Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт


Наурызбай  қазіргі  Тау  округінде  түрған  Қырқалы  тау деген  жерді  мекен  еткен.  содан  оның  үрпақтарыжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет47/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Наурызбай  қазіргі  Тау  округінде  түрған  Қырқалы  тау деген  жерді  мекен  еткен.  содан  оның  үрпақтары 
Тау  Қазанқүлағы  деп  аталған.  Солардың  бірі Бемырза,  одан  -  Темеш,  Нуралы.  Темештен  -  Сапи.  Ол  коп 
жылдар Жәнібек аудандағы  1  май колхозының председателі болып Ленин орденімен марапаггалған.  Сапидан
- Телағыс,  Нариман.  Нуралыдан -  Абош. Нуралин Абош көп жылдары Жанғала аудандарында банк басқарды.
Наурзбайдан  -  Қуанышқали.  Қуанышқалидан  -  Жамау.  Сүлейменнен  -  Өтепәлі,  Ғаббас.  Өтебәліден  - 
Сапар.  Сапардан - Әбдірахман,  одан - Сатай.  Сатайдан -  Бақтығали, одан - Закария.  Закариядан  -  Сарсенбай, 
одан  -  Руслан,  Рүстем.  Ғаббастан  -  Еркін.  Еркіннен  -  Қадірболат.  Шамақаннан  -  Боксс,  Өтеш,  Ғүбай. 
Ғүбайдан  -  Мақсот.  Мақсоттан-  Мағзом  (Молда).  Бокестен  -  Марат.
Көйлектен  -  Ашығали,  одан  Ғиззат,  Есмайыл.  Ғиззаттын  бірінші  әйелінен  -  Қамен,  Ислям;  екінші 
өйелінен  -  Әділ.  Қаменнен  -  Елдос,  Вячеслав(Менжан).  Елдостан  -  Марат,  Самат.  Мараттан  -  Қайрат, 
Саматтан  - Алтай.  Ғиззатов Вячеслав (1942)  - дипломат.  Ислямнан  - Алла,  Серго,  Райхан,  Мақсот.  Сергодан
-  Ерлан,  Темір,  Жасталап.  Ғиззатов  Ислям  (1916-1970)  коп жылдар облыстық сауда  орындарын  басқарады. 
Әділден  -  Максим,  Асқар.  Максимнен  -  Жубаныш,  Қуаныш.  Хасанов  Максим  Жәнібек  ауданының  өкімі 
болған.
Есмайылдан -  Садық, Жүмағали.  Садықтан  - Мағжан.  Мағжаннан - Хабиболла,  Ғабдол.  Хабиболладан - 
Идият,  Болат.  Идияттан  -  Марат,  одан  -  Әмір.  Болаттан  -  Идият,  Серік.  Ғабдолдан  -  Ғиният,  Зинолла, 
Хисмет.  Зинолладан  -  Бауыржан.  Хисметтен  -  Марат.
Күлметеннен  -  Ерәлі,  Мыңкісі,  Досмүхамбет,  Дәнді.
Ерәліден  - Жүмәлі. Жүмәліден - Әкімәлі,  Мамбетәлі,  Сейтақ, Дармен.  Сейтақтан -  Ғарифолта,  Қайролла, 
Ғайсағали, Айболат, Айбатыр. Ғайсағали. Ғайсағалидан -  Ержан,  Елжан. Хайролладан -  Батыржан, Жампейіс. 
Айболаттан  -  Айдын.  Айбатырдан  -  Байболат,  Бейбарыс.  Мәмбетәліден  -  Рамазан,  Жеңіс,  Есенгелді.
Мыңкісіден  -  Наурызәлі,  Әйтәлі,  Жүмаәлі,  Мүхамбетәлі,  Байгәлі,  Сүгірәлі,  Мырзалі,  Батаәлі  (Батак). 
Наурызәліден -  Молдақай,  Мырзақай,  Мүқаш, Хасен.  Молдақайдан -  Мүқамаш.  Мырзақайдан -  Мендіганым. 
Мүқаштан  -  Жанғали,  одан  -  Қабес,  одан  -  Халиолла.  Хасеннен  -  Есенболат,  Мерует,  Байболат,  Үлмекен, 
Самат.  Есенболаттан  -  Сабит,  Салауат,  Ғиният, Даулеткерей.  Саматтан  - Аблай,  Манар,  Мейірбек,  Мирас. 
Сабиттен  -  Боздақ,  Жанүзақ,  Жанбатыр,  Рүстем,  Жанбыл.  Салауаттан  -  Жүмарт,  Азамат,  Ғибрат,  Табиғат, 
Талант,  Жантөре.  Ғиниятган  -  Аділгерей.
Айтәліден  -  Еділәлі,  одан  -  Майлыбай,  одан  -  Хабира.
Жүмаліден  -  Айболат,  Есет,  одан  -  Оразалі,  одан  -  Төлеп.  Толептен  -  Айгүл,  Нурлан,  Қанат,  Ғиният, 
Нурболат,  Берік.
Өтәліден  -  Қазеке,  одан  -  Жақия,  Закария,  Жақыбай.  Жақиядан  -  Даулетқали.  Мырзаліден  -  Сулухан. 
Әжіғалидан  -  Мүрат,  Қадырболат.  Мүраттан  -  Нүрбек,  Нүрлыбек,  Ақылбек.  Нүрбектен-  Назарбек. 
Ақылбектен  -  Ақынбет.  Қадырболаттан  -  Талап,  Мейрамбек,  Аянбек,  Жалымбек.
Байметеннен  -  Өтеміс,  одан  -  Шайдолла,  одан  -  Айболат,  Нурболат,  Нурлан.  Байметтеннің  тағы  бір 
үрпағы  Кенже,  одан  -  Мүхамбет.
Қүлметенүлы  Досмүхамбеттен  -  Исатай,  одан  -  Қарақүл,  одан  -  Мардаш,  Закеш,  Шаймардан, 
Қабылмардан.  Закештен  -  Қадеш,  Маштақ.  Әділден  -  Сапар.  Қошқардан  -  Мүқатай,  Ахмет,  одан  -  Қүл, 
Токе.
Дондіден  -  Біршүк,  одан  -  Сисен,  одан  -  Өтен.
Сулейменнен -  Бірәлі, Терәлі, Жанолі,Арыстанәлі.  Бірәліден -  Наурызәлі, Хайбөлі, Жүмағали,  Әжігали, 
Мустафа, Күсен. Хайбәліден - Абдоқ,  одан - Сиғмат, одан - Жасүлан.  Мүратәліден -  Ибатолла. Жүмағалидан
-  Олдан,  одан  -  Майра,  Ғиният,  Нурболат,  Айболат,  Қисмет,  Манарбек.  Нурболаттан  -  Асел,  Асылжан, 
Тоғжан,  Әділжан.  Мустафадан  -  Ғусман.  Қүсеннен  -  Ғаббас,  Байекеш,  Ғайса.  Ғаббастан  -  Есмүхан, 
Есламғали.  Есмүханнан  -  Қадырболат.  Байекештен  -  Фарух.  Ғайсадан  -  Есмағүл.  Терәліден  -  Нүрдәлі, 
Сейтәлі,  Мүхамбетәлі.  Нүрдаліден  -  Есенғали  (Ишақай),  одан  -  Бекес,  одан  -  Аманғали(Көкай),  одан  - 
Ғарифолла, Қуаныш,  Қүлыш, одан -  Қуан,  Ғазез. Сейтәліден - Сапи, Жабық.  Мүхамбетәліден -  Кенжеғали, 
Жүмағали,  Еркеғали  (Еркінәлі).  Кенжеғалидан  -  Аліпқали,  Қожағали.  Алипқалидан  -  Әбу,  одан  -  Марат, 
Самат,  Сағат.  Маратган  -  Бақытбек.  Саматтан  -  Елдос,  Жандос,  Елжас.
Қожағалидан -  Набіш,  Есімғали.  Еркеғалидан -  Наси,  Боскөз.  Насиден - Жүбанғали, Айболат.  Боскөзден
- Нурмүхамбет. Жанәліден - Дошан,  одан  - Көккоз. Арыстаәліден - Білөлі, одан -  Айтқали, Дауіт, Дүйсенғали.
Кенжәліден  -  Ахмет,  Толеп,  Мастек,  Естек,  Аліп.  Естектен  -  Абдрахман,  одан  -  Әбділман,  Ишанғали, 
Салауатқали,  Дүйсенғали.  Әбділманнан  -  Қүрманғали,  одан  -  Рысқали,  одан  -  Мәди,  одан  -  Данияр. 
Ишангалидан  -  Күлес.  Салаутқалидан  - Лүқпан,  Салім.  Әліптен  -  Кепек, Дініш,  Жармүхамбет.  Кәпектен
-  Оразғали,  Өтешқали,  Нүрғали,  Ишанғали.  Оразғалидан  -  Күміс,  Шөріп,  Досет,  Зүбайда.  Досеттен  - 
Аманғали  (Аманша).  Иманаліден  -  Аралбай,  Қүлтас,  Кереш.  Аралбайдан  -  Айтуар,  одан  -  Биселі,  Бисал, 
Сақал.  Бисәліден - Дөйіт, Жармүхамбет. Дейігген - Жүмаш. Жармүхамбеттен - Қарақойшы,  одан  - Уалитхан, 
одан  -  Ерболат,  Кенес.  Сақалдан  -  Әліп,  одан  -  Қүлтас,  одан  -  Сапи,  Қапез.  Керештен  -  Сүгір,  Сүйініш. 
Сүгірден  -  Камал,  одан  -  Жамел,  Есболсын.  Сүйініштен  -  Әбу,  одан  -  Төлеген,  одан  -  Ернақ.
ИІамақайдан - Айтмүхамбет,  Есей. Айтмүхамбеттен -  Мүхтар,  одан -  Бақтығали, Бақтияр.  Бақтыгалидан
- Данияр,  Мадияр.  Есейден -  Смағүл,  Мүқай,  одан  -  Тасболат,  одан  - Айболат,  одан -  Ержан,  Нуржан.  Осы 
атаға  жататын  Ибат,  Қапар,  Садібек,  Дош.  Ибаттан  -  Рамазан.  Қапардан  -  Мендібай,  одан  -  Хайретден, 
одан  -  Хасен,  Есенғали.  Хасеннен  -  Қаумеш,  одан  -  Сайын,  Серік,  Нариман,  Амантай,  Асқар.  Осы үрпақа

СейТқҮлдан  А  Күрманқожа,  одан  -  Көлбай,  Даулет.  Көлбайдан  -  Жапар,  одан  -  Досалы,  одан  - 
Мүхамбетқали,  Өтеш,  Еслям,  Имаш.  Мүхамбетқалидан  -  Мырзағали  ,  Салық,  одан  -  Қайырлы,  Болат, 
Марат.  Өтештен  -  Хамит,Салим,  Телман.  Хамиттен  -  Ердембек,  одан  -  Тимур.  Мүрадымнан  -  Жакдос' 
Бақытжан.  Салимнен  -  Замир,  Бауыржан,  одан  -  Дамир,  Руслан.  Еслямнан  -  Хайдар,  Бақыт.  Хайдардан  - 
Жақып,  Жаннат,  қанат,  Самат,  Талғат.  Бақыттан  -  Ерлан,  Телман,  одан  -  Руслан.  Колбайдан  -  Даулет, 
одан  -  Ерәлі,  одан  -  Шынәлі,  одан  -  Хамза,  одан  -  Мендіғали,  Қүрмаш,  Мендібай, Дүйсен.  Мендіғалидаіі
- Асылбек, одан -  Ерлан, одан - Азамат. Мендібайдан - Елемес, одан - Руслан.  Бүл атаны Қырғыз Қазанқүлағы 
деп атайды.
^  Жанәліден  -  Теміреш,  Темірболат,  Айтақай,  Бокеш.  Темірештен  -  Рахат.  Темірболатган  -  Бсктілсу. 
Айтақайдан  -  Рауел.  Бокештен  -  Еркін,  Ертілеу,  Есім.
Иманәліден  -  Самия  Қазанқүлағы 
Есенгали,  одан  -  Доржық,  Темірғали.  Доржықтан  -  Қалиолла, 
Рамазан.  Қалиолладан  -  Әсия,  Райса,  Рая,  Бақыт,  Серік,  Ғайса,  Берік,  Жақсыбай.
Темірғалидан -  Мәлден, Рақыш, Сабекен, Күлян, Асқар.  Рақыштан -  Ескендір, Есқайыр,  Есбол,  Бибигүл, 
Гүлзада.  Рамазаннан  -  Талғат,  Талап.
Абдрахимнен  -  Масалім  (Болыс).  Миқаштан  -  Бокес,  одан  -  Бекболат,  Менайдар,  Марат.  Мараттан  - 
Жүлдыз.  Бекболаттан  -  Нурлан,  Маулен,  Танат,  Светлана.  Менайдардан  -  Ержан.
Әжібайдан  -  Мүхамбет,  Үркімбай,  Ескене,  Жаннет,  Есен,  Борте.  Мүхамбеттсн  -  Елекбай,  Байсал, 
Оразалы,  Мүрзаәлі.  Елікбайдан  -  Шынтемір,  Байтемір.  Шынтемірден  -  Шынолі,  Сүндет.  Байтсмірдсн  - 
Мүқабай.  Байсалыдан  -  Сердәлі,  Есенәлі,  Бердекеш,  Қодар.  Сердэліден  -  Уәйіс,  Ыдырыс,  Қүбыш,  Майск. 
Уәйістен - Татыран,  одан -  Қасым.  Ыдырыстан -  Қүл, Жанша.  Қүлдан - Елеу. Жаншадан -  Салім.  Қүбыштан
-  Зайтөк.  Майектен  -  Жүманбай,  Қоныр,  Бажау,  Мылқайдар.  Қонырдан  -  Өтеген.  Есеноліден  -  Қадыролі, 
одан  -  Кошек.
Биарыстаннан  -  Кдсен,  одан  -  Ерғали,  одан  -  Төреш,  Мүратхан,  Зору.  Бердекештсн  -  Аисс,  одан  - 
Рамазан,  одан -  Темір,  Мәжен,  одан  -  Марат.  Қодардан  -  Ескендір,  Абдол.  Ескендірдсн  -  Қарабала,  одаи  - 
Хасен,  одан  -  Мүхит,  Рашид.  Мүхиттен  -  Айнур,  Айкерім,  Айбек.
Есеннен  -  Төлеп,  Бекберген,  Есберген.  Толептен  -  Үтып,  одан  -  Ораз,  одан  -  Тсмірхан,  Амірхан. 
Темірханнан  -  Асылхан,  Қүралай,  Қабылхан,  Камшат,  Майса.  Әбілкаримнен  -  Алдарман,  Хамза. 
Қыдырғалидан  -  Муса.  Қабдолдан  -  Хабиболла,  одан  -  Бисақ,  одан  -  Тсмеш,  Талшын.  Ғизаттан  -  Даулет, 
Ихсан,  Мелләт,  одан  -  Қалиолла.
Бортеден  - Түйақ,  одан  -  Омар,  одан  -  Мырзығали,  Бигали,  одан  -  Жамелстден,  одан  -  Болат,  Максим. 
Сақайдан  -  Жаманбай,  одан  -  Жүніс,  одан  -  Қазыкей,  Жөгор,  Ишмат,  Адай,  Абылай,  Қара.  Жогорден- 
Муса,  Науан.  Ишматтан  -  Әубөкір,  одан  -  Римма,  Нариман.  Абайдан  -  Елеусін  (Шекс),  Башок,  Исқак,. 
Елеусіннен  -  Жібек,  Мақпал,  Клара,  Света,  Ырысты.  Адайдан  -  ЬІсқақ,  одан  -  Сагынтай,  одан  -  Мсргем. 
Жүністан  -  Аблай,  одан  -  Сагынтай,  одан  -  Мерген.  Жуністан  -  Аблай,  одан  -  Закария,  одан  -  Қымбат, 
Даулетияр,  одан  -  Түрарбек,  Манарбек.  Жаманбай  атаныц  үрпақтары  уақ  -  қара  Қазанқүлак/піры  дсп 
аталып  кеткен.
Сүйіннен  -  Рушан,  Закір,  Ерғали,  Ақмамбет,  Қарабатыр,  Сарксй.  Ақмамбсттсн  -  Бекбау,  Қошап. 
Бекбаудан - Сары,  Иманғали,  Түсіпқали,  Ысқақ,  Әжім. Сарьщан  -  Қүлмагамбст, одан -  Қабас.  Имашалидан
-  Шалабай,  одан  -  Жақып,  одан  -  Қадырәлі,  одан  -  Шокір,  Бектемір,  одан  -  Жанбыл,  одан  -  Асылбек, 
Түсіпқалидан  -  Ғани  (молла),  одан  -  Нуролла.  Ысқақтан  -  Мырзай,  одан  -  Мепдсш,  Әмір.  Әжімнен  - 
Мусағали,  Бисенғали.  Қошаннан  -  Бимырза.  Шабан,  Қодар.  Бимырзадан  -  Арысгақ,  Хасен,  Қүссн,  одан  - 
Темеш,  Шынтемір,  Толеш.  Гөлештен  -  Дина,  Дамир,  Замир,  Мир,  Байкал.  Шабаннаи  -  Ергали,  одан  - 
Жүмаш,  Ықсан,  Малай,  Рүстем.  Қодардан  -  Нысан,  Муса,  Отеғали.  Нысаииан  - 
Есснгали,  Бскжан, 
Жакен,  Қалиолла,  Айтқали,  Нуртай.  Мусадан  -  Мауытқали,  Айса,Ғайса,  Кошен.  Отсгалидан  -  Әубокір, 
Әкбәр,  Қали,  Сабидолла.  Қалиолладан  -  Мухамбет,  Қали,  Сапи,  Уахит.  Қалидан  -  Балта.
Қарабатырдан  -  Макет,  одан  -  Хасен,  одан-  Жүмабай,  одан  -  Рахмош,  Мухилла,  Смаіүл,  Амангелді. 
Отептен -  Мендіғали,  одан  -  Ерсайын,  одан  -  Эльмира,  Исатай, Алмагуль .  Еімбсттсн  -  Жумай,  Сиссн, 
Абдрахман,  Бисенбі,  Бекес.  Жумайдан  -  Жакия,  Закария,  Ғатау.  Сисеннен  -  Досан,  одан  -  Муса.
Абдрахманнан  -  Илияс  (Қүлшыман),  одан  -  Бірғаным,  Асима,  Ихсан,  Маржам.  Ихсанпан  -  Бауыржан. 
Бисенбіден  -  Мүкан,  одан  -  Ғазез,  Ғайнолла,  одан  -  ІЛапиғолла,  Сагидолла,  Нүрлан,  Ерлан,  одан  -  Сабит. 
Бекестен  -  Әубәкір,  Хамза,  Насыр.  Әубәкірден  -  Нарымбек.  Хамзадан  -  Зиетдсн.  Закариядан  -  Болат, 
одан  -  Бауыржан  -  Роллан,  Алмас,  Нүрлан.  Бауыржаннан  -  Алмат,  Ернар.  Ролланнан  -  Аян.  Алмастан  - 
Азамат,  Сенпрбай,  одан  -  Сүгірәлі,  одан  -  Үмбет,  одан  -  Райса,  одан  -  Рамазан  Бақтыгали.  Рамазаннан
-  Орынтай,  Данияр,  Ахмедияр,  Спандияр,  Манарбек,  Ғаділбек.  Спандиярдан  -  Тілсухан  Манарбектен  - 
Едіге,  Ертарғын, Ақторғын.  Бақтығалидан  - Аділбек,  Марат,  Қанат, Асылбек.  Маратган  -  Эдуард.  Избасар. 
Әубәкірден -  Үмбет, одан - Серікқали, Айтқали,  Бақытжан,  Руслан.  Үмітаидан  - Толеш,  одан  -  Сарссшади.
Бисенғали. 
^   Есшғали>  Есләм,  одан  -  Күляш,  Серго,  Роза,  Лариса,  Бсрік.  Ссргодан  -  Мүрат.
одан  -  Әзиз,  Малика.  Беріктен -  Руслан,  Әсел.  Ғабдуллин  Еслом Тайпақ,  Казталовка аудандарында Г.аскару 
қызметінде  болды.
жататын  Сүндет,  одан  -  Қүсайын,  одан  -  Серік.

ҚОСТАҢБАЛЫ
Қостанбалыньщ  үрпақтары  Жөнібек  ауданынын  Ащы  озек  озсні  бойына  жоне  Казталовка  ауданыньщ 
Қараоба,  Қошанкөл  ауылдарына  әкеліп  орналастырған  Куандық  батырмен  Жскссп  ии  дегеи  аңыз  бар.  20 
ғасырдын  басында  коллективтіндірудегі  асыра  сілтеумен  Еділ  бойындагы  куанышылык  ксзснде  аштық 
салдарынан  Ноғай  қазақтың  көбісі  Ресейдің  ішкі  облыстарына  отіп  кеткен.  Жылқы  осіріп  олардьщ  қара 
санына  айқыра  тамба  басқан,  сөйтіп  Қостамбалы  деген  ат  берілген.
Бүрқан  деген  атадан  Баскелтір,  Малақай  деген  орбеген.
Баскелтірден  -  Молдағүл,  Қожа,  Қартақай.  Малақайдан  -  Медірсй,  оныц  үрпақтарыпыц  копшшігі 
Ресейде.
Молдағүлдан  -  Қасым,  Сатыбалды.  Қасымнан  -  Өтеғали  (молла),  оныц  үрпақтары  Волгоград  облысы 
Палласовка ауданында.  Сатыбалдыдан  -  Байназар,  Есенғали,  Султанғали.
Қожадан  -  Әлім,  Рамазан.  Әлімнен  -  Жалты,  Жаманқара,  Шәліке,  Шағыр.  Рамазаннан  -  Баубек, 
Батырбек,  Теребек. Жалтыдан  10 үл: Әсірбек,  Башақ,  Тілеп,  Макын,  Әлдекеш.  Егізбек.  Қаражан,  Шагырай, 
Балтөре,  Жанпейіс.
Жаманқарадан -  Есжан,  Қадырбек.  Шәлкеден  -  Қосай, Досыбек.  Есентаи,  Кенжебаи.  Қосайдан  - Лекер, 
Сапар, Жапалақ,  Қүлшық.  Кенжебайдан  -  Нүрыш,  одан  - Халел,  одан  -  Хамндолла,  Түрсынбай,  Темірболат. 
Хамидолладан  -  Турарбек,  Нурболат,  Ерболат,  Нуктай.  Ерболаттан  -  Аман.  Түрсынбайдан  -  Тілекқабыл, 
Бақытжан,  Бауыржан,  Бекжан,  Берік.  Бақытжаннан  -  Арыстан,  Марат.  Темірболаттан  (Тимур)  -  Акырам, 
одан  -  Халел.
Қадырбектен  -  Қосжан,  Кометай,  Еркінәлі,  Бисен,  Көрпебай,  Бостан.  Мырзабайдан  -  Қүшқүл,  одан  - 
Шүкірғаным,  Бисенғали,  Әмет.  Есжаннан  -  Қастан,  Нүрмүхамбет,  Қүлмүхамбет,  Ботелі,  Тәтелі,  Бителі, 
Еркебай.  Бәтеліден  -  Қоқай,  одан  -  Сабыр,  одан  -  Өтеғали,  Еслам,  Жанғади.  Қартақайдан  -  Қаргалы,  одан
-  Айдынғали,  одан  -  Өрболат,  одан  -  Төлеген,  одан  -  Қалиолла.
Қүлшықтан  -  Мү'қан,  Қуанғали,  одан  -  -Әтеп,  Бисен.  Өтептен  -  Меидіғали,  Сабит,  Ғиният.  Сабиттен  - 
Ғарифолла,  Марат,  Әліп.  Ғинияттан  -  Қуаныш.  Бисеннен  -  Қыдырғали  ,  одан  -  Туақ.  Баубектен  -  Жүніс, 
Айса.  Жүністан  -  Абдош,  одан  -  Мүқат.  Айсадан  -  Кенжеғали,  одан  -  Алтын.
Жақсыбай  (озен)  оңірін  жайдаған,  өңкей  шүбар  жылқыларын  Еділ  озеніпе  қарай  асырып,  немістщ 
Саксон  базарына  апарып  сататын  Мәлтіктің  есімін  ел  әлі  күнге  дейін  біледі.
Айдаған  бір  мың  жылқы  Мәлтік  едін,
Қаптатып Жақсыбайдың алабына.
Мәлтік  жылқыларын  каптатып  Жақсыбайдан  су  ішкізгенде  сайдың  жағасына  тал  қадап  қояды  екен, 
сонда  судың денгейі  екі  елі  томендегенде  екі  алақанын  асып  ,  ризашылықпен  күледі  екен  деп  қарттар  әлі 
айтып  отырады.  Сол  Мәлтіктің  бес  үлыныд  бірі  Қыдырғали  осы  болысының  билеушісі  болады.  Билікке 
пара  беру  арқылы  жетті  деседі.
Байеліден -  Елшекбай, одан - Хасен, Қалақ,  Мүхамбетқали,  Қүспан,  Муса.  Мүхамбетқалидан -  Шалгез. 
Сапидан  -  Қалақ.  Хасеннен  -  Сырым.
Сапидан  -  Мүрат,  Қанат,  Әзірхан.  Мүрагган -  Айтқали,  Тілекқабыл,  Жаскалам,  Сналбек.  Жасқаламнан
-  Қатимолла.  Шалгезден  - Тілек,  Бауыржан.  Қанаттан  -  Роллон.  Хасеннен  -  Сырым,  одан  -  Өтеміс,  Сайын, 
Зейін,  Замир,  Сакен.  Жүмағүлдан  -  Қажығали,  одан  -  Шмит,  одан  -  Мүрадым.  Бәсерден  -  Аққали,  одан  - 
Нүрсден.  Байназардан  -  Омар,  Сүлтанғали,  Әбілхалық.  Омардан  -  Жүсіп,  одан  -  Иман,  Сабыр,  Әйтөкен, 
Ә
ііо й

Батырғаштан  -  Телеген,  одан  -  Марс,  Әнуар.  Марстан  -  Ержан.  Ибрахимнен  -  Хамит,  Ғаббас,  одан
-  Қайрат.  Хамиттен  -  Ғани.  Қайраттан  -  Сатыбалды,  одан  -  Ақан,  Жандос,  Жансерік.
Есенгалидан  -  Ыбырай,  Халел,  Смағүл,  Ғүсман,одан  -  Үзақбай,  Болат,  Максим.  Үзақбайдан  -  Марск, 
Нүрбек,  Бейбіт.  Бейбіттен  -  Бекарыс.  Нүрбектен  -  Фархат.  Болаттан  -  Нүрбол,  Қанат.  Максимнен  - 
Алмабек.  Халелден  -  Фазыл.
Ащы  өзек  бойын  жағалаған  қостандалы  ағайынды  Нүралы,  Әжөліден  ербеген  үрпақтар  мыналар: 
Нүрадыдан  -  Әмірхан,  одан  -  Сүлтанғали,  одан  -  Есет.  Әжөліден  -  Төте,  Хасанәлі,  Досанелі.  Досанөліден
-  Байәлі.
Бисөліден  5  үл:  Сүйінәлі,  Отеғали,  Қуанғали,  Әжіғали,  Тақатай.
Тақайдан - Амантай, Есенгелді, Маралбек. Амантайдан -  Жамбыл, Жігер, Жөдігер.  Берікбайдан - Салауат, 
Саламат,  Ақьшбек,  Айдарбек.
Сүйінәліден  -  Досболат,  одан  -  Мендіхан,  Әмірхан,  Кенжебай,  Жанүзақ.  Мендіханнан  -  Ақан,  Аябек, 
Ерденбек,  Нүрланбек.  Мендібайдан  -  Талғар.  Кенебайдан  -  Медет.  Есболаттан,  одан  -  Қалихан,  одан  - 
Шыңғыс. Дәулеттен  - Қайып, одан -  Марат.  Қоныстан- Әубәкер,  одан - Мурат,  Марат,  Ғалымжан,  Нурболат, 
Бекболат.  Мүраттан  - 
Айдос.  Қүрмаштан  -  Сүйініштай,  одан  -  Айболат,  Бекболат,  Сүңғат,  Жүматай, 
Сүндет,  Отеген,  Серік.  Серіктен  -  Азамат.  Сүңғаттан  -  Жасқайрат,  Нартай,  Маркс.  Сүндеттен  -  Сымбат, 
Талғат,  Расул.  Сүлтанғалидан  -  Байназар,  одан  -  Исқақ,  одан  -  Хамза,  одан  -  Мәннәп.
Сарнауов Мыңбай, одан - Жүмабек, Жүматай. Жүмабектен - Мейірбек, Мендіғүл. Байәліден -  Қүлшығар, 
Қабат,  Хайролла.  Қүлшығардан  -  Мәжен,  Ақете.  Хайродладан  -  Балапан.  Осыларға  ағайын  Қүныс  баласы 
Әбілхайыр,  Төлеш,  Кереш.  Төрештен  -  Қадіреш.  Айдыннан  -  Сүндетқали,  одан  -  Ахмет,  одан  -  Жүмабай. 
Нүрғалидан  -  Ораз,  одан-  Ақболат,  Қадірболат,  Бекболат.
Абдрахманнан - Төлеш, Молдағали,  Қадірғали,  Әліпқали. Төлеш колхозда қой бағып, жақсы жетістіктерге 
жеткен адам,  ерен еңбегі үшін Социалистік Еңбек Ері атағын алды,  Қазір Жәнібекте оның атымен аталатын 
коше бар.  Толештен  -  Зинпот,  Қүрман, Жүмағаным.  Қүрман  Қазақ  ССР-іне  еңбегі  сіңген  мүғалім,  одан  - 
Ғарифолла,  Зарифолла.
Молдағалидан  -  Сапарғали,  Сәкен,  Өбилә.  Сапарғалидан  -  Қаншшайым.  Сөкеннен  -  Хамит.  Еріштен

Ерғали,  Әжіғали (Тапал).  Әжіғалвдан - Абдол,  Рысқали,  Шөріпқали, Жамиға.  Ергалидан  -  Елемсс, одан
-  Елеу.  Абдолдан  -  Аманғали,  Мақсот,  Каримолла,  Капура,  Салима.  Мақсоттан  -  Мақуза,  Рая,  Сауле, 
Телман,  Талғат,  Асылбек,  Манарбек.  Телманнан  -  Түңғышбай,  Айдос,  Елдос.  Талғаттан  -  Ерхат,  Дииа. 
Манарбектен  -  Таңат.  Асылбектен  -  Абылай.  Каримолладан  -  Есім,  Жақсылық,  Ботагоз,  Айгүл,  Комшат, 
Гүлжайна.  Мырзағалидан  -  Бақытжан,  одан  -  Серік.  Өтеғалидан  -  Амангслді,  Ессигелді,  Асқар.  Амапгелді 
үзақ  жылдар  совхоз  директоры,  аудандық  ауыл  шаруашылық  басқармасын  басқарып,  пенспягы  шықты. 
Амангелдіден  -  Асхат,  Талгат.  Асхаттан  -  Мирас,  Тимур.  Талгатган  -  Томилла.  Ессшелдіден  -  Қайрат. 
Асқардан  -  Ришат,  Ринат.
Асқар  атадан  өрбіген  Саттық,  одан  -  Ақжігіт.  Ақжігіттсп  -  Жолімбет,  Момбст,  Қарымбет,  Кепжебст. 
Жөлімбеттен  -  Нүрғали  (Қызыл  шашбаулы  Нүрыш)  Жоцгір  хан  заманында  Доулеткерсйдіц  комскшісі, 
кейін  правитель  болыпты.
Нүрғалидан (Нүрыш)  - Жирентай, Жүмағали (қажы),  Муса,Әбу,  Молдаш. Жирептайдан  -  Қасым,  Науан. 
Қасымнан  -  Самат.  Жүмағалидан  -  Зәкөрия,  Насер,  Қүзайыр,  Босер,  Қабдол.  Қүзайырдап  -  Бисембай. 
Карл.  Бисембайдан  -  Мереке,  Қабыл,  Әбіл.  Карлдан  -  Ғалым,  одан  - Армат.  Босерден  -  Қантемір,  Бектсмір, 
Мендібай,  Мендіхан.  Мендібайдан  -  Марат.  Мендіхашіан  -  Жасүлан,  Бауыржан,  Амангелді.  Бауыржашіан
-  Азатхан.  Амангелдіден  -  Темірлан.  Қабдолдан  -  Орынғали,  Нэсіпқали,  Зинолла.  Орынғалидан  -  Ерлан, 
Нүрлан.  Нөсіпқалидан  -  Аязбек.  Зинолладан  -  Талғат.  Жүмағүлдан  -  Сырым,  Қабиболла,  Талти.  Татидап  - 
Ермек,  Бейіс.
Сарыдан  -  Мүхамбет,  Өрес,  Темірболат.  Әбудсн  -  Мокей,  одан  -  Қожамжар,  Алдамжар,  Мақсот. 
Қожамжардан  -  Сираж.  Молдаштан  - Айдын,  одан  -  Сәтәлі,  одан  -  Ахет,  Шыбьштай.  Ахеттен  -  Жүмагелді, 
Жақсыбай,  Жүмабай.  Жүмагелдіден  -  Жомарт,  Мирболат.  Жүмабайдан  -  Жомарт.  Момбеттсн  -  Ергали, 
одан  -  Сарсенғали,  одан  -  Тасқара,  Кошен.  Тасқарадан  -  Серік,  Теміргали.  Кошсннсн  -  Хамидолла. 
Қырымбегген  -  Болат,  Өтеп,  Сэрсенбі.  Болаттан  -  Жалдый,  Сарыкенже,  Аққали.  Аққалидаи  -  Шокір 
Өтептен  -  Жүныс,  Сарқыт,  Қуанышқали.  Жүныстан  -  Елемес,  одан  -  Қуан.
Сарқыттан  -  Тілебөлі.  Қуанышқалидан  -  Сәмэу,  одан  -  Тілекқабыл,  Табылды.  Сорсспбідси  -  Аққенже, 
Ақкали  үшеуііще  қатты  домбрашы  болған  адамдар.  Аққали  Ахмет  Жүбановқа 
8
  күй  тапсырпш  корінеді. 
Кенжебеттен  -  Сүңқаләлі,  Масақ.  Сүңқарэліден  -  Қүбаш,  одан  -  Ерпазар,  Сабит.  Ерназардан  -  Серік. 
Масақтан  -  Әліпқали,  Өтеғали.  Өтеғалидан  -  Самат.
Досболсыниан  -  Есболсын,  одан  -  Темірәлі,  одан  -  Жонен,  одан  -  Мусақай,  одаи  -  Нетолі,  Даулет. 
Нетәліден - Жапалақ, Жүніс,  Закария,  Ибраш. Жапалақтан -  Мүхамбет, одан - Айдархан, Темір.  Айдархапнан
-  Ерболат,  Толеген,  Сансызбай,  Бәсер,  Балтабай,  Сақыпжамал,  Соуле,  Алма,  Саксн,  Хамит,  Кспжолі, 
Ибрагим.  Темірден  -  Маржан,  Сайран,  Нүрлан,  Нүрболат,  Айжан.  Доулеттен  -  Зокір,  Жакия,  Ссйіт. 
Айғаным,  Балганым.  Сейіттен  -  Күләш,  Мендеш.  Рушанүлы  Тасболат,  одан  - 
Гулайым,  Қаршыга, 
Ақан,  Өркен,  Ақмарал.  Өтеғалидан  -  Рысқали,  одан  -  Ғасер,  Босер,  Насер,  Хамит,  Хамидолла.
Қостаңбалының  үрпақтары  -  Жапақ,  Саттық.
Жаппақтан  -  Мәлік,  Әйтім,  Мүхамбетжан.  Моліктен  -  Қыдырпити.  Мүхамбетжанпан  -  Әблілхаят.  одаи
-  Хайредден,  Әбдірәт,  Хамиат,  Шәкір,  Мажит.  Хамиаттан  -  Ғазез.
Саттықтан  -  Кенжембет,  Жоныс,  Жарас,  Бекарыс,  Бексейіт,  Сүттібай,  Алжаи.  Алжаннан  -  Айжали. 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет