Қмму еңбек (ішкі) тәртібініңжүктеу 266.54 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата22.04.2017
өлшемі266.54 Kb.
  1   2   3

ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 1 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ҚММУ ректоры 

м.ғ.д., профессор 

________т/ққ________ 

Р.С. Досмағамбетова 

«14» сәуір 2014 ж. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚММУ ЕҢБЕК (ІШКІ) ТӘРТІБІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 2 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 1.

 

Жалпы ережелер 

1.1.


 

Осы  ҚММУ  еңбек  (ішкі)  тәртібінің  ережелері,  одан  әрі  «Ережелер»

Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясына, 

Қазақстан 

Республикасының  Еңбек  кодексіне  (одан  әрі  Еңбек  Кодексі), 

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңына,  Қазақстан 

Республикасының  «Халық  денсаулығы  туралы»  Кодексіне,  2012 

жылдың 6 сәуіріндегі Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің  м.а.  №  148  бұйрығымен  бекітілген  Білім  беру 

ұйымдарының  ішкі  тәртібінің  үлгілік  ережелеріне  және  Ұйымның 

Жарғысына сәйкес дайындалды.  

1.2.


 

Ережелерде  еңбекті  ұйымдастыру  мен  білім  беру  процесінің 

қатынастарын реттеу тәртібі қарастырылады.  

1.3.


 

Ережелер  білім  беру  ұйымының  жұмысының  басталу  және  аяқталу 

уақытын,  олардың  арасындағы  үзілістерді,  білім  алушылардың  оқу 

сабақтарының  ұзақтылығын,  қызметкерлердің  жұмыс  уақыты  мен 

демалыс  уақытын,  еңбек  және  оқу  пәндерін  қамтамасыз  ету 

жағдайларын,  сонымен  қатар  білім  беру  ұйымында  болудың 

ережелері мен нормаларын бекітеді.  

1.4.


 

Ішкі  тәртіпті  қамтамасыз  ету  мақсатында  білім  беру  ұйымының 

әкімшілігі  қызметкерлер  мен  білім  алушыларға  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасымен,  Ұйым  Жарғысымен  және  осы 

Ержелермен міндеттелген міндеттерді орындауын қамтамасыз етеді.  

1.5.


 

ҚММУ  еңбек  және  оқу  тәртібі  қызметкерлердің  және  білім 

алушылардың  еңбек  және  оқу  міндеттерін  саналы  және  адал 

орындауына  негізделген,  және  жоғары  сапалы  еңбек  пен  оқытудың 

жоғарғы сапасының қажетті жағдайы болып табылады. 

1.6.


 

Еңбек  және  оқу  тәртібі  әкімшілікпен  еңбек  және  оқуға,  түсіндіру 

әдістерінеғ  ынталандыруға,  сонымен  қатар  теріс  қылық  жасағаны 

үшін  тәртіптік  шығындар  қолданумен  оқу-тәрбие  процесіне 

қатысатын  қызметкерлер  мен  қатысушылардың  саналы  қатынасына 

қажетті ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайларды жасау 

жолымен қамтамасыз етіледі.  

1.7.


 

Ішкі  еңбек  тәртібінің  ережелерін  пайдаланумен  байланысты  барлық 

мәселелер  ҚММУ  әкімшілігімен  ӛз  құзіретінің  аясында  ҚММУ 

әкімшілігімен,  ал  заңнамамен  қарастырылған  жағдайларда  кәсіподақ 

комитетімен  бірлесе  немесе  келісе  отырып  шешіледі.  Бұл  мәселелер 

сонымен қатар еңбек ұжымымен ӛзінің құзіретіне сәйкес орындалады. 

1.8.

 

Қызметкерлер арасындағы қызығушылықтар мен қатынастарды шешу ҚММУ  Ұжымдық  шартының  негізінде,  білімін  бағалау  бойынша 

профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылар арасында – Білім 

алушылардың  білімін  бағалаудың  рейтингтік  жүйесі  туралы 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 3 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

ереженеің,  қызметкерлер  мен  білім  алушылар  арасындағы  түрлі 

санаттардың арасындағы қызығушылықтар мен қатынастардың басқа 

да  қайшылықтары  Қоғамдық  комиссиялардың  шешімімен,  немесе 

Қазақстан  Республикасының  Заңнамасымен  бекітілген  тәртіпте 

шешіледі. 

1.9.


 

Еңбек  (ішкі)  тәртіп  ережелері  жұмыс  беруші,  жұмыскерлер,  білім 

алушылар  мен  басқа  да  білім  беру  ұйымының  аумағындағы  адамдар 

үшін міндетті болып табылады. 

 

2.

 

Университет әкімшілігінің негізгі міндеттері 

2.1.


 

ҚММУ  әкімшілігі  азаматтық,  еңбек  заңнамасының,  білімі  туралы 

заңнаманы және осы Ережелерді басшылыққа ала отырып міндетті: 

2.1.1.


 

профессор-оқытушылар  құрамының  және  оқу  ұйымының  басқа  да 

қызметкерлерінің  еңбегін  әрқайсы  ӛз  мамандығы    мен  біліктілігі 

бойынша  жұмыс  істеу  үшін,  ӛзіне  міндеттелген  жұмыс  орнына  ие 

болуы үшін ұйымдастыру; 

2.1.2.


 

жұмыскерлерге  уақытында  тапсырма  беруге,  оларды  қажетті 

материалдармен, жабдықтармен қамтамасыз етуге, қауіпсіз және дені 

сау етіп қамтамасыз ету; 

2.1.3.

 

ӛндірістің, ғылымның, техниканың, мәдениеттің уақытша талаптарын және  олардың  дамуы  мен  еңбекті  ғылыми  ұйымдастыру 

келешектерінің сапасын жақсарту үшін жағдайлар жасау; 

2.1.4.

 

оқытудың  алдыңғы  қатарлы  әдістерін  оқыту  мен  енгізуді ұйымдастыру; 

ҚММУ 


оқу-ӛндірістік 

шеберханаларында 

(шаруашылықтарында) 

күрделі 


және 

ауыр 


жұмыстарды 

механизациялау; 

2.1.5.

 

ҚММУ  жұмысты  және  оқуды  жақсартуға  бағытталған  еңбек ұжымының  ұсыныстарын  уақытында  қарастыру  және  енгізу, 

ӛндірістік мәжілістердің шешімдерін іске асыру, оқу ұйымының үздік 

қызметкерлерін демеу және ынталандыру; 

2.1.6.


 

еңбек және оқу тәрбиесін жан-жақты нығайту; 

2.1.7.

 

еңбек  жағдайын  жақсарту,  еңбек  туралы  заңнаманы  бұлжытпай орындау, еңбек күзеті бойынша ережелерге сәйкес барлық орындарда 

қажеттің  техникалық  жабдықтауды  қамтамасыз  ету  және  жұмыс 

ережелерін  құру  (қауіпсіздік  техникасының  ережелеріне,  санитарлық 

нормалар мен ережелерге және т.б.); 

2.1.8.

 

Ережелерде  еңбектің  қауіпсіз  жағдайларын  қамтамасыз  ету  үшін қажетті  жұмыстардың  ӛндірісі  кезінде  сақтану  керек  талаптардың 

болмау  кезінде  университет  әкімшілігі  еңбектің  қауіпсіз  жағдайын 

қамтамасыз ететін шаралар қабылдайды; 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 4 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

2.1.9.

 

бӛлмелердің  жағдайын,  жылыту  жүйесін,  жарықты,  желдетуді, жабдықтауды  қалыпты  ұстап  тұруға,  білім  беру  ұйымының 

қызметкерлерінің,  білім  алушыларының  және  қонақтарының  сыртқы 

киімін сақтау үшін қалыпты жағдайлар жасауға; 

2.1.10.


 

ӛндірістік  жарақаттың  алдын  алатын  қауіпсіздік  техникасының  жаңа 

құралдарын  енгізуге,  қызметкерлер  мен  білім  алушылардың  кәсіби 

және басқа да ауруларының туындауының алдын алатын санитарлық-

гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етуге

2.1.11.


 

қызметкерлер мен білім алушылардың санитария ережелері мен еңбек 

гигиенасының,  ӛртке  қарсы  күзет  пен  ішкі  қауіпсіздік  нормаларын 

ұстануын үнемі бақылауға алу; 

2.1.12.

 

ҚММУ  барлық  қызметкерлеріне  уақытында  демалысты  ұсынуды қамтамасыз ету; 

2.1.13.


 

еңбекақы мен шәкіртақыны уақытында тӛлеу; 

2.1.14.

 

еңбектің  жоғары  ӛнімділігін  жоғарылату,  жұмыс  сапасын  жақсарту үшін  жағдайлар  жасау:  еңбектің  адами  ынталандырылуының  ролін 

жоғарылату,  қызметкерлер  мен  білім  алушыларды  ынталандыру 

туралы мәселелерді шешу; 

2.1.15.


 

ҚММУ 


профессор-оқытушалыр 

құрамы 


мен 

басқа 


да 

қызметкерлерінің  іскерлік  (ӛндірістік)  біліктілігін  жүйелі  түрде 

жоғарылатып отыруды қамтамасыз ету. 

2.1.16.


 

ұжымда  іскерлік,  шығармашылық  жағдайды  ұстап  тұру,ӛндірістік 

мәжілістер  мен  қоғамдық  қызметтің  басқа  да  формаларын  пайдалана 

отырып қызметкерлердің басымдылығы мен белсенділігін демеу және 

дамыту,  Университеттің  еңбек  ұжымының  сынамалы  ескертулерін 

уақытында қарастырып отыру және қажетті шаралар қабылдау. 

2.1.17.

 

Университет  әкімшілігі  Білім  беру  ұйымының  Ішкі  тәртібінің ережелерімен жоо қызметкерлерін, білім алушыларды, сонымен қатар 

олардың  ата-аналарын  немесе  заңды  ӛкілдерін  қолжетімділігі  мен 

танысуын қамтамасыз етеді. 

 

3. 

Университет қызметкерлерінің негізгі міндеттері 

3.1.


 

Университет қызметкерлері міндетті: 

3.1.1.


 

адал және шынайы жұмыс істеу

3.1.2.

 

ӛз  мамандығы  бойынша  оқу,  ғылыми  және  әдістемелік  жұмысты жоғары деңгейде орындау; 

3.1.3.


 

жүктелген жұмыс кӛлемдерін уақытында орындау; 

3.1.4.

 

ғылыми  зерттеулер  ӛткізу  және  осы  зерттеулердің  нәтижелерінің практикалық денсаулық сақтауға енгізілуіне қатысу; 

3.1.5.


 

білім  алушылар  арасында  тәрбие  беру  жұмысын  жүзеге  асыру,  білім 

беру процесіне инновациялық технологияларды енгізу


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 5 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

3.1.6.

 

білім  алушыларға  жеке  жұмыстарды  ұйымдастыруда  кӛмек  кӛрсету, ғылыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік жүргізу; 

3.1.7.


 

педагогикалық  және  кәсіби  деңгейін  жүйелі  жоғарылатып  отыру: 

теоретикалық  білімдерді,  практикалық  тәжірибені,  ғылыми  жұмысты 

жүргізу  әдістерін,  педагогикалық  шеберлікті  жетілдіру,  ғылыми-

педагогикалық кадрлардың дайындығын жүзеге асыру, сонымен қатар 

ӛзінің  іскерлік  (ӛндірістік)  біліктілігін  жүйелі  түрде  жоғарылатып 

отыру; 

3.1.8.


 

еңбек  және  технологиялық  тәртіпті  ұстану,  жұмыс  уақытын  тәртібі 

мен ұйымда бекітілген тәртіпте пайдалануды тура ұстану; 

3.1.9.


 

жұмыстардың қалыпты ӛндірісіне кедергі жасайтын немесе қиындық 

туғызатын  себептер  мен  жағдайлардың  туындауы  кезіндегі 

әкімшілікті тез арада хабарландыру (тұрып қалу, апат); 

3.1.10.

 

ӛзінің жұмыс орнын тәртіпте және таза ұстап тұру3.1.11.

 

мемлекеттік  меншікті  күтіп  ұстау  және  нығайту,  ҚММУ  мүлігінің дұрыс  сақтаулы  мен  пайдаланылуын  қамтамасыз  ету,  жабдықтарды, 

аппаратураны,  құралдарды,  кітап  қорын,  мүлікті  және  т.б.  тиімді 

пайдалану.  Білім  беру  ұйымының  бӛлмелерінде  және  аумақтарында 

тазалықты ұстап тұру. 

3.1.12.

 

толық кӛлемде сәйкес ережелермен және нормалармен қарастырылған еңбек  күзеті  мен  ӛртке  қарсы  күзет  талаптарын  орындау,  берілген 

арнаулы  киімді,  арнаулы  аяқ  киімді  және  қорғаныстың  басқа  да 

құралдарын пайдалану; 

3.1.13.


 

ӛзін  дұрыс  ұстау,  қоғамдық  тәртіпті  ұстану,  ӛзінің  қызметтік 

міндеттерін басқа қызметкерлер орындауына жол бермеу. 

3.1.14.


 

Жоғарғы оқу орнының оқытушысының Ар-ождан кодексін (Қазақстан 

Республикасының  жоғары  оқу  орындарының  студенттері  мен 

оқытушыларының  қауымдастығымен  дайындалған  және  2010  ж. 

Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  министрлігімен 

мақұлданған), 

ҚР 

медициналық және 

фармацевтикалық 

қызметкерлерінің  Ар-ождан  кодексін  (2009  ж.  18  қыркүйегіндегі 

«Қазақстан  Республикасының  Халық  денсаулығы  және  денсаулық 

сақтау жүйесі туралы кодексі» № 193-IV). 

3.2.


 

Әр  қызметкер  атқаратын  ӛз  мамандығы,  біліктілігі  немесе  қызметі 

бойынша    еңбек  міндеттерінің  аясы  бекітілген  тәртіпте  бекітілген 

лауазымдық нұсқаулықтар мен ережелермен анықталады. 

 

4.

 

Жұмыс уақыты және оны пайдалану 

4.1.


 

Жоо  қызметкерлері  үшін  жұмыс  уақыты  мен  демалыс  уақыты  білім 

беру  ұйымының  әкімшілігімен  білім  беру  ұйымының  қызметінің 

тәртібін есепке ала отырып бекітіледі. ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 6 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

4.2.

 

Профессор-оқытушылар құрамы үшін. 4.2.1.

 

Кафедралар, курстар, медициналық колледж, медициналық білім беру бӛлімінің  профессор-оқытушылар  құрамы  үшін  –  бес  күндік  жұмыс 

уақытында  күнделікті  жұмыстың  ұзақтылығы  7  сағат  12  минут  (7,20 

сағат) (аптасына 36 сағат). 

 Профессор-оқытушылар  құрамы  үшін  бес  күндік  жұмыс  аптасы 

оқу, әдістемелік, тәрбие және ғылыми-зерттеу жұмысынан тұрады. 

4.2.2.

 

Әскери  кафедраның  профессор-оқытушылар  құрамы  үшін  –  алты күндік  жұмыс  аптасы  кезінде  күнделікті  жұмыс  ұзақтылығы  6  сағат 

(аптасына 36 сағат). 

4.2.3.

 

Анатомия, патологиялық 

анатомия 

және 

сот 


медицинасы 

кафедраларының  профессор-оқытушылар  құрамы  үшін  –  бес  күндік 

жұмыс  аптасы  кезіндегі  күнделікті  жұмыс  ұзақтылығы  6  сағат 

(аптасына 30 сағат). 

4.2.4.

 

Практикалық дағдылар орталығының профессор-оқытушылар құрамы үшін  –  алты  күндік  жұмыс  аптасы  кезінде  күнделікті  жұмыс 

ұзақтылығы 7 сағат, сенбі күні 5 сағат (аптасына 40 сағат). 

4.2.5.

 

Профессорлық-оқытушылық  құрамның    еңбегін  анықтайтын  негізгі  құжат жеке  жоспар және  сабақ кестесі  болып табылады. 

4.2.6.


 

Жеке  жоспар оқу  жылына  құрылады  және  кафедра  меңгерушісімен 

бекітіледі,    кафедра    меңгерушілері    үшін  -    факультет  деканымен. 

Жеке    жоспарда      оқытушының  оқу    жылында  қай    нақты    оқыту, 

ғылыми-зерттеу,  оқу-әдістемелік  тәрбиелік    немесе  басқа  жұмысты  

орындайтыны  ескеріледі. 

4.2.7.

 

Оқыту    жұмысының  тәртібі    оқу-әдістемелік    және    тәрбие  жұмыстары  жӛніндегі  проректор бекіткен  кестемен  анықталады. 

4.2.8.


 

Оқу    орнының  кестесінің  сақталуын,    жеке    жоспарларының    

орындалуын бақылау кафедра  меңгерушісімен,  деканмен және  оқу-

әдістемелік  жұмысының департаментімен  жүзеге  асырылады. 

4.3.

 

Оқу-қосалқы персонал үшін.  4.3.1.

 

Кафедралар,  курстар,  медициналық  коллдеждің  оқу-қосалқы персоналы  үшін  –бес  күндік  жұмыс  аптасында  күнделікті  жұмыс 

ұзақтылығы 8 сағат (аптасына 40 сағат). 

4.3.2.

 

Әскер кафедраның оқу-қосалқы персоналы үшін – алты күндік жұмыс аптасында күнделікті 7 сағат, сенбі күні 5 сағат (аптасына 40 сағат). 

4.3.3.


 

Анатомия, 

патологиялық 

анатомия 

және 

сот 


медицинасы 

кафедраларының  оқу-қосалқы  персоналы  үшін  –  бес  күндік  жұмыс 

аптасында күнделікті жұмыс ұзақтылығы 6 сағат (аптасына 30 сағат). 

4.3.4.


 

Практикалық  дағдылар  орталықтың  оқу-қосалқы  персоналы  үшін  - 

алты  күндік  жұмыс  аптасында  күнделікті  7  сағат,  сенбі  күні  5  сағат 

(аптасына 40 сағат). ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 7 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

4.4.

 

Әкімшілік-басқару, қызмет көрсету және басқа да персонал үшін. 4.4.1.

 

Әкімшілік-басқару    персоналы    (ректорат,  қоғаммен  байланыс қызметі,  деканаттар,  адами  ресурстарын  басқару  орталығы,  басқару 

және  дамыту  стратегиясы  орталығы,  оқу-әдістемелік  жұмысының 

департаменті, ҒЗО, ғылыми және инновациялық қызмет менеджменті 

бӛлімі, 


ғылыми-зерттеу 

санитарлық-гигиеналық 

орталығы, 

клиникалық  жұмыс  және  түлектерді  жұмысқа  орналастыру  бӛлімі, 

кітапхана  (директор,  директор  орынбасары,  ғылыми  әдебиеттермен 

қызмет  кӛрсету  бӛлімінің  жетекшісі,  құжаттарды  жинақтау  және 

ӛңдеу  бӛлімінің  жетекшісі,  ақпараттық-библиографиялық  бӛлімнің 

жетекшісі,  редактор,  маркетинг  бойынша  маман,  құжаттарды 

жинақтау  және  ӛңдеу  бӛлімінің  аға  кітапханашысы  мен 

кітапханашысы),  студенттермен  тәрбие  және  әлеуметтік  жұмыс 

бӛлімі,  экономика  және  қаржы  департаменті    ,  баспахана,  

медициналық колледж,  заң  бӛлімі,  «Медик»  СССЛ (Қарқаралы  қ., 

Топар  п.),  тұрмыстық  қызмет  кӛрсету  комбинатының,  қоғамдық 

тамақтану комбинатының басқа да қызметтері,  тұтынушылық жұмыс 

департаменті  (паспортист),  стоматологиялық  клиника  (бас  дәрігер) 

үшін – бес  күндік  жұмыс аптасында 8 сағат (аптасына 40 сағат). 

4.4.2.

 

ҒЗЖ  ұжымдық  пайдалану  зертханасы,  виварий,  микробиология кафедрасы,  биохимия  кафедрасы  үшін    -  жұмыс  уақытының 

қысқартылған  ұзақтылығына  құқығы  бар  қызметтер  мен  кәсіптер 

тізіміне  сәйкес  бес  күндік  жұмыс  аптасында  7  сағат  12  минуттан 

(7,20). 


4.4.3.

 

Стоматологиялық  клиниканың  зертханашы-рентгені  үшін  -  жұмыс уақытының  қысқартылған  ұзақтылығына  құқығы  бар  қызметтер  мен 

кәсіптер  тізіміне  сәйкес  алты  күндік  жұмыс  аптасында  5  сағат 

(аптасына  30 сағат). 

4.4.4.


 

ҚММУ  емханасы  мен  стоматологиялық  клиникасының  дәрігерлері 

мен  орта  медициналық  қызметкерлері,  практикалық  дағдылар 

орталығының  қызметкерлері,  кітапхана,  тұтынушылық  жұмыс 

департаменті,  гараж,  ғимараттарға  кешенді  қызмет  кӛрсету  және 

ағымдық  жӛндеу,  №  1,2,3,4,6,7  жатақханалары,  №  1,2,3,4  оқу 

корпустары,  оқу  корпусы  (стоматологиялық  клиника),  мемлекеттік 

сатып  алулар  және  материалдық  жабдықтау  бӛлімі,  қауіпсіздік 

жүйесін техникалық қамтамасыз ету бӛлімі үшін -алты күндік жұмыс 

аптасында 7 сағаттан, сенбі күні 5 сағат (аптасына 40 сағат).  

4.4.5.

 

Еңбек  кодексінің  224  бабына  сәйкес  бірінші  және  екінші  топтағы мүгедектерге қысқартылған жұмыс уақыты тағайындалады – аптасына 

36  сағаттан артық  емес.  Жұмыстың күнделікті ұзақтылығы  (ауысым) ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 8 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

бірінші  және  екінші  топтағы  мүгедектер  үшін  жеті  сағаттан  артып 

кетпеуі керек. 

4.4.6.

 

Жексенбі    ҚММУ    үздіксіз  ӛндірістері    мен  тіршілік    әрекетін  қамтамасыз  ету    бойынша    жұмыстардан  басқа      ҚММУ    барлық 

құрылымдық  бӛлімшелері    үшін,  жұмыс  күні    болып  саналмайды. 

Қызметкерді  демалыс күндері  жұмысқа  тартуға Еңбек  кодексінің 98 

– бабымен ескерілген  жағдайларды  есепке алмағанда   оның  келісімі 

бойынша   рұқсат беріледі. 

4.4.7.


 

Жұмыс беруші  жұмыстың басталу  және  аяқталу  уақытын бекітеді. 

4.4.8.

 

Жұмыстың  (ауысымның)    басталу    және    аяқталу    уақыты    барлық қызметкерлер мен кәсіподаққа  хабарланады. 

4.4.9.


 

Сағат 22-ден  таңғы сағат 6-ға  дейінгі  уақыт түнгі  болып есептеледі. 

Қызметкерлерді  түнгі  уақытта  жұмысқа  тарту  Еңбек  кодексімен 

белгіленген шектеулерді  сақтаумен  жүзеге  асырылады. 

4.4.10.

 

Үстеме    жұмыс  болып    Еңбек    кодексінің  77-бабымен  белгіленген  жұмыс уақытының  ұзақтығынан артық  жұмыстар саналады. Үстеме  

жұмыстар әр қызметкер үшін   тәулік  ағымында  2 сағаттан, ал ауыр, 

еңбек    жағдайлары    зиянды  (аса    зиянды)    жұмыстарда    1  сағаттан 

аспауы  керек.  Үстеме  жұмыстың  жалпы  ұзақтылығы  айына  он  екі 

сағаттан, жылына 120 сағаттан аспауы керек. 

4.4.11


 

Үстеме  жұмыстар жасауға   рұқсат етілмейді: 

 

жүкті  әйелдерге;  

он сегіз жасқа  толмаған қызметкерлерге. 4.4.12.

 

Үстеме    жұмыстарға    Еңбек    кодексінің    90-бабымен  ескерілген  жағдайларды    есепке  алмағанда    қызметкердің    жазбаша    келісімі  

бойынша  ғана  рұқсат етіледі. 

4.4.13.

 

Күнделікті    жұмыс    ағымында      қызметкерлерге    демалу,  тамақтану  үшін үзіліс  беріледі. Демалу  үшін берілген  үзіліс   жұмыс уақытына 

кірмейді.  Үзіліс  уақытында  қызметкер    жұмыс  орнынан  аз  уақытқа 

шығып  кете  алады 

4.4.14.


 

Ӛндіріс  жағдайларына  байланысты  үзіліс  уақыты  мүмкін  емес 

жұмыстарда жұмыс беруші жұмыскерге жұмыс уақытында тамақтану 

және  демалу  үшін  арнаулы  жабдықталған  орынмен  қамтамасыз  етуі 

керек.  Осындай  қызметкерлерге:  күзетші-вахтер,  киім  ілуші  болып 

табылады. 

4.4.15.

 

Ауысымаралық демалыстың ұзақтығы 12 сағаттан кем болмауы  тиіс. 4.4.16.

 

Жұмыс берушінің бастамасымен демалыс және мереке күндері жұмыс істеу  жұмыс  берушінің  жазбаша  рұқсатымен  Еңбек  кодексінің  98 

бабында қарастырылған жағдайдан басқа жағдайларда рүқса етіледі.

 

 

4.4.17. 

Демалыс және мереке жұмыс күндеріндегі жұмыс жұмыс берушінің 

актінің негізінде рұқсат етіледі. 


ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің 

ережелері  

 

ҚММУ БЕ 1/1/01  

Құжат: ҚММУ БЕ 1/1/01 ҚММУ еңбек (ішкі) тәртібінің ережелері / 20 беттен 9 бет  

Әзірленген күні: 07.04.14 

Әзірлегендер: О.В. Карев, А.Б. Ташетова, Д.А. Барков, Т.В. Юн, Л.А. Привольнева 

4.4.18.

 

Демалыс және мереке күндері жұмыс істеген үшін жұмыскердің тілегі бойынша  демалыс  үшін  басқа  күн  беріледі  немесе  Еңбек  кодексінің 


Каталог: media -> kgmudoc
media -> Ілияс есенберлин
kgmudoc -> Министерство здравоохранения и социального развития республики казахстан
kgmudoc -> Issn 2305-6045 медицина жəне экология medicine and ecology
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан
kgmudoc -> Қмму ректоры м.ғ. д., профессор Досмағамбетова Раушан Сұлтанқызы
kgmudoc -> Министерство здравоохранения республики казахстан карагандинский государственный медицинский
kgmudoc -> Қазақстан Республикасы 010000, Астана қ. Бейбітшілік к., 54 үй

жүктеу 266.54 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет