«Нашақорларды кепілденген арнайы әлеуметтік қызметті тұтынатындар тобына енгізу керек» деген ұсыныспен келісесіз бе?


Еліміздегі есірткі тұтынатындардың жалпы саны бүгінде 70 мыңнанжүктеу 9.54 Mb.
Pdf просмотр
бет3/25
Дата11.09.2017
өлшемі9.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Еліміздегі есірткі тұтынатындардың жалпы саны бүгінде 70 мыңнан 

асып жығылғанын біз бұған дейін де сөз еттік. Ең сорақысы, қазір 

Қазақ елінде жыл сайын 1,5 мыңнан астам адам нашақорлықтың 

құр

құр

құр

құр

қ

қ

бан

бан

ан

бан

ба

а

ы б

ы б

ы 

ы 

олы

о

о

п ажал құшады екен. Бұға

ға

а

а

а

а

н қ

н 

н

н 

н 

н 

оса

оса

оса

оса

о

ос

ел

ел

ел

ел

л

iмi

iмiзде

зде

зде

зде

е

гi 

гi 

гi 

г

ВИЧ

ВИЧ

ВИЧ

ВИЧ

В

В

 

жұқ

жұқ

жұқ

жұқ

жұқ

ұқ

 ты

 ты

 ты

ты

ы

ты

р ғ

р ғ

р ғ

р ғ

р ған 

ан

ан

ан

ан

д

д

дардың 50 пайыздан астам

м

м

м

м

м

ы –

ы –

ы –

ы –ы –

ос

ос

ос

ос

ос

с

ы

ы и

ы

ы и

ы и

ы

не

не

не

не

н

н

ме

мен

ме

ес

ес

ес

ес

ес

ес

iрт

iрт

рт

рт

р

т

к

кi

кi 

кi

б

б

қабылдаушылар. Тағы да сол деректерге сүйе

й

й

н сек, орын алған

аса ауыр қыл мыстардың шамамен 35-40 пайызы есiрткiге

елiткендердің үлесінде екен. Міне, осы көрсеткіштерді

төмендету үшін біздің мемлекетіміз осы уақытқа дейін 

біраз шараны қолға алып келді. Елдегі есірткімен күрес 

басқармаларының бақылауы, қадағалауы күшейіп, бұл 

дертпе

пе

пе

е

пе

пе

н қ

н қ

н қ

н қ

н қ

н

оға

оға

о

оға

о

м б

м б

м б

м 

м б

олы

олы

о

ол

л

п к

п к

п к

п к

п

п

үре

үре

үре

ү

ү

үре

суд

суд

суд

су

суд

уд

ің 

ің 

і

і

і

ің 

нас

а

а

ихаты да артты. 

Тиісті

сті

сті

сті

сті

сті

ор

ор

ор

ор

ор

о

ган

ган

ган

ган

ган

ган

өк

өк

өк

өк

өк

өк

ілд

ілд

ілд

ілд

ілд

д

ер

е

ер

ері

ер

е

нің

нің

нің

нің

ің

нің па

па

па

па

а

йым

йым

йым

йым

ы

йым

дау

дау

дау

дау

да

д у

ы

ы

ынша, бізге ендігі 

кезекте нашақорларды кепілденген арнайы 

әлеуметтік қызметті тұтынушылар тобына енгізу 

керек. Сонда әлеуметтік қызмет түрімен 

қамтылған олардың қоғамға пайда тигізуге 

талпынысы артып, өзін қоғамның толыққанды

мүшесі ретінде сезінбек. Ал бұл дұрыс па, 

әлд

ә

әлд

лде бұрыс па? Мұны маманда

а

а

а

а

р т

р т

р т

р т

р т

р т

алқ

алқ

л

л

л

л

ысы

ысы

ысы

с

на

на

на

салдық.

Ә

ӘӘ

Ә

Әк

кім


м

ддее


р

р 

сс

а

аййй

й

йй

л

лауы мәслихаттың 

маңызын көө

ө

ө

өтт

т

ттт

ер

ррр

р

ре ме?

Қасқырдың «

«

«

««

«

нн

н

ннн

е

ее

е

ее

кк

ккк

ее

еее

л

лл

лл

лее

е

ее

е

ссс

с

суу

у

уу 

мезетін» көргіңіз келсе, 

Бу

у

урр

р

абайға барыңыз!Ф

Ф

ФФ

Ф

уу

ут

тт

т

ттб

ббб


б

б

оо

оо

оо

л

ллл

л

лш

ш

шш

ш

шы

ы

ыы

ы

ыл

ллл


л

л

арымыз Еурододада 

ерлей ала ма?-бетте

-бетте

-бетте

2

57

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

Сапарбек ТҰЯҚБАЕВ:

151,47

198,86

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,,

,,

6

6

6

6

5

5

5

5

14659,56

867,17

1277,10

4,63

1,31

1252,94

101,46

ДО

ДОДО

О

ОДО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

АР

АРАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOGO

LD

LDLD

L

(ICE)

T

T

(NY(NY

(NY

Y

Y

Y

MEX

M

MEX

MEX

ME

EX

))

)

)

с

сс

с

Асқар НАЙМАНТАЕВ,актер, режиссер:

– Біздің Нарынқо

қ

қ лд

да қазақтың 

«шанаға» келетін «

«

«

«

«

«

Ш»

Ш»

Ш»

Ш»

Ш»

Ш»

ә

ә

ә

ә

рп

рп

рп

рп

рп

р

і 

і і і

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

ы 

ы 

ы 

ты

ты

ты

л-

л-

л-

л-

л-

-

майды. Бізде бәр

р

р

р

р

і

і

і 

і

і

і

«Ч

«Ч

«Ч

«Ч

«Ч

«Ч

д

д

д

ан

ан

ан

ан

ан

н

»

»

»

»

ке

ке

ке

ке

ке

ле

ле

леді

ді

ді

ді

і«Чын айтам», «Чеге», «Чәйнек», «Чо-

мы лып  жатырмын», «Чақ-чұқ»... Ал 

сол Нарынқолдың кез келген қа за-

ғына орысша «человек» деп айт де-

сең: «Шелобек» дейді.

(f

(f

(f

(f

(f

(f

ac

ac

ac

c

c

eb

e

e

e

ook-тегі жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Тұрс

рс

сс

с

ын

ын

ын

ын

ын

ын

бе

бе

бе

бе

бе

б

к

к

к

к

к

к

ӨМ

ӨМ

ӨМ

ӨМ

ӨМ

ӨМ

ІР

ІР

ІР

Р

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

А

ҚО

Қ

ҚО

ҚО

ҚО

ҚО

В,

В,

В, 

Мәжіліс депутаты:

То

То

То

То

То

То

ғж

ғж

ғж

ғж

ғ

ж

ан ШАЯХМЕТОВА, 

экономика ғылымының кандидаты:бетте

М

Ма

Ма

М

М

М

мандар еліміздің алты об

об

б

б

б

б

лы

лысында

а

б

б

бұ

б

б

рш

ш

ақ

 

жауатынын ескертеді. Сонымен бірге 

республиканың көп бөлігінде жаңбыр жауып,

дауыл тұрады.

Оңтүстік Қазақстан облысының жедел құтқару 

жасағы қызықты шақыру алды. Бұл жолы адамға 

емес, кірп

рп

рп

рп

рп

рп

іг

г

е 

е

е

е

е

е

көме

ме

к қа

а

қ

қ

қ

же

же

же

же

же

е

т бо

бо

лғ

лған.

№108 (1019) 

26 маусым, сәрсенбі

2013 жыл


Қарлығаш 

ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

Гүлжан КӨШЕРОВА

43 ТҮРЛІ ТАҒАМ ЖЕУ ДЕ – 

БІР АРМАН 

Бағамдасақ, мамандардың «күн-

кө р

р

рріс

іс

ісіс

с

ісс

с

сс

с

себ

е

ееб

е

еет

ет

етет

е

етін

н

нн

е

ее

е

ее

43

4343

4

34

тт

түр

үр

үрүр

р

үрлі

лі

ліі

лі т


т

т

тағ

ағ

ғағ

ағ

ағам

ам

амам

ам

аме

е

ее

е

нгнг

г

ізу кере

е

ее

е

к»к»

к»

к»к

д

дд

д

деп

еп

еп ттт

т

аққ

ақ

аққым

м

ымдада

да

дауы

уы

уынд

нд

ндд

д

аа

а

аөз

ө

өзөзін

ін

інн

д

ддік 

астар бар. Мысалы, біздегі күнкөріс 

себе 

тінің 60 пайызы азық-түлік өнімдері болса, қалған 40 па йызы – 

халыққа қажетті тұрмыстық күн де лікті 

тұ

тұ

тұтұ

тұ

тұ т

 т

 тт

 т

 ты

ы

ыы

ы

ыну

ну

ну

  тауарлары.  Бұдан шыға

аты

ты

ыы

ты

ын 

н

нн

н

нқо

қо

оқо р

р

рр

р

ыы

ы

ыы

ты

тыты

н

н дыды

ды

дыды

ды

:::

: кү


кү

кү

кк

ү

нн

н

нн

н

көкө

кө

көкө

кө

рір

рі

рір

р

с сс

с

ссе

с

сбеті 17 353

теңгеге есептелсе, ха лық со ның 11

мың теңгесін азық-түлікке жұм   сайды, 

ал қал ған 6 мың теңгесіне кіржуғыш 

зат тарын және де тұр мысқа  қа жетті 

дүниесін тү гендейді.  Мұны  ескерген 

ма ман дар «ай сайын 11 мың теңгенің 

кө лемінде ғана та мақ

ақ

қ

ққ

қ

 т тт

т

 тан

ан

анан

ан

анып

ып

ыпып

ып

саа

а

ала

ла

лаа

ла

ауа

у

уауа

уа

уатт

тт

ттт

ы

ыөмір сүру мүм кін емес

ес

есес

ес

, сосо

со

сосо

н

нн

ды

дыды

ы

ық 

қ

қта

та

тата

т

нн

н қа


қа

қа-


ра пайым халықтың жа йын ойласақ,

күн көріс се 

бетін тез арада қайта 

қараған жөн» дейді.

Абай ОМА

РОВРОВ


РОВ

(коллаж)


№108 (1019) 

26.06.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

САПАР

БЕЗБЕН


Елбасы шығыс жұртымен жүздесті

Ең әуелі Өскеменге келген Мемлекет 

басшысы алдымен қаладағы ана мен бала 

орталығына ат басын бұрып, 575 орынға 

лайықталған емдеу мекемесінің жұмысы-

мен танысып, қызметкерлермен жүздесті. 

Айта кетейік, бүгінде 700-дей қызметкері 

бар бұл медициналық орталық өңірдегі 

іргелі денсаулық мекемелерінің бірінен 

саналады. 

Ана мен бала орталығын аралау кезін-

де Президентке өңірдегі негізгі әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштер мен денсау-

лық сақтау саласын дамыту жөніндегі бағ-

дарламаны іске асыру барысы туралы 

баяндалды.

Орталық дәрігерлерімен кездесу ке-

зінде Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет 

отан дық денсаулық сақтау саласын дамы-

туға ерекше мән беріп отырғанын, соның 

арқасында ана мен бала өлімінің азайып, 

өмір сүру ұзақтығы артқаны байқалғанын 

атап өтті.

Елбасы бұдан кейін шаһардағы жуықта 

ғана 110 миллион теңге қаржыға қайта 

жөн 


деуден өтіп, пайдалануға берілген 

балалардың шығармашылық сарайында 

болды. Іші-сырты көздің жауын аларлық-

тай заманауи үлгіде жөнделген, ұлттық 

нақыштағы ою-өрнектермен әсем безен-

дірілген сарай мемлекет басшысының қы-

зығушылығын туғызды. Ғимаратты аралау 

кезінде Президенттің назарына балалар-

дың математикалық модельдеу, экономи-

ка, экология, физика және басқа да бағыт-

тардағы ғылыми жобалары ұсынылды. 

Жаңа нысанмен жете танысып, оқушылар-

мен тілдескен Нұрсұлтан Назарбаев ол-

арға зор денсаулық, оқуларына табыс 

тілеп, шығармашылық сарайға жайлы 

жаб дықталған автобус сыйға тартты.

Сонымен қатар Елбасы бұл күні шаһар-

дағы еліміз үшін жаңа өнім түрі саналатын 

– Франциядан алынған тікелей трансферт-

ті технология негізіндегі фотоэлектрлі 

плас тина шығаратын кәсіпорынның жұ-

мы сымен де танысты. Бұл жерде мемлекет 

басшысы кәсіпорын жұмысшыларымен 

әңгімелесіп, зауыттың бірегей өндіріс 

орны екенін атап өтті. Аталған жоғары тех-

нологиялы өндіріс елімізде энергетиканың 

баламалы түрлерін дамытуға, сондай-ақ 

технологияның бәсекеге қабілетті жаңа 

түрлерін алуға мүмкіндік береді.

Kazakhstan Solar Silicon ЖШС-нің өн-

дірістік көлемі жылына фотоэлектрлі плас-

тиналарда белгіленген 65МВт қуаттылық-

ты құрайды. Негізгі шикізат ретінде метал-

лургиялық жағынан таза Қазақстан крем-

нийі пайдаланылады.

Кәсіпорынды аралап болғаннан кейін 

Елбасы бұқаралық ақпарат құралдарына 

арнап шағын брифинг өткізді. Брифингте 

Президент Павлодар мен Шығыс Қазақ-

стан облыстарына жасаған жұмыс са-

пары барысында индустриялық-ин-

новациялық, сондай-ақ денсаулық 

сақтау және халық ты жұмыспен қамту 

салаларындағы 

бағ дар ламалардың 

жүзеге асуымен жан-жақ ты танысқанын 

атап өтті.

– Жалпы алғанда, өңірлер тұрақты 

дамуда деп айтуға болады, орташа 

алғанда, өнеркәсіптің 6,8 пайызға өскені 

байқалады. Бұл орайда негізгі үлес ауыр 

өнеркәсіп пен машина жасау саласына 

тиесілі. Әлеуметтік сала жақсы дамуда, 

денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

салаларындағы көрсеткіштер де жақсы. 

Осының бәрі елдің әлеуметтік-эконо ми-

калық дамуына елеулі үлес қосады, – деді 

мемлекет басшысы.

Өскеменнен кейін Елбасы Семей қала-

сында болып, шаһардағы жұмыс сапарын 

«Семей инжиниринг» ЖШС-інен бастады. 

Президент өндіріс орнының жұмыс про-

цесімен, жұмысшылардың әлеуметтік 

жағ дайымен жете танысты. «Семей инжи-

ринг» кәсіпорнының өндірістік қуаты мы-

ғым. Кәсіпорын бронетехника мен әскери 

техникаға жылына 600 күрделі жөндеу 

жүргізуге мүмкіндігі бар. Кәсіпорын қыз-

метінің негізгі түрі броньды танк қару-жа-

ра ғы  мен  техникаларын  дайындау,  өндіру 

және жөндеу, сондай-ақ оларды күштік 

құрылымдардың пайдалануы үшін жаң-

ғыр ту болып табылады. Зауытты аралау 

кезінде Мемлекет басшысына полигонда 

броньды танк техникасының тәжірибелік 

үлгілері және оның әлеуетті мүмкіндіктері 

көрсетілді. 

Бұдан кейін Мемлекет басшысы қала-

дағы №1 жылу электр орталығында бо-

лып, жергілікті халықпен жүздесті. Кездесу 

барысында Елбасы еліміздің қазіргі әлеу-

меттік-экономикалық ахуалы, мемлекеттік 

бағдарламалардың жүзеге асу барысы, 

зейнетақы жүйесін жаңғыртуға байла-

нысты ойларымен бөлісті.

– Халықтың еңбек еткені дұрыс. Еңбе-

гіне орай оның жемісін көруі қажет. Сон-

дықтан да мен елдің дамуы үшін осындай 

шешімге келдім. Ешкім де назардан тыс 

қалмайды. Бала күтімімен отырған әйел-

дерге де тиісті жеңілдіктер болады, - деді 

Президент.

Сонымен қатар Елбасы Семей қаласын 

әрдайым назарда ұстайтынын, шаһарды 

дамыту үшін Үкіметтен 37 млрд теңге қар-

жы бөлінгенін, жалпы алғанда, өңірдің 

даму деңгейі көңілінен шығатынын атап 

өтті.


– Өскеменде күн энергиясы батареяла-

рын шығаратын зауыт болашаққа нақты 

бағыт-бағдар береді. Жылына 120 мың 

автомобиль шығаруды да көздеп отыр-

мыз. Осының бәрі біздің бейбіт өмір кешіп 

отырғандығымыздың айғағы. Осы жұмыс-

тардың басы-қасында жүрген облыс әкі-

мінің еңбегін жоғары бағалай мын. Семей 

полигонынан зардап шеккен жердің ба-

сым көпшілігі ауыл шаруашылығына жа-

рам ды жер ретінде қайтарылуда. Сондық-

тан да тек ерінбей еңбек етіп, ел игілігін 

еселей берейік, – деп сөзін түйіндеді 

Президент.Өскемен

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 9.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет