Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгітжүктеу 27.6 Kb.
Pdf просмотр
бет20/48
Дата08.01.2017
өлшемі27.6 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   48

Қожамберлі
Қожамберліден  -  Саты,  Садыбек,  Кенже,  Ізбасар.
Сатыдан  -  Өтеу,  Ток9-  Токадан  -  Кдраша  одан  -  Бүзаубак.  Бүзаубакган  -  Кенжолі,  Айткали.  Рыскали, 
Жоқат.  Жокдттан  -  Емтіқан,  Қибаден.  Қибаденнен  -  Тілек.  Тілектен  -  Жешс.
Кенжәліден  -  Тілеміс,  Ғалімжан.
Айтқалидан - Елемсс, Алау. Елеместен - Кеңес, Энгельс. Салаудан - Сарымбай,  Сағьштай,  Акан.  Мехсот, 
Махамбет.
Содібектсн - Беккүс,  Қүдияр,  Сүндет. Қүдиярдан -  Садых.  Сауыкган -  Муса, Ахмет.  Мусадан -  Бернняз, 
Отеу.
Кснжсдсн - Жал, Тедіз, Байырхан.  Жаддан - Кәріпдан, Шаріпдан.  Коріданнан - Толсугали.  Шарігіданнан 
-Төлеубай,  Бақыт. Теңізден -  Молдағали,  Бірғали.  Бірғалидан  - Чапай.
Байырхашіан  -  Кдйырғали,  Шанғали,  Әмел,  Әбутәліп,  Самиғолла,  Кдлиолла.
Шанғалидан - Сабыр. Сабырдан - Калел, Жәлел.  Самиғолладан - Өтебай. Отебайдан - Тілегсн,  Боранбай, 
Ерес.
Әбутөптен  -  Көкен.  Көкеннен  -  Бейбіт,  Қанат,  Кайрат,  Талғат.
Ізбасардан  -  Бейбіт,  Айболат,  Күнболат,  Бекболат,  Жақсыбай.
Бейбітен  -  Жедіс.  Жеңістен  -  Тоқсан,Байтуған,  Бәйтілеу,  Өтетілеу,  Сибан,  Телсй,  Жаспапбет.
Тоқсаннан  -  Мырзағали,  Аманғали.  Мырзағалидан  -  Бекет,  Есет.  Бекеттен  -  Болт.  Есетген  -  Вилен, 
Марлен.  Виленнен  -  Бақытжан,  Қайыржан,  Нурлан,  Ерлан,  Ержан,  Нуржан.  Кдйыржаннан  -  Дулат. 
Нурланнан  -  Аслан.  Ерланнан  -  Нурсултан.  Мрленнен  -  Бауыржан,  Есен.
Тоқсанов  Есет мырзағали  үлы  (1899-1938)  34-38  жылдары  Кдзақстан  Орталық партия  комитет  мүшесі 
болган.
Байтуғаннан  -  Орынбай,  Тоғайбай.  Орынбайдан  -  Ғалиолла.  Ғалиолладан  -  Тыныштыбай,  Зағыпар, 
Зүлқарнай,  Рахат,  Дулат.
Бойтілеуден  -  Тожіғали,  Әбдіғали,  Қабыл. Тәжіғалидан  -  Серіккали,  Ермек.  Серіккалидан  -  Әсекербек, 
Арыстаибск,  Ермектен  -  Руслан.
Отстілеудсн  -  Сүлтанғали,  Ержан.  Сүлтанғалидан  -  Төлеуғали,  Ғайса.  Ержаннан  -  Моншақ.
Сибаннап  -  Ыбрай, Аяп,Сорсенғали, Кәрімғали.  Ыбрайдан -  Бейіс.  Аянтан  -  Кәдірғали.  Сорсенғалидан
-  Амапжол,  Аманкелді.
Төлейден -  Салық,  Әжөйт, Әйіп.  Салықган  - Нүрмуханбет, Әжөйтген -  Кұмарғали..  Әйптен -  Омарғали, 
Бекен.  Қүмарғалидан  -  Кдлык,  Хамит,  Ғабит.  Омарғалидан  -  Мүхан,  Мелік,  Марат,  Кәдірғали,  самат. 
Бекеннен  -  Көдірбек,  Жылыбек.
Жаепанбетген - Ескали. Есқалидаи - Сәрсембай. Сәрсембайдан - Куаныш, Куандық,  Батырбек, Болатбек, 
Исатай.
Айболаттан  -  Мырзағали,  Қайеагали,  Ізім.  Кдйсағалидан  -  Орынбасар.  Орынбасардан  -  К^айыржан, 
Бақытжан,  Бауыржан,  Жаскелең,  Асхат.  Ізімнен  - Дәулеткерей,  Нурмуханбет,  Майдан.  Доулеткерейден  - 
Дүйсен,  Қадірбек,  Темірболат,  Қазбек.
Нүрмухамбеттен  -  Бисен,  Берік.  Майданнан -  Мейрам,  Мейрамбек,  Әлібек,  Әділбек.
Күнболаттан  -  Доскзли.
Бекболатган  -  Хаби.  Хабиден  -  Ешмухамбет,  Көшербай.
Жақсыбайдан  - Аманғали.  Аманғалидан  -  Зейнолла.  Зейнолладан  -  Ғайнедден.  Ғайнедденнен -  Әлібек, 
Дамир.
Айткзлидан  -  Асет.  Асетген  -  Темірлан.  Жүбаіщықган  -  Жәңгір.  Жәңгірден  -  Әлібек,  Абай,  Жәнібек. 
влібекген  -  Жайдар, Данияр,  Дамир.  Абайдан  - Дайр, Дархан,  Дамир.  Жәнібекген  -  Руслан.
Кржамберлі үрпағы Муханбеткдлвдан - Аскар,  одан  -  Қүрманғали.  Мүханбстқалиев Қүрманғали  ОАО 
„Жаиық теплоэнерго,,  президенті.

Есенғул
Есенғүлдан  -  Байғара,  Маулім.  Байғарадан  -  Еркін,  Кдрқын,  Төкеш,  Кдрын,  Сары,  Көркем,  Бессары. 
Еркіннен - Мушат. Мушатган - Муса. Мусадан - Дүйсенғали, Төлеуғали. Дүйсенғалвдан - Нүрболат. Төкештен
-  Сарсен.  Сарсеннен - Отарғали. Отарғалидан - Ғабдолла. Ғабдолладан - Жұмағүл, Ораз. Карыннан - Тілеке. 
Тілекеден - Ерден.  Ерденнен - Жұбан. Жұбаннан - Сапарғали, Абиғали. Сапарғалидан - Мүбиінадан, Серік. 
Маулімнен -  Өтеш, Жанша,  Қылша,  Опа,  Есет,  Сейіт, Жетпіс,  Балпан.  Сейіттен  - Дүйсенғали,  Сағынғали. 
Сағынғали  Сейітов -  атакты  ақын,  майдангер. Дүйсенғалидан -  Саггар,  Жүсіп,  Сакко,  Карасай.
Меңдіқүл
Мендіқүлдан  -  Мамбет,  Үмбет,  Қоске,  Қосдаулет.
Мамбет
Мамбеттен  -  Ботбай,  Шоңай,  Шымыр,  Өмір, Дос,  Майхы,  Қүдайберді.
Ботбай
Ботбайдың  1  әйелінен  -  Молжігіт,  2  әйелінен  -  Ақжігіт.
Молжігіттен  -  Байгедді.  Байгелдіден  -  Өтепқали,  Бақгығали,  Лүқпан.  Отепкдлидан  -  Мүхажан,  Калам. 
Мүхажаннан  -  Амандық.  Бақгығалидан  -  Куандық.  Куандықган  -  Серік,  Байжан.  Лүкданнаң  -  Нүрекеш, 
Кджығали,  Ғаббас  (Куандықгы  осы  Ғаббас  бала еткен).
Ақжігіттен  -  Телеубай,  Теңізбай.
Телеубайдан  -  Тінәш.  Тінәштен  -  Куанышәлі,  Сүиіншәлі.  Куаншәліден  -  Жаңабай,  Саламат.
Жаңабайдан - Нүрлан, Бақыт.  Нүрланнан - Рустем. Бақьггган - Жалғас, Жолдас.  Қуанышолініц немересі 
Нүрлан  ата  үмітін  ақгап,  білгіш  басшы,  шебер  үйымдастырушы  екендігін  көрсетуде.
Саламатган  -  Марден,  Ерасыл.
Сүиіншәліден  (Қокабай)  -  Жетіс.  Жетістен  -  Айдар,  Ербол,  Бекбол,  Нүржан,  Куаныш.  Бекболдан  - 
Куандық.
Теңізбайдан  -  Қүрман,  Жүмалы.  Жүмалы  -  батыр  жігіт.  Қүрманнан  -  Ишанғали.  Ишанғалвдан  -  Хасен 
одан  -  Алмас.
Ботбайдын шөбересі  Қуанышәлі туған жеріңде  еліне  аты  мөлім,  сыйлы  адам болды.  Сөзге  үста.  Әңгіме 
айтуға  келгенде  төрт  аяғы  тең теңсерген жорғадай  ағызатын.  Өз  түсындағы  Тана  балаларының  ішінсн  би 
атанған.  Дастарханы  жиналмаған,  қонақ  жайлы  адам  еді.  Иісі  Сүлтансиық  баласына  деген  мейірі  мен 
кдмқорлығы,  көмегін  аямаушы  еді.
Куекеңнің  ерекше  қасиеттерінің  ішінен,  оныц  шежіреге  өуес  адамдардын  қақ  ортасындағы  тулға 
болғанын  айтқан  әнгімелерін естіген көрі қүлақтар осы  күндеріде  айтады.  Қазақга:  Кдс тулпардың баласы 
аз оттарда,  көп жусар,  кзс жақсының баласы,  “көп тындарда аз айтар” деген сөз бар ғой.  Сол кісіден қалған 
туяқ Жаңабайда әке  жолын  жалғастырып,  әкеден  калган  шежіре  -  мураттарын,  естіген  өнгімелерін  айтуға 
жалықпайды.
Таналар  жөйлі,  соның  ішінде  өз  ата  -  бабаларының  осы  кдра  қоныска  калай  орын  тебуінің  аңызға 
айналған  тарихын,  әке  аузынан  естегенін  есіне  алды.
-Сол  әнгімені  көп жылдар өтсе де,  әлі үмытканым жоқ.
Жаршағыл мен Қасқыртаудың аралығындағы Көкөзектің бастау алатын осы күнгі Қоскол деп аталатын 
кең  жазық  Қалқаманньщ  балаларына  сол  ерте  заманнан  қоныс  болулы.  Бүл  жерге  1820-1830  жылдар 
аралығында келулі. Арғы түпкі аталары Жайықгың Каспийге қүяр  сағасынан жоғары Дендер бетге болған. 
Баскд  рулар  сияқгы  жәйлі  қоныс  іздеп  әрлі-берлі  көшу  кай  кдзақ  баласының  басьгнда  болмаған.  Жерді 
бүкіл ру болып қатар жайлайтын.  Осы  кәшу қону кездерінің бірінде  Князьдың тусында бір  үлкен  Европа- 
Азия  аралық деп аталған сайыс-жарыс  өтіп жатады.  Әрине  оны үйымдастурышы  патша үкіметі  едді-жерді 
билеушілер екені тусінікті. Жеңіп шыққанға маддай, алтындай, жерлей(қалауы бойынша) бәйгі белгіленген.
Осыны  естіген  Таналар  өздеріне  аты  белгілі,  кара  купггің  иесі  -  палуан,  Маулімніц  урпағы  Жетпісті 
шығарады.  Ол  бір  атақгы  байдын  жалшышы  екен.  Талай  сыиақган 
өткси.
  Бір  шана  шөпті  жалгыз  озі 
сүйреп жүре  береді  екен.  Осы  Жетпіс  күреске  шыгады.  Күрескен  палуандарың  борін жеңіп  -  түйе  палуан 
атағын алады.
Оның  күресін  әкем  қызықгыра  айтады.  Ец  соңында  өзінен  бойы  биік  үлкен  денелі  палуанды  Жетпіс 
үстай  алып,  жоғары  кәтеріп,  аяғың  жерге  тигізбей,  олай-былай  айналдырып  аягынан  тік  қояды  да 
көзілеспейтін  шапшандықпен  өзінің  ғажайып  әдісімен,  аркасын  жерге  бірақ  тигізеді.  Тананын  байлары 
мақганып,  Жетпіске  көз  тимесін  деп,  алтын  зермен  капталған  шапан  жабады.  Еңді  бәйгі  жөйілі  өнгіме 
болганда байлардың біреуі мал,  біреулері алтын,  енді біреулері жер аламыз деп өзара үлкен талас жасайды.

Келісе алмай, ақырыңда олай болса, Жетпістің өзі айтсын дсген қортыпдыға келеді.  Сонда Жстпіс айтыпты: 
“Жеті  атама  кететін жер аламын”  -  деп.
Азияның  түйе  палуаны  деген  атақ  пен  бәйгеге  осы  жерлерді  алыпты.  Содан  осы  жерлср  таналардың 
қонысына  айналған  дейді  аңыз.  Мінеки  аталарымыздың  кіндік  ханы  тамған  жердщ  тарихын  оз  окемнщ 
аузынан  естігенімді  айткднда  мақганайын  дегенім  емес,  ол  жерге  совдай  еңбек  сідірілгенін,  оныц  талаи 
үрпақгарға мал бағып,  егін өсіріп, тамақ асырауға жарағанын айту болса,  бүл тарих,  атадан  атаға  жалгасып 
келе  жатқан шежіре  екенін  айту  еді.
Шоңай
Шоңайдан  -  Манас, Танас,  Алданазар, Жаназар.
Манастан  -  Баспақ.  Баспақган  -  Түяк.  Түяқган  -  Орымбай,  Жантілес.
Орымбайдан  -  Жүмағали,  Мусағали,  Мүсірәлі,  Отарғали,  Түрғали.  Мусағалидан  -  Кддір.  Түрғалидан  - 
Қүмар,  Қыспақ,  Сапар,  Оспанғали,  Мүрат.  Қүмардан  - Аманкүл.  Сапардан  -  Максот.
Жантілестен  -  Жантілеу,  Елеш.  Жантілеуден  -  Жүмағазы,  Шора,  Нығыметолла.  Шорадан  -  Қабеш 
(Хабиболла),  Султан, Аскар.  Сүлтаннан санағанда Тана он бесіңші  ата деп есептелді.  Бүл  шежіренің дүрыс 
екені дәлел дейді.  Сүлтан  -  майдангер.  Обылыста  қатардағы жүмыстан  обылыстык газ  мсксмссінсц  басшы 
жүмысына  дейін  жоғарлағаң.  Таналар  соның  шінде  Мендіқүлдьщ  шежіресің  жинақтауда  коптен  бері 
айналасып келген. Аталар жолын іздеструде ескі әнгімеге  күмар.  Шежіреге жүйріктердің біреуі деуге толық 
сияды.
К^бештен  -  Амаігжан,  Амангелді,  Нүрғазы.  Аманжаннан  -  Жайық,  Нүрдаулет,  Нүрмагамбет,  Куаныш. 
Амангелдіден  -  Аян.  Нүрғазыдан -  Бауыржан,  Бекет,  Миржан,  Нүрбол.
Елештен  -  Мерғали.
Шоңайдың  екіңші  баласы Танастан  -  Еділ,  Жоныс.
Еділден  -  Қүлым,  Батыршін.  Қүлымнаң  -  Окзс.  Батыршіннаң  -  Қанапия.  Жоныстан  -  Ғабсамет  одан  - 
Куанғали.  Куанғалидан -  Болат,  Кднат.
Шоңайдьщ твртінші баласы Жаназардан - Жәнібек, Әлімбек, Көбек, Шыныбек. Жәнібектен - Мамежан, 
Нүрғали, Бисенғали, Кдрабас, Скендір. Әлімбетген - Беккдзы, Мендығазы, Ыскақ, Мағалым, Керей. Көбекген
-  Ахмет,  Жахмет,  Батгал,  Жанша,  Бақыт,  Қабдсш.  Шыныбектен  -  Кдпатбай,  Куанышқали,  Шынғырбай, 
Саден,  Отарбай.
Дос
Мамбеттің  Досынаң  -  Серғазы,  Отарғазы,  Бүрқан,  Жумаш,  Серік,  Набиолла,  Толеген.  Серғазыдан  - 
Сейфолла.
Шымыр
Мамбеттіц  Шымырынан  -  Ізден,  Жалмағамбет,  Кдзмағамбст,  Нүрғали,  Жүрер.
Ізденнен  -  Муса  одан  -  Біләл,  Қазжан,  Қазихан,  Сайын.  К^зиханнан  -  Берік,  Аманжол.  Беріктен  - 
Максім.  Сайыннан  -  Бердібек,  Нүрбек,  Алтынбек.  Нүрбектен  -  Азамат.
Жүрерден  -  Байтақ.  Байтақган  -  Жайсаң.  Жайсаңнан  -  Үркімбай.  Үркімбайдан  -  Оразай.  Оразайдан  - 
Жүмағұл.  Жүмағүлдан  -  Әлібек,  Асылбек, Ақжол,  Ербол.  Асылбектен  -  Дархан.
Майхы
Маихыдан  - Ахмет,  Жарылғас,  Табьщды,  Қүмар,  Сулеймен.  Ахметтен  -  Көшкін,  Өтебай.  Көшкіннен  - 
Қуаныш.  Өтебайдан -  Екпін,  одан -  Кдйыржан,  Бауыржан.
Жарылғастан -  Түйақ,  Кңяқ,  Омар. Түйақган - Тілекбай,  Мырзағали.  Омардан -  Мақсот.
Табылдьщан  -  Тобанияз  (көп  жылдар  Тайпақ,  Қаратөбе  аудандарында  басқару  қызметівде  болды), 
Іаутенияз.  Тобанияздан  -  Аскдр,  Серік,  Марат  (қалықаралық дарижедегі  самбодан  спорт  мастері),  одан  - 
Арыстанбек.  Таугенияздан  -  Ерназар,  Нүрлан.  Қүмардан  -  Кдмидолла,  одан  -  Есенай.
Қүдайберді
Қүдайбердіден - Жазықбай. Жазықбайдан - Мәкәрім.
Өмір
Өмірден  -  Ғүмар.
Үмбет
Үмбетгің үрпақгары  -  Сейіт,  Бек. 
Сейіт

Сейіттен  сегіз  бала  болған,  бірінші  әйелінен  -  Жантөре,  Өтеу,  Естай,  Мырза,  Султан;  екінші  ойелінен
-  Кенжетай,  Қантай,  Бисен.
Жантереден  -  Әжім,  Шоқай,  Жүгініш.
Отеуден  -  Істілеу, Үргішбай,  Битілеу,  Бимағамбет.  Істілеуден  -  Қаймат,  одан  -  Темірхан,  Садық,  Кэрім, 
Жағыпар.  Темірханнан  -  Тілеп,  Нүржан.  Садықган  -  Ғабит,  одан  -  Нүр,  Н
ояіі
,  Науша.  Нүрдан  -  Тимур. 
Нояннан  -  Исатай,  Махамбст,  Бижан,  Ержан.  Наушадан  -  Жеткіншек,  Сүйіндік.
Кәрімнен  -  Талап  одан  - Аскар,  Марат,  Абай,  Сағат.
Жағыпардан  -  Ғазиз,  одан  -  Қитар,  Мүқгар.
Естайдан - Ауасар,  Мүқаш.
Мырзадан  -  Жүмаш,  Қараш.
Сүлтаннан - Қүрман, Сүндет. Құрманнан - Салахитден,  Қамсш, Мүхамбетқали, Батырғали. Салахитденен
-  Ерғали,  одан  -  Бақытқали,  одан  -  Мүрат,  Султан  (Саша).
Қамештен -  Фазыл,  Әбіл, Қабыл,  Мағаз. Әбілден - Сағира, Амангелді, одан - Дилара.  К^былдан -  Шора, 
одан  -  Ғалымжан,  Рашид,  Сабыржан,  Рамазан.  Ғалымжапнан  -  Алтынбек.
Батырғалидан -  Кдбдыкдйыр  (Кдпаш),  Бауыржан.
Бисеннен  -  Исатай,  Салықпай,  Арыстан,  Кенеқара,  Кдрақойшы,  Айтжан.
Қантайдан  - Досжан,  Досакан,  Төжібай,  одан  -  Қайролла.  Досжаннан  -Ибраш.
Кенжебай - Жангірханның биі болған, одан - Мустафа, Ахмет, Сипа, Жақия, Әпен. Мустафадан - Мүкдп, 
Қожабек,  Куанышқали.
Ахмсттен  -  Өтешқали,  одан  -  Дәлел,одан  -  Борис,  Герман,  Ерман,  Жангелді,  Шора,  Талғат.  Зипадан  - 
Сапар,  Базарғали,  Назарғали,  Қүрмаш.  Назарғалидан  -  Бакар.
Жақиядан - Копболсып, одан - Рахымғали. Әпеннен - Сарықожа,  Бекқожа, Сомен, Қүсайын, Сарықожадаи
-  Қабдолла,  Байыз.
Үмбет  үрпағы  Қамалдап  -  Мақсот,  одан  -  Сухан.  Камалов  Сухан  геология  гылымдарыныц  докторы, 
Қазақстаң үлттық академияның мүше  -  кореспонденті.  Қарашығанақ кешснін  зерттеп  ашушылардын  бірі. 
Сухаішан  -  Хаммет,  Нуржан,  Гүлжан.  Хаммсттен  -  Әлишер,  Әлия.  Нуржаішан  -  Динара,  Салтапат.
Қ оск е
Қоскеден - Бабақ,  Жаман,  Түмембай, Жангсрі,  Сацырақ, Жүзжасар, Жанкурбы, Арстан,  Қоблан,  Сакдл.
Бабакдан  -  Темір,  Оқан.  Окдннан  -  Қасаболат.  Қасаболатган  -  Керей,  Қүрман,  Ессгали.  Керейдсн  - 
Жүсіп, Жасын. Қүрманнан - Мөди, Әсет. Жаманнан - Сырлыбай. Сырлыбайдан - Жүбай. Жүбайдан - Окісбай. 
Өкісбайдан  -  Мүташ,  Зинолла,  Зүлқарнай.
Жүзжасардан  -  Бауке,  Баеш,  Бекболат.  Баештен  -  Сапығожа,  Өтсш,  Толсбай,  Тореғали.  Сапығожадан  - 
Рақыш,  Айсыгали,  Қожағүл,  Сарсенғали,  Қүрманқүл.  Рақыштап  -  Темірғали,  Темірбай,  Орынғали. 
Темірғалидан  -  Жанболат,  Бекболат.  Темірбайдан  -  Ерболат.  Айсағалидан  -  Нүрхан,  Кдман.  Нүрханнан  - 
Азамат.  Қаманнан  -  Сандыбай,  Армат,  Аймүрат,  Жомарт,  Жақсыат,  Асхат.  Сарсенғалидан  -  Темірболат. 
Темірболагган -  Қыдыр.  Қыдырдан  -  Нүрболат.  Қүрманкүлдан  -  Темірхан.  Темірханнан - Әзілхан,  Қайрат, 
Мүрат.  Әзілханнан  -  Сауран,  Ноян.
Өтештен  -  Киіқбай.  Киікбайдан  -  Серік,  Берік,  Кдйрат,  Талғат.
Толебайдан - Жүмағали.  Жүмағалидан  -  Қажжан.
Бекболатган - Жайлы, Үркембай,  Нүртаза. Жайлыдан - Исатай,  Мырзатай. Исатайдан - Женіс. Женістең
- Сырым, Серік. Мырзатайдан - Темірбай, Наурызбай. Үркембайдан - Мырзағали,  Сарсенбай.  Мырзағалидан
-  Қүмар,  Сансызбай.  Қүмардан  -  Ғусман,  Қүбаш,  Амантай,  Нүрлан,  Нүрлыбай,  Талгат,  Болат.  Ғусманнан
- Аслан.  Қүбаштан - Данияр,  Дастан.  Амантайдан - Нүрлыбек.  Болатган  -  Мейрім.  Сансызбайдан  - Арман. 
Сарсенбайдан -  Бораш,  Сапар.  Бораштан  -  Сагынған,  Еламан,  Жоламан,  Қосаман.  Сапардан  -  Бауыржан, 
Ильяс,  Ержан.  Нүртазадан  -  Кешербай,  Аманжол.  Кешербайдан  -  Өмірүзақ.  Өмірүзақтан  -  Нүрлан. 
Аманжолдан  -  Қаршыға  одан  Серік.
Сақалдан  -  Кенжебай,  Кендірбай,  Ақмырза,  Жанмырза,  Бүркітбай.  Кенжебайдан  -  Қүрамыс,  Қикьім. 
Қүрамыстан  -  Түрмүхамбет,  Нүрмүхамбет,  Малай,  Отарғали,  Түмаш,  Ермаш.
Қосдаулет
Қосдаулеттен -  Мырзагелді,  Мырзакзн,  Көптілеу,  Мүкатай,...
Көіггілеуден  -  Мөжіт.

М а й д а н  - Хамза, одан - Кддір, Ерсайьш.  К ар ден   - Қүспан, Жакдн. Жака.шан - Ануар.  Ерсайь„„а„
- Арыстан,  одан  - Диана, Динара.
А сан
Асаннан  -  Әйтімбет,  Бегей,  Тоқсанбай,  Кднгелді,  Тілеу,  Масай,  Аспантай.
Әйтімбет
Әйтімбеттен  -  Мәмбетәлі,  Байімбет,  Нетәлі.
Нетәліден  -  Бекгемір,  Емен.  Еменнен  - Үмбетияр.  Үмбетиярдан  -  Макар,  Мағау,  Мағач.
Тоқсанбайдан - Мейірман. Мейірманнан - Мүхгар, Ходар. Мүхгардан - Болат, Зинет. Мұкгар - С о ц и ал и ст 
Енбек  Ері.
Масайдан -  Рай,  Өтеген үста.
Кднгелдіден  -  Айтқожа,  Өтеген.
Райдан - Төлепберген, Төңірберген.  Төңірбергеннен -  Мәмбетәлі, одан  -  Ырысәлі  одан  - Төлеген,  Әлі, 
Сапар  ...  Борсықбай,  одан Жайықбай, одан Әзберген,  одан Әбілкэыр /100 жаста өлді/.
Әбілкайьгодан  -  Сары  (1889-1970),  Ғабас  (1893-1961),  Мәрдеш,  Есенбай  (1899-1989),  Әскери  медицина 
п о л ™ г Х н е л і ^ Ж - 1 9 8 % , L e L w i .  Сарьшан - Хаби (1925-1941), Мирас (1952-1994),  Мрат, Садраи. 
Ғаббастан - Ғалихан (1924-1987), Уөлихан (1927 ж.т.)  Мүрат (1941 ж.т.).
Мердештен - Сабырхан (1924-1955).
Есенбайдан - Амантай (1949 - ж.т.), Мүқсын (1961 ж.т.).
Әзбергенмен туысқан  Есіркеп  үрпақгары:  Есіркептен  -  Өтеген,  Манау,  Мәмбет,  Боран,  Сүлтан.
Өтегеннен - Наурызғали, Амангали (1893-1978), Қожабай (1897-1964), Серсенгали (1905-1975), Кенжеғали. 
Сөрсенғалидан -  Мереке -(1938-82), одан -  Марсел,  Марлен.
Манаудан - Ізғали (1883-1993),  Бекқали, Мақар (1905-1974),  Сүлтаннан - Сембі,  Багаш  (1910-1994).
Мөмбет,  Боран үрпақгарынан:  Сәрсенбай, Жанғазы,  Жантүрсын.  Сәрсенбайдан -  1.  Хамза,  одан Керей 
(1927-1996),  одан  К^ггар,  Мұхтар т.б.  2.  Қабаш -  одан  Ихсан,  Қүмар.  3.  Кршпан  -  одан  Мақсот  (1936 ж.т.), 
одан -  Серік. 4.  Қүспан (үрпақ жок).
Жанғазыдан  -  Сағынтай. Жантүрсыннан -  Төлеш,  одан Әбілқалта (1928-73).
Әзбергеннің бір туысқаны  ...  Жанғали,  одан  Есмүхан,  Қүмар,  Әміржан.  Қүмардан  -  Кдратай.
Масайдыц  бір  туысканы  ...  Суқанүлы  Бақыт,  Табылтай.  Бакьптан  -  Сапар.  Әәбеі  еннің  бір  туысы... 
Шац,  Қүрман.
Шащган - Ізмағамбет, одан Көшкэли (1924-1989), Жүбан (1930 ж.т.).
Қүрманнан  - Тасмағамбет,  одан Нүртай,  Науша,  Нүрқат,  Жәсен  (1925-93).
Тілеудің  1  әйелінен  -  Итемген,  Сүтемген,  Меңдібай.
Сүтемгеннен  -  Есенгелді,  Жанкөшек,  Жаңмырза.  Есенгелдіден  -  Бекей.
Орта  шаруасы  бар  Есенгелдінің  әкесі  Әйтімбетгің  кенжесі  Қүлдың  Байсеңгер  атасының  бір  атақгы 
байына күда түсіп, соның қызына Есенгелдіні үйлендіреді. Байдың қызы енші аларда әкесінен пәлен қойдын 
отарын беруді сүрайды.  Ол есімтал,  бағуға берік түқым болса керек.  Сол қызға үйленгеннен  кейін  кыздың 
ақылы жөне  қоймен Есенгелді байыған.
Оның байлығы жәйлі әртүрлі әңгімелер бар. Жьшқысы он мың болған.  Жайықгың екі бетін жайылым- 
өріске жылқы аяқгары жеткен жерге дейін  кеңінен пайдаланған.  Ол заманда  бәсеке  -  байлық,  талас  күшті 
болған.
Есенгелдінің бір орыстың  купец байымен  байлығын  таластыруы жөйлі  әр жерде  айтылады.
Ол осы Орал кзласында аталары әріден келе жаткдн Макаров деген купец дейді. Ол Есенгелдіге байлығын 
көрсетіп  мақганғанда,  Есенгелді  мен  саған  байлығымды  көрсетемін дейді.
Есенгедщ  Макаровты  Жайық  өзеніне  алып  келіп  өзеннің  суына  талшыбық  шаншиды.  Содан  кейін 
жылкі>ішыларға  жылқыларды  су  ішуге  Жайықкд  түсіріндер  деп  бүйырады.  Жылқылар  жан-жақган  түсе 
бастайды.  Бірақ,  орыс  байының  көңіліне  онша  эсер  етпейді,  оны  сезген  Есенгелді  көк  аланың  үйірін 
салыңдар дейді.  Сол кезде Жайықгың суы шыбық бойынан солқылдап түсе бастайды.  Оны көргенде орыс 
купеці кеңілі толып,  -  Пай,  Пай  Есенгелді  Сүлтансиықгың байы  екенсің.
Бірақ, байлыгаң бір жүтгық қой,  -  деіггі мыс.
,ейел  ^ ™ 11-  Токзл  әйелінен  де  балалар  болған.  Балаларының  ішінен  бәйбішеден  туған
і 
116

Бекей шаруаға  өте  бейімді,  алымды  саналған.  Саудаға да шебер,  санасы ояу,  ақыл естісі екен.  Сол  арқылы 
атағы  шығады.  Патша әкімшілігі  алдында да беделі артады.  Бекейді токалдан туған балалар  көре  алмайды. 
Әкесі де  теріс  пікірде  болады.  Түрлі  себептерден  туған  іш  араздық түбі  Бекейді  өлтірумен  тынады.
Бүдан  баска  тағы  бір  баласын  тоқалдың  өсегінен  жылқыға  тапатып  елтіргені  жойлі  аңыз  осы  күнге 
дейін халық аузында бар.
Асан  тананың  Серкебайының  үрпағы  жазушы  Есламғалиүлы  Мүхадес  осыларды  озінід  “Зсрлі  тон” 
деген кітабыңда жазды.
Көңіл  аударарлық  тағы  бір  жағдай  атақты  “Түсівдірме  сөздіктің”  авторы  Владимир  Даль  1845  жылы 
Парижде  француз тілінде  “Бекей мен  Маулена”  повесін жазып, жарыққа  шығарған.  Бүл  шетелге  қазақгыц 
атын  шығару,  таныстыру  болса,  сол  заманда  қазақ даласындағы  өмірден  хабар  беру еді.
Бекей  әкесінің дүниеқорлық пиғылына  карсы  түрады.  Қарындасын  қалың  малға  сатылғандығына  риза 
болмайды.  Оның  үстіне  Бекей,  о  баста  өкесі  айттырған  Дәмеліге  үйленбей  оз  коңілі  калаған  Маулена 
деген қызды алады.  Ол қыз  Бекейдің жақыны Жанкошектердің  кзлындығы  екен.
Владимир Даль осы екі жастың бақытқа белене алмағаны жәйлі жазған.  Бүл повесті Ленинград архивівде 
сақталғанын 1971 жылы мейзам айының 19 күнгі номері 42 (1085) “Социалистік К^зақстан” газетінде жазылды.
Бекейдің өлімін Маулена үлкен кек санайды, қайырымсыз байлыққа қарсы шығады.  Бүралац, бүлыцғыр 
заманда  22  жаста  өз  намысы  жолында  өзін-өзі  қүрбан  еткенін  біреулер  білсе,  біреулер  білмейді.
Бекейдің  моласы  Жайық  өзенінің  Бүкар  бетіндегі  бес  көлдің  біреуі  К^мысты  көлдіц  (Кан  көл  депте 
атайды)  жағасында  әлі түр.
Қүла  атты  сойдым  асыңа,
Қүлпынды қойдым басына.
Сені  әулие демеспін,
Мені  алмасаң  қасыңа.-  деп,  өзіне-озі  қанжар  салып  опат  болған  Мауленаныц да  мойіті  осы 
Бекейдің қасында.
Есенгелдінің  моласы  Сырым  ауданы  Шідерті  озенініц  саласы  Тіксайдыц  Есенгелді  дегі  аталатын  бір 
биіктеу жерінде жатыр.  Оны Есенгелдінің озі емес әйелі деп таласушылар да кездеседі. Дсгенмсн,  Есснгслді 
көзініц  тірісінде  сүйегімді  жылқымның  өрісіне  қойындар  деген  өсиеті  бойынша  осы  жсрге  койылганы 
көрі  қүлактардыц  әңгімесінде  көп  айтылады.  Ал,  Есенгелдінің  бай  екенінс  ешбір  талас  жоқ.  Сондықтан 
Есенгелдіден  бір  тайым  кем деген  сөз  Сүлтансиық үрпакгарының  аузыида  қалган.
Бекейдін  бір  үрпағы  Елтайдан  -  Тайшыбай,  одан  -  Иман.  Иманнан  -  Рысбай,  Қоңысбай.  Рысбайдан  - 
Рысбек,  Оралған.  Қоңысбайдан  -  Манарбек,  Райбек,  Мейрамбек.
Мендібайдан  -  Тоғызбай, Даулет.  Тоғызбайдан  -  Мендігазы,  Қаналы,  Отеболі,  Молдагали,  Ғубайдолла, 
Такдмбет,  Рахмет,  Имаш.
Мендіғазыдан -  Рамазан.  Қаналыдан -  Қамсш.  Оебәлиден - Ғаділше.  Молдағалидап  - Султан, Жалмүқан. 
Ғубайдолладан - Амангельді. Атакты онші. Такдмбеттен -  Ыдырыс.  Рахметтен -  Нүрғали.  Имаштан -  Ерғали. 
Ерғали  үзақ  жылдар  колхоз  баскарды.  Даулетген  -  Тіленші.  Тіленшініц  2  ойелі  Кдрак.ыздан  -  Мсгешін, 
Төлебай,  Серкебай,  Маркабай.
Төлебайдан  -  Доман.  Доманнан  -  Курмаш.  Курмаштан  -  Сағынғали,  Сағидолла.  Сағынғалидан  -  1-ші 
өйелінен - Кәрім. Кәрімнен - Тимур. Тимурден - Руслан. 2-ойелінен - Сапарғали, Амантай,  Исатай,  Тасболат, 
Қазболат.  Сапарғалидан  -  Асқар,  Нурхат.  Амантайдан  -  Ерболат,  Аманат.  Исатайдан  -  Нүрболат,  Оділет. 
Қазболаттан  -  Мархад.  Сағидолладан  - Аскар.  Аскардан  -  Ерлан,  Мерей.
Серкебайдан  -  ...  Тыраиыс,  Мүхамедия,  Мерғали,  Елеубай,  Қьщыр,  Аман,  Қосан,  Иқсан,  Әуелбай, 
Мүхамбеткдли. Тыраистан - Өтеш. Өтештен - Аскар. Мүхамедиядан - Куат.  Куатган - Хабиболла.  Мерғалидан
-  Хамза.  Хамзадан  -  Бейбіт.  Қосаннан  -  Ғалиаскзр.  Ғалиаскардан  -  Қаршыға,  Марат,  Мүрат Әуелбайдан  - 
Берзағали.  Есламғали - Мүхадес жазушы.
Елеубайдан - Бердіғөли.
Маркдбайдан  -  Арыстан,  Бекарыстан.  Бекарыстаннан  -  Әжім.  Әжімнен  -  Болаг.
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 27.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет