Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ


Конкурсқа  қатысу  үшін  қажеттіжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет10/13
Дата09.01.2017
өлшемі1.31 Mb.
#81
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті 

құжаттар:

1)  осы  қағидаларға  2-қосымшаға 

сәйкес нысандағы өтініш;

2)  3х4  үлгідегі  суретпен  осы  қағи- 

даларға  3-қосымшаға  сәйкес  нысанда 

толтырылған сауалнама;

3)  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нота- 

риалдық  куәландырылған  көшiрмелерi 

(мемлекеттік  қызметшілер  ұсынатын 

құжаттарды  олар  жұмыс  істейтін  мем-

лекеттік органның персоналды басқару 

қызметі (кадр қызметі) куәландыра ала-

ды);

4)  еңбек  қызметін  растайтын  құжат- тың  нотариалдық  куәландырылған  кө- 

шiрмесi (мемлекеттік қызметшілер ұсы- 

натын  құжаттарды  олар  жұмыс  істей-

тін  мемлекеттік  органның  персонал-

ды  басқару  қызметі  (кадр  қызметі) 

куәландыра алады);

5)  Қазақстан  Республикасы  Денсау- 

лық  сақтау  министрлігінің  2010  жылғы  

23  қарашадағы  №907  бұйрығымен 

бекітілген (Қазақстан Республикасының 

Нормативтік-құқықтық  актілердің  тізі- 

лімінде  2010  жылы  21  желтоқсанда 

№6697  болып  тіркелген)  нысандағы 

денсаулығы туралы анықтама;

6)  Қазақстан  Республикасы  азама- 

тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7)  құжаттарды  тапсыру  сәтінде  уә- 

кілетті  органмен  белгіленген  шекті 

мәннен төмен емес нәтижемен тестілеу- 

ден өткені туралы қолданыстағы серти-

фикат.

Азаматтар  бiлiмiне,  жұмыс  тәжiри- бесiне, кәсiби шеберлiгiне және беделі-

не  қатысты  (бiлiктiлiгiн  арттыру,  ғылыми 

дәрежелер  мен  атақтар  берiлуi  туралы 

құжаттардың  көшiрмелерi,  мiнезде-

мелер,  ұсынымдар,  ғылыми  жарияла-

нымдар  және  өзге  де  олардың  кәсіби 

қызметін,  біліктілігін  сипаттайтын  мә-

ліметтер)  қосымша  ақпараттарды  бере 

алады. 

құжаттарды қабылдау мерзімі:

Құжаттар  конкурс  өткiзу  туралы  ха-

барландыру  соңғы  жарияланған  күні- 

нен бастап 10 жұмыс күні ішінде ұсыны-

луы керек. Конкурс комиссиясының қа- 

рауына  қабылдау  мерзiмiнде  қолма- 

қол  тәртіпте  немесе  пошта  арқылы 

жіберілген  құжаттар  (құжат  тігілетін 

мұқабада  орналастырылған)  қабылда- 

нады.


Азаматтар  құжаттарды  хабарламада 

көрсетілген электрондық пошта мекен-

жайына электронды түрде бере алады. 

Конкурсқа  қатысу  үшін  құжаттарды 

электрондық  пошта  арқылы  берген 

азаматтар  құжаттардың  түпнұсқасын 

әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс 

күні бұрын кешіктірмей береді.әңгімелесу  жүргізу  уақыты  мен 

орны: 

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидат-

тар,  оны  кандидаттарды  әңгімелесуге 

жіберу  туралы  хабардар  ету  күнінен 

бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  Батыс 

Қазақстан  облысы  әкімі  аппаратында 

өтеді.

Осы  лауазымға  орналасқан  тұлға үшін  көтермелеу  шығындары  төлен- 

бейді, үй және жеңілдіктер берілмейді.Батыс қазақстан облысының әкiмi, 090000, Орал қаласы, достық-дружба даңғылы, 179, анықтама үшін телефон (факс): 8(7112) 51-39-04, e-mail: zapkazakim@westkaz.kz, бос мемлекеттiк әкімшілік 

лауазымы - Батыс қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы лауазымына орналасуға конкурс жариялайды («д-О-1» санаты).    

108


“Энергия үнемдеу негіздері” тақырыбы бойын-

ша оқу орындарында сынып сағаттарын және 

дәрістерін өткізу

Мәлімет ЭжТҮКШБ

ББ

Әрдайым


Қажет 

етпейді


 

109


Қала және аудан әкімдіктерінің және мүдделі 

тұлғалардың қатысуыменен, БҚОФ “Нұр Отан” 

бөлімшесінде энергия үнемдеуді насихаттау 

бойынша дөнгелек үстел өткізу

Мәлімет ЭжТҮКШБ

ЭжТҮКШБ, қала және 

аудан әкімдіктері,                 

    “Нұр Отан” ХДП

Әрдайым

Қажет 


етпейді

-

 республикалық бюджеттен 

 

  

251 000,0

 

 2015

 

  

251 000,0

 

жергілікті бюджеттен

 

  

9 000,0

 

 2015

 

  

3 000,0


 

 

2016 

 

 3 000,0

 

 2017

 

  

3 000,0


 

 

кәсіпорынның қаражатынан

 

 

 1 928 673

 

 2015

 

  

397 532


 

 

2016 

 

 378 294

 

 2017

 

  

340 890


 

 

2018 

 

 409 335

 

 2019

 

  

392 204


 

 

2020 

 

 10 418

 

 барлығы

 

  

2 188 673

 

 республикалық бюджеттен 

 

  

251 000

 

 жергілікті бюджеттен

 

  

9 000

 

 кәсіпорынның қаражатынан

 

  

1 928 673

 

Ескертпе:шартты белгілер:

ЖАО - жергілікті атқарушы орган

МЭТ - мемлекеттік энергетикалық тізім

ББ - БҚО білім басқармасы

ДСБ -БҚО денсаулық сақтау басқармасы

ЖҚҮжӘБ-БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

МБ - БҚО мәдениет басқармасы

ІСБ -БҚО ішкі саясат басқармасы

ДШжС-БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы

КжӨБ-БҚО кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

ЭжТҮКШБ-БҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

ТРжТПРБ -БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

ЖКжАЖБ - БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

“БҚЭЖТК” АҚ- “Батыс Қазақстан Электр желілерін таратушы компаниясы” АҚ 

 “БСА”ЖШС - “Батыс су арнасы” ЖШС

ЖЖҚ АҚ- “Жайыкжылуқуат” АҚ

ҚР ИжДМ- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Орал  қаласы  прокурорының  мем-

лекет  мүддесіне  өкілдік  ету  бөліміндегі 

көмекшісі – 1 бірлік, санаты (С-RGP-5) лауа-

зымдық  жалақысы  мемлекеттік  қызмет  өт- 

керген  жылдарына  байланысты  76235  тең-

геден  103142 теңгеге дейін.  негізгі қызметтік міндеттері:

Азаматтық және әкімшілік істер бойын- 

ша  сот  актілерінің  заңдылығын  қадағалау 

және  атқарушылық  өндірістің  заңдылығы-

ның  сақталуын  қадағалау.  Осы  қадағалау 

саласы  бойынша  азаматтардың  арыз-ша-

ғымдарын  қарау  және  жоғары  тұрған  про- 

куратураның тапсырмаларын орындау.Сырым  ауданы  прокурорының  кө- 

мекшісі  –  1  бірлік,  санаты  (С-RGP-5)  лауа-

зымдық  жалақысы  мемлекеттік  қызмет  өт-

керген  жылдарына  байланысты  76235  тең- 

 геден 103142 теңгеге дейін.негізгі қызметтік міндеттері:

Қылмыстық,  азаматтық,  әкімшілік  істер 

бойынша сот актілерінің заңдылығын қада-

ғалау  және  сотта  мемлекет  мүдделеріне 

өкілдік ету; 

– атқару өндірісінің заңдылығын қадаға-

лау; 

–  ұсталған,  қамауға  алынған  және  қыл-мыстық  жазаны  өтеуші  адамдардың  құ-

қықтарының  сақталуына  прокурорлық  қа-

дағалау;

–  ҚР  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

күрес туралы» Заңының қолданылуын қада-

ғалау; 


«Батыс  қазақстан  облысының  прокуратурасы»  мм  бос   прокуратура  органдарының  қызметкері  лауазымына  орналасуға  конкурс  жариялайды.

090000  Орал қаласы,  Ж. молдағалиев  көшесі, 23,  телефон-факс:  8 7112 503347.

–  бекітіліп  берілген  қадағалау  салалары 

бойынша  салалық  нұсқаулықтармен  көздел-

ген  мерзімдерде  қадағалау  қызметінің  ба- 

сым  бағыттары  бойынша  талдаулар,  қоры-

тындылау жүргізу;

–  қылмыстық,  азаматтық,  әкімшілік  істер 

бойынша  сот  актілерінің  заңдылығын  қада-

ғалау  және  сотта  мемлекет  мүдделеріне 

өкілдік  ету,  атқару  өндірісінің  заңдылығын 

қадағалау  жөніндегі  статистикалық  есепте- 

рін дайындау.

Осы  қадағалау  саласы  бойынша  азамат-

тардың  арыз-шағымдарын  қарау  және  жоға-

ры  тұрған  прокуратураның  тапсырмаларын 

орындау.


Теректі  ауданы  прокурорының  кө-

мекшісі – 1 бірлік, санаты (С-RGP-5) лауазым-

дық  жалақысы  мемлекеттік  қызмет  өткер- 

ген  жылдарына  байланысты  76235  теңгеден  

103142  теңгеге  дейін. негізгі қызметтік міндеттері:

Қылмыстық,  азаматтық,  әкімшілік  істер 

бойынша  сот  актілерінің  заңдылығын  қа-

дағалау  және  сотта  мемлекет  мүдделеріне 

өкілдік ету; 

–  атқару  өндірісінің  заңдылығын  қада-

ғалау; 

–  ұсталған,  қамауға  алынған  және  қыл- мыстық  жазаны  өтеуші  адамдардың  құқық- 

тарының  сақталуына  прокурорлық  қадаға-

лау;

– ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңының қолданылуын қадағалау; 

–  бекітіліп  берілген  қадағалау  салалары 

бойынша  салалық  нұсқаулықтармен  көздел-

ген  мерзімдерде  қадағалау  қызметінің  ба- 

сым  бағыттары  бойынша  талдаулар,  қоры-

тындылау жүргізу;

–  қылмыстық,  азаматтық,  әкімшілік  іс-

тер  бойынша  сот  актілерінің  заңдылығын 

қадағалау және сотта мемлекет мүдделеріне 

өкілдік  ету,  атқару  өндірісінің  заңдылығын 

қадағалау  жөніндегі  статистикалық  есепте- 

рін дайындау.

Осы  қадағалау  саласы  бойынша  азамат-

тардың  арыз-шағымдарын  қарау  және  жо-

ғары  тұрған  прокуратураның  тапсырмала- 

рын орындау.Конкурсқа    қатысушыларға    қойыла-

тын  біліктілік  талаптар:

Білім  –  жоғары  заңгер,  құқық  қорғау  ор-

гандарына қызмет етуге жарамды денсаулық, 

қызметтік  міндеттерін  атқару  үшін  қажетті 

білік және дағды.

қажетті құжаттар:

2014 жылдың 4 шілдесінде ҚР Әділет ми-

нистрлігінде  тіркелген  ҚР  Бас  прокуроры- 

ның  2014  жылғы  4  мамырдағы  №40  «Қазақ-

стан  Республикасының  прокуратура  орган-

дарында,  ведомстволары  мен  мекемелерін- 

де  лауазымдарға  орналасу  үшін  конкурс  

пен  тағылымдама  өткізу  ережесін  бекіту  

туралы»  бұйрығының  талаптарына  сәйкес,  

келесі  құжаттар  қажет:

1)  осы  ережеге  2-қосымшаға  сәйкес  ны-

сандағы өтініш;

2)  осы  ережеге  3-қосымшаға  сәйкес  ны-

сандағы сауалнама;

3)  осы ережеге 4-қосымшаға сәйкес ны-

сан  бойынша  (тұрғылықты  тұратын  мекен-

жайы  мен  телефонын,  оның  ішінде  байланыс 

телефонын  көрсете  отырып)  толтырылған 

кадр  есебі  жөніндегі  жеке  іс  парағы;

4) жақын-туыстарын, оның ішінде бұрын-

ғы  ерлі-зайыптарын  көрсете  отырып,  осы 

ережеге  5-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойын-

ша  толтырылған  қолмен  немесе  басылып 

жазылған  толық  өмірбаяны;

5)  Қазақстан  Республикасы  азаматының 

жеке  басын  куәландыратын  құжаттың  нота-

риалдық куәландырылған көшірмесі;

6)  бiлiмi  туралы  құжаттардың  нотариал-

дық  куәландырылған  көшiрмелерi;

7)  еңбек  қызметін  растайтын  құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

8)  әскери  билеттің  немесе  әскерге  ша-

қыру  учаскесiне  тiркелгені  туралы  куәлік- 

тің  көшірмесі;

9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;

10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңы-

на  сәйкес  азаматтың  және  оның  жұбайы- 

ның  (зайыбының)  табыстары  мен  мүліктері 

туралы декларацияны тұратын жері бойынша 

салық  органына  табыс  еткенін  растайтын 

құжаттар;

11)  конкурсқа  қатысу  үшін  құжаттарды 

өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен 

емес қолданыстағы заңнаманы білуге арнал-

ған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;

Тестілеу  бойынша  төменгі  мәні  осы 

қағидаларға  6-қосымшаға  сай  тестілеу  бағ-

дарламасында  көзделген  нормативтік-құ-

қықтық актілер бойынша сұрақтардың жал-

пы санының 70 пайызынан кем емес дұрыс 

жауаптардан тұрады.

12)  прокуратура  органдарында  қыз-

мет  өткеруге  жарамдылығын  анықтау  үшін 

әскери-дәрігерлік  комиссиялардан  меди-

циналық  және  психофизиологиялық  куә-

ландырудан,  сондай-ақ  полиграфологиялық 

зерттеуден  өтудің  және  міндетті  арнайы 

тексеріс қорытындылары;

13)  құқықтық  статистика  және  арнайы 

есепке  алу  жөніндегі  органдарының  сот-

тылығы  жоқтығы,  сот  тәртібімен  соңғы  бір 

жылдың  ішінде  қасақана  әкімшілік  құқық- 

бұзушылық  жасағаны,  сыбайлас  жемқорлық 

құқықбұзушылықтары  үшін  тәртіптік  неме- 

 се  әкімшілік  жауапкершілікке  тартылмағаны 

туралы анықтама;

14)  соңғы  жұмыс  (оқу)  орнынан  мінез-

деме.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби  деңгейіне  және  іскерлік  беделі-

не  қатысты  (бiлiктiлiгiн  арттыру,  ғылыми 

(академиялық)  дәрежелер  мен  атақтардың 

берiлуi,  мiнездемелер,  ұсынымдар,  ғылыми 

жарияланымдар  туралы  құжаттардың  кө-

шiрмелерi) қосымша ақпарат бере алады.

Құжаттар  осы  хабарландыру  жариялан-

ған  күннен  бастап  5  жұмыс  күні  ішінде  қа-

былданады. 


ҚАЗАҚСТАН

6.00 «ТАҢШОЛПАН».

9.00, 20.50 «Көк тарландары».  

10.05, 20.05 «Айтуға оңай...» 

10.45, 18.35 «Қыздар».  

11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 

ЖАҢАЛЫҚТАР

11.45 «Қылмыс пен жаза»

12.10 «Поэзия әлемі» 

12.40 «Қытай дәмі».  

13.30 «Айдаһар мінген 

шабандоздар».  

13.55 «Джунгли кітабы».  

14.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».  

15.10 «КЕЛІН».  

16.00 «Ұлт мақтанышы».  

16.50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»

17.10 «...Үй болу қиын».  

18.10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 

21.40 «КЕЛІН».  

22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 

ҚОЯНБАЕВ» 

23.35 «Өзекжарды»

23.55 «Журналистік зерттеу» 

0.20 «Еңбек түбі - береке» 

0.25 «Ұлт мақтанышы».  

0.55 «Поэзия әлемі» 

1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев»

2.35 «Мәлім де беймәлім Қазақстан»

3.05 «Қылмыс пен жаза»

ОрАл


16.50 «Ақжайық» жаңалықтары

17.15 «Бәрекелді»

17.40 «Жұрт мақтаса»

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл

06.55 Аңдатпа 

07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

07.30 “Телемаркет”, жарнама 

07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  

08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  

09.05 “Жайық жауһарлары” 

09.35 “Бозторғай” 

10.15 “Ғаламтор ғажайыбы” 

10.30 “Где вы, чемпионы?” 

10.45 “Білгіштер” мультсериалы 

11.10 “Балапаннан базарлық” 

11.55 “Телемаркет”, жарнама 

12.00 Сериал “Шерлок Холмс” 

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 

13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 

14.00 “Телемаркет”, жарнама 

14.05-17.55 Үзіліс 

17.55 Аңдатпа 

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  

18.20 “Телемаркет”, жарнама 

18.25 “Сіз қайда жүрсіз?” 

19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  

19.20 “ЕЛ АЛДЫНДА” 

19.50 Деректі фильм 

20.20 “СОҒЫСТАН ҚАЙТҚАН 

СОЛДАТТАР” 

20.35 “АТАМЕКЕН” 

20.55 “Телемаркет”, жарнама 

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

21.30 “Телемаркет”, жарнама 

21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

22.00  “Маруся”.  

23.00  “Смерть шпионам” 

00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

 

ХАБАр 


06.02 «Айтұмар»

07.00 «Жаңа күн» 

9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.35, 01.05 

Жаңалықтар

9.15 М/с «Маша и медведь»

9.25 Мультсериал. «Мишки Гамми»

9.50 «Моя история войны»

10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 

Новости

10.15, 00.15 «Әр үйдің сыры басқа» 10.45 «Магия кухни»

11.20, 20.30 «Достық жәрмеңкесі или 

Базар на улице Мира»

12.15 «Семейные мелодрамы» 

13.00 Т/с «Верь мне» 

14.15, 22.30 «Бұйымтай» 

14.55 «Өмір сабақтары» 

15.25 Т/с «Ұзақ жол»

16.15 «Көзқарас»

16.50 «Незабытые истории...»

17.15 Т/с «Сұлтан Сүлейман»

18.05 «Біздің үй»

19.30 «100 бизнес тарихы». 

21.10 Т/с «Гречанка»

22.00 «Біздің үй»

ЕУрАЗИЯ


5.00, 2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН»  

5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

6.00  «ДОБРОЕ УТРО» 

10.00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

11.00 «ПАУТИНА-6». 

11.55, 1.20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  

12.45, 19.40 «Сүйген жар». 

13.35, 21.20 «джодха және акбар». 

14.30 «112» 

14.40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 


19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

22.25 «П@УТINA» 

22.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Х/ф 

1.00 «П@УТINA» 

2.45 «Контрольная закупка» (каз) 

ҚАЗАҚСТАН

6.00 «ТАҢШОЛПАН».

9.00, 20.50 «Көк тарландары». 

10.05, 20.05 «Айтуға оңай...» 

10.45, 18.35 «Қыздар».  

11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 

ЖАҢАЛЫҚТАР

11.45 «SPORT.KZ» 

12.10 «Еңбек түбі - береке» 

12.15 «Алаң»  

13.00 «Сыр-сұхбат» 

13.30 «Айдаһар мінген 

шабандоздар».  

13.55 «Джунгли кітабы». 

14.05 «Әйел бақыты».  

15.10 «Келін».  

16.00 «Келбет» 

16.50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»

17.10 «Айналайын».  

18.10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»

21.40 «КЕЛІН».  

22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 

ҚОЯНБАЕВ» 

23.30 «Өзекжарды»

23.50 «Сыр-сұхбат» 

0.25 «Шарайна».  

0.55 «Келбет» 

1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

2.35 «Қылмыс пен жаза»

2.55 «Алаң» ток-шоуы 

ОрАл


16.50 «Ақжайық» жаңалықтары

17.15 «Арнайы репортаж»

17.35 “Сыр толғау”

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл

07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  

08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  

09.05 “Опираясь на закон” 

09.40 “Бәрекелді” 

10.00 “Арнайы репортаж” 

10.20 “Замансөз” 

10.50 “Балапаннан базарлық” 

12.00 “БЕТПЕ-БЕТ”.  

12.50 “Где вы, чемпионы?” 

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 

13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 

14.05-17.55 Үзіліс 

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  

18.25 “Сіз қайда жүрсіз?” 

19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  

19.20 “Бетпе-бет”.  

20.00 Деректі фильм 

20.20 “АДАМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ...” 

20.40 “ЖАНДАУА” 

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

21.30 “Телемаркет”, жарнама 

21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

22.00 “Маруся”. 3-сезон 

23.00 “Смерть шпионам” 

00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”   

ХАБАр 

06.02 «Айтұмар»07.00 «Жаңа күн» 

9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.15, 00.45 

Жаңалықтар

9.15 «Маша и медведь»

9.25 «Мишки Гамми»

9.50 «Мен көрген соғыс»

10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 

Новости


10.15, 00.15 «Әр үйдің сыры басқа» 

10.45 «Магия кухни»

11.20, 20.30 «Достық жәрмеңкесі или 

Базар на улице Мира»

12.15 «Семейные мелодрамы» 

13.00 «Верь мне» 

14.15, 22.30 «Бұйымтай» 

14.55 «Өмір сабақтары» 

15.30 «Ұзақ жол»

16.15 «Көзқарас»

16.45 «Экономкласс»

17.15 «Сұлтан Сүлейман»

18.05 «Біздің үй»

19.30 «Бюро расследований» 

21.10 «Гречанка»

22.00 «Арнайы хабар»

ЕУрАЗИЯ

5.00, 2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН»  5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

10.00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

11.00 «ПАУТИНА-6». 

11.55, 1.20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  

12.45, 19.40 «Сүйген жар». 

13.35, 21.20 «джодха және акбар». 

14.30 «112» 

14.40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

22.25 «П@УТINA» 

22.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 

1.00 «П@УТINA» 

2.45 «Контрольная закупка» 

ДҮЙСЕНБІ,  25  МАМЫР 

ҚАЗАҚСТАН

6.00 «ТАҢШОЛПАН».

9.00 «Апта. Kz»

10.05, 20.05 «Айтуға оңай...» 

10.45, 18.35 «Қыздар».  

11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 

ЖАҢАЛЫҚТАР

11.45 «Еңбек түбі - береке» 

11.50 «Дауа». 

12.20 «Білгірлер бәйгесі» . 

13.10 «Ақсауыт».  

13.45 «Джунгли кітабы».  

14.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 

15.10 «Келін».  

16.00 «Менің Қазақстаным»  

16.50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»

17.10 «Айналайын».  

18.10 «Текті қазақ, «Темір» генерал».  

20.50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ».  

21.40 «КЕЛІН».  

22.30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 

23.35 «Өзекжарды»

23.55 «Көкпар». 

0.35 «Дауа» 

1.05 «Текті қазақ, «Темір» генерал».  

1.30 «Менің Қазақстаным» 

2.35 «Сіз не дейсіз?» 

3.05 «Мәлім де беймәлім Қазақстан»

ОрАл

16.50 «Ақжайық» жаңалықтары17.15 «Жан сәулесі»

17.35 “Тарихтан тағылым”

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл

07.00 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ” 

07.30 “Телемаркет” 

07.35 “Шырқайды Жайық” 

08.00 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  

08.30 “Жұрт мақтаса” 

08.50 “Сыр толғау” 

09.10 “Открытая студия” 

09.45 “Білгіштер”  

10.05 “Балапаннан базарлық” 

11.40 “Где вы, чемпионы?” 

12.00 “Шерлок Холмс” 

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 

13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 

14.05-17.55 Үзіліс 

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  

18.30 “Сіз қайда жүрсіз?” 

19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  

19.20 “ОПИРАЯСЬ НА ЗАКОН” 

19.55 Деректі фильм 

20.15 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ” 

20.30 “ЖАЙЫҚ ЖАУҺАРЛАРЫ” 

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  

21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

22.15 “Маруся”.  

23.00 “Смерть шпионам” 

00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 

00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”

 

ХАБАр 


06.02 «Айтұмар»

07.00 «Жаңа күн» 

9.00 «Жетi күн»

10.00, 23.45 «Әр үйдің сыры басқа» 

10.35 «Мен көрген соғыс»

10.45 «Магия кухни»

11.20 «Маша и медведь»

11.35 «Мишки Гамми»

12.00, 16.00, 19.00, 22.45, 00.15 

Жаңалықтар

12.15 «Семейные мелодрамы» 

13.00 Т/с «Верь мне» 

14.00, 17.00, 20.00, 23.15 Новости

14.15, 22.00 «Бұйымтай» 

14.55 «Өмір сабақтары» 

15.25 Т/с «Ұзақ жол»

16.15 «Көзқарас»

16.45 «Қызық times»

17.15 «Қызық times»

18.00 «ТВ Бинго»

19.30 «Арнайы хабар»

20.30 «Достық жәрмеңкесі или Базар 

на улице Мира»

21.10 Т/с «Гречанка»

ЕУрАЗИЯ

5.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

6.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

10.00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 

11.00 «ПАУТИНА-6». 

11.55, 1.20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 

12.45, 19.40 «Сүйген жар». 

13.35, 21.20 «джодха және акбар». 

14.30 «112» 

14.40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

22.25, 1.00 «П@УТINA» 

22.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».

2.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН»  

2.45 «Контрольная закупка»  

СЕЙСЕНБІ,  26  МАМЫР

СәРСЕНБІ,  27  МАМЫР

 

20

oral_oniri@inbox.ruТележОсыҚ

Бейсенбі,  21  мамыр 2015 жылКаталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2015
img -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
img -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2015 -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
img -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
img -> Керуен сарай береке бастауы
img -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2015 -> Иман облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

жүктеу 1.31 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет