Название курса: Іскерлік коммуникацияжүктеу 43.43 Kb.
Pdf просмотр
Дата05.03.2017
өлшемі43.43 Kb.

 

Автор теста: Алмекеева И.С.  

Название курса: Іскерлік коммуникация  

Название теста: Іскерлік коммуникация  

Предназначено для студентов специальности: Әлеуметтік мәдени қызмет, туризм (3 курс 4 г.о.)  

Семестр: Осенний  

Проходной балл: 50  

Время на тест: 30  

Количество кредитов: 2  

Учебный год: 2016-2017  

 

  

 


Вопросы  

 Коммуникациялы

қ процестің керек ЕМЕС кезеңін табыңыз: 

Бизнес субъектілерінің төрт түрі бар, қайсысы артық екенін анықтаңыз: 

Коммуникацияның қай түрі сырт естулерді тарату арнасы болып табылады? 

Коммуникациядағы көлденең байланыстар түсінігін белгілеңіз: 

Семантика мағынасын көрсетіңіз: 

Бизнес әңгіме жүргізу, кездесу, жария сөйлеуге, келіссөздер жүргізуге дағдысы: 

Коммуникациялық процестің мақсатын белгілеңіз: 

Басқару қызметтерінің барлық түрлеріндегі ақпараттар, мәліметтер айналымы қандай процеске тән екенін табыңыз: 

Коммуникацияның қандай түрі тік еңбек бөлінісі арқылы сипатталады? 

10 


Коммуникациялы

қ процестің қандай элементі мәліметтерді жіберу құралы болып табылады? 

11 

Вербальді емес символдарды анықтаңыз: 

12 


 

Қарапайым хабарлама жүйелерді атаңыз: 

13 

 Коммуникациялық процессті таңдаңыз: 

14 


 Хабар алмасу процесінде 

қандай элементтер бар, көрсетіңіз: 

15 

 Шуылдар түсінігін белгілеңіз: 

16 


 Декодалау т

үсінігін көрсетіңіз: 

17 

Жеке т


ұлғаның ажырамас бөлігіне айналған коммуникативтік дағдылар жиынтығын белгілеңіз: 

18 

Іскерлік 

әңгімелесу түсінігін табыңыз: 

19 


Байланыс, оны

ң түрлері фазасы, даму заңдылықтары қандай екенін білу – бұл табыңыз: 

20 

«Этикет» сөзінің алғашқы мағынасы: 

21 


Шыдамдылы

қ пен эмоционалды тұрақтылық, келеңсіз жағдайларда өзін дұрыс ұстай білу, өзінің көзқарасын логикалық тұрғыда 

қалыптастырып дәлелдей білу, сөйлеу мәдениетін меңгеру түсінігі: 

22 


Коммуникацияны

ң қай түрі сырт естулерді тарату арнасы болып табылады? 

23 

Семантика түсінігін табыңыз: 

24 


Коммуникациялы

қ процестің мақсатын сипаттаңыз: 

25 

Ауызша т


үрде сөзбен берілетін мәліметтерге не жатады, атаңыз: 

26 


Коммуникациялы

қ процестің қандай элементі мәліметтерді жіберу құралы болып не табылады? 

27 

Егер жиналыста фирмада туындаған жағдайға байланысты оперативті сұрақтар, жаңалық және оларды енгізу жағдайлары, өмір сүруі, 

б

әсекелестікке қабілеті, фирма бейнесі, стилі талқыланса, бұл, белгілеңіз: 28 

Егер жиналыс 

қатысушысы басқа қатысушының беделін түсіріп, бәрін сынға салып, ұсынылып отырғандармен келіспесе, ол қай түрдегі 

адамдар


ға жататынын анықтаңыз: 

29 


С

өйлеуде кері байланыс болуы, ауызша сөйлесу түрі, сөйлесудің әр түрін пайдалану түсінігін табыңыз: 

30 

С

өйлеу типін анықтаңыз: «Кез келген ой басқа шындығы дәлелденген ойлармен  ақталған болуы керек. Барлық бар нәрсенің өзінің барлы

ғына жеткілікті айғақтары бар» анықтаңыз: 

31 

С

өйлеудің типін анықтаңыз: Шыдамды парта! Сенің үстінде он жыл отырып, енді керек емес адам таң қалады, неге сонша сөз және кім туралы – парта туралы, м

үлдем жаны жоқ ағаш зат, белгілеңіз: 

32 

Тап


қырлық; әдебиеттік талғам; ораторлық сөздің әдістерін қолдана білу қабілеті; халық нақылдарын қолдана алу қабілеті; өзіндік 

риторикалы

қ стиль – бұл:  


33 

Оратор аудитория отырысын 

қадағалап, өз сөздеріне әсеріне қарап көңіл – күйін ұстау, өз сөзін өзгерту, яғни тыңдаушымен байланыс 

орнату. Б

ұл жерде жалпы сөйлеудің қандай ерекшелігі орын алып тұр? 

34 


Бас

қару жұмысы, фиксация және ақпарат жіберуді жүзеге асырудың негізгі құралы бұл түсінігі: 

35 

Іскерлік хат жасаудың талаптарына жатпайтынын анықтаңыз: 

36 


Тауарларды бейнелеуге, оларды

ң көрсеткіші мен артықшылығы, акциялардың қолжетімділігі мен арнайы ұсыныстары үшін  хаттың 

қандай түрі қолданылатынын табыңыз: 

37 


Қандай хат жіберушіге белгілі уәдені, шартты, ниетін немесе автордың жіберушіні қызықтыратын әрекетін (ұйым – жіберуші) жазбаша 

т

үрде нақтылау үшін жіберілетін: 38 

Б

ұқаралық ақпарат құралдарындағы жағдайға максималды көңіл аударту үшін бұқаралық ақпарат құралдарына арналған ақпараттық хабар б

ұл:  


39 

Объектке 

қатысты кейбір белгілер жиынтығын имидждың айтуы, белгілеңіз: 

40 


Имидж жеке адамдарды

ң да, халықтар тобының ойына, эмоциясына, жұмысына және қимылдарына әсер ете алуы:  

41 

Адамдардың объективті әсерлік жанашуы олардың іскерлік байланысына әкеледі,бұл функцияда моральді шара төзімділік пен 

әдептілікимиджі көрсетіледі: 

42 

Қандай қабылдау арна іскерлік адамның бизнесін жасау үшін пайдаланбайды? 43 

Қандай бейне іскерлік адамның сыртқы өлшемін қалыптастырады? 

44 

Актіні


ң қандай өлшеу тарабы нормативті-этикалы қалыптастырады,тұтастай алғанда мінез-құлығы,яғнм біз адамның беделі туралы 

айтып отырмыз,

қай кезде субъектінің имиджін қалыптастыру динамикасын анықтаңыз: 

45 


Әмбебап жүйелі және спецификалық талаптар мен мінез-құлқы,нақты қоғамдық өмірдің барысында жүзеге асырылатынын табыңыз: 

46 


Басым б

ұқаралық әдет,стихиялық қалыптасқан мінез-құлық - бұл: 

47 

Өз қызмет бабының шеңберінде ешқашан өз қарамағындағыларға жеткізбеу, басқарушы мен клиенттермен және басқа да ісімен өзіне қатысы дегеніміз: 

48 

Жа

қсы бағыныштының этикалық принціпіне қатысты емес, белгілеңіз: 49 

Жа

қсы басқарушының этикалық принціптеріне қатысты ЕМЕС: 50 

Әр түрлі нысандарды жинау қарым-қатынас тұлға және топтар арасындағы тиесілі түрлі мәдениеттер түсінігін табыңыз: 

51 

Жіберуші оның ойлары мен сезімдерін кодтайды және оларды алушыға жіберу, ондағы іс-әрекет түсінігін табыңыз: 

52 


Алмасу 

құндалақтар факторы ретінде қарым қатынас оқыту процессі мәдениетаралық аспектісі қандай? 

53 

Д

әлік және дұрыстығы үшін ниет болған кезде мәдениаралық қарым қатынас қандай стильді пайдаланатынын табыңыз: 54 

К

өп эиоционалдық бояу ниеті болған кезде мәдениаралық қарым қатынас қандай стильді пайдаланатынын табыңыз: 55 

Егер ке


ңес кезінде дауыс беру құқығы тек басшыда болса, қалғандары үнсіз тыңдап отырса, бастықтан қатты сөгіс алып отырса, онда 

б

ұл кеңес түрі болып: 56 

 Іскерлік ке

ңестің оң тараптарына ЖАТПАЙДЫ: 

57 


Өндірістік мәселелер бойынша ұжымдық түсіністік пен шешімді талап ететін жалпы қабылданған іскерлік қарым-қатынас формасын 

табы


ңыз: 

58 


Даулы м

әселелерді талқылау кезінде әңгімелесушінің ниетін түсінуге ынта, анықтаңыз: 

59 

Егер адам туралы пікір өзінің шектеулі тәжірибесі немесе басқалардың орныққан пікірі негізінде шығарылса, белгілеңіз: 

60 


Әңгімелесушімен іскерлік қарым-қатынас дәстүрлі сәлем беру сөзінен басталады. Бұл кезең қалай аталатынын табыңыз: 

61 


Сіз шулы аудиторяда 

өзіңізден алыста отырған досыңызға жест арқылы шығып сөйлесу керектігі туралы хабарлайсыз,- бұл вербальды 

ЕМЕС хабарламаны

ң қай түрі екенін табыңыз? 

62 

Сіз досы


ңызды көргеніңізге қуанышты болғандығыңызды айтып, оны құшақтайсыз,-бұл вербальды емес  хабарламаның қай түрі екенін 

табы


ңыз? 

63 


Өз ойын және адамдардың сізімін жеткізудегі басты қару мен іскерлік қарым-қатынастағы маңызды құрал болып табылатын, 

белгілерді

ң жүйесі мен олард байланыстыру әдісін табыңыз: 


64 

Басшылы


қ : “Сіздер шатастырып алдыңыздар – сіздерге ештеңе тапсыруға болмайды!”, ал қызметкер: “Енді не істеу керек, мен 

қабілетсізбін ”деген болса, қандай қарым қатынас екенін табыңыз: 

65 

Серіктестердің басты мақсаты қоғаммен жақсы қарым-қатынасты қолдаумен қатар, бірлестік мүшесі ретінде өзі жайлы пікірді бекіту 

болып табылса, демек б

ұл стиль -  бұл: 

66 


Бір серіктесті

ң екіншісін сөйлеуі бойынша қабылдауын табыңыз: 

67 

Қарым-қатынастың басты мазмұны іс-әрекет болып табылатын серіктестер арасындағы байланысты белгілеңіз: 68 

Өзге адамдармен қарым-қатынас орнату мен байланысу кезінде қолданатын, белгілі бір адамға тән қалыптасқан, тұрақты өзін-өзі ұстау 

мінез-

құлқы түсінігін табыңыз: 69 

Бірлескен н

әтижелерге қол жеткізуге бағытталған әріптестерімен ынтымақтастық қарым-қатынастарды жемісті жетілдіру қалай 

аталатынын белгіле

ңіз: 

70 


Жарамдылы

ғы басты критерийі болып табылатын, толық меңгерген маман, осы техниканы меңгерген болса, анықтаңыз:  

Каталог: images -> files
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Шаблон для создания тестов в формате qti V 0
files -> Информация о мбоу
files -> Шолпан айнабаева
files -> Название курса: Методы социологических исследований

жүктеу 43.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет