Методические рекомендации по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 2016 годжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата01.06.2017
өлшемі0.66 Mb.
түріМетодические рекомендации
  1   2   3   4   5   6   7

 

 Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы  

 

  

 

 

 

 

 

 

2016 жылғы жазғы каникулдағы балалардың сауықтыру 

демалысын, бос уақытын ұйымдастыру мен қамтылуын 

қамтамасыз ету және  ұйымдастыру  бойынша  әдістемелік 

нұсқаулықтар 

 

Методические рекомендации по обеспечению и организации 

оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей  

в период летних каникул на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Қарағанды  2016 

 


 

УДК 371.235 ББК 74.200.8 

М 54 

 

 

 

Құрастырғандар: 

 

Идеяның  авторы:  Қожахметова  Гүлсім  Шабданқызы,  «Қарағанды  облысы  білім 

беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы» КМҚМ директоры; 

 

1.  Копбаева Гульмира Сабитовна – Қарағанды облысы білім беруді дамытудың  оқу-әдістемелік орталығы директорының  тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары

2. Баграмова Гульшат Тлеукабыловна- Қарағанды облысы білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы   ҦТИД   бӛлімінің әдіскері; 

 

М 54  

2016 жылғы жазғы каникулдағы балалардың сауықтыру демалысын, бос 

уақытын  ҧйымдастыру  мен  қамтылуын  қамтамасыз  ету  және    ҧйымдастыру  

бойынша    әдістемелік  нҧсқаулықтар

әдістемелік  нҧсқаулық-  Қарағанды:  ҚО 

ББД ОӘО, 2016. - 60 бет.

 

  

 

ISBN 978-601-7791-14-8 

Әдістемелік  нҧсқаулықтарда  балалардың  жазғы  каникул  кезеңінде 

сауықтыру демалысын, бос уақытын және жҧмыспен қамтылуын ҧйымдастыру 

және  қамтамасыз  ету  бойынша  нормативтік  -  қҧқықтық  қамтамасыз  ету 

материалдары ҧсынылған. 

Аталған  жинақ  білім  беру  ҧйымдарының  басшыларына,  әдіскерлеріне, 

директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасарына, педагогтерге арналған. 

 

 

ISBN 978-601-7791-14-8 

 

 

 

 

ҚО ББД ОӘО әдістемелік кеңесінде ҧсынылды Хаттама № 2  «04» мамыр 2016 жыл 

 


 

Мазмұны I.  Балалардың  каникулдағы  демалысын  ҧйымдастырудың,  сауықтыру, 

салауатты 

демалыстарын 

және 


оларды 

еңбекпен 

шҧғылдандыруды 

нормативтік–қҧқықтық қамтамасыз ету. 

 

II.  2016  жылға  арналған  балалардың  жазғы  каникул  кезеңінде  сауықтыру 

демалысын,  бос  уақытын  және  жҧмыспен  қамтылуын  ҧйымдастыру  және 

қамтамасыз ету жӛніндегі Ведомствоаралық іс-шаралар жоспары. 

 

III.  Балаларды  сауықтыру  ҧйымдарындағы  жҧмысқа  тәлімгерлерді  даярлау 

жӛніндегі нҧсқаулық. 

 

IV. Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздері. 

 

V.  Назарбаев  Зияткерлік  мектебі  ДББҦ  жазғы  демалысты  ҧйымдастыру 

бойынша жобалары. 

 

VI.  Жазғы  демалыс  кезінде  мектеп  жанындағы  алаңдардың  қызметтерін 

ҧйымдастыру туралы Ереже. 

 

VII.  2016  жылғы  жазғы  каникулдағы  балалардың  сауықтыру  демалысын,  бос 

уақытын  ҧйымдастыру  мен  қамтылуын  қамтамасыз  ету,  ҧйымдастыру  

бойынша    «Шуақты  жаз  –  радужное  лето»  мақалалар  мен  бейнероликтер 

сайысының Ережесі. 

 

VIII.  Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздігінің  25  жылдығын  тойлау 

бойынша Қарағанды облысы білім басқармасы басшысымен 10.02. 2016  жылы 

бекітілген 2016 жылға арналған іс-шаралар жоспары. 

 

IX.  Қосымша  

1.

 

«100 ән жобасы».  2.

 

«100 кітап» жобасы.  

X. Ата-аналарға жадынама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

          Жазғы  демалыс  –  баланың  мектеп    жылдарындағы  эмоционалдық    ең 

жарқын  кезеңі.  Бҧл  олардың  іс-әрекетіндегі  жаңа  ритм,    жаңа  әсерлер  мен 

қиялдар уақыты.  

Балалар  ҥшін  жаз  –  бҧл  жыл  бойы  шаршағандықтың  бәсеңдеуі, 

жҧмсалған  кҥштің  қалпына  келуі,  денсаулықты  қалпына  келтіру, 

шығармашылық  әлеуетті  дамыту,  жаңалықтар  және  қызықты  оқиғалар  ашу, 

жеке мҥмкіндіктерін жетілдіру, ойын уақыты.  

Мектеп жанындағы лагерь – мектеп жасындағы балалар демалысының ең 

кӛп талап етілген тҥрлерінің бірі.  

Жаз  –  бҧл  ӛз  тҧрғысында  аяқталған  оқу  жылы  мен  келер  жыл  арасын 

байланыстыратын  кӛпір тәрізді. 

          Сондықтан  да  осы  кезеңде  педагогтер  мен  ата-аналардың  негізгі 

міндеттері жазғы демалысты қызықты да мазмҧнды ҧйымдастыру. 

 

 

I. 2016 жылдың  жазғы демалысы кезінде балалардың сауықтыру демалысын,  бос уақытында қамтылуын  ұйымдастырудың нормативтік-

құқықтық қамтамасыз ету жұмысы Қазақстан Республикасының  тӛмендегі 

нормативтік-қҧқықтық қҧжаттарына сәйкес реттеледі 

1.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы  (1995  жылдың  30  тамызында 

республикалық  референдумда  қабылданған,  2011  жылдың  02  ақпанында 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 

2. 2011 жылдың 26 желтоқсанындағы № 518-IV Неке (жҧбайлық) және отбасы 

туралы  Қазақстан  Республикасының  Кодексі  (2014  жылдың  17  қарашасында 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 

3. Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі  № 319-III «Білім 

туралы»  Заңы  (2015  жылдың  13  қарашасында  ӛзгерістер  мен  толықтырулар 

енгізілген); 

4.  Қазақстан  Республикасының  2002  жылдың  8  тамызындағы  №  345-II 

«Қазақстан  Республикасындағы  баланың  қҧқықтары  туралы»  Заңы,  2014 

жылдың 29 желтоқсанында ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген;   

5.  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың  2016-

2019  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасы.  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы №205 Жарлығы; 

6.    Қазақстан  Республикасының  білім  және  ғылым  Министрінің  бҧйрығымен 

бекітілген  2015  жылдың  22  сәуіріндегі  №227  Тәрбиелеудің  тҧжырымдамалық 

негіздері;  

8.  Қазақстан  Республикасының  2004  жылдың  9  шілдесіндегі  Кәмелетке 

толмағандар  арасындағы  қҧқық  бҧзушылықтардың  профилактикасы  мен 

балалардың  қадағалаусыз  және  панасыз  қалуының  алдын  алу  туралы  №  591 

Заңы (18.02.2014 ж. ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген); 

9. Педагогикалық этика ережелері. ҚР білім және ғылым Министрінің м.а. 2016 

жылдың 8 қаңтарындағы №9 бҧйрығы;  


 

10.  Білім  беру  объектілеріне  қойылатын  санитарлық-эпидемиологиялық талаптар,  Қазақстан  Республикасының  ҧлттық  экономика  Министрінің  2014 

жылдың 29 желтоқсанындағы №179 бҧйрығы;  

11.2016  жылға  арналған  балалардың  жазғы  каникул  кезеңінде  сауықтыру 

демалысын,  бос  уақытын  және  жҧмыспен  қамтылуын  ҧйымдастыру  және 

қамтамасыз ету жӛніндегі ведомствоаралық жоспары, Қазақстан Республикасы 

білім  және  ғылым  Министрлігінің  2016  жылдың  22  ақпанындағы  №162 

бҧйрығы; 

12.Балаларды  сауықтыру  ҧйымдарындағы  жҧмыстарға  тәлімгерлерді дайындау 

бойынша нҧсқаулық.  Қазақстан  Республикасы  білім және ғылым Министрінің 

2016 жылдың 19 сәуіріндегі № 290 бҧйрығымен бекітілген;  

13.Каникул    кезеңінде  балалардың  сауықтыру  демалысын  және  бос 

уақыттарының  қамтылуын  ҧйымдастыру  туралы  әдістемелік  нҧсқаулық.  - 

Қарағанды: ҚО ББД ОӘО, 2015;

 

14. Қарағанды облысы Білім басқармасының ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап ӛту  бойынша 2016 жылға арналған іс-шаралар  жоспары; 

15.  Қарағанды  облысы  білім  басқармасының    басшысымен  бекітілген    2016 

жылғы  жазғы  каникулдағы  балалардың  сауықтыру  демалысын,  бос  уақытын 

ҧйымдастыру  мен  қамтылуын  қамтамасыз  ету  және    ҧйымдастыру    бойынша 

жоспар. 

 

 

 

                            Жазғы лагерьдің атаулы күндерінің күнтізбесі 

 

1 маусым – Балаларды қорғау кҥні 

4 маусым – Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер кҥні  

5 маусым –  Халықаралық қоршаған орта кҥні  

6 шілде – Астана кҥні  

8 шілде – Отбасы, махаббат және адалдық кҥні  

21 тамыз – Спорт кҥні 

30 тамыз – Қазақстан Республикасы Конституциясы кҥні 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 22 ақпандағы 

№ 162 бұйрығымен бекітілген 

 

ІІ.2016 жылға арналған балалардың жазғы каникул кезеңінде сауықтыру демалысын, бос уақытын  

және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету жӛніндегі 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ  ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

№ 

п/п 

Іс – шараның мазмұны 

Аяқталу 

нысаны 

Жауапты 

орындаушылар  

Орындалу 

мерзімі 

Қаржыландыру кӛзі 

І. Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1.

 1.   

«2016-2020 жылдарға арналған жазғы каникул 

кезеңінде  балаларды  сауықтыру  демалысын, 

бос  уақытын  және  жҧмыспен  қамтылуын 

ҧйымдастыру 

туралы» 


Қазақстан 

Республикасының 

Премьер-Министрі  

ӛкімінің жобасын  әзірлеу 

ӛкім жобасы 

БҒМ, ДСӘДМ, ІІМ, 

ИДМ, ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

1-тоқсан  

Қажет етпейді 

ІІ. Әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету

 

2.

  

Жазғы 


каникул 

кезеңінде 

балаларды 

сауықтыру  демалысын,  бос  уақытын  және 

жҧмыспен қамтылуын ҧйымдастыру бойынша  

республикалық  (on-line  режимінде),  ӛңірлік 

семинарларды ӛткізу 

ҧсыныстар  

БҒМ, ДСӘДМ, ІІМ, 

ИДМ, ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

1-тоқсан  

Қарастырылған қаржы 

кӛлемінде 

3.

  

Балаларды 

сауықтыру 

демалысын, 

бос 

уақытын 


және 

жҧмыспен 

қамтылуын 

ҧйымдастыру  бойынша  озық  тәжірибелерді 

енгізу, талдау және зерттеу 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО 

(келісім бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

 

Қажет етпейді 4.

 

 «Кӛңілді  жаз-2016»  атты  тақырыптық 

айдарды 


білім 

беру 


ҧйымдарының 

сайттарында ашуды қамтамасыз ету 

 

БҒМ-ге ақпарат ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қажет етпейді 


 

5. 

 

Балаларды сауықтыру 

демалысын, 

бос 

уақыты  мен  жҧмыспен  қамтылуын  дайындау және  ӛткізу,  соның  ішінде  арнайы  теле-, 

радиохабарлар  циклін  дайындау  барысын 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарында жариялау 

 

БҒМ-ге ақпарат ЖАО (келісім 

бойынша), ИДМ 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


ІІІ. Балаларды сауықтыру демалысын, бос уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар 

6.

  

Жазғы 


каникул 

кезеңінде 

балаларды 

сауықтыру  демалысын,  бос  уақытын  және 

жҧмыспен  қамтылуын  ҧйымдастыру  бойынша 

ӛңірлік  іс-шаралар  жоспарларын  дайындап, 

бекіту 

ЖАО бҧйрықтары  ЖАО(келісім бойынша) 

 

2016 жылғы 1-тоқсан 

Қажет етпейді 

7.

 

 Балаларды сауықтыру ҧйымдарын пайдалануға 

дайындау 

және 

қабылдау бойынша 

ведомствоаралық комиссияларды қҧру  

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016жылғы 

1-тоқсан 

 

Қажет етпейді 8.

 

 Балаларға 

арналған 

сауықтыру 

ҧйымдарыныңқҧрылуына,  қамтуына  және 

қызметін 

ҧйымдастыруына 

қоғамдық 

тамақтандыруды  ҧйымдастыру  талаптарын 

қамтамасыз 

ету, 


ӛрт 

қауіпсіздігін, 

санитариалық-эпидемиологиялық  талаптарын 

сақтау 


БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылған қаржы 

кӛлемінде 

9.

  

Балалардың 

ӛмірі 

мен 


денсаулық 

қауіпсіздігінің 

шарттарын, 

ӛрт 


қаупі 

жағдайларында,  суда,  жолда  және  қоғамдық 

жерлерде қауіпсіздіктің алдын алу шараларын 

қамтамасыз ету 

БҒМ-ге ақпарат 

 

ЖАО (келісім бойынша), ІІМ   

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылған қаржы 

кӛлемінде 

10.


 

 

Балаларды  балаларға  арналған  сауықтыру ҧйымдарына 

қауіпсіз 

тасымалдауды 

қамтамасыз ету 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша), ІІМ   

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 

11.


 

 

Балалардың қадағалаусыз 

және 


қорғансыздығын 

ескерту, 

қҧқық 

бҧзушылықтың,  қылмыстылықтың  алдын  алу БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша), ІІМ 

Кезең бойы 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


 

жӛнінде іс-шаралар ӛткізу 12.

 

 Қала 

сыртындағы 

балаларға 

арналған 

сауықтыру    ҧйымдарын,  жыл  бойы  жҧмыс 

жасайтын  балаларға  арналған  сауықтыру 

ҧйымдарын    білікті  кадрлармен  қамтамасыз 

ету 


БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

1-тоқсан 

Қажет етпейді 

13.

 

 Балалар 

мен 


жасӛспірімдер 

жазғы 


демалысының 

педагог-ҧйымдастырушылар, 

тәрбиешілер 

және 


тәлімгерлердің 

біліктіліктерін 

арттыру 

курстарын 

ҧйымдастыру 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

Жеке кесте 

бойынша 


Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


14.

 

 «Жазғы  каникул  кезеңінде  жҧмыспен  қамту» 

мониторингін жҥргізу  

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша), БҒМ 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қажет етпейді 

15.

 

 «Жазғы  каникул  кезеңінде  сауықтыру» 

мониторингін жҥргізу  

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО(келісім 

бойынша), БҒМ 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қажет етпейді 

16.

 

 Қазақ  халқының, Қазақстанда тҧратын басқа 

этностардың  мәдени  мҧрасын,  әдет-ғҧрпын, 

салт-дәстҥрлерін зерделеу бойынша ӛлкетану 

экспедицияларын ҧйымдастыру 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО(келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 

17.


 

 

Жетім-балалар, ата-анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған, 

аз 


қамтылған 

отбасылардың 

балалары, 

мҥгедек 


және 

мҥмкіндіктері 

шектеулі 

балалардың, 

экологиялық  қолайсыз  аудандарда  тҧратын 

балалардың, 

жалпы 

білім 


беретін 

мектептердің 

ҥздік 

оқушыларының сауықтыру демалысын қамтамасыз ету 

 

БҒМ-ге ақпарат ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


18.

 

 Жалпы  білім  беретін  мектептердің,  қосымша 

білім 


беру 

ҧйымдарының 

жанындағы 

тамақтандыратын  және  тамақтандырмайтын 

кҥндізгі  уақыттағы  лагерьлерде  балалардың 

бос уақытын ҧйымдастыру 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


 

19. 

 

Еңбек  және  демалыс  лагерьлерінде,    мектеп орманшылығында, 

абаттандыру 

және 

кӛгалдандыру жасақтарында 

Қазақстан 

Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес 

балалардың  жҧмыспен  қамтылуын  жҥзеге 

асыру 

БҒМ-ге ақпарат ЖАО (келісім 

бойынша)  

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


20.

 

 Балалар лагерьлері тәрбиеленушілерінің 

арасында «Мен - Патриот!» on-line акциясын 

ӛткізу 

Бейне ақпарат БҒМ 

2016 жылғы 

2-тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 

21.


 

 

Мектеп каникулдары кезінде тілдік лагерьлер ҧйымдастыру 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО(келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


22.

 

 Жазғы 

каникул 


кезеңінде 

балалар- 

жасӛспірімдерге  арналған  туристік    және 

спорттық 

ҧйымдарының 

қызметін 

ҧйымдастыру (шатырлы, киіз ҥйлі, бір кҥндік, 

екі-ҥш кҥндік, туристік жорықтар) 

БҒМ-ге ақпарат 

ЖАО (келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 

23.


 

 

Ең  ҥздік  жазғы  сауықтыру  науқанының ҧйымдастырылуы 

бойынша 


ӛңірлік 

байқауларды ӛткізу 

 

БҒМ-ге ақпарат ЖАО(келісім 

бойынша) 

2016 жылғы 

2-3 тоқсан 

Қарастырылғанқаржыкӛл

емінде 


 

 


10 

 

                                                                           Бекітілді  Қазақстан Республикасының  

Білім және ғылым министрлігі 

2016 жылғы  «19» сәуір  

№290 бұйрық 

ІІІ. Балаларды сауықтыру ұйымдарындағы жұмысқа тәлімгерлерді 

даярлау жӛніндегі нұсқаулық 

Балаларды  сауықтыру  ҧйымдарындағы  жҧмысқа  тәлімгерлерді  даярлау  

жӛніндегі  нҧсқаулықты  (бҧдан  әрі-Нҧсқаулық)  қамтамасыз  ету  мақсатында 

Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  министрлігі  балаларды 

сауықтыру  ҧйымдарындағы  жҧмысқа  тәлімгерлерді  даярлау  жӛніндегі  келесі 

талаптарды басшылыққа алуды ҧсынады: 

1.Осы Нҧсқаулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2015  жылғы    22  сәуірдегі  №  227  бҧйрығымен  бекітілген  және  2015-2020 

жылдарға арналған Тәрбиенің тҧжырымдамалық негіздерін іске асыру жӛніндегі                       

іс-шаралар Жоспарының  1.9-тармағына сәйкес  әзірленді.   

2. Осы Нҧсқаулықта келесі негізгі ҧғымдар қолданылады:  

сауықтыру  объектілері  –  оқу-тәрбиелік,  дене  шынықтыру–сауықтыру, 

емдеу-сауықтыру және 6 жастан бастап 18 жасқа дейінгі  балалар ҥшін мәдени 

бос  уақытын  ҧйымдастыру,  оның  ішінде    жыл  бойы  жҧмыс  жасайтын    БСҦ 

қызметін,  жалпы  орта    және  қосымша  білім  беру  бағдарламасын  іске  асыру 

жӛніндегі балаларды сауықтыру ҧйымдары (бҧдан әрі-БСҦ);  

қосымша білім беру ҧйымы – білім алушылардың, оның ішінде мҥмкіндігі 

шектеулі  балалардың,  білім  беру  және  мәдени  қажеттіліктерді  қанағаттандыру 

мақсатында  қосымша  білім  берудің  бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру 

ҧйымы;  


тәлімгер  –  БСҦ-да  балалардың  сауықтыруын  және  демалысын 

ҧйымдастырушы, 18 жасқа толған. 

3. Тәлімгерлерді БСҦ-ға жҧмысқа қабылдау  Қазақстан Республикасының 

«Білім беру туралы» заңына және еңбек заңнамасына сәйкес жҥзеге асырылады, 

сондай-ақ  БСҦ-да жҧмыс жасау ҥшін тәлімгерлерді даярлаудың деңгейі туралы 

сертификаттың болуы. 

4.  БСҦ-да  тәлімгерлер  қызметін  жҥзеге  асыру  барысында  медициналық 

тексерістен  ӛтті  деген  белгімен  медициналық  кітапшаның,  жҧмысқа  кіру 

рҧқсаты, гигиеналық оқудан ӛту туралы деректердің болуы қажет. 

5. БСҦ-дағы жҧмысқа тәлімгерлерді даярлау бағдарламасы: 

1) практикалық психология, педагогика салаларынан білімді; 

2) нормативтік-қҧқықтық қҧжаттарды қолдану мәселесі жӛнінде білімді; 

3)  балаларды  деструктивтік  секталардан,  интернет  ресурстарынан  және 

басқа да жағымсыз ҥгіттеу кӛздерін ақпараттық қорғауға бағытталған білім мен 

іскерлікті; 

4)  сауықтыру  ҧйымдары  шартында  балалар  мен  жасӛспірімдердің 

демалысын  ҧйымдастыру бойынша практикалық іскерлік пен дағдыларды; 

5) 


БСҦ-да 

балалардың 

тҧру 

жағдайларында педагогикалық 

технологияларды қолдану дағдыларын және практикалық іскерлікті; 11 

 

6)  БСҦ  шартында  балаларды  жетілдіру  бағдарламаларын  дербес жоспарлауға  және  іске  асыруға  бағытталған  практикалық  іскерлік  пен 

дағдыларды; 

7)  балалардың  кӛшбасшы  қасиеттерін  және  коммуникативті  біліктілікті 

жетілдіруге  бағытталған  практикалық  іскерлігі  мен  дағдыларын  қалыптастыру 

қажеттілігін ескере отырып, әзірлеу. 

8) балаларға алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету практикалық дағдылар. 

6. Тәлімгер: 

1)

   «Мәңгілік  ел»  бірыңғай  идеясына  негізделген  балаларды  патриоттық, 

адамгершілік-рухани, кӛп мәдениетті тәрбиелеуді; 

2)

 

БСҦ-да  тҧру  шартында  балалардың  қҧқықтары  мен  мҥдделерін  іске асыруды; 

3)

 БСҦ-да балаларды қауіпсіз асырауды

4)

 Балалар  арасында  астан  уланудың  алдын  алуға  және  ескертуге 

бағытталған 

балалардың 

санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарын 

сақтауын; 

5)

 

БСҦ-да  ӛткізілетін  барлық  мәдени-бҧқаралық,  спорттық-сауықтыру және т.б. іс-шараларға балалардың белсенді қатысуын; 

6)

 БСҦ жоспарын іске асыруды және оның орындалуын қамтамасыз етеді. 

7.  Тәлімгер  балалардың  БСҦ-да  болу  кезеңінде  олардың  тәрбиесі  мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҥшін: 

1) кҥтпеген жағдайлар болған кезде БСҦ басшылығын хабардар етеді және 

қажетті шараларды қолданады; 

2) балаларды қараусыз қалдырмайды, оның ішінде тҥнгі уақытта; 

3) БСҦ басшылығының рҧқсатынсыз БСҦ аумағын тастап кетпейді; 

4) БСҦ басшылығының рҧқсатынсыз лагерь аумағында бӛгде адамдардың 

болуына жол бермейді

5)  БСҦ  аумағында  спирттік  ішімдіктерді  қолдануға  және  шылым  шегуге 

жол бермейді; 

6)  қолданыстағы  Қазақстан  Республикасының  заңнамаларын,  бала 

қҧқықтары туралы халықаралық конвенциясын, педагогикалық әдеп нормаларын 

бҧзатын балаларға іс-қимыл әдістерін қолдануға жол бермейді; 

7) БСҦ-да лездемелерді немесе әкімшіліктің ӛзге де  ӛкімімен белгіленген 

педагог  қызметкерлердің  кеңестерін  дәлелді  себептерсіз  қалдыруға  жол 

бермейді; 

8)  балалардың  ата-аналарымен  (заңды  ӛкілдерімен)  тҥсіндірме  және 

консультациялық жҧмыстарды жҥргізеді; 

9) балаларға, әріптестерге қҧрметпен қарауды қамтамасыз етеді. 

8.  Тәлімгер  лауазымдық  міндеттерді  бҧзғаны  және  теріс  қылықтар 

жасағаны  ҥшін  Қазақстан  Республикасының  Заңында  белгіленген  тәртіппен  

жауапкершілікке тартылады. 

9.  БСҦ  басшылығының,  аға  тәлімгерлердің  ӛкімімен  педагогикалық 

қҧрылымға  аталған  Нҧсқаулықта  қарастырылмаған  және  қолданыстағы 

Қазақстан  Республикасының  заңнамаларына  қайшы  келмейтін  міндеттер  мен 

тыйымдар орнатылуы мҥмкін. 


12 

 

10. Тәлімгер БСҦ-да жҧмыс жасау кезінде:  1) балалардың заңды қҧқықтары мен мҥдделерін, оның ішінде балаларды 

рационалды 

тамақтандыруда,  пайдалы 

тағамның  қағидаттарын  және 

санитариялық-гигиеналық 

негіздерін 

қамтамасыз 

етуге 


бағытталған 

ҧйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдауға қатысуға; 

2)  БСҦ  кітапханасының  арнайы  әдебиеттерін  және  әдістемелік 

материалдарын қолдануға; 

3)  педагогикалық  және  әдістемелік  кеңестер,  басқа  да  кәсіби  және 

шығармашылық  бірлестіктердің  жҧмыстарына  қатысуға,  БСҦ  қызметін 

жетілдіру бойынша ҧсыныс жасауға; 

4)  жҧмыстың  қорытындысы  бойынша  ҧжымдық  сыйақы  қорынан,                

сондай-ақ  басқа да кӛтермелеу тҥрлерінен сыйлық алуға;  

5)  ҧжымдық  еңбек  шартына  сәйкес  әлеуметтік  жеңілдіктерді  алуға 

қҧқылы. жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет