Облыстық ҚОғАМдЫҚ-саяси газеТ


ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттаужүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау

7.  Әрбір  рәсімнің  (іс-қимылдың)  ұзақтығын  көрсете  оты-

рып, ХҚО-ға жүгіну тәртібін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды ХҚО операто-

рына  береді.  Құжаттарды  қабылдау  электрондық  кезек  реті-

мен  «кедергісіз»  қызмет  көрсету  арқылы  операциялық  залда 

жүзеге асырылады (2 минут ішінде);

2)  1-процесс  –  ХҚО  операторы  қызмет  көрсету  үшін 

Халыққа  қызмет  көрсету  орталығы  ықпалдастырылған 

ақпараттық  жүйесінің  автоматтандырылған  жұмыс  орнына 

(бұдан әрі – ХҚО ЫАЖ АЖО) логинді және парольді (авториза-

циялау процесі) енгізуі (1 минут ішінде);

3)  2-процесс  –  ХҚО  операторы  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметті  таңдайды,  экранға  мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметті  көрсету  үшін  сұраныс  нысаны  шығуы  және  ХҚО 

операторы  көрсетілетін  қызметті  алушының  немесе  сенім-

хат  бойынша  көрсетілетін  қызметті  алушы  өкілінің  (нота-

риалды  куәландырылған  сенімхаттың  болуы  қажет,  басқалай 

куәландырылған  сенімхаттың  мәліметтері  толтырылмайды) 

мәліметтерін енгізуі (2 минут ішінде);

4) 3-процесс – электрондық үкімет шлюзі (бұдан әрі – ЭҮШ) 

арқылы  жеке  тұлғалардың  мемлекеттік  деректер  қорына 

(бұдан  әрі  –  ЖТ  МДҚ)  немесе  заңды  тұлғалардың  мемле-

кеттік  деректер  қорына  (бұдан  әрі  –  ЗТ  МДҚ)  көрсетілетін 

қызметті  алушының  мәліметтері  туралы,  сондай-ақ  бірыңғай 

нотариалдық  ақпараттық  жүйесіне  (бұдан  әрі  –  БНАЖ) 

көрсетілетін қызметті алушы өкілінің сенімхат мәліметтері ту-

ралы сұрау жолдануы (2 минут ішінде);

5) 1-шарт - ЖТ МДҚ немесе ЗТ МДҚ көрсетілетін қызметті 

алушы  мәліметтерінің  және  БНАЖ  сенімхат  мәліметтерінің  

бар болуы тексерілуі (1 минут ішінде);

6)  4-процесс  –  ЖТ  МДҚ  немесе  ЗТ  МДҚ  көрсетілетін 

қызметті  алушы  мәліметтерінің  немесе  БНАЖ-да  сенімхат 

мәліметтерінің  болмауына  байланысты  мәліметтерді  алуға 

мүмкіндіктің жоқтығы туралы хабарлама қалыптастырылуы (2 

минут ішінде);

7) 5-процесс – ХҚО операторының электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған (қол қойыл-

ған)  электрондық  құжаттар  (көрсетілетін  қызметті  алушының 

сұранысы)  ЭҮШ  арқылы  электрондық  үкіметтің  аймақтық 

шлюзінің  автоматтандырылған  жұмыс  орнына  (бұдан  әрі 

– ЭҮАШ АЖО) жолдануы (2 минут ішінде);

8. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ХҚО арқылы 

алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

8) 6-процесс – электрондық құжатты ЭҮАШ АЖО-да тіркеу 

(2 минут ішінде);

9) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушы ХҚО-ның опе-

раторы  арқылы  ЭҮАШ  АЖО-да  қалыптастырылған  куәлікті 

алуы (2 минут ішінде).

ХҚО  арқылы  мемлекеттік  қызметті  көрсету  кезінде  іске 

қосылатын  ақпараттық  жүйелердің  функционалдық  өзара  іс-

қимылдары осы Регламенттің 2-қосымшасына сәйкес диаграм-

мада көрсетілген.

9.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  рәсімдердің 

(іс-қимылдардың)  реттілігін,  көрсетілетін  қызметті  берушінің 

құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкерлерінің)  өзара  іс-қи-

мылдарының толық сипаттамасы, сондай-ақ өзге көрсетілетін 

қызметті берушілермен және (немесе) халыққа қызмет көрсету 

орталықтарымен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік 

қызмет  көрсету  процесінде  ақпараттық  жүйелерді  қолдану 

тәртібінің  сипаттамасы  осы  Регламенттің  3-қосымшасына 

сәйкес  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  бизнес-процестерінің 

анықтамалығында көрсетіледі.

10.  Мемлекеттік  қызметті  көрсету  мәселелері  бойынша 

көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) олардың лауа-

зымды адамдарының шешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) 

шағымдану Стандарттың 3-бөліміне сәйкес жүзеге асырылады.


ҚАулы-ҚАРАР

Сенбі,  9 тамыз 2014 жыл

14

oral_oniri@inbox.ruКөрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 2 жұмыс күні ішінде келіп түскен құжаттарды қарайды, 

құжаттардың толықтығын тексереді және куәлікті немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты 

дайындайды

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 

жұмыс күні ішінде куәлікті немесе мемлекеттік 

қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 

жауапты қарайды және қол қояды

Көрсетілетін қызметті берушінің жауап-

ты орындаушысы 1 жұмыс күні ішінде 

куәлікті тіркейді және көрсетілетін 

қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 

көрсету нәтижесін береді

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 1 жұмыс күні ішінде 

құжаттармен танысады және мемлекеттік қызметті көрсету үшін 

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысын анықтайды

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе маманы көрсетілетін қызметті 

алушы қажетті құжаттарды тапсырған кезден бастап 15 минут ішінде 

қабылдауды және тіркеу журналында тіркеуді жүзеге асырады

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiлшартын тiркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 

рәсімдердің (іс-қимылдардың)  реттілігін сипаттау блок-схемасы

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiлшартын тiркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

ХҚО арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде іске қосылатын ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 

іс-қимылдары диаграммасы

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, 

өндiруге жер қойнауын пайдалану құқығының кепiлшартын тiркеу»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің

бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге жер қойнауын пайдалану 

құқығының кепiл шартын тiркеу»

- мемлекеттік қызмет 

көрсетудің басталуы 

немесе аяқталуы; 

- көрсетілетін қызметті алушының және 

құрылымдық-функционалдық бірліктерінің 

рәсімдерінің (іс-қимылдарының) атауы;

- келесі рәсімге 

(іс-қимылға) өту.

Жоба

«Облыстың жергілікті атқарушы  органдарының жануарлар дүниесін  пайдаланушыларға аңшылық алқаптар 

мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және балық  

шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдау» мемлекеттік  

көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

2014 жылғы «___» ______ №____ 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 

қаулысымен бекітілген«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар 

дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық 

шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін 

бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының 

қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер 

қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1.  «Облыстың  жергілікті  атқарушы  органдарының  жануарлар 

дүниесін  пайдаланушыларға  аңшылық  алқаптар  мен  балық  шаруа-

шылығы  су  айдындарын  және  (немесе)  учаскелерін  бекітіп  беру  мен 

аңшылық  және  балық  шаруашылықтарының  қажеттіліктері  үшін  сер-

витуттарды  белгілеу  жөнінде  шешімдер  қабылдауы»  мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет. 


Мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет  Батыс  Қазақстан  облысы,  Орал 

қаласы,  Достық-Дружба  даңғылы,  179-үй  мекенжайында  орналасқан 

жергілікті  атқарушы  органмен  (бұдан  әрі  –  көрсетілетін  қызметті  бе-

руші) жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары 

министрлігі  көрсететін  мемлекеттік  қызметтер  стандарттарын  бекіту, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр 

шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республика-

сы Үкіметінің 2014 жылғы 27 маусымдағы №702 қаулысымен бекітілген 

«Облыстың  жергілікті  атқарушы  органдарының  жануарлар  дүниесін 

пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су ай-

дындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және 

балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгі-

леу  жөнінде  шешімдер  қабылдауы»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет 

стандарты (бұдан әрі – Стандарт) негізінде көрсетіледі. 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі – облыс әкімдігінің 

қағаз  жеткізгіштегі  жануарлар  дүниесін  пайдаланушыларға  аңшылық 

алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учас-

келерін бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының 

қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөніндегі қаулысы (бұдан 

әрі – Қаулы).

2.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсетілетін 

қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкер-

лерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау

4.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  бойынша  рәсімді  (іс-қимылды) 

бастауға  негіздеме  Стандарттың  қосымшасына  сәйкес  қаулы  беруге 

өтініш болып табылады. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір 

рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері көрсетілетін 

қызметті  алушы  стандарттың  9-тармағында  көрсетілген  қажетті 

құжаттарды (бұдан әрі – құжаттар) берген уақыттан бастап қабылдауды 

және  оны  тіркеуді  жүзеге  асырады  және  көрсетілетін  қызметті 

берушінің басшысына қарауға береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі жұмыс күні ішінде 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарайды және мемлекет-

тік көрсетілетін қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушінің 

жауапты орындаушысын анықтайды;

3)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындаушысы  алты 

жұмыс  күні  ішінде  құжаттарды  қарайды,  құжаттардың  толықтығына 

тексеру жүргізеді, қаулыны дайындайды;

4)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  басшысы  жеті  жұмыс  күні 

ішінде  қаулыны  қарайды,  қол  қояды  және  оны  көрсетілетін  қызметті 

берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды ;

5)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  қызметкері  қаулыны 

көрсетілетін қызметті алушыға береді.

6. Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіздеме бо-

латын мемлекеттік қызметті көрсету рәсімінің (іс-қимылдың) нәтижесі:

1)  көрсетілетін  қызметті  алушыдан  құжаттарды  қабылдауы  және 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына беруі;

2)  көрсетілетін  қызметті  беруші  басшысының  құжаттарды  көр-

сетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысына жолдауы; 

3)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  жауапты  орындаушысының 

қаулыны әзірлеуі;

4) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қаулысына қол қоюы;

5)  көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  қызметкерінің  көрсетіле- 

тін қызметті алушыға мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беруі.3.  Мемлекеттік  қызмет  көрсету  процесінде  көрсетілетін 

қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкер-

лерінің) өзара іс-қимыл тәртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін 

қызметті  берушінің  құрылымдық  бөлімшелерінің  (қызметкерлерінің) 

тізбесі:


1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы.

8.  Әрбір  рәсімнің  (іс-қимылдың)  ұзақтығын  көрсете  отырып, 

құрылымдық  бөлімшелер  (қызметкерлер)  арасындағы  рәсімдердің 

(іс-қимылдардың)  реттілігін  сипаттаудың  блок-схемасы  «Облыс-

тың  жергілікті  атқарушы  органдарының  жануарлар  дүниесін  пай-

даланушыларға  аңшылық  алқаптар  мен  балық  шаруашылығы  су  ай-

дындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және 

балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгі-

леу  жөнінде  шешімдер  қабылдауы»  мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет 

регламентінің (бұдан әрі – Регламент) 1-қосымшасында көрсетілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері 

(іс-қимылдары)  реттілігін  сипаттау  осы  Регламенттің  2-қосымшасына 

сәйкес  мемлекеттік  қызмет  көрсетудің  бизнес-процестерінің  анықта-

малығында көрсетілген. 

10.  Мемлекеттік  қызметті  көрсету  мәселелері  бойынша  көр-

сетілетін  қызметті  берушінің  және  (немесе)  олардың  лауазымды 

адамдарының  шешімдеріне,  әрекетіне  (әрекетсіздігіне)  шағымдану 

Стандарттың   3-бөліміне сәйкес жүзеге асырылады.  

(Жалғасы бар)

 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және  өзін-өзі  басқару  туралы»  2001  жылғы  23  қаңтардағы,  «Мем-

лекеттік  көрсетілетін  қызметтер  туралы»  2013  жылғы  15  сәуірдегі 

Қазақстан  Республикасының  Заңдарын  басшылыққа  ала  отырып, 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.  Қоса  беріліп  отырған  «Облыстың  жергілікті  атқарушы 

органдарының  жануарлар  дүниесін  пайдаланушыларға  аңшылық 

алқаптар  мен  балық  шаруашылығы  су  айдындарын  және  (неме-

се)  учаскелерін  бекітіп  беру  мен  аңшылық  және  балық  шаруа-

шылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде 

шешімдер қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

бекітілсін. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Батыс Қазақстан облысы 

әкімінің орынбасары А. К. Өтеғұловқа жүктелсін.

3.  Осы  қаулы  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2014  жылғы 

27  маусымындағы  №702  «Қазақстан  Республикасы  Қоршаған  орта 

және су ресурстары министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын  бекіту,  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  кейбір 

шешімдеріне  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу  және  Қазақстан 

Республикасы  Үкіметінің  кейбір  шешімдерінің  күші  жойылды  деп 

тану  туралы»  қаулысы  қолданысқа  енгізілгеннен  кейін,  алғашқы 

ресми  жарияланған  күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң 

қолданысқа енгізіледі.

    Облыс әкімі:                                                                  Н. НОҒАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы министрі

_________________ А. Мамытбеков

30 шілде 2014 жыл

2014 жылғы 29 шілде №200

облыс әкімдігінің қаулысына

1-қосымша

Батыс Қазақстан облысы бойынша

басым ауыл шаруашылығы дақылдардың тізбесі

№ Басым дақылдардың атауы

1 Жаздық бидай

2 Күздік бидай

3 Күздік қара бидай

4 Тары


5 Арпа

6 Сұлы


7 Қарақұмық

8 Дәнді-бұршақты дақылдар

9 Майлы дақылдар

10 Картоп

11 Өнеркәсіптік  үлгідегі  тамшылатып  суару  жүйесін  қолданып 

өсірілген 

картоп дақылдары

12 Көкөніс-бақша  дақылдары  (қорғалған  топырақ  жағдайында 

өсірілетін көкөніс дақылдарын қоспағанда)

13 Өнеркәсіптік  үлгідегі  тамшылатып  суару  жүйесін  қолданып 

өсірілген 

көкөніс-бақша дақылдары

14 Көпжылдық және біржылдық шөптер (өткен жылғы егілген көп- 

 жылдық шөптерді қоспағанда)

15 Бұршақ  тұқымдас  көпжылдық  шөптер  бірінші,  екінші  және 

үшінші өсу жылдарында

16 Күнбағыс және сүрлемдік жүгері

17 Қорғалған топырақ жағдайында өсірілетін көкөніс  дақылдары 

2014 жылғы 23 шілде №200

облыс әкімдігінің қаулысына

2-қосымша

Батыс  Қазақстан  облысы  әкімдігінің  қаулысы

29 шілде  2014  жыл         №200          Орал қаласы

БҚО әділет департаментінде

 07.08.2014 жылы №3603 

болып тіркелдіБасым ауыл шаруашылығы дақылдардың тізбесін және басым дақылдар өндіруді субсидиялау 

арқылы жанар-жағармай материалдары мен көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге 

қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы 

дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын арзандатуға арналған 

субсидиялар нормаларын (1 гектарға) белгілеу туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекет-

тік  басқару  және  өзін-өзі  басқару  туралы»  2001  жылғы  23 

қаңтардағы  Қазақстан  Республикасының  Заңын  басшылыққа 

ала  отырып,  «Басым  дақылдар  өндiрудi  субсидиялау  арқылы 

өсiмдiк  шаруашылығы  өнiмiнiң  шығымдылығы  мен  сапасын 

арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi 

егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да 

тауарлық-материалдық  құндылықтардың  құнын  және  ауыл 

шаруашылғы  дақылдарын  қорғалған  топырақта  өңдеп  өсіру 

шығындарын  субсидиялау  қағидаларын  бекіту  туралы»  2014 

жылғы 29 мамырдағы №575 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қаулысына  сәйкес,  Батыс  Қазақстан  облысының  әкімдігі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 Белгіленсін:

1.  Батыс  Қазақстан  облысы  бойынша  басым  ауыл  шаруа-

шылығы  дақылдардың  тізбесі  осы  қаулыға  1-қосымшаға 

сәйкес.

2. 


Басым  дақылдар  өндіруді  субсидиялау  арқылы  жанар-

жағармай  материалдары  мен  көктемгi  егiс  пен  егiн  жинау 

жұмыстарын  жүргiзу  үшін  қажеттi  басқа  да  тауарлық-ма-

териалдық құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы 

дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 

құнын  арзандатуға  арналған  субсидиялар 

нормалары  (1  гек-

тарға) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес.

3. 2013 жылғы 6 маусымдағы №98 «Өсімдік шаруашылығы 

өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға жергілікті бюд-

жеттен субсидиялау туралы» (Нормативтік-құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3302 тіркелген, 2013 жылғы 4 

және 6 шілдедегі «Орал өңірі» және «Приуралье» газеттерінде 

жарияланған)  облыс  әкімдігі  қаулысының  күші  жойылды  деп 

танылсын.

4.  Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  облыс  әкімінің 

орынбасары А. К. Өтеғұловқа жүктелсін.

5.  Осы  қаулы  алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Облыс әкімі         Н. НОҒАЕВ

Басым дақылдар өндіруді субсидиялау арқылы жа-

нар-жағармай материалдары мен көктемгi егiс пен 

егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да 

тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауыл 

шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 

шығындарының құнын арзандатуға арналған  субсидиялар 

нормалары (1 гектарға)

Басым дақылдардың атауы1 гектарға 

арналған 

бюджеттік 

субсидия-

лардың 

нормалары, теңге

1

Жаздық бидай300

2

Күздік бидай400

3

Күздік қара бидай400

4

Тары400

5

Арпа400

6

Сұлы400

7

Қарақұмық400

8

Дәнді-бұршақты дақылдар400

9

Майлы дақылдар5490

10 Картоп

15000

11 Өнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару жүйесін қолданып өсірілген 

картоп дақылдары

24000

12

Көкөніс-бақша дақылдары (қорғалған топырақ жағдайында өсірілетін көкөніс дақылдарын 

қоспағанда)

15000

13 Өнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару жүйесін қолданып өсірілген 

көкөніс-бақша дақылдары

24000

14 Көпжылдық және біржылдық шөптер (өткен жылғы егілген көпжылдық шөптерді қоспағанда) 4600

15 Бұршақ тұқымдас көпжылдық шөптер бірінші, 

екінші және үшінші өсу жылдарында

9000


16 Күнбағыс және сүрлемдік жүгері

9000


17

Қорғалған топырақ жағдайында өсірілетін 

көкөніс  дақылдары 

(1 дақыл айналым)

10560000

Бас т


арту

хАбАР-ошАР

Cенбі,  9 тамыз 2014 жыл

15

oral_oniri@inbox.ru«оРаЛ ӨҢІРІ» батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды

Индексі: 65428 Таралымы: 15480, 4 баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА, А. КерееВА

Кезекшi редактор: а. ҚабЫЛова

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

СаФУЛЛиН

бас редактор бауыржан ҒұбаЙДУЛЛиН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            51-18-08,

МеНШІктІ тІЛШІЛеР: 

тілес ЖазЫҚбаЙ  

(ақжайық ауданы)  

8-711-36-91-756,

Нұрымбек ЖаПаҚов  (Жәнібек ауданы)  

8-711-35-21-770, 

Өмірзақ аҚбаСов  

(Жаңақала ауданы)  

8-711-41-21-755, 

Серік ЖұМаҒаЛиев  

(Қазталов ауданы)  

8-711-44-31-468, 

Мүсірбек аЙтаШев  

(Сырым ауданы)  

8-711-34-31-126 

Редакция алқасы: есенжол ҚЫСтаУбаев,

Сырымбек тұяҚов (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат еСПоЛаева (жауапты хатшы),

тоқтар кеНЖеҒаЛиев (қоғамдық-саяси бөлім), 

Қазбек ҚабЖаНов (арнайы тілші),

Сәкен ӘбІЛХаЛЫҚов (экономика бөлімі),


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет