Новые фрагменты учебных занятии 2жүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата26.02.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4   5Критерилері

Өте

жақсы

Жақсы

(-1)

Қанағаттана

рлық (-2)

Қанаға

ттанғыс

ыз (-3)

Нашар

(-4)

1

Сөздердің тілде қолданылу сипатынан туатын 

ерекшеліктерін, стильдік 

түрлерін, экспрессивті-

стилистикалық  қабаттарын 

түсінеді

+

++

+

-2

Табу және эвфемизм, 

дисфемизмдерді 

ажырата біледі

+

+

+-

-

3Өте жоғары деңгейде 

белсенділік көрсетеді

+

-

--

-

4Өзіндік пікір білдіріп, 

ұсыныстар бере алады

+

+

--

-

  Жобаны  бағалау  критериіБағалау критерилері

Балл

1

Тапсырманы орындау мерзімін сақтауы10

2

Жоспардыңнақтылығы

және


жоба

мазмұнының логикалық қисындылығы

30 

3

Әдістемелердің талапқа сай дайындығы30

4

Жобаның эстетикалық рәсімделуі 10

5

Презентация қорғау және өз пікірін дәлелдей алуы

20

Барлығы: 100 

 

 

 

 

Новые фрагменты учебных занятии 

 

 

  

 

  

 

   Новые фрагменты учебных занятии

 

60 


Тыңдаушы: ИСКАКОВА Г.Ш., математика-физика ғылымдарының кандидаты, Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техника ғылымдарының кандидаты, ББЖ ҚБАРИ аға 

оқытушысы Орындаған: ИСКАКОВА Г.Ш.

17 ағым, 2 топ

Оқу мерзімі: 15.09.2014ж.

-

11.10.2014ж.

Жетекшісі: тех.ғ.д., доцент НАЙЗАБАЕВА Л.К. 

ҚР  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«ӨРЛЕУ» ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ОРТАЛЫҒЫ АҚ ФИЛИАЛЫ

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСШЫ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ

-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

КАДРЛАРЫ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ИНСТИТУТ

«Математикалық талдау» пәнінің

«РИМАН АНЫҚТАЛҒАН ИНТЕГРАЛЫ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ»   

тақырыбына

ПОРТФОЛИО

Алматы 2014

  

 

 

Анықталған интеграл анықтамасын, 

қасиеттері мен есептеу 

тәсілдерін түсіндіріп, 

есеп шығарту және оны 

қолдану.

1 дәріс, 1 практика, 1 СӨЖТақырып атауы: Анықталған интеграл және оны 

қолдану

SMART-

мақсат

  

Сабақтың міндеті

1

Студенттерді оқу материалын оңай меңгеру үшін өздері талдау жасауға 

үйрету;


2

Өз ойларын тұжырымдауға, оны 

дұрыс жеткізе алуға үйрету;

3

Топпен жұмыс жасай алуға, топта өз орнын таба білуге, келіспеушілікке 

жол бермеу және оны шешімін 

табуға үйрету;

4

Жоба жазуға дағдыланып, өздік жұмыстарын  орындау

 

 

Анықталған интеграл және оны қолдану

Анықталған интеграл

Белгілеуі

Қасиеттері

Шешу жолы

Қолданылуы

Анықтама

Тарихы
n

i

i

i

x

b

a

x

x

f

dx

x

f

0

0)

(

lim)

(

  Тақырыпты есте сақтау картасы

А

Н

Ы

Қ

Т

А

Л

Ғ

А

Н

И

Н

Т

Е

Г

Р

А

л

А

Н

Ы

Қ

Т

А

Л

Ғ

А

Н

И

Н

Т

Е

Г

Р

А

л

қолданылуы

түрлері

аудан


көлем

доға ұзындығы

Меншіксіз

интеграл 

Екі еселі 

Үш еселі


 

 

 

 

 

Новые фрагменты учебных занятии 

 

 

  

 

  

 

   Новые фрагменты учебных занятии

 

61 


 

 

 

 

Практикалық сабақтың жоспары

1. Ньютон – Лейбниц формуласы

2. Қисықсызықты трапецияның ауданы

3. Доғаның ұзындығы

4

Дененің көлемі

5. Айналу денесінің көлемі

  

Қисық сызықты трапецияның ауданы

x

y

x

y6

,2

1.  

қисықтарымен шектелген 

фигураның ауданын табыңыз:

Шешуі:  


54

6

23

)

6(

6

02

3

60

2

x

x

dx

x

x

S

Жауабы: 54

 

 

Бағалау критерийі

Өте

Жақсы

(90-100)

Жақсы

(75-89)

Қанағатт

-

қ

(50-74)

Қанағ

-

сыз

(0-49)

Есте сақтау 

картасы

Тақырып 

мазмұны толық 

ашылып, 

идеясының 

өрекшелігі

(

бір

-

біріне 

ұқсамау

)

Тақырып 

мазмұны 

ашылып, 

ұсақ қателер 

кетті 

Теория толық 

ашылмаған, 

дегенмен 

белсенділік 

көрсетті

Тақырып 

мүлде

ашылмаса

Тест сұрақтары

(20 сұрақ

)

19-20

дұрыс болса

12-18

дұрыс болса

5-12

дұрыс болса

0-5

дұрыс 

болса

Тапсырмалар

(7)

7 есеп те шығу 

жолы дұрыс

4-

7 есеп те 

шығару 

жолында 

ұсақ қателер 

бар

4 есеп 

шығарылған

Есептер 

толық 

шықпаған

  

Жобаны іске асыру кезеңдері

1

Зерттеу тобын ұйымдастыру2

Жұмыстың жоспарын талқылау

3

Тақырып бойынша материал жинау4

Алынған нәтижелерді талдау

5

Жобаны рәсімдеу, қорғау  

 

Рефлексия

ақпарат

табуға

ізденуге

жүйелендіру

ге

дәлелдеуге

Жобаны орындауда

студенттер

үйренеді:

  

(СӨЖ) Жобаны бағалау

Жобалау 

критерийі

мазмұны

баға

бал

л

Тақырыптың 

ашылуы

1. Мазмұнының ерекшелігі

2. Теориялық материалды білу

3. мәселені шешуде 

теориялық білімді 

қолдана білу

2

0,5


1

40

1020

Есептеудің 

дұрыстығы

1. Есептер қатесіз

2. Есептеуде қате бар

1

0,520

10

5100

 

 

 

 

 

Новые фрагменты учебных занятии 

 

 

  

 

  

 

   Новые фрагменты учебных занятии

 

62 


Тыңдаушы: МУСЕЕВА Г.Н., педагогика ғылымдарының магистрі Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті Дефектология  кафедрасының оқытушысы Ғылыми жетекші: Найзабаева Л.К., техника ғылымдарының кандидаты, ББЖ ҚБАРИ аға 

оқытушысы 

Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Өрлеу» Біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы» АҚ филиалы Білім 

беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыратын Республикалық институты (ҚР ББЖ ҚБАРИ)

Педагогикалық мамандықтар ЖОО  ұстаздарының біліктілігін арттыру бағдарламасы

«

Дефектология негіздері және генетика» пәні«Психикалық дамуы тежелген балалар» 

тақырыбынанПОРТФОЛИО

Тыңдаушы: Мусеева Гульназ Нурлыбековна, п.ғ.м. 

Курстан өткен уақыты: 15.09.-11.10.14

Жетекшісі: Найзабаева Л.К., т.ғ.д., доцент

Алматы, 2014

  

 

 

SMART-


мақсат

2 апта ішінде (2 дәріс, 1 семинар, 3 СОӨЖ) 

студенттерге психикалық дамудың 

тежелу себептерін, түрлерін түсіндіру, 

түзету-тәрбиелеу жұмыстарын анықтауға 

үйрету, психологиялық-педагогикалық 

мінездеме құрастыру іскерлігін дамыту

  

Дәріс тақырыбыПсихикалық дамуы тежелген балаларЖоспары:П с и х и к а л ы қ   д а м у ы  т е ж е л г е н   ( П Д Т )  

б а л а л а р ғ а   ж а л п ы  

м і н е з д е м е ;П с и х и к а л ы қ  д а м у д ы ң   т е ж е л у і н і ң    

( П Д Т )   э т и о л о г и я с ы  

( п а й д а   б о л у  

с е б е п т е р і ) ;П Д Т   т о п т а с т ы р у ;П Д Т - с ы   б а р  

б а л а л а р м е н   т ү з е т у -

т ә р б и е л е у  

ж ұ м ы с ы н ы ң  

е р е к ш е л і к т е р іӘдісіТүсіндірмелі-

көрнекілік:Контекст арқылы оқытуАссоциограммаКөрнекі-

демонстрациялық 

материалды қолдануВидеодәріс 

 

ПДТ 

себептері

Биологиялық

Жүктілік патологиясы

Ұрықтың жатырішілік гипоксиясы

Асфиксия; туу&

жүктеу 0.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет