«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?жүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет7/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Болатбек МҰХТАРОВ

Атырау қалалық тұрғын үй комиссиясының инспекторы 

прокуратура қызметкеріне ірі көлемде пара беріп жатқан 

жерінде ұсталды. Бұл туралы ҚР Экономикалық қылмысқа 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз 

қызметі хабарлады.

Пара берген шенеуніктің үстінен 

қылмыстық іс қозғалды

қаржы қосылып отырады. Бірақ қашан-

ғы халықты емексітеміз?! 

САУДА-САТТЫҚТЫҢ 

50 ПАЙЫЗЫН МЕМЛЕКЕТТІК ЕТУ КЕРЕК

Бұдан соң тұтыну себетіне қатысты 

маман 

дардың тағы бір айтары, елде сауда-саттық саласында мемлекеттік дү-

кен дер ашуды қолға алған жөн. «Мұндай 

мемлекеттік сауда нүктелерін ашу, халық-

тық дүкендер желісін құру – инфляцияны 

тежеудің алғышарттарының бірі. Егер әр 

қалада кемінде бес-алты ірі көлемде мем-

лекеттік сауда нүктелері ашылып, сол сау-

да нүктелеріндегі баға мөлшері қатаң 

бақылауға алынатын болса, халықтың 

қал тасындағы қаржысы үнемді жұмса-

латын болады» деседі мамандар. Бұған 

қоса сарапшыларымыздың пайымдауын-

ша, күнкөріс себетін өсіру үшін елдегі ке-

дей шілік мәселесін де жіті бақылап, тал-

дап таразылауға алған жөн екенін алға 

тартуда. Жалған статистика беріп, кедей-

шілік мәселесін азайтып көрсеткеннен 

күрделі мәселелер шешілмейді. 

«Жалпы, мәселенің арғы төркініне 

үңіл сек,  тығырықтан  шығаратын  мынадай 

тетіктер бар: ол үшін, біріншіден, елде 

дайын өнім өңдеу саласына жан бітіруміз 

керек. Бұдан соң кезіндегідей халықты 

азық-түлік өнімдерімен және тұтыну та-

уар ларымен қамтамасыз ететін мемлекет-

тік дүкендер болуы тиіс. Міне, осы алғы-

шарттарды сауатты орындауға кіріскен 

кез де халықтың күнкөріс қамы да жеңіл-

дейді. Елде делдалдарсыз отандық тауар-

лар саудаға шығарыла бастайды. Бастысы 

– күнкөріс себетіне енетін тауарлар бағасы 

арзандайды. Бұдан соң халықтың да тұр-

мысы жеңілдей бастайды» дейді ма-

мандар.


ЖОБА

Бір Алакөл ауданының өзінен осы 

бағыттағы бес жоба мемлекет тарапынан 

қолдауға ие болып отыр. Осы бесеудің бірі 

– кәсіпкер Еркебұлан Қанатайдың отба-

сылық демалысты ұйымдастыру жобасы. 

Ол қазақстандықтармен қатар, шетелдік 

туристер үшін де «Демал» отбасылық де-

малу және туризм базасын жүзеге асыруды 

жоспарлаған. Бағдарлама шеңберінде 

Назарбаев университетінде оқу курсынан 

өткен кәсіпкер білімін тәжірибемен ұштас-

тырып, бастаған ісінен тындырымды нәти-

же болатынына сенімді. Сөйтіп, мемлекет-

тің қаржылай қолдауы арқасында биылғы 

маусымда Алакөл көлінің жағалауында бір 

кезеңде екі мыңнан астам демалушы 

қабылдай алатын демалыс базасы пайда 

болып, жоғары сапалы қызмет көрсет пек-

ші. Жалпы, Алакөл аумағында бүгінгі күні 

30-ға жуық туристік нысан тіркелген. 

Ал Қапшағай суқоймасының солтүстік 

жағалауында 100-ден астам баланың ден-

саулықтарын сауықтыратын лагерь салы-

нуда. «Жобаның негізгі мақсаты – жеті мен 

14 жастағы қазақстандық және ТМД ба ла-

ларының қауіпсіз демалысын қамтамасыз 

ету және денсаулықтарын сауықтыру», – 

дейді жобаны қолға алған жеке кәсіпкер 

Алла Овсейко.

«Даму» қорының аймақтық филиалы-

ның директоры Ринат Талтүсовтің айтуын-

ша, қор туристік жобаларға субсидиялау-

дан басқа 195 млн теңгеге кепілдік бөлді. 

Оған қоса, жобалар арқылы 250-ден ас-

там жоғары жалақылы жұмыс орны ашы-

луы мүмкін.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағ-

дар 

ламасы бұдан басқа да көптеген туристік база мен кемпинг орындарының, 

Ұйғыр және Қарасай аудандарында дема-

лыс ай мақтарының салынуына жол ашуда. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА,

Алматы облысы

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы арқылы жаңа 

11 жоба қолдау тауып, облыстың туристік саласына 662 млн теңге 

бөлінді. Туризмнен нәсібін табуды көздеген кәсіпкерлер негізгі 

күштерін Алакөл көлі мен Қапшағайға бағыттамақ.

«Бизнестің жол картасы» 

туризмге де тірек болмақ

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Тоғжан ШАЯХМЕТОВА, 

экономика ғылымының кандидаты

«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті 

тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?

Аймара ТІЛЕУКЕҚЫЗЫ, әлеуметтанушы: 

– Қандай шараларды қолға алсақ та, бізге елдегі нашақорлардың көрсеткішін 

төмендетуге күш салғанымыз абзал. Елде жыл сайын 1 500 адамның нашаның 

құрбанына айналуы – үрей туғызатын жайт. Есірткі саудасын қыздырып отырған 

Ауғанстан біздің ел үшін де үлкен қатер екені даусыз. Мұның зардабын көбінесе 

қарапайым халық тартуда. Бұл жерде әлемдік тұрғыда Ауғанстанда жүйелі түрде 

есірткі саудасымен күресетін арнайы ұйым құру қажеттігі туралы мәселе қазірде 

көтеріліп жүр. Ықпалды мемлекеттер, ықпалды тұлғалар келешекте осы жағын 

ойласа жөн болар еді. Ал ішінара мемлекеттік тұрғыда жаңағыдай ұсыныстар 

айтылып жатса, оны да қолдау керек. Жалпы, есірткіге еніп еліккендерді бұғаулайтын 

кез келген шараны қауым болып қолдағанымыз абзал. 

ИƏ

ЖОҚ

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ,

Мәжіліс депутаты

 Егер біз болашақта әлеуметтік-экономи-

калық қарым-қатынасымыз нығайсын де-

сек, күрделі әлеуметтік жағдайдағы адам-

дарды, оның отбасын қиындықтан араша-

лайтын жүйелерді ойластырғанымыз аб-

зал. Адамды, отбасын, жалпы, мемлекет 

хал қын әлеуметтік қорғаудың бір түрі еке-

нін ескерсек, нашақор адамдар да назар-

дан тыс қалмауы керек. Мұндай жүйе Еу-

ропа елдерінде бар. Өркениетті елдердің 

денінде әлеуметтік ауыртпалықтары бар 

адамдарды: мүгедектерді, нашақорларды, 

қайыршыларды, маскүнемдерді өмір сү-

ре тіндігіне сендіре дәлелдейді және сол 

тұр ғыда қолдау білдіреді. Нақ қазір біздің 

қоғамға жетіспейтіні – осы. Егер ол наша-

қор немесе қайыршы болса, қоғам оны 

керексіз қылып лақтырып тастауы ке рек 

пе? Демек, бұл жерде оларға әлеу мет тік 

қызмет жүйесі көрсетілуі керек. Кепіл-

дендірілген қызмет түрін нашақорлар да 

пай далануы қажет. Олардың да қо ғам ға 

қа жет екенін, тиісінше түзелуге тырысуы 

керектігін біз үнемі насихаттап отырғаны-

мыз жөн. Есірткіні жою мақсатын көздейтін 

халықаралық күштердің біразы бұл тәжі-

ри бені қолдап, қолпаштап отыр. Сондық-

тан біздің мемлекетімізге де мұндай бас-

тама қажеттілік деп санаймын. Себебі қа-

зірде жасөспірімдердің арасында есірткіге 

тәуелділік көрсеткіші белең алып отыр. 

Мек 

теп жасынан бастап балаларымыз есірт кіге тәуелді болса, ұрпақтың азғаны 

емес пе?! Егер ұрпақ азбасын десек, мұн-

дай шараларды қарастырған жөн. Бо ла-

шақ ұрпағымыз салауатты өмір сүріп, са-Дайындаған 

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

тып отырмыз. Осының өзі оларға әлеумет-

тік көмек деп есептелуі қажет. Ендігі кезек-

те одан әрі оларды оқытуды, мемлекеттік 

жәр демақы қарастыруды қолға алмақпыз 

ба?! Меніңше, нашақорларды кепілденген 

әлеуметтік қызметті тұтынушылар қатары-

на қосу ақылға сыйымсыз. Мұндай орын-

ды-орынсыз ұсыныстарды сөз еткенше, 

елдегі есірткі бизнесіне тосқауыл қоя білу 

керек. Сол бизнестің көзін тауып алғандар-

ды алқымдауда біз мәселенің бергі жағын 

ғана қалқып алып жатырмыз. Ал пробле-

маның түп-төркіні сол күйінше аршылмай 

қалып қойып жататыны жасырын емес. 

Әри не, тиісті орган қызметкерлері түрлі 

ша ралар өткізу арқылы есірткі тасыма лы-

мен айналысқандарды ауыздықтап жата-

ды. Олар тиісті жазасын да алады. Бірақ 

сол ұсталып, тұтылып жататындар ең үлкен 

алып қылмыскерлердің атын атап, түсін 

түстеуге келгенде жұмған ауыздарын аш-

пайды. Біз үшін нақ қазір ұсақ қылмыс кер-

лерді емес, сол алып қылмыс иелерінің 

ор дасын бұзатын жобалар ойластыру ти-

ім ді болмақ. Бұл орайда мемлекеттік тұр-

ғыда игі шаралар, бағдарламалар, түр лі 

операциялар жасалынуы керек. Бұған 

қатысты есірткіні ауыздықтайтын халық-

аралық статусы бар бір ұйымдар құрылып, 

бақылауды солардың жүргізіп отырғаны 

дұрыс болар еді.

 Бұл дәріні пайдалану үшін нашақор нар-

ко диспансерге барып тіркеуге тұрса бол-

ды, еш қиындықсыз тегін метадонға қол 

жет кізеді. Көршілес елдердің барлығы осы 

жүйеден бас тартып, бұған мораторий жа-

риялап жатқан тұста біз мұны кәдеге жара-

на лы азамат болсын десек, бұл өзекті мә-

се леге айналған дертке қарсы мем лекеттік 

тұрғыда салмақты шешімдер қабылдануы 

керек. Қоғамдағы адамдар керексіз затқа 

айналмасын десек, мұндай шешімдерді 

қолдаған жөн деп ойлаймын.БЕЙТАРАП ПІКІР

Жол ережелеріне қатысты айыппұлдар мен жазалар тым қатаң сипат алып отырған жоқ па?Алдан 

СМАЙЫЛ, 

Мәжіліс 

депутаты:

Айдос 

САРЫМ, 

саясаттанушы:

– Бүгінгі таңда жол-көлік апатынан қаза тауып жатқандар 

санын ескерер болсақ, жол қауіпсіздігі ережесін бұзғандарға 

жазаны қатаңдату негізді деп санаймын. Өйткені біздің 

жүргізушілерде жол жүру мәдениеті қалыптаспаған. Жазаны 

қатаңдату арқылы тәртіпке шақыруға болатынына өзіміз де көз 

жеткіздік. Естеріңізде болса, алғашқы кезде ешкім қауіпсіздік 

белбеуін таққысы келмейтін. Айыппұлды арттырған соң қазір 

бәрі тағатын болды. Әрине, бұл мәселенің екінші жағы да бар. 

Бүгінгі күні жол полициясы қызметкерлерінің арасындағы пара 

алу, жемқорлық жайлы үнемі айтылып келеді. Сондықтан Ішкі 

істер министрлігі қызметкерлер сапын жемқорлардан тазартуы 

керек. Заңның қатаң болғаны дұрыс. Бірақ құқық қорғау саласы 

мамандарының өздері заңды қатаң сақтауы тиіс. Әрине, егер 

олай болмаса, айып пұлдың артуы жемқорлыққа жол ашуы 

мүмкін. Бірақ руль де темекі шеккендерге айыппұл салуды 

құптамаймын.

– Мен өзім де көлік жүргіземін. Күнделікті Астана көшелерінде 

жас жігіттер мен қыздардың жол ережесін сақтамай, көліктің жыл-

дамдығын асыру, рұқсат етілмеген жерден айнала салу, жаяу жүр -

гіншіге жол бермеу сияқты өрескел әрекеттерге барып жата ты-

нының куәсі болып жүрмін. Жап-жас балалардың мінгені – қым бат 

кө лік, ауызда – темекі, құлағында – телефон. Жан-жағына қа ра мас-

тан темекісін лақтыра салады. Тіпті ішіп алып көлік бас қа ратындар 

да көбейіп барады. Соның салдарынан жол-көлік апаты жиілеп 

кетті. Сондықтан жазаны қатаңдату қажет. Жазаны қатаң дату 

жем қор лық қа жол ашады деп ойламаймын. Әрине, жол полиция 

қызмет кер лерінің арасында қолы сұғанақтар бар шығар. Бірақ 

жол по лиция қызметкерлерінің бәрі парақор дегенмен келіспей-

мін. Егер жол қауіпсіздігі ережелерін сақтап жүрсең, ешкім сені 

тоқ татпайды да. Сонан соң тағы бір айтарым, қазір жүргізуші куә-

лігін сатып ала тын дар көп. Сондай жүргізуші куәлігін сатып жүр ген 

полиция қыз мет керлерін анықтап, қатаң жаза қолдану керек.

Дайындаған Қалдар КӨМЕКБАЕВ

Нұрлан 

АПАХАЕВ, 

заң 

ғылымының 

кандидаты:

– Егер мақсат жол қатынасшыларының қауіпсіздігін сақтау болса, 

онда жолдарымызды халықаралық стандарттарға сай етіп алуымыз 

керек. Қазіргі жолдар халықаралық стандарттарға сай емес. Айып пұлдан 

түсетін ақшаның қайда кетіп жатқаны түсініксіз. Жолдар сапа сыз. Жолау-

шылардың қауіпсіздігі үшін жерасты не аспалы өткелдер қарасты рыл-

майды. Алматыда енді қолға алынып жатса, өзге қала ларда ол атымен 

жоқ. Тіпті кейбір балабақша мен мектеп жанындағы жол дарда қарапа-

йым «зебра» жоқ. Жол ережесін бұзатын кім дер? Бәріміз білеміз, олар 

қалталылар. Оларға айыппұл деген ештеңе емес. Кез келген мәселені 

ақшамен шешіп жүре береді. Жапа шегетін – қарапайым халық. Мысалы, 

жай жүргізуші біреуді қағып кетсе, ол қамалады. Ал қалталылар немесе 

полиция қызметкерлерінің өздері сондай жағдайға душар болса, не 

рақымшылық жасалады, не «жәбір ленуші кешірім жасады» деп жазадан 

құтылып жүре береді. Бұл – 296-баптың кемшілігі. Меніңше, айыппұлды 

арттыра бергенше, осын дай баптарды қатаңдату керек.

ЫҚПАЛДАСТЫҚ

ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр Мұтанов: 

«Осы меморандумға қол қою және зерт ха-

на ашу арқылы университетіміз Елбасы Нұр-

сұлтан Назарбаевтың «Қазақ стан-2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мем 

лекеттің 

жаңа саяси бағыты» Жолда уында айтыл-

ған бағдарламалық тезистерін басты ба-

ғыт қа алатынын дәлелдеп отыр. Бұл оқу 

бағдарламаларына жаңа оқу тех 

ноло-


гияларын енгізу, өндірістік тәжірибені бе-

кі ту, ғылым мен бизнестің толыққанды ко-

опе рациясы, жұмыс берушілерді оқу үде-

рісіне тарту болып табылады», – деді.

«Біз ҚазҰУ-да озық технологиялармен 

жабдықталған зертхана жасаймыз. Онда 

университет студенттері білім алып, тәжі-

рибе жинақтап, заманауи полиграфиялық 

және ІТ саласында өз біліктіліктерін артты-

ра алады. Бұл жастардың еңбек нарығында 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруда пайдалы 

болады», – деді «Коника Минолта» бизнес 

операциясының бас менеджері Акира 

Фуджита.


Жапондық компания өз тарапынан 

лабораторияны жабдықтармен қамтама-

сыз етуге дайын екендіктерін білдірді. Сон-

дай-ақ ҚазҰУ студенттері алдыңғы қатар-

лы технологияларды лабораторияда өтетін 

тәжірибелік сабақтарда және де Коника 

Минолта академиясының онлайн-курс-

тары арқылы оқып-білуге мүмкіндік ал-

мақ. Оқу мерзімі аяқталғанннан кейін үз-

дік студенттер компанияның еуропалық 

бө 

лімшелерінде машықтанудан өтетін болады.

«Коника Минолта» жапондық холдинг, 

фотоқұралдарын, факс аппараттарын, ла-

зер лі принтер, медициналық және өл ше-

уіш құрал-жабдықтарын, оптикалық ком-

поненттерін шығаратын әлемдегі жетекші 

өндіруші болып табылады. Бейнелеу сала-

сындағы құрылғылар жасауда көшбасшы 

бола тұра, компания толық түрлі түсті бас-

па өнімдерін, кеңсе және ұйымға қажет 

өнім дер шығаруға да көңіл бөліп келеді.

Еңлік АҚЖІГІТ

Келісім «Коника Минолта» (Еуропа Бизнес Солюшенс Бөлімі) 

компаниясы делегаттарының университет басшылығымен кездесуі 

барысында жасалды.

Озық технологиялар зертханасын ашады

ОҚИҒА


Ақмола облысындағы Ерназар елді 

мекенінде Укөлшік суқоймасында шомы-

лып жатқан 28 жастағы жігіт суға батып 

кетті. Жедел құтқару жасағы марқұмның 

денесін алты сағаттан соң тауып, судан 

шығарып алды. Осындай жағдай Алматы 

облысындағы Көкөзек елді мекенінде де 

болды. Ауылдың іргесіндегі суқоймада 

шомылып жүрген 37 жастағы ер адам 

жағаға шықпай қалған. Оның денесі екі 

сағаттан соң су астынан табылды. Өткен 

дүй сенбінің қайғылы статистикасы Шығыс 

Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақ-

стан облысындағы оқиғалармен де то-

лықты. Бір күнде тоғыз адам суға кетіп 

отыр.


Болатбек МҰХТАРОВ

Төтенше жағдайлар қызметкерлері өткен дүйсенбіде еліміз-

де тағы тоғыз адамның суға батып кеткенін есепке алды. 

Мамандардың мәліметінше, қайғылы оқиғалардың бәрі 

адамдардың суға шомылуы кезінде болған.

Күніне он шақты адам суға кетіп жатыр

Басы 1-бетте

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

№108 (1019)26.06.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

Ө

КЕЙКЕС

С

ТТ

І

КМейрам ҚАБДРАХМАНҰЛЫ,

сарапшы-маман:

– Біздің халыққа 43 түрлі тағам 

жеу 

у

қа

қа

зір 

р

ар

р

ман болып тұр. Өрке-

ни

ни

ет

ет

ті

т

е

е

лд

лд

ер

ер

де

дегі

гі

т

т

әр

әр

із

із

ді бізде әр отбасы 

толыққанды тамақтану жүйесін қалып-

тастыра алды десек, біз қатты қателе-

семіз. Себебі біздің елде тапқан табысы 

мен күнкөріс деңгейі қабыспайтындар-

дың қарасы көбей

й

ге

г

н.

н.

 Мысалы, 1

17

мың теңгеге қала

й 

й 

жа

жан

н 

ба

ба

ғу

ғу

ға

ға

б

б

ол

ол

ад

ады?

ы?

 

Бір айға азық-түлік ең жоқ дегенде 50-

60 мың теңгеге шығатынын біз білеміз. 

Халықтың ең көп тұтынатын тауары: 

нан, сүт, еттің бағасы күн сайын өсім 

беруде.  Болашақта халық тұтынатын 

та

тауа

уар 

р

ба

ба

ға

ғасы

сы

ны

ның

ң

тө

тө

м

мен түсетініне еш-

кім кепілдік бере алмайды. Керісінше, 

баға әлі де өседі. Осыны ескеретін бол-

сақ, бізге күнкөріс себетін қайта қарау 

керек. Себебі қазір біз әлеуметтік аз 

қам тылған топқа салмақ 

қ

түсіріп отыр

р

-

мыз. Сол әлеумет

т

ті

ті

к 

к 

аз

аз

қ

қам

ам

ты

ты

лғ

лғ

ан

а

т

т

оп

оп

-

-

тың  қолында тіпт

і

і  17

7

 мың теңгені

і

  де 

таба алмай жұмыссыз жүргендері де 

бар. Күнкөріс деңгейі елдің орташа 

жалақысына қарап есептелетіндіктен

бізге нақ қазір орташа жалақы көлемін 

12

12

0-

0-

15

5

мы

мы

ң 

ң 

те

те

ңг

ңг

ен

ен

ің көлеміне дейін 

өс

өс

ір

і і

іп, күнкөр

іс

іс с

с

еб

еб

етін 30 мың теңгенің 

айналасында қайта жіктеу қажет. Сон-

да орташа шаруаға азық-түлігін түген-

деу жеңіл болады. Ал әлеуметтік аз 

қам тылған,  мемлекеттен  әлеуметтік 

көмек алатындарға қатысты айтарым, 

олардың да мем

м

ле

ле

ке

ке

тт

тік

ік

т

т

өл

өл

ем

ем

де

де

рі

рі

не

не

 

үстеме косылуы к

к

ер

ер

ек

ек

. Со

Сонд

нд

а

а 

ға

ға

на

на

х

х

а

а-

лықтың күнкөрісі жеңілдеп, иығындағы 

жүк түседі.

ӘКІМДЕР ҚЫЗЫҚТЫ 

МЕ

МЕ

ХА

ХА

НИ

НИЗМ

ЗМДЕ

ДЕ

Р 

Р

ҰС

ҰС

ЫНУЫ КЕРЕК

Абзалында, күнкөріс себетін сөз ет кен-

де қазіргі баға жыл өткен сайын жылдам-

дығын асырып отырғанын тілге тиек еткен 

мамандарымыз болашақта бұл  ретте 

жергілікті әкімдер арн

ай

ай

ыы

ша

шара

ра

лала

р 

р ұс

ұ

ынын

са

са 

де

дейд

йд

і.і.

 Мәселен, тауар бағасыны

ы

ң 

ң ан

ан

ағағұр

ұр

--

лым шарықтап кетпеуі үшін жергі лікті жер-

лерде тауар бағасы арзандатылған жәр-

мең келер  жиі өткізілуі керек. Әкімдер 

жер гілікті кәсіпкерлерге тауар бағаларын 

өсірме


е

уі

уү

ү

шін қызықтқт

ы механизмдер

ұсын

н

у у 

ла

лары

ры к


к

ер

ерек

ек.

Бұ

Бұға

ға

нн

қа

қатыты

ст

стыы

ма

мама

ндар 


«әкімдер тауар өндірушілерге тауарыңның 

бағасын сәл арзандатсаң, жергілікті бюд-

жетке салық төлеуде сәл жеңілдіктер 

болады деген тәрізді қызықты ұсыныстар айтулары керек» деседі.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет