«менеджмент» кафедрасыжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата29.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4

 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

                          

«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ 

 

 Тұран университетінің 

ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж.  ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

«

Бизнес-жоспарлау»   пәні бойынша 

Мамандық: 

5В091200   Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

 

 Автор (-лар):  э.ғ.к.доцент; Кошанова Д.А   __________________ 

                                                                                        (

қолы) 

Кредит саны: 3 / 3/

 

 Оқу нысанықүндізгі оқу/ сырттай оқу/ дистанциондық білімдік технологиясын қолдану 

арқылы сырттай оқу Тіл бөлімі

 

қазақ 


 

Экономикалық факультеттің Оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде талқыланған және ұсынылған, 

хаттама №___ «___» _______________ 2014 ж.  

 

Экономика факультетінің оқу-әдістемелік  бюросының төрағасы, э.ғ.к., доцент                      Сисенова А Т     ___________ 

                                                                                                                                                                                   (

қолы) 

 

Менеджмент    кафедра  мәжілісінде  талқыланған  және  ұсынылған,  хаттама  №___  «___» _______________ 2014 ж.  

 

Менеджмент  кафедра  

меңгерушісі,  э.ғ.к. доцент  Сисенова А  Т  _______________ 

  

                                                                                                                                       (қолы)

 

 Менеджмент    кафедра  мәжілісінің  оқу-әдістемелік  секция  мәжілісінде  талқыланған  және 

ұсынылған, хаттама №___ «___» ____________ 2014 ж.  

 

Менеджмент   кафедрасы оқу-әдістемелік  секция төрағасы,  Сисенова А  Т     _______________ 

                                                                                                        

(қолы) 

 

  

Алматы, 2014

  

ПОӘК құрылымы 

 

Силлабус ................................................................................................................................... 3 

Дәрісханалық сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар................7 

Дәріс тезистері .......................................................................................................................... 9 

Дәрісханалық 

сабақтан 

тыс 

өткізілетін тапсырмалар 

бойынша 


әдістемелік 

нұсқаулар............................................................................................................10 

Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар................11 

Пәнді оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамту картасы............12 

 

 

 

 

  

 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

«МЕНЕДЖМЕНТ»

  

КАФЕДРАСЫ 

 

Тұран университетінің ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж. ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

  

 СИЛЛАБУС 

 

 

      

«

Бизнес-жоспарлау»

  

пәні бойынша 

 

 

Мамандық: 

5В091200  Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Алматы, 2014 

 1. 

Оқытушы(-лар) туралы мәлімет:    э.ғ.к. доцент  Кошанова Д.А. 

2. 

Пәннің пререквизиттері: Микроэкономика, Экономиқалық теориясы 

3. Пәннің постреквизиттері:  Макроэкономика, Менеджмент, Маркетинг 

4. 

Пәнді оқыту мақсаттары: студенттерге бизнес-жоспарлау туралы түсінік беру, оларды 

бизнес-жоспарлауды құру жөніндегі методикаларға үйрету 5. 

Пәнді оқыту міндеттері:  бизнес-жоспар құру арқылы фирманың бәсекелестігімен өмір сүру 

қабілеттілігін қамтамасыз ету 6. 

Білім берудегі күтілетін нәтижелер: 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет: 

бизнес-жоспарлаудың жіктелуін және кәсіпкерлік қызмет түрлерін ажырата білу; 

бизнес-жоспарлаудың концепциясын түсіну; бизнес-жоспардың құрылымын білу

бизнес-жоспарды дайындау проблемаларын зерттеу; студенттерге кәсіпкерлік жетілдіруге бағытталған бизнес-жоспарларды құруын ұйрету. 7. 

Пәнді оқытып-үйретудегі тақырыптық жоспарлау  

 

 № 

р/н 

 

Тақырып 

атаулары 

Сағат саны 

Күндізгі оқыту түрі 

Сырттай оқыту түрі 

ТҚО қолданумен оқыту 

түрі 

Ба

рл

ы

ғы

 

Дәр

іст

ер

 

П

ра

к.

 с

аб

ақ

 

Зер

т.

 с

абақО

С

Ө

Ж

 

С

Ө

Ж

 

Ба

рл

ы

ғы

 

Дәр

іст

ер

 

П

ра

к. 

саб

ақЗер

т.

саб

ақО

С

Ө

Ж

 

С

Ө

Ж

 

Ба

рл

ы

ғы

 

Дәр

іст

ер

 

П

ра

к. 

саб

ақЗер

т.

 с

абақО

С

Ө

Ж

 

С

Ө

Ж

 

Бизнес- жоспар туралы ұғым 

     

  

 

  

Бизнес-жоспарлаудың 

концепциясы 

 

  

   

 

  

 

 Инновациялық 

жобаларды 

жоспарлауды 

ұйымдасьыру 

     

  

 

  

Бизнес –жоспардың 

негізгі бөлімдері  

 

  

   

 

  

 

 Инновацияны 

жоспарлау 

әдістері мен 

технологиясы  

     

  

 

  

Инновациялық жобалардың 

бизнес-


жоспарын 

жоспарлау 

құралы ретінде 

түсіну 


   

   

 

  

 

 Бизнес-


жоспарлаудағы 

маркетингтік 

зерттеулер 

     

  

 

  

Өнімдерді өткізу нарығын 

зерттеу және 

бағалау 

    

  

  

 

  

Бәсекелестерді талдау және 

бағалау 


     

 

  

 

 10 

Өндірістік 

бағдарлама 

және 


   

   

 

  

 

  ұйымдастыру 

құрылымы  

11 

Қажетті еңбек  ресурстарын 

жоспарлау және 

еңбек ақы 

құрылымы 

 

    

 

  

 

 12 

Қаржылық 

жоспар 

     

  

 

  

13 


Тәуекелділікті 

бағалау және 

сақтандыру 

     

  

 

  

14 


Бизнестің 

дамуына қажетті 

негізгі 

экономикалық, 

әлеуметтік, 

құқықтық 

жағдайлар 

     

  

 

  

 

Жиынтығы: 

135 


30 

15 


 

15 


75 

 

18  

32 76 

 

  

 

  

 

 

8. 

Сабақтан тыс жүргізілетін тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі 

 

№ 

Тақырып 

СОӨЖ 

СӨЖ 

Тапсыру 

мерзімі, 

апта 

Тапсырма түрі 

Өткізу түрі  

Оқыту түрі 

Бақылау 

түрі 

Бизнес- жоспар туралы ұғым 

Баяндама  

Бизнес- жоспар туралы 

ұғым 


тест Бизнес-жоспарлаудың 

концепциясы 

Презентация 

Бизнес-жоспарлаудың 

концепциясы 

тест 


Инновациялық жобаларды жоспарлауды 

ұйымдасьыру 

Баяндама  

Инновациялық жобаларды 

жоспарлауды ұйымдасьыру 

тест 


Бизнес –жоспардың негізгі бөлімдері  

Баяндама  

Бизнес –жоспардың негізгі 

бөлімдері  

тест 

Инновацияны жоспарлау 

әдістері мен технологиясы  

Презентация 

Инновацияны жоспарлау 

әдістері мен технологиясы  

тест 


Инновациялық жобалардың бизнес-

жоспарын жоспарлау 

құралы ретінде түсіну 

Баяндама  

Инновациялық жобалардың 

бизнес-жоспарын 

жоспарлау құралы ретінде 

түсіну 


тест Бизнес-жоспарлаудағы 

маркетингтік зерттеулер 

Баяндама  

Бизнес-жоспарлаудағы 

маркетингтік зерттеулер 

тест 


Өнімдерді өткізу нарығын зерттеу және бағалау 

Презентация 

Өнімдерді өткізу нарығын 

зерттеу және бағалау 

тест 

Бәсекелестерді талдау 

және бағалау 

Баяндама  

Бәсекелестерді талдау 

және бағалау 

тест 


10 


Өндірістік бағдарлама 

және ұйымдастыру 

құрылымы  

Баяндама  

Өндірістік бағдарлама 

және ұйымдастыру 

құрылымы  

тест 


10 

11 


Қажетті еңбек  

ресурстарын жоспарлау 

және еңбек ақы құрылымы 

Презентация 

Қажетті еңбек  

ресурстарын жоспарлау 

және еңбек ақы құрылымы 

тест 


11 

12 


Қаржылық жоспар 

Баяндама  

Қаржылық жоспар 

тест 


12 

13 


Тәуекелділікті бағалау 

және сақтандыру 

Баяндама 

Тәуекелділікті бағалау 

және сақтандыру 

тест 


13 

14 


Бизнестің дамуына 

қажетті негізгі 

экономикалық, әлеуметтік, 

құқықтық жағдайлар 

Презентация 

Бизнестің дамуына қажетті 

негізгі экономикалық, 

әлеуметтік, құқықтық 

жағдайлар 

тест 


14 

 9. 

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі (пайдаланылған негізгі оқулықтардың саны 3-тен 

көп емес, қосымша оқулықтардың саны 10-нан көп болмауы тиіс)  

1.

 

Романова  М.В.  Бизнес  –  планирование:  учебное  пособие.  –  М.:ИД»ФОРУМ-ИНФРА-М»,2007. - 240 с. 

2.

 Стрекалова Н.Д. бизнес-планирование:Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2012.- 362 с. 

3.

 В.А. Морошкин, В.П.Буров «Бизнес планирование», Москва, 2010. 

 

Қосымша әдебиеттер  

 

1.

 Попов В.М. и др. Сборник бизнес-планов с рекомендациями и ком-ментариями: Учебно-

методичес-кое  пособие./  Под  ред.  В.М.Попова.  5-е  изд.,  перераб.-  М.:  КНОРУС,  2004.- 

336 с. 

2.

 Бизнес-планирование: Учебник. / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и 

статистика, 2002.-672 с.: ил. 

3.

 

Экономика  организаций  (предприятия):  Учебник./  Под  ред.  В.Я.  Горфинкеля, В.А.Швандара.- М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 2003.- 431 с. 

4.

 Галенко  В.Н.  Бизнес-планирование  в  условиях  открытой  экономики:  Учеб.  пособ.  для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. с.15-

20, 

5.

 Крутяков  Ю.А.,  Юсупова  С.Р.  Бизнес-планирование:  учеб.  практ.  пособие  –  М.:  ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2006. с.129-154. 

6.

 

Пивоваров  К.В.  Бизнес  –планирование.  8-е  изд.  –  М:  Издательско-торговая  корпорация «Дашков и К», 2007. с.101-127. 

7.

 Горемыкин В.А. Бизнес-план: 75 реальных образцов бизнес-плана: Методика разработки 

М.: Ось-89, 2005.- 576 с. 

8.

 

Петров К.Н. Как разработать бизнес-план.. М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. -336 с. 9.

 

Баринов  В.А.  Бизнес-планирование:  Учебное  пособие.-  М.:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2003.- 272 с.  

10. 

Білімгердің оқу жетістіктерін бағалау нәтижелерінің жүйесі 

10.1 

Қорытынды бағалау есебі 

Ағым  бойынша  үлгерім  бағалары  ағымдағы  бақылау  бағасы  және  аралық  бақылаудан 

жинақталады. 

Үлгерімнің  ағымдық  бақылауы  –  Білімгердің  оқу  жетістігін  оқытушы  сабақта  өткізген 

пәннің әрбір тақырыбы бойынша жүйелі тексеріледі. 

Аралық бақылау пәннің негізгі бөлімдері оқытылғаннан кейін өткізіледі. 

Пән  бойынша  қорытынды  баға  пайыздық  мөлшерде  келесі  формула  бойынша 

анықталады: 

Ж% = 1А+2А × 0,6 + Е × 0,4 

                                                                2

 

мұндағы:  1А – 1-ші аралық бақылауды бағалаудың пайыздық көрсеткіші; 

2А – 2-ші аралық бақылауды бағалаудың пайыздық көрсеткіші; 

Е – емтиханды бағалаудың пайыздық көрсеткіші (емтихан тест түрінде)

 

 Білімгердің білім бағасы баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге  сәйкестендірілген дәстүрлі 

бағалау көрсеткішімен  жүзеге асады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Білімгердің оқу жетістігін дәстүрлі сәйкестендірілген 

 

баллдық-рейтингілік бағалау жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдың сандық 

баламасы оқу пәнін 

игерудің көрсеткіші 

 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

4,0 95-100 

өте жақсы 

A3,67 90-94 

 

B3,33 


85-89 

жақсы 


B

 

3,0 80-84 

B2,67 

75-79 


C

2,33 70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C1,67 

60-64 


D

1,33 55-59 

1,0 50-54 0-49 

қанағаттанарлықсыз  

10.2  

Балл  жинақтау  жүйесі  (дәрістер,  практикум/зертханалық  практикум,  СӨЖ,  ОСӨЖ, 

б/ж) 


№  Бақылау түрі 

Апталар  

 

Барлығы ІСБ 1 

Дәріс сабағына қатысу 

Тәжірибелік сабақ 

35 

СӨОЖ тапсырмасын 

орындау 
28 

СӨЖ тапсырмасын орындау  

 

 15 

 

 15 

30 

Барлығы 

 

   

 

 

 

 

100 

 

№  Бақылау түрі Апталар  

 

Барлығы 10 

11 

12 

13 

14 

15 

ІСБ 2 

Дәріс сабағына қатысу 

Тәжірибелік сабақ 

35 

СӨОЖ тапсырмасын 

орындау 
28 

СӨЖ тапсырмасын орындау  

 

 15 

 

 15 

30 

Барлығы 

 

 жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет