НҰСҚаулар 050716-«Приборлар жасау»жүктеу 106.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі106.49 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулық

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Жалпы және теориялық физика кафедрасыӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

МЕН НҰСҚАУЛАР

050716-«Приборлар жасау» мамандығының студенттеріне

арналған

«Физикалық өрістердің теориясы» пәні бойынша

студенттердің өздік жұмысына арналған


Павлодар

Әдістемілік нұсқаулықты

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

____________ С.К. Тлеукенов

20  _ ж «__»______________

Құрастырушы: ф.-м.ғ.к., доцент  __________ Испулов Н.А.

Жалпы және теориялық физика кафедрасы

Студенттердің өздік жұмысына арналған

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Физикалық өрістердің теориясы пәні бойынша

050716 - «Приборлар жасау» мамандығының студенттеріне арналған

                  

20   ж.    «      » _____ кафедра отырысында ұсынылған 

Хаттама №     .

Кафедра меңгерушісі ___________ Ш.К.Биболов

Физика, математика және ақпараттық технологиялар 

факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған  20__ж. 

«____»_____________  хаттама №_____ 

ӘК төрағасы _______________________А.Т. Кишубаева

ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы_______________ А.А. Варакута 20__ж. «___»______«

Физикалық өрістердің теориясы»  пәні бойынша студенттердің

өздік   жұмысы   олардың   дәрістік,   тәжірибелік   сабақтарға,   үй   тапсырмасын

жасау,   аудиториялық   сабақтардың   мазмұнына   кірмеген   материалды   өздік

оқуына, бақылау шараларға дайындауға ұсынылған.

1. Дәрістер

Дәрістік сабақтарға дайындалу үшін дәрістердің қысқаша конспектін,

ұсынылған әдебиетті көрсетуімен пәннің оқу графигін қолдану қажет.

Пәннің оқу графигі (дәрістер)

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫТақырып

Дәрістер

Тәжіриб.

СӨЖ

1

Физикалық өріс2

-

52

Электростатикалық 

өріс

2

29

3

Электромагниттікөріс

3

311

4

Радиациялық өріс3

3

125

Жылулық өріс

2

4

106

Акустикалық өріс

3

3

13Барлығы

15

15

60

2. Тәжірибелік сабақтар

Тәжірибелік   сабақтарға   дайындалу   үшін   тәжірибелік   сабақтарға

арналған   әдістемелік   нұсқамаларды   қолдану   керек.   Әдістемелік   нұсқамада

сабақтың   қысқаша   жоспары   мен   сабақта   істеленетін   тапсырмалар   және

ұсынылған әдебиетпен үй тапсырмалар берілген.

3. Аудиториялық

 

сабақтардың

 

мазмұнына

 

кірмеген

материалдардың өздік оку

Аудиториялық   сабақтардың   мазмұнына   кірмеген   материалды   дәптеге

жазып   және   бақылау   шаралар   графигі   бойынша   СӨЖО-де   оқытушыға

тапсыру керек.СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау

түрі

Сағаттар

да

көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Сабаққа 


қатысу

15

2Тәжірибелік сабақтарға 

дайындалу, үй 

тапсырмаларын орындау

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа 


қатысу

15

3Аудиторлық сабақтар 

мазмұнына кірмеген 

материалды оқу 

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

20

4Бақылау шараларына 

дайындалу

коллоквиум 

(тестілеу 

және т.б.)

АБ 1, АБ 2, 

10

Барлығы


60

Студенттерге өзіндік оқуға арналған тақырыптар:

Тақырып


Мазмұны

Б

ақы

ла

у тү

рі

Оры

нд

аум

ер

зім

і

Ұсы

ны

лған

әд

ебие

т

1 Физикалық өрісФизикалық   өрістің   анықтамасы.

Фундаменталды әсерлесудің түрлері мен

олардың сипаттамалары. 

Ж

азба

ба

қыла

у

1-ап

та 7

 2 Электростатикалық 

өріс


Гаусс   теореманың   вакуумдағы   өрістерді

есептеу үшін қолдануы. Екі диэлектрлік

орталардың шекарасындағы шарттар.

Ж

азба

ба

қыла

у

3-4

ап

тала

р 6

2 Электромагниттік өріс Градиент,   ротор   және   дивергенция

ұғымдары,   оларды   сипаттайтын

формулдар   және   теоремалар.   Максвелл

теңдеулері   және   олардың   физикалық

мағынасы.

Ж

аз

баба

қы

лау

5-ап

та

лар

 2,9

,1

1.

3 Радиациалық өріс

Табиғи   және   жасанды   радиоактивтілік.

Радиоактивті ыдырау заңы. Радиацияның

көздері.

Ж

азба

ба

қыла

у

9-11

ап

тала

р 7

4 Жылулық өріс

Оптикалық   пирометрия.   Пирометрлер.

Температуралар:   радиациялық,   түсті,

жарықтандырылған.

Ж

азба

ба

қыла

у

12-1

3

апта

ла

р 6


5 Акустикалық өріс

Дыбыс толқындар. Акустикадағы Доплер

эффектісі.

Ж

азба

 б

ақы

ла

у14

-1

5 а

пт

алар

 6,1

0

ӘдебиетНегізгі әдебиет:

1 Астахов  А.В. Широков  Ю.М. Курс физики. Электромагнитное  поле, М.:

Высш. Школа, 1990.

2 Ландау М.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика в 10 томах, М.: Мир, 

1988.

3 Левич В.Г. Курс теоретической физики. Т.1 и Т.2, 1969. -159 с.4 Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. Учебное пособие, М.: Мир, 1991 

г.

5 Т.И. Трофимова Сборник задач по курсу физики, М.: Высш. шк., 1998 г.6 Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк., 1998 г.

Қосымша әдебиет:

7 Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности. – М.:

АСТ: Астрель, 2006.–316 с.

8 Радиация. Дозы, эффекты, риск. -М.: Мир, 1988.

9   Пеннер   Д.И.,   Угаров   В.А.     Электродинамика   и   специальная   теория

относительности.-М.: Просвещение, 1980.

10  Сулейменов, И. Э. Физика волн и процессы в конденсированных  средах:

избранные   труды/И.   Э.   Сулейменов;   отв.   ред.:   Ж.   Ш.   Жантаев,  А.   Г.

Сармурзина.-Алматы,2004.-198 с.  

11  Терлецкий Ю.П., Рыбаков А.   Электродинамика.: Учебное пособие.-М.:Наука, 1980.

Document Outline

 • ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ
 • Тақырып
 • Дәрістер
 • СӨЖ
  • Барлығы
 • 2 Ландау М.Д., Лившиц Е.М. Теоретическая физика в 10 томах, М.: Мир, 1988.
 • 3 Левич В.Г. Курс теоретической физики. Т.1 и Т.2, 1969. -159 с.
 • 4 Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. Учебное пособие, М.: Мир, 1991 г.
 • 5 Т.И. Трофимова Сборник задач по курсу физики, М.: Высш. шк., 1998 г.
 • 6 Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк., 1998 г.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 106.49 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет