Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет12/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
#81
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

min

max

min

max

E–4


59579 80719 E-R-5

49969 67907

E-R-4 

56376 76235 E-G-448047 64704

E-G-3


53808 72386

1.  шыңғырлау  ауданы  әкімі  аппаратының 

ұйымдастыру,  мемлекеттік  қызметтер  мони-

торингі  жұмыстары  бөлімінің  бас  маманы  е-4 

санаты (№ 1-7)

Функционалдық міндеттері:

Аудан  әкімінің  орынбасарының  ауылдық  ок- 

руг  әкімі  аппараттары  мен  басшылық  ететін 

бөлімдері  арасындағы  жұмысты  ұйымдастыру. 

Аудандық  ішкі  саясат,  білім  беру,  мәдениет,  тіл-

дерді  дамыту,  дене  шынықтыру  және  спорт, 

жұмыспен  қамту  және  әлеуметтік  бағдарламалар, 

кәсіпкерлік,  ауыл  шаруашылығы  және  ветери-

нария,  жер  қатынастары  бөлімдерінің  жұмыс 

жоспарларын  жинақтап,  уақтылы  орындалуын 

қадағалау.  Мемлекеттік  қызмет  туралы  Қазақстан 

Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453 

Заңының  9-бабын  орындайды.  Қазақстан  Рес- 

публикасының  заңнамаларына  сәйкес  өзіне  жүк- 

телген басқа да міндеттерді атқарады.

2.  шыңғырлау  ауданының  ішкі  саясат  бө- 

лімінің бас маманы е-R-4 санаты (№ 1-1)

Функционалдық міндеттері:

Ішкі  саясат  мәселелері  бойынша  әдістемелік 

жұмыстарға, аудандағы қоғамдық саяси жағдайды 

болжауға бағытталған социологиялық саяси зерт-

теулер  жұмыстарына  қатысу.  Қазақстандық  пат-

риотизмге  тәрбиелеу  мен  насихаттау  бағытында 

жұмыстану, аудандағы саяси партиялар, қоғамдық 

бірлестіктер  мен  ұйымдар,  жастар  бірлестіктері, 

мемлекеттік  мекемелер  мен  дін  ұйымдарымен 

мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  мен  насихаттау 

бағытында  жұмыстану,  мемлекеттік  рәміздердің 

заңды  қолдануын  ұйымдастыру,  қадағалау,  ша- 

ралар  ұйымдастыру,  өткізу  және  басқа  да 

заңнамалармен  бөлім  құзыретіне  жүктелген  мін-

деттер.  Жоғары  уәкілетті  органдарға  белгілен-

ген  үлгідегі  есептер  мен  жедел  ақпараттардың 

уақтылы  берілуін  қадағалау.  Өз  құзыреті  шегінде 

жоғарғы  органдардың  нормативтік-құқықтық  ак-

тілерін орындалуын ұйымдастыру. 

3.  шыңғырлау  ауданының  мәдениет,  тіл-

дерді  дамыту,  дене  шынықтыру  және  спорт 

бөлімінің бас маманы е- R- 4 санаты (№ 1-2)

Функционалдық міндеттері: 

Тууды,  неке  кию,  неке  бұзу,  қайтыс  болуды, 

бала  асырап  алу,  әке  болуды  анықтауды  тіркеу, 

азаматтық  хал  актілері  жазбаларына  өзгерістер, 

толықтырулар және түзетулер енгізу тәртібі, тегін, 

атын және әкесінің атын өзгертуді тіркеу сұрақтары 

бойынша  азаматтарды  қабылдау.  Шыңғырлау 

ауданы  халыққа  қызмет  көрсету  орталығынан 

реестр  бойынша  жолданған  әр  түрлі  қайталама 

куәліктерді беру. Азаматтық хал актілерін әліпбилік 

журналын  жүргізу,  азаматтық  хал  актілер  жазба-

сына  өзгерістер,  түзетулер  енгізу,  қапына  келтіру 

қорытынды  шығару  жұмыстары,  азаматтардың 

тегін,  атын,  әкесінің  атын  өзгерту  қорытынды- 

сын  шығару  жұмысы,  туу,  қайтыс  болуды  тіркеу 

бойынша медициналық қызметкерлерімен жұмыс 

жүргізу.  «ХҚКО-бақылау»  бағдарламасы  бойын-

ша  уақтылы  келіп  түскен  өтініштерді  орындау. 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамаларына 

сәйкес  өзіне  жүктелген  басқа  да  міндеттерді 

атқарады.

4.  шыңғырлау  ауданының  Алмаз  ауылдық 

округі әкімі аппаратының бас маманы е-G-3 са-

наты (№ 1-2)

Функционалдық міндеттері: 

Ауылдық  округ  әкімі  аппаратының  «Қызмет 

бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар номен- 

клатурасын жасақтау, құжаттардың сақталуына жа- 

уап береді, белгіленген мерзімде қажет құжаттарды 

мұрағатқа  тапсырады.  Жазбаша,  ауызша  түскен 

арыздардың  орындалуына  статистикалық  есеп-

ке  алу  №1  –  ОЛ  форма  бойынша  айналысу. 

Ауылдық  округте  әскери  міндеттілермен  жұмыс, 

әскерге  шақырылғандарды  алғаш  есепке  алуды 

қамтамасыз  етеді.  Округ  әкімі  аппаратының  кадр 

жұмыстарымен  жұмыстану.  Мектепке  дейінгі 

және  мектеп  жасындағы  оқушылардың  тәрбие 

жұмысымен  айналысу.  Округ  әкімінің  жиналыста-

рын  ұйымдастыру,  хаттамаларын  рәсімдеу.  Атау-

лы  әлеуметтік  көмек  тағайындау  комиссиясының 

жұмысын  ұйымдастыру.  Қажет  азаматтарға  үйден 

әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастыру. Жалғыз- 

басты  азаматтарды  жерлеуді  ұйымдастыру, 

қорымдарды, мәдени ескерткіштерді күтіп ұстауды 

ұйымдастыру. 

5.  шыңғырлау  ауданының  сәулет,  қала 

құрылысы  және  құрылыс  бөлімінің  жетекші 

маманы  бос  мемлекеттік  әкімшілік  лауазымы 

е-R-5 санаты (№ 1-3)

Функционалдық міндеттері:

Бөлімнің  бухгалтерлік  есебін  жүргізу.  Бөлімнің 

қаржылық-шаруашылық  қызметіне  талдау  жасау. 

Жылдық  шығыс  жобасын  әзірлеу,  бекітуге  ұсыну. 

Тиісті  бекітілген  штаттық  кесте  бойынша  уақтылы 

қызметкерлердің  еңбекақыларын  есептеу,  төлеу 

және  зейнетақы  қорларымен  жұмыстану.  Мемле-

кеттік сатып алуды, және есебін жүргізу. Қаржының 

және  аппарат  есебіндегі  құнды  заттардың  есебін 

жүргізу,  жыл  аяғында  инвентаризация  өткізу.  

Объектілер  мен  басқа  да  коммуналдық  құрылыс- 

тарды  жобалауға  салуға  арналған  бюджет  қар- 

жысының мақсатты бақылау жүргізу. Мердігерлер-

мен шарттар жасасу, орындалуын қадағалау, олар-

дан қажетті мәліметтерді алдыру.

6.  қарағаш  селолық  округі  әкімі  аппараты- 

ның  жетекші  маманы  е-G-4  санаты,  (№1-3) 

(негізгі  қызметкердің  бала  күтуіне  байланыс-

ты  демалыс  кезеңі  аяқталған  күнге  дейінгі 

аралықта)

Функционалдық міндеттері:

Ауыл  әкімінің  ұйымдастыру-құқықтық  және  

ақпараттық-сараптау,  қызметін  қамтамасыз  ету, 

азаматтарды  қабылдауын  ұйымдастыру,  жеке 

және  заңды  тұлғалардың  өтініштерін  есепке  алу, 

№1  ОЛ  нысанды  статистикалық  есептер  жүргізу 

және  жергілікті  қауымдастықтың  жиналыстарын 

ұйымдастыру.  Өз  құзыреті  шегінде  ауыл  әкімінің, 

аудандық,  облыстық  және  басқа  да  жоғарғы 

тұрған  органдардың  нормативтік-құқықтық  ак-

тілері мен нұсқаулықтарын округ көлемінде орын-

далуын  бақылау.  Жоғарғы  тұрған  органдардың 

нормативтік-құқықтық  актілерін  орындау  ба-

рысында  өз  құзыреті  шегінде  округтегі  мекеме-

лер  мен  ұйымдардың  қызметін  үйлестіру  және 

ұйымдастыру. Басқа да заңмен белгіленген міндет-

терді атқарады.

Конкурс  Қазақстан  Республикасының  Мемле- 

кеттік  қызмет  істері  агенттігі  төрағасының  2013 

жылғы  19  наурыздағы  №06-7/32  «Бос  әкімшілік 

мемлекеттік  лауазымға  орналасуға  конкурс 

өткізу  және  конкурс  комиссиясын  қалыптастыру 

қағидаларын  бекіту  туралы»    бұйрығы  негізінде 

жүргізіледі.Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1)  осы  қағидаларға  2-қосымшаға  сәйкес  ны- 

сандағы өтініш;

2)  3х4  үлгідегі  суретпен  осы  қағидаларға  3-

қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауална-

ма;     


3)  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi;

4)  еңбек  қызметін  растайтын  құжаттың  но- 

тариалдық куәландырылған көшiрмесi;

5)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 

министрлігінің  2010  жылғы  23  қарашадағы 

№907  бұйрығымен  бекітілген  (Қазақстан  Респуб- 

ликасының  нормативтік-құқықтық  актілердің  тізі- 

лімінде  2010  жылы  21  желтоқсанда  №6697  бо-

лып  тіркелген)  нысандағы  денсаулығы  туралы 

анықтама;

6)  Қазақстан  Республикасы  азаматының  жеке 

куәлігінің көшірмесі;

7)  құжаттарды  тапсыру  сәтінде  уәкілетті  ор- 

ганмен  белгіленген  шекті  мәннен  төмен  емес  

нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыста- 

ғы сертификат.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби 

шеберлiгiне  және  беделіне  қатысты  (бiлiктiлiгiн 

арттыру,  ғылыми  дәрежелер  мен  атақтар  берiлуi 

туралы  құжаттардың  көшiрмелерi,  мiнездемелер, 

ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 

олардың  кәсіби  қызметін,  біліктілігін  сипаттайтын 

мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.құжаттарды  қабылдау  мерзімі

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 

соңғы  жарияланған  күнінен  бастап  10  жұмыс  күн 

ішінде  ұсынылуы  керек.  Конкурс  комиссиясының 

қарауына қабылдау мерзімінде қолма-қол тәртіпті 

немесе пошта арқылы жіберілген құжаттар (құжат 

тігілетін мұқабада орналастырылған) қабылданады. 

Азаматтар  құжаттарды  хабарламада  көрсетілген 

электрондық  пошта  мекенжайына  электронды 

түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшінәнгімелесу жүргізу уақыты мен орны:

Әнгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны кан-

дидаттарды әңгімелесуге жіберу туралы хабардар 

ету күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Шыңғырлау 

ауданы әкімі аппаратында өтеді. 

Конкурс  комиссиясы  жұмысының  ашықтығы 

мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның оты-

рысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі. 

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отыры-

сына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 

1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персонал-

ды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі.

Тіркелу  үшін  тұлғалар  персоналды  басқару 

қызметіне  (кадр  қызметіне)  жеке  басын  куәлан- 

дыратын  құжаттың  көшірмесін,  ұйымдарға  тиес-

ілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын неме-

се көшірмелерін ұсынады.

шыңғырлау ауданы әкімінің аппараты, 091200, Батыс қазақстан облысы, шыңғырлау ауданы, шыңғырлау ауылы, Л. қылышев атындағы көше №95, 2-қабат,

№4 бөлме, анықтама үшін телефон/факс: 8-(711-37)-33764, эл.мекенжай: akimchingirlau@mail.ru. бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды

Орал  қаласы  әкімі  аппаратының 

ұйымдастыру-бақылау  жұмыста- 

ры және мемлекеттік қызмет көр- 

сету  мониторинг  бөлiмiнiң  бас  

маманы  е-4  санаты  00-1.5-5,  лауа- 

зымдық  жалақысы  қызмет  өткер- 

ген жылдарына байланысты 59578 

теңгеден 80718 теңгеге дейін 

Функционалдық  міндеттері:  Қа- 

зақстан  Республикасы  “Қазақстан 

Республикасындағы  сайлау  туралы” 

Конституциялық Заңын жүзеге асыру-

да  жұмыстар  жүргізу.  Азаматтардың 

жоғары  тұрған  органдарға  (Қазақ- 

стан  Республикасының  Президен- 

ті  Әкімшілігі,  Қазақстан  Республи- 

касының  Премьер-Министр  Кеңсесі, 

Батыс  Қазақстан  облысы  әкімінің  ап-

параты)  жазған  хаттарының  орында-

лу мерзімін бақылау. Қала әкімі блогы 

мен  электрондық  пошта  жұмысын 

қамтамасыз 

етуді 

ұйымдастыру. Азаматтардың  қала  әкімі  блогы  мен 

электрондық поштасына келіп түскен 

хаттарын 

мерзімінде 

қаралуына 

бақылау  жасау.  Қала  әкімінің  есептік 

кездесуін ұйымдастыру. 

Конкурсқа  қатысушыларға 

қойылатын  талаптар:  «Техникалық 

ғылымдар  және  технологиялар»,  не- 

месе «Әлеуметтік ғылымдар мен биз-

нес»  (экономика,  мемлекеттік  және  

жергілікті басқару, немесе есеп және  

аудит,  қаржы,  немесе  маркетинг),  

немесе  «Білім  беру»,  немесе    «Гума- 

нитарлық  ғылымдар»,  немесе  «Құ- 

қық», немесе «Ауыл шаруашылық ғы- 

лымдары»  мамандықтары  бойынша  

жоғары  білім  немесе  ортадан  кейін- 

гі  білімі,  мемлекеттік  қызмет  өтілі 

бір  жылдан  кем  емес  немесе  осы 

санаттағы  нақты  лауазымның  функ- 

ционалдық  бағытына  сәйкес  облыс-

тарда  екі  жылдан  кем  емес  жұмыс 

өтілі  бар  болған  жағдайда  ортадан 

кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі. 

Қазақстан  Республикасы  заңнамасын 

тестілеу бағдарламасына сәйкес нор- 

мативтік-құқықтық  актілерді  білу, 

мемлекеттік  тілді  білу,  компьютерде 

жұмыс  істей  білу.  Осы  санаттағы  ла-

уазымдар  бойынша  функционалдық 

міндеттерді  орындау  үшін  қажетті 

басқа да міндетті білімдер.Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті 

құжаттар: 

- өкілетті орган белгілеген нысан- 

дағы өтініш;

-  3х4  үлгідегі  суретпен  өкілетті 

орган  белгілеген  нысандағы  толты- 

рылған сауалнама;

- бiлiмi туралы құжаттардың нота- 

риалдық  куәландырылған  көшiрме- 

лерi,  немесе  өзге  де  заңдарда  белгі-

ленген  тәртіппен  куәландырылған 

көшірмелері  /мемлекеттік  қызмет- 

шілер  тапсыратын  құжаттарды  олар  

жұмыс  істейтін  мемлекеттік  орган- 

дардың  кадр  қызметі  куәландыра 

алады/;

Шетелдік оқу орындарын бітірген-дер білімі туралы құжаттарын ностри-

фикациялау қажет.

-  еңбек  қызметін  растайтын  құ- 

жаттың  нотариалдық  куәландырыл- 

ған  көшiрмесi,  немесе  өзге  де  заң- 

дарда  белгіленген  тәртіппен  куәлан- 

дырылған  көшірмелері  /мемлекеттік  

қызметшілер  тапсыратын  құжаттар- 

ды  олар  жұмыс  істейтін  мемле-

кеттік  органдардың  кадр  қызметі 

куәландыра алады/;

- Қазақстан Республикасы Денсау- 

лық  сақтау  министрлігінің  2010  жыл- 

ғы  23  қарашадағы  №907  бұйрығы- 

мен  бекітілген  (Қазақстан  Республи- 

касының  нормативтік-құқықтық  акті- 

лердің тізілімінде 2010 жылы 21 жел- 

тоқсанда  №6697  болып  тіркелген) 

нысандағы денсаулығы туралы анық- 

тама;


-  Қазақстан  Республикасы  азама- 

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уәкі- 

летті  органмен  белгіленген  шекті 

мәннен  төмен  емес  нәтижемен  тес-

тілеуден өткені туралы қолданыстағы 

сертификат  қабылдау  мерзімі  кон-

курс  өткізу  туралы  хабарландыру 

соңғы  жарияланған  күнінен  бастап 

10  жұмыс  күнінің  ішінде,  көрсетілген 

мекенжай  бойынша  сәйкесті  мем-

лекеттік  органға  тапсырылуы  тиіс. 

Конкурс  комиссиясының  қарауына 

құжаттарды  қабылдау  мерзімінде 

азаматтардың  өздері  әкеліп  берген, 

поштамен  немесе  электрондық  ад-

ресіне жіберілген (қоса тіркелген құ- 

жаттардың  тізбесі  көрсетілген  құжат 

тігілетін  папкада  орналастырылған) 

құжаттары қабылданады.

Құжаттардың  толық  емес  па-

кетін  ұсыну  конкурс  комиссиясының 

оларды  қараудан  бас  тартуы  үшін 

негіз  болып  табылады.  Конкурсқа 

қатысу үшін құжаттарды электрондық 

пошта  арқылы  берген  азаматтар 

құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 

басталғанға  дейін  бір  жұмыс  күн 

бұрын  кешіктірілмей  береді.  Осы 

құжаттардың  түпнұсқасы  берілмеген 

жағдайда  тұлға  әңгімелесуден  өтуге 

жіберілмейді.

Әңгімелесуге  жіберілген  канди- 

даттар  оны  кандидаттарды  әңгіме-

лесуге  жіберу  туралы  хабардар  ету 

күнінен бастап бес күн ішінде конкурс 

жариялаған Орал қаласы әкімі  аппа-

ратында өтеді.

Конкурс  комиссиясының  отыры- 

сына  байқаушыларды  қатыстыру  мү- 

мкін.

Аталмыш  лауазымдарға  орна-ласатын  үміткерлер  үшін  көтерме- 

ақы  шығындары,  тұрғын  үй  және 

жеңілдіктер берілмейді.

«Б» корпусы  бойынша бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс туралы хабарландыру

Орал қаласы әкімінің аппараты: 090000, Орал қаласы, достық-дружба даңғылы, 182/1-үй, 2-қабат, 31-кабинет, 

анықтама үшін телефондар: 8-(7112) 512633, факс 8-(7112) 510825, электрондық адресі: info@uralsk.gov.kz 

бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды

Оқиға  былай  болған.  Аға  лейте-

нант  Мұхит  Әбілхайыров  бастаған 

полиция  қызметкерлері  кезекшілік 

міндеттерін  атқарып  жүргенде,  бір 

ер  адамның  «Көмектесіңдер!»    деген  

айқайын  естиді.  Үйге  келіп  жеткен 

полицейлер  көп  қабатты  үйдің  екін-

ші  қабатынан  шығып  жатқан  түтінді 

байқайды. Полицейлер  әлгі пәтерге 

жетіп келсе, есігі тарс жабулы екен.  

Аға лейтенант Мұхит Әбілхайыров 

бірінші  қабаттағы  терезенің  темір 

торы  арқылы  екінші  қабаттағы  бал- 

конға  шығады.  Сөйтіп,  қолындағы 

рациямен  терезені  сындырып,  ішке 

енгенде,  есінен танып  құлап жатқан 

ер  адамды  көреді.  Осы  кезде  оған 

қалалық  ішкі  істер  бөлімінің  502-

экипажы  көмекке  келіп  үлгерді.  По-

лиция  старшинасы  Жеңіс  Әмірұлы 

да  жоғарыға  көтеріліп,    зардап  ше-

гушіні  сыртқа  шығаруға  көмектесті. 

Сөйтіп,  көмекке  келген  өзге  де 

әріптестерімен  бірігіп  қимылдаудың 

нәтижесінде  зардап  шегуші  аман 

қалды.

Бұдан  соң  полиция  қызметкерле- рі  өрт  оқиғасы  орын  алған  үйдің 

тұрғындарын  сыртқа  шығарып,  сақ- 

тық  шараларын  жасады.  Сәлден  соң 

өрт сөндірушілер де келіп, тілсіз жау 

ауыздықталды. 

БҚО ІІД баспасөз қызметі

Батыс қазақстан облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт  басқармасының 

“Облыстық балалар-жасөспірімдер бокс спорт мектебі”  

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны азаматтық қызметкердің  

бос лауазым орнына байқау жариялайды

1. шаруашылық меңгерушісі – 1 бірлік

Біліктілік талаптары: жоғары немесе орта арнаулы білімі.

Байқауға қатысу үшін төмендегі құжаттар қажет:

1. Түйіндеме;

2. Байқауға қатысу туралы өтініш;

3. Жеке бас куәлігінің көшірмесі;

4. Кадр есебі жөніндегі толтырылған жеке іс парағы (тұрақты мекенжайы мен теле-

фоны көрсетілуі тиіс);

5. Қойылған біліктілік талаптарына сай білім туралы құжаттың көшірмесі.;

6. Жасаған қызметін куәландыратын құжаттар көшірмесі;

7. Медициналық тексеруден өткендігін растайтын құжат;

8. Мекенжай туралы анықтама;

9. Сотталмағаны жөнінде анықтама.

Байқауға қатысушылардың құжаттары хабарландыру жарияланған күннен  

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайда қабылданады:  БқО, Орал 

қаласы, Северо-Восток 2, 15/2,  тел.: 28-68-57. Байқау “Облыстық 

балалар-жасөспірімдер  бокс спорт мектебі” мКқК-да өтеді.

Полицейлер  өрттен  құтқардыжақында Орал қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері 

мұхит  әбілхайыров  пен  жеңіс  әмірұлы  қала  тұрғынын   

өрттен аман алып қалды. 

23

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жыл

хАБАР-ОшАР«ОРАЛ ӨҢІРІ» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды

Индексі: 65533 Таралымы: 15 653, 6 баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА

Кезекшi редактор: Н. САфУЛЛИН

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

Бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

САфУЛЛИН

Бас редактор Бауыржан файзоллаұлы 

ҒҰБАЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08,

Редакция алқасы: Есенжол ҚЫСТАУБАЕВ,

Сырымбек ТҰяҚОВ

                   (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат ЕСПОЛАЕВА (жауапты хатшы),

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ (қоғамдық-саяси бөлім), 

Сәкен ӘБІЛХАЛЫҚОВ (экономика бөлімі),

Нұрлыбек РАХМАНОВ (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  Редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruТелефондар:

Барлық мүдделі тұлғалар назарына!

“Секва  Петролуем  (Қазақстан)”  ЖШС”  2015  жылдың  11  маусым  күні 

сағат 10.00 де Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Жарсуат кентінің 

мәдениет  сарайында  болатын  “Секва  Петролеум  (Қазақстан)”  ЖШС 

және  “Болз”  ЖШС  шарттық  аумақтарында  мұнай  және  газды  бағалау 

жұмыстарының  Жобасы”  бойынша  және  оған  қоршаған  ортаға  әсер 

етуін алдын ала бағалауды қоса қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі ту-

ралы хабарлайды.Жобаның  қағаз  жүзіндегі  материалдарымен  келесі  мекенжай-

лар бойынша танысуға болады:

Батыс  Қазақстан  облысы,  Орал  қаласы,  Темір  Масин  көшесі,  №67/1 

үй, “Шағала” қонақүйі, апартамент, 154-кеңсе. Телефон 8 (7112) 933-043. 

Алматы қаласы, Қыз Жібек көшесі, 149. Телефон +7 272 227 90 30. E-mail:  

altyn.velubayeva@sequa-petroleum.com

Ақжайық  ауданы  Базартөбе  ауы- 

лының  тұрғыны  болған  бірімізге  адал 

жар,  бірімізге  сүйікті  әке Бақыт ихса-

нов  егер  бүгінде  арамызда  болса,  21 

мамырда 70 жасқа толар еді. 

Сенсіз бірақ таң да атар

                                          күн де батар,

Жоқтығың бір өзіңнің жанға батар.

Сағынып, сарғаюмен күн кешеміз,

 

 

       Иманың жолдас болғай бізден айтар.Сағына еске алушылар: зайыбы Құрмет, бала-


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы
img -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2015 -> Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

жүктеу 1.31 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет