Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет8/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Зухра АМАНҒАЛИЕВА,

Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университетінің 

магистранты

қасқа  қатыстым.  Жау  жеңіліп, 

кейін  жылжыды.  Сол  шайқастан 

басымнан  жарақат  алып,  16 

күндей госпитальда жаттым. Са-

уығып  шығып,  ұрысқа  қайта  кі-

рістім.  Польшаны,  Украинаның 

астанасы  Киев  қаласын  азат 

етуге  қатыстым.  1944  жылдың 

қаңтары  болатын.  Қару-жарақ 

та,  адам  күші  де  жеткілікті.  Алға 

жылжи  отырып,  кескілескен 

ұрыспен Будапешт қаласын жау-

дан  тазарттық.  Осы  жерде  мен 

жаяу  атты  әскердің  құрамына 

алындым.  1945  жылы  Венгрия 

жері  түгелдей  азат  етілді.  Әлі 

есімде,  бүкіл  адамзат  асыға  күт-

кен  «Жеңіс»  деген  ыстық  сөзді 

естігенде,  қуаныштың  шегі  бол-

ған  жоқ.  Ұлтымызға  қарамастан 

бірімізді-біріміз  құшақтап,  сүйіп 

жатырмыз.  Көзімізде  жас,  көңі-

лімізде қуаныш болды сол сәтте, 

- деп еске алушы еді.

Ол  бейбіт  еңбекте  де  өзін 

көрсете  білді.  1945  жылдың  13 

тамыз  күні  туған  ауылына  ора-

лып,  Микоян  атындағы  колхоз-

да  қайтадан  еңбекке  араласты. 

Зейнетке шыққанға дейін «Крас-

нояр»  совхозында  ұзақ  жыл 

бойы  жылқышы  болып  еңбек 

етіп,  1994  жылы  дүниеден  өтті. 

Әкемнің артында қалған ұрпағы 

елге  абыройлы  еңбек  етуде. Меңдеш БИСЕНОВ,

Тайпақ ауылы,

Ақжайық ауданы

әкем әшен Бисенов ақ жайық 

өңірінде 1909 жылы «Баубектө-

бе»деп аталатын жерде дүниеге 

келген. Отанын оттан қорғаған 

әкем балалық шағы, соғыс кезін-

де көргендері туралы әңгімені 

жиі айтатын еді. 

17

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

БұҚАРА


Өмір жолы өнеге, тағ-

дыр жолы тағылым, із-

дегені ізгілік, жасағаны  

жақсылық, айтатыны  

ақиқат азаматтың бірі  

Серік Тұрсынов туралы 

жазу көптен ойымда жүр 

еді. Бүгін соның реті келді.

 Әркімнің тал бесігі – туған жері 

оның  болмысының  болжамын-

дай,  адамдық-азаматтық  істерінің 

айнасындай,  тағдырының  тал  бе-

сігіндей  болады.  Солай  десек,  Се-

рік Тұрсынов та – қазақы қалпын, 

ата  салтын  сақтаған  аймақтың 

бірі Қазталов ауданының азаматы. 

Әкесі  Ұлы  Отан  соғысында  танк 

командирі  болған,  доғарыстағы 

лейтенант, ұзақ жыл партия, кеңес 

органдарында  қызмет  жасады. 

Анасы  –  ұстаз.  Осындай  ұлағатты 

отбасында  тәрбиеленген  байып-

ты,  болымды  бозбала  жас  кезі-

нен  алдына  айқын  мақсат  қоя 

білді.  Арнаулы  білімі  болмаса  да, 

ауылдық  кеңесте  салық  жинау 

агенті,  аудандық  білім  бөлімінде 

бухгалтердің  көмекшісі  қызметте-

рін атқарды.

1970  жылы  Батыс  Қазақстан 

ауыл  шаруашылығы  институтына 

түсіп,  1975  жылы  агроном-эконо-

мист мамандығы бойынша бітірді. 

2004  жылы  БҚМУ-дың  құқық  фа-

культетін тәмамдады.

Жоғары білім алғаннан кейін өз 

мамандығы  бойынша  облыстық 

«Қазсельхозтехника»  бірлестігіне 

жұмысқа  орналасқан  Серік  1983 

жылға  дейін  қаржы  саласында 

жұмыс  істеп,  өзін  білікті  маман 

ретінде  көрсете  білді.  Осы  жылы 

ол  өзінің  еңбек  жолы  басқа  арна-

ға  бағыт  алатынын  білген  жоқ. 

Облыс  басшылығы  оған  қалалық 

ішкі  істер  бөлімінің  социалистік 

меншікті  талан-таражға  салуға 

қарсы күрес бөліміне (ОБХСС) қыз-

метке  жолдады.  Ол  кезде  партия-

ның айтқаны заң болатын. Сөйтіп, 

Серік  есеп-қисаптың,  материал-

дық құндылықтардың басы-қасын-

да  жүретіндер  зәредей  қорқатын 

«ОБХСС»тің аға инспекторы болып 

шыға келді.

-  Алғашқыда  біраз  қиналдым. 

Бұл  органның  қызметінен  еш  ха-

бары  жоқ  адамның  жауапты  жұ-

мысты  бірден  алып  кетуі  оңай 

болмады.  Бірақ  сол  кездегі  бөлім 

бастығы,  ұстазым  -  подполков-

ник  Александр  Шепляков,  саяси 

командир,  полковник  Владимир 

Щербаков  және  облыстық  ішкі 

істер  басқармасының  бөлім  бас-

тығы  Серік  Мұқанов  және  тағы 

басқаларының  көмегі  арқасында 

жұмысқа  төселіп  кеттім  ғой,  -  деп 

еске алады Серік Есмақұлы сол бір 

жылдарды.

Басында  осы  бөлімнің  инс-

пекторы,  аға  инспекторы  болған 

Серік  Тұрсынов  көп  кешікпей 

аталмыш  бөлімнің  бастығы  лауа-

зымына  көтерілгенін  жақсы  біле-

міз.  Сонау  сексенінші  жылдардың 

орта  кезінде  оның  ұйымдасты-

руымен  социалистік  меншікті  та- 

лан-таржыға  салған  қылмыскер-

лердің  әшкереленгені  туралы  бұ- 

қаралық  ақпарат  құралдарында 

талай  жазған  болатынбыз.  Соның 

бірі  –  Орал  теміржолы  бөлімше-

сінің  жұмысшыларды  қамту  бө-

ліміндегі  сыбайлас  жемқорларды 

тұзақтағаны  туралы  хабар  дайын-

дағаным есімде қалыпты.

-  Ол  қалай  болған  еді,  есіңізде 

бар ма? -деп сұрадым Сәкеңнен.

-  Ой,  ондай  жағдай  көп  болды 

ғой, қазір сіздің сұрағыңызға орай 

есіме  түсті...  Айтып  отырғаныңыз, 

Орал  теміржолының  жұмысшы-

ларды  қамту  бөліміне  жүргізілген 

бақылау кезінде ашылған қылмыс 

түрі  ғой.  Біздің  міндетіміз  –  сауда 

орындары  қоймаларына  келіп 

түскен  тауарлардың  дүкендер  ар- 

 қылы  халыққа  еркін  сатылуын 

қадағалау.  Ол  кезде  шетелдік  та-

уарлар  қат  болатын.  Бірде  темір- 

жол  жұмысшыларын  қамту  бөлі-

міне  АҚШ-та  шығарылған  джинси 

шалбарлары  келіп  түсті,  бірақ  дү-

кендерге  шығарылмады,  -  деген 

сыбысты құлағымыз шалды. Оның 

анық-қанығын  анықтау  мақсатын-

да  жедел  топты  өзім  басқарып, 

сырттай  бақылау  жүргіздік.  Бақы-

лау  бірнеше  күнге  созылды,  қой-

малардан немесе дүкеннен жасы-

рын  тауар  алғандар  байқалмады. 

Жұма  күні  жұмыс  аяғына  таман 

қоймадан екі үлкен сөмкемен шық-

қан  әйел  адам  назарымызға  ілікті, 

тез  ізіне  түстік.  Ол  кісі  бірден  ор-

талық  базардағы  тұрмыстық  ком-

бинатқа  қарасты  аяқ  киім  жөндеу 

цехына барды. Екі сөмкені осында 

жұмыс  жасайтын  кавказ  ұлтының 

өкіліне  табыс  етті.  Оның  бәрін 

сырттай  бақылап  тұрдық.  Келесі 

күні  ертесімен,  аяқ  киім  цехының 

иесі  кешегі  сөмкені  базарға  алып 

шығып,  тауарды  сата  бастады. 

Қарасақ,  джинси  шалбарлар... 

Арнайы  барып,  айтқан  бағасына 

біреуін сатып алдық. Осыдан кейін 

жедел  топ  мүшелері  цех  ішіндегі 

тауарларды есепке алды. Сол күні 

жұмысшыларды  қамту  бөлімінің 

барлық  қоймалары  мен  дүкенде-

рін  уақытша  жауып,  тексеру  жүр-

гіздік. Осы күні аяқ киім цехы иесі 

70 дана джинсиді саттыққа шығар-

ған.  Тексеру  барысында  қойма 

және  дүкен  меңгерушісі  аяқ  киім 

жөндеу  цехы  меңгерушісімен  қат 

тауарды  үш  есе  бағаға  сатуға  ал-

дын  ала  келісім  жасасқаны  анық-

талды.  Ал  түскен  ақшаны  өзара 

бөліп  алған.  Осы  факт  бойынша 

қылмыстық  іс  қозғалып,  тиісті 

адамдар әділ жазасын алды.

Осы  тақылеттес  ұйымдасқан 

қылмыс  түрін  «Қазсельхозтехни-

ка» ауданаралық мекемесінің қой-

ма  меңгерушілері  жасағанын  да 

ашқан  едік.  Олар  қоймаға  түскен 

қысқа  мех  тондарын  басшылар-

дың  тапсырмасымен  совхоздар-

дың  есебіне  аударады,  ал  шын 

мәнінде  оны  өздері  сыбайластар 

арқылы  сатып,  түскен  ақшаны 

бөліп  алып  отырған.  Мұндай  мы-

салдарды  көптеп  келтіруге  бола-

ды, - деп қаржы сақшысы әңгімесін 

аяқтады.

Қазақстан  Республикасы  Пре-

зидентінің  1994  жылғы  11  ақпан- 

 дағы  “Қылмыспен  күресті  күшей-

ту  туралы”  қаулысы  жариялан-

ды.  Осы  қаулыда  министрлер 

кабинетіне  Қаржы  министрлігі 

салық  қызметінің  жанынан  салық 

милициясын  құру  тапсырылды. 

Бұл  органға  салық  түрлерінің  тө-

лену-төленбеуін  анықтау  міндеті 

жүктелді.  Өйткені  тәуелсіздігін 

жаңадан алған еліміздің экономи-

касы үшін салықтан түсетін қаржы 

аса  қажет  еді.  Оның  үстіне  салық 

заңнамаларының  осал  тұстарын 

жақсы  білетін  салық  төлеушілер-

дің  кейбірі  бюджет  қоржынына 

тиісті  төлемдерін  уақытында  төлеп 

тұруға  машықтанбаған-ды.  Сөйтіп, 

аталмыш  қаулыға  сәйкес  еліміз-

де  салық  милициясы  органдары 

құрылды.  Міне,  осы  жаңа  мекеме- 

 ні  құрып,  оған  басшылық  жасау  

Серік  Тұрсыновқа  жүктелді.

–  Бұл  кезең  өте  ауыр  еді.  Жұ-

мысшыларға  еңбекақы,  зейнет-

керлерге зейнетақы төлеу қиынға 

айналды.  Бюджетке  салық  түсімі 

мүлде  азайып  кеткен.  Жаңадан 

құрылған  БҚО  салық  милициясы 

жұмысын,  шынын  айтсам,  неден 

бастарымызды  білмедік.  Облыс 

басшылығы  бізге  Қарашығанақ  

Қаржы  сақшысы

кен  орнынан  берілетін  газ  үшін 

Орынбор  мұнай  өңдеу  зауыты- 

нан  тиісті  салықты  өндіру  жөнін-

де  тапсырма  берді.  Біз  көршілес 

Орынбор  облыстық  салық  поли-

циясындағы  әріптестерімізбен  бі- 

 релесіп  зауыттың  салыққа  бере- 

жағын қайтаруға қол жеткіздік, сөй-

тіп  зейнетақы,  еңбекақыға  бере- 

жақтардың біраз бөлігі өтелді. Ке- 

йін  бұл  орган  қаржы  полициясы 

деп аталды, – дейді Серік Есмақұлы.

2000  жылы  Серікке  тағы  бір 

мекемені  басқаруға  тура  келді. 

Бұл  жолы  ол  Батыс  Қазақстан  об-

лысы  бойынша  қаржы  бақылау 

комитетін  ұйымдастырып,  онда 

11  жыл  қызмет  жасады.  Араға  он 

жыл салып, Серік Есмақұлы Батыс 

Қазақстан  облысы  бойынша  тек-

серу  комиссиясының  төрағасы 

қызметіне  тағайындалды.  Осымен 

үшінші  мемлекеттік  мекемені  жа-

ңадан  ұйымдастырушы  болды. 

Сөйтіп  жүріп  зейнет  жасына  қа- 

 лай жеткенін де білмей қалды.

Қарап  тұрсаң,  мынау  өмірде 

айы  оңынан  туған  азаматтардың 

Құдай  қосқан  қосақтары  да  егіз-

дің  сыңарындай,  түпсіз  сыйлас, 

теңсіз сырлас, үйлес, үндес болып 

келеді. Сірә, бұл да тегін емес. Ота-

ғасын  баласындай  баптап,  сағын 

сындырмай  сақтап,  елге  еңбек 

етуіне жағдай жасау – жақсы жар-

дың  үлкен  үлесі.  Ляна  заманда-

сымыз  да  жолы  болған  жігітке 

жолыққан  байсалды  бәйбіше,  кө-

шелі  кісі  болып  шықты.  Бұл  да  –  

адами  бақыттың  басты  белгісінің 

бірі.  Ляна  –  қаламыздағы  белгілі 

кәсіпкер.  Қалалық  мәслихаттың 

депутаты.  Ол  кісі  туралы  әңгіме 

бөлек.

Екеуі екі ұл, екі қыз тәрбиелеу-де.  Үлкен  ұлы  Жарқын  жастайы-

нан  математика  пәнін  таңдады.  

Бірнеше рет республикалық, одақ- 

 тық  олимпиада  жеңімпазы  та-

нылып,  Мәскеу  университетін 

бітірді.  Қазір  сол  қалада  қызмет 

жасайды.  Қызы  Аида  «Интергаз  –  

Центр  –  Азия»  компаниясында 

заңгер,  ал  кіші  қызы  Фаина  Аме- 

рикадағы бір мектепте оқиды.Еламан ӘЙПІШЕВ, 

«Орал өңірі»

19  сәуір  күні  қызмет  атқару  кезін-

де  ІІД  тергеу  басқармасының  жүргізу-

ші-полицейі,  полиция  аға  сержанты  

Ғабит    Нұғманов  қызмет  бабымен  қала 

көшесінде    көлікпен  келе  жатады.  Ке-

нет  белгісіз  біреудің  көшедегі  үйлердің 

бірінің қақпасынан ыршып түсіп жүгіріп 

бара  жатқанын  байқайды.  Оның  бұл 

жүгірісінен күдіктенген  тәртіп сақшысы 

соңына  түседі.  Бір  кезде  ол  үйлердің 

жанында орналасқан гараждардың ара-

сына  кіріп  кетеді.  Соңынан  қалмаған 

полицейге кенет  тұра  қалып қару  кезе-

неді.  Ғабит  көлігінің    орындығына  жата 

қалады да, сәлден  кейін басын көтеріп 

қараса, әлгі  көзден  ғайып болған. Тәртіп 

сақшысы соңынан жүгіреді. Жүгіріп жет-

кен  полиция  қызметкеріне  әлгі  күдікті 

«Бауыр, мені  жібер, қума, атамын!» деп 

одан әрі қаша жөнеледі. Сөйтіп,  әлгі кот-

тедж  үйлердің  бірінің  ауласына  секіріп 

түсіп,  көзден  ғайып  болады.  Оның 

ешқайда  қашып  құтылмайтынын  сезген 

тәртіп  сақшысы  дереу  өз  әріптестерін 

көмекке шақырады. Кейін  бәрі  белгілі  

болды.

Күдікті  сол  күні  Алмазов  көшесінің бойындағы  үйлердің  біріне  кіріп,  қо- 

лындағы аңшылық қаруымен қорқытып, 

үй  иесінің  ақшасы  мен  бағалы  алтын 

бұйымдарын  тонап  кеткен.  Оқиға  ор-

нына  жеткен  полиция  қызметкерлері 

екі үйдің біріне еніп, қаруды аулаға жа-

сырып    үлгерген  күдіктіні  қолға  түсірді. 

48  жасар    күдіктінің    бұрын  сотты  бол-

ғаны  анықталды.  Ал  қызмет  атқару 

кезінде  қырағылық  танытып,  қылмыс-

кердің  кезенген  қаруынан  тайсалмай,  

қайсарлық  көрсетіп,  қылмыстың  ашы-

луына  себепкер  болған  аға  сержант 

Ғабит    Нұғманов  ІІД  басшылығы  тара-

пынан марапаттауға ұсынылды. 

Асылай ҒҰБАШЕВА,

БҚО  ІІД  баспасөз  қызметкері

Тал  түсте  мылтық  кезеніп...

Аталған  іс-шара  департамент  басшылығының  төр-

ағалық  етуімен  және  тыл,  криминалистика,  өзіндік 

қауіпсіздік, тергеу, анықтау салаларының және про-

куратура, зауыт қызметкерлерінен құрылған комис-

сияның қатысуымен іске асырылды. 

Қаруды жою жұмысы Орал қаласындағы «ҚазАрма-

Пром»  ЖШС  зауытында  жүргізілді.  Зауыттың  шойын 

балқыту пешіне 183 дана тегіс ұңғылы аңшылық қа-

ру, бір шолақ мылтық, 28 газды тапанша, 11 пневма-

тикалық қару, 3 травматикалық қару, 4 заттай айғақ 

және  бір  электрошокер  жөнелтілді.  Ұзын-саны  229 

бірлік қару және бір электрошокер, бір пышақ және 

қару бөліктері санаулы минөттерде балқып кетті. 

Облыстық ІІД-ның баспасөз қызметкерлерінің ай-

туынша, шара кезінде ерікті түрде тапсырылған жә- 

не тәркіленген қарулар жойылған. Гүлнар ШӘҢГЕРЕЙ,

«Орал өңірі»

Суық  қару  жойылды Облыстық ішкі істер департаментінің 

қызметкерлері кезекті қаруды жою 

жұмысын жүргізді. мұндай шара ішкі 

істер департаментінде әр тоқсан сайын 

өткізіледі.

Таяуда тәртіп сақшысы Орал қаласында қарақшылық 

шабуыл жасап,  ізін суытпақшы  болған адаммен бетпе-бет 

кездесіп, жолын кесуге тырысты. Оқиға былай өрбіген.

18

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

ҚАулы-ҚАРАРЖОБА

Батыс қазақстан облысы мәслихатының шешімі

Орал қаласы                       № _____              ___   ________  2015 жыл

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі  басқару  туралы»  Қазақ-

стан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Занының 6 - бабына және Қазақстан Республи-

касы Үкіметінің 2013 жылғы 29 тамыздағы №904 қаулысымен бекітілген «Энергия үнемдеу - 2020» бағдар-

ламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 77-тармағына сәйкес, Батыс Қазақстан мәслихаты шешім қАБыЛдАды:

1. Батыс Қазақстан облысының 2015-2020 жылдарға арналған энергияны үнемдеудің кешенді жоспары 

қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2.  Осы  шешім  алғаш  ресми  жарияланған  күннен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң  қолданысқа  ен-

гізіледі.

Облыс мәслихаты

сессиясының төрағасы                                                        _________________

Облыс мәслихатының хатшысы                                    _________________

«Батыс қазақстан облысының 2015-2020 жылдарға арналған энергияны үнемдеудің кешенді жоспарын  бекіту туралы»

 Мәслихаттың  2015 жылғы  ___________   №__   шешіміне

қосымша

Батыс қазақстан облысының 2015-2020 жылдарға арналған энергияны үнемдеудің кешенді жоспары

№  Іс-шараның атауы

Аяқталуы 

Жауапты орындаушылар

Орын-

дау 


мерзімі

Болжамды 

шығындар, 

мың теңге

Қаржы-

ландыру 


көздері

өнеркәсіп орталығы

1

Көлемі 1500 тонна шартты отынды тұтынатын МЭТ субъектілерінде энергия аудитті жүргізу

Энергия аудиттің 

қорытындысы, энерге-

тикалық құжат

Кәсіпорындардың 

басшылары                             

(келісім бойынша)

2015-


2020

***


Кәсіпорын-

ның өз қара-

жаттары 

2

МЭТ субъектілерінде энергияны үнемдеу жоспарларын дайындау

Басшының бұйрығы

Кәсіпорын басшылары 

(келісім бойынша)

2015-

2020


Қажет 

етпейді


-

3

Энергия менеджмент бойынша халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес МЭТ субъек-

тілерінде энергия жүйесі жұмыстарын құру

енгізу және ұйымдастыру 

Басшының бұйрығы

Кәсіпорын басшылары 

(келісім бойынша)

2015-

2020


Қажет 

етпейді


-

4

Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында МЭТ субъектілері, облыс 

әкімдігі және ҚР Индустрия және жаңа техноло-

гиялар министрлігімен үш жақты Келісім жасасу

Келісім


ЭжТҮКШБ, Кәсіпорын 

басшылары                            

(келісім бойынша)

2015-


2020

Қажет 


етпейді

-

5“Энергияны үнемдеу”: іс-шараларды жоспарлау 

және өткізу тақырыбында мамандарды оқыту

сертификат

Кәсіпорын басшылары 

(келісім бойынша)

2015-


2020

***


Өз қаражат-

тары


 

 “құрылыскомбинат” ЖшС (келісім бойынша)

6

Қызатын шамдарды энергия үнемдегіш шам-дарға ауыстыру

Іс-шараларды орындау 

туралы есеп

 “Құрылыскомбинат” ЖШС 2015-

2020

300,0


Өз қаражат-

тары


7

Орталық темір бетонды бұйымдардың жылу өн-

деуін адрестік ылғалды жылу өндеуге алмастыру   

Іске қосу актісі

 “Құрылыскомбинат” ЖШС 2015-

2020


2 400,0

Өз қаражат-

тары

8

Электр энергиясы және газды тұтынудың метро-логиялық ішкі өндірістік есептеуін енгізу

Іске қосу актісі

 “Құрылыскомбинат” ЖШС 2015-

2020


160,0

Өз қара-


жаттары

9

Шығарылған газдың жылуын қолдану үшін керамзитті гравиді өндірудің екінші желісін техникалық жасақтау

Іске қосу актісі

 “Құрылыскомбинат” ЖШС 2015-

2020


182,0

Өз қара-


жаттары

 

жиыны 

 

 3 042,0

 

  «Ақ қайнар» нан өнімдері комбинаты»  Ақ (келісім бойынша)

10 Қызатын шамдарды энергия үнемдегіш шамдар-

ға ауыстыру (жарық диотты)

Іс-шараларды орындау 

туралы есеп

  “Ақ қайнар” АҚ

2015-

2016


600,0

Өз қара-


жаттары

11 Желілік сорғыларды GRUNDFOS типті электр 

энергиясын аз тұтынатын сорғыларға ауыстыру 

Іске қосу актісі

  “Ақ қайнар” АҚ

2016-


2017

200,0


Өз қара-

жаттары


12 Кулерларды орнату  (салқындатқыш)

Іске қосу актісі

  “Ақ қайнар” АҚ

2015


200,0

Өз 


қаражаттары

13

Электр қуатын көп тұтынатын желілік сорғыш-тарды электр қуатын аз тұтынатын GRUNDFOS 

типті сорғыштарына ауыстыру

Іске қосу актісі

  “Ақ қайнар” АҚ

2016-

2017


4 200,0

Өз қара-


жаттары

 

жиыны 

 

 5 200,0

 

 Орал «зенит» зауыты (келісім бойынша)

14

Энергияны үнемдеу бойынша заманауи талап-тарға сәйкестігіне дайындалып жатырған және 

қолданыстағы технологиялық процестердің аудиті 

Аудит қорытындысы

Орал «Зенит» зауыты

Тұрақты

***


Өз қара-

жаттары


15

Электр қуаттылығының жоғалтуды азайту 

мақсатында реактивті қуаттылықты қолайлы 

қалпына келтіру. Қуаттылық коэффицентін 0,93 

және одан да жоғары бағамда ұстау

оперативті-дисп жур-

налында тіркеу, Іске 

қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015    


              

              

 2016 

100


Өз 

қаражаттары

16

Электр қуатын өңдірістік емес пайдалануын азайту үшін трансформатордың бос жүрісін 

қысқарту


оперативті-дисп жур-

налында тіркеу, Іске 

қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

Тұрақты

Қажет 


етпейді

-

17Энергия тиімді көрсеткіштердің сараптамасы 

(жыл сайынғы энергия және электр тиімді есеп-

теу, энергия ресурстарды нөмірлеу және т.б.)

ақпарат


Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

Қажет 


етпейді

-

18Өңдірістегі ЖЭР қадағалау және есептеу арқылы эконо-

мия резервтерін аңықтауды ұйымдастыру: 

- электр қуат - кәсіпорын корпустарында және бөлек 

учаскелерде есептегіш құралдарды орнату; 

- су - зауыт цехтарында су есептегіш құралдарды орнату.

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

Қажет 


етпейді

-

19 Өңдірістік және басқа да тұрмыстық бөлмелерді жарықтандыруға электр қуатын үнемдеу

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

120


Өз 

қаражаттары

20 Күндізгі уақыттағы жарықты пайдалану арқылы 

электр қуатын үнемдеу

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-

2020


200

Өз 


қаражаттары

21

Өңдірістік және басқа да тұрмыстық бөлмелерге жылу жеткізушілердегі жылу энергиясын жоғал-

туды азайту

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

жыл сайын 

жазғы 


уақытта

1000


Өз 

қаражаттары

22 Жылу желісіндегі жылу беруді көбейту

қысқа дайындалу кезінде-

гі іс-шараның орындалуы 

бойынша есеп

Орал «Зенит» зауыты

жыл 


сайын 

жазғы 


уақытта

2400


Өз 

қаражаттары

23 Қабырғаларды жылыту арқылы жылуды 

жоғалтуды азайту

қысқа дайындалу кезінде-

гі іс-шараның орындалуы 

бойынша есеп

Орал «Зенит» зауыты

жыл 

сайын 


жазғы 

уақытта


1200

Өз 


қаражаттары

24 Терезелердегі ойықтарды жылыту арқылы 

жылуды жоғалтуды азайту

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

5000


Өз 

қаражаттары

25 Ауыз судың жоғалтуын азайту

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

жыл сайын 

жазғы 

уақытта


1500

Өз 


қаражаттары

26 Технологиялық қажеттілікке арналған суды 

үнемдеу

Іске қосу актісіОрал «Зенит» зауыты

жыл сайын 

жазғы 

уақытта


500

Өз 


қаражаттары

27

Аудитқа қатысты заннаманы, электр, газ, сумен жабдықтауға келісімшарттарды қарастыру және 

оптимизациялау

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-

2020


Қажет 

етпейді


-

28

Энергия үнемдеу мәдениетін арттыру:- су және энергия шығындарын азайту, энергия 

қорларды рационалды қолдану мақсатында 

қызметкерлерді энергия үнемдеуге үйрет;

есеп


Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

Қажет 


етпейді

-

29 Өнеркәсіптік қажеттілікке арналған ауаны жа-ңарту бойынша электр қуатының шығынын азайту

Іске қосу актісі

Орал «Зенит» зауыты

2015-


2020

***


Өз 

қаражаттары

 

жиыны


 

 

 Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы
img -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2015 -> Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

жүктеу 1.31 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет