Қмму еңбек (ішкі) тәртібініңжүктеу 266.54 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата22.04.2017
өлшемі266.54 Kb.
1   2   3

7.

 

Университет бөлмелеріндегі тәртіп 

7.1.


 

ҚММУ оқу  корпустарындағы,   жатақхана  және  басқа  ғимараттарындағы  

тиісті  тәртіп пен санитарлық-гигиеналық жағдайды  қамтамасыз ету ТЖД 

бӛлімшелерімен жүзеге  асырылады.     Мүлікті  жарамды түрде  ұстау және  

кафедралар  мен  бӛлімшелердегі    жабдықталуына  кафедра    және    бӛлімше  

жетекшілері жауапты. ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 17 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

7.2.

 

Кафедралар  мен  бӛлімшелердегі  мүліктер  мен  жабдықтарды  сақтағаны үшін кафедралар мен бӛлімшелерінің жетекшілері жауап береді. 

7.3.


 

Университетке қатысты барлық бӛлмелерде тыйым салынады: 

7.3.1.

 

сыртқы киімдерде, бас киіммен жүру; 7.3.2.

 

қатты  шуылдаулар,  шуылдар,  тыныштықты  бұзу,  сабақ  уақытында дәліздерде себепсіз жүру; 

7.3.3.


 

ЖОО  іргелес    аумақтары,    оқу    копустары,  студенттік    жатақханалары,  

клиникалық базаларында темекі  шегу, алкогольдік, наркотиктік мастануды  

немесе басқа  типті  интоксикацияны тудыратын заттарды пайдалану. 

7.4.

 

Естілігіне  байланысты  күмән туғызатын тұлғаға, лауазымына  қарамастан  дереу  (сол  күні)    наркодиспансерде  куәландырудан  ӛту    ұсынылады.  Бас  

тартқан  жағдайда,    куәландырудан  ӛтуден  бас    тартқаны    туралы    акт 

құрылады,  сондай-ақ,  тиісті    шараларды    қолдану  үшін    университет 

ректорының атына  баяндау  хат жазылады. 

7.5.

 

Ректор, проректорлар,  факультет декандары  мен олардың  орынбасарлары  оқытушылар  мен    білім  алушылардың    қабылдау    сағаттарын  

факультеттердің  жұмыс уақытына  байланысты  белгілейді. 

7.6.

 

Университет әкімшілігі оқу орнының күзетілуін, құралдар, жабдықтар мен басқа  да  мүліктердің  сақталуын,  сондай-ақ  университетке  тиесілі  барлық 

ғимараттарында қажетті тәртіптің сақталуын қамсыздандырады. 

7.7.

 

Университет  кабинеттерінің,  дәрісханаларының,  бӛлмелерінің  кілттері комендантта  (меңгерушіде)  болуы  керек,  кілттердің  берілуі  және  алынуы 

белгіленген үлгідегі журналда жазылуы қажет. 

7.8.

 

Университеттің барлық 

материалдық 

құндылықтары 

мүліктік 

жауапкершілік  туралы  шарт  жасалатын  материалдық  жауапты  тұлғаларға 

сақтауға  беріледі.  Материалдық  жауапты  тұлғалар  жұмыстан  босатылған 

жағдайда  университеттің  құрылымдық  бӛлімшелерінің  жетекшілері 

материалдық  құндылықтардың  уақытылы  және  дұрыс  тапсырылуына 

жауапты. 

7.9.


 

Университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылары үшін 

сабақ  және  сабақтан  тыс  уақытта  медициналық  халат  пен  бейдждан 

тұратын  бірыңғай  форма  қарастырылады.  Университет  білім  алушылары 

мен  қызметкерлері  дӛрекі,  мәдениетсіз,  ұлттық,  немесе  діни  бағыттағы 

элементтері бар басқа киімдерден басқа іскерлік киімдерді киюі керек. 

7.10.

 

Еңбек  және  оқу  тәртібін  нығайту,  білім  беру  ұйымына  келу  уақытында және  денсаулығын  қамтамасыз  ету  үшін  Университет  аймағында 

қолжетімділікті  бақылау  және  басқарудың  бірыңғай  автоматтандырылған 

жүйесі (ҚББЖ), ҚББЖ пайдалану ережелері барлық жоо білім алушылары, 

қызметкерлерінің барлығы үшін міндетті болып табылады. 

 

8.

 

Қолжетімділікті бақылау мен басқарудың жүйесін пайдалану ережелері 

8.1.


 

Оқу  орнының  аясында  жалпы  қауіпсіздікті  деңгейін  нығайту,  еңбек  және 

оқу-тәрбие процесінің тиімділігін жоғарылату, сонымен  қатар мемлекеттік 

мүліктің  сақталуын  қамтамасыз  ету  үшін  Университетте    Қолжетімділікті 

бақылау және басқару жүйесі (одан әрі - ҚББЖ) енгізілді. 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 18 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

8.2.

 

ҚББЖ  дегеніміз  қолжетімділікті  бақылау  және  басқару  үшін  оқитын электрондық құрылғы мен турникеттің бір жағынан, және  екінші жағынан 

пайдаланушылардың электрондық карталары ретінде кӛрініс табады. 

8.3.

 

Пайдалану үшін  қолжетімділік  карталарын  ұсыну  қайтарымдық тәртібінде келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 

8.3.1.


 

Оқуға түскен тұлғаларға, немесе жоо электронды қолжетімді карталар жеке 

тұлғасын  куәландыратын құжаттың және  3х4 фотосуретінің  болуы кезінде 

жұмысқа  рәсімделу  немесе  оқуға  қабылдану  кезінде  қолжетімді  бақылау 

және басқару жүйесі үшін жауапты тұлғамен (Гоголь кӛш. 40 № 4 ОК 324 

кабинет) беріледі. Жеке қолжетімділік карталарын қайтарып беру қайтарма 

парағындағы  міндетті  белгілеуімен  қолдетімділікті  бақылау  және  басқару 

жүйесі  үшін  жауаптымен  жұмыстаны  шығару  күні,  оқуы  аяқталғаны  күні 

жүзеге асырылады. 

8.3.2.


 

Жооға келушілер университет қызметкерінің алдын ала тапсырыс беруімен 

күзет  постындағы  қонақ  электрондық  картасын  жеке  тұлғасын 

куәландыратын  құжатты  тапсырумен  және  қонақ  карталарын  тіркеу 

журналында қол қоюмен алады. Кетер кезіндегі келуші оған берілген қонақ 

картасын  турникеттің  карта  қабылдаушысына  түсіруі  керек  немесе  оны 

күзет постына қайтаруцы тиіс.  

8.4.


 

Қолжетімділіктің  электрондық  карталары  ҚББЖ  басқа  да  элементтері 

ретінде  университет  мүлігі  болып  табылады  және  қайтарымсыз 

пайдалануға  беріледі.  Құртқаны,  жоғалтқаны,  немесе  қайтармағаны  үшін 

еінәлі  тұлғалар  материалдық  жауапкершілікке    тартылады  және  залалды 

табиғи,  немесе  мүліктің  қалдықтық  құны  бойынша  ақшалай  эквивалентте 

тӛлейді.  

8.5.


 

Турникеттер  білім  беру  ұйымының  аумағында  қолжетімділікті  қатаң  бір 

адам  үшін  электрондық  карталардың  жолымен  басқару  үшін  арналған. 

Турникетті  басқару  пультінің  тетігімен  ашу  күзет  қызметкеріне  осы 

Ереженің 8.10. т. кӛрсетілген жағдайлар кезінде ғана рұқсат етіледі. 

8.6.


 

Турникет  арқылы  ӛту  үшін  электронды  картаны  оқитын  құрылғыға 

жақындату керек, ол пайдаланушының жанында орналасқан.  

8.7.


 

Картаны  оқыған  соң,  қолжетімділікті  бұзған  жағдайда  турникеттің 

индикаторында  жасыл  бағдар  жанады;  тыйым  салынған  жағдайда  қызыл 

түсті STOP жазбасы шығады.  

8.8.

 

Егер  электрондық  картаны  оқыған  кезде  турникет  индикаторы  әсер етпейтін болса, немесе жасыл түсті ӛзгертпейтін болса, күзет қызметкеріне 

ҚММУ  аумағына  кіру  үшін  шағымдану  керек,  және  одан  кейін  тез  арада 

одан әрі нұсқаулық алғанға дейін сіздің электрондық картаңыздың жұмысқа 

жарамсыздығы  туралы  қолжетімділік  бақылау  жүйесі  үшін  жауаптыға 

(Гоголь  кӛш.,  40  №  4  ОК  324  кабинет)  ескерту  керек.  Күзет  қызметкері 

Т.А.Ә.  кӛрсетуімен  және  жеке  тұлғасын  растайтын  құжатымен  ашқанда 

кӛрсетуі керек. 

8.9.


 

Электрондық  картаны  оқыған  соң,  Университет  аумағына  (Т.А.Ж.) 

қолжетімділік туралы мәліметтер KGMU серверіне түседі, ол жабық құпия 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 19 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

пароль  бойынша  университеттің  жауапты  әкімшілігімен  тұлғалар 

сақталады және ұсынылады.  

8.10.

 

Күзет  қызметкерлері  турникеттерді  басқару  пультінің  тетігімен  ашуға құқылы, ол күзет бӛлемелерінде орналасқан: 

 университет басшылығының тура басшылығымен

 халықаралық  конференцияларды,  семинарларды,  экскурсияларды  және 

басқа  да  ҚММУ  ғимараттарында  бұқаралық  адамдардың  келуімен 

байланысты басқа да шаралар ӛткізу;  

 шұғыл  форс-мажор  жағдайларында  (ӛрт,  террористтік  актлер  және 

ғимараттардан  адамдардың  шұғыл  шығуын  талап  ететін  басқа  да 

фактлері, АҚ және ТЖ оқулары кезінде).  

8.11.


 

ҚММУ қызметкерлері мен білім алушыларына тыйым салынады:  

 

бір уақытта бір электрондық картамен екі адам ӛту;   

қолжетімділіктің  электрондық  карталарын  жоғалту,  басқа  біреуге беру және бӛтен электрондық карта арқылы ӛту; 

 электрондық 

қолжетімділік 

картасын 

тағайындамасынсыз 

пайдалану; 

 турникет астынан ӛту және оны үстінен аттап ӛту;  

 ҚММУ  ғимаратына  әріптестерін,  қонақтарды,  келгендерді  және 

басқа да адамдарды ӛткізу. Картаны басқа адамға беру және бӛтен 

адам картасымен кіру

 ӛтпелер арқылы басып ӛту; 

 турникетті  бұзу,  қарсылық  жасайтын  планкалардың  қозғалысына 

қарсы тұруға тырысу; 

 

турникеттерді  ашық  қалпында  ұстп  тұру,  турникеттің  айналуына «кӛмек»  үшін  күш  түсіру  және  электрондық  картаның  жұмыс 

істемеуінде ашуға тырысу

 

турникет  арқылы  габаритке  сыймайтын  заттарды,  қораптарды, заттарды және т.б. ӛткізу; 

 қапшықтарды  турникеттің  оқытылатын  жеріне  құрылғының 

зақымдалуын тоқтату мақсатында электрондық карталарды оқитын 

жерге салу. 

8.12.


 

8.11. т. кӛрсетілген бұзылыстарды анықтаған кезде: 

 

күзет  қызметкерлері  Университет  ғимаратына  кіруді  жағдайды анықтағанға  дейін  және  бұзақылық  жасағандардан  пайдаланудан 

жеке  электрондық  қолжетімділік  картасын  тартып  алғанға  дейін 

тыйым салуға құқылы

 бұзылыстарда кінәлі адамдар ӛзінің құрылымдық бӛлімшесі арқылы 

Университет ректорының атына түсініктеме жазады және қайтадан 

 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 20 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

қолжетімділікті  бақылау  және  басқару  жүйесі  үшін  жауапты 

тұлғадан  қолжетімділіктің  электронды  картасын  алады  (Гоголь 

кӛш., 40 № 4 ОК 324 кабинет); 

 Университет 

әкімшілігі 

осы 

Ережелермен қарастырылған 

бұзылыстар  үшін  ҚББЖ  пайдалану  ережелерін  бұзғаны  үшін 

тәртіптік сӛгістерге ілігуі мүмкін. 

 

  

 

Құрастырған(дар): О.В. Карев  

Қолы: т/ққ 

А.Б. Ташетова  

Қолы: т/ққ 

Д.А. Барков  

Қолы: т/ққ 

Т.В. Юн  

Қолы: т/ққ 

Л.А. Привольнева  

Қолы: т/ққ 

Күні: 07.04.14 

Тексерген(дер): 

А.З. Мұратова  

Қолы: т/ққ 

А.С. Калина  

Қолы: т/ққ 

Күні: 11.04.14 

Келісілді: 

З.З. Бектұрғанов  

Қолы: т/ққ 

В.Б. Молотов-Лучанский  

Қолы: т/ққ 

А.А. Тұрмұхамбетова  

Қолы: т/ққ 

Б.Н. Кӛшерова  

Қолы: т/ққ 

Н.Н. Наурызов  

Қолы: т/ққ Күні: 12.04.14 

 

Каталог: media -> kgmudoc
media -> Ілияс есенберлин
kgmudoc -> Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
kgmudoc -> Issn 2305-6045 медицина жəне экология medicine and ecology
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Қмму ректоры м.ғ. д., профессор Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызы
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан карагандинский государственный медицинский
kgmudoc -> Қазақстан Республикасы 010000, Астана қ. Бейбітшілік к., 54 үй

жүктеу 266.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет