  

1.   Оқытудың дəстүрлі жəне дəстүрден тыс формалары. 

2.  Дəстүрлі оқыту жəне оның негізгі белгілері  

3.  Педагогикалық технология жəне оқытушының шеберлігі  

4.  Сократша əңгімелесу. 

№3 СӨЖ мазмұны: 

1.  Авторлық мектептердің педагогикалық технологиялары. 

 

№6 кредит сағат 

№2 семинар тақырыбы Білім мен технологияны оқытудың отандық жəне шетелдік тəжірибесі  

1.   Білім беру процесінде курстың алатын орны 

2.  Технологияны оқытудың мақсаты мен міндеттері  

3.  Технологиялық оқыту-даралап жəне деңгейлік саралап оқытудың құралы  

Əдебиет: 

1.  Чередниченко В.С. Системы высшего образования развитых старн мира: концепция, 

история и логика развития  

2.  Агапова О.И., Джонс Л.А, Ушаков А.С. Проект новой модели обучения для 

информационного общества // Информатика и образование. 1996. № 1. 

№6 ОЖСӨЖ мазмұны  

1.   Сабақтар жүйесіндегі жоба. 

2.   Сабақтан тыс кездегі жоба. 

№6 СӨЖ мазмұны: 

1.  Кəсіптік оқытуда тұлғалық бағалау  

2.  Кəсіби мектеп педагогының жетілу жолы 

 

3-апта №7 кредит сағат 

№5 дəріс тақырыбы:   Интерактивтік əдістерді қолданудың теориялық негіздері 

1.«Интерактивтік оқыту» ұғымы 

2.Интерактивтік оқыту үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері 

Əдебиеттер: 

1.  Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы М., 2001  

2.  Педагогика профессионального образования. Под редакцией В.А. Сластенина М., 2004.  

3.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. 

4.  Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995. 

5.  Ильина Т.А. Развитие концепций педагогической технологии в современной дидактике за рубежом 

// Хозяинов Г.И. Формирование дидактической теории. — М.: Знание, 1984. 

6.  Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

№7 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.   Ересектерге білім берудің проблемалары  

№7 СӨЖ мазмұны: 

2.  Кəсіптік оқытудағы өзін-өзі тануына бағыттау 

3.  Кəсіптік оқытудың əртүрлі модельдері: мектепішілік кəсіптендіру, тізбектестік ұйымдастыру    

№8 кредит сағат 

№6 дəріс  тақырыбы:  Кредиттік оқыту жүйесінде интерактивтік əдістерді қолдану жолдары 

1. Студенттердің тұлғалық дамуын жүзеге асыратын интерактивті оқыту моделі 

2. Кредиттік оқыту жүйесіндегі интерактивті дəрісті ұйымдастыру жəне жүргізу бағыттары 

Əдебиет: 

1.  Бондаревская Е.В. Личностно-ориентированное образование: опыт, разработки, парадигмы. — 

Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 1997. 

2.  Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование. — Екатеринбург, 1998. 

3.  Педагогика наших дней / Сост. Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова., Краснодар, 

1989. 


№8 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Интерактивті дəрісті жүргізу əдістемесі.  

№8 СӨЖ мазмұны: 

1.  Интерактивті дəрістің маңызы.   

№9  кредит сағат 

№3 семинар тақырыбы:   Технологияны оқытуды ұйымдастыру  

2.  Технологияны оқыту бойынша оқу жоспарын құру принциптері  

3.  Мектепішілік технологияның моделі  

4.  Технологияны оқыту модельдерін ұйымдастыру ерекшеліктері  

Əдебиет: 

4.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. 

5.  Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995. 

6.  Ильина Т.А. Развитие концепций педагогической технологии в современной дидактике за рубежом 

// Хозяинов Г.И. Формирование дидактической теории. — М.: Знание, 1984. 

№9 ОЖСӨЖ мазмұны  

4.  Шағын топтарда оқытуды қалай ұйымдастыруға болады? 

5. Ынтымақтастық əдістемесі бойынша қарапайым топтақ оқытудан шағын топта оқытудың қандай 

айырмашылығы бар? 

№9 СӨЖ мазмұны 

1.  Білім беру мазмұны: оқытудың мүмкін профильдері  

2. Элективті курстар, таңдау жағдайы  

                                            4-апта №10 кредит сағат 

№7  дəріс тақырыбы:  Педагогиканы оқыту технологиясы. 

1.  Жоғары мектептегі педагогикалық технологиялар. 

2.  Оқытудың инновациялық технологиясы. 

 

Əдебиеті: 1.  Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

2.  Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Пер. с польского О.В. 

Долженко. — М.: Высшая школа, 1986. 

№ 10 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.   Деңгейлік оқыту дегеніміз не? 

2.  Деңгейлік білім беруді ұйымдастырудың шарттары. 

№10 СӨЖ мазмұны: 

1.  Кəсіптік оқытуда əртүрлі технологияларды қолдану 

2.  Жоғары сынып оқушысының жеке оқу жоспарын құру ерекшеліктері  

 

№11  кредит сағат 

№8 дəріс тақырыбы:  Ойындық технология 

1.  Ойындар жөнінде теориялар мен түрлері 

2.  Ойындық педагогикалық технологиялар  

Əдебиеті: 

3.  Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

4.  Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Пер. с польского О.В. 

Долженко. — М.: Высшая школа, 1986. 

№11 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Жобалау əдісі  

2.  Дальтон технологиясы   

№12 кредит сағат 

№4 семинар тақырыбы:  Оқу əрекетінің топтық түрі оқытудың интенсивтендіру факторы ретінде. 

1.  Топтық оқыту түрі 

2.  Топтық оқытудың ерекшеліктері  

 Əдебиеттері: 

1.  Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Пер. с польского О.В. 

Долженко. — М.: Высшая школа, 1986. 

2.  Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. 

№12 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.   Таңбалы-контекстік оқытудың  артықшылығы. 

№12 СӨЖ мазмұны: 

1.   Таңбалы-контекстік оқытудың ерекшелігі.  

5-апта 

№13  кредит сағат 

№9 дəріс тақырыбы:   Жобалау əдісі. 

2.  Жобалау əдісі. 

3.  Жобалау типтері. Оларды құрылымдау. 

Əдебиеттер: 

Əдебиет: 

1.  Агапова О.И., Джонс Л.А, Ушаков А.С. Проект новой модели обучения для информационного 

общества // Информатика и образование. 1996. № 1. 

2.  Фрей К. Проектный метод. — Берлин: Бельц, 1997. 

№13 ОЖСӨЖ мазмұны  

3.   Сабақтар жүйесіндегі жоба. 

4.   Сабақтан тыс кездегі жоба. 

№13 СӨЖ мазмұны: 

3.   Жобалау оқыту технологиясы. 

 

№14  кредит сағат 

№10 дəріс тақырыбы:   ЖОО-дағы инновация жəне оқыту ортасы. 

Тақырыбы:   

4.  Аудиториядағы оқытушы рөлі. 

5.  Қатынастың диалогтық формасы. 

6.  Диалог. 

 

Əдебиеттер: 1.  Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры  — М 1994. 

2.  Эльконин Д.Б. Психология игры. — М., 1999. 

3.  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. — М.: Просвещение, 

1992. 


4.  .  Фоменко В. Т. Нетрадиционные системы организации учебного процесса. — Ростов н/Д: ГНМЦ, 

1994. 


5.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998. 

6.  Самоухина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании.— М, 1996. 

7.  Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж. С. Технология игры в обучении и развитии. — М., 1996. 

№14 ОЖСӨЖ мазмұны: 

3.  Деңгейлік оқыту дегеніміз не? 

4.  Деңгейлік білім беруді ұйымдастырудың шарттары. 

№14 СӨЖ мазмұны: 

1.  Г.К. Селевконың оқытудың өзіндік даму технологиясы  

2.  С.Н. Лысенкованың перспективті оқытуы 

 

№15 кредит сағат 

№5 семинар тақырыбы:  Білім жəне технологиялық оқытуда портфолионы қолдану мүмкіндіктері 

1.  Білім жəне технологиялық оқытуда портфолионы қолдану принциптері 

2. Білім жəне технологиялық оқытуда портфолионы қолдану мүмкіндіктері 

Əдебиет: 

 Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Пер. с польского О.В. Долженко. — 

М.: Высшая школа, 1986. 

№15 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.  Портфолионың құрамы мен компоненттері  

2.  Білім мен технологиялық оқытуда портфолионы қолдану принциптері  

3.  Білім мен технологиялық оқытуда портфолионы қолдану мүмкіндіктері  №15 СӨЖ мазмұны: 

1.  Іскерлік ойын өзара əрекеттесу формасы ретінде. 

 

6-апта 

№16 кредит сағат 

№11 дəріс тақырыбыПедагогикалық инновация 

1.  Педагогикалық инновация туралы түсінік 

2.  Жаңа педагогикалық инновация түрлері  

Əдебиеттер: 

1.  Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. — М., 1991. 

2.  Кларин М.В. Инновации в обучении. — М.: Наука, 1997.  

№16 ОЖМӨЖ мазмұны: 

1.   Телекоммуникация деп біз нені айтамыз? 

2.  Қашықтықтағы коммуникация ерекшелігі. 

№16 СӨЖ мазмұны: 

1.   Интернет жүйесінің білім беру қызметі. 

2.  Интернет ресурстары.    

№17 кредит сағат 

№12 дəріс тақырыбы Тұлғалық бағдарлы білім беру технологиясы. 

1.   Негізгі тұжырымдық ойлар 

2.  Баланы қолдау технологиясы. 

Əдебиет: 

4.  Бондаревская Е.В. Личностно-ориентированное образование: опыт, разработки, парадигмы. — 

Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 1997. 

5.  Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование. — Екатеринбург, 1998. 

6.  Педагогика наших дней / Сост. Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова., Краснодар, 

1989. 

№17 ОЖСӨЖ мазмұны: 1.  Бағдарламалық оқытудың негізі  

2.  Интеграциялық оқытудың технологиясы  

3.  Модульдік оқыту технологиясы  

№17 СӨЖ мазмұны: 

1.  Вальдорф педагогикасы 

2.  Авторлық мектептердегі педагогикалық технологиялар  

3.  С.Н. Лысенкованың  авторлық педаогикалық технологиялары  

 

№18 кредит сағат 

№6 семинар тақырыбы:  Голографиялық əдіс проекциясымен витагендік оқыту. 

1.   Витагендік  білім берудің теориялық негіздері. 

2.  Ынтымақтастық – витагендік педагогиканың негізі. 

Əдебиеттер: 

1.  Белкин А. С. Витагенное обучение с голографическим методом проекций // Школьные технологии. 

1998. № 3. 

2.  Белкин А.С., Жукова Н.К. Витагенное образование. Го-лографический подход. — Екатеринбург: 

Изд-во УГПУ, 1999. 

3.  Белкин А. С. Теория и практика витагенного обучения с голографическим методом проекций 

(материалы лекций). — Нижний Тагил: НТФ ИРРО, 1997. 

№18 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.   Педагогикадағы голографиялық технологиялар. 

№18 СӨЖ мазмұны: 

1.   Білім берудегі голографиялық тұрғы 

 

 

7-апта 

№19 кредит сағат 

№13 дəріс тақырыбы:  Оқытушы іс-əрекетіндегі оқытудың интерактивті əдістері 

1.   Пікірталас, рөлдік пікірталас, педагогикалық-психологиялық консилиум отырысы əдістерінің 

көмегімен  сабақ өткізу. 

2.  Коммуникативті ойын жəне рефлексия. 

Əдебиеттер: 

1.  Машбиц Б.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. — М.: Педагогика, 

1998. 


2.  Тихомиров В.П., Солдаткин В.И. Виртуальная образовательная среда: предпосылки, принцип, 

организация. — М., 1999. 

№19 ОЖСӨЖ мазмұны: 

1.   Кодтау дегеніміз не жəне оның дұрыстығын қалай жүзеге асыруға болады? 

2.  Телекоммуникациялық жүйелер. 

№19 СӨЖ мазмұны: 

1.   Интернет жүйесі. 

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.92 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет