Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Резюме В  статье  анализируется  художественный  характер  темы  вто- рой мировой войны в произведениях  Абу Сарсенбаева. Summaryжүктеу 2.83 Kb.
Pdf просмотр
бет6/11
Дата09.01.2017
өлшемі2.83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Резюме
В  статье  анализируется  художественный  характер  темы  вто-
рой мировой войны в произведениях  Абу Сарсенбаева.
Summary
The atricle examines the artistic nature ot the topic world war II in 
the works of Abu Sarsenbayev.

87
Ұлы жеңіске 70 жыл
А.Ахметова
ЖЕҢІСТІ ЖЫРЛАҒАН АҚЫН
ХХ ғасырдың поэзиясында үлкен із қалдырған тума талант, 
жыр  алыбы  –  Нұрпейіс  Байғанин  қазақ  әдебиеті  тарихында 
«жыраулық мектептің соңғы түлегі» болып саналады. Ел ау-
зынан,  жарық  көрген  шығармаларынан  байқағанымыздай, 
ақынның басқа әдебиет өкілдерінен ерекшеленетін қасиеті – 
ол кісі асқан орындаушы жырау болған, екінші ерекшелігі – 
суырыпсалма эпик ақын болғандығы.
Белгілі  жырау-жыршылардан  үйренген  жыр-дастандарды 
жастайынан  жырлаған  ақын  «бала  жырау»,  «ақын  жыршы» 
деген есіммен елге танылады. «Өлеңнің кілтін мен Әбубәкір 
Кердеріден  үйрендім»  деген  ақынның  өзі  жас  кезінен 
Әбубәкір Кердері, Мұрат Мөңкеұлы, Марабай Құлжабайұлы, 
Нұрым  Шыршығұлұлы,  Шернияз  Жарылғасұлы  секілді 
ақын-жыраулардан халық жырларын үйреніп, халық арасына 
таратқан.  Ақын  желісі  ұзақ  «Қарасай  Қази»,  «Қобыланды», 
«Алпамыс»,  «Қырымның  қырық  батыры»,  «Құбығұл», 
«Төрехан» сияқты т.б. қазақтың эпикалық дастандарын жыр-
лап, ел ішіндегі естіген аңыз-әңгімелері бойынша өз жанынан 
шығарған  «Ақкенже»,  «Нарғыз»  жырлары  қазақ  әдебиетіне 
теңдесі жоқ қазына болып қосылды. 
Ақын шығармасына арқау етпеген мәселе кемде-кем.
Ақын өз кезеңінде өтіп жатқан әлеуметтік-тарихи өзгерістер 
мен құбылыстарға дер кезінде үн қатып отырды, тіпті, оның 
шығармаларының  әр  жолынан,  әрбір  сөзінен  сол  заманның 
ахуалын байқауға болады. Әсіресе, ақын шығармашылығының 
соңғы кезеңі 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына тап 
келгендіктен,  соғыстағы  жауынгерлерге  рух  беретін  қысқа-
қысқа үгіттік өткір өлеңдерге өзгеше ден қойды. Өзі ұзақ уақыт 
жырлаған ерлік, батырлық тақырыбын қамтыған жырлардағы 
ойлары да осы соғыс жайындағы «Жау талқандалады», «Отан 
үшін»,  «Қарулан,  халық,  қарулан»,  «Зор  майданға  шапшаң 

88
Ұлы жеңіске 70 жыл
бар»,  «Біз  берікпіз»,  «Партизан»,  «Жау  қары  кесіледі»,  «Ер 
қамын  ел  ойлайды»,  «Қаналының  қасқыр  ішігі»,  «Қанға  – 
қан, жанға – жан аламыз», «Жанышта жауды, жанышта», «Ел 
сенімін ақтаңдар», «Шыңда жеңіс құралын», «Майданға, ба-
тыр ұлдарым», т.б. сияқты ірілі-ұсақты өлеңдері мен «Капитан 
Гастелло», «Жиырма бес», «Ер туралы жыр» т.б. поэмаларын-
да жалғасын тауып отырды. 
Бір таңқаларлығы, ақын сексеннен асқан жасына қарамай, 
халқының басына қатер төнгенде бойындағы бар қайраты мен 
талантын  ұлы  майданға  жұмсады,  ел  ішінде  қолынан  дом-
бырасын  тастамай,  соғыстағы  ерлерге  отты  өлеңдерін  арна-
удан  жалықпады.  Ақынның  көзін  көріп,  қасында  еріп  жүріп 
әңгімесін,  жырларын  тыңдаған,  хатқа  түсірген  Д.Әбілев 
Қ.Шаңғытбаев,  Ә.Тәжібаев,  Т.Шойғориннің,  т.б.  естелік-
әңгімелері,  зерттеу  мақалалары  ақын  атамыздың  соғыстың 
басынан  аяғына  дейін  ақындығымен  қоса,  жер-жерлерде 
халыққа  жігер  беретін,  жеңіске  үндейтін  үгітші-насихатшы 
болғандығын  дәлелдейді.  Оның  осы  аралықта  жарық  көрген 
өлеңдерінен Совет халқының жеңіске жететіне кәміл сенгенін, 
елінің  бақыты  мен  болашағы  үшін  аянбай  күрескеніне  көз 
жеткіземіз. 
Тыңда, тыңда, тыңдаңыз,
Ұлы Отан аймағым!
Соғыс өрті лапылдап,
Шекарама жақындап,
Бейбіт жатқан еліме,
Ырыс құты – жеріме,
Тигізуге шарпуын,
Жаймақ болып зәр, уын
Көрдіңіз бе кенеттен
Шыққан  өртті  бандиттен?!  –  деп  ақын  жау  табаны 
шекараға  тигенде  бүкіл  отандастарына  шарқ  ұрып,  дабыл 
қағады. Бүкіл жерлестерін отанды қорғауға, неміс фашистерін 
талқандап, ойсырата соққы беруге шақырады. 

89
Ұлы жеңіске 70 жыл
Фашист – зұлым, «жау, жендет,
Азғын, пасық, арам дерт,
Жүрген жері – соғыс, өрт,
Жалғаншы сұм, бұзған серт.
Отаныма атты оқ,
Шекараға тастады от,
Ежелгі жау дұшпанның
Көрдік қастық қылғанын,
Елді жаудан қорғауға,
Жауды талқан қылуға
Аттанатын туды күн! 
Жыршы-жырау  Н.Байғанин  кеңес  дәуірінде  өмір  сүрді, 
тіпті  осы  дәуірдің  үлкен  жырлаушысы  болды  деп  айтсақ  та 
қателеспейміз.  Біз  өз  тарихымызды  ешуақытта  бұрмалап 
көрсетуге  хақымыз  жоқ.  Оның  жеңіске  деген  сенімге  толы, 
отан қорғаушыларға жігер берген көптеген отты өлеңдерінде 
совет  халқының  көсеміне  айналған  Ленин,  Сталин  есімдері 
жиі кездеседі.   
Бір кісінің ұлындай
Сталин атын ұрандай,
Жасымыз бен кәріміз,
Үлкен, кіші – бәріміз
Жалындаған жігермен
Жапырып жауға тиеміз.
Жеңімпаз Қызыл Армия,
Алысқан жауын жаныштап,
Жеңетінін білеміз.
Ұлы майдан соғыстан,
Біздікі, жеңіс біздікі,
Оған халқым, сеніңіз.
1941  жылы  соғыс  басталысымен  жеңіс  туатын  сәтті 
тағатсыздана күткен, әрбір жеңіске жыр арнаудан шаршамаған 
ақын өзі өмірден қайтқанша жеңіс туына тек Кеңес одағының 
қолы жететініне риясыз сенді. Осы жеңісті сәтті көруге бір ай 

90
Ұлы жеңіске 70 жыл
қалғанда 1945 жылы 9 сәуірде көз жұмады.   
Жыршылық  дәстүрдің  жалғастырушысы  болған  ақын 
халықтың  эпикалық  жырлардағы  ауыз  әдебиетінің  үлгілерін 
өз шығармашылығында да шебер пайдаланды. «Ақын шабы-
ты», «Отарба», «Зор майданға шапшаң бар» т.б. өлеңдерінде 
шешендік  сөздер  мол  қолданылып,  өткір  тіл  мен  терең 
мағынаға құрылып, дәстүрлі терме мәнерінде жазылғандығын 
байқаймыз.
1942 жылы қыс қатты болып, жұмыс көліктері еңбекке жа-
рамай, халық жүдей бастайды. Күндік тапсырмасын орындай 
алмай, қиналып жүрген колхозшылар ортасында Нұрпейіс ата-
мыз:
Үгітімді жырлаймын
Қыз бенен ұл балама,
Күндіз болсын, түн болсын,
Еш мезгілге қарама.
Құрал, азық көп болса,
Құртамыз жаудың өрісін.
Ұзартпай-ақ қиямыз
Жауыздардың желісін.
Шаруаңды тегісте,
Болмасын ешбір кемісің.
Жылдағыдан үш есе
Артық болсын егісің
Жеңіс күшін шыңдай бер,
Сендер – елдің ерісің.
Шыңда, ерлер шыңдаңыз,
Ұлы күрес жеңісін! – деп өлеңін төгіп жібергенде барлық 
жеті жастан жетпіс жасқа дейінгі еңбеккерлер атамыз кеткен-
нен  кейін  түгел  егіс  алқабына  шыққан  екен.  Ақын  өлеңінің 
құдіреттілігі де осы болса керек.  
Ақынның «Қарулан, халық, қарулан» деген өлеңінде:
Жасақталсын қалың қол,
Қала, село, ауылдан,

91
Ұлы жеңіске 70 жыл
Аяйтұғын не жан бар
Отан, халық, бауырдан.
Жүрген жерін жайлаған
Күштіміз біз дауылдан.
Партияның нұсқауын
Орында, халық, қарулан!
Жаулар тапсын қазасын
Қаһарлы біздің қарудан, – деп неміс фашистерін жеңу 
үшін халықты жауынгерлерге көмек беруге, азық-түлік, киім-
кешекпен қамтамасыз етуге шақырады.  
Ақын шығармаларының ішінде айрықша көзге түсетіні «Ер 
туралы жыр» мен «Жиырма бес» поэмалары. Бұл поэмалардың 
басты кейіпкерлері – Отанды қорғауда аянбай ерлік көрсеткен 
Кеңес  одағының  батырлары  –  Нарсұтбай  Есболатов  пен 
Төлеген Тоқтаров. 
Ақынның осы екі қаһармандық шығармасын өзі ұзақ уақыт 
бойы жырлаған батырлық, ерлік туралы халықтың эпикалық 
дастандардың заңды жалғасы деп есептеуге әбден болады. 
Әдебиет 
зерттеушісі 
Е.Ысмайылов: 
«Нұрпейіс 
жырларының  бір  артықшылығы,  өзінен  бұрынғы  қазақтың 
дана  жыршыларының  ауыз  әдебиет  үлгілерінің  ең  асыл 
көркемдік қасиеттерін өлеңдерінде жетілген күйінде жарқын 
бере  білетіндігінде.  Нұрпейіс  қандай  теманы  жырласа  да 
бөгелмейді,  сұлу  мағыналы  жырды  түйдек-түйдегімен 
толғап  айтып  отырады»  [1,  358]  деп  ақынның  эпикалық 
шығармашылығына жоғары баға береді. 
«Жиырма  бес»  атты  поэмасы  Отан  соғысы  тақырыбына 
арналған  тұңғыш  эпикалық  туындысы  болды.  Ақын  мұнда 
Төлеген  Тоқтаровтың  25  жасында  елі  үшін  ерлікпен  қаза 
тапқан қаһармандық тұлғасын сомдайды. Отан үшін, ерлердің 
намысы  үшін  кеудесін  оққа  төсеген  жас  жігіттің  ерлігін  өзі 
ерекше шабытпен жырлаған «Қобыланды батыр» дастанының 
дәстүрімен жырлайды. 
Кешегі жүрген Төлеген

92
Ұлы жеңіске 70 жыл
Қай батырдан кем еді? 
Кем емес еді Төлеген, 
Қобландыға тең еді. 
Қорғасынмен бір қайнап,
Жалынмен бірге жайнаңдап, 
Қиынына жұмыстың
Мен барайын дер еді,
Жасынан-ақ ер еді. 
Жау тиді елге дегенде, 
Қош бола тұр анам деп
Қайтқанынша балаң деп, 
Соғысуға барам деп, 
Жауымнан кек алам деп, 
Жолбарыстай жон асып
Жөнеді батыр, жөнеді.
Қарсы келген жауға арыстандай айбарланып, табан астына 
таптағанша тынбайтын құдіретті күшін суреттейді. Батырдың 
өмірбаяны  мен  майдандағы  әрбір  әрекеттерін  тізбелемей, 
жасаған  ұлы  ерліктерін  түйдек-түйдегімен  тұтас,  мазмұнды 
әрі көрікті тілімен оқырманға шебер жеткізеді. 
Төлегеннің ерлігін  
Неше жүз жыл өткенде,
Неше заман жеткенде,
Сонда тыңдар жырқұмар,
Сонда жырлар жыршылар! 
–  деп  жиырма  бес  жасында  қыршын  кеткен  жас  батырдың 
қайталанбас ерлігін тебірене жырлап, сан жылдарға дейін ел 
есінде  сақталатынына,  өзінен  кейін  әлі  де  қаншама  ақындар 
жырына ер тұлғасы арқау болатынына сенім білдіреді.  
Қорыта келгенде айтарымыз, Н.Байғанин Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы өршіл өлең үлгісін дамытып, қазақ поэзиясын 
жоғары сатыға көтерді. Майданға кеткен ер азаматтарға үздіксіз 
өлең арнап, жеңіс сәтін сағат сайын жақындатуға күш салды. 
Ақынның  осы  бағыттағы  өлеңдері,  жалпы  шығармашылығы 

93
Ұлы жеңіске 70 жыл
сталиндік  заманда  да  жоғары  бағаланып,  халыққа  кең  тара-
ды.  Ал  өз  мемлекеттігімізді  алғаннан  кейін  Н.Байғаниннің 
шығармашлығына  қазақ  әдебиетінде  жаңаша  көзқарас  туын-
дап, есімі ерекше атала бастады. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Байғанин Н. Үштомдық шығармалар жинағы. Т. 3. – Ал-
маты, «Қазығұрт» баспасы, 2014. – 384 б. 
2. Байғанин Н. Естеліктер. Таңдамалы шығармалар / құраст.
Асанов Ж. Алматы, 2006.
Резюме
В  этой  статье  анализируются  содержание  и  эстетические 
особенности стихов и поэм на тему победы во второй мировой 
войне, созданных народным поэтом Нурпеисом Байганиным.
Abstract
This article analyzes  content and aesthetic features of verses 
and poems dedicated to the victory in World War II by national poet 
Nurpeys Baiganin.

94
Өнертану
Ш.Ж.Тохтабаева
ТОЧКА И БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
Калиолла  Ахметжан    родился  в  1949  году  в  селе  Орнек 
Алексеевского  района  Акмолинской  области.  Он  выпусник  
живописного факультета Ленинградского института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Академии 
Художеств СССР. После окончания института с 1977 года по 
1996 гг. Калиула работал преподавателем специальных дисци-
плин (рисунок, живопись и композиция) в Алматинском худо-
жественном колледже им. У. Тансыкбаева. Несколько лет был 
председателем  цикловой  комиссии  по  живописи,  а  затем  за-
ведующим  художественно-педагогическим  отделением  этого 
колледжа.  За  годы  преподавательской  деятельности  Калиула 
подготовил целую когорту молодых художников, которые ста-
ли известными в республике и за его пределами. 
С 1984 г. Калиула  – член Союза художников СССР, а с 1986 
г. – член Союза художников Казахстана и Академии художеств 
РК, избирался в Секретариат Союза художников Казахстана.  
Ныне он известный в республике художник-живописец, этно-
граф-оружиевед, кандидат исторических наук, обладатель на-
градного знака «Деятель культуры РК».  
Калиолла  провел  в  городе  Алматы  и  Астане  несколько 
персональных выставок,  участвовал в групповых городских, 
республиканских  и  зарубежных  выставках  (Чехословакии, 
Эфиопии, Южной Кореи, Германии, Турции, США), а также 
принимал участие в качестве ученого  в международных на-
учных симпозиумах в Турции, Китае, России. 
Желание отобразить наиболее выразительно все красочное 
великолепие окружающего мира  стало  для К.Ахметжана са-
модвижущей силой с целью поиска  особых художественных 
средств.  Калиула решил: прежде чем изобретать новое, нужно 
хорошо изучить прошлый опыт живописных достижений: он 
стал скрупулезно анализировать  тщательность рисунка,  ма-

95
Өнертану
стерство  светотени,  сложное  звучание  цвета,  образуемого  за 
счет многослойности наложения красок  работ старых масте-
ров. Привлекла его внимание также изобретенная французски-
ми художниками XIX – начала XX века  техника пуантализма, 
основанная на законах преломления  света, когда разноцвет-
ные красочные мазки начинают рефлексировать, образуя ме-
няющиеся колористические переливы. Данный эффект Кали-
ула усиливает   предварительной подготовкой фона, нанося на 
разные участки холста определенные цвета. В результате ниж-
ний просвечивающий слой краски обогащал силу излучения 
верхнего, обеспечивая впечатляющую палитру. В этом направ-
лении Калиула начинает бесконечно экспериментировать для 
достижения наибольшей   художественной выразительности. 
Итак, соединив воедино технику многослойной живописи 
и пуантализм, Калиолла Ахметжан  разработал свой техноло-
гический стиль, собственную "грамматику" художественного 
языка, обозначив ее «муарографией», то есть «муаровой живо-
писью». Такой  неповторимой манерой художественного вы-
сказывания Калиолла уже  в 1980-е гг. обозначил свою нишу в 
казахстанской живописи. При восприятии картин, написанных 
этой техникой, в зависимости от расстояния и точки восприя-
тия меняется общий колорит картины, глубина пространства, 
давая зрителю возможность увидеть новые  художественные 
ээфекты. Именно таким путем, считает художник, можно спол-
на отобразить необычайно тонкие нюансы цветового многооб-
разия окружающего мира. 
Обладая живописным мастерством на высоком профессио-
нальном уровне,  Калиула работает в разных жанрах: портрет, 
пейзаж,  натюрморт,  исторический,  мифологический,  баталь-
ный,  бытовой,    анималистический  жанр.  Он  создает  также  
концептуальные произведения, отображающие тему космоса, 
определенные философские идеи. Каждая его работа – резуль-
тат  эмоционально-интеллектуального  откровения.  Художник 
основательно продумывает  формат полотна, композицию, ее 

96
Өнертану
содержание,  определяя    пластическое  и  колористическое  ре-
шение форм  структурных элементов образа.  Калиула говорит: 
«Я долго размышляю,  прежде чем начать писать. Тема меня 
должна вдохновлять до такой степени, что я уже не могу не 
переложить свое чувство на холст». Только тогда можно рас-
читывать на интерес, ответное эмоциональное чувство от зри-
теля, считает художник. 
Охваченный,  наряду  с  изобразительным  творчеством,  ис-
следовательской  страстью  к  казахской  этнографии,  в  част-
ности,  традиционному  оружейному  делу,  по  которому  автор 
защитил  кандидатскую  диссертацию  и  написал  монографии, 
Калиолла  создал ряд полотен, посвященных  казахским баты-
рам, героям народного эпоса.  
Особенность художественной фантазии Калиулы в специ-
фическом мироощущении. Пейзаж он осмысливает как образ 
вселенной,  и  часто  включает  в  картину  все  три  мира  (небо, 
землю, воду). Согласно его философии существует гармонич-
ная  взаимосвязь между точкой и бесконечностью.  В основе 
всего сущего  автор видит  мельчайший «атом». Такая концеп-
ция, являющаяся основой его художественных  высказываний,  
определила  лаконичность  изобразительных средств, стремле-
ние к  ясности и декоративности образной характеристики, а 
также смысловой наполненности изображений.
Легким прикосновением кисти художник наносит крошеч-
ные цветные мазки в виде точек, кружочков,  прямоугольников, 
либо штрихов, выстраивая  изображение задуманного. При  та-
ком приеме письма автор одновременно охватывает масштаб  
всей  композиции,  создавая  необычайно  изысканные  цвето-
вые переходы. В свою очередь эти  цветные «строительные»  
элементы  автор  обводит  другой  краской  для  придания  необ-
ходимого  оттенка  колориту.  Разные  места  изобразительной 
плоскости  картин  Калиула  насыщает  определенным  цветом, 
вызывающим  своеобразное  эмоциональное  ощущение. Взаи-
модействие всех участков образует  тонкий колорит,  впечатля-

97
Өнертану
ющий эффектом цветовой вибрации. Такой прием обработки 
фактуры полотна направлен не только на достижение декора-
тивной содержательности, но и на возможность осуществлять 
внутреннюю интерпретацию образа, что приводит к усилению 
художественного впечатления. Хотя автор свой стиль опреде-
ляет  как    «муаровая  живопись»,  тем  не  менее    эстетическая 
позиция  большинства  его  работ  относятся  к  реалистической 
живописи. 
В  кругу  его  многочисленных  произведений  особое  место 
занимают  работы,  посвещенные  пейзажу,  чему  и  посвящена 
данная статья.  Природа с ее выраженной или  скрытой поэзи-
ей   является источником вдохновения и способом выражения 
духовных  переживаний; она для Калиулы – благодатный объ-
ект и своего рода аллегория для воплощения разнообразных  
эмоционально-интеллектуальных    импульсов:  успокоения, 
веры,  восторга  перед  прекрасным,  философского  размышле-
ния и т. д. Надо отметить, что в принципе многие художники 
во все времена в жанре пейзажа видели возможность  вопло-
щать не только свою фантазию, но и собственную концепцию  
в осмыслении окружающего мира.  Особенно заметным ста-
новится некий «уход» человеческого сознания в мир природы 
в  периоды  особых  социально-политических,  экономических 
перемен, что влечет за собой  и определенную трансформацию  
взаимоотношений членов социума, когда не всегда успеваешь 
до конца и глубоко переосмыслить  многое из происходящего.
Известно,  что  в  подсознании  многих  художников  и  даже 
каждого человека в детском возрасте проявляется  тяга к ви-
зуализации таких архетипов, как образы Мировой горы, Ми-
рового древа, неба, воды, дороги – основных символов в кон-
струировании  пространства, т. е. плотных  и тонких стихий 
мироздания. У Калиулы такой импульс в определенной мере 
усилился  под  воздействием  дальневосточного  пейзажа,  под 
обаянием  которого  автор  находился  долгое    время  в  период 
изу-чения им художественных и концептуальных основ япон-

98
Өнертану
ской графики. Порой автор,  стремясь передать сущностную 
основу флоры, воды, камня, неба, наделяет их особым фило-
софским  значением.  Обладая  своеобразной  манерой  художе-
ственного высказывания он возводит изображения на уровень 
значимых символов, соотнося их с образом  вселенной. Такая 
концепция определила логику художественной манеры – ото-
бражать  природу  в чистом первозданном виде без включения 
изображений людей, отвелекающих внимание от «внутренне-
го смысла»  пейзажа. 
Данный  эстетический принцип обусловлен также пристра-
стием  художника к соотнесению некоторых деревьев,  камней 
с образом и судьбой человека, что также является архетипиче-
ской моделью бессознательного мышления. Объекты природы 
автор использует в качестве изобразительных кодов, заковых 
символов  для  передачи  определенных    авторских  мыслей  и 
ощущений.  Так, например, воспроизведенные им  нежные бе-
лые березы олицетворяют поэзию женского образа, а сосны с 
мощным стволом и крепкими ветвями соотносятся в его фан-
тазии с  силой и твердостью  мужского духа.  Такие импульсы 
отражены даже в самих названиях работ:  «Твердость и стать» 
со стройными высокими  соснами,  растущими между камня-
ми, полотно  «К вершине»,  где изображены крепкие сосны, 
«шагающие»  вверх  по  горам,  что  олицетворяет    творческое 
восхождение. В  картине «Двое» сосны, прижимающиеся друг 
к другу, автор соотносит  с благостной необходимостью гармо-
нии супружеской жизни, способной противостоять  негатив-
ным стихиям. 
Некоторые художественные замыслы автора, носящие кон-
цептуальный характер,  варьируются  неоднократно, они  обы-
грываются разнообразными цветовыми нюансами,  деталями в 
рисунке, в результате  чего  каждый раз ему удается по-новому  
отобразить философскую  идею, раскрыть иную грань «вну-
треннего смысла»  реальных природных форм,  вызывая свое-
образное  художественное впечатление.  

99
Өнертану
Воплощая   живописные места Казахстана  в свои полотна, 
автор передает разнообразные особенности природы  во всех 
ее состояниях, связанных с временем суток, погодой, сезоном. 
Стремясь к  полноте и целостности художественного высказы-
вания, а также неповторимости образного впечатления автор 
структурирует  четко  построенную  композицию  с  вариатив-
ным обозначением правой и левой стороны, меняет точку зре-
ния,  по-разному  обозначает  линии  горизонта,    разнообразно 
варьирует    линии,  силуэты,  пластику  объемов  изображений. 
Интерпретирует также способы нанесения солнечных бликов, 
теней и наконец вносит  своеобразный колорит. В связи с такой 
установкой  автору  при  изображении    даже  одной  темы  леса 
удается  каждый  раз  создавать  образ,    впечатляющий    новой  
интонацией эстетико-художественного содержания.  
Полотна, отображающие тему леса в теплые сезоны года, 
пронизаны жизнеутверждающими ощущениями. Теплая пали-
тра таких работ, как «Весенний лес», «Сосна», «Лес», «Ритмы 
леса»  с буйством сочной листвы  зеленого либо фисташкого 
цвета на соснах, сквозь которую  просматривается  сине-голу-
бое небо и горы,   а также веселые солнечные блики на дере-
вьях, земле  создают   живописный образ природы.  Данный 
арсенал изображениий и колорит варьируется и дополняется 
другими  мотивами,  определяющимы  разнообразные  эмоцио-
нальные впечатления. В полотне «Осень» автор передает ве-
ликолепие осеннего убранства, когда увядающая природа на-
последок вспыхивает во всей красе, наливая листья золотым, 
багряным  цветами.  Белоснежные  березы,  расположенные  на 
переднем плане, вносят  колористическую остроту образу про-
изведения. 
В целом лесные мотивы,  воспроизведенные в реалистиче-
ской  манере,  благодаря  специфической  авторской  технике  – 
пуантализма или по его определению «муаровой живописи», 
вносящих    существенную  декоративность  в  образный  строй 
произведений, впечатляют необычайной красочностью и эмо-
циональной наполненностью. 

100
Өнертану
Потрясающее  эмоциональное чувство вызывает панорам-
ная  картина  «Весна  в  Таутургене»,  захватывающая  дух  про-
странственной  глубиной,  мастерски  переданной    воздушной 
перспективой,  уводящей  взгляд  зрителя  в  далекое  простран-
ство, акцентированное горными высями. Автор выбрал  высо-
кую точку зрения для полной демонстрации красоты горных 
панорам, вступающих в сложный колористический диалог. На-
сыщенная охра в ближних горах с едва заметными сиренева-
тыми разводами  повторяется в горах третьего плана,  но уже в 
другой тональности: охра заменяется на коричнево-розоватый 
оттенок, обогащенный пересечением диагональных размаши-
стых сиреневых полос. Бледный отклик этих цветов присут-
ствует на горных вершинах дальних  гор, в которых преобла-
дает  голубой  тон, сливающийся  по цвету с небом. 
Художественную доминанту композиции  составляет яркая, 
сочная по колориту центральная часть, где воспроизведены де-
ревья и кустарники красного, зеленого и желтого цветов, про-
израстающие у подножия  коричневых холмов, между которы-
ми  извилисто  протекает  голубая  речка,  перекликающаяся  по 
цвету с небом. Желтоватые гальки и  зеленый мох на переднем
плане дополняют красочное великолепие. В целом, сочность и 
одновременно тонкость цветовой палитры, ясное композици-
онное решение образовали произведение, характеризующееся  
богатством художественно-образного содержания.
Ряды выразительных произведений посвятил автор зимне-
му пейзажу, образная характеристика которых тонко отражает  
очарование этого времени. Глядя на эти картины, невольно на-
чинаешь проникать в  лирический строй автора,  дающего воз-
можность наслаждаться  инеем,   искусными узорами мороза,  
нежностью  снежного ковра,  пушистым облаком покрываю-
щего землю.    
Авторское  осмысление  единства  неизмеримого  цело-
го  и мельчайшей  части выразительно отражено в полотнах 
«Иней», «Снегопад». В этих картинах изображения  сада вос-

101
Өнертану
произведены одним  «строительным» элементом – точкой или 
штрихом, расположенным в разных направлениях (горизонта-
ли, вертикали, диагонали, вкруговую). Используя практически 
монохромный  колорит  преимущественно  светлых  холодных 
тонов,  автор  меняя  лишь  интенсивность  красок  и  добавляя 
легкие цветовые нюансы, добивается передачи светотени, объ-
ема,  перспективы.  Эмоциональное  впечатление    от  полотна 
как  нельзя  лучше  передают  строки  из  стихотворения  «Сад» 
Анны Ахматовой: 
«Он весь сверкает и хрустит
Обледенелый сад» 
Своего рода изобразительной формулой идеи о логической 
взаимосвязанности земли, неба и солнца является работа «За-
кат». Здесь нет ничего лишнего, все лаконично, ясно и одно-
временно красочно: бездонность серо-голубого  неба, круже-
во  темных  ветвей,  сквозь  которое  просвечивает  загадочный 
золотой  диск–  заходящее  солнце,  восхитительно  озарившее  
фиолетово-сиреневатовым  цветом  стволы и ветви деревьев. 
Композиция, отличающаяся необыкновенной изысканностью 
построения, производит  яркое  эмоциональное впечатление. 
Созданный образ, характеризующийся художественной ла-
пидарностью, выразительно  отображает идею,  доведенную 
до уровня символа. 
Любопытно, что автору в некоторых пейзажах удается пере-
дать не только эстетическую сторону  природы, но и опреде-
ленное  эмоциональное ощущение. Так, например, в полотне 
«Ранний снег»  создается впечатление, что  молодые, еще не 
совсем  окрепшие,    слегка  изогнутые  сосны  с    разворотами 
ветвей, согнувшихся под тяжестью снега,  словно отображают 
чувство удивления от внезапно и рано выпавшего снега. 
Другое  полотно  с  изображением  стройных  белых  берез, 
перекликающихся с белизной снега, впечатляет выдержанно-
стью колорита и строгостью вертикального  ритма, ассоцииру-
ющегося в сознании автора с органной музыкой Баха. Калиула  

102
Өнертану
отмечает, что в ряде и других картин с изображением строй-
ных  сосен    в  вертикальном    ритме    ему  невольно  слышится  
музыка указанного композитора.  
Изображая темным цветом узор изгибистых ветвей, сквозь 
которые просвечивает голубое небо, автор размещает на ветвях 
облака пушистого снега. Эти три лаконичных художественных  
приема  благодаря  выразительности  цвета  и  рисунка  создали 
образ зимней сказки.
Если  объединить  работы,  посвященные  лирике  зимнего 
пейзажа в единую целостную экспозицию, то к зрителю при-
дет  интонационное ощущение строгой  утонченной эстетики 
образа  зимы  с  ее  холодной  белоснежностью,  хрустальными 
льдинками, бодрящим морозом. Как говорит Калиула: «В ос-
нове  всего многообразия зимней лирики – хрупкая,  но удиви-
тельно прекрасная  по своему строению снежинка».
Особую  группу    составляют  пейзажи  с  ярко  выраженной 
символичностью,  выражающие  определенную  философскую 
идею.  К  примеру,  полотно  «Дорога»  с  изображением    гори-
зонтального    строя  зеленых  деревьев,  расположенных  вдоль 
дороги серо-голубоватого цвета, перекливающегося по тону с 
небом, отображает  идею  человеческого пути, сопряженной 
всегда с дорогой, не имеющей ни  начала, ни конца. Рисунок 
обозначает лишь движение, короткий миг жизненного бытия.   
В трехчастном  полотне  «Отражение» (рис.3) воплощена 
идея  взимосвязанности  явлений  природы.  Все  выстроено  в 
одином колорите  с преобладанием серо-голубого цвета с тон-
чайшими переходами тонов. Ночь, тишина. Бездонное серо-го-
лубоватое небо и легкий лунный свет месяца мягко отражены  
в спокойной глади  озера. Невысокие темные горы представля-
ют собой горизонтальную ось симметрии.  Художник исполь-
зовал прием негативно-позитивного способа изображения, что 
сообщило  необыкновенную  цельность  произведению.    Неж-
ные оттенки цвета вносят необычайную музыкальность полот-
ну.  Образный  строй  произведения,  воспроизводящий  словно 

103
Өнертану
застывшие вневременные объекты, характеризуется равнове-
сием авторского замысла и формально-содержательной струк-
турой.  Картина,  наполненная  некой  таинственностью,    вы-
зывает чувство щемящей грусти, легкий всплеск печальной 
лирики. 
Авторская идеи  взаимосвязи между Небом и Землей, замо-
проникновения Тепла и Холода в природе, круговорот Воды и 
Воздуха отражены в полотне  «Облака и вода» (рис. 4),  компо-
зиция  которого построена на взаимном проникновении двух 
контрастных цветов: оранжевого и фиолетового. Как и в пре-
дыдущей работе «Отражение» Калиула использовал прием не-
гативно-позитивного способа изображения объектов  по гори-
зонтальной оси симметрии.  Однако  художественное решение  
данного полотна, отражая  поиски внутреннего мира  автора, 
демонстрирует его стремление к новым средствам выражения 
своих идей. Это обусловило присутствие  в произведении эле-
ментов  сюрреализма, что определило  необычность цветового 
решения. 
Художник  изображает  закат солнца,  подернувшего небо 
теплыми желто-красными переливами,  на фоне которых кон-
трастно  выделяются  стилизованные      облака  синего  цвета,  
отображающие   цвет  воды в озере.  В свою очередь  в синеве  
воды отражено небо в виде оранжевых кругов. Смешение ре-
ализма, стилизаций в изображениях, условность колористиче-
ского решения придали работе занимательный декоративный 
характер, вызывающий любование произведением  с некото-
рым чувством приятного удивления и эмоциональной удовлет-
воренностью.
В  мистическом  пейзаже «Река на закате» сюрреалистиче-
ские  изобразительные  приемы  выражены  в  более  значимой 
форме.  Автор  наметил  бежевые  переливы  неба,  голубовато-
фиолетово-сиреневые  дали  у  берега.  Вода,  повторяющая  от-
тенки неба, всплошь покрыта разнообразными цветовыми раз-
водами.  Необычный   характер пятен черного, терракотового, 

104
Өнертану
красно-кирпичного, темно-синего, оливкового  цветов, проти-
воречащих законам природы, вызывает чувство беспокойствия 
и одновременно  напряженного интереса, словно попадаешь в 
неизведанный чужой мир. В данной  работе примененная ав-
тором художественная условность тяготеет к экспрессивному 
искажению реальности, отражая фантасмагорию  данного мо-
мента.    
В статье затронута лишь часть работ автора, посвященных 
пейзажу. Полное осмысление  его творческих направлений, ха-
рактеризующихся оригиальностью художественного высказы-
вания, требует  специального развернутого анализа, что пред-
стоит осуществить в дальнейшем. 
В целом произведения Калиулы Ахметжана, отличающиеся 
высоким  живописным  мастерством  и  художественно-смыс-
ловой  содержательностью  всегда  востребованы  на  художе-
ственном рынке. Многие его работы  хранятся в фондах Го-
сударственного музея искусств им. А.Кастеева, Центрального 
Государственного музея РК, Президентского центра культуры 
РК, Музея Первого Президента РК, Музея современного ис-
кусства г. Астаны, Семипалатинского музея искусств им. Не-
взорова,  Картинной  галерее  г.  Кутаиси  (Грузия),  а  также    в 
частных  коллекциях  в  Казахстане,  Англии,  США,  Швеции, 
Пакистане, Германии, Японии.
Каталог: images -> keruen
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> №4 (43) 2015. Ғылыми және әдеби-көркем журнал меншік иесі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
keruen -> Меншік иесі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 2.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет