Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет26/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   48

146

- Даулет,  Сабыр одан  Талгат,  Кдйрат, Мурат.  Күбайдан  - Сапаргали,  Жумабай,  Кснжстай. Сапаргалидан  - 
Жумагелді,  Қуан.  Жубмабайдан  -  Нуртас.
Султанам  -  Мерман  одан  Боранбай,  Наурыз,  Мөмбет.
Кддіролідсп  -  Жамал,  Забіхан.  Жамалдан  - Амангелді.  Забіханан  -  Сокош,  Еркіи,  Мүхадсс.
Темірқазыдан  -  Мүқсен,  Солім.  Мүқсенен  -  Өтеш,  одан  -  Бейбіт,  Болат.  Бейбітсн  -  Арман.  Солімнси  - 
Асқар,  Айдос,  Ермек.  Аскэрдан  -  Ербол.  Айдостан  -  Руслан.  Ермектен  - Асқар.
Райы.м
Райымдан  -  Естеміс,  Бекес,  Самат,  Дүғал,  Сүлтанғали,  Иманғазы,  Кдзбек.
Естемістен  -  Торе одан  -  Бектібай,  Жумагат одан  Баянғали,  Қүмарғали,  Аяпқали.  Бекестен  -  Қожантай 
одан  Кдли.  Саматтан  -  Мүкан,  Орымбет.  Муқаннан  -  Есенбек,  Көбск.
Султанғалидан - Ақмырза, Бекмырза. Ақмырзадан - Ғабдолла. Бекмырзадан - Ибрагим, Ғазиз,  Каримолла. 
Иманғазыдан  -Жүмалы,  Жүмай.  Жүмалыдан  -  Жумағул,  Амангерей.  Жүмайдан  -Әбілхан  одан  тілсужан, 
Бауыржан.  Жүмағұлдан  -  Темірхан,  Сейілхан,  Наурызбай,  Әлібек.  Амангерейдсн  -  Файзолла,  Ғабдолла, 
Кдйдарғали.
Қазбектен  -  Аймүхан,  Қасен,  Қосымбай,  Қаламсн,  Оразбай,  Түрған,  Сарғазы.
Аймүханнан  -  Жүмагали,  Хасен,  Қойшы,  Мүхамбеткдли,  Сорсенбай.
Хасеннен  -  Сәрсенбай  одан  Аманжол.  Қосымбайдан  -  Сүндетқали,  Иманғали,  Мақсот  одан  Алмас. 
Түрғаннан  -  Смағүл одан Төлеген,  Ғабдеш,  Сәрсенғали,  Ғабделқазы, Амангелді, Алтай.  Ғабдсштсн  - Абай. 
Исмағүлов  Ғабдеш  полковник.  Сәрсенғалидан  -  Қайрат,  Армат,  Болат.  Амангелдіден  -  Асхат,  Марат, 
Болат.  Сарғазыдан  - Жексен,  Дүйсекеш,  Қайролла,  Отарбай.
Бектастан  -  Дәрібай,  одан  -  Жүсіпбай,  Жазықбай.  Жазықбайдан  -  Амапгелді  -  ауыл  шаруашылық 
ғылымдарынын  докторы,  профессор.  Жазыкбай  Амангелдіні  туган  окесі  соғыста  каза  тапты.  Имап  бсс 
жастан  өсырген  егей  әкесі,  одан  -  Рысбай,  Қоңысбай.  Амангедціден  -  Арман,  Армат.
Жәдік
Жәдіктсн -  Жанқара,  Баймырза,  Жолмырза.
Жанқарадан  -  Қарамырза,  Жатыкбай,  Тайлан,  Баубек.  Қалмырзадап  -  ЬІхсан,  Қыдырқожа,  Жойлі. 
Ыхсаниан - Зайлага, Закария. Зайлағидан - Магзом,  Ерік. Қыдыркожадан - Қансултан одан -Самок.  Жойлідсн
-  Өтепкдли.
Жатықбайдан  -  Рахмет  одан  Октябрь  одан  Жүбан,  Куан.
Тайланнан  - Жиембет,  Тайгали.  Жиембеттен  - Хасан, Асан.  Хасаннан  - Отарбай,  Сапарбай.  Отарбайдап
-  Куаныш,  Жүбаныш.  Сапарбайдан  -  Әзербай. Асаннан  -  Көкімжан  одам  Жоламаи.
Баубектен  -  Мамбет,  Наурызақ,  Шойымбек,  Макдн-ишан.  Шойымбсктсп  -  Айгеніз,  Бскіш,  Байнияз, 
Айман,  Косжан.  Байнияздан  -  Разима,  Молдагали,  Рахымгати,  Зиба.  Молдагалидан  -  Сундеткдли,  Сара, 
Үмбегқали,  Абдеғали, 
Кдйыржан.
Баймы рзадан  -  Нүрбай,  Айбас,  Байсымак,  Султангерей.  Айбастан  -  Арыстангали,  Жандалы. 
Арыстанғалидан - Қожанияз одан Қарабала. Кдрабаладан Темірболат одан Темірхан. Байсымактан -  Бекбатыр 
одан  Темірғали,  Хусайын,  Кдрткдли.
Бисенгалидан  -  Толеугали,  Тоқағүл.  Толеугалидан  -  Муташ.  Токдгулдан  -  Бахытжан,  Райым  (сыртан 
кірме)  одан  Бектас,  Естемес,  Самат,  Дос,  Жумат.  Бектастан  -  Омірбай  одан  Бакай.  Бакдйддан  -  Куан.
Естеместен  -  Сапа  одан  Қазбек.  Кдзбектен  Аймухан  одан  Аманжол  одан  Магжан,  Ербол.  Саматтан  - 
Жубай одан Хусниден.
Ерназардан  -  Бейімбет  одан  Шаукен,  Қүдайберген.  Шаукеннен  -  Сарыбай,  Қосай,  Сугіролі  (Тайбүға). 
Сарыбайдан  -  Иса,  Шолақ,  Даулетар.  Исадан  -  Әубакір,  Раманкул,  Керей,  Аташ,  Кенжсгара,  Шоку. 
Раманкулдан  -  Ғалым.  Шәкуден  -  Сүлеймен,  Есенгелді.  Әубакірден  -  Тілеп.  Шолактан  -  Лукпан  одан 
Керей,  Жәмби,  Тотан.  Керейден  - Үызаса,  Ихсан  одан Дина.
Даулетардан  -  Беккожа,  Жанғожа.  Бекқожадан  -  Ыгылман,  Жалмухам  одан  Толсгсн,  Ораз.  Толсгеннен
-  Алма,  Алтын,  Мәнзипа,  Мәншук.  Ораздан  -  Жүсіпкзли,  Айгали.  Ыгылманнан  -  Айткали,  Сабыргали, 
Мырзагерей.  Айтқалцдан -  Сәрсенғали,  Нүржамал,  Мөншук,  Сабыргали.
Қосайдан  - Әли,  Меңқара.  Әлиден  -  Наубет одан Отар,  Калиолла.  Мецкдрадан  - Ахмст,  Атақ.  Ахмсгген
-  Раушан,  Ғазез,  Ғалым.
Сүгірәліден  -  Қуанышәлі,  Мевдібай.  Қуанышоліден  -  Мухамбст,  Моши.  Мухамбсггсн  -  Шаруан, 
Шернияздан,  Айткдли.  Машиден  -  Оразбай,  Бокен,  Көкім.
Бейімбетгің 2-ші баласы  Қудайбергеннен  -  Балгын,  Шалғын,  Мангытбай,  Шанғытбай,  Алпан,  Жаиай,

Бекжан.
Балғыннан  -  Арыстанәлі,  Ақжанай,  Кдзтуған,  Балапан.  Ақжанайдан  -  Отсғали,  Қаиыр^  Отсғашдан  - 
Есенғали  Кдйырдан  -  Елеман  одан  Искак  одан  Айдар,  Мақсот,  Оират.  Кдзтуганнан  -  Кепжетаи  одан 
Н ы ғ ь ш е ™   Ғүбайдолла,  Ғабделғазы.Ғүбаіідолладан  -  Нагиман  одан  Кднаткдлн,  Бисснғхш.  Мүраткали, 
Сарсенбай,  Дүйсенбай,  Ғайса,  Жәрдем.  Қанатқалидан.  -  Гүлсім,  Аитжан.  Бисснғалидап  -  Махсот. 
Мүраткалидан  -  Жәдігер.  Балапаннан  -  Молдаш,  Кдбдаш,  Кдйқы  (Әбшхата),  Әбіл  (Әбілхаиыр)  Ғабдолдан

  Әбдраш  (Абдрахман).  Қабдраштан  -  Аскар.  Кдйқыдан  -  Мөжит,  Бахтыгерей.  Можиттен  -  Түрсынғали, 
Тапапқали,  Сөбит,  Мүхит,  Ғабит.  Бахтыгерейден  -  Мәнәт,  Мүрат,  Болат.  Әбілден  -  Сағьш  одан Арман.
Шалғыппан  -  Ерәлі,  Жүмағүл,  Бектас,  Омар.  Жүмағүлдан  -  Конжсгүл.  Бораш,  Жексен.  Ксижсғүлдан  - 
Бакдығали  (Еңбек ері),  Молік.  Бораштан  -  Сабыргали  одан  Несіпқали,  Мүса,  Тілеккабыл,  Жүмабай.
Жүмагүлдан - Актай  одан Жолдығали.  Бектастан  -  Отепберген,  Сарсекей,  Әйіп.  Отспбергсниен  - Жүма, 
Ғабдол.  Сәрсекейден  -  Сапар,  Хамза,  Жолдығали,  Иманғали.  Әйіптен  -  Мәлік.  Омірдан  -  Сахман  одан 
Жүмағазы.
Манғытбайдап - Сатбай одан Кдйырман, Әділ,  Мамай,  Шәкеи (Нысанбаи), Жүмағали,  Ж\мабек,  Бейсен. 
Мамайдаи - Бактыгерсй, Сэлімгерей, Жүмагерей, Сүлтангерсй, Оміржап,  Қүмаржан.  Сәлімгсренден - Кднат, 
Қайыржан,  Бахытжан,  Ержан,  Айтжан,  Айнажан.  Сүлтангерейден  -  Біржан.  Мендігерсйден  -  Мүратбек, 
Мүсабек.  Бейсеннен  -  Өміртек.
Шанғытбайдан  -  Нүрмағамбет,  Қүлмағамбет,  Ділмағамбет.  Нүрмағамбегген  -  Ишан.
Алпаішап - Асан одан Қажен, Сисен,  Қырықбай,  Шоман. Қаженнен - Муса,  Әйіп.  Мусадан - Сатыбалды, 
Бахыт,  Саттал,  Сатжан,  Маржан.  Әйіптен  -  Есіркен,  Ескдйыр  (Ескали).  Есіркеннен  -  Ерпазар,  Жақсығали, 
Мейрам, Жүмагерей. Ескайырдан - Ерғали, Роман. Сисеннен -  Қүспан, Тілеш одан Болат, Түрар,  Серікбай, 
Шаралбай.  Болаттан  -  Байыржан.  Түрардан  - Исатай.  Серікбайдан  -  Берік.
Жанайдан  -  Есмағамбет  одан  Тоқжан,  Мамей,  Даулет.  Токжаннан  -  Кднаш.  Мамейден  -  Кдлиолла. 
Даулетген  -  Кдйнеш,  Бисенғали,  Сисенғали,  Бермімбет.
Бекжашіан  -  Серғазы,  Бекқазы.  Серғазыдан  -  Садыр  одан  Ибрайым,  Жеңіс,  Нариман.  Ибрайымнан  - 
Дархан, Данияр. Жсдістен - Дидар,  Гайдар, Данияр.  Нариманнан  - Ағабск, Акылбек, Доуірбск.  Беккдзьщаи

  Сакд,  bQuiH одан  ВСдйнеш,  Кдлиолла,  Самиғолла,  Уалиолла,  Хамидолла.
Матай
Бүлар Казталовка ауданыныд “Алтыбас Кдрасу” дегенжерді мекен етксн. Ащьюзек бойыіодағы  “Алтыбас”
— алашалар.
Мәлке  үлы  Матайдан  — Алдаберген,  Пүсырман,  Киікбай,  Жантеке,  Текебай.
Алдабергеннен  -   Бокен,Егімбет, одан — Жанту, одан — Мендіғазы одан-  Нағымжан.  Бәкеннен  -  Отеш, 
одан  -  Батыр,  одан -  Кджығали,  одан  -  Мақсот.  Батыров  Мақсот көп жылдар  Фурманов,  Жәнібек,  Чапаев 
аудандарында басқару қызыметііще  болды.
Киікбайдан  -  Қыдырбай,  Серксбай,  Қожабек,  Отарбай.  Қыдырбайдан  — Мыджасар,  одан — Жуас,  одан
— Ашықбсл,  одан  — Жүмат.  Серкебайдан  — Заман,  Базар,  Эден,  Ермек  одан  — Жадабай,  Меңей,  Ілияс, 
Бсксй.  Жацабайдан  Саткан,  Оразакдй,  Темеш.  Саткдннан  -  Кдутаіі.  Оразақайдан  — Мөтен,  Әмір.
Мсдейден  — Көтіке,  Шауей,  Онтекей,  Исатай.  Көптікеден  — Есқали,  Иман,  Төлеп,  Кепжекей,  Керей. 
Ескдлидан — Маужан, Әйіп,  Сүлтан.  Имашіан -  Өнтеу одан — Төлеп,  одан -  Бисенғали,  одан - Хамидолла, 
Хабиболла.  Кенжекейден  -  Ғибади,  одан  —  Серікбай,  Орынтай.  Керейден  -  Әділмүрат,  Жүмагүл,  Ғазиз. 
Әділмүрагган  — Бақытсиық.  Жүмағүлдан  — Елемес,  Төлеу.  Елеместен  — Төлеген,  Сансызбай.  Ғазизден  — 
Бақгыбай.
Шәуейден  — Оразғали,  Рысқали,  Кдлыц.  Уиядан  — Гелман.  Оразғалидан  — Кәрім.  Рыскдлидан  -  Кдба, 
одан  -  Қосбол,  Сакош,  Жамбыл,  Байбол,  Айболат.
Өнтекейден  — Жүніскали,  Ажғали,  Әлғали, одан -  Зейнеден.  Ажғалидан — Нығмет,  Келденбай.
Исатайдан — Актай,Амадғали, Ағлеш. Ақтайдан — Даулеткдли Уахит. Амангалидан - Кджымүрат. Ілиястан
— Найзалы,  Нүракэ,  Меткдли,  Өтеш,  Байша.  Нүрақадан  — Сағынғали.  Метқалидан  — Жақыпқати  одан  — 
Есмақ,  Ескақ-  Есмақган  - Әдлет,  Орыдтай.
Өтештен  —  Жәрдемғали,  одан  -  Кдбол,  Кдрағойшы,  Кдсым.  Кдрагойшыдан  —  Тілекеш.  Байшадан  - 
Қуанышкали,  Сары.  Бекетген  -  Ореш,  Әлжан,  Балы,  Шолым,  Жүмағали,  Кенже.  Өнтемнен — Алы,  Ахмет. 
Әлжаннан — Төреш,  Жамадтай.  Төрештен — Сарышуақ.  Жамантайдан — Фазыл.  Шолымнан  -   Батырғали, 
Кдбылхан,  Ғабділжан,  Ғабділмәжет.  Батырғалидан  -   Шаймерден.  Кдбылханнан  -  Ғабдіғабит,  Ғабдіжапар, 
Рахметолла,  Сатыбалды.
Кенжеден - Әбілқайыр, Бүлқайыр, Қүлқасыр, Бөкей, Сығай. Бүлқайырдан — Сағын, Керей. Әбілкдйырдан 
Шынғыс.  Қүлқайырдан  -  Ғинаият,  Ғубайдолла,  Серік.  Бөкейден — Мақсот,  Бердібек,  Жолдасбек.
Матайүлы  Текебайдан  -  Ізбасар,  Мыдбай,  Сағындық,  Куандық,  Сүйіндік,  Еламан,  Алғазы,  Беккдзы,
148

Балғазы.
Мәмбет
Бөкестің  2-ші  әйелінен  туған  Мәмбеттің  1-ші  әйелінен  -  Қазыбек,  Қозыбек,  Аталық;  2-ші  өйелінен  - 
Ранбай,  Сабаз,  Жолдыбай,  Жанбақ.
Кдзыбек
Қазыбектен  -  Қойсары,  Тәріске,  Бабатай.
Сабаз
Сабаздан -  Наурзали.  Наурзалидан - Жаңғали одан Сөлім. Сөлімнен - Ақкерей одан Досқали. Доскдлидан
-  Молдағали одан  -  Бисен.  Бисеннен  -  Манарбек,  Бауыржан,  Нурлан,  Ғалымжан.  Манарбектен  -  Бахтияр. 
Бауыржаннан - Ануар, Алтынбек. Доскалиев Бисен - үзақжылдар Тайпақ ауданында басшы жүмыста болды.
Қойсары
Қойсарыдан  -  Кдоабас,  Байторы,  Жанторы,  Малтабар,  Бекет,  Тоғызбай,  Шектібай,  Темір,  Торғай.
Кдрабастан  -  Мүхас,  Жанғали.  Мүхастан -  Сайын.  Жанғалидан - Ахметкаяи одан  Болат.
Байторыдан  -  Сатыбалды  одан  Есенаман  одан Жүмағазы,  Әуелбек.  Жүмағазыдан  -  Жанғазы,  Серғазы. 
Ж анғазыдан  -  М әсәлім,  Әбу,  Ғабдеш.  М әсәлімнен  -  Жолдасқали,  Қайдар,  Балғазы,  Сүлтанғали. 
Жолдасқалидан  -  Жора,  Асқар,  Қарасай,  Абай,  Қази.  Қайдардан  -  Жарқьш,  Әли.  Балғазыдан  -  Ғали. 
Сүлтанғалидан  -  Жарас.
Ғабдештен -  Сүлтангерей,  Кецес, Әділгерей.  Сүлтангерейден -  Қуаныш,  Нүржан.  Кеңестен  - Жүбаныш. 
Әділгерейден  -  Нүрғали,  Нүржан.  Кеңестен  -  Жүбаныш.  Әділгерейден  -  Нүргали,  Нүржан.
Әуелбектен  -  Сейтқазы,  Сүлтанғазы.  Бекеттен  -  Дүйсенбай,  Тасымбай,  Үйсінбай,  Жарбол,  Уажсмси, 
Қонай,  Керігүл,  Итолған.  Қонайдан - Жүма одан Тілеміс.Тілемістін  Балтабай одан Сағидолла,  Рахметолла. 
Сағидолладан  -  Хамидолла,  Ғибатолла,  Саниолла.  Рахметолладан  -  Арман.
Тәріске
Тәріскеден - Керекбай -  Сакду - Сүлеймен, Даусоғар, Бектен,  Бүжық, Күшікбай,одан - Түрабай, Тожібек, 
Түгел,  Торы,  Жирен,  Тоқгар.  Тоқгардан  - Жексенбай,  Бахтияр,одан  -  Бисеғүл,  Сарсегүл,екінші  ойелінен  - 
Омар,  Достан.  Омардан  -  Есқали,  Есмүқан,  Мухамбсткалн,  Мүрат. Достаннан  -  Сүлтанғали.  Түрабайдан  - 
Айдаралыдан  -  Бөкес,Есенбай,Өтеген,Дүйсенбай,одан -  Тойғүлы.
Бабатай
Бабатайдан -  Естеке,  Тілес,  Жанғара.  Естекеден  -  Шалабай одан  Қүрман,  Қосжан,  Жанқой.  Қүрманнан
-  Шыныбек,  Жөнібек,  Тыныбек.  Шыныбектен  -  Ізімғали.  Жөнібектен  -  Тілеп.  Қосжаннан  -  Еспағамбет, 
Досмағамбет.  Еспағамбетген  -  Молдаш.  Досмағамбетген  -  Сағын.
Тілестен - Алтай одан Жолбасар, Малбасар, Жүмиғүл,  Омар. Жолбасардан - Токқожа. Омардан -  Елеусін 
одан Жаукен,  Айболат,  Кенжеғали.  Айболаттан  -  Арман.
Ж анғараның  1-ші  әйелінен  -  Ақбай,  Тоқбай,  Бекбай,  Бектай,  Кенжетай;  2-ші  әйелінен  Нәсір, 
Жылбай.Ақбайдан -  Естайлақ,  Қожаберген, Үсен, Сағат. Үсеннен - Әміре одан  Ғабдолла,  Файзолла, Тілей. 
Сағаттан  -  Әбітен  одан  Жанғожа одан Дүкен.
Тоқабайдың  1-ші  әйелінен  Байболат,  Жанболат,  Бітік,  Досым;  2-ші  ойелінен  -  Есболат,  Кішенбай, 
Науан,  Мәйт;  3-ші әйелінен - Әдіраспан,  Оміраспан.  Байболаттан - Достан,  Бокан. Достаннан -  Сүлтанөлі, 
Бүркітәлі,  Сапар,  Бисәлі,  Шәутен.  Сүлтанәліден -  Күзенбай одан Ниязбай.  Бүркітәліден -  Сейді.  Сапардан
- Даулеткдли одан  Сапа.  Бисәліден -  Сыдықбай,  Қыздарбай.  Шөутеннен -  Ерәлі,  Нүрғали,  Нүрмүхан.
Жанболаттан  -  Айтқожа,  Әли.
Бітіктен  -  Қостанбай, Акдт.  Крстанбайдан  -  Қыдыр одан Жалпиз, Ақнияз,  Кңсықбас.  Акдттан  - Ақбас, 
Сапи,  Нияз,  Қүлмагамбай,  Жанахмет,  Төлепберген,  Нүгман,  Шахан.  Нүғманнан  -  Сакзу одан  Ернияз
Досымнан  -  Даулетьяр,  Бекес.  Даулетьярдан  -  Ғалымжан,  Қыдыр.  Есболаттан  -  Әбіхалык,  Салық. 
Әбіхалықтан  -  Сағди  одан  Рахым.  Науаннан  -  Даулетқожа.  Мөгген  -  Қожагелді,  Бактыгали  одан  Бозан, 
Кдпар,  Сүлеймен.  Бозаннан  -  Батақ.
Әбдіраспаннан  -  Қүлеке,  Қодар.  Қүлекеден  -  Хасен,  Ташен.  Қодардан  -  Шаухан  одан  Рамазан. 
Оміраспаннан  -  Сапарғали.

Бекбайдан  -  Қырыкқожа,  Ақшабай.  Қырыққожадан  -  Жолмүхамбет  одан  Ибат.  Аюпабайдан  -  Ильяс 
одан  Муса,  Бисекен.  Мусадан -  Бестай одан  Шынтай  одан Балғазы,  Маман,  Қуанышолі.
Кенжетайдың  1-ші  өйелінен  -  Кепбол,  Күрке,  Атанбоз,  Бөкенбай,  Қүнтай;  2-ші  әйелінеи  -  Атакдзы, 
Ескдзы, Жайтабар, Жанпейіс.Көпболдан - Үбнияз, Абдрахман одан Мерғали.  Күркеден - Асангүл,  Нүрғожа. 
Асанғүлдан - Доскдли, Мырзағали, Төлеп. Доскзлидан - Скдк.  Мырзағалидан - Тілеп одан Есен.  Нұрғожадан
-  Ғабдол  одан Әсет одан Кдпак.
Атанбоздан  -  Алдамжар,  Хаби,  Ахмедияр,  Мүхамбедияр.  Бекенбайдан  -  Сүлеймен  одан  Қажығали, 
Молдағали одан Ғаббас.  Қүнтайдан -  Бәкір.
Жайтабардан  -  Мүхаш,  Қүлмүрат.  Мүкдштан  -  Сапа.  Қүлмүраттан  -  Мүхамбеджан,  Мүхамбетқали, 
Айтуғанбет.  Мүхамбеткдлидан  -  Раскали. Айтуғамбеттен  -  Хабеш.
Аталық
Қозыбектен  -  Байғабыл.  Қозыбек  өлген  соң  әйелі  Қапымбиксні  Аталық алады.  Сол  себепті  Байғабыл 
Қозыбектен  түғанмен  Аталықтыц үлкен  баласы  болып  есептеледі.  Аталықган  -  Төлеулі,  Өтеулі,  Жанғара, 
Малқара,  Кенжеғара.
Кдпдығайты өзенінің өңірін қоныс еткен Маймакгың үрпағы, ата-бабаларының негізгі жерлері табаныида 
өмір шегіп келеді. Олардың шежірелері бай, оқыйғаларға толы, соның дәлелі ретіпде осы Аталық балаларын 
кейде  “Алтыбас”  алаша  аталуын  айтсақга  болады.  Олар  шетінен  батыр  күшті  сотқар,  тіпті  іштерінде 
тентектерде  болған.
Аталықгың  алты  үлы,
Әркайсысының  қолында,
Қамшысы  бар  білеулі,
Найзасы  бар  егеулі,
Саржасы  бар  кезеулі,
Үрандап  шапкдн үрыста,
Әрбіреуі жүз  кісіге  теңеулі.
Мал  тілесе  малды  алған,
Бас  тілесе  басты  алған,
Байлығының  бір  белгісі,
Бастарына  ат басывдай
Алтыи жастанған.  (Х.Мадановтан)  (24)
Осындай ерлігіне  болар Аталықтардың бір  катар  аталары  Сырым Датовқа  еріп,  Жайыктыц арғы  бетіне 
өтулі.  Ол бетте Алтыбас деп аталатын олар бүгіңде эр жерде бытырап жүр: Айғырбек, Жәңгірбек, Аманбай, 
Сарбала,  Салауат.
Байтабыл
Байғабылдан  -  Жансары,  Жаманша,  Бекназар,  Байназар.
Жансарыдан  -  Сапақ,  Қашан,  Маймақ.  Сапақтан  -  Қүлмақгай,  Қүрмантай,  Ыбыраш,  Қонай,  Санай, 
Балапан,  Бозай,  Ботабай  ,  Ербөлек  ,  Отар,  Өтес.  Санайдан  -  Қожамүрат,  Есқали  -  Ермек.  Балапаннан  - 
Дормен,  Бернияз, Үбінияз. Дәрменнен  -  Есекен,  Рамазан  -  Төлепберген.  Есекеннен  -  Өмірбай,  Кддірбай. 
Бозайдан - Ернияз  Есқали,  Төлеу.  Ескалидан -  Мүхамедияр, Сабыр. Төлеуден - Тілес, Тілепқали, Аманша, 
Аманғали,  Жүсіпқали.  Маймактаіг  -  Ақпан,  Жампа.  Акданнан  -  Жаманқара  -  Сүлтанқожа  -  Ғаббас, 
Рахымберді.  Жампадан  -  Қойшыбай, Аңшыбай,  Уөйіс  ,Абат.  Қойшыбайдан  -  Ғабдірахман,  Бөкір,  Хамит. 
Ғабдірахманнан  -  Исламбек,  Әнуарбек,  Ниязбек.  Бекірден  -  Сағындық.  Хамитген  -  Әлібек  Берік.
Жаманшадан  -  Мамат,  Естеміс,  Есболат,  Табылды,  Төлеген,  К^занғап,  Қондыбай,  Қыстаубай,  Қүлбас, 
Қошетер,  Төлеп, Жаңбыршы.  Маматтан - Түрабай, Түркістан.  Түрабайдан - Дүзбатыр,  Бегатыр,  Жарылғас, 
Жаңатар,  Керей,  Тілепберлі.  Түзбатырдан  -  К^рабасар,  Ақбасар,  Жолдығүл,  Дәулеткерей.  Кдеабасардан  - 
Дінкуат,  Тойшыбек,  Екпінді.  Жолдығүлдан  -  Иманбай  -  Телеу,  Бауыржан,  Бақытжан,  Біржан,  Байжан, 
Бижан,  Бекежан.  Бегатырдан  -  Деулеткали,  Есенғали,  Рахметжан.  Бақгыгерейден  -  Талып.  Төрэліден  - 
Қайырғали  ,Ракымғали т.б.
Жүлкарнайдан  -  Әбдіғали,  Куанай.  Жарылғастан  -  Дәулетияр  ,  Сапи  ,Ғарифолла.  Жарылғастан  - 
Қожамүрат,  Баймүрат,  Есет,  Бекет,  Опа, Ахмет, Муса.  Қожамүраттан - Жанғали  , Аманғали.  Кднғалидан - 
Кәдірқүл,  Әзірқүл.  Баймүраттан  -  Қүмарғали  ,  Тілекқабыл,  Жәзит.  Опадан  -  Сәрмен  -  Ибат,  К^ражан. 
Ахметтен  - Үбітай.  Тәпиден  -  Төлеген.
Қатаудан  -  Мендәғали.  Мусадан  -  Сәукен.  Керейден  -  Бисенбі  ,  Шарап,  Кдмал.  Өмірзақган  -  Жасау. 
Сембайдан -  Сәппар.  Боранбайдан  -  Кдржау. Тілепберліден  -  Байқошқар  ,  Кдржау,  Есенбай.  Естемістен  - 
Жиенбай,  Нағызбай.  Жиенбайдан  -  Шокдбай,  Сукдналы.  Шокабайдан  -  Есқали,  Сисенбі.  Есқалидан  - 
Кднаткали.  Сисенбіден  - Аскар.  Суканалыдан -  Ғабдуәлі,  Мақсот,  Бауыржан.  Есенғалидан -  Молдағали  - 
Серік.  Нағызбайдан  -  Дүйсенәлі  ,  Мүкднәлі  ,  Әнтек.  Есболайдан  -  Қүлкдра,  Қүлбай,  Таңат.  Қүлбайдан  - 
Жүлбай, Әбу.  Таңатган  - Дүзел  ,  Куанышалы -  Жөрддем  , Төлеген.
ш&шжшттшш я шюштж
 
— і

Мүхамидия.  Жанкасқадан -  Қүспан,  Кдтен.  Шәрштен  -  Бүзаубақ,  Хамза.  Бүзаубақган  -  Бакша.  Хамзадан - 
Куанышқали,  Әрмия.  Қүлымбеттен  -  Қүлғалім  -  Тілепкали,  Кдцырғали.
Жақсылыктан - Әжіғүл - Тілеміс - Кдсым,  Байтақ, Төлеуіш,  Бәйтемір,  Бектемір.  К^сыміган -  Баймағанбет
- Мырзағүл, Ерғали,  Қүлымқара,  Қарабас.  Байтақган - Халел, Бисенғали.  Халелден -  Отегсн  ,  Мүрат,  Қанат, 
Санат,  Наурыз.  Бисенгалвдан  -  Бөпежан  ,  Батыржан,  Мирас. 
Төлеуіштси  -  Бисенғали. 
Бәйтемірден  -  Сағидолла,  Хамидолла,  Зинолла,  Амантай,  Ахметжан  -  Бауыржан.  Бермағанбсгген  -  Мәлік
-  Марат.  Сағидолладан  -  Әндіжан,  Дауақ.  Әндіжаннан  -  Мереке.  Хамвдолладан  -  Мәпи,  Мәркен(Махаш), 
Төкен,  Ісғали,  К^аражан,  Болат,  Самат.  Зинолладан  -  Қамалғали,  Кдйрат.  Бектемірден  -  Есенжан  , 
Халыкберген.
Жүмағүддан  -  Оразалы,  Қосақ,  Досеке.  Оразалыдан  -  Махамбет  ,  Әбдірахман.  Сәукен  ,  Апай  ,  Акын, 
Көшқін, Сейдәлі. Қосақган - Бэйтілеу, Айтқожа, Тынқожа, Тітеуқожа, Айташ,  Бекен , Мырзабек. Аиташтан
-  Әлібек,  Шәден,  Қүмар  ,  Кдзыбек т.б.  Әлібектен  -  Мүсірбек.  Бәйтілеуден  -  Есжан,  Нүрғали.  Есжаннан  - 
Адай  ,  Рамазан,  Төлеуғали,  Аманжал,  Есенжол.  Нүрғалидан  -  Жүсіпкдли  ,  Байгүтгы,  Кдйыркүл,  Қиыл. 
Кдйырқүлдаи  -  Суйесін.  Кдылдан  -  Шағыбан,  Шауал.  Жәнеке  әйелінен:  Жолдыекен  -  Тосбол,  Есбол. 
Тосболдан -  Мырзақүл  , Жоламан  ,  Қайырбай,  Малабай,  Жандыбай.  Есболдан  - Жахия,  Ахаш.  Жахиядан - 
Самат  т.б.  Ахаштан  -  Жомарт  т.б.  Алуадан  -  Ерімбет,  Қүлымбет,  Қүлбарақ,  Жамбарақ.  Ерімбеттен  - 
Жауылбай  -  Куан,  Сергал.  Куаннан  -  Ғазез,  Ғалым,  Кәкім.  Ғазезден  -  Орынғали,  Егінғали,  Беркінғали. 
Ғалымпап  -  Жолдығали,  Сәтгіқали,  Тасқали,  Айтқали.  Қүлымбеттен  -  Мәребай,  Әкім.  Моребайдан  - 
Еркінғали, Абдолгали.  Еркінғалидан  -  Әйіп  -  Влас, Есенболды,  Кенжебай.  Абдолғалидан  -  Ысмағул  ,  Яхия 
Дулат,  Болат.  Қүлбарақтан  -  Қарасай  ,  Бірімжар,  Алдамжар,  Шәдияр,  Қүзайыр,  Көмал.  Шәдиярдан  - 
К^рас  ,  Саламат.  Жамбарақган  -  Жантолы,  Итолы  ,  Рахым.  Қойбағар  үрпағынан  -  Жалалы,  Мендалы, 
Қисық,  Боздақ,  Бозымбет.  Боздакган  -  Матай  ,  Уәл,  Зинел,  Ақбас.  Уәлдан  -  Қүмар.  Қүти  үрпағынан  - 
Догор,  Шынтемір  ,  Омар,  Ешпен.  Омардан  -  Дәулеткерей  -  Жетпісбай,  Оразбай.  Жетпісбайдан  -  Дидар, 
Ербол,  Жанбол,  Бақыт,  Абзал,  Ибрайым.  Оразбайдан  -  Таңат,  Нүрхан,  Аманбай,  Сағдат, Аухат.  Ешпеннен
-  Баян ,  Орынбай  ,  Ғарифолла,  Сағидолла. Догардан - Жаманбай,  Кржай,  Ығылман.  Жаманбайдан -  Акым, 
Қызғожа  ,  Жанат,  Үлықпан,  Шаймардан.  Ақымнан  -  Кдйырша  ,  Бауыржан,  Есенжан,  Жасүлан,  Аманша 
т.б.  Ығылманнан  -  Мағжан.  Қүдияр  үрпағынан  -  Таугеке,  Көбен,  Жамбақ,  Жакай,  Оцай.  Таутекеден  - 
Матанбай  ,  Болат,  Серік.  Таукетеден  -  Сәдібек,  Қалдыбек,  Әбдрахман  ,  Махсат.
Қүлымбеггің Әкімнен -  Бақтығали,  Есет.  Бақтыгалидан  - Дүйсен,  Шәріп,  Мәшен,  Зәкәрия.  Дүйсеннен
- Мәкік.  Мәшеннен - Рахымжан. Шәріптен - Ғалымжан. Есеттен - Темірболат, Коріш, Жақып. Темірболатган
- Сайлау.
Жүмағүлдың  Шаған  әйелінен  -  Түтқыш  , Дәулет,  Рамазан,  Ғаббас  -  Ғаділше  -  Қамал.
Сағырдан -  Күнтуар.  Шугаев,  Нерегей -  Қүдиярдан тарайды.
Қүдиярдап  -  Көбей,  Таутеке,  Жанбыл,  Оңай,  Жаңай,  Кдқыбай.
Таутексден  -  Ниетөлі,  Тоғыз,  Қитар,  Бәшен,  Матанбай,  К^лдыбек,  Сәндібек,  Жүмалы.  Ниетәліден  - 
Жүбан, Жолдыбай. Жүбаннан - Смағүл,  Шамгали. Смағүлдан -  Молдағали,  Оспан, Амангелді.  Шамғалидан
-  Норегсй,  одан  - Хамит.  Жолдыбайдан  -  Ермек,  одан  -  Түран.
Матанбайдан  -  Әбдрахман,  Рахмет,  Нығмет,  Салық.  Әбдхарманнан  -  Мақсот,  одан  -  Исатай,  Ербол, 
Махамбет,  Бүркіт.  Нығметген  -  Өтеген,  Болат,  Серік,  Мерует.  Отегеннен  -  Аскар,  Алтай,  Абзал,  Самат, 
Асан,  Абылай.  Аскардан  -  Сүнгат,  Медет.  Болатган  -  Саламат.  Серікген  -  Азамат,  Сағадат.  Салыкган  - 
Мүрат, Махмүд (Қаражан), Төлеген, Кеігжетай.  Махмүдтан - Сенбай, Жасталап, Жасүлан, Халес. Төлегеннен
-  Ертай,  Ержан.
Игілік  үрпағынан  -  Кдцір,  Сәдір.  Кддірден  -  Елеке,  Нүреке.  Нүрекеден  -  Қазы,  Кэзтүрік.  Қазыдан  - 
Әжіғали,  Отар,  Бисеке,  Нүрпеке,  Кщи. Әжіғалидан  - Мыңжас, Дінаман,  Кдлқаман.  Байсекеден  -  Қаракөз, 
Қүмар. Нүрпекеден - Мизаш, Әубәкір. Кдлидан - Қихмет,  Самиғолла, Кдражан, Есекен, Жөкібай.  Есекеннен
- Әлімбет -  Ақышжан  - Абдол,  Ғазез -  Қүспан,  Қүлдес.
Арыстаннан  -  Карман,одан  -  Айтбай,  Хамит,  Сәкен.  Батырғалидан  -  Халел.  Ысмағүлдан  -  Оспан, 
Молдағали,  Аманкелді,  Мәдинет үрпактары  -  Өтеуліден.
Жәдікбайдан - Жүқай - Жүбандық - Хамидолла - Ғазез.
Малқара
Аталықтың  баласы  Малкдраның  1-ші  әйелінен  -  Жақсымбет,  Игімбет,  Көбек;  2-ші  әйелінен  -  Есен, 
Жүма,  Кдзы,  Кдрмыс;  3-ші  әйелінен  -  Бортай,  Қоблаш.
Жақсымбеттен  -  Батеке,  Ізбас, Акайдар,  Монтай,  Кдрашолак,  Айыз,  Огізбай,  Тыныштық
К о б ектің   1-ш і  ө й ел ін ен   -  Қ ы р ы қсары ,  Ш ан тай ,  Б о т а қ а р а ,  2 -ш і  ә й е л ін е н   -  Ү рк ім б ай , 
Шабар.Қырықсарыдан - Тілепкерей, Айболат, Жанболат. Исатайдан - Алпатай одан Сайын, Алнияз, Байжан.
Ботакдрадан  -  Тоғанас,  Айғожа,  Тамаш,  Шөкей,  Сары одан  Қүлекен
Үркімбайдьщ  1-ші  ойелінен  -  Арыстан,  Ақыл,  Сембі,  Шамшедден,  Бағдат;  2-ші  өйелінен  -  Қажхан,

Бөкес,  Мүрадым,  Өркісін,  Бердіғали.
Шабардыц  1-ші  өйелінен  -  Жантөре,  Үмбетәлі,  Мамай,  ИІакдй,  Орақ,  Сәлек;  2-ші  өйеліпен  -  Білюрс; 
3-ші  әйелінен  -  Мақүл.  Білтөреден  -  Мұрат,  Дүйсен.  Макұлдан  -  Кдналы,  Керей.  Қапалыдап  -  Шамгоп’ 
Рамазан,  Қайырғали.  ИІамғоннан  -  Төлеген,  Әскерғали.  Тәлегеннен  -  Базарғали,  Ерлан.  Базаргалидан  - 
Мейрам,  Дархан.  Шамғонов Әскергали  Батыс  Кдзақстан  мемлекеттік университетінід  профессоры,  дскап. 
Әскерғалидан  - Асқар.
Есеннің  1-ші әйелінен -  Жолды,  Жақып;  2-ші өйелінен - Әбіл, Жанпейіс,  Бүйра,  Кенже,  Байжол,  Бака.
Бортабайдан  -  1-ші  әйелінен  -  Кәкімбай,  Куаныш;  2-ші  әйелінен  -  Ескенс,  Сисен,  Дүйсен, 
Өтеген.Кәкімбайдан - Маеш,  Өмеш, Ерғали. Куаныштан - Қомбай, Саты.  Қомбайдап - Мырзақожа,  Бекжан, 
Сырым,  Мырзалы,  Досым,  Нүрғали.  Сатыдан  -  Нүрғожа,  Мөмбет,  Бекес,  Жүмыр,  Тоқтыбай.  Нүрқожадап
- Токмырза. Аймағамбет,  Қамдағамбет. Аймағамбеттен - Әжіғали, Сағынғали, Хайдарғали,  Қали.  Момбеттсп
-  Хамза,  Куан,  Ғалым.  Бекестен  -  Біләл,  Ғабдраш,  Молдағали.  Жүмырдан  -  Елсусін.  Токгыбайдан  - 
Есмағамбет,  Қүспан,  Балмағамбет.  Есмағамбеттен  -  Айса,  Жанәділ.  Ескенеден  -  Бокян  одан  Әйіп  одан 
Фазылбек,  Асылбек,  Әнуар.
Өтегеннен  -  Ерман,  Ержан,  Дыбыс,  Жатқан.  Дыбыстан  - Даулетбек одан  Мырзабек.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет