Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.

бет3/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Модульдің атауы 

OOT 2205 

Адам психологиясы Модуль пәні/ пәндері: 

OOT 2205 

Өзін-өзі тану 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Уразалиева Р. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Психология және адам дамуы Модульдің оқу мақсаттары: Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік 

және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізу. Модульдің  мазмұны:  Бақыттың  кілті  өз  қолыңда.  Студенттік  өмір  қайталанбас  сәт. 

Менің  жан  дүнием.  Менің  жүрек  қалауым.  Болашақ  бүгінненн  басталады.  Адам  тарих 

ағымында.  Адами  құндылықтар.  Тілдесу  мәдениеті.  Өзара  түсіністік.  Ата-ананың  қара 

шаңырағы. Махаббат шуағы. Мен және сен. Өмір әдебі. Әлем, неткен әсем ең. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  Білім: Адамгершілік құндылықтар және өмір

Отан, отбасы, намыс, абырой, сабыр, үміт, сенім, ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, 

ақиқат туралы терең білімге ие болады;  

Іскерлігі: Өзінің мінез-құлқын, физикалық және психикалық жағдайын еркін басқарады, 

эстетикалық талғамын, жақсы әдеттерін көрсете алады, күнделікті өмірде сұлулық 

заңдылықтарын пайдалана біледі, өз ойы мен сезімдерін еркін жеткізе алады.  

Дағдылары: Өмір құндылықтарының жалпыадамзаттық, рухани – адамгер-шіліктік мәнін 

түсіне отырып, өзара адами қарым - қатынастарды тани алу және оны бағалай алу 

дағдысы.  

Біліктілігі: Нақты жағдаятты бағалай біледі, түрлі мәселелер шешіміне іздестіру жүргізе 

алады, қалыпты жағдайларда қалыптан тыс шешім таба біледі. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. Конвенция  ООН о правах ребенка //Учитель Казахстана. – 1995. – 5 июля. 

2. Конституция (Основной Закон) Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2007. 

3. Об образовании: Закон РК //Законодательство об образовании в Республике Казахстан. 

– 

Алматы, 2007. – с.3-484 4. Ананьев Б.Г.  О проблемах современного человекознания.- М., 1971.- С. 229 - 252.  

5. Бачинин В.А. Духовная культура личности: Философ.очерки. – М., 1986.- 111 с. 

6. Самопознание: Курс лекций и семинаров-тренингов для вузов. – Алматы: 

КазГосЖенПИ, 2003. – 140 с. 

7. Касымова Г.М., Ауталипова У.И. /Под ред. Шерьяздановой Х.Т. Самопознание: 

Метод.пособие. 1 курс. - Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2006.- 302с. 

8. Кожахметова К., Таубаева Ш., Джанзакова Ш. Методология общей и этнической 

педагогики в логико-структурных схемах. – Алматы, 2005. – 174 с.  

3 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

ZhEFMG 2206 

Адам  физиологиясы Модуль пәні/ пәндері: 

ZhEFMG 2206 Жас ерекшелік 

физиологиясы және мектеп                                                                           

гигиенасы Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Асенов Ә. – б.ғ.к., аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика,    психология,  биология, 

генетика, медицина ғылымдары. 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  Студенттер-болашақ  педагогтарда  дамушы  ағзаның  даму 

ерекшеліктері жайлы қазіргі мәліметтер, оның қоршаған ортаға қатынасы, оқушылардың 

денсаулығын сақтау, нығайту заңдылықтары, принциптері жайлы, оқушылардың жоғары 

жұмыс қабылеттілігін  сақтау шарттары жайлы білімдермен қаруландыру.   Модульдің  мазмұны:  Балалардың  жас  кезеңдеріне  тәуелді  морфологиялық  және 

физиологиялық ерекшеліктерді білу, оны тәрбие жұмыстарына тиімді  пайдалану – әрбір 

мектеп маманының міндетті ісі. Әсіресе, жас мамандардың педагогтік шеберлігінің дұрыс 

қалыптасуында  баланың  даму  заңдылықтары  жөнінде  білуге  үйретеді.  Балалардың 

денсаулығын  қорғау.  Сабақ  кестесін  жасау  гигиеналық  талаптарға  сәйкес  болуы. 

Гигиеналық талаптарға сай тәрбие шараларының сабақ жоспарын құру. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):   

онтогенездің  түрлі  кезеңдеріндегі  адам  ағзасының  тіршілігінің  ерекшеліктері  (даму, пайда  болу,  особьтің  ұрықтанған  жұмыртқа  түрінде  пайда  болып  тіршілігін  жойғанша 

өзіндік дамуы); 

мүшелердің,  мүшелер  жүйесінің  және  біртұтас  ағзаның  өсіп-даму  функцияларының  әр жас  аралығындағы  ерекшеліктерін  туралы  білімді  және  оқу-тәрбие  режимін  ұтымды 

ұйымдастыруға  пәннің  оқу  мазмұнын;  зиянды  әдеттердің  және  аурудың  аладын-алу 

(профилактика), күресу жолдарын; 

медико-гигиеналық және жыныстық тәрбиенің әдістері мен құралдарын қолдану біліктілігін қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар. Әдебиет:  

1.

 Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы.С.Жұмабаев. Алматы  1996. /Оқу 

құралы/ Алматы Республикалық баспа кабинеті. 112 бет.  

2.

 

Жас және педагогикалық психология.М.М.Мұқанов. Алматы. 1982. 3.

 

Теории личности и личностный рост. Фрейджер Р., Фэйдимен Д.(кафедрада) 4. 

 

Алтынсарин И. Избранные произведения. А-А, 1957. 5. 

 

Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность. Ж. Педагогика, 1999. № I3. 

 


3 семестр 

Мамандық бойынша элективті модуль 

 

Модульдің атауы 

Def 3206 

Дефектология Модуль пәні/ пәндері: 

Def 3206 

Дефектология 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Таңбаева Ж. – магистр, аға оқытушы  

Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,   

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: 

Педагогика,  Невропатология,  Психология, 

Нейропсихология, Психопатология 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  дефектология  зерттеулердің    арнайы  психология 

проблемаларды  шешудегі  орнын  көрсету,  оның  методологиялық  мәнін  түсіну,  қазіргі 

таңдағы  тұлғалық  патология  проблемасын  түсіну;  тұлғалық  өзгерістегі  ой 

патологиясының орнын білу.  Модульдің  мазмұны:    МШ  балалардың    негізгі  категорияларының  мінездемесі.  МШ 

балаларға арналған түрлі мекемелер жүйесі. Арнайы педагогиканың қазіргі жағдайы мен 

даму  беталасы.  Дефектология-  ғылымның  бір  саласы  болып  қалыптасуы,  міндеттері, 

зерттеу  обьектісі,  субьектісі.  Мүмкіндігі  шектеулі  баллардың  жіктелуі.  Арнайы  оқыту 

мекемелерінің  жұмыстарымен  таныстыру.  Арнайы  педагогика  салаларымен 

таныстыру.Балалардың  кемшіліктеріне  қарай  арнайы  іс-әрекетінің  диагностикасын 

қарастыру.  Деф-логопедтің  арнайы  іс-әрекетінің  диагностикасының  міндеттері  және 

олардың  түрлері.,  субьектісі.  Мүмкіндігі  шектеулі  баллардың  жіктелуі.  Арнайы  оқыту 

мекемелерінің  жұмыстарымен  таныстыру.  Арнайы  педагогика  салаларымен 

таныстыру.Балалардың  кемшіліктеріне  қарай  арнайы  іс-әрекетінің  диагностикасын 

қарастыру.  Деф-логопедтің  арнайы  іс-әрекетінің  диагностикасының  міндеттері  және 

олардың түрлері. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-           

әр түрлі ауытқулықтары бар балаларды топтастыру туралы білімдер; 

мүмкіншілігі  шектеулі  балалармен  арнайы  мекемелерде  жұмыс  істеу  бағыттары туралы және де студенттер оқу барысында келесі дағдыларды меңгеру керек: 

әр  –  түрлі  ауытқулықтары  бар  балаларға  психолого  –  педагогикалық  мінездеме беру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1. В.А. Лапшин, В.П. Пузанов. Основы дефектологии. М.П.1990 

2. 

Специальная педагогика .Под ред. Н.М. Назаровой. М.2000 3. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. М.1999 

4. 

Пузанов Б.П. Коррекционная педагогика. М. 1990 5. 

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Под ред. В.В. Воронкова. 

М.1994. 

6.Дефектологический словарь. М. П. 1970. 3-

4 семестр 

Мамандық бойынша міндетті модуль 

 

Модульдің атауы 

TPPD 23

14 Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау 

Модуль пәні/ пәндері: 

TPPD 23


14 Тұлғаны педагогикалық-

психологиялық диагностикалау Семестр: 

3-4 


Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрғалиева Г. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-10/15  сағат,  практикалық  сабақ-5/15 

сағат,   

СӨЖ-15/30 сағат, СОӨЖ-15/30 сағат. Пререквизиттер: 

Психологиялық-педагогикалық 

диагностиканың 

ғылыми-теориялық 

негіздерін, 

көпшілікке 

танымал 

психодиагностикалық 

әдістерді 

және 


олардың түрлері 

Модульдің  оқу  мақсаттары:  психологиялық  дайындықтарын  нығайту,  жеке  адам 

психодиагностикасының  ғылыми-теориялық  негізін  тереңдетіп  оқыту,  психологиялық 

көмек  көрсету  кезінде  маманның  практикалық  дайындығын  және  кәсіби  дағдыларын 

игеру. 


Модульдің  мазмұны:  Психологиялық-педагогикалық  диагностика  ғылымдар  жүйесінде 

ерекше орын алатын, тұлғаның даралық-психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін дербес 

ғылыми психологиялық  пән. 

Негізгі 

құзыреттілігі 

(оқыту 

нәтижелері): 

психологиялық-педагогикалық 

диагностиканың  қазіргі  ғылыми-теориялық  негізі,  адамның  жеке  психологиялық 

ерекшеліктерін  бағалау  амалы  мен  жолдары,  психологиялық  практиканың  әр  түрлі 

облыстарында  психология-педагогикалық  диагностикалауды  ұйымдастыра  алу  дағдысы, 

психодиагностикалық зерттеулерді жүргізу ережелерімен таныстыру. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1,2 М., 1982 

2.

 Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб., 1999 

3.

 Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика. М., 1985 

4.

 Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. СПб., 1999 

5.

 Общая психодиагностика / под.ред. Гуревича К.М. Таллин, 1980 

6.

 Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 1997 

 

 

 

 

 семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

FIL 2102 

Қоғамтану 

Модуль пәні/ пәндері: 

FIL 2102 

Философия 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Насимов М.- с.ғ.к., аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-30 сағат, практикалық сабақ-15 сағат, 

СӨЖ-45 сағат, СОӨЖ-45 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  студенттерде  жеке,  өзіндік  ойлауды  дамыту,  ғылыми 

танымдық  тәсілдермен  таныстыру.  Философия  адамның  әлемге  деген  көзқарасын 

кеңейтеді, өзіндік ойлауды дамытады, адамның әлеуметтануына көмектеседі, мәдениеттік-

өркениеттік құндылықтарды түсіндіреді. 

Модульдің  мазмұны:Философия  пәні.  Дүние  және  адам.  Философиялық  танымның 

өзіндік  ерекшелігі.  Миф.  Дін.  Ғылым.  Философиялық    бағыттар  мен  жүйелердің 

көптүрлілігі.  Философия  формаларының  этномәдени  ерекшеліктері.  Философияның 

қоғамның  рухани  өміріндегі  орны  мен  маңызы.  Болмыс  ұғымының  көлемін  ашу. 

Онтология. Болмыстың философиялық және физикалық түсінігі. Материалды және рухани 

болмыс  және  олардың  айырмашылықтары  мен  бірлігі.  Онтологияның  негізгі 

категориялары.  Философия  пәні  және  функциялары.  Философия  пәні  және  оның  тарихи 

динамикасы. Философия пәні анықтамаларының көптүрлілігі және басты философиялық 

ойлар.  Философия  және  дүниетану.  Дүниетану  ұғымы,  оның  құрылымы  және  негізгі 

функциялары. Дүниетанудың тарихи түрлері. Философиялық білімнің құрылымы. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): 

 

Философия  пәні  тұлғаның  адамға  және  әлемге  деген  көзқарасын  қалыптастыруға  және таным мен ойлаудын жалпы әдістері мен заңдылықтарын игеруге арналған. 

-          

философия пәні және оның тарихи динамикасын білу; 

-          

философиялық ойларды білу; 

-          

философиялық заңдылықтарды білу. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. Абдильдин Ж.М. и мировая философия. Алматы., 2008. 

2. Габитов Т.Х. Философия. Учебник. Алматы, 2006. 

3. Алексеев П.В. Философия. Учебник. М., 2007. 

4. 

Сәрсенова Ж. Философия.-Алматы: «Өлке», 2010.-232 б. 5

.Мырзалы С. Философия.-Алматы: «Бастау», 2008.-644 б. 

6

.Философия: Оқу құралы/ Р.Е. Жүншеев, Ө.С. Төкенов, А.Ә Ізтлеуов/ Алматы, 2007.-365   

 

 семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

Pol 1110 

Қоғамтану 

Модуль пәні/ пәндері: 

Pol 1110 

Саясаттану 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Насимов М. - с.ғ.к., аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат, 

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: 

Әлеуметтану Модульдің оқу мақсаттары:«Саясаттану» курсының негізгі мақсаты студенттерге саяси 

өмір  саласындағы  күрделі  құбылыстармен  тенденцияларға  өз  бетінше  талдау  жасау 

дағдысын  қалыптастыру,  саясат  туралы    қажетті  білім  беру,  студенттердің  санасында 

ұғымдық  ақпаратты  қалыптастыруға  ықпал  ету.    «Саясаттану»  пәнін  оқып  білу 

студенттердің  саяси  мәдениетін  қалыптастыруға,  азаматтық  белсенділігін  арттыруға 

бағытталған. Модульдің  мазмұны:Саяси  ғылымдардың  негізгі  кезеңдері  мен  қалыптасуы  және 

Қазақстан  саяси  ойларының  тарихы.  Саясат  қоғамдық  өмір  жүйесінде.  Салыстырмалы 

саясатттану.  Билік  саяси  феномен  ретінде.  Әлеуметтік-этникалық  қауымдастықтар  және 

ұлт саясаты. Қоғамның саяси жүйесі. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар 

және қоғамдық қозғалыстар. Саяси режимдер, мәдениет, саяси элита, саяси идеология мен 

процестер  және  ҚР  проблемалары.  Саяси  режимдер.  Саяси  процесс  және  саяси  қызмет. 

Саяси  сана  және  саяси  мәдениет.  Саяси  элита  және  саяси  көшбасшылық.  Саяси 

технологиялар мен саяси идеология. Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар 

мен саяси болжамдар. Егемен Қазақстанның саяси проблемалары. Семинарлық сабақтар. 

Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы және Қазақстан саяси ойларының 

тарихы.  Саясат  қоғамдық  өмір  жүйесінде.  Салыстырмалы  саясатттану.  Билік  саяси 

феномен ретінде. Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):«Саясаттану»    курсын  оқып  үйретудің 

қорытындысы бойынша жоғарғы оқу орнының  түлегі білу қажет: 

саяси ғылымының пәні мен әдісі туралы білім алу, саясаи ойдың негізгі бағытына көңіл 

бөлу;билік,  мемлекет,  азаматтық    қоғам,  саяси  қарым-қатынастар  және  процестер  саяси 

мәдениет  жөнінде  хабардар  бөлу;  саяси  жүйелер  мен  саяси  тәртіптерді  ажырату,  саяси 

партиялар мен белсенді топтарды, сонымен қатар саяси жетекшілерді білу қажет;  

өзіндік  қорытынды  жасауға;жазба  жұмыстарды  жазуға;рецензия  жазуға;  баяндамалар 

жасауға  баулу:  күнделікті  өмірде  және  өзінің  кәсіби  іскерлігінде,  саяси  мәдениеттің 

жаңалықтарын иелену арқылы саяси білімді де меңгеруі қажет. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар карточкалары, карталар  Әдебиет: 

1. Политология. Учебник для вузов / под ред. М.А. Василика. М., 1999 : 2. Гаджиез К.С. 

Политическая наука.- М., 2005. 

2. Пугачев В.й. Соловьев А.И. Введение в политологию. - М.: Аспект-пресс, 2002 - 477 с. 

3. История политических и правовых учений (под общей ред. B.C. Нерсесьянца). 
семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

KN 2110 


Құқықтық пәндер 

Модуль пәні/ пәндері: 

KN 2110 


Құқық негіздері 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Сарыбаев А. – аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  Заң   ғылымының   нәтижелерімен,   қоғамдық  

қатынастардың   дамуындағы   мемлекеттің   және   құқықтың   ролімен   таныстыру,  

нормативтік  заң  актілерін  білуге  үйрету. Модульдің  мазмұны:  Құқық  негіздері  курсының  пәні  және  жүйесі.  Мемлекет  пен 

құқықтың  негізгі  ұғымдары  мен  түсініктері.  Құқықтық  қатынастар.   Құқықтық  мінез-

құлық  және  құқық  бұзушылық.  Заңды  жауапкершілік.  Қазақстан  Республикасы 

Конституциялық  құқығының  негіздері.  Қазақстан  Республикасы  әкімшілік  құқық 

негіздері. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Құқық  негіздерін  білу  құқықтың  барлық 

салаларында қажет болады. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан 
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал