Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.

бет6/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Алматы, 2004 

2.

 Воспитание детей в школе. М., 1998 

3.

 Иванов И.П. Энциклопедия  коллективных творческих дел. М., 1989 

4.

 Әбенбаев С. Сынып жетекшісі. Алматы, 2004 

 

  

 

  

6 семестр 

Мамандық  бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

POA 3302 

Психологияны оқыту әдістемесі Модуль пәні/ пәндері: 

POA 3302 

Психологияны оқыту әдістемесі 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Уразалиева Р. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Мамандыққа  кіріспе,  жалпы  психология, 

даму 

психологиясы, педагогикалық 

психология, жеке тұлға психологиясы. Модульдің  оқу  мақсаттары:  оқу  пәні  ретіндегі  психологияны  оқыту  ерекшеліктері 

жайлы ғылыми-әдістемелік білімдердің қалыптасуын және алынған білімді психологияны 

оқыту тәжірибесінде жүзеге асыра білу шеберліктерін жетілдіруді көздейді. 

Модульдің мазмұны:  

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  студенттер оқу мекемелерінде психологияны 

оқыту  мазмұны  мен  мақсаты  жөнінде,  оқу  пәні  ретіндегі  психологияның  ғылыми 

құрылымы  туралы,  психология  курстары  бойынша  негізгі  оқу  сабақтарын  өткізу 

ерекшеліктері жайлы білімдер алулары тиіс.  Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М., 2004 

2.

 Джакупов С.М. Психология познавательной деятельности. А., 1992 

3.

 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996 

4.

 Ляудис В.Я. Методика преподования психологий. М., 2000 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


6 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

АP 4310 Әлеуметтік психология Модуль пәні/ пәндері: 

АP 4310 Әлеуметтік психология Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Аккутанова М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Жалпы 


психология, 

Жеке 


адамдар 

арасындағы  қарым-қатынас  психологиясы, 

Педагогикалық психология. 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттерді  шетелдік  және  отандық  әлеуметтік 

психологияның  теориялық  және  қолданбалы  зерттеу  аймағындағы  жетістіктерімен 

таныстыру. 

Модульдің  мазмұны:  «Әлеуметтік  психология»  -  психология  ғылымының  өзіндік  даму 

тарихы,  зерттеу  пәні  мен  әдістері  бар  басты  салаларының  бірі  болып  табылады. 

Әлеуметтік психология зерттеу аймағы ретінде ХІХ ғасырдың аяғында пайда болғанымен 

өзіндік ұғымдық аппараты мен әдістері бар күрделі ғылыми пән ретінде тек ХХ ғасырдың 

ортасында ғана мәлім болды. 

Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-

 әлеуметтік психологияның қалыптасуы мен даму тарихын; 

-

 әлеуметтік психологияның өзекті мәселелерін білу; 

-

 әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің заңдылықтарын

-

 топта жұмыс жасай білуді; 

-

 әлеуметтік  психология  мәселелері  бойынша  материалдарды  ауызша  және  жазбаша 

түрде ұсына білуді. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1999 

2.

 Битянова М.Р. Социальная психология. М., 1994 

3.

 Шихирев П.Н. Современная социальная психология. М., 1999 

4.

 Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. ЛГУ. 1987 

5.

 Шибутани Т. Социальная психология. М., 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

Akme 3304 

Акмеология Модуль пәні/ пәндері: 

Akme 3304 

Акмеология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Даужанова Л.М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика,  Педагогикалық  мамандыққа 

кіріспе 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  психология  мен  оған  сабақтас  ғылымдар  жүйесінде 

адамның  психикалық  және  кәсіби  дамуы  жайлы  білімдерін  жинақтау  мен  жалпылау; 

диагностика,  коррекцияны  психологиялық-акмеологиялық  қамтамасыз  ету  түрлі 

теориялар  мен  әдістерге  бағыттау;  маманның  кәсіби  мәнді  қасиеттерін  оңтайландыруды 

қамтамасыз ету. 

Модульдің мазмұны: Пән акмеология саласында негізгі акмеологиялық зерттеулер мен 

оның қазіргі жай күйі жайлы студенттердің білімін кеңейтуге бағытталған. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): арнайы білім беру жағдайында қолданылатын 

міндеттердің әр тобын шешу тәсілдерін жобалау; акмеологияның пайда болуының негізгі 

ғылыми  алғышарттарын,  акмеологиялық  заңдар,  заңдылықтар,  әдістер  мен 

технологияларын меңгеру. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Разина  Н.А.  Акмеологическиий  подход  к  развитию  профессионализма  современного 

педагога. М., 2010 

2.

 

Акмеология. Учебник под общ.ред. Деркача А.А. М., 2002 3.

 

Кузьмина  Н.В.  Акмеология  качества  профессиональной  деятельности  специалиста. Рязань, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

PPsi 3305 

Патопсихология 

Модуль пәні/ пәндері: 

PPsi 3305 

Патопсихология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Досығұлова М.Д. – аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Жалпы  психология,  Психофизиология, 

Психодиагностика, 

Дифференциалды 

психология,  Педагогикалық  психология, 

Әлеуметтік психология. Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттерді  жалпы  бір  психикалық  аурудың  психикалық 

қызметтің  кейбір  жақтарының  бұзылуы  көбінесе  оның  жалпы  бұзылуына  әкеліп  соғуы 

туралы білімдерімен қаруландыру, педагогикалық түсінігінің кеңеюіне, қазіргі замандағы 

патопсихологияның  проблемаларына  арнаулы  маман  ретінде  көзқарастың  қалыптасуына 

ықпал ету. 

Модульдің мазмұны: Психология ілімінен бөлініп шыққан патопсихология қазіргі таңда 

психология ғылымының белгілі бір аймағы ретінде өз әдістері мен зерттеу пәні бар дербес 

ғылым  ретінде  қалыптасып  келе  жатыр.  Оның  психологиядан  бөлініп  шығуына  себеп 

болған  1-ші  фактор  –  ғылыми  техникалық  прогресс,  ал  2-сі  –  адами  фактор,  ол  негізгі, 

фундаменталды фактор болып табылады. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Мүмкіндіктері  шектеулі  тұлғалардың 

мүмкіндіктеріне  деген  әр  түрлі  көзқарастар  туралы  білімдерін  қалыптастыру  болып 

табылады.  

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро и патопсихологии. М., 1994. 

2. Басова А.Г., Егоров  С.Ф. История сурдопедагогики. М., 1984. 

3. Блейхер В.М., Крук И.В. Словарь психиатрических терминов. 

Воронеж, 1995. 

4. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии: 2-е изд. М., 1992. 

5. 

Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. М., 1973  

 

  

 

  

 


6-

7 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

EP 3315 


Эксперименттік психология 

Модуль пәні/ пәндері: 

EP 3315 


Эксперименттік психология 

Семестр: 

6-7 


Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрғалиева Г. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-10/15  сағат,  практикалық  сабақ-5/15 

сағат,   

СӨЖ-15/30 сағат, СОӨЖ-15/30 сағат. Пререквизиттер: 

Жалпы  психология,  даму  психологиясы, 

Психодиагностика 

Модульдің оқу мақсаттары: студенттерді эксперименталды жұмысты жүзеге асыру үшін 

қажетті білім меңгерген, өз еркімен зерттеу жүргізуге жаттықтыру болып табылады. Модульдің  мазмұны:  Психологиялық  жоғары  білім  жүйесінде  маңызды  орынға  ие. 

Бағдарлама практик-психологтардың түрлі әлеуметтік жүйелерде,  әсіресе педагогикалық 

міндеттер  мен  түрлі  жүйелерде,  әсіресе  педагогикалық  міндеттер  мен  түрлі  әрекеттерді 

қолданатын мекемелерде қажетті білім, шеберлік пен дағдыларды игеруді сөз етеді. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-

 практикалық жұмыстарды жоспарлау және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; 

-

 түрлі  әлеуметтік  жүйелерде  эксперименталды  зерттеулер  жүргізу  дағдысын  меңгеруі 

керек; 


-

 

психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; -

 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 2001 

2.

 Готтедонкер Р. Основы психологического эксперимента. М, МГУ 1982 

3.

 Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 2002 

4.

 Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику. М., 1983 

5.

 Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента. М., 1978 

6.

 Суходольский Г.В, Основы математической статистики для психологов. Л., 1972 

 

  

 

  

 

 

 

 

7 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

ZP 3213 

Зоопсихология Модуль пәні/ пәндері: 

ZP 3213 


Зоопсихология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Аккутанова М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Жалпы  психология,    Даму  психологиясы, 

Әлеуметтік  психология,  Жеке  адам 

психологиясы Модульдің  оқу  мақсаттары:  зоопсихология  пәнінің тарихы  мен  міндеттерімен  танысу, 

психика  дамуының  деңгейлерін  анықтау,  жануарлардағы  психикалық  дамудың 

формаларын  қарастыру,  жануарлардың  қоршаған  ортаға  бейімделу  формаларымен 

танысу, жануарлардың интеллектілік құлық әрекеті жөнінде ақпарат алу. Модульдің  мазмұны:  Зоопсихология  пәні  психикалық  бейнелеу,  түрлі  деңгейдегі 

жануарлар эволюциясының дамуы туралы ғылым және фиологенездегі дамуды зерттейді. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  зоопсихологияның  зерттеу  кезеңдері, 

психиканы  дамуының  деңгейлері  формалары,  жануарлар  әрекетін  зертеудегі  негізгі 

бағыттар жөнінде толық меңгеруі тиіс. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2003 

2.

 Фабри К.Э. Вопросы зоопсихологии, этологии и сравнительной психологии. М., 2003 

3.

 Выготский Л.С. Развитие высших психических функции.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


7 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

POA 4308 

Қазіргі мектепті басқару және 

педагогикалық менеджмент   

Модуль пәні/ пәндері: 

POA 4308 

Қазіргі мектепті басқару және 

педагогикалық менеджмент   Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Уразалиева Р. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика,  Педагогика  тарихы,  Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі, 

Ғылыми 

педагогикалық зерттеудің әдістемесі. Модульдің оқу мақсаттары: теориялық және педагогикалық тәжірибе негізінде мектеп 

менеджерінің  қызметінің  жүйесі  моделін  болашақ  мамандарға  баяндау.  Менеджментті 

жалпы  білім  беретін  орта  мектептің  тәжірибесіне  ендірудің  әдістемесінің  жүзеге 

асырылуының жолдарын көрсету. Модульдің  мазмұны:  Менеджменттің  педагогикалық  негіздерін  түсіндіру    және  қазіргі 

жалпы  білім  беретін  мектепті  басқарудың  тәжірибесіне  ендірудің  жолдарын  анықтау. 

Болашақ  мамандарға  педагогикалық  менеджмент  жайлы  білім,  білік,  дағдылармен 

қаруландырудың қазіргі нарықтық жағдайда маңызы өте зор. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  білім  беру  мекемелерінің  іс-әрекетінің 

тиімділігін  арттырудың  елеулі  факторы  басқарудың  сапасын  танып  білуге;  қазіргі 

мектептің қызметінің тиімділігі менеджментті мектепішілік басқарудың тұжырымдамалық 

негізі ретінде пайдалануымен шартты танысады. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

  

Ақылбекова  А.  Білім  беру  мекемелеріндегі  тәрбие  жұмыстарының  мазмұны  мен 

негізгі бағыттары. Алматы, 2006 

2.

 Баймолдаев  Т.М.  Педагогический  менеджмент  и  современное  управление  школой. 

Алматы, 2001 

3.

 

Баймолдаев Т.М. Менеджмент – басқару тәсілі. Алматы, 2001 4.

 

Лебедева Н.А. Білім берудегі менеджмент. Алматы, 1998 5.

 

Кухарев Н.В. Педагог – мастер. Педагог – исследователь. Гомель, 1993  

 

 

 

 

 

 

7 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

KPG 4302 

Қазақстандағы педагогика 

ғылымы 


Модуль пәні/ пәндері: 

KPG 4302 

Қазақстандағы педагогика 

ғылымы 


Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Даужанова Л.М. – магистр, аға оқытушы 

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе, 

Педагогика, Педагогика тарихы 

Модульдің оқу мақсаттары: Отандық педагогика ғылымындағы көрнекті педагогтардың 

педагогикалық  ойларын  және  олардың  педагогикалық  қызметі  туралы  білімдермен 

қаруландыру. 

Модульдің  мазмұны:  Қазақстандағы  педагогика  ғылымы  пәні,  міндеттері  және 

әдістемелік  негіздері.  Қазақстандағы  тәрбие,  мектеп  және  педагогикалық  ойлар.  Ы. 

Алтынсариннің  педагогикалық  қызметі.  А.Байтұрсыновтың  педагогикалық  қызметі. 

М.Жұмабаевтың  педагогикалық  қызметі.  Р.Г.Лембергтің  педагогикалық  ойлары  және 

қызметі. ҚР-дағы білім беру жүйесі мен педагогикалық ойлар. 1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал