Министерство здравоохранения республики казахстан


МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет6/32
Дата16.05.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
41 
Литература 
1.
 
Жабаева А.Н., Кенжебеков А.О., Адекенова А.С. Инновационные технологии фирмы «Glatt» 
для фармацевтического производства по GMP // Фармацевтический бюллетень.- 2011, - №5-6, - 
С. 89-97. 
2.
 
Якоб  М.,  Майер  К.  Практика  нанесения  покрытий  в  псевдоожиженном  слое  - 
целенаправленное  воздействие  на  свойства  твердых  веществ  //  Фармацевтическая  отрасль.- 
2012. - №4. - С. 118-121. 
3.
 
 Baginski  L.,  Bang  F.,  Cech  T.,  Cembali  F.,  Funaro  C.,  Mondelli  G.  Оценка  альтернативы 
технологии  псевдоожиженного  слоя  для  послойного  нанесения  лекарственного  вещества  и 
функциональных покрытий на пеллеты // Фармацевтическая отрасль. - 2012. -№6.- С. 88-90. 
 
 
 
УДК: 610 
М.Ж. Әлиева  
ЖАС АНАЛАРДЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ  
ӘЛЕУМЕТТІК-МЕДИЦИНАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қ.  
Ғылыми жетекші: Серғалиев Талғат Советович 
Ғылыми кеңесші:Омарқулов Бауыржан Каденович 
 
Мақалада жас аналардың репродуктивті құрылымы және репродуктивті мінез-құлқының 
әлеуметтік  және  медициналық  факторлармен  байланысы  қамтылады.  Айтылмыш  тақырыпты 
зерттеудің  маңызы  жоғары,  Қазақстан  Республикасында  жасөспірімдердің  репродуктивті 
денсаулығының  төмендеу үрдісі бар екендігі айқындалды. Отандық және шетелдік авторладың 
жұмыс тәжірибесі және талдауы бағаланды.  
Кілттік  сөздер:  жасөспірім  қыздардың  репродуктивті  мінез-құлқы,  репродуктивті 
денсаулығы 
Өзектілігі. «Біздің уақытта бүкіл Грецияда баласыздық және аз тұрғынсыз үстемдік етті, 
өнімсіздік  тұрып  алды,  дегенмен  ұдайы  соғыс  және  эпидемия  жоқ.  Бұның  себебі  анық,  және 
біздің  өкіметте  оның  құрылу  құралы:  адамдар  мен-меншілдікке  берілген,  некеге  тұруды 
қаламайды, ал егер тұрса, онда бала тәрбиелеуді қаламайды, біреуі немесе екеуі үшін еңбекпен 
тапқан  байлықты  қалдыру  үшін  және  аса  керемет  тәрбиелеу  үшін  бе.  Міне  жамандық 
байқаусызда тез өсті», - осылай жазады Полибий Грецияның құлдырау тарихын [1].  
Өз  кезегінде  әйелдердің  репродуктивті  денсаулығы  репродуктивті  мінез-құлыққа 
байланысты болады. Репродуктивті мінез-құлықтың өзгеруі аймақта туу коэффициентінің туу 
арасындағы интервалға әсер етеді.  
Тұрғындардың  денсаулығы,  сонымен  қатар  репродуктивті  денсаулығы,  тұрғындардың 
әлеуметтік және экономикалық жағдайын анықтайды [2].  
Әйелдердің  репродуктивті  денсаулығын  қорғау  –  кәсіби-өндірістік  және  репродуктивті 
потенциалды, мәдениеті қалыптасқан елде өте өзекті мәселе болып қала береді [3, 4, 5]. Оның 
шешу тұрғындардың денсаулық индексінің төмендеуінің жоғарылауынан, оның ішінде бала туу 
жасындағы  әйелдердің,  денсаулық  сақтау  реформация  үдерісінің  бітпеуінің,  әлеуметтік-
экономикалық  жағдайдың  тұрақсыздығының  себебінен  едеуір  деңгейде  қиындық  туғызуда. 
Болашақ  жас  аналардың  денсаулық  жағдайы  ерекше  алаңдатуда  [6,  7,  8].  Жүктіліктің  және 
босанудың  ағымының  күрделенуі,  түсіктің  ерте  жастағы  аналардың  денсаулығына  қазір  және 
кейінгі  жылдарда  да  әсер  етеді.  Осыған  байланысты  қазіргі  әйелдердің  репродуктивті  мінез-
құлықтары айрықша өткір медициналық-әлеуметтік мәселе болып отыр [4, 8, 9, 10]. 
Елдің  әлеуметтік-экономикалық  деңгейі  және  мемлекеттік  жанұялық  саясаттың 
приоритеті  демографиялық  жағдайдың  негізгі  детерминантын  едеуір  жақсартуға  мүмкіндік 
берді. 
Бүкіл әлемде жыл сайын 30-60 млн түсік жасалынады (Дүние жүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы, 1993). Көптеген авторлардың пікірінше, қаламайтын жүктілікті әйелдер шешеді, ал бұл 
түсікті регламенттейтін заң шығарушы мемлекетте орын алады [11, 12, 13].  

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
42 
Әлемде  әйелдердің  түсік  жасау  құқығы  кеңеюінен  есептік  тенденция  байқалуда.  Түсік 
жасауға  толығымен  небәрі  әлемнің  6  елінде  ғана  тыйым  салынған:  Ватикан,  Доминикан 
Республикасы, Мальта, Никарагуа, Сальвадор және Чили [14]. 
А.Templeton  және  авторлардың  мәліметі  бойынша  [15],  АҚШ-та  әрбір  3-ші  әйелдің 
сараптамасында жасанды түсік жасатқаны белгілі болған.  
Мәліметтер  және  тәсілдер:  айтылмыш  мәселеге  қатысты  шетелдік  және  отандық 
авторлардың жұмысын талдау және шолу. 
Нәтижесі: Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметінде, 2008 жылы Ресейде 15-
44  жас  аралығындағы  әйелдердің  түсік  жасау  жиілігі  бойынша  Еуропа  елдерімен 
салыстырғанда  жоғары  болғаны  (43,1%
0
),  сонымен  қатар,  бұл  көрсеткіш  сол  сияқты  әлемнің 
басқа елдерімен салыстырғанда да ең жоғарғы көрсеткіш болып келетіні көрсетілген. Ресейлік 
көрсеткішке  ең  жақын  Пәкістанда  (26,6%
0
),  Болгарияда  (23,6%
0
),  Румынияда  (26,7%
0
), 
Эстонияда  (34,5%
0
),  Кубада  (29,1%
0
).  Ерекше  орынды  жанұяда  бір  ғана  бала  туылуына 
бағытталған белсенді мемлекеттік саясат жүргізетін Қытай алып отыр – 23,7.  
Соңғы  1,5  онжылдық  үшін  некесіз  аналықтың  өсуімен  сипатталады,  оның  үлесіне  29% 
туғандар  сәйкес  келеді.  Ресей  түсіктің  жоғары  деңгейі  сипатталады,  едеуір  басым  саны  туу 
және тууды көбейту үшін шынайы қор құрады. 
Ресейдің  Приморский  өлкесіндегі  медициналық-әлеуметтік  зерттеу  барысында 
анықталды:  әрбір  9-шы  түсік    13-19  жас  тобындағы  туған  әйелдердің  үлесіне  14,1%  сәйкес 
келеді  [16,  17].  Зерттеу  тобындағы  олардың  жыныстық  дебютінің  орташа  жасы  16,08±0,04 
құрады.  Жыныстық  қатынасты бастаған  18 жастағы  –  12,4%,  17 жастан  – 22,2%,  16  жастан  – 
36,3%, 15 жастан – 22,1% сәйкес келді.  
74%  жыныстық  қатынасқа  белсенді  қыздардың  жыныстық  дебюті  жоспарлы,  20%-ы 
«кездейсоқ», 6% «мәжбүрлі» түрде болғаны анықталды. 
Әрқашан  тұрақты  «1  серіктес»  81,2%-да,  13,1%-да  бір  уақытта  «2  немесе  одан  да  көп 
серіктеспен» болатыны, 5,2%-да «3 және одан да көп серіктеспен» болатыны, ал сұрағандардың 
0,5%-ы оларды санаудан қиналды. 
Некесіз жыныстық қатынаста болуды сұрағандардың 22,9% теріс екенін білдірді, 45,3%-ы 
«селқос» қарады, 31,8%-ы - «салмақты» қарады. 
Жас аналардың репродуктивті құрылымын байқау барысында 1 балалы  (39,7%) немесе 2 
балалы (44,3%) болғысы келетіні анықталды. Көп балалы жанұя жоспарлайтыны 9,3% құрады. 
Көптеген  жасөспірімдер  (90,5%)  жүктілікті  қалауымен  және  жоспармен  болу  керек  деп 
есептейді, 6,1%-ы бұл сұраққа теріс көзқараста болды, 3,4% жауап берген жоқ. 
Әрбір  3-ші  жүктілік  жасанды  түсікпен  аяқталған.  Сұрағандардың  5,3%-ы  сараптауда  2 
жасанды түсік жасатқаны анықталды. 
Сұрағандардың 86,1%-ы жасанды түсікті қауіпсіз емес деп есептегені, 0,9%-ы – қауіпсіз, 
13%-ы  жауап  бермегені нақтыланған.  Жүктілікті үзудің  әр  түрлі  тәсілдері бар  екенін  68,7%-ы 
білген. 
Жыныстық  қатынасқа  белсенді  қыздардың    55%  қорғаныс  құралдарын  қолданғаны 
анықталған.  Қорғану  шаралары  туралы  ақпараттың  алынуын  сұрағанда  (44,6%)  құрбысынан, 
анасынан  (77,6%),  ғылыми  әдебиеттерден  41,1%,  50%  медициналық  қызметкерлерден  білген. 
Ақпаратты жас аналардың 26,7%-ы мектепте оқу барысында алған [18].     
«Қазақстан-2030» стратегиясында халықтың саны осы жылы 25 млн адамды құрау қажет 
екендігі  көрсетілген.  Мемлекет  Президентінің  халқына  жолдауында  төртінші  ұзақ  мерзімдегі 
приоритетінің  бірі  Қазақстан  азаматтарының  салауаттылығы,  білім  алуы,  ал  ана  мен  баланы 
қорғау  –  мемлекеттің  денсаулық  сақтау  жүйелері  мен  қоғамның  приоритетті  бағыты  деп 
белгіленген [19]. 2012 жылдың ақпанында  Президент  «Ана  мен  баланы»  қорғау  туралы  заңға 
қол  қойды,  ол  заңның  мағынасы    мынада:  «жүктілікті  қорғауды  қамтамасыз  етудің  қажеті 
қоғамның жалпы міндеті болып келеді» [20]. 
Арнайы  статистикалық  мәліметтер  бойынша,  Қазақстан  Республикасында  2010  жылы 
түсік көрсеткіші  2008 жылмен  салыстырғанда фертильді жастағы  1000  әйелге шаққанда  28,1-
ден 23,0-ге, сәйкесінше 100 тірі және өлі туғандар – 33,9-дан 28,5-ке төмендеді [21]. 
Медициналық-әлеуметтік  зерттеуге  сәйкес  анықталды:    Қазақстанда  15-18  жас 
аралығындағы  туғандар  арасында  қазақ  ұлтты  қыздары  (79,1%)  көп  екендігін  көрсетті.  15-18 
жас  аралығындағы  жас  аналардың  тобы  орта  білімді  екендігі  байқалды.  15-18  жас 
аралығындағы жас бірінші туғандардың 41,2% үй бикесі және 58,8% оқитындар [22].  

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
43 
Жыныстық  қатынасты  бастаған  18  жасқа  дейінгі  –  21,4%,  19-20  жастан  –  27,8%,  15 
жастан – 9,2% сәйкес келді.  
Сұрағандардың 45,8% қорғаныс құралдарын қолданғаны анықталған. Қорғану шаралары 
туралы  ақпараттың  алынуын  сұрағанда  (21,9%)  құрбысынан,  серіктесінен  (9,8%),  анасынан 
(5,7%),  ғылыми  әдебиеттерден  3,9%,  6,8%  медициналық  қызметкерлерден  білген.  Жас 
аналардың 15,2%-ы білмеген.     
Жас  аналардың  27,2%  1  рет  түсік  жасатқаны,  ал  23,4%  -  2  немесе  одан  да  көп 
медициналық түсік жасатқаны белгілі болды. 
Жас аналардың негізгі тобы (89,2%) орта білімді екендігі анықталған. 
Қорытынды: 
Қорытындылай  келгенде,  мәліметтерге    сүйенсек,  ерте  жастағы  жыныстық  қатынастың 
басталуы  15  жастан  болған.  Ерте  жастағы  босанудың  және  түсіктің  жиі  дұрыс  емес 
қалыптасқан репродуктивті мінез-құлқы себеп болған.  
Қазіргі  уақытта  әрбір  3-ші  жасөспірімнің  жыныстық  қатынаста  қорғану,  мәдениеті 
сұрақтарына  байланысты  ақпараттармен  қамтылуының  төмендігін  көрсетті.  Бұны  көптеген 
авторлар айқындаған [7, 9, 10]. 
Қазіргі  әлеуметтік  және  экономикалық  жағдай  тұрғындардың,  оның  ішінде  жасөспірім 
болашақ жас аналардың репродуктивті мінез-құлқына, репродуктивті денсаулығына белгілі бір 
деңгейде әсер ететіндігі белгілі және толық жағымды түрде емес екендігі анық. Сондықтан да, 
дұрыс  репродуктивті  тәрбиелеу,  репродуктивті  денсаулығын  қалыптастыру  керек  –  бұл 
қоғамның  және мемлекеттің міндеті. 
Әдебиеттер тізімі: 
1.
 
В.С.Орлова,  Ю.В.Колесников,  Ю.И.Набережнев,  И.В.  Калашникова.  Медицинские  и 
социальные аспекты репродуктивного поведения населения на примере Белгородской области. 
Акушерство и гинекология 2008; №1; 56-60 
2.
 
О.Г.Фролова,  З.З.Токова.  Основные  показатели  деятельности  акушерско-гинекологической 
службы и репродуктивного здоровья. Акушерство и гинекология 2005; №1; 3-6 
3.
 
Гуркин  Ю.А.  //  Охрана  репродуктивного  здоровья  населения:  Материалы  11-й 
Национальной ассамблеи. – М., 1997. – С.34-37 
4.
 
Кротин П.Н. // Гедеон Рихтер в СНГ: Науч.-информ. мед. журн. – 2001. - №3 (7). – С. 16-18. 
5.
 
Савельева И.С. // Акуш. и гин. – 2002. - №5. – С. 15-19. 
6.
 
Кайгородова Л.А., Хамошина М.Б. // Тихоокеан. мед. журн. – 1999. - №2. – С. 46-49. 
7.
 
Служба охраны здоровья матери и ребенка в 2000 г. – М., 2001. – С. 20 
8.
 
Таенкова И.О. // Планирование семьи. – 1996. - №1. – С. 7-11. 
9.
 
 Сингур Л.Г., Зыкова И.А., Ащепкова Л.Ю. // Репродуктивное здоровье детей и подростков 
на Дальнем Востоке: Сборник материалов Дальневосточной региональной науч. –практ. конф. 
– Владивосток, 2000. – С. 92-94. 
10.
 
 Хамошина  М.Б.,  Кайгородова  Л.А.  //  Семья,  материнство  и  детство:  современные 
тенденции  и  перспективы:  Сборник  материалов  Всероссийской  науч.  –  практ.  конф.  –  Пенза, 
1999. – С. 55-59. 
11.
 
 Бурдули Г.М., Фролова О.Г. Репродуктивные потери. – Москва, 1997. 
12.
 
 Каюпова  Н.А.  Программно-целевой  подход  снижения  материнской  смертности  // 
Акушерство, гинекология и перинатология, 2006 г. 
13.
 
 Кротин П.Н. Организация медико-социальной помощи по охране репродуктивного здоровья 
девушек-подростков. РМЖ т. 13, №10, 2005 С. 5-6 
14.
 
 Щербакова Е. // Demoscope Weekly http://demoscope.ru/weekly/2011/0491/ barom03.php. 
15.
 
 Templeton A., Grimes D.A. // N. Engl. J. Med. – 2011. Vol 365. P. 101-102. 
16.
 
 Здоровье населения Приморского края в 2002 г. – Владивосток, 2003. – С. 56-58. 
17.
 
 Курочкина  Т.И.,  Беляева  С.В.,  Волобуев  Н.О.  //  Акушерско-гинекологическая  патология  у 
женщин  высокого  риска  по  перинатальным  осложнениям:  Сборник  науч.  трудов  /  Под  ред. 
Ю.И.Ишпахтина. – Владивосток, 1997. – С. 83-84. 
18.
 
 М.Б.Хамошкина.  Репродуктивное  поведение  и  контрацептивный  выбор  девушек-
подростков Приморского края. Акушерство и гинекология, 2005, №2. – С. 46-49. 
19.
 
 Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния 
всех  казахстанцев  //  Послание  Президента  страны  народу  Казахстана  от  10  октября  1997  г.  – 
Алматы, 1997. – С. 32-36. 

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
44 
20.
 
 Н.А.Каюпова. Репродуктивный потенциал. Общественное здравоохранение, 2013, №1-2 (14-
15). – С. 4-6. 
21.
 
 Статический  сборник  «Здоровье  населения  Республики  Казахстан  и  деятельность 
организаций здравоохранения в 2010 году». Астана. – 2011; 
22.
 
 Тлеужан  Р.Т.  Социально-гигиеническая  характеристика  сельских  женщин,  отнесенных  к 
группе  повышенного  риска  по  материнской  и  перинатальной  смертности.  ҚазҰМУ 
ХАБАРШЫСЫ, 2010, №2. – С 269-274 
 
 
 
УДК:616.346.2-002-089.168.1 
А.Т. Бабаханов, А.Р. Ашурметов, к.м.н. Р.И. Ашурметов  
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АППЕНДЭКТОМИЯ – НОВЫЙ СПОСОБ ПЕРЕВЯЗКИ 
КУЛЬТИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА 
МКТУ им.Х.А.Ясави г.Туркестан 
 
Несмотря  на  то,что  за  последние  годы,  наряду  с  традиционными  методами,в  хирургии 
острого  аппендицита  применяется  диагностическая  и  лечебная  эндоскопия  (лапароскопия), 
инвазивность 
которой 
полностью 
оправдывается 
высокой 
информативностью 
и 
эффективностью [1,2,3], в  технических  приемах  используемых  при  выполнении  классической 
аппендэктомии существенных изменений не произошло. Осложнения возникающие нередко в 
результате несостоятельности культи червеобразного отростка связаны с соскальзыванием шва 
или его прорезыванием [4,5,6]. 
Известен способ перевязки культи аппендикулярного отростка с помощью узла Реддера, 
который  формируется  следующим  образом:  экстракорпорально  формируют  свободную 
плоскую  петлю  и  кладут  палец  сверху  на  троакар  между  двумя  ветвями  нити.  Конец  нити 
обвивают тремя с половиной витками вокруг плоской узловой петли в виде направленной вниз 
(к  троакару)  спирали.  Теперь  оба  конца  нити  находятся  на  одной  и  той  же  стороне  петли 
(справа).  После  этого  тот  же  конец  нити  просовывают  за  последним  (низшим)  витком  и 
натягивают.  Одновременным  натягиванием  другого  верхнего  конца  нити  образуется  узел. 
Верхний  конец  нити  вдевают  в  узлопереместитель,  а  нижний  конец  отрезают.  Узел  затем 
перемещают  вниз.  Для  этого  подтягивают  верхний  конец  нити  вверх  и  одновременно 
перемещают вниз по направлению к ткани. 
Недостатки  данного  способа:  три  с  половиной  витка  вокруг  плоской  петли  в  виде 
спирали увеличивают объем узла, но не способствуют его крепости. В узле Редера отсутствует 
двойной  противоразвязывательный  замок,  основанный  на  давлении  лигированной  ткани  на 
узел внутри завязанной петли. Кроме того, между узлами образуется замкнутое пространство, 
которое в дальнейшем может служить дополнительным резервуаром инфекции. 
Известен  также  способ  перевязки  культи  аппендикулярного  отростка,  включающий 
экстракорпоральное  формирование  плоской  узловой  петли,  спирали  и  узла.  Спираль 
формируют из 3-х витков, при этом один конец нити обвивают витком вокруг плоской узловой 
петли и располагают оба конца нити на одной стороне, затем тот же конец нити вводят в виток 
и  натягивают  с  одновременным  натяжением  другого  конца  и  с  образованием  узла,  причем 
вокруг каждой ветви петли последовательно каждым свободным концом нити завязывают два 
узла в виде противоразвязывающего замка. 
Недостатком данного способа является то, что  при этом также увеличивается объем узла 
и сохраняется дополнительный резервуар инфекции. 
Цель 
исследования: 
Создание 
эффективного 
способа 
перевязки 
культи 
аппендикулярного  отростка  при  проведении  лапароскопической  операции  позволяющего 
исключить  послеоперационные  осложнения  в  виде  уменьшения  замкнутого  пространства  и 
сокращение времени проведения операции. 
Материалы и методы. 
В хирургическом отделении ЦГБ г.Кентау с ноября 2012 года больным поступающим с 
диагнозом  острый  аппендицит  проводится,  если  нет  осложнений,  лапароскопическая 
аппендэктомия  с  перевязкой  культи  разработанным  в  отделении  способом  [7].  Перевязка 

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
45 
культи  происходила  одной  нитью  с  двумя  петлями  которые  зеркально  расположены 
относительно  друг  друга,  а  затягивающие  концы  нити  располагаются  в  противоположных 
сторонах  по отношению к  петле  и  при  затягивании  одного конца  второй держат  в  натянутом 
состоянии  что  позволяют  затягиванию  петли.  После  необходимого    стягивания  концы 
завязывают    в  противоразвязывающий  замок.  Петля  формируется    экстракорпорально, 
желательно мононить. 
Результаты обсуждение. 
За период с ноября 2012 г. по настоящее время в хирургическое отделение поступило 152 
больных  с  диагнозом  острый  аппендицит,  из  них  128  произведена  лапароскопическая 
аппендэктомия. Первоначально ( первые 3 месяца ) лапароскопическим методом оперированы 
46  детей  до  14  лет.  В  послеоперационном  периоде  осложнений  не  было. В  последующем  мы 
начали  проводить  лапароскопические  аппендэктомии  с  перевязкой  культи  по  предложенной 
нами методике и у взрослых. Данная перевязка культи проводилась у больных с катаральным, 
флегмонозном  и  гангренозном  (без  вовлечения  в  процесс  основания)  аппендицитах.  В 
ближайщем и отдаленных  периодах осложнений со стороны петли не наблюдалось. 
Узел  формируется  вне  брюшной  полости  затем  при  помощи  лопаточки  вводится  через 
троакар  в  брюшную  полость  и  одевается  на  червеобразный  отросток  предварительно 
отделенный  от  брыжейки.  Далее  натягиванием  одного  конца  затягивают  шов,  после  чего 
накладывают противоразвязывающий  замок. 
За этот период осложнений связанных несостоятельностью шва мы не наблюдали. 
По  наркозным картам мы отметили достоверное снижение времени операции до 20 мин 
Р< 0,005. 
Таким  образом,  мы  рекомендуем  с  целью  уменьшения  замкнутого  пространства  между 
петлями а также для уменьшения времени операции применять разработанный нами узел при 
лапароскопических аппендэктомиях. 
 
Литература 
1.
 
Кригер  А.Г.,  Фёдоров  А.В.,  Воскресенский  П.К.,  Дронов  А.Ф.  Острый  аппендицит.-М: 
Медпрактика, 2002.-244с. 
2.
 
Кригер  А.Г.,  Шуркалин  Б.К.,  Шогенов  А.А.,  Ржебаев  К.Э.  Лапароскопия  в  диагностике 
острого аппендицита // Хирургия. 2000. -№8.-С. 14-19. 
3.
 
Сажин  В.П.,  Авдовенко  А.Л.  Климов  Д.Е.  и  др.  Возможности  диагностической 
лапароскопии при остром аппендиците // Хирургия.-2002.-№8.-С.24-27. 
4.
 
Матяшин И.М., Яремчук А.Я. Воспалительные опухоли илеоцекального отдела кишечника, 
симулирующие злокачественные новообразования // Клин.мед. -1970.-№6.-С.107-113. 
5.
 
Саидханов  А.С.,  Каримов  Г.З.  Аппендэктомия  при  распространении  воспалительной 
инфильтрации тканей на купол слепой кишки // Хирургия.- 1989.-№ 10.-С.117-120. 
6.
 
Уханов  А.П.  Причины  послеоперационной  летальности  при  остром  аппендиците  // 
Хирургия. -1989.-№2.-С. 17-21. 
7.  Оразбахов 
Ж.Б.,Жунусов  М.С.,Ашурметов  Р.И.,Бабаханов  А.Т.,Способ  перевязки 
червеобразного отростка при проведении лапароскопической аппендэктомии. Инновационный 
патент приоритет установлен  №  1087/13  от 18,10,2013г. 
 
 
 

 
МИР НАУКИ И МОЛОДЕЖЬ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 
 
46 
УДК 616-002.3-089 
Р. М. Бадыров
1
  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 
Кафедра хирургических болезней №2, 
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда 
Научный руководитель – д.м.н. профессор Е.М. Тургунов  
 
Актуальной проблемой современной хирургии является проблема лечения гнойных ран, 
что  связано  с  распространенностью  ран  различной  этиологии,  гнойными  осложнениями, 
высокой  летальностью,  большими  материальными  затратами  на  лечение  [10,11].  По  данным 
некоторых  авторов  от  всех  хирургических  заболеваний  гнойные  осложнения  составляют  30-
35%, а летальность от них достигает 25% [1, 23].       За  последние  годы  под  влиянием 
различных  факторов,  в  первую  очередь  мощного  селективного  действия  антибиотиков, 
произошли  значительные  изменения  этиологии  раневых  инфекций.  В  настоящее  время 
ведущими возбудителями являются:  
— стафилококки (S. aureus, S. epidermidis); 
— £, β, Y-гемолитические и негемолитические стрептококки; 
—  представители  семейства  Enterobacteriaceae  (E.  coli,  Citrobacters  spp.,  Klebsiella  spp., 
Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Providencia spp.); 
—  неферментирующие  грамотрицательные  бактерии  (Pseudomonas  spp.,  Acinetobacter 
spp., Moraxella spp., Flavobacterium, Achromobacter).  
Существенную  роль  в  этиологии  раневой  инфекции  играют  также  облигатные 
неспорообразующие  анаэробные  микроорганизмы,  среди  которых  чаще  всего  встречаются 
Bacteroides  spp.,  Bacteroides  melaninogenicus,  Peptococcus  spp.,  Peptostreptococcus  spp.,  F. 
nucleatum.  Удельный  вес  чистой  неклостридиальной  и  смешанной  аэробно-анаэробной 
микрофлоры также зависит от локализации и происхождения гнойной раны [9]. 
В  арсенале  у  врачей  имеется  огромный  спектр  методов  воздействия  на  раневую 
инфекцию. Однако, несмотря на разработку и внедрение новых методов лечения гнойных ран 
(гипербарическая  оксигенация,  лазеромагнитотерапия,  управляемая  абактериальная  среда  и 
др.), использование метода лечения ран под повязкой является сегодня основным благодаря его 
доступности,  простоте  применения  и  экономической  выгоде,  а  также  позволяет  избежать 
развития  побочных  явлений  и  формирования  резистентности  микрофлоры  к  используемым 
системным антибиотикам [5, 17]. 
Независимо  от  происхождения  раневого  процесса,  видового  состава  микрофлоры  ран 
основными методами лечения являются хирургическое и активное комплексное воздействие на 
гнойный  процесс,  направленное  на  устранение  дефекта  тканей,  подавление  роста 
вегетирующей  в  ране  микрофлоры  или  предупреждение  нагноения.  Наряду  со  своевременно 
выполненным хирургическим вмешательством на гнойном очаге исход заболевания во многом 
предопределяется  адекватной  системной  и  местной  антибактериальной  терапией,  строго 
ориентированной на данные бактериологических исследований. 
Обоснованно можно считать только такое местное лечение, которое проводится строго в 
соответствии с патогенезом раневого процесса, т.е. с учетом фазы его течения [13]. 
Каждая фаза раневого процесса диктует свои требования к средствам местного лечения. 
Так  в  I  фазу    необходимы  атравматичные  повязки  и  губки  с  высокой  впитывающей 
способностью,  позволяющие  как  можно  скорее  добиться  полного  очищения  полости  или 
поверхности  раны  от  некротических  масс  и  экссудата.  На  этом  этапе  лечения  возможно 
комбинирование  общей  антибактериальной  терапии  с  местным  применением  антисептиков, 
протеолитических ферментов, мазей на водорастворимой основе. 
На  сегодняшний  день  препараты,  как  «мазь  Вишневского»,  фурациллиновая  мазь, 
тетрациклиновая  мазь  и  другие  мази  на  жирной,  ланолин-вазелиновой  основе,  ранее  широко 
применяемые  в  лечении  гнойных  ран,  не  удовлетворяют  современным  биофармацевтическим 
требованиям к основам резорбционного действия, поскольку углеводородные носители плохо 
распределяются  по  коже,  медленно  и  в  незначительном  количестве  высвобождают 
лекарственные вещества и не обладают необходимой антимикробной активностью, а также не 
                                                 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет