Міндеті, көзқарасы Басқарма төрағасының құттықтау сөзіжүктеу 414.51 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата31.03.2017
өлшемі414.51 Kb.
  1   2   3

Міндеті, көзқарасы

Басқарма төрағасының құттықтау сөзі 

Қазақстанда мироқаржыландыруды дамыту, 

«KazMicroFinance» МКҰ алатын орны мен атқаратын рөлі

«KazMicroFinance» МКҰ бүгін: коммерциялық ұйымға өзгеру 

KMF визуалдық бейнесінің мәні 

2007 жылғы негізгі оқиғалар – оқиғалар күнтізбесі

Әлеуметтік жауапкершілік

Адами ресурстарды дамыту 

Корпоративтік мәдениет 

Өзіміз үйренеміз - өзгелерді үйретеміз 

Өзгеру шеңберінде кеңес беру арқылы қолдау көрсету 

Халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастық

KMF стратегиясы, перспективалары және болашаққа 

жоспарлары 

Жаңа өнімдер желісі. 

Үш несие беру бағдарламасы: Бизнес, Тұтыну, Агро

Қызмет көрсету сапасын басқару 

KMF клиенттерін қанағаттандыру және сенім деңгейі

Тәуекелдерді басқару

4

5

79

10

1113

14

1516

17

1819

21

2324

26

МазМұны

ЖШС “KazMicroFinance” микрокредиттік ұйымның 2007 

жылғы қызметіне талдау жасау

Балансты талдау

Активтер


Кредиттік портфель

Ақшалай қаражат және олардың баламалары 

Тіркелген активтер

Қаржыландыру базасы

Банктерден және өзге қаржы институттарынан алынған 

несиелер


Меншікті капитал

Пайда мен залал туралы топтастырылған есеп

Тексерілген қаржы есебі

27

2829

30

3637

38

3839

40

44Миссия, видение

Приветствие Председателя Правления

Развитие микрофинансирования в Казахстане, место и 

роль МКО «KazMicroFinance»

МКО «KazMicroFinance» сегодня: трансформация в 

коммерческую организацию 

Значение визуального образа KMF

Ключевые события 2007 года – календарь событий

Социальная ответственность

Развитие человеческих ресурсов

Корпоративная культура

Обучаемся сами – обучаем других

Консультационная поддержка в рамках трансформации

Сотрудничество с международными финансовыми 

институтами

Стратегия KMF, перспективы и планы на будущее

Новая продуктовая линейка. 

Три программы кредитования: Бизнес, Потреб,  Агро

Управление качеством обслуживания

Уровень удовлетворенности и доверия клиентов KMF

Управление рисками

52

5355

57

5859

61

6263

64

6566

67

6971

72

74Содержание

Анализ деятельности МКО “KazMicroFinance” в 2007 году 

Анализ баланса

Активы


Кредитный портфель

Денежные средства и эквиваленты

Фиксированные активы

База финансирования

Кредиты от банков и прочих финансовых институтов

Собственный капитал

Консолидированный отчёт о прибылях и убытках

Аудированные финансовые отчеты

75

76

7778

84

8586

86

8788

92


Міндеті, көзқарасы

Басқарма төрағасының құттықтау сөзі 

Қазақстанда мироқаржыландыруды дамыту, 

«KazMicroFinance» МКҰ алатын орны мен атқаратын рөлі

«KazMicroFinance» МКҰ бүгін: коммерциялық ұйымға өзгеру 

KMF визуалдық бейнесінің мәні 

2007 жылғы негізгі оқиғалар – оқиғалар күнтізбесі

Әлеуметтік жауапкершілік

Адами ресурстарды дамыту 

Корпоративтік мәдениет 

Өзіміз үйренеміз - өзгелерді үйретеміз 

Өзгеру шеңберінде кеңес беру арқылы қолдау көрсету 

Халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастық

KMF стратегиясы, перспективалары және болашаққа 

жоспарлары 

Жаңа өнімдер желісі. 

Үш несие беру бағдарламасы: Бизнес, Тұтыну, Агро

Қызмет көрсету сапасын басқару 

KMF клиенттерін қанағаттандыру және сенім деңгейі

Тәуекелдерді басқару

4

5

79

10

1113

14

1516

17

1819

21

2324

26

МазМұны

ЖШС “KazMicroFinance” микрокредиттік ұйымның 2007 

жылғы қызметіне талдау жасау

Балансты талдау

Активтер


Кредиттік портфель

Ақшалай қаражат және олардың баламалары 

Тіркелген активтер

Қаржыландыру базасы

Банктерден және өзге қаржы институттарынан алынған 

несиелер


Меншікті капитал

Пайда мен залал туралы топтастырылған есеп

Тексерілген қаржы есебі

27

2829

30

3637

38

3839

40

444

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

МІНДЕТІ, КӨЗҚАРАСЫ

Бүкіл күшін қозғалысқа келтіру үшін адам

алдына қандай да бір рухтандыратын мақсат 

қоюға тиіс.

Э. Ренан


МІНДЕТІ

Сапалы микроқаржылық қызметтерді пайдалану 

мүмкіндігін беру арқылы клиенттеріміздің жағдайын 

жақсартуына көмектесеміз.

КӨЗҚАРАС ЖҮЙЕСІ 

МАҚСАТЫ:  

Қазақстандағы бірінші микроқаржылық банк жəне Орта Азиядағы көшбасшы 

банк болу.

МІНДЕТТЕРІ:

 

 Бүкіл Қазақстан бойынша, соның ішінде ауылдық аймақтарда микроқаржылық қызметтерді пайдалану мүмкіндігін беру.

 Микроқаржылық қызметтер мəдениетін дамыту. Табыс таба отырып, қоғамға пайда келтіру. МƏНІ:

 Қоғамның жағдайын жақсарту. Кəсіпкерліктің дамуына көмектесу. 

 Сапалы микроқаржылық қызметтер ұсыну.ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ:

 Əлеуметтік жауапкершілік Қызметкерлер 

 Корпоративті мəдениет Топтық рухҚЫЗМЕТ ҚАҒИДАТТАРЫ:

 Адалдық, мөлдірлілік, қол жетімділік Клиентке бейімделу

 Инновациялық тəсіл жəне кəсібилік  Клиенттер мен қызметкерлердің қамын жеу 

 Сапалы қызмет Шешім қабылдауда демократияшыл болу 10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

5

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

БАСҚАРМА 

ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ 

Н

азарларыңызға «KazMicroFinance» МКҰ 2007 жылдық есебін қуана ұсынамын.

Қазақстан экономикасының жан-жақты да-

муы, ЖІӨ өсуі, халқымыздың жағдайының 

жақсаруы – қазіргі уақытты    сиаттайтын   шынайы  ақи-

қат. Əсіресе, тəуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуымен 

қатар маңызды құрама бөлік микроқаржылық нарық бо-

лып табылатын экономиканың қаржылық секторының 

белсенді дамып жатқандығын қуана атап өткім келеді. 

Жəне «KazMicroFinance» Микрокредиттік Ұйымының 

осы нарықтағы көшбасшылардың бірі, динамикалық 

жəне ілгерішіл ойыншы болып табылатыны екі есе 

қуантады.

2007 жылы компаниямыз 10 жылдық мерейтойын атап 

өтті. Осы жылдар біз үшін даму, сынақ жəне қателер, 

кішігірім жəне үлкен жеңістер, əріптестерімізбен жəне 

клиенттерімізбен қарым-қатынастар орнату уақыты 

болды. Осы жылдар ішінде компания баға жетпес 

тəжірибе жинады, соның арқасында Қазақстан мен 

Орта Азиядағы жетекші микрокредиттік ұйымдардың 

біріне айналды. Осы жайт 2007 жылғы желтоқсанда 

«KazMicroFinance» МКҰ-н дүниежүзіндегі ең үздік 50 

МҚҰ бірінші тізіміне енгізген Forbes беделді баспасы-

мен мойындалды. 

Бұрын «Несие беру Қазақстандық қоры» деп аталған 

ұйымның ребрендингі біз үшін өткен жылғы маңызды 

оқиғаның бірі болды. 2007 жылғы қаңтардан бері өткен 

жылдар тəжірибесіне сүйене отырып, компания алды-

на міндет қойды, оның шешімі клиенттерімізге жоғары 

сапалы деңгейде банктік қызметтер пайдалануға, ал 

əріптестерімізге ұйыммен бұдан былайғы əріптестік 

қарым-қатынастарды белсенді жəне жемісті дамытуға 

мүмкіндік береді, осы микроқаржылық арнайы 

бағыттан коммерциялық банкке өзгеру Қазақстанда 

алғаш болып отырған құбылыс.  

2007 жылғы қорытындыларға келетін болсақ, қомақты 

нəтижелерге қол жеткіздік. Берілген несие көлемі 32 

миллиард теңгеден асты, клиенттік база 32 % арт-

Құрметті достар!


6

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

ты. Есеп жылының қорытындылары бойынша 

шағын бизнестің несиелік портфелінің көлемі 

164 миллион теңге құрады. Бұл бізге 2007 жылы 

экономиканың стратегиялық маңызды сегмен-

ті үшін шынымен де талап етілген өнім ретінде 

шағын бизнеске арналған «Бизнес Професси-

онал» жаңа несиелік өнімінің сəтті енуі туралы 

жауапкершілікпен айтуға негіз береді. Бұл орай-

да, 2007 жылы 8 жаңа несиелік өнімі енгізіл-

ді, олар бойынша портфель үлесі KMF жалпы 

портфелінің 16% құрады. 

Көшбасшы болуымыз сандар мен 

көрсеткіштердің ғана емес, философиямыздың 

да арқасында. «KazMicroFinance» Микрокре-

диттік Ұйымының Міндетін анықтай отырып, 

негізгі артықшылығымызды «клиенттеріміздің 

жағдайын жақсартуға көмектесу» деп белгіледік, 

себебі сəтті бизнеске ел азаматтары жақсы өмір 

сүріп, ертеңіне сеніммен қараған кезде ғана қол 

жеткізуге болады.

 

Қайырымды іс туралы көп айту қабылданбаған, мен де осы қағиданы ұстанамын. Бірақ 

«KazMicroFinance» МКҰ назарында əлеуметтік 

қорғалмаған, жүйелі жəне тұрақты қолдауға 

мұқтаж адамдар, бəрінен бұрын, балалар, 

мүгедектер, ардагерлер бар. Көп сөзден гөрі шы-

найы істер - өз қызметімізде ұстануға əдеттенген 

қағидатымыз осы. Компанияның көптеген 

қызметкерлерінің шын жүректен көмек көрсете 

отырып, осы адамдардың бақытты болашаққа 

деген сенімдерін оятып келе жатқандарын 

мақтан тұтамын.

Болашаққа нық сеніммен қараймыз жəне клиент-

терімізге қаржы тұрақтылығы мен ертеңгі күнге 

деген сенімділікке кепілдік береміз.

Құрметпен,

Басқарма төрағасыЖүсіпов Шалқар

10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

7

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

ҚАЗАҚСТАНДА 

МИРОҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ ДАМЫТУ, 

«KAZMICROFINANCE» МКҰ АЛАТЫН 

ОРНЫ МЕН АТҚАРАТЫН РӨЛІ

Дүниежүзіндегі кедей адамдардың көбісінің салымдар, несие 

немесе сақтандыру түрінде болса да қаржы қызметтерін 

тұрақты пайдалану мүмкіндігінің болмауы ащы шындық...

Біздің мақсатымыз – адамдардың қаржы секторы жолындағы 

кедергілерін алып тастау... 

Біз бірге адамдардың өмірін жақсартуға көмектесетін жалпы 

қолжетімді қаржы секторын құра аламыз жəне құруға тиіспіз.

Кофи Аннан, БҰҰ Бас хатшысы (1997-2006 ж.)Микрокредиттік ұйымдардың жұмысына қолдау көрсетуіміз керек.

Олар жүздеген мың адамдардың өз ісін құруына көмектесуде.

Микрокредит беру жəне көптеген қазақстандықтар үшін

жаңа жұмыс орындарын құру шараларын ойлап табуымыз керек.

Н.Ə.Назарбаев, Қазақстан Республикасының Президенті

М

икроқаржылық сектор Қазақстан Республикасының əлеуметтік-эконо-

микалық өсу барысында маңызды 

орын алады. Бұл келесі факторлар-

мен шартталған:

 Кəсіпкерлік саладағы тұрақтандырушы рөл: микро жəне шағын бизнесті дамыту арқылы, 

халықты жұмыспен қамту;

 Ұйымымыздың əлеуметтік рөлі халықтың қаржылай жағдайы нашар топтарын нарықтың 

экономикалық белсенді ойыншыларына айнал-

дыруда жəне олардың қаржылай сауаттылығын 

арттыруда жатыр.

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің деректері 

бойынша 2007ж. желтоқсанның соңында респуб-

ликада 1 086 микрокредиттік ұйым тіркелді.

2003 жылы қабылданған «Микрокредиттік 

ұйымдар туралы» ҚР заңы МКҰ құру жəне 

қызметінің негізгі шарттарын, құқықтары мен 

міндеттерін, МКҰ қосымша қызмет түрлерін, 

микрокредиттер беру тəртібін, бір заем алушыға 

берілетін микрокредиттің максималды сомасын 

анықтап, өсімқорларды заңдастыруды алдына 

мақсат етіп қойды. Осы міндет 5 жыл бойы сəтті 

орындалып келеді, бұл осы заңның маңыздылығы 

мен мəнін көрсетеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. 

Назарбаев бастама көтерген 2005-2007ж. мик-

рокредит беру жүйесін дамыту бағдарламасы 

секторды дамыту үшін түрткі болды. Бұрынғы 

кеңестік өкіметтің қарамағындағы кеңістікте 

алғаш рет Бағдарлама шеңберінде микрокре-

диттік ұйымдарға несие беруде он бір миллиард 

теңге бөлінді. Жалпы, Бағдарламаның алдына 

қойылған міндеттер орындалды.

Белгілі бір жетістіктер мен табыстарға қарамас-

тан, микроқаржыландырудың қазақстандық 

саласының алдында шағын бизнеске қолдау 

көрсету секторын дамытуға бағытталған үлкен 

міндеттер тұр. Халықаралық  тəжірибеге сүйене-

тін болсақ, банктік емес сектордың көлемдері 

қомақты. Осылайша, банктік емес сектордың 

несиелік портфельдерінің үлесі Швецияның 

жалпы несиелік портфелінде - 40%, АҚШ - 25%, 

Жапонияның несиелік портфелінде 7% құрайды. 

Ал Қазақстанға келетін болсақ, түрлі бағалар 

бойынша елдің жалпы несиелік портфелінің ша-

мамен 1% алады. 

БҰҰДБ деректері бойынша микроқаржылық 

қызметтерге деген, əсіресе ауылды жерлерде-

гі сұраныс өте үлкен – шамамен 800 млн. АҚШ 8

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

доллары. Бүгінгі күні Қазақстанның барлық МКҰ 

ішінде 45% ғана белсенді жұмыс істеуде. Осы 

жағдай сектордағы бар проблемалармен байла-

нысты. Капиталдандыру, ақпараттық қамтамасыз 

ету, адами ресурстар, құқықтық мəселелермен 

қатар ресурстардың шектеулігі мен жеткіліксіздігі 

ең өзекті мəселелердің бірі болып табылады.

Микроқаржылық сектордың осы проблемала-

рын Қазақстанның Микроқаржылық Ұйымдар 

Қауымдастығының (ҚМҚҰҚ) қатысуынсыз шешу 

мүмкін емес, ал ол 2004 жылдан бері жұмыс істеп 

келеді. Заңнаманы жетілдіру жəне МКҰ секторын 

дамыту Қауымдастықтың негізгі мақсаттары бо-

лып табылады.  

Əйтсе де, микроқаржылық сектордағы бар кей-

бір проблемаларға қарамастан, оның дамуында 

сезілетіндей қомақты өзгерістер бар. 2007 жылы 

Forbes журналы микроқаржыландырудағы инвес-

тицияларды талдап, 2006 жыл нəтижелері бойын-

ша инвестициялық тартымдылық көзқарасы 

тұрғысынан əлемдегі ең үздік 50 микроқаржылық 

ұйымның бірінші тізімін шығарды. Бүкіл 

дүниежүзіндегі 641 МКҰ Forbes сарапшыларымен 

зерттеліп, түрлі санаттар бойынша бағаланды. 

Қазақстан мен бүкіл Орта Азия тарапынан осы 

тізімге бір ғана ұйым - «KazMicroFinance» МКҰ (37-

орын) кірді. 2006 жыл қорытындылары бойынша 

жүргізілген Mixmarket Жаһандық микроқаржылық 

порталының бағасы бойынша KazMicroFinance 

компаниясы несиелік портфель сапасы бойынша 

74-орын алып, əлемдегі 100 МҚҰ тобына кірді. 

Осы фактілер микроқаржыландырудың қазақ-

стандық секторының МКҰ əлемдік даму 

үрдістерінен қалыс қалмай келе жатқандығының 

айқын растамасы болып табылады.


10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

9

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

К

azMicroFinance» микрокредиттік ұйымы (KMF) «Несие беру Қазақстандық 

қоры» Корпоративтік Қорының (НБҚҚ) 

еншілес ұйымы болып табылады. Осы 

бір коммерциялық құрылым микроқаржыландыру 

бағытынан банкке Қорды өзгерту жоспары 

шеңберінде 2006 жылғы желтоқсанда құрылған 

жəне негізгі қызмет түрі бойынша НБҚҚ құқылы 

мирасқоры болып табылады.

НБҚҚ KMF жарғылық капиталындағы үлесі 83% 

құрайды. Қызметкерлердің жарғылық капиталға 

үлестік қатысуына əзірленген жоспар (ESOP) 

арқылы KMF капиталына қатысу мүмкіндігі 2007 

жылы ұйым қызметкерлері үшін маңызды оқиға 

болды. ESOP-ң ең үздік əлемдік тəжірибелері 

зерттеліп, сыртқы кеңесші тартылды, бел-

гілі бір критерийлер бекітілді, олар бойынша 

118 қызметкер таңдап алынды. Жарғылық 

капиталдағы қызметкерлердің жалпы үлесі 17% 

құрайды.

2007 жылдан бері микроқаржыландыру жөніндегі 

қызмет толығымен НБҚҚ-нан KMF берілді. Не-

сиелік портфельді, негізгі құралдарды, міндет-

темелерді аудару бойынша шаралар жүргізілді. 

Бұл орайда, ұйымның тамаша ұйымдастырылған 

жұмысының арқасында максималды тиімділік-

ке қол жеткізілді жəне əзірленген жоспарға 

сəйкес осы процесс өткізілді. Қазіргі кезде KMF 

Қазақстанның микрокредиттік нарығында жоғар-

ғы орындарды сақтап келе жатқан микрокредит-

тік ұйым болып табылады. Осылайша, өзгерудің 

бірінші кезеңі – коммерцияландыру сəтті жүзеге 

асырылды деп айтуға болады. 

Микроқаржылық банкті құру қазақстандық эко-

номика үшін бірнеше маңызды аспектілерді 

қамтиды. Біріншіден, бұл - əлеуметтік аспект, яғни 

Қазақстанның бар банктерінің қызметтерімен 

қамтылмаған халық үшін мол мүмкіндіктер жасау. 

Қазақстанның ірі қалаларының ғана емес жеке-

леген ауылдық аймақтарының да тұрғындарына 

қаржылық қызметтердің бүкіл спектрін ұсынуға 

қатысты, бұл халықтың əлеуметтік жəне 

экономикалық проблемаларын тиімді шешуге 

көмектеседі. Екіншіден, ҚР Президенті мен Үкіметі 

тарапынан соңғы жылдары көп көңіл бөлініп 

жүрген Қазақстанның микроқаржыландыру сала-

сын дамыту үшін тамаша мүмкіндік.  

2008 жəне 2009 жылдарға жаңа банктік 

ақпараттық жүйесін енгізу, сондай-ақ ережелер-

ді, қызмет процедураларын, сондай-ақ қаржы 

көрсеткіштерін реттеуші органдар коммерциялық 

банктерге қоятын талаптарға сəйкес келтіру 

жоспарланған.

Барлық алдына қойылған міндеттер сəтті 

жүзеге асырылғаннан кейін осы екінші кезең 

– микроқаржылық бейімделген банкке өзгеру 

жүзеге асырылады. 

«KAZMICROFINANCE» МКҰ БҮГІН: 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ 

ҰЙЫМҒА ӨЗГЕРУ

Дүниеге ескі көзқараспен қарасаң,

жаңаша əрекет етуің өте қиын болады.

Г. Морган10

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

Л

оготип тұжырымдамасының бағыты - «Əріптестік-Тұрақтылық-Өсу», ол 

KazMicroFinance міндетін, көрінісі мен 

орнының жүйесін көрсетеді. Логотип 

келесі элементтерден құралады: логобелгі, атау, 

мəртебе. 

KazMicroFinance атауы

Екі сөзден құралады: Kazakhstan қысқартылған 

- «Kaz» жəне «MicroFinance» (қысқартылған аб-

бревиатура – KMF). Осы сөз тіркесі мағынасы 

жағынан жəне көзге көрініп тұрғандай келесі мін-

деттерді шешуге үндейді:

 Құрама «Kaz» қай елге тиесілігін көрсетеді;  Құрама «MicroFinance» қызмет аясын 

көрсетеді; 

• 

Бас жəне кіші əріптердің шрифтық үйлесімі есте қалуды күшейтеді;

 Шрифтің латын əріптерімен жазылуы маңыздылығы мен мəнін қалыптастыруға 

бағытталған жəне ұйымның əлемдік 

қоғамдастықта қабылдануына, түсінілуіне жəне 

есте қалуына ыңғайлы;

 Латын шрифті ұйым тамырын көрсетеді – Американың ACDI/VOCA корпорациясы негіз-

гі компания – «Несие беру Қазақстандық қоры» 

құрылтайшысы болып табылады. 

К

azMicroFinance логобелгісі екі элемент-тен құралған: ромб жəне өркен. Осы 

көзге көрінетін бейне KazMicroFinance 

қызмет аясы мен қағидаттарын 

көрсетеді:

 Логобелгідегі екі символдың үйлесуі Kaz-MicroFinance-ң клиенттерімен, қызметкерлері-

мен, қоғамдастықтың басқа топтарымен 

жұмысындағы əріптестік тəсілді көрсетеді. 

Сондай-ақ əріптестік тұжырымдамасы Kaz-

MicroFinance əлеуметтік бағытын баса көрсетеді.

 Қызмет аясын ромб фигурасы көрсетеді. Квадратты негізге алатын фигуралар қаржы 

ұйымдарының логобелгілерінде дəстүрлі түрде 

кездеседі, себебі ол тұрақтылықпен жəне негіз-

ділікпен байланысты.

 Өркен KazMicroFinance қызметіндегі өзгер-мейтін өсімді көрсетеді: клиенттердің өсуі жəне 

ұйымның өсуі.

   Өркен нысаны иілген жəне жоғары бағытталған векторды білдіреді, бұл KazMicroFinance 

қызметінің барлық аспектілері бойынша 

өзгермейтін даму динамикасын, иілмелігін: 

шешім қабылдаудағы демократиялық тəсілін, 

үнемі өзгеріп тұратын нарықтық жағдайларға 

бағытталғыштығын көрсетеді.

 Өркеннің оң жаққа қарай бағытталуы KazMicroFinance дамуындағы дұрыс жолды 

нұсқайды. 

KazMicroFinance логотипінің түсі 

Логотип көзге ұнамды реңктерде бейнеленген, 

бұл «Əріптестік» құрамасын, яғни əлеуметтік 

бағытталушылық сияқты көзге көрінетін бейнеге 

ерекше көңіл аудартады.

KazMicroFinance логотипі элементтерінің үйлесуі 

Негіздегі айқын, дəл шрифтпен жазылған ата-

уы жəне оның үстіндегі логобелгі «Тұрақтылық» 

құрама тұжырымдамасына ерекше көңіл аудар-

тады.


KMF ВИЗУАЛДЫҚ 

БЕЙНЕСІНІҢ МƏНІ Сұлу жүз үнсіз нұсқау болып табылады.

Ф. Бэкон.10 жыл «KazMicroFinance» / Жылдық Есебі / 2007

11

“Нақты іске - нақты қолдау!” 

2007 ЖЫЛҒЫ НЕГІЗГІ 

ОҚИҒАЛАР – ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ 

ҚАҢТАР

Өзгеру жоспарына сəйкес жұмысшы топ құрылды, жұмыстың негізгі кезеңдері 

анықталды.АҚПАН

• 

KMF жаңа несиелік өнімдері əзірленіп, енгізіл-ді, олар «Бизнес», «Тұтыну» жəне «Агро» деген 3 

несие беру бағдарламасына бөлінген.НАУРЫЗ

• 

Сыртқы кеңесші - «Хас Банк» орталығының, Моңғолия, тренинг директоры келді.

• 

Қызылорда қаласында бөлімше ашылды. • 

Қарағанды қаласында KazMicroFinance фили-

алы ашылды. 

• 

Жамбыл облысының Шу қаласында бөлімше ашылды.

• 

Жамбыл облысының Мерке қаласында бөлім-ше ашылды. 

• 

Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш қаласында бөлімше ашылды.


Каталог: upload -> iblock -> 66e
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 414.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет