Новият брой на Bulgaria On Airжүктеу 10.46 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата27.01.2017
өлшемі10.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

WELCOME
NOTE
1
March 2015
Новият брой на 
Bulgaria On Air
 THE 
INFLIGHT MAGAZINE e посветен на образо-
ванието. Какви са най-модерните тенден-
ции в него? Кои са най-перспективните 
специалности? Кои училища и универ-
ситети ви дават най-добри шансове за 
реализация – у нас и в чужбина? Това са 
въпросите, от които зависи бъдещето 
на децата ни. В тази книжка се опитваме 
да дадем поне част от отговорите. А за 
онези от нас, които отдавна са прескочи-
ли училищната възраст, искам да напомня 
The new issue of Bulgaria On Air THE 
INFLIGHT MAGAZINE is dedicated to education. 
What are the latest trends? Which are the 
most promising subjects? Which schools and 
universities give you the best chance for a 
successful career – in Bulgaria and abroad? 
These are the questions on which the future 
of our children depends. In this issue we try to 
provide at least some of the answers. And for 
those of you who have long since left the school 
bench, let me recall a thought by John Dewey, 
who said: “Education is not preparation for life; 
education is life itself.” The desire to learn is 
what makes us human. Let’s try to keep it that 
way.
I wish you a pleasant flight!
Yanko Georgiev
CEO
Уважаеми пътници,
Добре дошли на борда на 
България Ер
!
Янко Георгиев, Изпълнителен директор
Yanko Georgiev, Executive Director
Dear Passengers,
Welcome aboard Bulgaria Air!
една мисъл на Джон Дюи, който казваше: 
образованието не е подготовка за живо-
та; то е самият живот. Желанието да 
учим е онова, което ни прави хора. Нека се 
постараем да го запазваме винаги. 
Пожелавам ви приятен полет!
Янко Георгиев,
Изпълнителен директор
Вероятно много пъти сте чували, че пропастта между бедни 
и богати става все по-голяма. Но ако се вярва на Световната 
банка, тя е почти огледална на пропастта между образовани 
и необразовани. Никога преди нивото и качеството на 
образованието не са имали толкова голям принос към успеха на 
човек в живота. И е ясно, че отношението "важното е да имаш 
диплома", което известно време бе популярно в България, вече 
съвсем не е актуално. 
You’ve probably heard many 
times that the gap between rich 
and poor is widening more and 
more. But if the World Bank is 
to be believed, it almost mirrors 
the gap between educated and 
uneducated. Never before have 
the level and quality of education 
contributed as much to success in 
human life. And it is clear that the 
attitude of “it is important to have 
a diploma”, popular in Bulgaria for 
a time, is no longer current. 

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
2

CONTENTS
3
March 2015
76 |
   Афиш 
Poster
78 |
   Кой е най-старият 
град в света?
80 |
   
What’s The World 
Oldest City?
82 |
   Български снимки в 
селекцията на Sony 
World Photography 
Awards 
Bulgarian 
Photographers 
Shortlisted for Sony 
World Photography 
Awards 
11 |  
BUSINESS 
ECONOMY
 
44
 |
  Фокус върху 
детето, 
не върху 
системата 
Диляна Божинова, 
основател на училище 
"Дрита", пред
 Bulgaria 
On Air
46
 |
  
Focus should be on 
children, not on the 
system
68
 |
 
 Игра на  
кодове II 
Вече сто години 
един неразгадаем 
ръкопис трови съня на 
дешифраторите
71 |
   
The Imitation Game II
102
 |
  
Митове и 
легенди за 
храната
 
От фондюто до 
шопската салата – най-
популярните кулинарни 
измислици 
106 |
  
Food Myths and 
Legends
37 |  
ANALYSIS 
POLITICS
63 | 
 
SCIENCE
  
TECHNOLOGY
75 | 
 TRAVEL  
LIFESTYLE
20
 |
  
Банката на 
тайните
 
150-ият юбилей на HSBC 
съвпадна с най-гръмкия 
скандал в историята й
22 |
   Bank of Secrets
12 |
   Числа и лица 
Numbers & Faces
14 |
   Сбърка ли Европа с 
Гърция?
16 |
  
 Did Europe Go Wrong 
with Greece?
26 |
   Парични убежища
28 |
   
Safe Haven Currencies
30 |
   Гимнастика за ума
32 |
   
A Gymnasium for the 
Mind
38 |
    Република на 
прокурорите 
The Prosecutors 
Republic
40 |
  Образование 2.0
42 |
   
Education 2.0
54 |
   Хвърчащата класна 
стая
58 |
   
The Flying Classroom
60 |
    Как да изберем 
университет 
How to Choose a 
University
64 |
   Полезен ли е 
шоколадът? 
Is Chocolate Good For 
You?
72 |
   Огледалце, 
огледалце
74 |
   
Mirror, Mirror
MARCH
Фотография на корицата: 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Cover photography: 
IVAYLO PETROV

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
4
Никаква част от това списание не може да бъде възпроизвеждана без изричното 
писмено съгласие на издателя. Всички права запазени. Редакцията не носи 
отговорност за рекламните материали / This publication may not be reproduced in 
part or in whole without the express written consent of the publisher. All rights reserved. The 
magazine assumes no responsibility for any advertising content.
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
  
Константин Томов  
ktomov@bulgariaonair.bg
РЕДАКТОР 
 
Кристина Нигохосян  
cnigohosian@bulgariaonair.bg
РЕДАКТОР АНГЛИЙСКИ 
 
Анджела Фети-Чобанов
ПРЕВОДАЧИ 
Албена Манафска  
Виктория Крумова
София Русенова
АВТОРИ 
 
Бисер Манолов
Бойко Василев
Валери Ценков
Джон Дж. Харди
Емил Иванов
Ивайло Петров
Калин Ангелов
Калин Николов
Ясен Бориславов
ДИЗАЙН 
 
 
РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР 
 
Благовеста Креовска  
bkreovska@bulgariaonair.bg  
0887 59 11 05
РЕКЛАМЕН КОНСУЛТАНТ 
 
Весела Мишева  
vmisheva@bulgariaonair.bg  
0887 97 36 46
ИЗДАТЕЛ 
 
България Он Ер Медиа груп
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Виктория Миткова
ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР
Леа Бакалова 
lbakalova@bulgariaonair.bg
РЕДАКЦИОНЕН АДРЕС 
 
1540 София, бул. Брюксел 1
office@bulgariaonair.bg
тел.: 02 448 40 70
www.bgonair.bg
 
БАНКОВА СМЕТКА 
EDITOR-IN-CHIEF
 
Konstantin Tomov
 
ktomov@bulgariaonair.bg
EDITOR
 
Cristina Nigohosian
 
cnigohosian@bulgariaonair.bg
ENGLISH EDITOR
 
Angela Fetty-Chobanov
TRANSLATORS
 
Albena Manafska 
Victoria Krumova 
Sophia Roussenova
CONTRIBUTORS
Bisser Manolov
Boyko Vasilev
Valeri Tsenkov
Emil Ivanov
John J. Hardy
Ivaylo Petrov
Kalin Angelov
Kalin Nikolov
Yasen Borislavov
DESIGN
 
ADVERTISING MANAGER
 
Blagovesta Kreovska
 
bkreovska@bulgariaonair.bg 
(+359) 887 59 11 05
ADVERTISING CONSULTANT 
 
Vesela Misheva  
vmisheva@bulgariaonair.bg  
(+359) 887 97 36 46
PUBLISHER
 
BULGARIA ON AIR MEDIA GROUP
CEO
Victoria Mitkova
MARKETING DIRECTOR
Lea Bakalova
lbakalova@bulgariaonair.bg
EDITORIAL ADDRESS
 
1540 Sofia, 1 Brussels Blvd. 
office@bulgariaonair.bg
phone: (+359) 2 448 40 70
www.bgonair.bg
BANK ACCOUNT
THE INFLIGHT MAGAZINE
IBAN: BG57 CECB 9790 1019 1023 03 
BIC: CECBBGSF
Банка „ЦКБ” АД – клон Варна
ISSN 1314-2216
БОРДНОТО СПИСАНИЕ НА БъЛГАРИЯ ЕР ИмА СРЕДНА мЕСЕЧНА АуДИТОРИЯ  
ОТ НАД 100 000 ДушИ, ИЛИ НАД МИЛИОН ЧИТАТЕЛИ ГОДИшНО
THE INFLIGHT MAGAZINE ENJOYS AN AVERAGE MONTHLY AUDIENCE  
OF MORE THAN 100,000 PEOPLE, OR OVER A MILLION READERS PER YEAR

CONTENTS
5
March 2015

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
6
CONTRIBUTORS
АВТОРИ
ДЖОН ДЖ. ХАРДИ 
е завършил с отличие 
университета на Тексас в Остин. Работи в Saxo 
Bank от 2002 година насам на различни постове. 
Понястоящем ръководи Forex стратегии в банката. 
Колонката му FX Update се радва на голям интерес. 
Джон е и редовен гост-коментатор на телевизии 
като Bloomberg и CNBC. 
JOHN J. HARDY 
graduated from the University of Texas 
at Austin with high honors. He has been with Saxo Bank 
since 2002 in various roles. Today, John works as Head of 
FX Strategy. He has developed a broad following from his 
popular and often quoted daily FX Update column. He is 
a regular guest and commentator on television networks, 
including Bloomberg and CNBC.
БИСЕР МАНОЛОВ
 е икономист, един от 
основателите на Българската дилърска асоциация 
и неин председател (1998-2002). Член е на 
изпълнителния съвет на международната асоциация 
на институциите за гарантиране на депозитите. 
Бил е председател на борда на Фонда за гарантиране 
на влоговете. Поддържа свой сайт за икономически 
анализи (www.bissermanolov.com).
BISSER MANOLOV
 is an economist, one of the founders 
of the Bulgarian Dealers Association and its Chairman 
(1998-2002). A member of the Executive Council of the 
International Association of Deposit Insurers. Former 
chairman of the board of the Deposit Insurance Fund. He 
supports a website for economic analyses of his own (www.
bissermanolov.com).

CONTENTS
7
March 2015

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
8
мрежата  с  дестинации  на 
България  Ер
  ще  се 
разшири с още една от 1 юни, когато започваме 
да летим до Дюселдорф. 
Столица  на  Северен  Рейн-Вестфалия,  дом  на 
пет от най-големите компании в света и шести 
в актуалната класация на Mercer's за градовете 
с  най-високо  качество  на  живот  в  света,  Дю-
селдорф е отлична дестинация и за бизнес, и за 
туризъм. 
А  освен  това  чрез  него  и  партньорството  ни 
с  airberlin  ви  предлагаме  изключително  удобни 
връзки до Ню Йорк, маями, Канкун (мексико), Ва-
радеро  (Куба),  Пунта  Кана  (Доминиканска  репу-
блика), до цяла Латинска Америка и, разбира се, 
до много градове в Германия. 
Полетите на 
България Ер
 до Дюселдорф започ-
ват от 1 юни и ще са във вторник, четвъртък и 
събота. За повече информация вижте www.air.bg. 
Някои от най-известните парчета на "Щу-
рците", ФСБ, Георги минчев, БТР и Дони ще 
звучат в големи европейски градове през про-
летта. Причината е турнето на българската 
супергрупа "Фондацията", в която влизат Кирил 
маричков от Щурците (вокал,бас,китара,пиано), 
Иван Лечев от ФСБ (вокал, китара, цигулка), 
Дони от Дони и момчил (вокал, бас, пиано, кита-
ра), Славчо Николов от Б.Т.Р. (вокал, китара) и 
бившият барабанист на "Те" Венко Поромански. 
Концертите са през март в Париж на 6-и, Брюк-
сел на 7-и, Люксембург на 8-и, Лондон на 20-и, 
Виена на 21-и, Прага на 22-и, милано на 27-и, 
мюнхен на 28-и и Берн на 29-и, както и през май 
в мадрид на 8-и и във Валенсия на 9-и.
Some of the most popular songs of Shturtsite, FSB, 
B.T.R., Doni, and Georgi Minchev will be performed 
in big European cities this spring. The reason is the 
new tour of the Bulgarian super-band The Founda-
tion, with Kiril Marichkov from Shturtsite (vocals, 
bass, guitar, piano), Ivan Lechev  from FSB (vocals, 
guitar, violin), Doni from Doni and Momchil (vocals, 
bass, piano, guitar), Slavcho Nikolov from B.T.R. 
(vocals, guitar) and the former “Te” drummer Venko 
Poromanski. Concerts are in March, in Paris on the 
6th, Brussels on the 7th, Luxemburg on the 8th, 
London on the 20th, Vienna on the 21st, Prague on 
the 22nd, Milan on the 27th, Munich on the 28th and 
Bern on the 29th, as well as in May in Madrid on the 
8th and in Valencia on the 9th.
Bulgaria Air’s
 network of destinations will expand with 
one more from June 1 when we start to fly to Dues-
seldorf. 
The capital city of North Rhine-Westphalia, home to 
five of the world’s biggest companies and sixth in Mer-
cer’s  latest  global  ranking  of  cities  with  the  highest 
quality of life, Duesseldorf is an excellent destination 
both for business and tourism. 
Besides,  thanks  to  our  partnership  with  airberlin  we 
offer  you  extremely  convenient  connections  to  New 
York,  Miami,  Cancun  (Mexico),  Varadero  (Cuba), 
Punta  Cana  (Dominican  Republic),  the  entire  Latin 
America, and of course, to many cities in Germany. 
Bulgaria  Air
  flights  to  Duesseldorf  begin  on  June  1 
and will be available on Tuesday, Thursday and Satur-
day. For more information go to www.air.bg.
НОВАТА НИ ДЕСТИНАЦИЯ: ДЮСЕЛДОРФ
OUR NEW DESTINATION: DUESSELDORF
"ФОНДАЦИЯТА" – 
ОТ ПАРИж ДО БЕРН
ThE FOUNDATION – 
FROm PARIS TO BERN

9
March 2015
SOFIA - 74, VITOSHA BLVD. (FRANCHISEE MAX MARA)
MAXMARA.COM

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
10

BUSINESS 
ECONOMY
11
March 2015
30 | 
Гимнастика за ума
26 | 
Парични убежища
A GymnAsium for the mind
sAfe hAven CurrenCies
20 |  
 БАНКАТА  
НА ТАйНИТЕ 
BANK OF SECRETS

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
12
месеца е 
поставе-
ният срок, 
в 
който 
трябва  да  бъде 
изработен  изцяло  новият  закон  за 
обществените  поръчки.  С  проекта 
е ангажирана междуведомствена ра-
ботна  група  под  ръководството  на 
вицепремиера Томислав Дончев. 
ЧИСЛА И ЛИЦА
FIGURES & FACES
6
months  is  the  deadline  within  which  a 
completely new public procurement law 
has  to  be  drawn  up.  The  project  has 
been  assigned  to  an  interdepartmental 
working group headed by Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev. 
EN
6%
от  безработните  на  възраст  до  24  г. 
са  с  висше  образование,  показва  ста-
тистика  на  Агенцията  по  заетостта. 
По прогнози на агенцията в следващите 
три години най-голямо търсене на труд 
ще  има  в  преработващата  промишле-
ност (670 000 работни места) и търго-
вията (542 000). 
of the unemployed aged under 24 have high-
er education, Employment Agency statistics 
show. The Agency forecasts that the biggest 
demand  for  labour  in  the  next  three  years 
will be in manufacturing (670,000 jobs) and 
trade (542,000).  
EN
евро нов външен дълг има право да емитира България през следващите три 
години, след като предложението на финансовия министър Владислав Горанов 
бе одобрено от Народното събрание. Бъдещите облигации ще са с максима-
лен матуритет 30 години и лихвен таван от 10%. 
euros is the amount of new foreign debt Bulgaria may issue in the next three years, 
after  the  proposal  of  Finance  Minister  Vladislav  Goranov  was  approved  by  the 
National Assembly. The future bonds will have a maximum maturity of 30 years and 
an interest rate ceiling of 10%. 
8 000 000 000
EN
доходност показва суверенният облигационен индекс на Bloomberg за Гър-
ция от началото на годината, което е рекорд в световен мащаб. Облига-
ционерите, чиито нерви издържаха на битката на Гърция с еврозоната, 
си получиха наградата, коментира Нейра Чехич от Bloomberg TV.
is the return of the Bloomberg Greece Sovereign Bond Index since the begin-
ning of the year, which is a record worldwide. Bondholders who held their nerve 
in Greece’s battle with the eurozone, reaped their reward, Bloomberg TV com-
mented. 
EN
11%

13
March 2015

THE INFLIGHT MAGAZINE
your complimentary copy
14
Сбърка ли 
Европа с Гърция?
Текст
 БИСЕР мАНОЛОВ / 
Фотография
 АРХИВ
П
редставете  си,  че  сте  член  на 
елитен  голф  клуб  в  Англия.  Ваше-
то  членство  се  дължи  най-вече  на 
кредита  на  доверие,  който  сте  получили 
от останалите членове. В договора, който 
сте подписали, ясно е посочено какво може 
и какво не може да правите в рамките на 
клуба:  не  можете  да  говорите  на  висок 
глас, не можете да лъжете противника, не 
можете да се държите арогантно с оста-
налите членове и задължително трябва да 
си плащате редовно членския внос.
Още  на  първия  ден  обаче  вие  вдигате 
скандал на шефа на клуба, задето ви е на-
правил забележка, че пиете узо по време на 
игра и ругаете противника си. В резултат 
на  това  отказвате  да  плащате  членския 
си  внос,  но  продължавате  да  посещавате 
редовно  клуба.  Как  ви  звучи  това?  Или  си 
представете, че сте дали пари назаем на 
любимия  ви  съсед.  След  една  година  той 
идва при вас и ви заявява гордо, че не може 
да ви върне парите, но вие трябва да сте 
доволни, че сте го направили щастлив. Не-
приятно, нали?
РАЗБИРАТЕ,  ЧЕ  НАМЕЦИТЕ  МИ
  са  в 
посока на южната ни съседка. За мен няма 
абсолютно никакво съмнение, че гръцкият 
народ изстрада прекалено много след 2009 
година. Гневът, който се изля на улицата, 
е  напълно  обоснован.  Да,  но  същият  този 
гняв  се  излива  пред  избирателните  урни. 
В  това  отношение  гръцкият  и  български-
ят вот си приличат страшно много. Те са 
чисто  наказателни  за  политиците.  След 
нова вълна от разочарование идва нов на-
казателен  вот  и  хората  гласуват  за  по-
редния  „спасител“  -  и  така  до  втръсване. 
Единственото, което остава, е планината 
от  лавинообразно  натрупващи  се  държав-
ни  дългове.  За  политиците  става  все  по-
трудно да обясняват как държавните дъл-
гове растат, а джобовете на средния човек 
все  повече  прозират  (ако  изобщо  ги  има, 
разбира се). Хората отказват да приемат 
факта, че най-печелившият бизнес се оказ-
ва този да бъдеш политик. Да, политик над 
закона  и  с  две-три  фабрики  зад  гърба  си, 
записани на името на първия му братовчед, 
който има многомилионни еврови сметки в 
швейцария. Но въпросният „политик“ гово-
ри толкова убедително за морал и служба в 
името на народа, че слушайки го, хората се 
чувстват като в храм божи. Както казват 
обаче латиноамериканците, Бог е толкова 
далече, а Америка толкова близо…
НОВИЯТ ПРЕМИЕР ЦИПРАС
 превъзход-
но  осъзнава  тази  ситуация  и  цялата  му 
платформа бе изградена върху това как да 
намали гръцкия държавен дълг чрез директ-
но  невръщане  на  парите  на  кредиторите. 
Гърците  искат  да  чуят  точно  това  и  го 
получиха  на  тепсия.  Реалността  обаче  се 
оказа  различна.  Изрично  искам  да  подчер-
тая, че ситуацията в момента няма нищо 
общо  с  недалечната  2012  г.,  когато  Гър-
ция  наистина  бе  изправена  пред  угрозата 
от  тотален  банкрут.  Европейският  съюз 
е  политически  проект  с  икономически  по-
следствия.  Еврозоната  претендираше  да 
бъде  чисто  финансово-икономически  про-
ект,  изцяло  базиран  на  количествени  кри-
терии  и  без  политически  интервенции.  Е, 
това  не  се  получи  и  Гърция  е  абсолютно-
то доказателство. Няма нито юридическа, 
нито техническа процедура, която да поз-
воли една държава да напусне еврозоната. 
Никаква! Това определено се осъзнава и от 
старите, и от новите гръцки политици, ко-
ито могат колкото си искат да говорят на 
митинги по темата за напускане.
КАЗАНО ОЩЕ ПО-ЯСНО, 
това звучи по 
следния начин: „Ако дължите малко пари на 
банката, това означава, че имате проблем. 
Ако дължите обаче много пари на банката, 
това  означава,  че  банката  има  проблем.“ 
Да,  Гърция  няма  проблем,  Европа  има  про-
блем.  Когато  бе  подписан  спасителният 
план за Гърция през 2012 г., един от учас-
тниците в преговорите заяви неформално: 
„Това, от което има нужда Гърция, е не спа-
сителна програма с участието на мВФ, а 
участие  на  Световната  банка  за  префор-
матирането  на  цялата  държавна  админи-
страция.  Гърция  няма  функционираща  пуб-
лична  администрация  и  ние  ще  трябва  да 
я изградим.“
Три  години  по-късно  се  оказа,  че  това 
преформатиране  е  на  кота  нула.  Гръцки-
ят  журналист  Янис  Палайологос  предста-
ви  няколко  точни  примера,  доказващи,  че 
страната  е  поставена  за  пореден  път  на 

15
March 2015
колене  единствено  и  само  от  корупцията 
и клиентелизма в системата. Той посочва, 
че  конкурентоспособността  на  гръцката 
икономика  е  спаднала  два  пъти,  тъй  като 
профсъюзите са организации, които изцяло 
се  управляват  от  политическите  партии. 
Цените  на  електроенергията  се  държат 
изкуствено  високи,  тъй  като  има  тота-
лен  държавен  монопол  в  сектора.  Няма  да 
ви питам дали това ви прилича отчасти на 
случващото се у нас. Вие си знаете.

Каталог: media
media -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
media -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
media -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
media -> Байдавлетова мадина досбергеновна
media -> Иманжүсіп Құтпанұлы – қазақ көркемөнерінің көрнекті тұлғасы
media -> Ханымдар мен арулар
media -> Ма алала жи а ы халы а их л ы ы да І
media -> Ілияс есенберлин

жүктеу 10.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет