Модульдер каталогыжүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.05.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қызылорда «Болашақ» университеті 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫ 

 

5В010300 – «ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» 

(БАКАЛАВРИАТ)  

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚЫЗЫЛОРДА, 2013 

 

Құрастырушы: 

 

Педагогика, психология және дефектология кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы: 

KT 1101 


Қазақстан тарихы 

Модуль пәні/пәндері 

KT 1101 


Қазақстан тарихы 

Семестр: Кредиттер саны: 

ҚР кредиттері/ECTSкредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Бегімқұлова Ш. – аға оқытушы  Оқыту тілдері: 

қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ 

ҚР кредиттер саны 

Дәріс-30 сағ, практикалық сабақ – 15 сағ, 

СОӨЖ-45, СӨЖ-45 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  Қазақстанның  территориясында  ежелгі  уақыттан  бүгінгі 

күнге дейін болған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді білу. 

Модульдің  мазмұны:  Қазақстан  тарихының  ежелгі  дәуірден  бүгінгі  күнге  дейінгі 

кезеңдерін  қамтиды.  Атап  айтқанда  ежелгі  замандағы,  орта  ғасырдағы  Қазақстан 

кезеңдерін,  Қазақстан  монғол  үстемдігі  дәуірінде,  Қазақ  хандығы  дәуірі,  Қазақ  елінің 

тәуелсіздігінен  айырылуы,  осы  тәуелсіздік  күрес  жолындағы  ұлт-  азаттық  көтерілістер, 

ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  Қазақстанда  жүргізілген  реформалар,  ХХ  ғасыр 

басындағы  Қазақстан,  қазақ  зиялыларының  тәуелсіздік  жолындағы  күресі,  Кеңес 

дәуіріндегі Қазақстан, Тәуелсіз Қазақстан тарихына жан –жақты тоқталамыз.  

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері)Жалпы  түрік  қоғамында,  көшпелі  өркениет 

жүйесінде, евразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қоғам дамуында қазақ халқының, 

қазақ мемлекеттілігінің алатын орыны мен ролін білу. 

-          

Қазақ  этносының,  көшпелі  мал  шаруашылығының,  мәдениетінің,  әлеуметтік 

құрылымының және саяси жүйесінің пайда болуы және дамуын білу; 

-          

Тарихи оқиғаларды салыстыруды, оған баға беруді үйрену; 

-          

Қазіргі кездегі саяси жағдайларға стратегиялық бағытты анықтауды үйрену; 

-          

Оқытылған пәнге байланысты терминологияны білу: Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және электрондық құралдар 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық 

оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер,  практикалық  сабаққа  тапсырмалар,  СӨЖ 

тапсырмалары,  жеке  тапсырмалар  карточкалары, 

карталар және т.т. Әдебиет: 

1. 


Асфендияров С.Д. История Казахстана. - Алма-Ата, 1993. 

2. 


Абдакимов А. История Казахстана. - Алматы, 2008. 

3. 


Артыкбаев Ж.О. История Казахстана. Хрестоматия. - Астана, 1999. 

4. 


Арын Е., Арын Р., Абен Е. и др. Казахи. В 9 томах. Алматы: ПЖ-ТІРО, 1998. 

5. 


История Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти томах. - Алматы: 2009 

 

  

 

 

семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

Inf 1105 

Ақпараттану Модуль пәні/ пәндері: 

Inf 1105 

Информатика 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

3/5 


Оқытушы/оқытушылар: 

Жүгініс В. – магистр, аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат, 

зертханалық  сабақ  –  15  сағат,  СӨЖ-45 

сағат, СОӨЖ-45 сағат. Пререквизиттер: Модульдің оқу мақсаттары: кез-келген ақпараттық жүйелер туралы жалпы білімдералу, 

олардың  құрылысы  мен  жұмыс  жасауының  жалпы  заңдылықтарын  айқындау 

информатиканың  негізгі  ұғымдарын  түсіну  және  жаңа  ақпараттық  технологияларды 

меңгеру үшін студенттердің логикалық ойларын қалыптастыру. 

Модульдің  мазмұны:  Информатика  ғылым  және  техниканың  бірлестігі.  Қазіргі 

информатика  құрылымы.  Ақпарат,  оның  түрлері  мен  қасиеттері.  Деректерді 

тасымалдаушылар.  Деректермен  жұмыс  істеу  операциялары.  Буль  алгебрасы.  Графтар 

және  ағаштар.  Компьютердің  логикалық  элементтері.  Машинаны  ұйымдастыру:  Фон-

Нейман  принципі,  басқару  құрылғылары,  командалар  жүйелері  мен  типтері.  Енгізу, 

шығару  және  тоқтату.  Компьютер  жадысының  құрылғысы.  Енгізу,  шығару 

құрылғылары.Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Студенттерге  төмендегі  білімдерді 

қалыптастыруға ықпал етеді: 

-          

қазіргі информатика құрылымдарын білу; 

-          

деректермен жұмыс істеу операцияларын білу; 

-          

компьютерді толықтай игеру дағдыларын қалыптастыру. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. Информатика. Базовый курс. 2-издакние/Под ред. С.В. Симоновича. - СПб. Литер, 2006. 

640с.: 


2. 

Могилев А.В. и др. Информатика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов. - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2001.- 816 с. 

3. 


Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов. СПб.:., 2002 511с. 

4. 


Каймин В. А. Информатика: Учебник. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2003. 272 с. 

5. 


Морозевич А. Н. Основы информатики: Учеб.пособие. Мн.: Новое знание, 2003. 544 с. 

6. 


Острейковский В. А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. - 511 с. 

 

  семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

ETD 1106 

Тіршілік  қауіпсіздігі  және 

экология Модуль пәні/ пәндері: 

ETD 1106 

Экология және тұрақты даму 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Сатаева Д. – а.ғ.к., аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  болашақ  жас  мамандарға  ноосферлік  дүниетану,  жаңа 

экологиялық  көзқарас  қалыптастыру,  адам  мен  табиғатарасында  үйлесімдік  негізінде 

әлемдік  жер  экологиясының  негізгі  бағыттары  туралы  түсінік  беру  және  экологиялық 

мәдениеттің негізін қалау. 

Модульдің мазмұны:  

табиғатты  қорғау  қызметінің  және  тұрақты  даму  тұжырымдаманың  нақты мақсаттарымен приоритеттерін қарастыру.

 

пәнге  берілген  қысқаша  сипаттама:  тірі  ағзалардың  және  мекендейтін  ортаның  қарым-қатынастарының жалпы заңдылықтарын зерттеу; 

қоршаған ортаға антропогендік әсері мен байланысқан проблемаларды талдау; Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): 

тәжірибелік  сабақтардың  күнтізбелік-тақырыптық  жоспарға  сәйкес  рефераттарды, баяндамаларды  дайындау,  дискуссияларға,  диспуттарға,  рольдық  ойындарға,  дөнгелек 

столдарға дайындалу; 

оқытушының  студентпен  өздік  жұмыстардың  (ОСӨЖ)  күнтізбелік-тақырыптық жоспарға  сәйкес  аннотацияларды,  мини-дәрістердің  конспектілерін  жазу,  глоссарийды, 

салыстыру сипаттамаларды құрастыру; 

 - 

студенттің  өздік  жұмыстарының  тақырыптарына  сәйкес  жазбаша  және  ауызша тапсырмаларды орындау. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1.   


Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология Человек-экономика-биота-среда., М., 

«ЮНИТИ»,2007. 

2. 

Шилов И.А.Экология.М.: Высшая школа,2001. 3. 

Ильин 


В.И.. Экология,М.: «Перспектива», 2007. 

4. 


Новиков  Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М., «ФАИР-ПРЕСС», 2003. 

5. 


НиканоровА.М.,Хорунжая Т.А. «Глобальная экология», М., ЗАО, «Книга сервис», 2003. 

6. 


Виталиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А.Основы общей экологии Алматы, «Қазақ 

университеті», 2007. 

семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

TKN 1111 

Тіршілік  қауіпсіздігі  және 

экология Модуль пәні/ пәндері: 

TKN 1111 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Рахымжанова М. - аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің оқу мақсаттары: болашақ мамандарға төтенше жағдайда адамды қорғау әдіс-

тәсілдерін меңгерту. 

Модульдің мазмұны: Оқушылардың өздерінің жеке басының және қоршаған адамдардың 

қауіпсіздігіне  жауапкершілікпен  қарауға,  болуы  мүмкін  апат,  қирау  және  алапат 

зардаптарынан дұрыс қорғана білуді қатерлі жағдайларда сауатты шешім қабылдай және 

болжай  алу,  сондай-ақ  адам  тіршілігінің  барлық  саласындағы  қауіпті  жағдайлардың 

алдын-алып,  өзіне  және  басқаларға  көмек  көрсете  білуді  қалыптастыру.Теориялық 

алынған білімімен іс- жүзінде атқарылатын қауіпсіздік шараларын меңгеру, адамдардың 

қандайда болмасын экстремальды жағдайлардаөмірін сақтап қалуға себеп болады. 

 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Тіршілік  қауіпсіздігінің  негіздерін  білу 

тұрмыстық және экстремалды жағдайда қолдануға қажет. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. 


Учебное пособие для студентов ВУЗ по курсу «Безопасность жизнедеятельности». 

Книга 1.-Алматы: АЧС РК, Республ. Курсы ЧС и ГО, 2002. 2. 

Учебное пособие для студентов ВУЗ по курсу «Безопасность жизнедеятельности».-

Книга 2.-Алматы: АЧС РК, Республ. Курсы ЧС и ГО, 2003. 

3. 


Николаев  Л.А.  Основы  защиты  населения  от  оружия  массового  поражения.  Уч. 

пособ. для вузов. Минск, 1988г. 

4. 

Кауашев  С.К.,  Лещинская  Л.Ц.  Абишев  Х.А.  Сильнодействующие  ядовитые вещества (СДЯВ). Неотложная мед.помощь при острых отравлениях (на русс, и каз. яз). 

Методическое пособие А-Ата, 1993г.  

 

 

 

 

 

 

 семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

Ale 1107 

Әлеуметтану 

Модуль пәні/ пәндері: 

Ale 1107 

Әлеуметтану 

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

2/3 


Оқытушы/оқытушылар: 

Наурызбаева Х.Т. - аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-15 сағат, практикалық сабақ-15 сағат,  

СӨЖ-30 сағат, СОӨЖ-30 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  Студенттер   қоршаған   әлеуметтік   орта,   әлеуметтік  

процесстер   мен   институттар,  нормалар,   тұлға   т.с.с.   ұғымдар   жайлы   барынша  

мағлұмат   алады.  Әлеуметтік   ортаны   ғылыми   тұрғыдан  тануға  үйретеді,  әлеуметтік  

институттардың   қызмет   етуі   мен   дамуы,   әлеуметтік   құрылымы   мен   қатынас  

ерекшеліктері  жайлы  түсінік  береді; макро / микро социологиялық зерттеулерді жүргізе 

алады;  социометриялық  зерттеудің  негіздерін  игеріп,  құжаттарды  және  статистикалық 

деректерді сауатты жүйелеп және жіктей алады. Модульдің  мазмұны:  Әлеуметтану  ғылым  ретінде  (пәні,  құрылымы  және  қызметі). 

Әлеуметтанудың  қалыптасу  және  даму  тарихы  (әлеуметтік-философия  алғышарттар). 

Классикалық және қазіргі заманғы әлеуметтік теориялар. Қоғам, әлеуметтік институттар, 

өзара  әрекеттесу.  Әлеуметтік  топтар  және  қауымдастықтар.  Әлеуметтік  өзара  қарым-

қатынастардағы  жеке  тұлға  (тұлғаның  әлеуметтенуі).  Әлеуметтік  теңсіздік  және 

әлеуметтік ұтқырлық. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері): 

-          

Мамандардың барлығына қазіргі сұраныстарға сай әлеуметтік ізденістерді өткізу. 

-          

Әлеуметтану ізденістік әдістермен, тәсілдермен таныстыру. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет: 

1. 


Радугин А.А. Социология: курс лекций. М., 2000; 

2. 


Габдуллина К.Г. и др. Социология. Алматы, 2005; 

3. 


Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология, в 3-х т. - М., 2000; 

4. 


Кравченко А.И. Социология - М., 2007 - 536с.; 

5. 


Радаев  В.В.  Экономическая  социология.  -  М.,  1998;  Ядов  В.А.  Методология  и 

методика социологического исследования. - М., 2002. 

 

 

  

 

 

1 семестр 

Мамандық бойынша міндетті  модуль 

 

Модульдің атауы 

PMK 


1201 

Мамандыққа 

баулудың 

педагогикалық-психологиялық негіздері Модуль пәні/ пәндері: 

PMK  1201  Психологиялық-педагогикалық 

мамандыққа кіріспе                             

Семестр: Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

1/2 


Оқытушы/оқытушылар: 

Нұрланқызы Г. – магистр, оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Дәріс-10  сағат,  практикалық  сабақ-5  сағат,  

СӨЖ-15 сағат, СОӨЖ-15 сағат. 

Пререквизиттер: 

қазақстан тарихы, мектептегі тарих, әдебиет 

пәндері, адам және қоғам. 

Модульдің оқу мақсаттары: болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетімен таныстыру. 

Модульдің  мазмұны:  «Психологиялық-педагогикалық  мамандыққа  кіріспе»  пәні 

психологиялық-педагогикалық  іс-әрекеттің  мән-мағынасын  жан-жақты  терең  ашып 

көрсетеді.  Сонымен  қатар  психологиялық-педагогикалық  іс-әрекеттің  гуманистік 

бағытын,  әлеуметтік  ролін,  оқыту  функцияларын  белгілей  отырып,  педагогтың  кәсіби-

тұлғалық қасиеттерінің қалыптасып шыңдалу, педагогикалық шеберлігін ұштау жолдарын 

айқындайды.  Бүгінгі  таңда,  білім  алу  –  өмірдің  жоғарғы  құндылығына  айналып 

отырғандықтан, педагогикалық мамандықтарға қызығушылық артуда, яғни педагогикалық 

іс-әрекетпен айналысатын адамдардың білімі мен қатар кәсіби шеберлігінің жоғары болуы 

– 

бүгінгі заман талабы. Негізгі құзыреттілігі (оқыту нәтижелері):  

-  


болашақ мамандардың қызметінің обьектісі, пәні туралы білу; 

-  


негізгі психологиялық-педагогикалық құбылыстардың мәні туралы; 

мектептің   тұтас  оқу-тәрбие  үрдістерін  диагностикалауды,  тәжірибелік  біліктерді меңгеру; 

-  


оқыту  іс-әрекетін  бақылау  кезінде  психологиялық-педагогикалық  білімді 

шығармашылықпен пайдалану. Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік 

тестілеу 

нысанында 

Компьютерлік тестілеу нысанында емтихан   

Қолданылатын 

техникалық 

және 

электрондық құралдар: 

Интерактивтік 

тақта, 

проектор, электрондық  оқулықтар,  оқу-әдістемелік 

құралдар. Үлестірмелі материалдар: 

Дәрістер, 

практикалық 

сабаққа 


тапсырмалар,  СӨЖ  тапсырмалары,  жеке 

тапсырмалар  карточкалары,  карталар  және 

т.т. 

Әдебиет:  

1.

 Н.А.Березовин Педагогикалық қатынасу мәселелері – М., 1989 

2.

 А.И.Мищиенко Педагог мамандығына кіріспе – Новосибирск, 1991 

3.

 Н.В.Кузьмин Мұғалім еңбегі психологиясы очерктері – Л., 1967 

4.

 Рубинский Л.И. Мамандыққа кіріспе, 1991 

 

  

1, 2 

семестр 

Жалпы білім беру модулі 

 

Модульдің атауы 

Sht 1103 

Тілдердің практикалық курсы Модуль пәні/ пәндері: 

Sht 1103 

Шетел тілі 

Семестр: 

1-2 


Кредит саны: 

ҚР кредиттері/ ECTS кредиттері 

6/9 

Оқытушы/оқытушылар: 

Рсалиева А. - аға оқытушы Оқыту тілдері: 

Қазақ/орыс Оқу сабақтарының түрлері/ҚР кредиттер 

саны: 

Практикалық сабақ-90 сағат, СӨЖ-90 сағат, 

СОӨЖ-90 сағат. 

Пререквизиттер: Модульдің  оқу  мақсаттары:  лексикалық  және  грамматикалық  бірліктерді  қолданысқа 

ала отырып, диалогтық және монологтық сөйлеуге және жеке немесе іскери маңызы бар 

хабарламалар жасауға үйрету. Модульдің  мазмұны:  Қарым-қатынастың  ауызша  және  жазбаша  нысандар  ауқымында: 

мәліметтерді  жеткізу,  әңгімелесушіге  ақпарат  беру  даярлығы,  қызығу,  сұрау.  Диалог 

ауқымында:  дайындалған  сөйлеу  негізіңнде  пәкәрлерәмен  алмасу.  Монологты  сөйлеуде: 

жай фразалармен тұрғылықты жерін, күн тәртібін және т.б. суреттеу, өзә туралы, өзінің 

әрекеттері  мен  қызығушылықтары  туралы  қысқа  ақпарат  жасау.  Жазбаша  қарым-

қатынаста:  жай  фразалармен  туған-туысқандарын,  қоршаған  адамдарды,  олардың 

жұмыстарын,үйлерін және т.б. суреттеу. 

Негізгі  құзыреттілігі  (оқыту  нәтижелері):  Бұл  пән  бойынша  игерген  білімдері 

келешекте  магистратураға  түсуге  немесе  халықаралық  түрлі  конкурстар  мен  жоба, 

конференцияларға қатынасу үшін арнайы құжат толтырғанда өз көмегін тигізеді. 

Қорытынды бақылау түрі: 

Компьютерлік тестлеу нысанында емтихан Каталог: images
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
images -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
images -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
images -> МЕҢдаяқова қуанышкҥл (15. 05. 1942)
images -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
images -> Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Абылқайырхан көшесі, 16 Қобда аудандық орталықтандырылған
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәуліт мүБӘрак алматы, 2015
images -> "Серке"/Петербургте/, "Қазақ газеті"/Троицк/, "Қазақстан"/Орда, Орал/, "Айқап" журналы/Троицк
images -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
images -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет